LFG.HU

Gameskút
hírekCimkek

Gorvik birodalmának kegyetlen urai időtlen idők óta vívják rejtett és nyilvános csatáikat a hatalomért. Tőr, méreg és mosoly – ezek a legfőbb eszközök a maroknyi főrang vetélkedése során. A hatalmi harcokban így vagy úgy, de szerepet vállal az összes boszorkányszekta, tolvajcéh és fejvadászklán, akik aktuális érdekeiknek megfelelően kötik meg, vagy bontják fel szövetségeiket. Ám maguk e szervezetek is többnyire nagyobb hatalmak eszközeiként vesznek részt a küzdelemben, s így hol egymással, hol a varázslórendekkel, a nehézvértes katonákkal, vagy épp a Kosfejes Isten papjaival kerülnek szembe.
Az ÁRNYÉKHÁBORÚ társasjátékban magad is egy lehetsz azok közül, akik sötét eszközökkel törnek az egyeduralomra; a résztvevők célja olyan szövetségi rendszer kiépítése, amely kiterjedésében és erejében felülmúlja a többiekét. A feladat nem egyszerű: kártyafigurák képében öt tartomány összesen kilencven hatalmi csoportja avatkozhat be a küzdelembe. Belőlük szövetségeket alkothatsz, majd azokat tovább bővítve és összekapcsolva juthatsz egészen a győzelemig. Lehetőséged nyílik arra is, hogy saját oldaladra állíts néhányat ellenfeleid támogatói közül, vagy épp egymásnak ugraszd őket – az ÁRNYÉKHÁBORÚ menetét nem nyíltszívű lovagok, hanem körmönfont cselszövők és hidegfejű taktikusok irányítják. A játék azonban számukra is bőven tartogat meglepetéseket: a hatalmi harc alakulását a véletlen szeszélye további húsz lap sorsfordító eseményein keresztül teszi még izgalmasabbá.
Az árnyékháború, a carria fumerra valódi mibenlétére Ynev e szegletének avatott ismerője, RAOUL RENIER világít rá játékunkat bevezető írásában.

Raoul Renier

ÁRNYÉKHÁBORÚ

Carria fumerra…
Kevés szó vált ki ennél szorongatóbb riadalmat az ynevi Délvidék egyszerű lakóiból. Tőrök villanását idézi az éjszakában, a boritalba csempészett méreg keserű zamatát, sötét szempárok szikrázását a báli selyemlegyezők takarásában. Gorvikban jól ismert és tiszteletben tartott fogalom, egyike az ország nagy múltú történelmi hagyományainak; másutt azonban, kegyesebb avagy együgyűbb istenségek jogara alatt, a puszta említése is borzadályt vált ki. Paradox helyzet ez, hiszen az árnyékháború korántsem szed annyi áldozatot, mint az igazi, s messze nem jár akkora pusztítással és felfordulással. Az átlagembert mégis jobban elrémíti, mert nem látja át a frontvonalakat, teljes tájékozatlanságban van a harcoló feleket és céljaikat illetően, s miközben mindennapjai színre a megszokott rendben peregnek, az a fullasztó érzés uralkodik el rajta, hogy kiszolgáltatott báb csupán az arctalan erők körmönfont játszmájában.
És ha így gondolja, nem is téved nagyot. A carria fumerra kezdettől fogva maroknyi kevesek titkos hatalmi vetélkedése volt, már a legősibb időkben is, amikor sokkal nyersebb és durvább eszközökkel űzték, mint manapság.
A szedett-vedett flottában, amelyet a lángoló szemű Raquo Amanovik a majdani Szentföld barbár partjaira vezetett, sokféle népség verődött össze. A közös élmény, amely egybefűzte őket, az üldöztetés és a kudarc keserűsége volt; az összetartó kovász, mely megakadályozta szétszóratásukat, honalapítójuk delejes erejű víziója. Ám sem a viszontagságok, sem a látomásos jövő nem tudta egységes egésszé kovácsolni őket, s a próféta halála után az ígéret honában rohamos gyorsasággal szökkentek szárba a viszály csírái. Szabadok akartak lenni, ezért hagyták el régi hazájukat; ezt a szabadságot azonban ki-ki másformán képzelte el. Ranagol tanítása, mely zavaros félremagyarázásokban terjedt közöttük, nemhogy visszaparancsolta volna a palackba ezt a szellemet, még erősítette is. Örök versengést hirdetett, a harc és a halál misztériumát, a győztesek feltétlen uralmát a vesztesek fölött. Az új honfoglalók számára ezt jelentette a Változások Törvénye; sok-sok évszázadba telt, míg legjobbjaik ráéreztek a mélyebb értelmére.
A korai kor belviszályai valódi háborúk voltak, menetelő hadseregekkel és szörnyű pusztítással. A Caperde-völgyért vívott sorozatos csaták kis híján romlásba döntötték egész Gorvikot. Az embertartalékok kimerültek, a hadigazdálkodás tönkretette a tartományokat, a politikai nézeteltérések nemzedékekre szóló gyűlölködéssé mérgedtek. Mire Akvilona és Warwik megállapodott a folyómedret követő határvonalban, már egyik oldalon sem voltak győztesek, csak legyőzöttek. Bármennyire belebonyolódtak a véres rivalizálásba, a legkonokabb hercegeknek és bíborosoknak is föl kellett tenniük maguknak a kérdést: mi történne velük, ha az elhagyott óhaza ezt az időpontot választaná egy újabb megtorló hadjáratra?
A dilemmából kivezető utat, mint már annyiszor, ezúttal is a kráni tanítómesterek mutatták meg. Otthon nem számítottak emelkedett szellemnek, különben nem kényszerültek volna számkivetésbe; itt azonban, a barbár ösztönlények körében, bölcsességük jelzőmáglyaként világolt. Gorvik túl kicsiny az ilyen torzsalkodásokhoz, mondták; a káosz csupán akkor termékeny, ha rend fakad belőle; az emelkedés ösvényét mindenki magányosan járja, tömegekre támaszkodni a gyöngeség jele. Ekképpen beszéltek a száműzött kráni bölcsek; a hercegek és bíborosok pedig hajlottak a szavukra, és megfogadták a tanácsukat.
Ha mégsem, akkor meghaltak. Nem azonnal persze: előbb rá kellett ébreszteni őket a tévedésükre. A kráni bölcsek súlyt helyeztek rá, hogy a lecke mélyen bevésődjön az eljövendő nemzedékek emlékezetébe.
Így született az árnyékháború hagyománya. A kívülállók nem véletlenül hasonlítják a Szentföldet viperafészekhez: a nyugodtnak tetsző felszín alatt temérdek ellentétes érdek és indulat fortyog, a családi vérviszályoktól kezdve az egyházi intrikákon át a sértett szeretők bosszúszomjáig. Másutt, más körülmények közt ezek előbb-utóbb nyílt háborúságba torkollanának; Gorvikban azonban megmaradnak az árnyékok leple alatt. A Kosfejes Úrnak hódoló bárók, prelátusok és szépasszonyok nem követik el még egyszer azt a hibát, mint őseik a Caperde völgyében. Ha nézeteltéréseik támadnak – amint az nap mint nap megesik velük -, óvakodnak nyílt színen megvívni a csatáikat. Beérik a bölcsebb, finomabb fegyverekkel.
Tőr, méreg és mosoly…
Carria fumerra…

Megjelenik november közepén, keressétek a szerepjáték boltokban!


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.gameskut.hu/arnyekhaboru/ah.htm]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához