LFG.HU

Frigabus
RPGCimkek

A varázspecsét-készítés (*1 Kézügyesség + Harmadik Szem ) jó példa arra, hogyan lehet a mágiát (konkréten a rúnamágia egy különleges változatát) a bürokráciában felhasználni.
Az a fajta varázspecsét, amiről az alábbiakban szó lesz, nem véd valamitől, hanem tanúsít valamit. Ezekkel a varázspecsétekkel leginkább okleveleken találkozhatunk, ahol azt tanúsítja, hogy hol, mikor és ki által készült a pecsét és annak elválaszthatatlan részét képező irat. De máshol is felhasználják: levélnél tanúsítja a küldő fél személyazonosságát, borosüvegnél, hogy mikor zárták le, ajtónál, hogy kinyitotta-e valaki azóta, hogy a hatóság a pecsétet rátetette. Minden olyan területen, ahol a bürokrácia és a mágia egyaránt fejlettnek mondható, a hivatali szervezet felhasználja a varázspecséteket az iratok hitelesítésére. A varázspecsétek előállítása időigényes tevékenység, ezért csak a fontosabb irományokat hitelesítik ily módon, illetve ezeken belül is megszabják, hogy milyen fontosságú ügy milyen hitelesítést érdemel meg.
A varázspecsétnek mindig van fizikai formája is, anyaga általában viasz, de nem feltétlenül. Bármilyen anyag megfelel, amelybe a készítő a megfelelő jeleket el tudja helyezni. A pecsétbe vésett fizikai jelek (ábrák vagy írás) általában (de nem feltétlenül) ugyanazt az információt hordozzák, mint a pecsét mágikus szövete, vagyis megállapítják a készítés helyét, idejét és a készítő személyét. A pecsét készítése közben a varázspecsét-készítő ugyanis beleszövi a pecsét aurájába a helynek, az időnek és saját aurájának a lenyomatát, ezért ha a későbbiekben egy másik varázspecsét-készítő vagy auraolvasásban járatos személy harmadik szemével megtekinti a pecsétét, az el fogja árulni, hogy ki, mikor és hol készítette. A készítő személy minden esetben a pecsét valóságos készítőjét jelenti, nem azt az, aki például az oklevelet aláírja.
A pecsét mágikus tulajdonságát csak egy bizonyos ideig őrzi meg, készítőjének tudásától függően. Ha ez az idő lejár, elveszíti mágikus erejét (persze ettől még fizikailag nem tűnik el). Ezért szokás, hogy még a varázserő lejárta előtt feltöltik a pecsétet manával (erre csak a varázserő eltűnése előtt kerülhet sor, és legalább olyan szintű pecsétkészítő kell hozzá, mint aki a pecsétet megalkotta). A varázserő megőrzésének végső határa a készítő képzettségétől függ.

Szükséges tudásVarázserő megőrzéseElkészítéshez szükséges idő
10%1 holdnap1 perc
20%1 évszak10 perc
30%1 év1 óra
40%10 év5 óra
50%100 év1 nap
60%500 év1 holdnap
70%1000 év5 holdnap
80%5000 év1 év


Példa: Az írnok egy finom (majdani) óbor palackját zárja le varázspecséttel. Az óbort 8 év múlva tervezik kinyitni, ezért a pecsét készítésének nehézsége 40% (1 év és 10 év között), a készítéshez szükséges idő 5 óra. Ha letelik a 10 év, és még nem nyitották ki a palackot, akkor ugyanekkora nehézséggel további 10 évre hitelesíteni lehet a pecsétet.

A pecsét az adott dolog elválaszthatatlan részét képezi. Ha kapcsolata a dologgal megszakad vagy a pecsét megsérül (a pecsétet levakarják, az üveget kinyitják stb.), akkor a pecsét elveszti varázserejét, akkor is, ha maga a pecsét az elválasztás során nem sérült meg.

Persze amióta a varázspecsétet feltalálták, azóta hamisítják is.
Ha a próbálkozó nem ért a varázspecsét-készítéshez, akkor csak a pecsét fizikai formáját másolhatja le, varázserővel nem tudja feltölteni.
Ha a hamisító rendelkezik a varázspecsét-készítés képzettségével, akkor kétféle képen hamisíthat egy varázspecséttel ellátott irományt. Egyrészt át lehet egy meglevő varázspecsét mágikus szövetét alakítani. Ilyenkor a pecsét készítőjének képzettségét kell alapul venni, ezen felül 10%-kal növekszik minden hamisítandó elem esetében a próba nehézsége. Tehát ha valaki a személyt, az időt és a helyet szeretné a pecséten megváltoztatni, akkor a próba nehézsége a pecsét készítőjének képzettsége +30%. Tovább növeli a nehézséget, ha öregebbnek akarja feltüntetni a pecsétet az illető, ilyenkor a fenti táblázat minden kor-kategóriáját átívelő változtatás után a nehézség további 10%-kal nő. Sikertelen próba esetén a pecsét végérvényesen megsérül, mágikus erejét elveszti.
A másik lehetőség, hogy egy új, de hamis adatot rögzítő varázspecsétet készít. A próba alap nehézsége attól függ, hogy milyen régi pecsétet akar “előállítani”. Ilyenkor a pecsét készítésének nehézségét kell alapul venni (feltételezve, hogy a rögzített hamis adatok valódiak), továbbá a próba célszáma 15%-kal növekszik minden hamisítandó elem esetében. Tehát ha valaki másik személyt, időt vagy helyet szeretne a pecséttel igazolni, mint ami a valóság – vagyis aki által, amikor és ahol a pecsét készül -, akkor a próba nehézsége 45%-kal nő.
A próbákat persze érdemes titokban dobatni, mert a hamisító sohasem lehet biztos a művében.

Példák:
A hiteleshely írnoka egy oklevelet lát el varázspecséttel. Az oklevelet száz évre hitelesíti (illő díjazás fejében), tehát legalább 50%-os tudás kell hozzá, és a pecsét elkészítése egy holdnapig tart. Mivel az írnok képzettsége 56%, ezért feladatát végre is tudja hajtani. 60 év múlva egy varázspecsét-készítő meg akarja változtatni a pecsét által jelzett időt, méghozzá a 60 év helyett 120 évesnek beállítani azt, ekkor a próba nehézsége 76% (+10% az idő változtatásáért, valamint +10% a kategóriát meghaladó öregítésért).
Ha egy írnok egy oklevelet akar hamis pecséttel ellátni, hogy úgy tűnjön, hogy az adott pecsétet a hiteleshelyen 60 évvel ezelőtt készítette el az akkori írnok (akinek az auralenyomatát a mostani írnoknak ismernie kell!!, akkor az alap nehézség 50% (10 és 100 év között van), továbbá +15% a megváltoztatott időért és +15%, mert a személy változik, de a hely nem. Összesen: 80%.

Hamisítások leleplezése: képzettség-ellenpróba a hamisító képzettsége és a csalást kereső fél varázspecsét-készítés képzettsége között. Megfelelő képzettség nélkül a csalás nem deríthető fel (hacsak a hamisító a pecsét fizikai formájának készítése közben nem vétett hibát), ezért a varázspecsétek valódi szakértői minden szervezetben nélkülözhetetlen szaktudással rendelkező embereknek számítanak.

Biztos tudás
10% – városi írnok
20% – ezzel foglalkozó városi írnok, aki rövid időre hitelesít okleveleket.
30% – írnok, akinek feladata a varázspecsétek valódiságának ellenőrzése egy erődben vagy más nem erre szakosodott helyen.
50% – hiteleshely vezető írnoka
70% – Nagy Ház vezető varázspecsét-ellenőre.
90% – a Napudvar vezető varázspecsét-készítője: művei az örökké valóságnak szólnak.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához