LFG.HU

Beholder
hírekCimkek

3060-at írunk.
A Belső Szférában verbuvált hatalmas inváziós haderőt, a Kígyó harci köteléket messze az ellenséges vonalak mögé küldték, hogy lecsapjon a Füstjaguár klán otthonvilágára, a Huntressre. Küldetésüknek két célja van: megtámadni és elfoglalni a Huntresst, valamint elpusztítani a Füstjaguárok háborús kapacitását. Közel egy évnyi utazás után a végtelen, feltérképezetlen űrön át, végre megérkeztek.
Azonban mielőtt a Kígyó hadművelet csapástávolságra közelíthette volna meg a Huntresst, korábbi vezetőjét, Morgan Hasek-Davion marsallt meggyilkolták. A haderő irányítása az Eridani Könnyűlovasság elit zsoldosegység parancsnokára, Ariana Winston tábornokra szállt át. A nő hozzáértő vezetése alatt a Kígyó kötelék történelmi jelentőségű támadást indított a klános otthonvilág ellen, és elfoglalta azt. Bár nagyon kicsi volt az esélye, mégis úgy tűnt, hogy a hadművelet megcáfol minden konvencionális katonai szabályt, és kiemelkedően könnyű győzelemmel zárul.
Sok más katonai hadművelethez hasonlóan azonban számtalan dolog sülhet el rosszul, és ezt egyetlen haderő parancsnoka sem tudja megakadályozni. A Huntresst Belső Szférás csapatok tartják ellenőrzésük alatt, de Winston tart attól, hogy a Jaguár helyőrségnek sikerült leadnia egy erősítést kérő segélyhívást, mielőtt elesett volna. Most, miközben serege a második feladat teljesítésén, a Füstjaguárok jövőbeli háborús képességének elpusztításán fáradozik, senki sincs tudatában a feléjük közeledő veszélynek.


Nagy Tanácsterem, Kánok Csarnoka
Harcos negyed, Strana Mechty
Kerenszkij-csillaghalmaz, Klánűr
3060. március 13.

Osis Lincoln ilkán az arcát takaró ónixberakásos ezüstmaszk alatt körbepillantott az ősi teremben. Viselkedése és testtartása hűen tükrözte harcos szelleme erejét és büszkeségét, bár nagyon undorodott attól, amit éppen tenni készült.
Utasítására az összes klán kánja összegyűlt a tanácsteremben. Legtöbben levették szertartási maszkjukat, mint ahogy ő is, amikor helyet foglalt a tanács főhelyén. Csak Vladimir Ward, a Farkas, és Marthe Pryde, a Jádesólyom klánból viselte még saját maszkját – nem feltűnően, de nyíltan gúnyolva a kánok kánjaként betöltött rangját.
Nem számít – gondolta Osis. – Ha vége lesz ennek az egésznek, akkor majd elkapom ezt a két puhány bolondot, és a lelket is kiszorítom belőlük.
Osis kihúzta magát, és az ilkánként őt megillető hely felé indult olyan egyenes háttal, mint egy mech botkormánya. Hatalmas termetű ember volt, mérete és izmos testalkata ragyogó megkoronázása az őt létrehozó genetikai programnak. Szükség is volt erre az izmos felépítésre, hogy irányítani tudja az elementál harci páncélt, amelyre kitenyésztették és kiképezték. A súlyos páncél nélkül azonban Osis mintha még nagyobbnak tűnt volna. Fekete bőre és lenyűgöző izomkötegei egy félelmetes ragadozó megjelenését kölcsönözték neki.
A maszkja szemnyílásait fedő vékony zafírlencsék mögül hideg pillantást vetett a többi kánra. A mélykék korongok egy füstjaguár hideg, kék szempárját hivatottak utánozni, de ugyanakkor kis mértékben javítottak a maszkot viselő látásán is. Osis számára úgy tűnt, mintha képes lenne a többi kán lelkébe pillantani, azonban nem tetszett neki, amit ott látott.
A Nagy Tanácsterem volt a Klánok politikai hatalmának székhelye. Ebben a nagy, visszhangos teremben döntöttek végül a Belső Szféra megszállásáról. A terem falaiból az évszázadok és a hatalmas erő átható szelleme sugárzott. A klánok kánjai a számukra előírt helyen, széles márványlapos asztalok mögött, gránitba vésett székeken ültek. Osis tudta, hogy eredetileg húsz ilyen asztal volt, minden klán számára egy.
Mindegyik asztal mögött egy ódon szövetből készült zászló lógott, amelyet a kán és a sakán által képviselt klán jelképe díszített, és amelyet az adott klán dolgozó kasztjának egyik tagja hímzett saját kezével. A csiszolt mahagóni asztalok adatközlő berendezések széles skálájával és a lapba süllyesztve számos kijelzővel rendelkeztek.
Most már csak tizenhat asztal volt. A hiányzó klánok közül hármat – Özvegycsinálók, Mongúz és Vakond – egy nagyobb, erősebb klán olvasztott magába. A negyediket, a Meg Nem Nevezett klánt pedig egy véres Megsemmisítés Próba során irtották ki, mivel tagjait megfertőzte a hatalom iránti vágy. Miután ezek a klánok örökre eltűntek, helyüket üresen hagyták annak ijesztő emlékeként, hogy a túlélő klánok kudarcuk vagy gyengeségük esetén milyen árat fizetnek. Valójában a Vakond klánt csak nemrég olvasztotta magába a Csillagvipera klán, miközben a Belső Szféra ellen indítandó újabb invázióra készülődtek.

Osist elöntötte a harag, miközben Severen Leroux-ra, a Novamacska klán kánjára és helyettesére, Lucien Carns sakánra pillantott. Véleménye szerint a Füstjaguár klán gondjai két évvel ezelőtt kezdődtek, amikor a klán legjobb és legnagyszerűbb embereiből álló Tau galaxist a Novamacskák Szigma galaxisának két csillaghalmaza megsemmisítette a Wildcat felszínén. Most pedig olyan pletykák terjengtek, hogy a Novamacskák leteszik a fegyvert a Belső Szféra inváziós erői előtt, gyakran anélkül, hogy egyáltalán szembeszállnának velük. Osis már régóta gyanította a Macskák gyengeségét, hiszen mindig is kitartottak az álmaikba és az előjelekbe vetett hiedelmeik mellett. Még a Tau galaxis elpusztítása idején is képtelen lett volna elképzelni, hogy bármelyik klános képes lenne olyan alattomosságra, mint amilyenre most a Novamacskák vetemedtek.
Ha elérkezik az ideje, akkor majd a Novamacskákkal is foglalkozom – ígérte magában Osis.
A terem egyetlen bejáratával pontosan szemben egy másik asztal állt, amely mögött Kael Pershaw, az Eskümester foglalt helyet.
Osis morogva levette a maszkját, hogy utolsóként fedje fel arcát, azonban meglátta, hogy Vlad és Marthe saját maszkjukat csak lassan vették le – biztos volt abban, hogy szándékosan tettek így -, és érezte, ahogy az arca vörös lett a dühtől. Bár minden akaraterejére szüksége volt, végül azonban sikerült dühét kordában tartania, és kimérten helyet foglalt.
Egy kis ideig, kánjaim, már csak egy kis ideig.
- Hallják szavaim, klánok kánjai! – szólalt meg az Eskümester. – Kael Pershaw vagyok, és Eskümesterként szolgálok a Nagytanács e gyűlésén. A Nicholas Kerenszkij által meghatározott haditörvény szerint ezennel megnyitom a tanácskozást. Mivel hadiállapot van érvényben, minden ügyet ennek szabályai szerint kell kezelni.
- Seyla – zendült fel egyszerre a kánok ünnepélyes hangja.
Pershaw Osisra pillantva bólintott, majd újra helyet foglalt. Osis lassan, kimérten állt fel. Tudta, a ragadozónak is így kell mozognia, amíg el nem érkezik a megfelelő pillanat, hogy lecsapjon.
- Kánjaim – szólalt meg a Füstjaguárokra jellemző mély, morgó hangján. – Szomorú híreket hoztam. Mindannyian tudják, hogy a Belső Szféra a Csillagliga égisze alatt megtámadta a megszállási zónában lévő területeinket. Ha a Vakond klán Beolvasztási Próbája miatt nem kellett volna késlekednünk, megújítottuk volna keresztes hadjáratunkat, és megelőztük volna a támadást. – Megvetően legyintett. – De ennek most nincs is jelentősége. Bár ellenfeleink kezdetben elértek kisebb sikereket, biztosíthatom önöket, kánjaim, hogy a Füstjaguár nemsokára megfordul, és átharapja kínzójának torkát. Akkor majd ők is érezni fogják a Jaguár dühét, és önteltségük ostobaságát. A Csillagliga szent lobogója csak akkor lenghet a Terra felett újra, ha Kerenszkij utódai visszatérnek oda. Meg kell büntetnünk ezeket a bolond barbárokat, amiért ilyen ocsmány módon igényt tartanak a Csillagliga trónjára.
- Azonban egy új veszély is felütötte fejét, kánjaim. Egy olyan veszély, amelyre senki nem számított. Nem akartam ezt a hírt önök elé tárni, amíg magam meg nem győződtem felőle. Most már megerősíthetem, és ez a hír nemcsak a Füstjaguárok számára jelenthet katasztrófát, hanem az összes klán számára is. Jelentették, és meg is erősítették, hogy egy, a Csillagliga Cameron Csillagának jelét viselő harci egység, amely állítólag az Első Nagyúr utasításai szerint cselekszik, elérte a Huntresst.
- Ezek a barbárok jelenleg is támadják a Füstjaguárok otthonvilágát. A jelentések szerint elfoglalták a Mount Szabót és a géntárolónkat. Ilyenre még nem volt példa a klánok hosszú történelme során. Ezek a Belső Szférás szabadszülött barbárok megszállták egyik otthonvilágunkat, és több ezer harcos örökségét veszélyeztetik.
- Arra kérem önöket, kánjaim, hogy keljenek ilkánjuk védelmére. A Jaguárok erejének többsége a Belső Szférában tartózkodik, és harcol, hogy megtarthassuk azt, amit jogos hódításaink során megszereztünk. Nem rendelkezem erőkkel itt a Strana Mechtyn, az elementál parancsnoki csillagomon, a Jaguárbarlang harcosain és a Shroud Keshik parancsnoki trinárián kívül. Az összes többi egységem a megszállási zónában tartózkodik. Még a tartalékos haditengerészeti erőim nagy részét is az elfoglalt klános területek védelmére osztottam be, csak a Ködcsóvát, saját parancsnoki hajómat tartottam vissza.
- Azért hivattam önöket ma ide, kánjaim, hogy arra kérjem önöket, álljanak mellém, rendeljék alám erőiket, segítsenek igaz ügyemben, hogy elűzhessem a behatolókat az otthonvilágomról, és kiköszörüljem a csorbát, amely nemcsak a Füstjaguárok, hanem az összes klán becsületén esett.

Miközben beszélt, Osis elnyomta magában az undor érzését, amelyet annak gondolata ébresztett, hogy otthonvilágát megbecstelenítették az ott tartózkodó Belső Szférás csapatok. Már annak a gondolatát is visszataszítónak találta, hogy meg kell jelenjen a Nagytanács előtt, és a többi klán kánjainak segítségét kell kérnie a Huntress védelme érdekében. Valójában azonban nem volt más választása. Tudta, hogy a bolygó helyőrségének két galaxisa nem több egy haszontalan solahmákból, frontszolgálatra méltatlan harcosokból álló egységnél. A bolygón még néhány tesköz is tartózkodott – olyan, vérnévvel még nem rendelkező harcosok, akik már kiképzésük végén jártak -, azonban sem első vonalbeli harcosok, sem első vonalbeli omnimechek nem védték a Huntresst. A helyőrség túlnyomó része második vonalbeli vagy isorlaként megszerzett Belső Szférás gépekkel rendelkezett. A kadétoknak, kiképzőiknek és a solahma egységeknek nem sok esélyük volt a behatolók visszaverésére. Segítségre volt szüksége a Huntress visszafoglalásához, de azonnali segítséget csak egyetlen helyről kaphat. A többi klántól.
Hosszú másodpercekig csend uralkodott a teremben, majd Severen Leroux, a Novamacskák kánja szólalt meg halkan, mintha csak magához beszélne.
- Úgy lett, ahogy előre megjósolták. A Jaguár elindul a tűzbe. De át is fog-e kelni rajta valaha? Nem tudom.
- Nem vagyok kíváncsi a Novamacskák kánjának jóslataira! – mordult fel Osis. – Az erejére van szükségem.
- Ilkán, úgy kell értenünk, hogy a Belső Szféra, ezek a még hiperűrugrásra is alig képes barbárok valahogy ráleltek a Huntress felé vezető útra? A Kerenszkij-csillaghalmaz egyik bolygójára? – Bjorn Jorgensson, a Szellemmedvék kánja lassan és kimérten beszélt. – Ez lehetetlen. Senki nem ismeri egészében a Kivonulás Útját, még saját hajóink kapitányai sem, akik a Belső Szférába szállítanak, vagy onnét hoznak minket. Akkor hogyan várhatja el tőlünk, hogy elhiggyük, a Belső Szféra megtalálta a rég őrzött titok nyitját?
- Mindannyian tudjuk, hogy az utódállamok abban a hitben, hogy egységbe tömörülve újra elég erősek lesznek az elfoglalt területek egy részének visszaszerzésére, a Csillagliga zászlaja alatt újra egyesültek, és ezért nemsokára nagyon megfizetnek. Azonban hogyan tekinthetnénk hitelesnek a Huntress elfoglalásáról szóló történetét?
- Ez az igazság, Bjorn Jorgensson kán – állt fel Marthe Pryde anélkül, hogy Jorgenssonra nézett volna. Zöld szemével végig Osist figyelte, de a pillantása olyan üres volt, mintha az arca a kezében nyugvó élettelen sólyommaszk lenne. Hangjából csak úgy sugárzott az elégtétel. – Mint ahogyan azt mindannyian jól tudják, Leo Showers ilkán még jóval a keresztes hadjárat megkezdése előtt a Jádesólymoknak ajándékozta a Huntress egy részét, és engedélyezte számunkra egy kisebb létszámú kutatóállomás létrehozását a Keleti-hegységben. Mi ezt a létesítményt Sólyomfészeknek hívjuk.
Marthe gonoszul elmosolyodott, miközben egyenruhája mellzsebébe nyúlt; amikor újra előhúzta kezét, ujjai között egy apró adatchipet tartott. Behelyezte a szerkezetet a konferenciaasztal csiszolt mahagóni lapjába épített leolvasó egységbe, majd megérintett néhány kapcsolót, mire mély bariton hang töltötte be a termet.
- Marthe Pryde kán – mondta a hang. – Nikolai Icaza csillagezredes vagyok, üdvözlöm önt a Sólyomfészekből, a Huntress világáról.
- Kánom, szerencsétlen híreim vannak a számára. Nyolc szabvány nappal ezelőtt a Huntress zenit pontján egy nagy flotta lépett ki a hiperűrből. Kezdetben nem tudtuk megállapítani a jövevények hovatartozását, azonban úgy véltük, hogy klános hajókról van szó, amelyek vagy a megszállási zónába tartanak, vagy onnan érkeztek. Amint azt biztosan ön is jól tudja, sok Füstjaguár hajó halad a Belső Szférás területeik irányába, vagy jön onnét.
Osis lélegzete elakadt meglepetésében. Természetesen tudott a Sólyomfészekről, azt azonban nem gondolta, hogy a Sólymok a kis bázis segítségével nyomon követik a klán hajóinak mozgását. Osis hunyorogva Marthe Pryde-ra pillantott. Miről szerezhettek még tudomást a Jádesólymok a kis enklávéjuk segítségével? Sajnos, most nem volt rá ideje, hogy kiderítse.
- Jó néhány óránkba telt – folytatódott a felvétel -, mire kiderítettük az újonnan érkezett hajók hovatartozását. Csak úgy tudtuk azonosítani őket, hogy sikerült lehallgatnunk a Huntress ugrópontján tartózkodó hajók és Russou Howell galaxisparancsnok parancsnoki központja közötti kódolt üzenetváltást.
- Kánom, a közeledő hadiflotta a Belső Szférából érkezett.
- Legmegbízhatóbb hírszerzési elemzéseink szerint a flotta legkevesebb öt csatahajóból és tíz szállító űrugróból áll, azonban ennél többen is lehetnek. Amint azt ön is tudja, a rendelkezésünkre álló érzékelő és követő berendezések hatósugara nagyon korlátozott, azonban bármilyen összetételű legyen is a flotta, elég járművel rendelkezett ahhoz, hogy negyven űrjárót szállítson a rendszerbe.
- A Belső Szférás haderő nagy számú egység bevetésével támadást indított a Huntress ellen. A lehallgatott rádióadásokból arra következtethetünk, hogy a különleges harci kötelék vezetője Ariana Winston, az Eridani Könnyűlovasság parancsnoka. További üzeneteket fogtunk el a Kathili Ulánusoktól, a Komgárdától és a Lyrán Gárdától.
- Jelen pillanatig a Sólyomfészket nem érte támadás, bár érzékelőink egy csapatnyi fegyverest fedeztek fel, akik az északi kerítés közelében húzták meg magukat, a sziklák között. Véleményünk szerint Belső Szférás felderítőkről lehet szó, feladatuk pedig a létesítmény szemmel tartása.
- Eddig úgy tűnik, biztonságban vagyunk, és nem keveredünk semmi olyan dologba, ami látszólag csak a Füstjaguárok ügye. Amennyiben ezzel nem ért egyet, úgy várom az utasításait.
- Nikolai Icaza csillagezredes voltam, a Sólyomfészekból.
Pár másodpercig a meglepetés csendje ereszkedett a tanácsteremre, majd hirtelen kiáltások, szitkok, tiltakozások harsantak fel, és fennállt a veszély, hogy az egész tanácskozás a szóváltások és ellenvádak záporába fullad.
- Marthe kán, mióta van erről tudomása? – förmedt a nőre Lynn McKenna, a Hóhollók kánja.
- Miért nem hozta ezt már korábban a Nagytanács tudomására? – kérdezte Ian Hawker, a Gyémántcápák kánja.
- Tizenöt csillaghajó nem szállíthat olyan nagy sereget. A helyőrsége is legyőzheti őket, ilkán. Azt akarja mondani, hogy ha nem segítünk, akkor a Huntress elesik? – kérdezte Bjorn Jorgensson választ követelve.
Osis összerezzent, amikor a Szellemmedvék kánja megbecsülte helyőrségének erejét. Szándékosan tartotta eddig titokban a helyőrség egységeinek számát és fajtáját. Ha a többi klán megtudta volna, hogy a Huntresst csupán solahma egységek védik, amelyek klános szokás szerint rosszul vannak felfegyverezve, akkor egy esetleges Birtoklási Próbát kockáztatott. Osis azonban azzal is tisztában volt, hogy egy galaxis méretű csapat tart a Huntress felé Hang Mehta galaxisparancsnok irányítása alatt, de azt nem tudta, hogy ez a flotta hol is tartózkodik most pontosan. Utasította Mehtát és maradék egységeit, hogy hagyják el a megszállási zónát, és térjenek vissza a Huntressre a csapatok és készleteik feltöltése céljából. Ezt az információt azonban ugyancsak elfelejtette megemlíteni a többi kánnak.
Most pedig fizetni fog a titkaiért.
- A Jégördögök csak korlátozott erőkkel rendelkeznek, ilkán – csattant fel Asa Taney, a Jégördög klán kánja. Hangja klánja totemállatának szaggatott rikoltására emlékeztetett. – Mi van akkor, ha támogatjuk önt, de a barbárok erősebbnek bizonyulnak, mint ahogy azt ön gondolja? Mi van, ha a Hector vagy valamelyik másik világunk felé veszik az irányt? Erőink éppen csak arra elegendőek, hogy saját területeinket megvédjük, nemhogy támadást indítsunk és visszafoglaljuk a Füstjaguárok otthonvilágát.
A kisebb, gyengébb klánok kánjai egyetértően mordultak fel.
- Ilkán, ön úgy beszél, mintha a Huntress elvesztése már egy rég eldöntött dolog lenne – szólalt meg Marthe Pryde. – Ennyire nem hisz saját klánjának erejében? Meglehet, hogy egy újabb Beolvasztási Próba előtt állunk.
- Egyetértek Asa Taney kánnal – tette hozzá Perigard Zalman, az Acélviperáktól. – A Füstjaguár keresztes klán, eszerint elég erősnek kellene lennie, hogy megvédje magát más klánok segítsége nélkül is. Miért gyengítenénk magunkat, csak hogy megvédhessünk egy másik klánt? Ezidáig a Belső Szféra csak a Füstjaguárokat támadta meg. Ha a Huntress visszafoglalására pocsékoljuk el erőnket, akkor vajon meddig kell várnunk, amíg újra elegendő képzett harcossal rendelkeznünk a keresztes hadjárat megújításához? Egyszer már úgyis el kellett halasztanunk annak érdekében, hogy a Csillagviperák megerősíthessék erőiket és területeiket. Újra késlekednünk kellene, mivel a Füstjaguárok nem képesek megtartani a saját tulajdonukat?
- Nem igaz, Perigard Zalman kán, hogy csak a Füstjaguárokat támadták meg – horkant fel Osis. – A Novamacskák számos bolygójukat elvesztették a megszállási zónában.
- Ez igaz, ilkán – válaszolta csendesen Severen Leroux. – De a veszteségeink nem voltak olyan súlyosak, mint az önöké. Mi előre láttuk a jövőt, és beláttuk, hogy amelyik nádszál nem hajlik, az törik.
Csak Vlad Ward ült némán, miközben gondolataiba merülve mutatóujjával sebhelyes állkapcsát dörzsölgette.
- Rendet! Rendet! – kiabált Osis. – Tartsuk fenn a rendet, kánjaim!
Lassan elhalt a zajongás.
- Éppen ez az, amit mondani próbálok – mordult fel Osis. – És most igazolást is kaptak. Független igazolást. Eljött az idő, hogy együttműködjünk. Ha nem töröljük el ezt a mételyt, ezt a gyalázatot, akkor a Huntress után további bolygókat pusztíthat el. Át kell adják erőiket. Adják nekem a katonai felszereléseiket, amelyekre nincs szükségük. Személyes őreiket, kiképző személyzetüket, bánom is én, mit. Csak segítsenek egységeikkel, és én a porba sújtom ezeket a barbárokat. Akkor aztán mindegyik klán büszke lehet.
- Nagyon szép beszéd ilkán. – Úgy tűnt, mintha Vlad Ward egy mosolyt próbált volna elnyomni, amikor végül megszólalt. – De milyen bizonyítékunk van arra, hogy ezek a barbárok, ahogy ön mondta, “további bolygókat pusztítanak el”? Pontosan ismerem a Jaguárok Huntressen lévő erejét. Mit is mondott Marthe kán embere, a barbárok hány űrjáróval érkeztek, negyvennel? Még ha feltételezzük, hogy ez a becslés helytálló is, mennyi mechet szállíthatnak? Legfeljebb ötszázat. Ilkán, azt akarja mondani nekünk, hogy a Huntressen tartózkodó helyőrsége nem képes elbánni öt ezrednyi Belső Szférás sereggel? Miért? Hiszen a keresztes hadjárat alatt voltak olyan esetek, amikor feleennyi Jaguár másfélszer ennyi barbárt pusztított el egyetlen nap alatt.
Jorgensson kán szólni kívánt és felállt.
- Bár nem tudom megerősíteni Vladimir Ward kán becslését a megszálló erők méretére vonatkozóan, sem a Huntress helyőrségének nagyságát, azonban Marthe kán Huntressen állomásozó parancsnokával értek egyet. Úgy tűnik, hogy ez az ügy csak a Belső Szférára és a Füstjaguárokra, vagyis csak a Füstjaguárokra tartozik. Véleményem szerint a többi klánnak nem kéne beleavatkoznia az ügybe. Azonban adjuk meg azt a tisztességet a Füstjaguároknak, hogy megvédhessék saját otthonvilágukat. Amennyiben győznek, és én biztos vagyok abban, hogy így lesz, akkor legyen minden dicsőség az övék. Ha azonban mégis megtörténne az elképzelhetetlen, ha a Huntresst elfoglalják a Belső Szférás erők, akkor Lincoln Osis valószínűleg nem alkalmas a klánok ilkánjának posztjára.
- Mind megőrültek? – pattant fel üvöltve Osis. – Nem képesek észrevenni a mindannyiunkra leselkedő veszélyt?
- Nekem úgy tűnik, hogy csak klánjának otthonvilágára leselkedik veszély, pozvál? – csattant fel Marthe Pryde. – Másokat nem fenyegetnek ezek a suratok.
- Ilkán – szólalt meg csendesen Severen Leroux -, nincs egyetértés a tanácson belül. Becsületbeli kötelessége, hogy szavazást kérjen.
- Rendben van, kánjaim. – Osis kihúzta magát, és elhatározta, hogy aláveti magát a Tanács döntésének, mint ahogy az egy hozzá hasonló tisztavérű harcoshoz illik. Ettől a pillanattól kezdve már abban sem volt biztos, hogy elfogadná-e a többi kán segítségét, még ha meg is szavaznák azt. – Szavazást kérek.
Miközben Kael Pershaw felállt, és elfoglalta helyét, Osis mérgesen visszahuppant a székébe.
- Mint Eskümester, megnyitom a szavazást – hangzott fel Per-
shaw mély és ünnepélyes hangja. – Nyílt szavazás. Akik segíteni kívánják a Füstjaguárokat a Huntress védelmében, mondjanak igent. Amennyiben ellenzik ezt, szavazzanak nemmel.
- Ian Hawker, a Gyémántcápa klán kánja, ön mit mond?
- A válaszom, nem, Eskümester.
Barbara Sennet sakán ugyanígy döntött.
- Bjorn Jorgensson, a Szellememdvék kánja, ön mit mond?
- A Szellemmedvék válasza, nem, Eskümester – válaszolta a hatalmas férfi, és az őt követő Aletha Kabrinski sakán hasonlóképpen döntött.
Egymás után hangzottak fel a szavazatok. Mivel érintve voltak a kérdésben, a Füstjaguárok nem szavaztak. Egymás után harminc lélekharang kondult a Füstjaguárokért. Az egész Nagytanács, a klánok összes kánja leszavazta, hogy bármilyen segítséget küldjenek a Huntressre.
- Rendben, kánjaim! – horkant fel Osis, miután az utolsó szavazat is elhangzott. – Egyedül megyek a Huntressre, és csak személyes őreimet viszem. Elpusztítom azokat az ocsmány suratokat, akiknek volt bátorságuk ahhoz, hogy mocskos lábukat megvessék az otthonvilágomon, és így meggyalázták azt. Azután visszajövök önökért.
Majd anélkül, hogy feloszlatta volna a gyűlést, Lincoln Osis ilkán felkapta a maszkját, és kiviharzott a tanácsteremből.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.