LFG.HU

Kovi cikke után Magyar Gergely
RPGCimkek

“Forrófejű tanonc! Ne hidd, hogy ez a tudás igazi hatalom! Ki ne lenne képes arra, hogy halálos mérgeket keverjen, ha nyitva fekszik előtte a Saronnhai Fekete Kompendium, vagy a híres warviki mester, Alderni Contorte munkája, a Füvek és Kristályok?! …Szép és ritka köte-tek, mi több, felettébb hasznosak… Csakhogy hiányzik belőlük az esszencia, az erő, melyet csak a mágia hordozhat. Nem különbek ügyes szakácskönyveknél, csupán a céljuk más. Végte-len szakértelmük dicséri e munkák szerzõit, de mégsem jutottak tovább az egyszerű anyagnál. Lásd csak, fiam, tanulmányod következő évei alatt mindez megváltozik!”
Ianoss Gal-A-Nay boszorkánymester szavai adeptusához…

Yneven kevés tudomány futott be oly fényes pályát, mint a méregkeverés. Nem sok új születhet már a nap alatt, a vajákosok, alkimisták, boszorkányok és boszorkánymesterek ezrei hosszú évszázadok alatt fejlesztették a technikai lehetőségek nyújtotta csúcsig ezt a kétes értékű tu-dományt. Az új vagy erős mérgek összetétele persze nem forog közkézen – minden alkotó meg-próbálja megőrizni keverékének titkát, illetve csak egy-egy megrendelővel megosztani azt. Így elkerülhető, hogy a potenciális áldozatok – akik esetleg vetélytársak lennének a felhasználás-ban is – az anyag összetételének ismeretében ellenszert készíthessenek annak semlegesítésére.
Észak és Dél-Ynev méregismereti kultúrájában sokkal egységesebbnek tekinthetõ, mint példá-ul építészet vagy hősköltemények terén. “A tudás nem ismer határokat” – így szól a mondás, s a tények is ezt támasztják alá. A különböző fejvadász klánok, boszorkány és boszorkánymester rendek gondoskodnak a tudomány eredményeinek lassú terjedéséről. Ahányféle cél, annyiféle méreg – az élővilág és az ásványok szinte korlátlan lehetőséget biztosítanak a kitartó kutató-nak a halálos készítmények elõállítására. A boszorkánymestereknek azonban ez sem volt elegendõ. Több mágikus utat ismernek különlegesen hatékony mérgek előállítására, de ezek közt is a legtöbb figyelmet követelõ, a legnehezebb a Banara, az Élő méreg elkészítése.

Banara, a végső méreg
A Banara előállítását több, a méregmágia ezen ágát elméletben tárgyaló tanulmány megírása előzte meg. A kísérletek, kutatások azonban csupán az első gondolat megszületése után ötven-egynéhány esztendővel kezdődtek el, hiszen a felvetett ötlet és elv annyira valószí-nűtlennek, megvalósíthatatlannak látszott, hogy mindenki felesleges energia- és időveszteség-nek tartotta a komoly kutatást. A kivételt egy kráni befolyás alatt álló városállamban tevé-kenykedő boszorkánymester jelentette, aki hosszú fontolgatás után belevágott a munkába. Méregkeverés és mágia – e kettő kombinációja szükségeltetett a kísérletek sikeréhez. A hosszú évek munkája olyannyira a boszorkánymestert igazolta, hogy a létrehozott méreg segítségével Sionar Gal-A-Nay, az Első, játszi könnyedséggel irtott ki három kisebb fejvadász klánt, to-vábbá két, a titokra pályázó kráni boszorkánymestert. Krán ezen kérdéssel foglalkozó vezetői rövid gondolkodás után belátták, sokkal jobb egy élő szövetséges, mint egy halott ellenség, így a konfliktust ennek megfelelően rendezték. Sionart Kránba invitálták, ahol saját iskolát ala-píthatott, s helytartója lett az iskolát magába foglaló városnak és környékének. A Gal-A-Nay család vezette iskola napjainkban is virágzik, a Banara titkát csak itt sajátíthatják el az arra méltó beavatottak. A képzés két esztendős, először a közönséges méregkeverés fortélyainak megtanítására kerül sor, majd a Banara oktatására. Az iskola – rendhagyó módon a kráni létesítmények között – külhoniak számára is hozzáférhetõ, de a képzés árát (kereken 1200 ara-nyat) drágakőben kell kifizetni az iskola megbízottjának kezébe. A játék nyelvére lefordítva, az Élő méreg készítésének titka titkos képzettség, mely 1200 arany és minimum 5 Kp birtokában megtanulható (első fok). A képzettségnek elsajátításának alapfeltétele a méregkeverés képzett-ség harmadfokú ismerete is. Az iskolában tanulóknak maximum negyedik fokon oktatják a banara készítést, 25 Kp-ért. A tanulni vágyónak jó referenciákkal sem árt rendelkeznie, kü-lönben tanulóévei alatt éjjel-nappal figyelni fogják a kráni kémhálózat emberei, s bizony kel-lemetlen következményei lehetnek, ha netán szemet szúr nekik valami apróság.

Az Út
A Banara minden beavatott számára többet jelent egyszerű méregnél, benne foglaltatik az alkotó szándékának és akaratának egy töredéke is – ennek következtében az Élő méreg minden körülmények között szimpatikus viszonyban áll teremtőjével, még a méreg hatóidejé-nek elmúlta után is, egy teljes éven keresztül. Talán ez az egyik oka annak, hogy boszorkány-mesterek nem adják el szinte senkinek, és mindig kétszer meggondolják, ehhez az eszközhöz folyamodjanak-e. Most lássuk, mire is képes a boszorkánymesteri mágia ezen különös szüle-ménye.
Az Élő méreg valóban él, korlátolt tudattal és cselekvőképességgel rendelkezik. Kizárólag az alkotó szándéka és hatalma határozza meg, hogy a méreg milyen tulajdonságokkal bír, de van néhány közös jellemző, mely minden elkészített méregre igaz. Mint már említettük, a Banara szimpatikus viszonyban áll alkotójával. A létrehozott méreg minden esetben akkor kezd hatni, amikor az alkotó egy gondolatban kiadott paranccsal aktiválja – addig tehát teljesen ártal-matlan folyadék, akár meg is iható, a méreg-felfedezés sem érzékeli. A Banara hatása az ál-dozat megmérgezése után még egy napig fennmarad, vagyis a méreg még ennyi ideig él. Amennyiben azonban az áldozat sikeresen ellenállt a méregnek, az azt jelenti, hogy a Banara már a beadás pillanatait követően elpusztult.
Abban az esetben, ha a sikeresen megmérgezett áldozat vérét valaki összegyűjti, a méreg fel-száll a felszínre, és lefölözhető. Az így visszanyert méreg újra felhasználható, mintha a bo-szorkánymester akkor készítette volna – tehát az egy nap elölről kezdődik. Ezért egyes boszor-kánymesterek néhány drágán és nehezen létrehozott mérget szándékosan tenyésztenek a fel-használási alkalmak között. Ez lényegében azt jelenti, hogy a mérget rabszolgáknak vagy ide-geneknek adják be, ezzel biztosítva újabb napot a Banara létezésében – hiába, egyeseknek ilyen olcsó az emberélet.

Banara készítés
Elsajátíthatóság:
Tanulással
Nehézségi kategória: Ötös (Irgalmatlanul nehéz)
A banara készítés egyike Ynev legtitkosabb képzettségeinek. Lényege a méregkeverés és a mágia kombinációja, az élő méreg – banara – elkészítése. Ennek hatásosságára jellemző, hogy Sionar Gal-A-Nay, az első, játszi könnyedséggel irtott ki három kisebb fejvadász klánt, továbbá két, a titokra pályázó kráni boszorkánymestert. A banara készítése titkos, kráni tudás lett, csak igen nehezen – s még több halott árán – jutott el Toron boszorkánymestereinek ke-zébe. Ma is csak e két birodalomban tanulhatóa, de – és erre a KM is ügyeljen – nem oszto-gatják csak úgy ezt a tudást.

1. fok
Képesség-követelmények:
Intelligencia: 14, ügyesség: 12
Képzettség követelmények:
méregkeverés 3. fok
Képzettség pont igény: 5 Kp
Ismertetés:
A banara készítés első foka csupán elméleti ismereteket foglal magába. A karakter ezen a szinten tisztában van a banara mibenlétével, hozzávetőlegesen átlagos képes-ségeivel, típusaival, de készíteni még nem képes azt.

2. fok
Képesség-követelmények:
Intelligencia: 16, ügyesség: 13
Képzettség követelmények:
méregkeverés 4. fok
Képzettség pont igény: 10 Kp
Ismertetés:
A képzettség alapfokát már csak mágiahasználó – pontosabban olyan sze-mély, aki képes alkalmazni a boszorkánymesterek méregvarázs nevű varázslatát – tanulhatja meg. Ezen a fokon már tökéletesen tisztában van az élő méreg elméletével, és képes előállítani őket. Igaz, még csak az egyszerűbb, egytulajdonságú fajták kikeverésére képes.

3. fok
Képesség-követelmények:
Ügyesség: 14
Képzettség követelmények:
nincsenek
Képzettség pont igény: 15 Kp
Ismertetés:
A harmadfokú tudás biztosítja a bonyolultabb, többkomponensű banara típu-sok kikeverését is. (ezek leírásai a vonatkozó Rúna cikkben találhatóak) A harmadfokon kép-zett karakter – ha mana pontjainak száma engedi – szabadon kombinálva többtulajdonságú élő mérget is készíthet.

4. fok
Képesség-követelmények:
Intelligencia: 17
Képzettség követelmények:
méregkeverés 5. fok
Képzettség pont igény: 25 Kp
Ismertetés:
A banara készítésében mesterfokon képzett karakter már képes teljesen újfaj-ta banara előállítására. Ezen méregtípusok tulajdonságait a játékosnak a KM-mel közösen kell kidolgoznia, figyelve arra, hogy az újdonságok illeszkedjenek a játékrendszerbe.

5. fok
Képesség-követelmények:
Intelligencia: 18, ügyesség: 15
Képzettség követelmények:
nincsenek
Képzettség pont igény: 35 Kp
Ismertetés:
Az ötödfokon képzett banara mesterek a legkiválóbb és leghatásosabb mé-regkeverők. Banaráikat fele mana pontért állíthatják elő.

Az összetevők
A Banara tulajdonságai két dologtól függnek, nevezetesen az alapanyagoktól és a belé-jük szőtt mágiától. A felhasználandó anyagok különleges növényi vagy állati eredetű kompo-nensek, esetleg drágakő vagy nemesfém porok. A legtöbb így vagy úgy, de pénzért megvásá-rolható, csupán a speciális összetevők beszerzését írjuk le. A többinek kizárólag beszerzési ára kerül feltüntetésre. A KM módosíthatja az árakat, az alábbiak viszonylag jól ellátott nagyvárosra vonatkoznak. Befolyásolhatja még az összeget, ha a karakter jártas a herbalizmusban, és maga szedi össze a szükséges komponensek egy részét. Fontos tudni, hogy egy létrehozott Banara nem csupán egyetlen tulajdonsággal rendelkezhet. A leírtak közül szin-te minden működhet együtt – tehát tetszőleges számú hatás elképzelhető, ha azok értelmükben nem zárják ki egymást. Ekkor a mana-pontok és az anyagi költségek összeadódnak. A méreg két módon is alkalmazható, lehet ételméreg vagy fegyverméreg. Az alkalmazási módok egyes hatások következtében módosulhatnak, erről bővebben a különleges hatásoknál szólunk. A Banara hatóideje azonnali, a bejutást vagy aktiválást követő kör végén hat.

Hatásai
A mérgek alaphatásai, tehát azok, melyek a méreg elleni sikertelen ellenállás esetén je-lentkeznek, megegyeznek a Méregvarázsnál leírtakkal. Az egyik eltérés az ott leírtaktól az, hogy mindazon hatások, melyek számban kifejezhetőek, mint például a kábultság módosítói vagy az Fp vesztés, sikeres ellenállás esetén csak feleződnek, nem tekinthetõek semmisnek. E szabály alól csak az alvás, ájulás és halál jelent kivételt – ezeknél a sikeres ellenállás minden esetben a bénultság negatív módosítóit eredményezi. A méreg tehát minden körülmények kö-zött hat, csak éppen sikeres ellenállás esetén hatását nem tudja teljesen kifejteni, és elpusztul. A másik különbség, hogy a befektetendő Mana-pontok mennyisége megegyezik ugyan a Mé-regvarázsnál leírtakkal, de ezért a mennyiségért az alaperősség nem 4., hanem 6. szint, mivel ebben az esetben nem vízből, hanem értékes és hatásos komponensekből készül a méreg. A hatások összeadhatóak, tehát lehetséges olyan mérget alkotni, mely egyszerre bénít, sebez, és kábulatot okoz. Ez persze közönséges mérgeknél is elérhető, de a Banara több különlegesség-re képes – csak megfelelő mennyiségű mana-pont befektetése szükséges hozzá. Az alaphatások alapanyagainak ára a mana-pont szükséglet mennyiségével azonos, ezüstpénzben.

Egyéb hatások

Személyre szóló
Mana pont: 12
Ár: 2 arany
A mágia hatására a méreg felismeri a boszorkánymester által megjelölt célpontot, és csak akkor lép mûködésbe, ha annak szervezetébe kerül – így a méreg más ellen nem használható fel. A meghatározott célpont ellen a Banara erõssége nem 6., hanem 8. szintû lesz. Az erõsség még további két szinttel növelhetõ, ha a Banara olyan alapanyagot is tartalmaz, mely szimpa-tikus viszonyban áll a kiválasztott személlyel. A személyre szóló méreg minden olyan esetben jó szolgálatot tehet, mikor a kiszemelt áldozat előtt más is fogyaszt a mérgezett ételből vagy italból.

Átszivárgó
Mana pont: 6
Ár: 4 arany
Ezzel a hatással a létrehozott méreg átszivároghat a ruhán, és behatolhat a bõr pórusain is. A szervezetben hatását az alaphatásnál meghatározott módon fejti ki.

Haladó
Mana pont: 10
Ár: 6 arany
Az így létrehozott méreg saját, lassú mozgást végezhet, az aktiválásától számított egy órán keresztül. Így eljuthat az áldozat bőrén ejtett sebig, vagy alvó ellenfél esetén akár a szájba is beszivároghat. Megkerülheti a páncélt, az Átszivárgó méreggel együtt alkalmazva hatása még tökéletesebb. Sebessége sajnos nem nevezhetõ jelentõsnek, az egy óra leforgása alatt csupán három métert haladhat. Az még így is könnyen elképzelhetõ, hogy egy páncélban elakadt lö-vedékről vagy fegyverrõl az ilyen hatással rendelkezõ Banara lassan bejut az áldozat szerve-zetébe, és a küzdelem után majd’ egy órával fejti ki hatását.

Száguldó
Mana pont: 14
Ár: 9 arany
A hatás mindenben hasonlatos a Haladónál leírtakhoz, de a méreg ebben az esetben gyorsan haladhat, akár ő lehet a támadás végrehajtója is. A Banara 25 km/h sebességet is elérhet, így beérheti a futó embert vagy léptetõ lovat. Ha a boszorkánymester útjára engedi, az aktiválás pillanatában meg kell jelölnie a méreg célpontját. A Banara ezek után villámgyorsan az áldo-zat felé folyik, és azt elérve megpróbál bejutni a szervezetbe, akár nyílt seben, akár az orron vagy szájon keresztül.

Légies
Mana pont: 19
Ár: 14 arany
A légiesség ezen esetben természetesen nem jelent egyet a varázslók létrehozta légiességgel. Az ilyen módon elkészített Banara apró cseppekre porlad szét, melyek mindegyike a levegõben lebegve elindul az áldozat felé. Az Élõ méreg hatótávolsága 15 méter, a célpontnak ilyen su-garú körön belül kell tartózkodnia az aktiválás pillanatában. A méreg átszeli a rövid távolsá-got, majd a bõrre kerülve Átszivárgóként viselkedik, azaz behatol a célszervezetbe, és kifejti hatását. A méreg minden hatósugáron belül tartózkodó testére rákerül, csak a boszorkány-mester szervezetében nem tesz károkat. Amennyiben a Banara személyre szóló volt, a hatás természetesen csak a kiválasztotton érvényesül. Érdekes felhasználása a méregnek – boszor-kánymesterek sokszor élnek is vele -, hogy leleplezheti a varázslói és papi láthatatlanságot, tehát azokat, melyek a Természetes Anyag mágiájának alapján, és nem fénnyel manipulálva vagy a szemlélõk érzékeit befolyásolva hatnak. A létrehozott Banara ugyanis mágikus, és mint ilyen, nem tehető a hagyományos értelemben láthatatlanná. (Mint látni fogjuk, az Észlelhetet-len hatással bíró méreg kikerülhet a megfigyelők összes érzékének tartományából, de ezt me-rőben más módon éri el.) A mágikus méreg tehát por alakjában mindenkin vékony rétegben rakódik le, és ezzel kirajzolja a láthatatlan ellenfél körvonalait is. Amennyiben boszorkány-mester ilyen céllal készíti el a folyadékot, feltűnő színű festékeket használ, és a legtöbb eset-ben mérgező alaphatást sem alkalmaz a banarához.

Többszörös meglepetés
Mana pont: 25
Ár: 13 arany
A méreg egyszerre több ponton támadja meg a szervezetet, így több sikeres méregellenállás dobása szükséges a leküzdéshez. A legtöbb ilyen méreg a szervezetbe jutás után három részre szakad, és elkezdi saját útját járni a keringésben. Teljesen véletlenszerűen – de hatásuknak megfelelően – csapnak le, ezzel háromszoros hatást érve el. Az áldozatnak ennek következté-ben háromszor kell sikeres méregellenállást tennie egymás után, a méreg hatásának gyengíté-sére.

Romboló
Mana pont: 25
Ár: 11 arany
Ez a méreg arra szolgál, hogy az áldozat szervezetének méregellenállását – az egészséget nem, kizárólag a mérgek elleni rezisztenciát – drasztikusan lecsökkentse. A méreg 10. szintű, ha az ellenállás sikertelen ellene, az áldozat méregellenállása a következő 10 percre 6-tal csökken, minden típusú méreg ellen. Sikeres ellenállás esetén a csökkenés 2.

Türelmes
Mana pont: 25
Ár: 2 arany
A méreg aktiválása után meghatározható egy időpont, cselekedet, illetve történés, mely a mé-reg valódi hatásának kifejlődését elindítja. A meghatározott pillanat lehet például az áldozat megsebesülése, vagy akár a naplemente is. A méreg addig marad ebben a fél-aktív, várakozó állapotban, míg a várt esemény be nem következik. A méreg elkészítéséhez egy különös siva-tagi állat, a vízrejtő skorpió méregmirigyének kivonata szükséges. Ennek beszerzése nem je-lent különösebben komoly gondot a Taba el-Ibarában, de Ynev egyéb területein már igen.

Hazatérő
Mana pont: 14
Ár: 17 arany
Az így elkészített banara, ha ellene a méregellenállás sikertelen volt, teremtőjének hívó pa-rancsára ismét összegyűlhet, és elhagyhatja áldozata testét. Ez meglehetősen látványos jelen-ség, a méreg ugyanis keresztülhatol a bőrön, majd mézszerű foltként összegyűlik a felszínen. A méreg ezek után könnyen összegyűjthető.

Észlelhetetlen
Mana pont: 17
Ár: 5 arany
A mágia hatására a méreg felfedezhetetlenné válik nem csak a mágia, de a közönséges érzék-szervek számára is. Íze teljesen semlegessé válik, és láthatatlan lesz. Nem érzékelhető még tapintással sem, a megfigyelő minden érzékén kívül esik. Ennek pontos magyarázatát eleddig még a leghíresebb boszorkánymesterek sem lelték meg; jó megközelítésnek látszik az, hogy a méreg kívül helyezkedik el a szemlélők, helyesebben érzékelők figyelmén, mintha az érzékelés lesiklana róla, kizárva a tudatból az esetleg rögzített jeleket, információkat. Így a banara akár több száz ember előtt is végigkúszhat a kiszemelt áldozat arcán, anélkül, hogy a veszély gya-núja bárkiben is felmerülne. Fontos, hogy az élő mérget alkotó boszorkánymester minden körülmények között látja a banarát, de nem természetes színében, hanem bíborszín foltként. Az alkotó tehát tisztában lesz a méreg helyzetével, ha az látótávolságon belül tartózkodik.

Intelligens
Mana pont: 35
Ár: 75 arany
Ez az egyik legerősebb méreg, legtöbbször csak halálos hatással együtt alkalmazzák. A méreg ugyanis feltérképezi az áldozat szervezetét, megkeresi a leggyengébb pontot, és ott támad. Hatóideje emiatt nem feltétlenül azonnali, a hatás kifejlődéséig K6 kör telhet el. A méreg 10. szintű lesz, és kétszer kell ellene sikeres ellenállást dobni. Az első arra szolgál, hogy a méreg megtalálta-e az adott pontot. Ha ez sikertelen, a méreg biztosan hat. A második ellenállás dobása csak akkor szükséges, ha az első sikeres volt. Ez a szervezet szokásos ellenállása a méreg ellen. Az intelligens banara előállításához szükség van egy adag kromania levél őrle-ményre. A kromania ritka, sötét színű növény, az Elátkozott Vidéken él. Beszerzése komoly nehézségekbe ütközik, a boszorkánymesternek magának kell elmennie érte, vagy kalandozókat kell felbérelnie a feladatra. Ez a komponens a 75 aranyas elkészítési árban még nem foglalta-tik benne.

Fajra szabott
Mana pont: 8
Ár: 2 arany
Ez a méreg felismeri az adott szervezetfaji hovatartozását, amelybe bekerült, és csak akkor fejti ki hatását, ha az megegyezik a készítő boszorkánymester akaratával. A méreg így csak olyan fajú élőlényre hat, amely ellen készült, ha más is kapcsolatba kerül vele, azokra nem fejti ki a hatását. A kiválasztott faj egyedei ellen a méreg nem a szokásos 6, hanem 7. szintű lesz.
A készítés során a méregbe kell keverni 2 Ép-nyi friss vért az adott faj egy egyedének véréből. A hatás kiterjeszthető több fajra is, ilyenkor mindazon faj véréből kell a méregbe keverni, amelyekre a készítő hatni kíván.

Hosszúéltű
Mana pont: 4
Ár: 3 arany
A banara, ha kifejtette hatását, még egy napig él, azután elpusztul. A boszorkánymesterek gyakran összegyűjtik a már felhasznált mérget, és egy szolga szervezetbe juttatva még egy napig tartósítják, a drága és nehezen előállítható mérget, mielőtt újra felhasználhatnák.
A hosszúéltű banara nem csak egy napig marad életben, hanem készítésétől függően, aktivá-lódása után több napig is életképes maradhat. A varázslat egy további napot biztosít az élő méreg számára, minden egyes nap további 4 Mp-ba kerül, és az alkotórészek ára is többszö-röződik.
A banara elkészítéséhez szükséges egy adagra a shugaru-olajnak nevezett ajzószerből. (ezt az ár nem tartalmazza.)

Szétterülő
Mana pont: 3
Ár: 2 arany
A fegyverméregként alkalmazott banarák fontos eleme. Ha nagyobb fegyvert mérgeznek, több adag méregre van szükség, nincs ez másképp a banaránál sem. (a pontos adagról a fegyverek táblázat mérgezés rovata a mérvadó). A szétterülő banara szétfolyik a fegyver egész felületén teljesen beborítva azt, így egyetlen adag méreggel akár egy pallos is preparálható. Ha a fegy-ver sérülést okoz és a méreg a szervezetbe kerül, a banara összerántja magát, azaz lekerül a pengéről és a teljes adag a sebbe jut.

Érzelmek tudója
Mana pont: 15
Ár: 12 arany
Az érzelmek tudója egy meghatározott érzelem kialakulásakor aktiválódik. Tehát a méregnek hagyományos módon a szervezetbe kell kerülnie, azután várnia a meghatározott érzelemre. Amikor az érzelem bekövetkezik, a méreg azonnal aktiválódik. Ez az érzelem a boszorkány-mester által szabadon megválasztott érzelem lehet, például az áldozatban munkálkodó méreg csak akkor kezd hatni, amikor az áldozat beleszeret valakibe, vagy amikor először haragra gerjed…

Gondolatok tudója
Mana pont: 15
Ár: 12 arany
A gondolatok tudója egy meghatározott gondolat kialakulásakor aktiválódik. Tehát a méreg-nek hagyományos módon a szervezetbe kell kerülnie, azután várnia a meghatározott gondo-latra. Amikor a gondolat bekövetkezik, a méreg azonnal aktiválódik. Az aktiváló gondolatot a boszorkánymester határozza meg, például a szervezetben rejtőző méreg csak akkor fog hatni, amikor az áldozat először gondol arra, hogy fegyvert rántson…

Egybeolvasztó
Mana pont: 18
Ár: 17 arany
Az egybeolvasztó olyan banara, amely a vele érintkező mérgek hatásait magába olvasztja. Neki magának nem is feltétlenül kell rendelkeznie káros mérgező hatással. Ezt a típust olyan-kor alkalmazzák a banara mesterek, ha nincsenek előre tisztában azzal, milyen hatású mérget is kell majd alkalmazniuk. Előre elkészítik az egybeolvasztót, majd a helyszínen kiválasztva egybeöntik a szükséges méreggel, és már kész is a banara.
Olyankor is hatásos lehet, ha egy már kész banarához akar a boszorkánymester még egy új-hatást kapcsolni. Ilyen módon akár többszörös hatású méreg is készíthető. Ha a banara a szervezetben találkozik méreggel, akkor azt is magába olvasztja, és így az a banarával együtt fejti ki hatását. Elképzelhető tehát, hogy az áldozat szervezetében már van egy méreg, ami nem tudta kifejteni hatását, az egybeolvasztó azonban magához láncolja, így most már az a banara erősségével és tulajdonságaival fejti ki hatását a szervezetre.
Az összekapcsolódás K6 körig tart, az “új” banara csak ez után hat teljes értékűen.

Ellenálló
Mana pont: lásd a leírást
Ár: 5 arany
A banarával is előfordulhat, hogy szándékosan, vagy véletlenül, de olyan hatás éri, aminek nem tud ellenállni, és elpusztul, különösen igaz ez a haladó, illetve a sokáig várakozó banarákra. Ezzel a komponenssel a boszorkánymester ellenállóvá teheti mérgét a különböző károsító hatásokkal szemben. Hogy a védelem mennyi mana pontba kerül, arról az alábbi táblázat tudósít.

Védelem1 EMinden további E
Tűz54
Fagy32
Sav43

A védelem erősítésével csak a szükséges mana pontok száma nő, a hozzávalók ára nem. Elké-szítéséhez szükség van egy olyan lény testnedvére, ami ellenálló az adott hatással szemben.
Például, ha egy banarát készítője 5E erősségű tűz ellen akar védetté tenni, akkor az az ellen-álló komponens hozzáadásával, a méreg egyéb mana igényét nem számolva 5+4×4 = 21 Mp-ba kerül. Ez a banara miután bejutott a szervezetbe, és megölte azt, azután is összegyűjthető lesz az áldozatból, ha a holttestet elégetik. Természetesen a méreg élettartamát is figyelembe kell venni, de az más komponenssel növelhető.

Átalakuló
Mana pont: 50
Ár: 120 arany
Ez az egyik legnagyobb hatalmú, és legtöbb lehetőséget rejtő banara típus. A célszervezetbe kerülve felméri a szervezetet, és úgy alakítja át magát, hogy a szervezetben a lehető legna-gyobb kárt tegye, illetve, hogy a méreg hatásának kifejthetőségét segítse. Ilyen formán hatás-sal van az egyébként immunis szervezetekre is, hiszen megvizsgálja, hogyan kell átalakulnia, hogy károsíthassa az adott szervezetet.
Egy egyszerű szervezetre, mint például az ember vagy egy kutya, semmilyen hatással nincs, más a helyzet viszont egy démonnal. Hiszen a démon szervezetének felépítése miatt immunis az ynevi mérgekre. Ha az ő testébe kerül az átalakuló komponenssel ellátott méreg, akkor az úgy alakul, hogy a méreg kifejthesse hatását a démon sajátos szervezetére. Ilyenkor a KM K10 dobással határozza meg az adott szervezet méregellenálló képességét, ami csak arra az egy, egyedi esetre fog vonatkozni. A méreg ezután kifejti hatását, tehát az áldozatnak dobnia kell egészség próbát. Amennyiben elvéti, a méreg hat, sikeres próba esetén azonban az idegen szervezet legyőzi a mérget, és a banara általános tulajdonságainál leírtakkal ellentétben az semmilyen hatással nem lesz az erős, idegen felépítésű lényre! A méreg ilyenkor mindenkép-pen elpusztul. Amennyiben a méreg hat, meg kell vizsgálni, van-e értelme az adott hatásnak a lénye. Ha nincs, akkor hiába vétette el egészség próbáját, a méreg ugyanúgy hatástalan ma-rad. Például, ha egy lény – ami egyébként immunis a mérgekre – ellen olyan átalakuló kom-ponenssel ellátott banarát alkalmaznak sikerrel, aminek a hatása vakság, de a lénynek nincs szeme, akkor a banara ugyan lehetővé tette volna a hatást, de annak nincs értelme, tehát a méreg ebben az esetben sem működik majd.
A méreg ezzel a komponenssel csak élőlények ellen alkalmazható, tehát élőholtak ellen még az átalakuló komponens sem segít.

Úszó
Mana pont: 2
Ár: 2 arany
Az ételméregnek szánt banara, ha belejuttatják az ételbe, elkeveredik abban, így várva, hogy elfogyasszák. Akár többen is ehetnek az ételből, mindenkire hat majd, ez a hatása korlátozha-tó a személyre szóló komponenssel.
Előfordulhat, hogy a boszorkánymester haladó komponenssel kívánja az áldozat közelébe, azaz ételébe juttatni a banarát. Ilyenkor a méreg típusából adódóan egy medence például akadályt jelenthet, hiszen belekerülve a méreg feloldódik, megmérgezve a vizet.
Az úszó komponens alkalmazásakor a boszorkánymester meghatározza azt az összetételt, amiben a méregnek fel kell oldódnia. Más összetételű anyagok így már nem jelentenek aka-dályt, a méreg akár egy tavat is átszelhet, csak a meghatározott agyagot, például bort fogja megmérgezni. Készítésekor a méregbe kell keverni egy keveset abból az anyagból, amiben a hatást ki kívánják fejteni. Ezt célszerű úgy megválasztani, hogy a banara csak egyszer talál-kozhasson vele, mégpedig a megfelelő helyen, ezért például a víz igen kockázatos, hiszen út-közben számtalan helyen találhat vizet, amibe így belekeveredik.
A fegyverméreg típusú banarákra alkalmazni ezt a komponenst értelmetlen, hiszen azok amúgy is csak a szervezetbe kerülve aktiválódnak.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához