LFG.HU

Frigabus
RPGCimkek

Ki ne akarná tudni, hogy mit hoz a jövő? Na jó, akadnak olyanok, akik szerint jobb nem kutatni a jövőt, de ők kisebbséget alkotnak.

Az idő folyamát a magas mágia művelői is kutatják, de ez nagyon veszélyes vállalkozás még az Időmágia mestereitől is. A jövő fürkészése általában tiltott mágiának minősül, mert könnyen idődémonok születésének lehet a melegágya. Meg különben se fürkéssze senki a jövőt, mert akkor a tudás birtokában megváltoztatja a jelent, ez pedig megváltoztatja a jövőt… Viszont vannak olyan mágiatudorok, akik szerint a jövő fürkészésében semmi veszély nincs, hiszen a jóslás, mint az Időmágia, csak a jövő legvalószínűbb lehetőségét mutatja, ha minden úgy történik a jövőben, ahogy a jóslás nélkül történt a legnagyobb valószínűséggel történt volna. Ez esetben pedig nem a jós hibája, ha valami nem úgy történik, ahogy ő látta…
Létezik tehát egy olyan misztikus tudomány, ami éppen a jövő titkait igyekszik kifürkészni: ez a jóslás. A jövőbelátás képességének csírája minden emberben megtalálható – ez a veszélyérzékelés, mely alapvető fontosságú képesség a természetben történő túléléshez. A jósok ezt a csírát szökkentik szárba magukban.

Jóslás
(*2 Harmadik szem + Veszélyérzéklés)

A jóslást ezerféle módon űzik mindenfelé: jósolnak a madarak röptéből, a villámokból, a szelekből, az állati belekből, az emberi vérből, kábulatban látott víziókból, a teafőzetből, a vízbe öntött ólom formájából, tűzbe vetett csontdarabokból, álmokból, cérnára függesztett gyűrű mozgásából, a csillagokból vagy egy széttört edény cserepeiből. De a külsőségek mögött az összes jóslás ugyanazon módon zajlik: a jós feltesz egy kérdést (a jövőnek, a szellemeknek, a démonoknak, Istennek kinek-kinek a hite szerint), végrehajtja a jóslás rituáléját, és transzba esve megsejti a jövőt. Bármilyen is a szertartás, a jóslás legalább annyiszor egy percig tart, amennyi a próba nehézsége (ha a próba nehézsége 40%, akkor 40 percig). Sok jós hite szerint a felsőbb hatalmak irányítják úgy az anyagi világban lezajló változásokat (pl. a madarak röptét), hogy azzal válaszoljanak a feltett kérdésre. Mások szerint nem a külsőségekben (pl. a kiöntött ólom formájában) kell keresni a válaszokat, a rituálé célja csak a szükséges szellemi állapot felidézése, illetve a kívülállók számára szolgáltat kézzelfogható jeleket (amit azok általában el is várnak). A lényeg: a jósláshoz nem értő személy hiába hajtja végre a szükséges szertartásokat, és hiába kíséri figyelemmel a jóslás folyamatát, a jelekből nem tudja kiolvasni a jövőt (persze szerencséje neki is lehet és ráhibázhat).
Ugyanakkor nincs az a jós se, aki tévedhetetlen. A legfontosabb azt jól megjegyezni a jóslással kapcsolatban, hogy a jövő még nem történt meg, ennél fogva megváltoztatatható. A jós előtt kibontakozó kép azt a jövőt mutatja, ami akkor valósulna meg, ha a jóslás nem történt volna meg (és az így szerzett tudás birtokában a jóslatról tudomást szerzők nem cselekedtek volna máshogyan, mint a jóslás által adott tudás nélkül). A jövő mindig csak a legvalószínűbb lehetőség - nem bizonyosság.
Persze valamit könnyebb megjósolni előre, valamit nehezebb. A nehézség természetesen a feltett kérdésen múlik elsősorban – méghozzá azon, hogy mi a kérdés tárgya, illetve milyen távolságra kíván valaki a jövőbe pillantani. De függ attól is, hogy mennyire pontos képet akar kapni a jós a jövőről.

Első tényező: a kép pontossága. Példaképpen legyen a kérdés: milyen lesz a mai estély, amire családdal megyünk? Az estély során a fiú megismerkedik egy lánnyal, akiből kiváló parti lenne, a felesége új ruhája elszakad, a férj szép csendesen végigunatkozza az egészet, de legalább finomakat eszik.

10% Előérzet: a válasz csak annyi a feltett kérdésre, hogy pozitív, semleges vagy negatív. Mindig csak a legerősebb hatást közli (ha egy tárgyról van szó), illetve a domináns hatást (ha egy csoportról). Példánkban a válasz: az estély pozitív lesz. Ha a kérdés eldöntendő (jó lesz-e az estély), akkor a válasz igen.

20% Pontos előérzet: a válasz a feltett kérdésre már cizelláltabb – nagyon pozitív, közepesen pozitív, enyhén pozitív, semleges, enyhén negatív, közepesen negatív, nagyon negatív. Az összes hatást megérzi a jós (egy tárgy esetén), illetve ha csoportra vonatkozik a kérdés, akkor annak minden tagjára külön-külön érkezik a válasz. Példánkban a válasz: az estély pozitív lesz, a fiú számára nagyon pozitív, a feleség számára közepesen negatív, a férj számára enyhén pozitív. Ha a kérdés eldöntendő, akkor a válasz igen.

30% Homályos kép (utalás): a válasz egy homályos kép (hang, illat, érzet vagy pedig egy rejtelmes versike) formájában érkezik, amit a jósnak értelmeznie kell. Ez pedig különösen nehéz feladat. Példánkban a válasz: az estély pozitív lesz. A fiú számára nagyon pozitív, a látható kép egy sólyom szájában egy gyűrűvel; a feleség számára közepesen negatív; a látható kép egy orsó cérna, a férj számára enyhén pozitív; a hallható hang egy disznó röfögése. A fiú esetében a sólyom a lány családjának címerállata szájában a házasság jelképével, a feleség cérnája utal az elszakadt ruhára, a férjnél a disznó a hasi élvezetekre.

50% Pontos kép – egy jellemző állókép a jövőből. Példánkban a válasz: az estély pozitív lesz. A fiú számára nagyon pozitív, a látható kép az, ahogy az illető lánnyal táncol; a feleség számára közepesen negatív; a látható kép az elszakadt ruha, a férj számára enyhén pozitív; a látható kép a megrakott asztal.

70% Jövőlátás – amit lát a jós, az a jövő legfontosabb eseményei a kérdés alapján. Ez már egy vagy több jelenet, mely során a jós egyértelműen meg tudja állapítani (ha jók a látási, hallási stb. viszonyok), hogy hol, mikor és mi zajlik. Példánkban a válasz: az estély jól sikerül, bár kissé unatkozó arcokat is látni. A fiút érintő kép az, ahogy az illető lánnyal táncol, majd kikíséri a kertbe és megcsókolja, a lány egy jó nevű családból való, nagyszerű feleség lenne ; a feleséget érintő a látható kép az, ahogy a ruhája beakad egy szögbe és elszakad, a férjet érintő látható kép ő maga, ahogy kedvencét, az aszalt szilvával töltött malacot falja, és nem beszélget senkivel.

Második tényező: az idő távolsága. Vagyis milyen hosszú időt akar belátni a jós. A kérdés mindig csak a megadott az időszakon belül eső időtartamra vonatkozik – tehát ha az a kérdés, hogy lesz-e háború a következő tíz évben, akkor a jóslat nem mond semmit arról, hogy a tizenegyedik évben vajon lesz-e.
Az időbeli távolság a következőkben megadottak szerint növeli a nehézséget.

+0% Egy órán belül
+10% Egy napon belül
+20% Egy holdnapon belül
+30% Egy évszakon belül
+40% Egy éven belül
+50% Egy évtizeden belül
+60% Egy évszázadon belül
+70% Egy évezreden belül stb.

Harmadik tényező: a jóslás tárgya. A jóslás tárgya az a személy, tárgya vagy hely, aminek jövőbeli sorsát a jóslás kutatja. Minél távolabb esik a tárgy a jóstól konkrét és átvitt értelemben véve, annál nehezebb a dolga. Az alábbi felsorolásban mindig a kérdésben szereplő legnagyobb jóslási nehézségű tárgyat kell figyelembe venni és az annál felsorolt értékkel a próba nehézséget növelni. A helyszín csak akkor számít nehezítő tényezőnek, ha a kérdés kifejezetten a helyre kérdez rá. Ha egy csoporton belül az egyes tárgyak sorsa külön-külön érdekli, akkor legfeljebb annyi tárgy sorsát kísérheti nyomon, amennyi jóslás képzettségének tízes része.

+0% A jós személye,
egy magánál tartott tárgya,
a hely, ahol áll.
+10% A jóshoz kötődők (barátok, család), a mellette álló személyek,
egy tárgya, mely nincs jelen vagy egy bármilyen tárgy, ami jelen van,
hely, amit lát (vagy közvetlenül a látott hely mögött van).
+30% Valamilyen kis közösség (falu, rendház, társulat) vagy egy tetszőleges a jós által ismert személy,
bármilyen tárgy,
a jós által ismert hely,
kutató kérdést ezen a szinten lehet feltenni, ha egy ismeretlen személyre, helyre, időpontra vagy tárgyra vonatkozik (ki, hol, mi, mikor, miért stb.). Időpont esetén persze csak akkor lehet sikeres a jóslás, ha az a jóslás időtávolságánál nincs távolabb.
+50% Nagyobb közösség (város, rend, hadsereg) vagy a jós által nem ismert személy
bármilyen tárgycsoport
a jós által nem ismert hely
kutató kérdés, ha több ismeretlen személyre, helyre vagy tárgyra vonatkozik (kik, mik, hol, hová, mikor, miért stb.).
+70% Tetszőleges tárgy: ország, vallás, faj, fogalom.
Kutató kérdés, ha benne arra keresik a választ, hogy mi/ki a legjobb időpont, hely, személy…

A feltett kérdésekkel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy azok csak akkor hoznak eredményt, ha a jövőben lezajló valós folyamatokra kérdeznek rá. Tehát szándékra, érzelemre, gondolatra, továbbá olyan dologra, ami normális érzékszervekkel (mintha a jós a helyszínen jelen lenne) nem fogható fel, nem érdemes rákérdezni. Ha tehát azon a harmadik példában szereplő estélyen a szolga a mérget még csak meg sem kísérelte volna az italba csempészni, akkor a válasz a kérdésre az lett volna, hogy senki. Ha pedig valamely dolog teljes sötétben történik majd, akkor a jós csak a hangok, szagok stb. alapján tudná elképzelni a szeme előtt kibontakozó jelenetet.

A jós sohasem lehet teljesen biztos abban, hogy jóslata megfelelően sikerült. Minden jóslás esetén kell próbát tenni, nincs automatikus siker. Ha a próba eredménye 1, akkor a kép biztosan hamis lesz, méghozzá valami nagyon gonoszul kicsavart formában (itt állítólag a démonok vagy rosszindulatú hatalmak avatkoznak közbe, akik el akarják venni a jós kedvét a kíváncsiskodástól). Ha az eredmény 100, akkora jós nem kap választ a kérdésére, de valamely nagyon fontos, mást érintő jövőbeli kép bontakozik ki előtte (ilyenkor az istenek, szellemek stb. üzennek), mely nem feltétlenül érintik közvetlenül a jóst vagy a jóslás tárgyát, de a jósok az ilyen üzeneteket komolyan szokták venni.
Egy megadott kérdést csak egyszer lehet feltenni (a kérdés lényege számít, nem a megfogalmazása), illetve akárhányszor meg lehet ismételni, de mindig ugyanazt az eredményt fogja kihozni. Persze az újabb kérdésekben lehet bővíteni az időkorlátot vagy pontosítani a képet, de ekkor is az első próba által felhozott eredmény fog pontosodni, még akkor is, ha téves volt.
Komoly következményei vannak annak, ha a jós hibázik. Ha a tévedés mértéke 1 és 10 között van, akkor nem érkezik válasz a kérdésre (többet hiába is rakná fel ugyanazt a kérdést). Ha a tévedés mértéke 11 és 20 közötti, akkor a válasz részleteiben hamis lesz. Ha a tévedés 21 vagy több, akkor a kép (amennyire lehet) pontosan az ellenkezője lesz annak, vagy legalábbis teljesen félrevezető lesz ahhoz képest, mint amit egy helyes válasz jelentene. A próbát persze mindig titkosan kell dobni.
A jóslás tárgya (helyszíne) mágikusan ellenáll a jóslásnak – kivéve, ha nincs mágikus ellenállása, vagy arról lemond. Ilyenkor kettős próbát kell tenni a jós jóslás képzettsége és a személy (tárgy, helyszín) pillanatnyi és jövőbeli (amelyik a magasabb) mágiaellenállása között. Ha a jós elbukik a próbán, akkor nem jön válasz a kérdésére (amit persze többször nem tehet fel), a jóslás tárgya pedig (mind a jelenben, mind majd a jövőben) megérezheti, hogy valaki a jövőjét próbálta kifürkészni (a mágiaészlelés szabályai alapján, ahol a mágia erőssége a jós jóslás képzettségének fele meg). Ugyanilyen próbát kell akkor is tenni, ha a jóslás során bármilyen olyan tárgy, személy vagy helyszín kapcsolatban kerül a jóslás tárgyának jövőjével, melynek mágiaellenállása van. Ha a jós sikertelen, akkor a jóslatban ez a tárgy, személy vagy helyszín nem jelenik meg, a helyét szükség esetén a jós képzelete tölti ki (tehát a jós azt sem tudja meg, hogy ott kellene valaminek lennie, csak ő nem látja). Természetesen az időfátylak is meg tudják akadályozni az eredményes jóslást.
A jóslás nagyon megerőltető mágikus rítus. A jóslás végeztével a jós jóslás képzettsége annyival csökken, amennyi a próba nehézsége volt (de nem csökkenhet nulla alá), és csak óránként nyer vissza 1%-ot.

Néhány példa a jós által feltehető kérdésekről.

Minden kérdésben szerepelnie kell a kép pontosságának, az időnek és a tárgynak.
(ide értve a helyet is, ha az kérdés szempontjából lényeges)

1. példa Mi lesz velem, ha belépek ezen az ajtón (egy órán belül)?
Előérzet: 10%
Idő: egy órán belül +0%
Tárgya: saját maga +10%
Nehézség: 20%
Az ajtó mögött egy bandita lapul és rá vár, az előérzet: negatív. Ha az ajtó mögötti hely vagy a bandita mágiaellenállása sikeres, akkor nem jön semmilyen válasz.

2. példa Milyen lesz jövőre a termés (ezen a szántóföldön)?
Pontos előérzet 20%
Idő: egy éven belül +40%
Tárgy: ha kezében a magvak és ott áll a
szántóföldön, mely a sajátja +0% Nehézség: 60%
A kezében tartott magvakról megmondja, hogy az árpa nagyon jól fog teremni, a rozs átlagosan, de a zab cefet rosszul. Legfeljebb annyi magról nyilatkozhat, amennyi jóslás képességének tízes része.

3. példa Ki akar megmérgezni meg engem az estélyen (a palotában ma este)?
Homályos kép 30%
Idő: egy napon belül +10%
Tárgy: saját maga, kutató kérdés: ki? +30% Nehézség: 70%
A válasz egy homályos utalás: félszemű bagoly vagy például az a versike, hogy “ha bagoly fél szeme rád tekint, a halál körülötted kering” (a mérget egy félszemű szolga teszi az ételbe, kinek csúfneve Bagoly). Ha a kutató kérdés kik? jellegű lett volna, akkor a válasz a szolga mögött álló szervezetre utalt volna.

4. példa Mi lesz a rendházzal, ha beengedi az idegeneket (egy holdnapon belül)?
Előérzet 10%
Idő: egy holdnap +20%
Tárgy: rendház, itt helyben +30% Nehézség: 50%
A válasz pozitív, a menekültek befogadása nagyban növeli a rendház jó hírét. Ha a kérdés pontos előérzetet kért volna, akkor a válasz: nagyon pozitív (jó hír növekedése), enyhén negatív (a menekültek összekoszolnak mindent).

5. példa Lesz-e fiúgyermekem, ha ezt a nőt veszem el (ott van mellette, egy évtizeden belül)?
Pontos kép 50%
Idő: egy évtized +50%
Tárgy: saját maga, illetve a mellette álló nő +10% Nehézség: 110%
A válaszként előtűnő kép őket mutatja, ahogy egy kisfiú sírja előtt szomorkodnak, mellettük két kislány. Ha a jós csak pontos előérzetet akart volna kapni, az becsapta volna, ugyanis azt jelezte volna, hogy lesz fiúgyermek (igen), de azt nem, hogy csecsemőként meghal.

6. példa Mi lesz a férjem foglalkozása (ha egy évtizeden belül férjhez megyek)?
Homályos kép 30%
Idő: egy évtized +50%
Tárgy: saját maga és kutató kérdés
egy ismeretlen személyre +30% Nehézség: 110%
A válaszként előtűnő kép valamilyen utalást tartalmaz arra nézve, hogy mi is lesz a foglalkozása az illetőnek (pl. szabó esetén tű, katona esetén kard). Ha nem érkezik válasz a kérdésre, akkor a jóslat is lehet nem megfelelő, de az is lehetséges, hogy nem fog 10 éven belül férjhez menni. Természetesen a leendő férj ez esetben is jogosult mágiaellenállásra.

7. példa Hogyan ölik meg a királyt (ma este)?
Jövőlátás 70%
Idő: egy nap +10%
Tárgya: jelen levő személy, itt helyben +10% Nehézség: 90%
A válaszként előtűnő kép tiszta félhomályos: a király a sötét folyosón az illemhely felé tart (éjfél után egy kicsivel), mikor az egyik függöny mögül egy alak kiugrik és leszúrja. Mivel sötét van, a jelenetből és a gyilkosból keveset lehet kivenni.
Ha a gyilkosságot nem aznap este fogják elkövetni, hanem egy nappal utána, akkor a válasz nemleges: senki se fogja megölni a királyt. Ha pedig nem megölik, hanem elrabolják a királyt, akkor a válasz nemleges: senki sem gyilkolja meg a királyt. Fontos tehát a helyes kérdés megfogalmazása.
Ha a fenti jelenet jó látási viszonyok között történt volna, de a gyilkos sikeres mágiaellenállást tett volna, akkor csak annyit láthatott volna a jós, hogy a király összeesik a folyosón és meghal. Ha pedig a hely mágiaellenállása lett volna sikeres, akkor a jós persze semmit sem látott volna.
Ha pedig a fenti jelenet egy olyan tegumentum területén játszódott volna le, mely erősebbnek bizonyult volna a jósnál a kettős próbán, akkor a jós csak nagy sötétséget látott volna lelki szemei előtt (a jós ez esetben tudná, hogy a hely mágiaellenállása hiúsította meg kísérletét).

8. példa Mikor lesz a legoptimálisabb ideje a királykoronázásnak (még a tavasszal)?
Ez a kérdés azok közé tartozik, mely arra keresnek választ, hogy a lehetőségek közül melyik lenne a legmegfelelőbb.
Pontos előérzet 20%
Idő: egy évszak +30%
Tárgy: kutató kérdés: mi a legjobb… +70% Nehézség: 120%
A jós tudja, hogy a megfelelő időpont 12 nap múlva reggel lesz. Értsd: jó lesz az idő, a nép hangulata kitűnő, akkor jön be az adóbevétel, előző nap elfogják a király életére törő bérgyilkost stb. – mindezeket a jós nem tudja meg, csak ha hajlandó vállalni a pontosabb jövőképpel járó nagyobb nehézséget.

9. példa Miért nem fog ma este a nő eljönni?
Homályos kép: utalás 30%
Idő: egy nap +10%
Tárgy: közel álló személy, kutató kérdés: miért +30% Nehézség: 70%
A válaszként felbukkanó egy csokor vörös rózsát mutat – ez arra utal, hogy a nő valaki mástól kapta azt a csokrot, akivel este lesz randevúja. Ha a nő el fog jönni este, akkor a kérdés megfogalmazása miatt nem érkezik válasz, a jós pedig gondoljon, amit akar.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához