LFG.HU

Tick Péter
ismertetőCimkek

TI: A magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája — 1975-1997.
NA: Tick Péter (szerkesztő – TICK@ludens.elte.hu)
NA: Varga Illés (szerkesztő – vargafer@mail.datanet.hu)
DT: bibiliográfia
PD: 1997/10 (1.0 változat)
PD: 1999/01/27
NO: 2.0 változat
SO: URL: http://www.elte.hu/~tick/aurin/bibl/index.htm
KW: fantasy irodalom
KW: bibliográfia

//////////////// MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR \\\\

Ez a dokumentum a Magyar Elektronikus Könyvtárból származik. A
szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát
illetik (amennyiben az illető fel van tüntetve). Ha a szerző
vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési
és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják
az alábbi megjegyzéseket. Ugyancsak ő a felelős azért, hogy
ennek a dokumentumnak elektronikus formában való terjesztése
nem sérti mások szerzői jogait. A MEK üzemeltetői fenntartják
maguknak a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad
terjesztésének lehetőségét illetően, akkor töröljék azt a MEK
állományából.

Ez a dokumentum elektronikus formában szabadon másolható,
terjeszthető, de csak saját célokra, nem-kereskedelmi jellegű
alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való
megfelelő hivatkozással használható. Minden más terjesztési és
felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét
kell kérni. Ennek a copyright szövegnek a dokumentumban mindig
benne kell maradnia.

A Magyar Elektronikus Könyvtár elsősorban az oktatási/kutatási
szférát szeretné ellátni magyar vagy magyar vonatkozású,
szabad terjesztésű elektronikus szövegekkel. A MEK projekttel
kapcsolatban a MEK-L@listserv.iif.hu lista e-mail címén lehet
információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi
Internet szolgáltatásainak URL címei: ,
és .

\\\\ HUNGARIAN ELECTRONIC LIBRARY ////////////////

A magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája

Előszó
Útmutató
Szakirodalom
A teljes bibliográfia

1975-1997

összeállította:

Tick Péter és Varga I. Nándor

Előszó a magyarnyelvű fantasy-irodalom bibliográfiájához
——————————————————–

Tisztelt Olvasó!

Azt, hogy régóta váratna magára egy fantasy bibliográfia, aligha
mondhatjuk, azt azonban annál inkább, hogy megjelenése éppen időszerű,
s talán éppen most a legidőszerűbb.

A fantasy-irodalom 1989 óta egyre határozottabban képviselteti magát
hazánkban; ahogy a kiadványok szaporodnak a könyvesboltokban és a
könyvespolcokon, úgy nő a fantasyt kedvelők, mit tesz Isten, elismerők és
persze a fanatikusok tábora. Rajongói — olybá tűnik —, mintha mindig is
lettek volna, ámde kétségtelen tény, hogy 1980 [1] előtt csak hírből
ismerhettük a stílusirányzatot. Egy bibliográfia valahol mindig egy darab
irodalomtörténet is, amikor összeállítottuk, nemcsak az olvasmányélmények
idéződtek fel bennünk, ahogy a könyveket, folyóiratokat lapozgattuk, hanem
a kor is, melyben ezekhez a kiadványokhoz hozzájutottunk. Igen, ezt a szót
használom: hozzájutottunk, mert valahogy állandóan az az érzésünk támadt,
amint — legtöbbször kora reggel, iskolába menet a ponyvastandokon — kézbe
vettünk egyet, hogy valami hatalmas kincshez jutottunk hozzá. Az olvasás
élménye csak ezután, a borító, az ajánlások és a fülszöveg alapos
mustrálása és megvitatása után következett — sokszor felemelő, s sokszor
lehangoló élmény. De az újabb kiadványok esetében még sokszor támadt fel
bennünk ez az kivételes érzés, s kerített hatalmába ez az egyedülálló
hangulat, melyet részben a rendkívüli várakozás, mely ezeknek a
nyomdatermékeknek a megjelenését megelőzte, szült, hogy egy újabb, szó
szerint fantasztikus élményben lehet részünk. Akkor valamennyiünk számára
világos volt, hogy ezek a könyvek és újságok tartalmuktól és külcsínüktől
függetlenül is jelentenek nekünk valamit, sajnos nem egyszer többet az
előbbieknél. A könyvpiacot a közelmúltban elárasztó dömping elnyomta
bennünk ezt az érzést, hogy úgy mondjam, valóban ritkaságszámba ment.
Ha egyszer-egyszer át is éltük, a kontraszt annál nyilvánvalóbb volt,
s keserű szájízzel kellett tudomásul vennünk, hogy `azok az idők` már
elmúltak. A dömpingnek azonban talán van egy jó oldala is: biztosítja
az olvasóközönséget; azt a biztos vevőkört, ami a fennmaradást jelenti a
kiadók — különösen a fantasynek elkötelezett kiadók — számára. Érdekes, ám
annál kiábrándítóbb volt látni, hogy éppen az elkötelezett kiadók, amelyek
leginkább reflektorfényben álltak, s ezért a legnagyobb elvárásokkal
tekintettünk feléjük, hogy ragadtattak el abban az árban, amelyet saját
maguk idéztek elő. A kilábalás az 1996-ban újjáalakult Valhalla Páholy
részéről látszólag megkezdődött, a Cherubion előreláthatólag 1995-ben
jól-rosszul bevált stratégiájánál marad. Nem szeretnénk e két törpe óriást
kárhoztatni, hiszen az, hogy a nagy a nagy klasszikusokon kívül bármi
is olvasható, javarészt nekik köszönhető. Arra szeretnénk csupán felhívni
a figyelmet, hogy a felelősség is az övék, hogy mi uralja a piacot, s —
természetesen —, hogy ennél fogva milyen kép alakul ki a fantasyről az
olvasókban, s nem utolsósorban róluk, aki kiadókról, a stílusirányzat
élvonalbeli képviselőiről.

Az elmúlt néhány évben sok támadás érte a fantasyt elsősorban a
szerepjáték területén, ez azonban — és ez meggyőződésünk — csak annak
a jele, hogy az irodalomról még annyira sem hajlandók tudomást venni az
illetékes körökben. Mindannak ellenére állítjuk ezt, hogy például Tolkien
`ügyét` a magyar irodalmi élet nem kisebb alakjai vállalták föl, mint
Göncz Árpád és Tandori Dezső. Mindemellett a fantasy sok elismerést
is kapott, elsősorban az olvasók részéről.

A szerzőket illetően első ránézésre csalóka képet adhat ez a munka,
elenyészőnek, lehangolóan kevésnek tűnhet például a magyar írók száma.
Műveik azonban értelemszerűen írói álnevük alatt találhatóak. Mivel
kilétét azóta nem egy közülük nyilvánosan is felfedte, nem tartottuk
etikátlannak, hogy hovatartozásukat a fordítót jelölő `ford.:`
elhagyásával jelezzük ott, ahol a fordító állna. A bibliográfiába nem
került bele egy-két olyan mű, mely tévedésből, vagy hozzá nem értésből
került fantasy-logo alatt kiadásra, vagy hozzáférhetetlensége miatt maradt
ki belőle. Mindazonáltal bízunk benne, hogy a közeljövőben lesz teljesebb,
igényesebb, s nem utolsó sorban terjedelmesebb bibliográfia. Addig is
reméljük, hasznára válik majd ez az összeállítás az érdeklődőnek. Sok
szerencsét a kereséshez! Tick Péter és Varga I. Nándor

[1] A 40. Galaktika megjelenésének esztendeje.

————————————————————————–

Útmutató
——–

Ez a bibliográfia az 1997-ig magyarul megjelent fantasy-irodalom jegyzéke.
A felsorolás a teljesség igényével készült, ám jellegénél fogva mégsem
lehet az.

A regények és a kizárólag fantasyvel foglalkozó válogatások (antológiák és
magazinok) valószínűleg hiánytalanul fel vannak dolgozva, ám ez nem
mondható el más kiadványokról. Mivel a szerkesztőségben senki sem járatos
a tudományos-fantasztikus irodalom területén, a Galaktika és más sci-fivel
foglalkozó folyóiratok esetében csak a véletlenszerűen utunkba kerülő
műveket írhattuk össze (például az Új Vénusz magazint csak futólag
ismerjük, pedig biztosan tudjuk, hogy tartalmazott fantasy-novellát).

A másik nagy hiányosság a fanzinok területe. Közvetlen forrásunk mindössze
néhány Marsyas, a Supernova 4. és a Helios 2. száma. Létezik még néhány
közvetett forrás — amilyen például a Lovecraft-művek jegyzéke a Holdtölte
27. számában —, s csak sejthetjük, hogy az anyag ennél jóval nagyobb.

És most néhány szót mindarról, ami szándékosan kimaradt: az irányzat
határmezsgyéjén mozgó művek közül a sci-fi Star Wars űroperák egyes
részei, a space fantasyk, illetve horror-regények számtalanul. Vannak
azonban kivételek, Lovecraft írása közül csak az egyetlen, nyilvánvalóan
science fiction Eryx falai közt maradt ki, s Tolkien meseregényei is
bekerültek bibliográfiánkba, elsősorban az író jelentősége miatt.

Éltünk a lehetőséggel, hogy felülbíráljunk néhány szerkesztői tévedést;
tudniillik számos könyv jelent meg fantasyként feltüntetve, amely
véleményünk szerint nem volt az, és ezeket tudatosan kihagytuk (például
Brian W. Aldiss Földburkát, vagy Robert Silverberg Éjszárnyak című művét).

Újabb nehézséget jelentett a szerepjáték irodalom, nem kis mértékben az
utóbbi néhány évben megjelent kiadványok mennyisége miatt. Az olyan
írások, amelyek kalandmodulok bevezetőjeként, vagy valamely varázstárgy
ismertetésének céljából születtek, nem kerültek összeírásra.

A szerepjáték-könyvek, a lapozgatós játékkönyvek, illetve a képzőművészeti
albumok is mind kimaradtak bibliográfiánkból.

A fantasy soványka szakirodalmát képviselő írásokat (például elő- és
utószavakat, könyvismertetőket, kritikákat, stb.) megintcsak nem vettük
fel bibliográfiánkba, azonban következzen az alábbiakban egy ilyen jellegű
írásokat tartalmazó lista a teljesség igénye nélkül: Szakirodalom

Végezetül szeretnénk megköszönni mindazok segítőkész munkáját, akik
észrevételeikkel hozzájárultak a hibák és hiányosságok kiküszöböléséhez.

Köszönjük.

Tick Péter és Varga I. Nándor

—————————————————————————

Szakirodalom:
————-

Kuczka Péter: Michael Moorcock; Michael Moorcock: A fekete folyosó,
195-200.o.; Móra Bp., 1976

Szentmihályi Szabó Péter: H. P. Lovecraft; Galaktika 40., 26.o.; Móra,
Bp., 1980

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1981

Kuczka Péter: Kötetünk elbeszéléseiről; Galaktika 45.; Móra, Bp., 1982

Gundolf Freyermuth: Új Óperencia; IPM, 1984, 2. szám (február),
Interpress, Bp., 1984

Árokszállásy Zoltán: Vallejo világa; IPM, 1984, 10. évf. 9. szám, 30-37.
o.; Interpress, Bp., 1984

Szabó János: Halálcsillag — életmítosz; Galaktika 72. (II. évf. 1986/9.),
56-59.o.; Móra, Bp., 1986

Kornya Zsolt: Röviden a fantasyről; Helios 1, 29-31.o.; KLTE Tóthfalusi
Kollégium GBK, Debrecen, 1988

Kornya Zsolt: A képzelet egy másik világa — amit a fantasyról tudni illik;
Metamorf 3, 14-18.o.; Váci

Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ, Nyíregyháza, 1988

Conan és a történelem; Alfa (különszám), Interpress, Bp., 1988

Nemes István: A főnix röptéről; Robert E. Howard: Conan, a barbár, 5-6.o.;
Csokonai, Debrcen, 1989

Kornya Zsolt: Utószó; Robert E. Howard: Conan, a barbár, 225-227.o.;
Csokonai, Debrecen, 1989

Árokszállásy Zoltán: Boris Vallejo; Boris Vallejo fantasztikus világa, IPM
Könyvtár-sorozat, 1989, Bp.

Novák Csanád: Utószó; Robert E. Howard: A Tenger Tigrisei, 136.o.; Charta,
Bp., 1990

T. L. Johns: Lankhmari éjszakák; Galaktika 124. (VII. évf. 1991/1.),
31-33.o.; Móra, Bp., 1991

Galántai Zoltán: J. R. R. Tolkien: A szilmarilok; Galaktika 128. (VII.
évf. 1991/5.), 39.o.; Móra, Bp., 1991

Pósa Zoltán: Mese és fantasy — a mitosz teljességéért; Galaktika 128.
(VII. évf. 1991/5.), 68.o.; Móra, Bp., 1991

Morvai Nagy Péter: Egy amerikai a Marson; Galaktika 133. (VII. évf.
1991/10.), 73.o.; Móra, Bp., 1991

Galántai Zoltán: Robert E. Howard: Barbárok és varázslók; Galaktika 133.
(VII. évf. 1991/10.), 74.o.; Móra, Bp., 1991

A Galaktika szerkesztőség ajánlata: Marion Zimmer Bradley és a legendás
Darkover; Galaktika 133. (VII. évf. 1991/10.), 75.o.; Móra, Bp., 1991

Szilágyi G. Gábor: A vadak ura; Galaktika 138. (VIII. évf. 1992/3.),
55.o.; Móra, Bp., 1992

Rőczei György: Kard; Galaktika 145. (VIII. évf. 1992/10.), 18-20.o.; Móra,
Bp., 1992

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1992

Nádori Gergely: Tolkien és a Gyűrűk Ura; Bíborhold I. évf. 1. szám, 1992,
december, 28.o.; ODIN Bt., Bp., 1992

Simon József: A fantázia nagymestere, J.R.R. Tolkien; Bíborhold I. évf. 1.
szám, 1992, december, 28-29.o.; ODIN Bt., Bp., 1992

Levin (Varga I. Nándor): Sárkánydárda krónikák ; Bíborhold II. évf. 4.
szám, 1993, április, 18-19.o.; ODIN Bt., Bp., 1993

Boris ünnep; I.P.C., Bp., 199? [Boris Vallejo festmény-album]

Gáspár András: Jó reggelt, jövendő! ; ECLECTIC, 9.o.; Valhalla Páholy,
Bp., 1994

Kuczka Péter: Bevezető; ECLECTIC, 13.o.; Valhalla Páholy, Bp., 1994

Lőrinc L. László utószava; ECLECTIC, 124.o.; Valhalla Páholy, Bp., 1994

Buskó Tibor: A Fantasy világképe I.; Kávéházi Ősz, 36.o.; Decens,
Dunakeszi, 1995

Koltai Gábor: Utószó; A Gyűrű keresése — II. kötet, 145-151.o.; Szukits,
Szeged, 1995

Buskó Tibor: A Fantasy világképe 2.; Kávéházi Tavasz, 42.o.; Decens,
Dunakeszi, 1996

Uhrman Iván: Egy üzenet Középföldére; Aurin 1., 27.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Legenda (könyvismertetés); Veres Péter Gimnázium évkönyve
1994-1995, 128-137.o.; Bp., 1995

Varga I. Nándor: David Gemmell: Legenda; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: fantasy; Aurin 1., 41.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: David Gemmell: Legenda; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor előszava Az utolsó varázslathoz; Aurin 1., 5.o.; Aurin,
Bp., 1996

Varga I. Nándor: Michael Moorcock; Aurin 1., 31.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: A fantasy Magyarországon; Aurin 2. (első kiadás), 34.o.;
Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: A fantasy Magyarországon; Aurin 2. (második kiadás),
46.o.; Aurin, Bp., 1997

Lin Carter megjegyzése az Ulthar macskáihoz; Aurin 2. (első kiadás),
19.o.; Aurin, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Lovecraft és az Álomföldek; Aurin Online, 1996

Göncz Árpád: Utószó; J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura, Gondolat, Bp., 1996

Varga I. Nándor: Az Álomföldek kulcsa; Aurin Online, 1997

August Derleth: H. P. Lovecraft regényei; Aurin 2. (második kiadás),
28.o.; Aurin, Bp., 1997

Buskó Tibor: A Fantasy világképe III.; Kávéházi Tél, 42.o.; Decens,
Dunakeszi, 1997

Varga I. Nándor: Tolkienről és a fantasyről; Aurin Online, 1997

Varga I. Nándor: Lord Dunsanyről és fantasyjeiről; Aurin Online, 1997

Terry Windling: Mítosz, miszticizmus, és mágia: A preraffaeliták és a
fantasy; Aurin Online, 1997

Uhrman Iván: Nyílt levél Buskó Tiborhoz; Aurin Online, 1997

Varga I. Nándor: Álom Tündérhonban (Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae —
Az ég madarai); Aurin Online, 1997

Aurin fantasy bibliográfia; Aurin Online, 1997

Aurin fantasy kislexikon; Aurin Online, 1997

Tick Péter és Varga Illés

————————————————————————-

A teljes bibliográfia
————————

A

ANDERSON, Prof. Bryan
Flann barátnéja: In: Beneficium; Bp., Látpomás, 1997. 30-39. o.

ANDERSON, Poul
A barbár: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 50-53. o.
(ford.: Szántai Zsolt)
A törött kard: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Kornya Zsolt)
Cappen Varra bátorsága: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp.., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 29-35. o. (ford.: Kornya Zsolt )
Hauk története: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
65-81. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
Oroszlánszív: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Erdei Pálma és
Apáthy Attila)

ANNUNZIO, Gabriele D`
A szegények kincse: In: Galaktika 107.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1989. 84-85. o. (ford.: Liktor András)

ARTHUS, Bruce D.
A halál és a rút asszony: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 21-24. o. (ford.: Damokos Katalin)
Az egyszarvú vére: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 11-18. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

ASCHROFT, Michael
Hoimyla: Bp., Zrínyi Nyomda, 1989. (Koch György)

ASHTON, Martin Clark
Excalibur: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Szántai Zsolt)
Shadoni krónika: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)

ASHWOOD, Jonathan J.
A vándor útja: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
341-378. o. (?)
Párbaj: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 301-325.
o. (?)
Sárkánylány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 287-305. o.
(?)

ASIMOV, Isaac
Mese a három királyfiról: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1995. 52-66. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

AVERY, Dale
A renegát: Bp., 1995. (Nyulászi Zsolt)

AWLINSON, Richard
Árnyasvölgy: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Kornya Zsolt és Hoppán Eszter)
Tantras: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Vízmélyvára: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

—————————————————————————–
B

BAGYURA István
Átváltozás: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Az utolsó ereklye: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Az utolsó ereklye: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Sárkány: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.

BAILEY, Robin W.
A Hold, aki az embert szerette: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 37-41. o. (ford.: Kerpel-Fronius Gábor)

BARKER, Clive
Korbács: Bp., Maecenas Kiadó, 1990. (ford.: Puszta Dóra)

BAUDINO, Gael
Erdőmélye Úrnője : In: Galatika 56.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1990. 12-22. o.
(ford.: Béké András)

BEARD, Henry N. és Kenney, Douglas C.
Gyűrűkúra: Bp., Walhalla Páholy, 1991. (ford.: Gáspár András)

BERGSTROM, Elaine
Sötét lelkek leple: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Dávid Attila Norbert)

BETANCOURT, John Gregory
Vernon sárkánya: In: Marsyas regenytar 1. sz., Bp., 1994. 13-14. o.
(ford.: Koch Görgy)

BLACK, Adrian D.
Büntetés: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 295-299. o.
(?)
Sárkánypapok: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 307-331.
o.(?)

BONANZA és Fortain
Visszatérés: In: Alanori Krónika I. évf. 11.; Bp., 1996. (?)

BOOMEN, Jan von den
A vérgázlónál: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding,
1997. (Gáspár Péter)
Az árnyékfestő: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 169-188. o. (Gáspár Péter)
Hol egykor majd a Kos országa elterül: In: Legendák és enigmák 3. — Kráni
Krónikák; Bp., Valhalla Halding, 1997. (Gáspár Péter)
Homokszem, mind megannyi… : In: Legendák és enigmák 3. — Kráni Krónikák;
Bp., Valhalla Halding, 1997. (Gáspár Péter)
Jó széllel toroni partra: Bp., Neotek, 1996. (Gáspár Péter)
S éjre vált a nap: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla
Holding, 1997. (Gáspár Péter)
Számoknak ideje: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 205-250. o. (Gáspár Péter)
Téli égből: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding,
1996. 131-151. o. (Gáspár Péter)
Toroni éj: In: Rúna, III. évf. 1., Bp., Valhalla, 1997. 44-46. o. (Gáspár
Péter)

BOWEN, Marjorie
A dudva: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai Egyesület,
1990. 29-34. o. (ford.: Németh Attila)

BOYER, Elizabeth H.
Az utolsó ajándék : In: Galaktika 160.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1995. 40-61. o. (ford.: Bihari György)

BRACKETT, Leigh
A rőt csillag 1. rész: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1991. 2-16. o. (ford.: Baranyi Gyula)
A rőt csillag: Bp., Móra Könyvkiadó, 1992. (ford.: Baranyi Gyula)

BRADLEY, Marion Zimmer
Arwen ékköve: In: Galaktika 145.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992.
86-89. o. (ford.: Németh Attila)
A hasznavehetetlen varázsló: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 30-38. o. (ford.: Morvai Nagy Péter)
A kék csillag: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 14-21. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Kék Csillag: In: Helios 2.; Debrecen, A KLTE Tóthfalusi Kollégium GBK
klubjánek kiadványa, 1988. (?) 30-39. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A vándorénekes: In: Analógia 2.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 152-174. o.
(ford.: dr. Máyer Júlia)
A Világok Háza: Bp., Rakéta Könyvkiadó, 1990. (ford.: ?)
Az esküszegő: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 37-43. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)
Feleségnek lenni: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 16-20. o. (ford.: Pap Viola)

BRIAND, Paul
Fanfár a harcosokért: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)
Fanfár a legyőzöttekért: Bp., Neotek, 1995. (Szántai Zsolt)

BRUST, Steven
A lerombolt palota: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Nemes Ernő)

BRUTAL, Jessica J.
Hullahegyek: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 239-240. o.
(?)
Kölcsön brutál visszajár: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 293-294. o. (?)
Sárkányfalatok: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
247-248. o. (?)

—————————————————————————–
C

CADOR, Caradoc A.
A gyűrű: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 82-89. o.
(ford.: Morvay Nagy Péter)

CADOR, Caradoc A. és Laidlaw, M.
Csalás: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995.
3-23. o. (ford.: Pap Viola)

CALDWELL, John
A boszorkány átka: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
7-14. o. (Nemes István)
A démonmágus: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Nemes István)
A farkasember utolsó éjszakája: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1997. 7-28. o. (Nemes István)
A Káosz elszabadul: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
A Káosz Éve: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
A Káosz Káosza: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István)
A Káosz kincse: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Nemes István)
A Káosz Kincse (részlet) : In: Merlin; 1997. 8-9. o. (Nemes István)
A Káosz Szava: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (Nemes István)
A Káosz Szava: In: Káosz; Debrecen, 1993. 7-214. o. (Nemes István)
A Káosz Szíve: Debrecen, Oberon Könyvkiadó, 1991. (Nemes István)
A Káosz Szíve: In: Káosz; Debrecen, 1993. 217-418. o. (Nemes István)
A Káosz Virágai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
Démonok: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o. (Nemes
István)
Drén fivérek: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Nemes István)
Elf mágia: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 7-194. o.
(Nemes István)
Fényhozó: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-130. o.
(Nemes István)
Halál a sákányokra: In: Sárkányok; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1996.
273-280. o. (Nemes István)
Kapitális példány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
333-350. o. (Nemes István)
Pont egy ponty: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
Pont egy ponty: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 111-149. o. (Nemes István)
Tirpó és a két egyszarvú: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 101-113. o. (Nemes István)
Tirpó és a tündemanó: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
7-11. o. (Nemes István)

CALDWELL, John és Hamilton, Garry
Tök Káosz: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o.
(Nemes István és ?)

CALDWELL, John és Feist, Arthur Philip
Ez nekünk M.A.G.O.S.: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
335-366. o. (Nemes István és Nagy Zoltán)
Holtak serege: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
7-63. o. (Nemes István és Nagy Zoltán)

CAMP, L. Sprague de
A császár legyezője: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 19-25. o. (ford.: Németh Attila)
A Manótorony: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Timmer Erika)
Eudoric egyszarvúja: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
54-64. o. (ford.: Fencsik Flóra)

CAMP, L Sprague de és Carter, Lin
Conan, a barbár: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a kalóz: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a szigetek ura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Jónás
János)
Ékkő a toronyban: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
19-34. o. (ford.: Baranyi Gyula)

CAMPBELL, Ramsey
A névtolvaj: In: Rúna I. évf. 9. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 49-55. o.
(ford.: Szántai Zsolt)

CARTER, Lin
A bálvány: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995.
3-35. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A fekete holdfény: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 8-17. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

CARTER, Lin és Camp, L. Sprague de
Conan, a barbár: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a kalóz: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)
Conan, a szigetek ura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Jónás
János)
Ékkő a toronyban: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
19-34. o. (ford.: Baranyi Gyula)

CHAPMAN, Wayne Mark
A bárd és a démonok: In: Bíborhold II. évf. 5-8. sz.; Bp., Odin, 1993. (Gáspár
András)
A bárd és a démonok: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 373-415. o. (Gáspár András)
A Halál havában: Bp., Unikornis Kiadó, 1990. (Gáspár András)
A Halál havában: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
A Halál havában: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár
András)

Csepp és tenger: Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Csepp és tenger: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár
András)

Észak lángjai: Bp., Walhalla Páholy, 1992. (Gáspár András)
Észak lángjai: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
Észak lángjai: In: Fekete dalnok; Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár
András)
Holdfényember (részlet) : In: M.A.G.U.S.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. (Gáspár
András)
Jutalomjáték: In: Rúna I. évf. 4-9. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár
András)
Jutalomjáték : In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 11-92. o. (Gáspár András)
Karnevál (részlet) : In: Rúna, III. évf. 1., Bp., Valhalla, 1997. 42-43. o.
(Gáspár András)
Karnevál I-II. : Bp., Valhalla Holding, 1997. (Gáspár András)
Két hold (részlet): In: Rúna I. évf. 7. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995.
33-35. o. (Gáspár András)
Két hold: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Gáspár András)
Leviatán: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök, Bp., Valhalla Holding,
1997.
Toroni vér: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 131-155. o.
(Gáspár András)
Toroni vér: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding,
1996. 93-129. o. (Gáspár András)

CHERRYH, C. J.
Azeroth pokla: Debrecen, Hajja és Fiai Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi
György)
Shiuan kútja: Debrecen, Hajja és Fiai Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi
György?)
Yvrel kapuja: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Szegi György)

CHOWARD, Rupert F.
Khonan és a Toyota-démon: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 183-194. o. (Kornya Zsolt)

CIRONE, Pat
Porból és hamuból: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 23-28. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

COOK, Rick
A szűz lázadása: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 34-37. o.(ford.: Füssi-Nagy Géza)
Varázsló-átok: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Friedmann Károly)

CRAWFORD, Dan
Hogyan bővítette Sheran új sorral a Tolvajok Könyvét: In: Bíborhold I.
évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 6-7. o. (ford.: Nádori Gergely)

CROWLEY, Susan Hanniford
A hölgylovag: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 3-10. o. (ford.: Törő Gábor)

——————————————————————————–
CS

CSIGÁS Gábor
Átutazók: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding,
1997.
Fekete Farkasok: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla
Holding, 1997.
Örök kárhozat leszen részed: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest,
1995. 14-17. o.

CSUMPI és Niki
Wargpin hangja: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)

—————————————————————————–

D

DALAMAR
A jövő hangjai: In: Bíborhold III. évf. 7. sz.; Bp., Budapest Business, 1995.
22-23. o. (?)

DALEY, Brian
Cooramonde harcosai: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

DEDMAN, Stephen
A trónkövetelő: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és
Varga I. Nándor)
A trónkövetelő: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és
Varga I. Nándor)

DEITZ, Tom
A szelek urának végzete: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (?)

DELAPLACE, Barbara
Az utolsó szfinx: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1991. 62-68. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

DENIS, Charles
Lidércek: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 117-204. o.
(Dénes Károly)

DENNING, Troy
Zöld hágó: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántai Zsolt)

DESPAIN, Dezra és Weis, Margaret
Raistlin lánya: In: Atlantisz I. évf. 6.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 35-46. o. (ford.: Novák Csanád)

DICKSON, Gordon R.
György és a Sárkány: Debrecen?, LAP-ICS Könyvkiadó, 1995. (ford.: PrinceL)

DONALDSON, Stephen
A Kárhozat Urának átka: Bp., Holnap Kiadó, 1990. (ford.: Tandori Dezső)

DOUGLAS, Garry
Hegylakó: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989. (ford: Gáspár András)

DÖRNYEI Kálmán
Yabbagabb és a kapzsi fogadós: In: Bíborhold II. évf. 9. sz.; Bp., Odin, 1993.
2-4. o.
Yabbagabb és a sötét páros: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995.
2-5. o.
Yabbagabb és a tűzmágus: In: Holdtölte 26.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995.
15-18. o.
Yabbagabb és a zsarnoki szemlélő: In: Bíborhold III. évf. 5. sz.; Bp.,
Budapest Business, 1995. 31-35. o.

DREW, Wayland
Willow : Bp., Imperium, 1997. (ford.: ??)

DUNN, Maryluis
Kandúr meg a másik: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 22-28. o. (ford.: Hajdú Gábor)

DUNSANY, Lord
A csudálatos ablak: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)

A hajnal egy legendája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)

A hajnal egy legendája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga
I. Nándor)
A királynő könnyeinek próbája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (ford.:
Varga I. Nándor)
A királynő könnyeinek próbája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.:
Varga I. Nándor)
Az Álomváros: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Az ember-ló menyasszonya: In: Aurin Online; Bp., Aurin , 1997. (ford.:
Varga I. Nándor)
Az Idő és az istenek: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)
Thangobrind, az ékszerész szomorú története: In: Aurin Online; Bp., Aurin,
1997. (ford.: Varga I. Nándor)
—————————————————————————–
E

EDWARDS, Graham
Sárkányvarázs I-II.:; Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Serflek Szabolcs)

ELFLANDSON, Galad
A szomorúság völgye: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 48-53. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)

ELUKI bes shahar
Amíg meg nem haltak…: In: Atlantisz II. évf. 1.; Bp., 1991. (ford.: Pál Emma)

ENDE, Michael
A Végtelen Történet: Bp., Árkádia, 1985. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1985. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Árkádia, 1986. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1993. (ford.: Hárs Ernő)
A Végtelen Történet: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Hárs Ernő)

—————————————————————————–
F

FABLE, Vavyan
Álomhajsza: Bp., Pannon Könyvkiadó, 1991. (Molnár Éva)

FARMER, Philip José
A bíbormágus pókjai: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 224-274. o. (ford.: ?)

FAYARD, Colin J.
A vörös macska: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
293-312. o. (?)
Még egy esély a halálnak: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherobion, 1997.
145-181. o. (?)
Nyugatvég krónikái: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (?)

FEHÉR László
Koboldátok: In: Bíborhold III. évf. 11. sz.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995.
4-7. o.

FEIST, Arthur Philip
A fekete lovag : Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Nagy Zoltán)
A sárkánylepel : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 241-246.
o. (Nagy Zoltán)
Az őrződémon: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
299-308. o. (Nagy Zoltán)
Egy zsák szerencse: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
291-313. o. (Nagy Zoltán)
Holtak hívása: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
167-199. o. (Nagy Zoltán)
Holtak álma: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 275-314. o.
(Nagy Zoltán)
Holtak ura: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
391-449. o. (Nagy Zoltán)
Tíz perc múlva éjfél: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
105-113. o. (Nagy Zoltán)

FEIST, Arthur Philip és Caldwell, John
Ez nekünk M.A.G.O.S.: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
335-366. o. (Nagy Zoltán és Nemes István)
Holtak serege: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
7-63. o. (Nagy Zoltán és Nemes István)

FIEST, Raymond E.
Az érzőszívű mágus : Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus – A mester : Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus – A tnaítvány : Bp., Beholder Kiadó, 1996. (ford.: Kaposi Tamás)
Mágus – Ezüsttövis: Bp., Beholder, 1997. (ford.: Kőműves Erika)
Sethanon alkonya: Bp., Beholder, 1997. (ford.: Kőműves Erika)

FISHER, Ed
Holtak légiója: In: Legendák és enigmá – A Holtak légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 281-349. o. (Gáspár András)

FITZGERALD, Gillian
A Harcos Holló leánya: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 3-9. o. (ford.: Veres Mihály)

FLOSS, Patricia
A tükör másik oldala: In: Atlantisz I. évf. 11-12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. (ford.: Németh Attila)

FORREST, Elizabeth
Phoenix tűz: Debrecen, 1992. (ford.: Vajda János)

FORSTCHEN, Willam R.
Aréna: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Kertész Balázs)
Az Igazlátó: In: Rúna I, évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 78-83. o.
(ford.: ?)

FORTAIN
A szomszréd kertje: In: Alanori Krónika I. évf 8.; Bp., 1996. (?)
Egy orgyílkos balladája: In: Alanori Krónika I. évf 9.; Bp., 1996. (?)
Sziromhullás: In: Alanori Krónika I. évf 6.; Bp., 1996. (?)

FORTAIN és Bonanza
Visszatérés: In: Alanori Krónika I. évf 11.; Bp., 1996. (?)

FORTAMIN
Szirének éneke: In: Alanori krónika II. évf. 1.; Bp., Beholder, 1997. (Lenner
István)

FOX, Gardner F.
A démon árnyéka: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 66-78. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)
Egy démon árnya: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 35-43. o. (ford.: Galamb Zoltán)

FOX, Janet
A laemi szeme: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 13-18. o. (ford.: Szántai Zsolt)

FREY, Mary K.
Kis nyulacskánk: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 29-36. o. (ford.: Szántai Zsolt)

—————————————————————————–
G

GÁSPÁR András
Ezüst félhold blues: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990.

GÁSPÁR Péter
A Zivatar Hava: In: Rúna, III. évf. 1.; Bp., Valhalla, 1997. 47-51. o.
Fonnyadt erdőkben: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
201-206. o.
Lombhullás hava: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
223-236. o.
Olvadás hava – Garda: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
315-334. o.

GEMMELL, David
Legenda: Bp., Valhalla Páholy, 1994. (ford.: dr. Máyer Júlia)

GILRAEN, Arnon (Arnor?)
Asszonycsapda: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 10-19. o. (?)

GLENDOWN, William
A fiú és a szivárvány: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
67-80. o. (Beregi Tamás)
A gyónás: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 81-96. o.
(Beregi Tamás)
A kívánság Tükre: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1996. 281-443. o. (Beregi Tamás)
A sárkány: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 99-112. o.
(Beregi Tamás)
A torony: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 97-189. o.
(Beregi Tamás)
A varjú: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 7-22. o
(Beregi Tamás)
Boszorkányátok: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1996. 107-279. o. (Beregi Tamás)
Calleranduin városának szörnyű pusztulása: In: A torony; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1997. 55-65. o. (Beregi Tamás)
Csapkodó vitorlaszárnyak, parázsló szemek: In: A torony; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1997. 23-41. o. (Beregi Tamás)
Lendhorn: In: A lendhorni küldetése; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
7-106. o. (Beregi Tamás)
Mikor delet üt az óra: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
313-319. o. (Beregi Tamás)
Szent Elvinus: In: A torony; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 43-54. o.
(Beregi Tamás)

GOLDEN, Christie
A Holtak tánca: Bp., Amon Könyvkiadó, 1993. (ford.: Tasnádi Tamás)
A Ködök Vámpírja: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Atrakán András)

GORDON, Linda
A drágakő: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1991. 31-34. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
A drágakő: In: Hirnok I/4. sz.; Bp., 1997. 14-18. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

GREEN, Roland
Conan és a Démonkapu : Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (ford.: Jónás
János)

GREEN, Simon R.
A korcsfajzat átka: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (?)
Az istengyikos: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Harc a becsületért: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Haven csontjai: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (?)
Hawk & Fisher: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)
Minden a győztesé: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. (?)

GREEN, W. Hamilton
Renegátok: Bp., Valhalla Halding, 1997. (??)
Kőbúvár: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla Holding,
1997. (??)

GRHUR, Gurin
Barangolások Középföldén: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)

GWILYN, Gwyn
A szórakozott varázsló: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (Koch György)

—————————————————————————–
H

HAMILTON, Garry
A gyermek: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 237-253. o.
(?)
A kehely: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 241-254. o. (?)
Az igazi történet: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
207-238. o. (?)

HAMILTON, Garry és Caldwell, John
Tök Káosz: In: Lidércek Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 7-65. o.
(Nemes István és ?)

HARQ al-Ada
Xantrox hangjai : In: Alanori Krónika I. évf. 9.; Bp., 1996. (?)

HAWKE, Simon
Fürkész: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Szántai Zsolt)
Kitaszított: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Téli Márta)
Nomád: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)

HAWKWOOD, Ryan
Árnyjáték : Bp., 1995. (dr. Szalkai László)
Éjvarázs: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla Holding,
1996. 351-371. o. (dr. Szalkai László)
Farkasének : Bp., Neotek, 1996. (dr. Szalkai László)
Tűztánc: In: M.A.G.U.S.; Bp., Valhalla Páholy, 1993. (dr. Szalkai László)

HAWTHORNE, Nathaniel
Az ifjú Brown gazda: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 35-40. o. (ford.: Kászonyi Ágota)

HELDBRINK, James R.
Gonosz ködről, ősi kardról: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 10-15. o. (ford.: Hajdu Gábor)

HEYDRON, Vicky Ann
Macskamese: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., 1990. 16-29. o. (ford.: Morvai
Nagy Péter)

HEYDT, Dorothy J.
Halál Thendarában: In: Atlantisz I. évf. 11. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 15-22. o. (ford.: Szántai Zsolt)

HICKMAN, Tracy és Weis, Margaret
A Múlt és a Jövő ura: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák
Tamás és Szabó Mariann)
A tavaszi hajnal sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.:
Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
A téli éj sárkényai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza
és Hárs Ernő)
Az őszi alkony sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy
Géza és Hárs Ernő)
Ikrek hatalma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó
Mariann)
Találkozás: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó
Mariann)

HOBB, Robin
A nép orgyilkosa: Bp., Camarilla, 1997. (ford.: Horváth Norbert)
A király orgyilkosa: Bp., FutureGates, 1997. (ford.: Horváth Norbert és Papp
Cseperke)
Az orgyilkos tanítványa: Bp., FutureGates, 1997. (ford.: Horváh Norbert)

HOWARD, Robert E.
A bárd jogán: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 25-51. o. (ford.:
Kornya Zsolt)
A bárd jogán (részlet) : In: Rúna, III. évf. 2.; Bp., Valhalla, 1997.
62-63. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Csend Koponyája: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 91-101. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
A farkas éjszakája: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és
Könyvkiadó,1990. 7-37. o. (ford.: Nemes István)
A fekete kolosszus: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 7-53.
o. (ford.: Nemes István)
A fekete kolosszus: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 120-153. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A Fekete Kör népe: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1992. 53-144. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Fekete Kör népe: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
278-352. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A Fekete Tengerpart királynője: In: Conan, a kalandor; Cherubion Könyvkiadó,
Debrecen, 1992. 17-52. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Fekete Tengerpart kiránynője: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix
Könyvkiadó, 1993. 76-104. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A féreg völgye: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 6-33. o. (ford.: Jónás János)
A föld férgei: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. 79-112.
o. (ford.: Kornya Zsolt)
A Halál fekete lovasai: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)
A kígyó jegyében: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
5-42. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Árnyak a holdfényben: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989.
185-223. o. (ford.: Nemes István)
Árnyak a holdfényben: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 249-277. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Árnyak Zambulában: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989.
109-146. o. (ford.: Nemes István)
Árnyak Zambulában: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
193-220. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Árnykirányok: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
43-78. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A skorpió oltára: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 53-57. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
A sötét bálvány: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
113-140. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Asshurbanipal Tüze: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 60-90. o. (ford.: Jónás János)
A tenger tigrisei: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó,
1990. 53-102. o. (ford.: Nemes István)
A tenger tigrisei: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
263-299. o. (ford.: Nemes István?)
A testvériség pengéi: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1993. 50-85. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás
János)
Atlantiszi álom: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 15-23. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
A Vámpírok Hegye: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993.
166-190. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
A vasördög: In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989. 147-184. o.
(ford.: Nemes István)
A vasördög: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
221-248. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A végzet árnyéka: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
145-186. o. (ford.: Kornya Zsolt)
A végzet árnyéka: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
353-386. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
A vörös citadella: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1991. 135-188. o. (ford.: Nemes István)
A vörös citadella: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
567-601. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Az aranykoponya átka: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)
Az éjszaka gyermekei: In: Az éjszaka gyermekei; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1997. 34-59. o. (ford.: Jónás János)
Az Elefánt Tornya: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1991. 7-38. o. (ford.: Nemes István)
Az Elefánt Tornya: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
13-34. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Az elveszett nép: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 159-173. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Az északi tenger kardjai: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és
Könyvkiadó, 1990. 103-135. o. (ford.: Nemes István)
Az undor temploma: In: ARÉNA I. évf. 2. sz.; Bp., GBK Óbudai Klub, 1988.
25-30. o. (ford.: Nemes István)
Az undor temploma: In: A tenger tigrisei; Bp., Charta Lap- és Könyvkiadó,
1990. 38-52. o. (ford.: Nemes István)
Bal-Sagoth istenei: In: Árnykirályok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
141-189. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Becsületbeli ügy: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 199-242. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Conan, a bosszúálló: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (ford.: Nemes
István)
Conan, az ifjú barbár: In: Találkozás I. évf. 3-4. sz.; Debrecen, Phoenix
Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Conan és a Fekete Óriások tava: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 156-182. o. (ford.:?)
Conan, és a Kígyóisten: In: Találkozás I. évf. 5-6. sz.; Debrecen, Phoenix
Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Conan, és a Vörös Pap: In: Találkozás I. évf. 7. sz.; Debrecen, Phoenix
Könyvkiadó, 1990. (ford.:Nemes István)
Delcardesa macskája: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 59-90. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Egyetlen gongütés: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 103-108. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Éjfél: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Elveszett asszonyok völgye: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 3-10. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Elveszett asszonyok völgye: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix
Könyvkiadó, 1993. 105-119. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Főnix a kardon: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.
103-133. o. (ford.: Nemes István)
Főnix a kardon: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
547-566. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Gwahlur Fogai: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.
88-132. o. (ford.:?)
Gwahlur Fogai: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
458-495. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Isten a szarkofágban: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1991. 39-66. o. (ford.: Nemes István)
Isten a szarkofágban: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 35-52. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Kardok az éjszakában: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 109-146. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Koponyák a csillagfényben: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1993. 152-165. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth
Attila, Jónás János)
Koponyák Holdja: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993.
86-151. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Ködből és homálybol: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 175-198. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Ne ássatok nekem sírt: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
321-332. o. (ford.: Jónás János)
Nekht Semerkhet: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 25-35. o. (ford.: Schopp Attila)
Sötét szárnyak suhogása: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 251-295.
o. (ford.: Kornya Zsolt)
Szülessen boszorkány! : In: Conan, a barbár; Debrecen, Csokonai kiadó, 1989.
55-107. o. (ford.: Nemes István)
Szülessen boszorkány! : In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 154-192. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Tuzun Thune tükre: In: Hősök Kora; Bp., Valhalla Holding, 1997. 147-158. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Túl a Fekete folyón: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.
133-192. o. (ford.:?)
Túl a Fekete folyón: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 496-546. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Vörös árnyak: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993.
4-40. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Vörös szögek: In: A zsoldos barbár; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.
5-87. o. (ford.:?)
Vörös szögek: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993.
387-457. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Ymir leánya: In: Conan, a kalandor; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992.
5-16. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Ymir leánya: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. 5-12.
o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)
Zörgő csontok: In: A Koponyák Holdja; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993.
41-49. o. (ford.: Nemes István, Béresi József, Tóth Attila, Jónás János)
Zsiványok a házban: In: Barbárok és varázslók; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1991. 67-101. o. (ford.: Nemes István)
Zsiványok a házban: In: Conan, a kimmériai; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó,
1993. 53-75. o. (ford.: Kornya Zsolt, Nemes István)

—————————————————————————–

I

ISKI Attila
Galamb: In: Bíborhold II. évf. 5. sz.; Bp., Odin, 1993. 4. o.

—————————————————————————–
J

JORDAN, Robert
Conan, a pusztító: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)

JUHÁSZ Viktor
A hősök hazatérnek: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök; Bp., Valhalla
Holding, 1997
Szélvihar: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök, Bp., Valhalla Holding,
1997.

—————————————————————————–
K

KAZÁR József
A küzdelem: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997.
A küzdelem: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Az örökség: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997
Az örökség: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Tisztítótűz: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Tisztítótűz: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

KENIN, Millen
A sors és az álmodó: In: Atlantisz I. évf. 7. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 36-40. o. (ford.: Damokos Katakin)

KENNEY, Douglas C. és Beard, Henry N.
Gyűrűkúra: Bp., Walhalla Páholy, 1991. (ford.: Gáspár András)

KING, J. Robert
A Félelem Cirkusza: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántai Zsolt)
Az Éjfél Szíve: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Szenczi Rafael)

KING, Stephen
A sárkány szeme: Bp., King Kiadó, 1992. (ford.: ?)

KNAAK, Richard A.
Tűzokádó sárkány: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Friedmann Károly)

KNIGHT, Robert
Amikor a fény eljött Kogdarba: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 179-227. o. (Bihon Tibor)
A Sárkányszuka: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)
A smysseln madár: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
225-230. o. (Bihon Tibor)
A tudás kincs: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
333-336. o. (Bihon Tibor)
Boszorkányok: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
15-103. o. (Bihon Tibor)
Bűnt bűnnel: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 217-243.
o. (Bihon Tibor)
Egy régi adósság: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 67-95. o.
(Bihon Tibor)
Fargon könnyei: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 275-324. o. (Bihon Tibor)
Fekete vér: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Bihon Tibor)
Gornn Farrogh: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 273-289. o.
(Bihon Tibor)
Gyilkosnak gyáva: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Bihon Tibor)
Hetedévi holdforduló: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
183-197. o. (Bihon Tibor)
Holdfénytolvaj: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)
Kriptaszökevény: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
151-181. o. (Bihon Tibor)
Lélektükör: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 115-145. o.
(Bihon Tibor)
Menior tornyai: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 195-223. o. (Bihon Tibor)
Mosolytalan Ildhasile: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
117-132. o. (Bihon Tibor)
Rút Zharud: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 133-142. o.
(Bihon Tibor)
Tanulóévek: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
108-110. o. (Bihon Tibor)
Vörösszemű Patkány: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.; (Bihon Tibor)

KUKLIN Alexander
Rémálom: In: Marsyas Plusz 3., Bp., Marsyas, 1997. 7-11. o.

KUTTNER, Henry
A sötétség fellegvára: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 3-13. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Évszázadok keresztje: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1992. 2-7. o. (ford.: Kóczián János)

—————————————————————————–
L

LACKEY, Mercedes
Átváltozó vadász: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1992. 15-22. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
Kulcsok: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai Egyesület,
1990. 26-33. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

LAIDLAW, M. és Cador, Caradoc A.
Csalás: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995.
3-23. o. (ford.: Pap Viola)

LÁNG Zsolt
Bestiárium Transylvaniae — Az ég madarai: Pécs, Jelenkor Kiadó, 1997.
Bestiárium Transylvaniae — Az ugató gyurgyalag: In: Aurin Online; Bp., Aurin,
1997.
Bestiárium Transylvaniae — Az ugató gyurgyalag: In: Pompeji, 1995./2.; Szeged,
1995.

LARSON, Glenn R.
Végtelen éj : Bp., FutureGates, 1997. (ford.: ??)

LEACOCK, George M.
A játszma : In: Talalkozas II. évf. 5., Bp., Art Phoenix, 1990. 10-14. o.
(ford.: Koch György)

LEE, Tanith
A fegyverszünet: In: Galaktika 104.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1989. 66-70. o. (ford.: Hargitai Károly)
A gonosz tündér: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 24-29. o. (ford.: Hajdu Gábor)
A gyilkos galamb: In: Galaktika 132.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1991. 63-59. o. (ford.: Nagy Sándor)
A kehely titka: Bp., Unikornis Kiadó, 1991. (ford.: Kornya Zsolt)
Arannyá válni: In: Galaktika 143.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1992.
12-24. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
David Darvinda: In: Galaktika 93.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1988.
39-50. o. (ford.: Koczóh Péter)
Draco, draco: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
109-125. o. (ford.: Sárközi Elga)
Esély az istenek ellen: In: Galaktika 147.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1992. 75-86. o. (ford.: Németh Attila)
Kék kísértetkorsó: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
90-102. o. (ford.: Damokos Katalin)
Megmérettetés: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989. 51-53.
o. (ford.: Baranyi Gyula)

LE GUIN, Ursula K.
Ahogy a felesége látta: In: Galaktika 56.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1984. 3-5. o.
(ford.: Békés András)
A legtávolibb part: Bp., Móra Könyvkiadó, 1991. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
A Szigetvilág varázslója: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989. (ford.: Mohácsi
Enikő)
Atuan sírjai: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1991. (ford.: Füssi-Nagy Géza)
Tehanu: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995. (Füssi-Nagy Géza)

LEIBER, Fritz
A csöppek és a csillagok átka: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 19-36. o. (ford.: Damokos Katalin)
Árnyékország csapdájában: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1989. 46-50. o. (ford.: Gáspár András)
Kardok a Halál ellen: Bp., Valhalla Holding, 1996. (ford.: Hoppán Eszter)
Kardok és ördöngösség: Bp., Valhalla Páholy, 1993. (ford.: Hajnal Péter)

LEIGHT, Jason C.
A vízköpő legendája: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
337-340. o. (?)
Kezesbárány: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 451-448.
o. (?)
Találkozásom a lidércel: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 179-181. o. (?)
Torosz a szörnyeteg: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
207-215. o. (?)

LENNER István
A boraxok átka: In: Holdtölte 32.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 15-18. o.

LINT, Charles de
A fehér út: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 29-36. o. (ford.: Hajdu Gábor)

LOVECRAFT, Howard Phillips
A Fehér Hajó: In: Aurin 2.; Bp., 1996-1997. 10-11. o. (ford.: Lövenberg
Balázs)
A Fehér Hajó: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Lövenberg Balázs)
A feledés fátyla: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
182-184. o. (ford.: Korch György)
A feledés fátyla: In: Supernova 7.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1989.
(ford.: ?)
A gonosz lelkész: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
37-43. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A gonosz lelkész: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 70-74. o.
(ford.: Gálvögyi Judit)
A hallucináció hegyei: In: Galaktika 175.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1995. 3-65. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A kép a házban: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A különös, magas ház a ködben: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid
Könyvkiadó, 1995. 44-57. o. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A különös, magas ház a ködben: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980.
32-37. o. (ford.: Gálvögyi Judit)
A kutya: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 233-245. o. (ford.:
Kornya Zsolt)
A kutya: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A kutya: In: Supernova 7.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1989. (ford.:
Kornya Zsolt)
Álmok a boszorkányházban: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1995. 60-82. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
Álmok a boszorkánytanyán: In: Holdtölte 27-29.; Bp., Bíborhold Budapest, 1995.
(ford.: Kodai Dániel)
A névtelen város: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 212-232. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
A más istenek: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
A névtelen város: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya
Zsolt?)
A patkányok a falban: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
5-36. o. (ford.: Máté J. György)
Arthur Jermyn: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
88-102. o. (ford.: Kornya Zsolt)
Arthur Jermyin: In: Oberon könyvek 4.; Debrecen, 1987. (ford.: Kornya Zsolt?)
A sötétség lakója: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 173-211. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
A toronyszoba ablaka: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992.
52-73. o. (ford.: Veres Mihály)
A toronyszoba ablaka: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 39-49. o.
(ford.: Veres Mihály)
A végzet, amely elérte Sarnathot: In: Helios 3; Debrecen, KLTE Tóthfalusi
Kollégium GBK Klubja;, 1988. (ford.: Kornya Zsolt)
A végzet, amely elérte Sarnathot: In: Kard és boszorkányság; Debrecen,
Cherubion Könyvkiadó, 1995. 150-156. o. (ford.: Kornya Zsolt?)
Az ezüstkulcs: In: Galaktika 175.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995.
66-74. o. (ford.: Bihari György)
Az ezüstkulcs: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1995.
5-17. o. (ford.: Bihari György)
Az ezüstkulcs kapuin át: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó,
1995. 18-57. o. (ford.: Bihari György)
Celephais: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Charles Dexter Ward esete: In: Atlantisz I. évf. 7-10. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. (ford.: Baranyi Gyula)
Cthulhu hívása: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992.
12-51. o. (ford.: Makovecz Benjamin)
Cthulhu hívása: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 122-172. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Erich Zann muzsikája: In: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és
Könyvkiadó, 1988. 89-97. o. (ford.: Máté J. György)
Erich Zann muzsikája: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
103-115. o. (ford.: Máté J. György)
Erich Zann muzsikája: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988.(ford.:
Gáspár András)
Erich Zann muzsikája: In: Rakéta regényúljság XVI. évf. 48. sz.; Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1989.12-15. o. (ford.: Máté J. György)
Iranon útja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Kazár József és Varga
I. Nándor)
Kép a házban: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 74-87. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Ő: In: Cthulhu hívása; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. 74-88. o. (ford.:
Gálvölgyi Judit)
Ő: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995. 58-73. o. (ford.:
Gálvölgyi Judit)
Ő: In: Galaktika 40.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1980. 75-82. o. (ford.: Gálvögyi
Judit)
Ő: In: Rakéta regényúljság ?. évf. ?. sz.; Bp., Magvető Könyvkiadó, 199?. 3-6.
o. (ford.: Gálvögyi Judit)
Patkányok a falban: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és Könyvkiadó,
1988. 99-117. o. (ford.: Máté J. György)
Patkányok a falban: In: Lopakodó árnyak; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1989.
31-56. o. (ford.: Merényi Ágnes)
Pickman modellje: In: Angolszász rémtörténetek; Bp., Pallas Lap- és
Könyvkiadó, 1988. 119-132. o. (ford.: Máté J. György)
Pickman modellje: In: Eryx falai között; Szeged, Dávid Könyvkiadó, 1995.
116-137. o. (ford.: Máté J. György)
Pickman modellje: In: Rakéta regényúljság XVIII. évf. 26. sz.; Bp., Magvető
Könyvkiadó, 1991.12-15. o. (ford.: Máté J. György)
Polaris: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I. Nándor)
Randolph Carter vallomása: In: Galaktika 173.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1995. 55-58. o. (ford.: Bihari György)
Rémület Dunwich-ben: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988. (ford.:
Gáspár András)
Suttogás a sötétben: In: Cthulhu hívása; Bp., Valhalla Páholy, 1993. 9-121. o.
(ford.: Kornya Zsolt)
Szín az űrből: In: Homályos zóna; Bp., Móra Könyvkiadó, 1988. (ford.: Gáspár
András)
Ulthar macskái : In: Aurin 2.; Bp., 1996-1997. 9. o. (ford.: Redela Anna)
Ulthar macskái: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Redela Anna)
Zarándokút Kadathba: In: Zarándokút Kadathba; Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó,
1995. 57-166. o. (ford.: Bihari György)

LOWDER, James
A Fekete Rózsa lovagja: Bp., Amon Könyvkiadó, 1993. (ford.: Tasnádi Tamás)

—————————————————————————–
M

MARTIN, Georger. R. R.
A magányos Laren Dorr dalai: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982.
116-126. o. (ford.: Nagy Erzsébet)

MASH, Robin
A fény bajnokai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Belányi Róbert).
Árnyéktalanok: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Belányi Róbert)

MASSÁR Mátyás
A dal: In: Bíborhold II. évf. 2. sz.; Bp., Odin, 1993. 23-25. o.
Az ajándék: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 22-23. o.
A Zöld-pikkelyes Lovag: In: Bíborhold II. évf. 3. sz.; Bp., Odin, 1993. 21-23.
o.

MAYHAR, Ardath
Ki udvarol egy vonakodó lánynak: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó 1989. 39-45. o. (ford.: Veres Mihály)

McALLISTER, Brian
Azok a régi szép idők…: In: Alanori Krónika I. évf. 3-5.; Bp., 1996. (Makó
Katalin)
Idegenek: In: Alanori Krónika I. évf. 1. sz.; Bp., 1996. (Makó Katalin)
Lélekrabló : In: Alanori Krónika I. évf. 12. sz.-II. évf. 1. sz.; Bp., 1996.
(Makó Katalin)
Mágusszerelem: In: Bíborhold III. évf. 9. sz.; Bp., Budapest Business, 1995.
10-14. o. (Makó Katalin)
Szezonnyitás: In: Bíborhold III. évf. 12. sz.; Bp. Bíborhold Buadapest, 1995.
18-22. o. (Makó Katalin)
Túlélők (részlet) : In: Holdtölte 28.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 6-8. o.
(Makó Katalin)
Túlélők: Bp., Beholder Kiadó, 1995. (Makó Katalin)

McCAFFREY, Anne
A legkisebb sárkányharcos: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1995. 67-76. o. (ford.: Bihari György)

McDOWELL, Bertram Thomas
A kis kiváncsi : In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
227-231. o. (Bihon Tibor)
A tizenharmadik sárkány : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
187-188. o. (Bihon Tibor)
Csak sárkánnyal ne… : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
199-205. o. (Bihon Tibor)
Hihetetlen szerencse: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
287-297. o. (Bihon Tibor)
Megpróbáltatások: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
353-362. o. (Bihon Tibor)

MERRITT, Abraham
A délibáb harcosai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (ford.: Erdő
Orsolya) A Holdkő: Debrecen, CHAS, 1997. (ford.: Miklós Erika)
A róka asszony: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
209-240. o. (ford.: Erdő Orsolya)
Kígyóanya: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (ford.: Erdő Orsolya)

MILLER, Sasha
Eda fülbevalója: In: Galaktika 158., Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1993. 48-69. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

MÓDER Attila
Arion szeme: In: Marsyas Plusz 2.; Bp., MARSYAS Országos Sci-fi Egyesület,
1996. 21-23. o.

MOOR, Roger E.
Kőhajításnyira: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 60-64. o.
(ford.: Máyer Julianna)

MOORCOCK, Michael
A bika és a dárda: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Atrakán András)
A káosz ura: In: Rúna I. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 54-59. o.
(ford.: Nemes István)
Az utolsó hívás: In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 47. o.
(ford.: Massár Mátyás?)
Az utolsó varázslat: In: Aurin 1.; Bp., 1996. (ford.: Kazár József és Varga I.
Nándor)
Az utolsó varázslat: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Kazár
József és Varga I. Nándor)
Corum kardjai: Bp., Tájfun Records, 1992. (ford.: Szántai Zsolt)
Harcikutya: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1991. (ford.: Németh Attila)
Királyok a sötétben: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford: Nemes
István) Környezet: In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995.
48-50. o. (ford.: Massár Mátyás?)
Melibonéi Elric: Bp., Valhalla Páholy, 1993. (ford.: Hoppán Eszter)
Melibonéi Elric és az Igazgyögy Erődje: Bp., Valhalla Holding, 1996.
(ford.: dr. Máyer Júlia)

MORRESE, Sandra C.
Dacolj a sorssal: In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1991. 17-30. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

MORT, Louviot de
A Torony és az Ördög: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
227-236. o. (?)

MORWOOD, Peter
Ló úr: Bp., Amon Könyvkiadó, 1995. (ford.: Anthony Péter)

MULDOOM, Eric
A démonhercegnő: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
49-97. o. (Berke Szilárd)
A fantom, a sakál és az aggastyán: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1997. 289-292. o. (Berke Szilárd)
A görbe torony: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
379-381. o. (Berke Szilárd)
A korona : In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 95-115. o.
(Berke Szilárd)
A Legendák Könyve: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 203-215.
o. (Berke Szilárd)
Alice: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 97-115. o. (Berke
Szilárd)
Árnyak: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 65-96. o.
(Berke Szilárd)
A varjú: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 195-208. o.
(Berke Szilárd)

MUNN, H. Warner
A De Pertriche-gyűrű: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 26-47. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)

MURRAY, Paula Helm
Kayli tüze: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.. 5-15. o.
(ford.: Szabó Edit)

—————————————————————————–

N

NAZARIAN, Vera
A sakál: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 24-34. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

NEMES István és Szendrei László
A farkas árnyéka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
13-100. o.

NÉMET Kálmán
Chara-Din Átka: In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996.

NEWMAN, Allen
Az utolsó sárkány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
143-186. o. (?)
Kulcs és Kard: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
199-226. o. (?)
Megölni egy angyalt: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
383-397. o. (?)
Örökség : In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 171-199. o.
(?)
Tolvajvér: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 295-314. o.
(?)
Vér és homok: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 259-277. o.
(?)

NIKI és Csupi
Warpin átka : In: Alanori Krónika I. évf. 2.; Bp., 1996. (?)

NIVEN, Larry
A mágia elenyészik: In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 73-190. o. (ford.: Nemes István?)
Mire jó egy üvegtőr? : In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 21-72. o. (ford.: Nemes István?)
Nem sokkal a vége előtt: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 25-29. o. (ford.: Nemes István)
Nem sokkal a vége előtt: In: Nem sokkal a vége előtt; Debrecen, Cherubion
Könyvkiadó, 1995. 5-20. o. (ford.: Nemes István?)

NORTON, Andre
Álomkovács: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 18-24. o. (ford.: Novák Csanád)
Boszorkányvilág: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és
Pákozdi Andrea)
Indián mágia: In: Galaktika 101.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
14-51. o. (ford.: S. Kovács Judit)

NOSFERATU
Angyali szeretet: In: Holdtölte 30.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 26-28. o.
(?)

NOVÁK Csanád
Alkony: In: Fényhozó Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 157-178. o.
Alkony: In: Legendák és Enigmák 3. — Kyria Örök: Bp., Valhalla Holding, 1997.
Ricaro tévedése: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
157-165. o.

—————————————————————————–
O

O` SULLIVAN, Ray
Sötét zarándok (részlet) : In: Rúna II. évf. 2. sz.; Bp., Valhalla Páholy,
1995. 51-55. o. (Galántai János Árpád)
Sötét zarándok: Bp., 1995. (Galántai János Árpád)

OVERSTREET, A. D.
A harcos útja: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 26-33. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

—————————————————————————–
P

PAGE, Gerald W.
A hős, aki visszatért: In: Galaktika 45.; Bp. Kozmosz Könyvek, 1982. 12-25. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)

PALWICK, Susan
Mindörökké: In: Atlantisz I. évf. 3. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 37-47. o. (ford.: Baranyi Gyula)

PAP Viola
Az amulett: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 189-198. o.
Boszorkányos bátorság: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 327-336. o.
Mesterek és tanítványok: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
279-288. o.

PARTRIDGE, Diann
A szívtörő: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 3-9. o. (ford.: Kerpel-Fronius Gábor)

PIERSON, Roxana
A méhraj éneke: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 22-25. o. (ford.: Füssi-Nagy Géza)

POCK, Harold
A csodafegyver: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
291-294. o. (?)
Tükör és kristály: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
167-223. o. (?)

PRATCHETT, Terry
A mágia színe: Bp., Pendragon Könyvkiadó, 1992. (Kornya Zsolt és Nemes
István)
A troll hídja: In: Marsyas Plusz 3.; Bp., Marsyas, 1997. 12-16. o. (ford.:
Nemes Ernő)

—————————————————————————–
Q

—————————————————————————–
R

REICHERT, Mickey Zucker
Az istenölő: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és
Berczi Ákos)

REINHARDT, Hank
Az öreg bajnok: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 3-11. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)

RENIER, Raoul
A bosszú: In: Rúna I. évf. 4. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 45-51. o.
(Kornya Zsolt)
Acél és oroszlán: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (Kornya Zsolt)
A fegyverkovács meséje: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
247-257. o. (Kornya Zsolt)
A hitehagyott : Bp., Neotek, 1996. (Kornya Zsolt)
A kárhozott: Bp., Valhalla Holding, 1997. (Kornya Zsolt)
A könnyhullató: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 259-273. o.
(Kornya Zsolt)
A szertartás: In: Rúna I. évf. 5. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 44-53. o.
(Kornya Zsolt)
A tündér bosszúja: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
229-240. o. (Kornya Zsolt)
A város hőse: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 131-156.
o. (Kornya Zsolt)
A vér szava: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 231-286. o.
(Kornya Zsolt)
Az asszony és az ork: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
157-169. o. (Kornya Zsolt)
Az örökség: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
86-107. o. (Kornya Zsolt)
Az örökség: In: Rúna I. évf. 3. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 42-51. o.
(Kornya Zsolt)
Korona és kehely: Bp., Neotek, 1995. (Kornya Zsolt)
Kráni krónika: In: Legendák és enigmák 3. — Kráni Krónikák; Bp., Valhalla
Halding, 1997. (Kornya Zsolt)
Tűzvihar : In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiólya; Bp., Valhalla Holding,
1996. 153-167. o. (Kornya Zsolt)
Vérbűn: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 233-274. o.
(Kornya Zsolt)

RHODES, Janet R.
A járvány: In: Atlantisz I. évf. 12. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 34-41. o. (ford.: Szántai Zsolt)

ROBERSON, Jeniffer
A hadizsákmány: In: Orion II. évf. 2.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 37-38. o.
(ford.: Hoppán Eszter)
A lány és a tigris: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 11-17. o. (ford.: Hoppán Eszter)
Az átváltozás szertarása: In: Atlantisz I. évf. 4. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 20-28. o. (ford.: Damokos Katalin)

RODOLPHO
A Játék : In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (Kálmánfi Gábor)
A Játék: In: Aurin Online, Bp., Aurin, 1996. (Kálmánfi Gábor)
De mi lesz a többiekkel? : In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)
De mi lesz a többiekkel? : In: Aurin Online, Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi
Gábor)
Mandolinok Éjszakája: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)
Mandolinok Éjszakája: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (Kálmánfi Gábor)

RUTHERFORD, Michael
A mesemondó története: In: Atlantisz I. évf. 2. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 30-46. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

—————————————————————————–

S

SAGARA, Michelle M.
Karácsony éjszakája: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1993. 3-14. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

SALLE, Julien La és Stone, Jeffrey
Renadant: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Király Krisztián és Nemes
István)

SALVATORE, Robert A.
A félszerzet ékköve: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
A sötétség ostroma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Zoller András)
Csillagtalan éj: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: ?)
Ezüst erek: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Kristályszilánk: Bp., Valhalla Páholy, 1995. (ford.: Hoppán Eszter)
Menedék: Bp., Valhalla Páholy – Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán
Eszter)
Otthon (részlet) : In: Rúna I. évf. 1. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 66-67.
o. (ford.: Hoppán Eszter)
Otthon: Bp., Valhalla Páholy – Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán
Eszter)
Örökség: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Hoppán Eszter?)
Számüzetés: Bp., Valhalla Páholy – Hibiszkusz Könyvkiadó, 1995. (ford.: Hoppán
Eszter)

SAUNDERS, Charles R.
A Hold tava: In: Atlantisz I. évf. 10. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 17-23. o. (ford.: Németh Attila)
Az őrület városa: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 15-23. o. (ford.: Schopp Attila)
Halál Jukunban: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982. 57-65. o.
(ford.: Nagy Erzsébet)

SCARBOROUGH, Elizabeth Ann
Macskamese: In: Galaktika 158.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1993.
60-72. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

SCHWARTZ, Susan
A tőr tavasza: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 18-23. o. (ford.: Morvai Nagy Péter)

SEBŐ Ferenc
Egy vámpír álma: In: Holdtölte 28.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 61-62. o.

SERVANCE, Carol
Az elvarázsolt sziget: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1990. 39-46. o. (ford.: Hajdú Gábor)

SHADOW, Mark
A félelem démona: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
315-342. o. (Szegi György)
Anyaméh: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 365-389. o.
(?)
A sárkány maszkja: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
351-395. o. (Szegi György)
A sátán éjszakája: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
285-328. o. (Szegi György)
A vigyorgó lidérc: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
237-250. o. (?)

SHADOW, Mark és Stone, Jeffrey
Halálosztók: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-93. o.
(Szegi György és Nemes István)

SHAHAR, eluki bes
Amíg meg nem haltak… : In: Atlantisz II. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó —
Jókai Egyesület, 1991. 35-44. o. (ford.: Pál Emma)

SHEA, Michael
Ravasz Cugel: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: ?)

SHEENARD, Anthony
A gödör és a kívánság: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 29-47. o. (Szélesi Sándor)
A szerncse zsoldosai: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Szélesi Sándor)
A törhetetlen kard: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
241-244. o. (Szélesi Sándor)
Démonlánc: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 223-246. o.
(Tóth Norbert)
Óriási vagyon: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
273-277. o. (Szélesi Sándor)
Sárkányröpte: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
249-260. o. (Tóth Norbert)

SIKI Károly
Az áthidalhatatlan szakadék: In: Aurin 1. Bp., 1996.
Az áthidalhatatlan szakadék: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

SILVERBERG, Robert
Lord Valentine kastélya: Bp., Zrínyi Nyomda, 1990. (ford.: Nemes István)

SMEDS, Dave
A sirályok úrnője: In: Atlantisz I. évf. 8. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 15-21. o. (ford.: Morvay Nagy Péter)

SMITH, Clark Ashton
Alcouz herceg és a varázsló: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1989. 16-18. o. (ford.: F. Nagy Piroska)
A sírbolt lépcsői: In: Atlantisz I. évf. 9. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 24-28. o. (ford.: Németh Attila)

SMITHERS, Adrian T.
Csontok és kövek: In: Legendák és enigmák 3. — Kráni Krónikák; Bp., Valhalla
Halding, 1997. (Kovács Adrián)

SPENCER, Paul
A sírbolt őrzője: In: Atlantisz I. évf. 1. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 3-8. o. (ford.: Hajdú Gábor)

SPOCK, Harold
A csodafegyer: In: Fényhozó; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1995. (?)
Tükör és kristály: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)

SPRINGER, Nancy
A fiú, aki sörényeket font: In: Atlantisz I. évf. 5. sz.; Bp., Móra
Könyvkiadó — Jókai Egyesület, 1990. 36-41. o. (ford.: Damokos Katalin)

STARK, George
A menedék: In: Elf mágia; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 245-272. o.
(Dénes Károly)

STARK, George és Stone, Jeffrey
A menyét éve: Debrecen; Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Dénes Károly és Nemes
István)

STONE, Jeffrey
A bosszú démona: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
343-362. o. (Nemes István)
A Hajnal Hadura: In: A Hajnal trilógiája; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 227-416. o. (Nemes István és Bihon Tibor)
A Hajnal Hadura: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István és Bihon
Tibor)
A Hajnal Királynője: In: A Hajnal trilógiája; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen,
1995. 145-275. o. (Nemes István)
A Hajnal Királynője: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)
A Hajnal Lovagja: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó – Cherubion Könyvkiadó, 1991.
(Nemes István?)
A Hajnal Lovagja: In: A Hajnal trilógiája; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. (Nemes István?)
Álmok bál után: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
455-460. o. (Nemes István)
Az Éj Istene: Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991. (Nemes István)
Az Éj Istene: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.(Nemes
István)
Az Éj Kardja: Debrecen, Art Phoenix, 1990. (Kornya Zsolt és Nemes István)
Az Éj Kardja: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.(Kornya
Zsolt és Nemes István)
Harc az Éj Kövéért: Debrecen, Art Phoenix, 1990. (Nemes István?)
Harc az Éj Kövéért: In: Az Éj trilógiája; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1991.
(Nemes István?)
Ghouzm Gyöngyei: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Nemes István)
Gyémántváros: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 295-368. o.
(Nemes István)
Kalandorok: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 311-362. o.
(Nemes István)
Látogató a sötétségből: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Nemes István)
Mielőtt kopogtat a Kaszás: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
333-366. o. (Nemes István)
Mindent, vagy semmit: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
309-334. o. (Nemes István)
Rossz hold: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
325-334. o. (Nemes István)
Sárkányok és helikopterek : In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1996. 7-132. o. (Nemes István)

STONE, Jeffrey és Caldwell, John
A Káosz Éje: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)
Az Éj Káosza: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (Kornya Zsolt, Nemes
István, Bihon Tibor, Király Edit, Zubay Sándor)
ZZZ-zzz-űrzavar: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (?)

STONE, Jeffrey és Salle, Julian La
Renadant: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. (Király Krisztián és Nemes
István)

STONE, Jeffrey és Shadow, Mark
Halálosztók: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 7-93. o.
(Szegi György és Nemes István)

STONE, Jeffrey és Stark, George
A menyét éve: Debrecen; Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Dénes Károly és Nemes
István)

STONE, Jeffrey és Strong, Liam
A Zöld Úrnő: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Koch György és Nemes
István)

STONE, Richard
Atlan fiai: ??, LAP-ICS, 1997. (Nemere István)

STRONG, Liam
A harcos éjszakája: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997.
251-292. o. (Koch György)
A Sötét Torony titka: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
329-398. o. (Koch György)
A tó: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 115-130. o.
(Koch György)
Démonok éje: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 217-242. o.
(Koch György)
Éjek démona: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
199-225. o. (Koch György)
Pftah, a kölyöksárkány: In: Sárkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
261-272. o. (Koch György)
Yhod és a tükörkupola: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
279-289. o. (Koch György)
Yhod és az Elátkozott város: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 255-262. o. (Koch György)
Vámpírvér: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 119-150. o.
(Koch György)

STRONG, Liam és Stone, Jeffrey
A Zöld Úrnő: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (Koch György és Nemes
István)

—————————————————————————–
SZ

SZALKAI László
A völgy: In: Analog `H` 1.; Bp., Móricz Zsigmond Gimnázium KISZ-szervezete,
1983.

SZÉLESI Sándor
A bosszúálló: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherobion, 1997. 117-143. o.
A lantos: In: Démonok; Cherubion Könyvkiadó, Debrecen, 1995. 183-201. o.
A tanítvány: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
133-188. o.
A tengeri kígyó: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
201-221. o.
Gyémántszív: In: Fényhozó; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 255-272. o.
Gyémántszív: In: Orion II. évf. 3.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 24-31. o.
Rohammunka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 147-166. o.
Szerepjáték: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
105-156. o.
Úttalan utakon: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
315-331. o.

SZENDREI László
A nagy idézés: In: Boszorkányok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
301-308. o.
A titokzatos kór: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
97-104. o.
A Torony: In: Démonok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. 243-257. o.
A vén sárkány: In: Sárkány; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996. 281-286. o.
Az átok: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. 337-352. o.
Az eláktkozott falu: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
275-294. o.
Lidérces álmok: In: Lidércek; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
205-222. o.

SZENDREI László és Nemes István
A farkas árnyéka: In: Kalandorok; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995.
13-100. o.

SZENTMIHÁLYI Szabó Péter
Világok Virága: Bp.?, 199?

SZIGETI Sándor
Gólem: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-4. o.
Sivatagi Találkozás: In: Bíborhold II. évf. 2. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-3. o.
Polymorph: In: Bíborhold I. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 11. o.

SZIGETI Zsolt
A megvásárolt büntetés: In: Bíborhold II. évf. 6. sz.; Bp., Odin, 1993. 22-23.
o.
Az álom véget ér: In: Bíborhold III. évf. 8. sz.; Bp., Budapest Business,
1995. 15-16. o.
Az illúzionista: In: Bíborhold II. évf. 4. sz.; Bp., Odin, 1993. 30. o.
Ételgyár: In: Bíborhold II. évf. 9. sz.; Bp., Odin, 1993. 32-34. o.

—————————————————————————–
T

THORN, David
A barbár álma: In: Holdtölte 30.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 10-11.
o. (?)
TIHOR Miklós
A küldetés: In: Bíborhold II. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1993. 12-14. o.
A világégés (Ghalla-előtte) : In: Bíborhold II. évf. 12. sz.; Bp., Odin, 1993.
30-31. o.
Az utolsó Xirnoxvadászat: In: Bíborhold II. évf. 10. sz.; Bp., Odin, 1993.
32-33. o.
Démonidézés: In: Bíborhold I. évf. 1. sz.; Bp., Odin, 1992. 23-25. o.
Magoflux: In: Bíborhold II. évf. 3. sz.; Bp., Odin, 1993. 2-4. o.

TOKAJI Ferenc
A jel: In: Supernova 4.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1987. 5-6. o.

TOLKIEN, John Ronald Reuel
A babó: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1975. (ford.: Szobotka Tibor)
A babó: Bp., Ciceró, 1992. (ford.: Szobotka Tibor)
A Gyűrű keresése: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Szántó Judit és
Koltai Gábor)
A Gyűrű keresése I-II: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1995. (ford.: Szántó
Judit és Koltai Gábor)
A Gyűrű nyomán – Fa és levél: Bp., Merényi Könyvkiadá, 1996. (ford.: Németh
Anikó)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Gondolat, 1981. (ford.: Göncz Árpád, Réz Ádám és
Tandori Dezső)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Árkádia, 1990. (ford.: Göncz Árpád, Réz Ádám és
Tandori Dezső)
A Gyűrűk Ura I-III: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Göncz Árpád, Réz
Ádám és Tandori Dezső)
A sonkádi Egyed Gazda: Bp., Móra Ferenc Könyvkiadó, 1988. (ford.: Göncz
Árpád)
A szilmarilok: Bp., Árkádia, 1991. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A szilmarilok: Bp., Európa Könyvkiadó, 1996. (ford.: Gálvölgyi Judit)
A wootton-i kovácsmester: Bp., Fátum-Ars, 1995. (ford.: Németh Anikó)
Az Elveszett Mesék Könyve: Bp., Holló és Társa Könyvkiadó, 1996. (ford.:
Tandori Dezső)
Giles, a sárkányok ura: Bp., Fátum-Ars – Merényi Könyvkiadá, 1995. (ford.:
Németh Anikó)

TUBB, E. C.
Öldöklés a homályban: In: Galaktika 45.; Bp., Kozmosz Könyvek, 1982.
97-115. o. (ford: Nagy Erzsébet)

—————————————————————————–
U

UNDERWOOD, Laura, J.
A kardénekes: In: Orion II. évf. 2.; Bp., CÉDRUS Kiadó, 1993. 34-36. o.
(ford.: Hoppán Eszter)

UNDWIN, Grail
A Clyde-parti gazda: In: Fantasy; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1989.
106-108. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

—————————————————————————–
V

VANCE, Jack
A Túlvilág Szeme: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes
István és Gőz József)
Démonpikkelyek: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1993. (ford.: Nemes István és
Gőz József)
Fader Fuvallata: In: Kard és boszorkányság; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1995. 7-85. o. (ford.: ?)
Liane, a Kósza: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 98-115.
o. (ford.: Nemes István)
Mazirian, a mágus: In:Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992.
29-54. o. (ford.: Nemes István)
Miíri Turjan: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 5-28. o.
(ford.: Nemes István)
Morreion: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1995. (ford.: Nemes István)
Sferéi Guyal: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992.
160-221. o. (ford.: Nemes István)
Tizenhét szűz: In: Galaktika 133.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1991.
44-54. o. (ford.: Németh Attila)
T`sais: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 55-97. o.
(ford.: Nemes István)
Ulan Dhor: In: Haldokló Föld; Debrecen, Phoenix Könyvkiadó, 1992. 116-159. o.
(ford.: Nemes István)

VARGA I. Nándor
A dszinn telefonja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
A lovag: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Aki elvégzi: In: Aurin 3., Bp., Aurin, 1997.
Aki elvégzi: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Átok és kereszt: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Boszorkányokról: In: Aurin 3.; Bp., Aurin, 1997.
Boszorkányokról: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997.
Egy démon nem alszik: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Egy démon nem alszik: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Emberek a Névtelen Istennő templomából: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997
Emberek a Névtelen Istennő templomából: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.
Khorian bel Tabaddola: A Zászlóháborúk: In: Aurin 1.; Bp., 1996.
Khorian bel Tabaddola: A Zászlóháborúk: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996.

VÁSÁRHELYI Lajos
Ajándék: In: Supernova 4.; Szeged, Szegedi Galaktika Klub, 1987. 6. o.

VÉGH Attila
Amer tánca: In: Holdtölte 33.; Bp., Bíborhold Buadapest, 1995. 22-23. o.

VOGHT, A. E. van
A varázslónő álma: In: Analógia 1.; Bp., Valhalla Páholy, 1992. 81-100. o.
(ford.: Hoppán Eszter)

—————————————————————————–

W

WATERS, Elisabeth
Játszótárs: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 30-34. o. (ford.: F. Nagy Piroska)

WATT-EVANS, Lawrence
A baziliszkusz hatalma: Bp., Neotek, 1995. (ford.: Novák Csanád)
Betti egyszarvúja: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (ford.: Varga I. Nándor)
Betti egyszarvúja: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Varga I.
Nándor)

WEBB, Don
A Gyönyörű Wassilissa: In: Aurin 3., Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)
A Gyönyörű Wassilissa: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1997. (ford.: Varga I.
Nándor)

WEIS, Margaret és Despain, Dezra
Raistlin lánya: In: Atlantisz I. évf. 6. sz.; Bp., Móra Könyvkiadó — Jókai
Egyesület, 1990. 35-46. o. (ford.: Novák Csanád)

WEIS, Margaret és Hickman, Tracy
A Múlt és a Jövő ura: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák
Tamás és Szabó Mariann)
A tavaszi hajnal sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.:
Füssi-Nagy Géza és Hárs Ernő)
A téli éj sárkényai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy Géza
és Hárs Ernő)
Az őszi alkony sárkányai: Bp., Hibiszkusz Könyvkiadó, 1992. (ford.: Füssi-Nagy
Géza és Hárs Ernő)
Ikrek hatalma: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó
Mariann)
Találkozás: Szeged, Szukits Könyvkiadó, 1997. (ford.: Pollák Tamás és Szabó
Mariann)

WINTERS, Bridget
Holnap: In: Rúna I. évf. 3. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 52-55. o. (dr.
Máyer Júlia)
Messzi part: In: Legendák és enigmák – A Holtak Légiója; Bp., Valhalla
Holding, 1996. 189-203. o. (dr. Máyer Júlia)

WISDONE, Donald H.
Kristálymágia: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1992. (Nemes István)

WYLIE, Jonathan
A jóslat: Bp., Esély Kiadó, 1993. (ford.: Tótisz András)

—————————————————————————–
X

—————————————————————————–
Y

YOLEN, Jane
A Gyász Termében: In: Rúna I. évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995.
99-101. o. (?)
A hetedik mandarin: In: Galaktika 170.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1995. 77-81. o. (ford.: Bihari György)
A karácsonyi ajándék: In: Galaktika 159.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági
Könyvkiadó, 1993. 100-103. o. (ford.: Sóvágó Katalin)
A sellőlány: In: Galaktika 167.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 1995.
106-109. o. (ford.: Pap Viola)
Szfinx szólam: In: Aurin 2.; Bp., 1996.-1997 (ford.: Varga I. Nándor)
Szfinx szólam: In: Aurin Online; Bp., Aurin, 1996. (ford.: Varga I. Nándor)
Az angyaljárás: In: Galaktika 153.; Bp., Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó,
1993. 57-62. o. (ford.: Sóvágó Katalin)

—————————————————————————–
Z

ZELAZNY, Roger
A jégtorony: In: Rúna I. évf. 10. sz.; Bp., Valhalla Páholy, 1995. 84-98. o.
(ford.: ?)
Amber hercegei: Bp., Neotek, 1992. (ford.: Szilágyi Róbertné)

ZOCNEY, Tim
A gilfek kincse: Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1997. (Hüse Lajos)
Avalon utolsó sárkánya: In: Démonhercegnő; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó,
1997. 115-116. o. (Hüse Lajos)
Goblinfattyú: In: Holtak serege; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
245-284. o. (?)
Vannak dolgok…: In: Halálosztók; Debrecen, Cherubion Könyvkiadó, 1996.
189-198. o. (?)

——————————————————————————–

(C) Aurin 1997.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.