LFG.HU

Beholder
hírekCimkek

Sebes Jimmy, a krondori tolvajkölyök csak a város árnyékos oldalát ismeri. Amikor nem a csatornákat járja, egy bolháktól nyüzsgő, patkánybűzös lyukban hajtja álomra a fejét. Noha páratlanul tehetséges, nem más, csak egy eszes utcakölyök, egy ígéretes zsebmetsző. Ám egy nap találkozik Arutha herceggel…
Miután segít a hercegnek kimenteni Anita hercegnőt Guy du Bas-Tyra fogságából, maga is futni kényszerül Fekete Guy titkosrendőrsége elől, és a helyzete tovább romlik, amikor hetykén semmibe veszi a Pillér parancsát.
Csupán két lehetősége van: vagy magától tűnik el a környékről, vagy a Pillér segítségével – a krondori öbölben egy kőkolonccal a lábán. Jimmy az elsőt választja, és délnek indul. A célja Határszéle. Abban bízik, hogy a távoli városka lakói még nem találkoztak hozzá hasonlóan tehetséges fickóval, aki mindig kiszagolja, hol érdemes kutakodni – mások kincsei után. Jimmy derűlátó, és örül, hogy világot láthat. Ám arra, ami várja, nincs felkészülve…
Határszéle már nem szűzföld a magafajták számára; élnek itt már mások, akik nem az egyenes utat járják. Ráadásul van itt még valami: egy titokzatos és veszedelmes sötét erő, amelyről még a helyi tolvajok és csempészek sem tudnak. Jimmy ifjonti hévvel és bátorsággal egyre mélyebbre merészkedik a káosz és halál torkába…

A könyvről részletesebben: http://www.beholder.hu/?m=bolt&cikk=5026


- Figyelem! Figyelem! – harsogta a kikiáltó.
Sebes Jimmy megállt egy kapualj árnyékában. A kikiáltót egy feketébe és aranyba öltözött katona kísérte, akinek a szeme meglepően élénken villant jobbra-balra. Két nap telt ez azóta, hogy Kártékony Neville és Füles Larry társaságában megjárta a csatornákat, ám csak most múlt el a kalandot követő enyhe hasmenése, és semmi kedve nem volt ismét üldözött vadat játszani.
- Krondor város megbízott kormányzójának rendelete alapján a város törvényei a következőképpen módosulnak: az utcai prostitúció a mai naptól fogva ugyanolyan bűntettnek minősül, mint a rablás és fosztogatás, és ugyanazt a büntetést vonja maga után! A bordélyházak és örömtanyák csak a korona engedélyével folytathatják működésüket! A kéregetés szintén bűntettnek minősül, amelynek büntetése ötven korbácsütés!
És így folytatta a szokásos záró formuláig – “ezen és ezen a napon ez és ez saját keze által” -, Jimmy azonban már nem figyelt.
A bordélyházak működésének engedélyhez kötése azt jelentette, hogy a herceg ügynökei és katonái az összes házat át fogják kutatni, és nyilvántartásba veszik a lányokat.
Ám a rablás és fosztogatás főbenjáró bűn volt, akasztás járt érte, az ötven korbácsütést pedig csak a legerősebb férfiak élhetik túl. És ez azt jelenti, hogy mindenkinek, akit a herceg emberei elkaptak – Flórának, Geraldnak és a többieknek – megpecsételődött a sorsa. Jimmy sarkon fordult, és végigszaladt néhány sikátoron a legközelebbi csatornanyílásig. Már csak napok kérdése, és mindannyian meghalnak.
- A megbízott kormányzó kinyilvánította akaratát – dörmögte halkan, miközben leugrott egy aknába, és nesztelenül földet ért a nyálkás köveken. – Most lássuk, milyen döntésre jutott a Pillér.
A Csúfolódók pihenője zsúfolásig tele volt – Jimmy még soha nem látott ennyi embert a teremben -, és olyan hangos volt a zsongás, hogy még a saját hangját sem hallotta. A hangulatra rányomta a bélyegét a félelem, a fiút körülvevő arcok azonban elszántak és kemények voltak. Alig akadt olyan Csúfolódó, akinek egyetlen barátja vagy rokona sem volt a várbörtönben. Jimmy eltűnődött azon, hogy vajon a rabok tudják-e, milyen sors vár rájuk.
Angolnaként siklott át az emberek között, és hamarosan rájött, hogy senki nem tud semmit, csak amit a kikiáltó közhírré tett. Senki nem tudta, hogy a Pillér mit szándékozik tenni, és a Napmestert sem látta senki az elmúlt néhány órában, pedig az Éjmester csak két óra múlva veszi át a vezetést. És senki nem mert kilépni az utcára, főleg a nők és a koldusok nem.
Jimmy szeme Füles Larryt kereste. Hamarosan meg is találta: a fiú a mennyezetet megtámasztó egyik ív tetején kapaszkodott. Jimmy úgy összekuporodott, mint egy vízköpő, és kúszni kezdett a barátja felé. Amikor végre Larry kakasülője alatt állt, és a tekintetük összetalálkozott, az olyan volt, mint egy kézrázás: szavak nélkül is tolmácsolta a gondolataikat. A fiatalabb fiú összeszorította a száját, és idegesen nyeldekelt, majd felnézett, és valamitől, amit a terem túlfelén látott, megmerevedett.
- Mi az? – kérdezte Jimmy.
- Kacagó Jack – kiáltott le Larry.
A kiáltást mások is meghallották, és egy emberként fordultak arra, amerre a fiú nézett. Úgy terjedt a csönd, mint kavics keltette hullám a nyugodt vízfelszínen, ahogy híre ment, hogy az Éjmester jobbkeze közeledik. Mire az éjszakai felügyelő elfoglalta helyét egy asztal tetején, az egész teremre néma csönd telepedett. A némaságot csak az innen-onnan felhangzó köhögés és a csöpögő víz loccsanásai törték meg. Kacagó Jack körbefordult, hogy mindenkin végignézhessen. Az arca még a szokásosnál is komorabb volt.
- Mindannyian hallottátok a hírt – kiáltotta -, így nem ismétlem el a rendeletet! A parancs az, hogy ne csináljatok semmit! Rejtőzzetek el, és bízzátok ezt az ügyet a Pillérre! Megértettétek?
A tömeg egy hosszú pillanatig csöndben állt, és az elégedetlenség úgy dagadt, mint egy hullám.
- Megértettétek? – ismételte Jack, és komor tekintettel meredt az összegyűltekre.
Itt-ott felcsendült néhány hang, a Csúfolódók többsége azonban csak némán állt. Többet vártak, és a feszült csönddel ezt kifejezésre is juttatták.
- Hát nem remek társaság ez? – gúnyolódott Kacagó Jack. – Hát még hírből sem ismeritek a hűséget? – kiáltotta. – Hol lennétek ti a Pillér nélkül? Mi? Én mondom, legtöbben már a földben rohadnátok! Jó időkben könnyű lojálisnak lenni. Nem nehéz követni a szabályokat, és tenni, ami a kötelességetek, amikor mindenkinek jól megy a sora. Ám pont akkor kell a leginkább engedelmeskedni a parancsoknak, amikor nehéz idők járnak! – Komor pillantása mindenkin végigsöpört. – Tehát hogy döntötök? Engedelmeskedtek a parancsnak, vagy kitakarodtok innét az utcára, ahonnan a katonák bármikor elhurcolhatnak?
A kérdést zavarodott csönd fogadta. Kacagó Jack nyilván harsogó igenlésre várt, a Csúfolódók azonban tanácstalanul pillantottak egymásra, mintha nem tudnák, mit mondjanak, ami véletlenül sem hangzik úgy, mintha az utcára kívánkoznának.
- Hát, ha így állunk – dörmögte Jimmy. – Pillér! – kiáltotta teli torokból, és öklével a levegőbe csapott.
A tömeg mintha megvadult volna: felkapták a kiáltást, és addig bömbölték titokzatos vezetőjük nevét, míg végül por és kavics kezdett hullani a mennyezetről. Kacagó Jack felemelte a kezét, és csöndet kért.
- Menjetek a hálóhelyetekre! – hangzott az utasítása. – Ott várjatok, amíg más parancsot nem kaptok. Egy dolgot megígérhetek: nem kell sokáig tűrnötök a bezártságot. De amíg mást nem mondok, senki nem csinál semmit!
Harsány éljenzés fogadta a szavait, ami azonban gyorsan elhalt, miután Kacagó Jack lelépett rögtönzött pódiumáról. Jimmy felpillantott Larryra, és állával az ajtó felé bökött, majd elindult kifelé. Tudta, hogy a fiatalabb fiú amint tud, utána siet.


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.beholder.hu/?m=bolt&cikk=5026]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához