LFG.HU

Brutalis
RPGCimkek

Írta: Deacon Rayne

A vikingek kultúrája archetípusként számos szerepjátékban és világban előfordul. Hierarchiájuk meglehetősen érdekes, és érdemes tanulmányozni, mivel jól jöhet világalkotáskor. A vikingek hatalmi struktúrájának ismerete hasznos lehet akkor, ha kisléptékű játéktervezésbe kezdünk, különösen akkor, ha rögtönözni kell, vagy egy kis plusz ízt akarunk kölcsönözni egy már meglévő közösségnek.

Az alább olvasható anyagok többféleképpen is alkalmazhatók az általad irányított kalandokban:

* Független falvak
* Szabadvárosok és városállamok
* Rivális közösségek
* Rosszarcú figura és a csatlósai
* Szörnyetegek közösségei

Az utóbbi ötlet különösen sokat ígér. A tizenkettő-egy-tucat monsztákat működő közösségekbe szervezheted az alább olvasható információk alapján. Képzeld csak el, mennyivel szórakoztatóbb lehet, ha viking módra szervezed meg egy ellenséges goblin, kobold, óriás vagy ork törzs működését. Másik lehetőség, hogy olyasféle lényekből alkotsz hasonló közösséget, amelyektől a játékosaid nem várnának ilyesmit. Például szóba kerülhetnek csoportban működő beholderek, sahuaginek, intelligens pókok, hárpiák, meg effélék.

1. A nemesség demokratikus hierarchiája
A vikingek hierarchikus nemességi rendszert működtettek, amelyben a rangok a kisebb törzsfőktől a királyi rangig terjedtek – utóbbiak pozíciójukat a szabad emberek (a viking középosztály) választása alapján szerezték meg.

A választás során figyelembe vették többek között:

* Az öröklés jogát
* A jelölt hírnevét (példamutató magatartás csatában és effélék)
* A magánvagyont (ideértve a rabszolgák számát is, mert a sok rabszolga a nagy gazdagság jele volt).

A választással kapcsolatosan több lehetőség is felmerül, amivel beránthatod a játékba partit:

* A játékos karakterek megbízást kapnak, hogy derítsék fel és igazolják az egyik jelölt vérvonalát.
* A játékos karaktereket felkérik, hogy kísérjenek el egy ambiciózus NPC-t, aki hősiességét kívánja bizonyítani választási pozíciója megerősítése érdekében.
* A játékos karaktereket egy távol eső helyre küldik, hogy szerezzenek meg egy nagy értékű tárgyat. A rivális jelöltek eközben igyekeznek meggyőzéssel vagy erőszakkal elvenni tőlük a szóban forgó tárgyat – ha ez nem jön be, még mindig ellophatják, hogy a saját kincstárukat gazdagítsák vele.
* Két, elkeseredetten rivalizáló jelölt játszmájába csöppennek a karakterek, akár testőrként, akár mint kémek vagy szabotőrök.

2. Viking rangok
A viking kultúrában a betölthető hatalmi pozíciók a következők voltak:

* Törzsfők. Ezek alacsonyabb rangú nemesek voltak – a hersar, más néven “földdel bírók” -, akik a királytól kapták a rangjukat, a hozzá tartozó földdel együtt. A cím nem volt örökölhető, és csak a király adományozhatta – megfosztani azonban senkit nem lehetett tőle.

* Huskarlok. Ezek a nemesi rangú férfiak, más néven a “ház karljai” a törzsfők szolgálatában álltak – belőlük állt a törzsfő hirdje, vagyis házi testőrsége. A Hird alkotta a törzsfő seregének magját is.

* Jarl. Az előkelőbb nemesek, más néven a jarlok fölött csak a király állt rangban, és nagy hatalommal, illetve önállósággal rendelkeztek. Sokuk kivonta magát a királya fennhatósága alól. Seregnyi huskarlt állítottak szolgálatukba, adót szedtek, földjeiket kizárólagosan az irányításuk alá vonták.

* Király. A királyok, illetve “konungr”, álltak a viking hatalmi struktúra tetején. A királyi cím örökletes, illetve nép által adományozott volt. A cím apáról fiúra szállt, de több lehetséges örökös esetében gyakori volt, hogy a szabad emberek döntésén múlt, ki ül végül a trónra. Ez gyakorta azt eredményezte, hogy a testvérek meggyilkolták, illetve meggyilkoltatták a rivális trónkövetelőket.

Lehetőségek:

* Nagyszerű intrikus játékokat lehet tervezni, ha a játékos karakterek követekként, informátorokként vagy huskarlarként tevékenykednek.
* Valamennyi játékost törzsfővé nevezi ki egy nemrégiben kijelölt jarl. Ezek a típusú kampányok birtok-igazgatási feladatokban, politikai intrikában gazdag történeteket tesznek lehetővé – mivel valamennyiük azért küzd, hogy minél nagyobb megbecsülésre tegyen szert a jarl szemében -, megspékelve a vagyon és a rabszolgák létszámának növelésére irányuló rablóhadjáratokkal.
* A király halálával három trónörökös előtt nyílt meg az út a pozícióhoz. A szóbeszéd szerint az egyik fiú keze van a király halálában, és tisztességtelen eszközökkel manipulálni igyekszik a szavazást. A játékos karaktereket független “megfigyelőként” rendelik ki, hogy felfedjék az áruló kilétét, és megállítsák, mielőtt káoszba taszítja a királyság társadalmát.

3. Nemesi kötelezettségek
A viking nemeseknek számos kötelezettségük volt:

* A rájuk bízott földterületek művelésének biztosítása
* A rangban felettük állók – a környéki jarl vagy a király – által előírt adók időben történő megfizetése
* A rájuk bízott területek védelme belső és külső ellenséggel szemben egyaránt
* Vitás ügyekben bíráskodás
* Egyes nemesek, a godi (papok), rituálékat végeztek és a szent területeket védelmezték
* Csatákban parancsnoki feladatok ellátása
* A helyi törvénytudók kiválasztásában való részvétel
* Adók begyűjtése
* A király birtokainak gondozása
* A király rendeleteinek betartatása

A nemesek feladatai közé tartozott a weregildekben, vagyis az alattvalók között felmerült nézeteltérésekben való közvetítés – erre a vérbosszúk elkerülése érdekében volt szükség.

Mivel gyakorta kérték fel őket diplomáciai feladatokra, a nemeseknek kitűnő vendéglátóknak kellett lenniük, és gyakran még alacsonyabb rangú vendégek érkezése esetén is bőséges lakomákat rendeztek.

A király legfontosabb feladata a nép megvédelmezése volt, mivel nekik tartozott felelősséggel. Pozícióját választás útján szerezte, és szavazással el is lehetett venni tőle. Legfelsőbb bíróként is felkérték, ha a vita túlságosan bonyolulttá vált a nemesek számára, ezenfelül hadúri feladatokat is ellátott. A szomszédos királyságokra kivetett sarcok az ő kincstárát gyarapították.

Kalandötletek:

* A játékos karaktereket egy csodálatos fenevad elfogására küldik ki, amelyet egy, a király által két háborúskodó jarl megbékítésére tartandó ünnepség fő attrakciójának szánnak.
* A játékos karakterek olyan rabszolgák, akik a kalandfolyam során tanúsított cselekedeteikkel kiérdemlik a törzsfő bizalmát, aki további, a földek védelmével összefüggő feladatokkal bízza meg őket .
* A játékos karakterek olyan huskarlok, akik számos kalandba keverednek, amúgy három testőr-módra. Oltalmazzák a törzsfő feleségének és lányának becsületét, meghiúsítják a törzsfő riválisainak terveit és öregbítik uruk hírnevét a közelgő választásig.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához