LFG.HU

HammerTimeCafe
Kiss Zoltán
RPGCimkek

Most egy olyan kasztról lesz szó, mely a Miracle Adeptia első kiadása óta – azaz csaknem tizenhárom éve – az el nem ismertség méltánytalan homályában tengődik. Talán félelmetes hírük az oka, hogy a Shanice bércei közt komorló kolostor bölcs szerzetesei mellőzték kódexeikből e kaszt képviselőinek tetteit, talán csak nem volt senki, ki megbízható szemtanúként számot adott volna cselekedeteikről – ám a titkokról, végre, lehull a lepel.

Ki ne hallott volna a tengerek haramiáiról, a hajósok rémálmaiban szereplő vízi tolvajokról – a hírhedt kalózokról? A vízi kereskedelem sápszedői, az egyszerű tengerészek életének megkeserítői (vagy épp kioltói(, rablók, csalók, gyilkosok. Igaz, nem dolgoznak oly óvatos módszerekkel, mint a tolvajok, a bárdok finom modorától és stílusától pedig meglehetősen távol állnak, azért ízig-vérig szerencsevadászok ők (s hát az egyszerű, durva martalócokon kívül vannak közöttük szép számmal igazán dörzsölt kikötői vagányok, piperkőc tengerészkapitányok, elszegényedett nemesifjak és ki tudja még hányféle kalandozólélek(. Akárcsak a többi szerencsevadásznak, az ő megélhetésük is a mások által összegyűjtött javaktól függ; ismerniök kell a vízi útvonalakat, a kikötők megbízható információ-forrásait és orgazdáit. Legfontosabb értesüléseiket általában tengerparti városok matrózkocsmáiban, rakpartokhoz közeli lebujaiban szerzik – nem véletlen, hogy gyakorta fordulnak meg efféle helyeken. Jellemzően heves vérmérsékletűek, folytonos veszélyben élnek (kiszámíthatatlan viharok, rájuk vadászó igazságszolgáltatás, legendának hitt, ám annál valósabb tengeri szörnyetegek stb.(, így nem sok lelkükből fakadó akadálya van, hogy részt vegyenek bárminő mulatságban, melynek lehetősége felkínálkozik számukra – legyen az egy kincses gálya kifosztása, egy széltől is óvott nemeskisasszony elcsábítása, vagy csak egy jó kis kocsmai hirig. Életük java részét a tengereken (esetleg egyéb fontos vízi utak mentén, például a Lar-doron vagy a Fendor-tengeren( töltik, képességeik gyakran elérik, nemritkán meghaladják a tengerparti országok haditengerészetének tagjaiét – ami nem csoda, hisz gyakran pártolnak át közülük a kalózokhoz a könnyebb meggazdagodás, a szabadabb élet reményében, vagy pusztán a kalandok kedvéért. Ebből látszik, hogy a tengeri haramiák nem lebecsülendő ellenfelek, sőt: Antoh óvjon tőle, hogy kalózokkal akadj össze vízi utazásaid során!

A kaszt legtöbb képviselője az emberek közül kerül ki, de előfordulnak köztük kalandvágyó félelfek, egykori gazdáiktól szökő nemes orkok, mindenhol felbukkanó, sorsüldözött wierek, sőt, elvétve, renegát elfek is, kiknek megzavarta elméjét Wyddan, a hamis kalahora – nem is beszélve a Riegoy-öböl kalózkodó törpéiről, valamint az orkok tengermelléki törzseinek tagjairól! (A khálok, macskák lévén, eleve irtóznak a kiterjedt vizektől, a dzsennekre és az amundokra pedig kár is a szót vesztegetni…)

A tengerek martalócai nem szerveződnek klánokba, mint a tolvajok, ám az előfordul, hogy néhány kalózkapitány szövetkezzék egy nagyobb zsákmány megszerzése érdekében. Éppen ezért klánházaik, központjaik sincsenek, ám olykor-olykor szárnyra kapnak kósza híresztelések eldugott öblökben, térképen nem szereplő szigeteken rejtőző kalóztanyákról, sőt, parányi, szabadelvű kalózköztársaságokról – gondoljunk csak Talavrára!
Elhanyagolhatóan kevesen jutnak el a kalózok közül addig, hogy saját hajójuk fölött parancsnokoljanak, s még kevesebben, kinek nevét és tetteit az igazságszolgáltatás hű szolgáin kívül bárki megjegyezze. E “krémbe” tartozik például a Quironeia legrettegettebb tengeri rablója, a Kék Kalóz, az aszisz Calyon, ki hírhedt hajójával, a különleges, kék vitorlázatú Kardhallal számtalan sikeres rajtaütést hajtott végre. Mikor évekig tartó üldözés után sem sikerült elfognia senkinek – pedig már űzték nemcsak Toron, Abaszisz és Tiadlan flottái, hanem a Quiron-tenger minden rendű-rangú városállamának hajói is, nem is beszélve a szabad vadászokról, sőt, az ork Árnyékjárókról és a Viharkeltőkről, valamint a korgok tengeri portyázóiról -, a legkülönfélébb hatalmak próbálták meg oldalukra csábítani. Calyon azonban senkinek sem volt hajlandó beadni a derekát – annál sokkal többre becsülte a szabadságot -; hogy a rettegett Családnak végül mégis sikerült behálóznia, az annak tudható be, hogy képesek voltak túszul ejteni a Kék Kalóz kedvesét, a dwoon Mirellt, kit azóta is Obrat bevehetetlen erődjében “látnak vendégül” jó üzleti kapcsolatuk zálogaként. Tehát ha valakit a P. sz.-i XXXVII-ik és XXXVIII-ik század fordulóján egy duzzadó kék vitorláktól hajtott, karcsú hajó kalózai fosztanak ki a Quiron-tengeren, az biztos lehet benne, hogy eltulajdonított javainak egy (nagyobb) része a Kobrák szervezetét fogja gazdagítani…

E röpke háttérismertetés után most lássuk a Kalóz, mint Szerencsevadász alkaszt játéktechnikai leírását az Első Törvénykönyv szerint! (Azért e szabályrendszert választottam, mert magam is ezzel játszom a megjelenése óta.)

KÉPESSÉGEK

A kalózok leginkább fürgeségükre, ügyességükre hagyatkoznak, ám a kemény tengerészélet gyakran fizikai erejüket is kivételesre edzi. Állóképességük átlag feletti, s bár alapvetően erős szervezetre van szükség e nehéz életmód folytatásához, egészségüket meglehetősen kikezdik az egyhangú táplálkozás következtében fellépő betegségek és a kikötői tivornyák, ezért nem is érheti el a faji maximumot. Szellemi képességeik általában átlagosak, bár már szót ejtettünk heves vérmérsékletükről, mely az alacsonyabb Asztrál-képességben mutatkozik meg.

Kalóz kaszt karakteralkotás I. táblázat

KépességekKalóz
Erő2k6+6+kf
Állóképességk10+10
Gyorsaságk10+8
Ügyességk6+12+kf
Egészségk10+8
Szépség3k6(2x)
Intelligencia3k6(2x)
Akaraterő3k6(2x)
Asztrál3k6

Kalóz kaszt karakteralkotás II. táblázat

10
20
75
10
HM/szint9(3)
Kp alap6
Kp/szint8
Ép alap6
Fp alap6
Fp/szintk6+3


HARCÉRTÉK

A kalózok a háborgó tengereken vagy a rohanó folyókon hánykódó hajókon vívott csatáiknak köszönhetően igen ügyes és erős harcosok. Nem vetik meg a nyílt harcot s az ellenfél hátulról való leszúrását sem. Harcértékük talán a legjobb a Szerencsevadászok között: KÉ alapjuk 10, TÉ alapjuk 20, VÉ alapjuk 75 és CÉ alapjuk 10. Minden Tapasztalati Szinten 9 Harcérték Módosítót kapnak, melyből kötelesek 3-3 pontot TÉ-jükre és VÉ-jükre áldozni, a többit szabadon szétoszthatják KÉ-jük, TÉ-jük, VÉ-jük és CÉ-jük között. Ezen felül a kalóz KÉ-je minden Tapasztalati Szinten 1-gyel nő, még akkor is, ha nem áldoz rá külön Harcérték Módosítóiból.

ÉLETERŐ ÉS FÁJDALOMTŰRÉS

A friss levegőn sok testmozgással eltöltött időnek köszönhetően a kalózok igen életerősek és a fájdalmat is meglehetősen jól tűrik. Ép alapjuk 6, Fp alapjuk szintén 6, amelyhez szintenként (már 1. szinten is!) még k6+3 Fp járul.

KÉPZETTSÉGEK

A kalózoknak sok képzettséget kell ismerniök vízi életmódjukból kifolyólag, s emellett még rengetegre van szükségük ahhoz, hogy az alvilágba egyenrangú félként beilleszkedhessenek. Ezen képzettségek egy részét eleve megkapják, a többi elsajátításához pedig Kp-ik viszonylag magas száma biztosítja a lehetőséget: Kp alapjuk 6, amihez szintenként további 8 Kp járul.
Képzettségeik 1. szinten:

Képzettségfok/%
2 fegyverhasználatAf
1 fegyverdobásAf
ökölharcAf
belharcAf
harc helyhez kötveAf
időjóslásAf
3 nyelvtudásAf 3. 2. 2.
hajózásAf
értékbecslésAf
csomózásAf
tengerjárásAf
úszásAf
kocsmai verekedésAf
mászás45%*
esés20%*
ugrás20%*
kötéltánc25%*


*A kalóz szintenként 20%-ot kap, amit szétoszthat százalékos jártasságai között, de egyre szintenként maximum 15%-ot áldozhat.

Egy kalóz a fönn felsoroltak mellett más képzettségeket is megtanulhatott előélete során; amennyiben Előtörténetében kellően megindokolja (s a Mesélő beleegyezik), a Játékos választhat az alábbi táblázatból két képzettséget, melyeket karaktere INGYEN megkap az első Tapasztalati Szinten. E két képzettségen fölül, természetesen, bármelyiket megtanulhatja a táblázatban szereplők közül, illetve elsajátíthat bármilyen jártasságot azon kívül is, azokért azonban a szokásos módon Kp-ival kell fizetnie. Ez a választás nem kötelező – arra való, hogy színesítsük karakterünket! -, a Játékos akár dönthet úgy is, hogy nem él vele (hisz kalóz karaktere az alapból megkapott képzettségekkel is életképes), sőt, a KM-mel megegyezve határozhatnak a képzettségek véletlenszerű megállapításáról is. Ez utóbbi esetben 2k6-tal kell kétszer dobni, és a kapott eredmények alapján lehet a táblázatból a bónusz képzettségeket kiolvasni – ekkor, persze, az Előtörténetet kell a képzettségekhez igazítani. Két azonos dobás esetén a másodikat meg kell ismételni.

2k6Képzettségfok/%
2térképészet és írás/olvasás1Af
3hamiskártyaAf
4etikettAf
5szexuális kultúraAf
6mellébeszélés2Af
7szakma3Af
8halászatAf
9zsebmetszés15%
10idomítás4Af
11legendaismeret5Af
12álcázás/álruhaAf

1 Ezt a két képzettséget csak párban lehet választani, ám a fenti szabály szerint egynek számítanak; természetesen, ezeket is meg lehet tanulni külön-külön, ám akkor a szokásos módon kell rájuk Kp-t áldozni
2 A képzettség elsajátításához a karakternek minimum 10-es Intelligenciával kell rendelkeznie
3 Valamely hajózáshoz, tengerészethez kapcsolódó mesterség, például: hajóács, kötélverő, vitorlakészítő stb.
4 Egyetlen, tengerészek által kedvencként tartott állatfaj idomítása, például: majom, papagáj stb.
5 Csak tengerészlegendákra vonatkozik

Képzettségek a további szinteken:

TSZKépzettségfok/%
2.kötelékből szabadulásAf
3.belharcMf
3.csomózásMf
4.harc helyhez kötveMf
4.kocsmai verekedésMf
5.fegyverdobásMf
6.hadvezetés (tengeren)Af
10.tengerjárásMf

MEGJEGYZÉS: Természetesen a kalózok is rendelkeznek a mindenkit megillető alapképzettségekkel, úgymint Kultúra, Helyismeret és Éberség. A tolvajokhoz hasonlóan már 1. szinten Mf-ú helyismerettel bírnak vadászterületükön (ld. Második Törvénykönyv), illetve, ha százalékos képzettségként használjátok a helyismeretet, a kalózoknak is jár a szerencsevadászok 4k6+6%-os bónusza (ld. Rúna IV./5.). Éberségük megegyezik a tolvajokéval, azaz: alapból 15%, melyhez hozzáadódik a kalóz Tapasztalati Szintjének kétszerese, valamint annyi százalék, amennyit Képzettség-pontjaiból erre áldoz (szintenként maximum 15%).

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK

A kalózok, mivel szinte egész életüket hajón töltik, imbolygó fedélzeten jobban harcolnak, mint a “szárazföldi patkányok”. A tengerhez nem szokott lényeket ugyan nem zavarja a harcban a nyugodt tenger hullámzása (ti. harcértékeiket nem sújtják levonások), ám a kalózok képesek előnyt kovácsolni a csatatér himbálózásából; egy vízi ütközetben a következő bónuszok illetik meg őket: KÉ: +5, TÉ: +5, VÉ: +5, CÉ: +5. Természetesen, ha a tenger viharos, s a fedélzeten küzdőknek már levonásokkal kell harcolniok, a kalózok még mindig jobb helyzetben vannak, mert az őket sújtó negatív módosítókból kivonhatják a fent említett bónuszokat.
Amennyiben egy kalóz van olyan ügyes, leleményes vagy szerencsés, hogy idejekorán ne végezzék ki, küldjék hullámsírba vagy vessék életfogytiglani gályarabságba, és sikerül annyi tapasztalatot gyűjtenie, hogy magas szintre lépjen, akkor a tapasztalatszerzés folyamán végrehajtott cselekedetei miatt már bizonyosan igen nagy hírnévre tett szert. Játéktechnikailag ez a következőt jelenti:
amennyiben használjátok az Ismertség Esélye opcionális szabályt (ld. Rúna II./3.), a kalóz a 13. Tapasztalati Szintre lépve automatikusan kap 10 IP-t, mellyel rögtön lép egy Ismertségi Szintet is;
ha nem használjátok a fenti szabályt, akkor egy kalóz híressége – vagy hírhedtsége – a 13. TSZ-re lépve az alábbi következményekkel jár: ha felismerik, személye rettegést vagy hajbókolást vált ki az átlagemberekből, kik nem is nagyon mernek ellentmondani neki; ádáz fejvadászok és a törvény szolgái kutatják nyomát; ha egy csatában nyilvánvalóvá válik kiléte, az oldalán harcolók Bátorságához +2, ellenfeleiéhez pedig -2 jár.

TAPASZTALATI SZINT (TSZ)

Tapasztalati PontTapasztalati Szint
0-1651
166-3402
341-7003
701-15204
1521-32005
3201-64006
6401-120007
12001-235008
23501-470009
47001-6900010
69001-9100011
91001-13500012

Minden további szinthez +34000 TP kell

FELSZERELÉS, FEGYVERTÁR
A kalózok induló pénzösszege megegyezik a többi szerencsevadászéval (azaz k10 arany, már ha használja még valaki ezt az őskövületté merevedett szabályt). A fegyverek közül leginkább a kisebb méretű, ám mégis nagy sérülést okozó eszközöket kedvelik: általánosan elterjedt a különféle kések, tőrök, hajítóbárdok és -dárdák, valamint a fegyverként is bevethető kampók, csáklyák használata; a Quironeián előszeretettel forgatják a rövidkardot és a szigonyt, míg a Gályák Tengerén inkább a kagylóbontót (ld. Rúna V./1.) és a rövid tengerészszablyát részesítik előnyben. (A tengerészkard a lovasszablyánál rövidebb, tömörebb fegyver, ám széles, súlyos pengéje csaknem akkora sebzést képes okozni, mint szárazföldi rokona, jókora kosara pedig hatékonyan segíti forgatóját a védekezésben. Értékei: Tám.: 1, Sebzés: k6+1, KÉ: 7, TÉ: 14, VÉ: 16, Súly: 1,8, Ár: 1a 2e.) A kalózok soha nem viselnek nehézvértet (hogyisne!), a könnyűek közül is inkább csak a nemesebb testrészeiket s végtagjaikat védő páncélokat hordják.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához