LFG.HU

Sambucus
RPGCimkek

Forrás: Games Workshop (White Dwarf 140)

Az Adeptus Astra Telepathica feladata pszik toborzása és képzése a Birodalom szolgálatára. A szervezet főhadiszállását a Földön rendezte be, de hajóik az egész Birodalmat bejárják, s irodái lefedik majdnem a teljes emberlakta űrt. Az ő felelősségük, hogy az általuk képzett pszik később Asztropataként szolgáljanak.

Emberi pszik a Birodalomban

A legtöbb ember nem rendelkezik pszi képességekkel, bár általánosan elfogadott, hogy minden ember képes legalábbis korlátozott pszi-aktivitásra. Az emberiség egy kicsi, ám egyre növekvő töredéke azonban kézzelfoghatóbb erőket fejleszt ki magában – őket hívjuk psziknek.
A pszik önmagukban veszélyesek, erejük csak a Birodalmi szervezet biztonságos igájában tűrhető meg. Végülis a pszi-univerzum a Káosz világegyeteme, és mint ilyen, felfoghatatlanul veszélyes. Azt a világot démoni idegenek népesítik be, kik mit sem törődnek az élőkkel, az emberiséget is csak kihasználni, és elpusztítani akarják. Minden pszi, még a leghatalmasabbak is, az anyagi világba való bejutás és beavatkozás lehetőségét kínálják ezeknek az idegeneknek.
Az Impérium minden világát törvény kötelezi, hogy szabályozza pszi-népességét. A kivégzések, és a boszorkányvadászatok a legtöbb világ hétköznapjaihoz hozzátartoznak. Ugyanezen törvények kényszerítik az uralkodókat, hogy az ígéretes ifjú pszik egy részét dézsmaként félretegye, hogy az Adeptus Astra Telepathica a Földre szállíthassa őket. Ezt a dézsmát az Adeptus Astra Telepathica két részre osztja: Akik élnek, és szolgálnak majd, és akiket föláldoznak a Császárnak.

Az Adeptus Astra Telepathica szervezete

Az intézetet tanító, és toborzó részekre osztjuk, amiket Scholastia Psykana és Feketehajó Liga névvel illetünk. A kettőt az Adeptus Astra Telepathica Nagymestere és az ő több száz tagú, mindkét fő ág rangidős tisztviselőiből álló tanácsa fogja össze.

Feketehajó Liga

A Liga az Impérium teljes területén elszórtan állomásozó, jelentékeny méretű hajóhaddal rendelkezik. A hajók körbejárják a galaxist, minden világot körülbelül százévente látogatnak meg. Ahogy a flotta céljához közeledik, a Birodalmi Kormányzó utasítást kap, hogy készítse elő a szokásos dézsmát.
Ha begyűjtötték a dézsmát, a Feketehajók Kapitányai egy előzetes becslést készítenek rakományukról, mielőtt továbbhaladnának a következő világ felé. Ha a rakterek megteltek, a Feketehajók a Föld felé veszik az irányt.
Gyakran Inkvizítorok is ezen hajók fedélzetén utaznak, hisz ez jó alkalom, hogy pszik gerjesztette romlás nyomait kutassák a bolygón.

A Scholastia Psykana

A Scholastia Psykana egy hatalmas oktatóintézet, amely a pszik képzésével foglalkozik. A legtöbb újonc a Feketehajók gyűjtötte pszi-dézsmából származik, de egy kis részüket az Inkvizíció, vagy a Bírák adják át, esetleg más csatornákon érkeznek. Az intézet szerepe, hogy megtanítsa az ifjú psziknek, hogyan fejlesszék, és tartsák kordában erejüket. Minden egyes pszi jövője saját hatalmától, és jellemétől függ.

Elsődleges pszik

Ők azok, akik hatalma, és lelkiereje elégséges, hogy normál körülmények közt ellenálljanak a démoni megszállásnak és rontásnak. Az elsődleges psziket csak akkor választják ki az Impérium szolgálatára, ha fiatalok, és hajlandóak tanulni. Öt évnyi alapképzés után készen állnak, hogy belépjenek bármelyik birodalmi szervezetbe. A legfiatalabbakat kiképezhetik az Űrgárdistáknál Könyvtárosnak, míg a legtehetségesebbek Inkvizítorok vagy Szürke Lovagok lehetnek. Az elsődleges pszik sem sérthetetlenek a démonok, és más pszi-agresszorok számára, de képzésük esélyt ad a harcra mindezek ellen, talán a leghatalmasabbakat kivéve.

Asztropaták

Az Asztropatákat a másodrangú pszik közül válogatják, akik ereje jelentős, de nem elég ahhoz, hogy ellenálljanak a démoni rontásnak, és megszállásnak. Az Asztropaták alapképzést kapnak, mielőtt betöltenék telepatikus hírközlési szerepüket szerte a Birodalomban. Megtanulják, hogyan használják a Császári Tarot-ot, hogyan készítsenek horoszkópokat, és megismerik mindenfajta tenyérjóslás és jövendölés rejtelmeit. Amikor felkészültek, átesnek a különleges Kötési Rítuson, ami a Császár erejének szikrájával ruházza fel őket.

Az Adeptus Astronomica

Néhány elsődleges és másodlagos pszit átadnak az Adeptus Astronomicanak. Ők képzésüket e szervezet égisze alatt fejezik be.

Áldozatok

A pszi dézsma elkerülhetetlenül számos pszit tartalmaz, akik elméje túlságosan sebezhető megbízhatatlan hatalmuk következtében. Magukban hamarosan elpusztulnának, és végzetük számos halálhoz vezetne; akár egész világok pusztulását is okozhatják. Egy ilyen nyüzsgő univerzumban az elvesztésük nem számít túl sokat, de még halálukban is szolgálhatnak – hisz a Császár nyers pszi-energiával kell hogy táplálkozzon, ha életben akar maradni, mint az emberiség védelmezője. Ezeket az áldozatokat a Császár Aranytrónjába veszejtik, hogy a Császár, és maga a Birodalom fennmaradhasson.

A Romlottak

A Feketehajó Kapitányok szigorú ellenőrzéseinek köszönhetően kevés romlott pszi jut el a Földig. Akik mégis, azokat kigyomlálják, és elpusztítják a bennük lakó démonok, vagy pusztító erejük okán. Mégis, e szigorú elővigyázatosság ellenére néhány Romlott mégis átmegy minden vizsgálaton. A múltban az Impérium fontos tagjai, még Nagyurak is ilyen pszinek bizonyultak. Ki tudja, hányan csúsztak át minden ellenőrzésen, és lettek fontos tisztviselők, valódi természetük felfedezése nélkül?

Asztropaták

Az Asztropaták az emberi társadalomban hihetetlenül fontosak, hisz ők az egyetlen kommunikációs lehetőség a csillagközi távolságokon. Az Asztropaták képesek telepatikus üzeneteket küldeni más Asztropatáknak, és más Asztropaták üzeneteit fogadni, ha pontosan összehangolták elméiket. A telepatikus üzenetek a hipertéren keresztül utaznak, így a fénynél gyorsabban érnek célba, bár nem azonnal.
Óriási az igény Asztropatákra. Az Impériumban gyakori látvány a zöld csuhájáról könnyedén felismerhető Asztropata. A Flottában is szolgálnak, mint hajóközi, és kikötői üzenetközvetítők. Megtalálhatók még a Birodalmi Őrségben, az Inkvizíciónál, az Adeptus Ministorumnál, az Űrgárdistáknál, és szerte az Adeptus Terránál is.
A távoli világok Birodalmi Kormányzóinak is szükségük van Asztropatákra, ha tartani akarják a kapcsolatot a Birodalom többi részével. Hasonlóképp az Asztropaták a civil élet szerves részei, kereskedelmi szállítóknak dolgoznak, és szinte mindenkinek akinek csillagközi kapcsolatra van szüksége. Ez a hatalmas tömeg amolyan hálózatot alkot, amely lefedi az egész Impériumot, így segíti az információ áramlását a galaxis egyik végéből a másikba.

A Lélekforrasztás

Egyetlen közönséges pszi sem lenne képes üzenetet közvetíteni a hipertéren keresztül, vagy üzenetet fogadni ilyen hatalmas távolságból. Az Asztropaták erre a képességre hosszú évek képzése során tesznek szert, ami egy különleges rítusban csúcsosodik ki, amikor is a Császár erejét a sajátjukkal egyesítik. Ez a rituálé, ami Lélekforrasztásként ismert, a pszi elméjét közelebb hozza a Császár nagyságához. A folyamat során a Császár tengernyi energiájának egy része az Asztropatába áramlik.
Az energiaátadás igen megterhelő a pszi számára – az éveken át tartó felkészülés dacára nem is mind éli túl, és ha túl is éli, nem mind őrzi meg józan eszét. Még a túlélők érzékeny látóidegei is károsodnak, így szinte minden Asztropata vak. Valójában pszichikai képességeik helyettesítik a látásukat, így a legtöbbjük nem is tűnne vaknak, ha nem látszanának eltorzult, beesett, üres szemgödreik.
A Lélekforrasztás másképp is hat az Asztropatákra, és általánosan elfogadott, hogy amikor az Asztropata elméje megérinti a Császárét, sokkal mélyebben érti meg, és teljesen új szemszögből látja a világegyetem természetét.

Az Asztropata hálózat

A Birodalom minden szervezetének vannak Asztropatái. Együttesen egy hírközlő hálózatot alkotnak, s pszi üzeneteket adnak-vesznek csillagközi távolságokon keresztül. Bár itt nem célunk a telepatikus hírközlés végtelen finom működésének megvitatása, érdekes lehet legfontosabb erőinek összefoglalása.

Transz Sugárzás

Az Asztropata transzba esve telepatikus üzenetet küld. A transz alatt elméje megformázza az üzenetet, és útjára indítja a hipertéren keresztül. Az üzenetküldés folyamata olyasmi, mint egy vízbe dobott kő, ami hullámokat kelt maga körül. Az üzenet addig terjed a hipertérben, amíg energiája elveszik, és gyakorlatilag semmivé foszlik. Ez a fajta kommunikáció egy-két mondatos üzenetek továbbítására alkalmas – egy hosszabb üzenet túl sok párhuzamos hullámot keltene, amik zavarnák egymást. Egy ilyen üzenet öt fényévnyi távolságból még tisztán fogható, de egyre ködösebben, homályosabban még olyan húsz fényévnyi távolságban is értelmezhető. A hipertér helyi mozgásai, változásai befolyásolhatják az üzenet terjedését, néha értelmét is. Ennél nagyobb távolságra küldött üzenetekhez egy kérést kell csatolni a “továbbsugárzáshoz”, hogy egész a céljáig továbbadja az üzenetedet a Birodalmi Asztropaták láncolata.

Transz Vétel

Egy Asztropata transzba eshet azért is, hogy a hipertérben pszi – üzenetek után kutasson. Ősi üzenetek maradványai, és maga a hipertér örök zaja bizonytalanná tesz minden vett üzenetet.
Ezenkívül ott vannak még a rosszindulatú hipertéri teremtmények, és független démonok által okozott zavarok. Ezek a lények telepaták pszi-hullámait fogják, és hamis, illetve gyakran obszcén üzeneteket küldenek nekik. Ezen bosszantó lények trükkje, amit általában roppant szórakoztatónak találnak, ha valami hatalmas, rosszindulatú entitásnak adják ki magukat, hogy jól ráijesszenek a gyanútlan Asztropatára.

Vevőállomás

Ha egy Asztropata egy bizonyos helyre akar üzenetet küldeni, elméjét arra a helyre koncentrálja, legyen az egy űrhajó, bolygó, vagy akár egy bizonyos személy. Ez lehetővé teszi a fogadóhelyen tartózkodó Asztropatának, hogy azonosítsa a bejövő üzenetet, és arra fókuszáljon.
Számos Asztropata dolgozik így, Vevőállomásként. Egy ilyen célzott üzenetet más Asztropaták is elfoghatnak Transz Vételben, de a siker esélye jóval kisebb, és a hiba lehetősége magas.

Asztrális kivetülés

Ez a legnehezebb telepatikus érintkezési forma egy Asztropata számára. Az Asztropata elválasztja tudatát testétől, és belép állandóan a hipertérben létező asztrális testébe, vagyis lelkébe. Ha már egyesült asztrális testével, az Asztropata szabadon eljuthat a hipertér egy másik pontjára, és ott szabadon érintkezhet más asztrális testekkel, beleértve más Asztropatákat is.
A fő nehézség ilyenkor számos más asztrális teremtmény jelenléte a hipertérben, amik nagy része szélsőségesen ellenséges. Az asztráltest sebezhető, amíg a tudat foglalataként működik, és ha elpusztul, a test gyakorlatilag halott. Egy kivételesen erős Asztropata asztrális testét pillanatokra láthatóvá teheti az anyagi világban is, szellemszerű árnyékként.

Jóslás

Az Asztropaták megtanulják, hogyan használják a Császári Tarotot, és más jóslási módszereket, hogy azonosítsák a hipertér változásait. A hipertérre nem igazak a normál idő és a tér törvényei – anyaga lehetséges jövők, jelen és múlt szálaiból áll.
Ezen sugallatok, arról, hogy mi lehet, túl érthetetlenek ahhoz, hogy üzenetként azonosíthatóak legyenek, de a Császári Tarot segítségével néha érzékelhetőek. Ugyanezen módon az Asztropata nagyon halvány üzenetek elemeit is érzékelheti, vagy nagy események visszaverődő hiperhullámaira is rátalálhat.

Eredeti dokumentum: http://www.criticalhit.co.uk/w40krp/wd140_adeptus_astra_telepathica.shtml

Első megjelenés:
https://www.inkvizitor.hu/viewarticle.php?c=161&t=3&s=1


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához