LFG.HU

Archangel
RPGCimkek

Dark Spells of the Drow II.

Vhaerun papjainak varázslatai

2. szint

Vhaeraun Áldása (Megidézés) = Blessing of Vhaeraun

Szféra: Harc
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T
Idôtartam: speciális
Varázslási idô: 4
Hatáskör: megérintett lény
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat lehetôvé teszi a pap számára, hogy egy tetszôleges tolvajképességet +25% eséllyel, vagy egy fegyveres tudást +5 támadási járulékkal használjon. Minden ezen a módon ejtett seb maximális lesz, ha azt d8-cal, vagy d6-tal kell megállapítani (egyéb esetekben normál módon határozódik meg). A kiválasztott képesség vagy támadás bevetésének pillanatát az alany határozza meg, hangosan kijelentve azt (pl. “MOST add meg a segítséget!”). Az akciót a varázslástól számított 1 fordulón belül kell végrehajtani, különben a mágikus energia elvész. Ugyanez történik, ha az áldás felhasználása elôtt mágia hatástalanítását mondanak az alanyra.

6. szint

Félrevezetett Fürkészés (Jövendölés) = Deceive Prying

Szféra: Halottidézés
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: 1 kör + 1 kör/szint
Varázslási idô: 9
Hatáskör: megérintett lény
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat megvédi a papot vagy az általa megérintett lényt mindenféle mágikus és pszionikus vizsgálattól (de támadástól nem). A valódi jellem kisugárzása, hit, valamint a felszíni gondolatok helyett hamis jellem és hit érzékelhetô (ezeket a pap választja ki a varázslás során), a felszíni gondolatok pedig véletlenszerûek, a választott hithez és a jellemhez illlôek. Az alany használhat varázslatokat, és egyéb mentális tevékenységeket is folytathat (még paraképességeket vagy telepátiát is használhat) a mentális védelem mögött, az nem szakad meg ezek hatására. A félrevezetett fürkészés nem nyújt egyéb védelmet a bûvölés/bûbáj típusú varázslatok és pszionikus támadások ellen, mint +1 mentôjárulékot a bûbáj személyre varázslat ellen (de a bûbáj szörnyre ellen már nem).
Vhaeraun papjai arra használják ezt a varázslatot, hogy elrejtsék valódi énjüket a nemkívánatos érdeklôdôk elôl. Az anyagi komponensek egy csepp agyfolyadék valamilyen emlôstôl és egy kis vaskocka.

Légséta (Átalakítás) = Air Tread

Szféra: Általános
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: 1 forduló + 1 forduló/szint
Varázslási idô: 9
Hatáskör: megérintett lény
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat, mint a légben járás egy hatalmasabb változata, idôlegesen megváltoztatja a pap vagy a megérintett lény (aki nagy (L) méretû vagy kisebb) testsúlyát, úgy, hogy az alany képes lesz a folyadékokon és a levegôben való járásra. A harmadik szintû vízen járással szemben itt az alany lába érinti a vizet.
Ha a varázslatot egy zuhanó lényre mondják rá, akkor az azelôtt megáll, mielôtt még egy testhossznyit esne (ha eközben eléri a talajt, az esésbôl származó sebzés felezôdik). Nagyon hosszú esések úgy csökkenthetôk, hogy az alany a varázslat teljes idôtartama alatt lefelé sétál, ezzel csökkentve az elkerülhetetlen zuhanás hosszát. Ha a varázslat ideje lejár a szokásos “normál” zuhanás következik.
A varázslat leggyakoribb használata szakadékok fölötti átkelés, séta az egyik háztetôrôl a másikra, de szokták úgy is alkalmazni, hogy a pap megáll a semmi közepén, és onnanlô ki egy másik varázslatot. Ez utóbbinál megjegyzendô, hogy a második varázslat kimondása véget vet a légsétának, és a szokásos zuhanás következik. A varázslat anyagi komponensei egy toll, egy csipetnyi por, valamint egy tetszôleges méretû szandál vagy cipô.

Lélekrablás (Átalakítás, Halottidézés) = Soultheft

Szint: ?
Szféra: Halottidézés
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: speciális
Varázslási idô: 1 kör
Hatáskör: speciális
Mentôdobás: semlegesíti

Ez a varázslat képessé teszi a papot arra, hogy egy nemrég meghalt lény lelkét elrabolván, varázseszközeit erôsítse. A varázslat mûködéséhez a papnak a halál után 1 forduló/szint idôn belül szent szimbólumával meg kell érintenie a testet. A varázslat visszahozza a lény életerejét a szent szimbólumba. Ha a pap 4 fordulón belül nem érint meg egy tárgyat a szimbólummal, a lélek elszabadul.
A tárgyat, melybe az életerôt akarják beletölteni, meg kell érinteni a szimbólummal, és ki kell mondani a parancsszót. Az áttöltés 1 körig tart; ha megzavarják, a lélek visszakerül a szimbólumba, és a pap újra próbálkozhat.
Az áttöltés után a lény életereje egy hónapra mûködôképessé tesz egy varázstárgyat, vagy a lény minden szintje után 10 töltetet ad annak. Megjegyzendô, hogy a varázslat a lelket egy már mágikus tárgy feltöltésére használja, így egy közönséges tárgy nem tehetô mágikussá vele.
A lénnyel nem lehet érintkezésbe lépni, sem feltámasztani, csak akkor, ha a tárgyat beazonosítják, megszerzik tulajdonosától, és a feltámasztás közben a pap a kezében tartja. A tárgy mágikus érzékelések hatására elárulja, hogy egy lelket tart fogságban – pl. a mágia érzékelése nem csak a mágia természetét mutatja meg, hanem a fogvatartott lény ködös képét is.
A varázslat anyagi komponensei a pap szent szimbóluma és a holttest. (Persze nem árt, ha a mágikus tárgyat is készenlétben tartják.)

Elistree papjainak varázslatai

Kisebb Varázsének (Elôidézés, Átalakítás= Lesser Spellsong

Szint: 4
Szféra: Teremtés
Távolság: változó
Komponensek: Sz,T
Idôtartam: változó
Varázslási idô: 1 kör
Hatáskör: változó
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat képessé teszi a papot arra, hogy éneklés és ima segítségével létrehozza egy harmadik, vagy alacsonyabb szintû papi mágia hatását (voltaképpen egy más módon idézi meg a varázslatot).
A papnak képesnek kell lennie a mozgásra (legalább a kezének és vállának szabadnak kell lennie) és éneklésre, és nem állhat mágikus csend hatása alatt. Ha bármilyen ilyen jellegû csendesítés bekövetkezik a varázslás vége elôtt, a DM dönthet úgy, hogy csak részbeni hatást engedélyez, vagy úgy is, hogy a varázslat kárba vész. Elistree papnôit megtanítják arra, hogy mindenféle körülmények között énekeljenek, még védekezés vagy nagy fájdalmak elviselése mellett is.

Varázsének (Elôidézés, Átalakítás) = Spellsong

Szint: 6
Szféra: Teremtés
Távolság: változó
Komponensek: Sz,T
Idôtartam: változó
Varázslási idô: 1 kör
Hatáskör: változó
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat képessé teszi a papot arra, hogy éneklés és ima segítségével létrehozza egy ötödik, vagy alacsonyabb szintû papi mágia hatását (voltaképpen egy más módon idézi meg a varázslatot).
A varázslat használható arra is, hogy emlékezetbe idézzen egy, 48 óránál nem régebben kimondott varázslatot (olyannyira, hogy ez azonnal használható lz). Ha más szöveggel éneklik, a varázsének visszaad egy lénynek egy 24 óránál nem régebben elveszített életerô-szintet. A harmadik szövegváltozattal egy megérintett lényt (mely lehet a papnô is) lehet gyógyítani, 1d4 + 1 ÉP erejéig.
Ha a varázsének kimondásakor több Elistree papnô is jelen van, akkor azok is csatlakozhatnak az énekhez, anélkül, hogy ôk maguk kimondanák a varázslatot. Ekkor a gyógyítani kívánt lényen minden újabb papnô érintése 1d4 ÉP-t javít. A kórus erôsítô hatása csak a gyógyításra vonatkozik.
Ha hét vagy több papnô van jelen, együtt képesek lesznek vakság, betegség gyógyítására, vagy méreg lassítására, ahelyett, hogy elvesztett ÉP-t adnának vissza. Ha kilenc, vagy több papnô énekel, már mágia hatástalanítása, átok eltávolítása, vagy méreg semlegesítése is lehetséges. Tizenkettô vagy több papnô együttes ereje regenerációra vagy varázslat elleni immunitásra is képes (ez utóbbi esetben csak olyan varázslatok ellen, melyeket legalább az egyik papnô ismer).
A csapatmunka része egy körtánc is, a gyógyítani kívánt lény, vagy valamilyen egyéb fókuszpont körül (ha más nincs ez lehet egy földbe tûzött kard, vagy akár egy háromlábú állvány, botokból, középen a papnô szent szimbólumával).
A papnak (és a kórus tagjainak) képesnek kell lennie a táncra és éneklésre, és nem állhat mágikus csend hatása alatt. Ha bármilyen ilyen jellegû csendesítés bekövetkezik a varázslás vége elôtt, a DM dönthet úgy, hogy csak részbeni hatást engedélyez, vagy úgy is, hogy a varázslat kárba vész.

Ghaunadaur varázslatai

Csápfal (Megidézés) = Wall of Tentacles

Szint: 7
Szféra: Elemi
Távolság: 0
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: 1 nap/szint
Varázslási idô: 1 kör
Hatáskör: fal alakú terület, mely 15 cm vastag, és van egy 1 nm/szint méretû oldala
Mentôdobás: speciális

Ez a varázslat képessé teszi a papot félig élô, elementális akadály létrehozására. Ez a belsô, védett oldalán árnyékos falként jelentkezik, külsô oldalán pedig lilásbarna, durván megmunkált kôfalként. A pap és rendjének más papjai szabadon közlekedhetnek a falon keresztül, mintha az nem is létezne. Ha bárki más érinti meg a falat (anélkül, hogy fizikai kapcsolatban lenne Ghaunadaur egy mozgó papjával) az négy csápot ereszt ki magából, hogy elkapja az okvetetlenkedôt, és mely hangú sziszegéssel, csámcsogással riasztja az illetékeseket.
A fal húsz 4 méter hosszú csápot és két kampós orrot tud kinyújtani. Ezek könnyedén mozognak a fal felületén, de egy ellenfelet egy körben csak maximum négy csáp támadhat. Kezdetben csak a csápok támadnak, a kampós orrok csak késôbb kapcsolódnak be. A csápok fizikai sebzést is okoznak, és a megérintett lénynek mentôt kell tennie varázslat ellen, különben lebénul. Midegy, hogy hány csáp érinti meg, az áldozatnak csak gey mentôt kell tennie. Lebénult áldozatokat a többi csáp +2-vel támadja, és körönként 1.2 méterrel közelebb vonszolják a falhoz. A csáp levágása (12, vagy több SP okozása egy kör alatt) annak eltünését és a bénulás megszüntetését jelenti.
A csápfal jellemzôi: -2-es VSZ, életerô-szint 10, 200 ÉP, 11-es THAC0, támadások száma 22 (célpontonként 4), sebzés: csáponként 1d20, kampós orronként 1d10, speciális támadás: mérgezô kampós orrok, speciális védekezés: sötétség 4.5 méteres sugárban, immunitás a nem-mágikus fegyverek támadásai ellen, és minden varázslat ellen, kivéve mágia hatástalanítása (50 ÉP sebzés), bomlasztás (100 ÉP sebzés), a meggyôzés jelképe (minden, a pappal megegyezô jellemû lényt – és azokat, akiket meg akarnak védeni – átengedi a falon).
A kampós orrok mérge gyengítô jellegû (ld. DMG 73. old. vagy Rubin Kódex), 2d4 kör alatt fejti ki hatását. Ez a hatás 3d4 napig, vagy egy méreg semlegesítéséig tart.
Ha a falat megtámadják valamilyen varázslattal, varázslatszerû képességgel, vagy életereje 100 alá csökken, külsô oldalán azonnal sötétséget gerjeszt 4.5 méter sugárban, és mindenkit támadni kezd, akihez hozzá tud férni.
A varázslat anyagi komponensei egy kígyó (mindegy, hogy élô vagy holt), és egy repülô lény vagy polip kampós orra.

Lolth varázslatai

Pókalak (Átalakítás, Halottidézés) = Spiderform

Szint: 5
Szféra: Állat, Halottidézés
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: 4 kör + 1 kör/szint
Varázslási idô: célpontonként 2 szegment
Hatáskör: egy lény/szint
Mentôdobás: nincs

Ez a varázslat képessé teszi a papot arra, hogy egy normál méretû emlôst vagy pókfélét óriáspókká változtasson (4-es VSZ, 3-as sebesség, hálóban 12 (képes 2 méteres vízszintes, valamint 4 méteres függôleges ugrásokra), 4 + 4 életerô-szintes, köröként egyet támad, sebzés: 1-8 (harapás); egyébként olyan, mint az elsô Szörnygyûjteményben vagy a Rubin Kódexben leírt egyed).
Ezen pókok mérge nem halálos: ehelyett az áldozatnak sikeres mentôt kell tennie varázslat ellen, különben egy körre elájul, és a varázslat teljes hatáskörére lelassul. Ha az a pók elpusztul, amelyik a lassítást okozta, a hatásnak azonnal vége szakad.
Az átváltoztatandó lényeknek életben és többé-kevésbé jó egészségben kell lennie. Számuk korlátozza az egy fôpap által létrehozható óriáspókok számát.
Ha egy pók vagy egyéb pókféle alakul át, a fent leírt óriáspókká változik, de elveszti mérgét és hálószövô képességét. Továbbra is képes lesz azonban már meglévô hálókban való közlekedésre (ez vonatkozik a mágikus hálókra is).
Ha a varázslást megzavarják, vagy a “normál” élôlény már valamilyen mágia hordozója (pl. már ebbe az alakba is átváltoztatták), a varázslat elszáll, a lény pedig visszaalakul valódi formájába. A pap ettôl 1 körre elájul.
Ha a varázslatot egy drow ellen használják, és átjut annak mágikus ellenállásán, akkor az idôlegesen driderré változik, és a pap irányítása alá kerül (jellemzôi: VSZ 3, MV 12, THAC0 13, körönként egy támadás: 1-4 seb, mentô méter ellen -2-vel, vagy 1-2 fordulóra lebénul; megtartja varázslatait, ÉP-jét és személyiségét).
Az irányítás (mely a bûbájhoz hasonló) annyi körig tart, ahanyadik szintû a pap. A kontroll azonnal megtörik, ha a dridert olyan dologra utasítják, mely ellenkezik természetével – ez lehet Lolth vagy más elôljárók parancsa ellen való, vagy olyan, mely nnyilvánvalóan végzetes a drider számára. Az átváltozás egy körig tart, és ez alatt a drow ezen kívül semmi mást nem tehet. A visszaalakulás vagy a varázslat végeztével, vagy a pap parancsára történhet. Az átváltoztatott drow semmire sem fog emlékezni abból az idôbôl, amíg drider alakban tevékenykedett (kivéve, ha Lolth másképp nem rendeli).
A varázslat anyagi komponense egy akkora pók, mely elfér a pap kezében. A varázslás során ezt el kell morzsolni, mire az eltûnik.

Zin-Carla (Halottidézés)

Szint: 7
Szféra: Halottidézés
Távolság: érintésnyi
Komponensek: Sz,T,A
Idôtartam: változó
Varázslási idô: 4 kör
Hatáskör: egy lény
Mentôdobás: speciális

Ez a varázslat, mely “Lolth legnagyobb ajándéka”, csak ritkán adatik meg még a leghûségesebb sötét tündének is. A varázslat lényegében a halott mozgatásának egy speciális formája, mely képessé teszi a papot arra, hogy egy nagyerejû zombit, egy léleklidércet hozzon létre. A lény rendelkezni fog azokkal a képességekkel, melyekkel életében (ÉP, VSZ, THAC0), és telepatikus kapcsolat köti a paphoz, melyen keresztül az irányítani tudja.
A varázslat megadása csakis Lolth akaratától függ, aki speciális feladatok elvégzésére szokta rendelkezésre bocsájtani. Ezek a feladatok nem szolgálhatják egyszerûen csak a bosszút vagy egy másik drow elpusztítását; sikertelen végrehajtásuk Lolth neheztelését vonja maga után.
A Zin-carla során a lény lelkét visszakényszerítik a testbe. Csak a pap akaratereje és állandó, éber felügyelete akadályozhatja meg, hogy a lény képességeivel együtt annak emlékei és érzelmei is visszatérjenek. A varázslat idôtartama a feladat kívánalmaitól, Lolth türelmétôl, illetve a pap mentális képességeinek határától függ – az irányítás elvesztése a varázslat végét jelenti.
Amíg az irányítás fennmarad, a léleklidérc nem fárad el, és semmi sem térítheti el céljától. Nem érez fájdalmat, nem törôdik semmivel, amíg mozogni tud, a feladat elvégzésén munkálkodik.
A léleklidérc nem képes a varázslásra anélkül, hogy a pap el ne vesztené az irányítást fölötte, harci és mesterségbeli tudását azonban teljes mértékben kihasználhatja. Ha az irányítás megtörik, a lidérc gyûlölettel teli bosszúállóvá válik, ami nem nyugszik, egészen addig, míg teremtôjét el nem pusztítja.
Ha a léleklidércet olyan tettekre kényszerítik, melyek ellenkeznek régi természetével, esély lesz az irányítás megtörésére (ugyanakkora, mint a bûbáj hatása alóli kikerülésnek). Így senki sem kényszeríthetô arra, hogy elpusztítsa azt, akit életében szeretett.
A varázslatszerû képességek megmaradnak, továbbra is használhatók lesznek. Az élôholt használhatja régi tapasztalatait és emlékeit, ha azt a pap lehetôvé teszi. Mind a zombi, mind a pap immunisak lesznek az agyra ható varázslatokkal és pszionikus képességekkel szemben. A lény ismeri az óvatosságot, haragot, jókedvet, gyûlöletet, csalódottságot és gyôzelmet, de a félelmet nem. Élôholtak papi és varázslati irányítása nem hat rá, semmilyen módon nem lehet megszerezni a zin-carla kimondójának hatalma alól.
A léleklidérc nem lélegzik, de a beszédre képes (ha irányítója ezt megengedi). Kimondhat aktiváló- és parancsszavakat, sôt a pap beszélhet is rajta keresztül, de az általa kimondott varázsszavak semmilyen hatással nem járnak.
Ahhoz, hogy a lényt megállítsák, el kell azt pusztítani – ha csak minimális mozgásra is képes, tovább folytatja a feladat végrehajtását.
A varázslat anyagi komponense az animálni kívánt test és egy hozzá tartozó értékes tárgy. Ha a test már rothadásnak indult, vagy nincs meg teljes egészben, egyéb varázslatok is kellenek helyreállításához.
Varázslók, és más hatalmas lények, akik a drow városok lerombolásán fáradoznak, jól teszik, ha felkészülnek egy-két léleklidérc támadására.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.