LFG.HU

Mesmero
ismertetőCimkek

Ne mondd ki a nevünket. Soha ne mondd ki. Inkább üvöltsd. Sikoltozd. Sírd ki maró könnyekkel. Átkozd el vérrel, amikor kiejted. Gyűrd le, mintha okádék lenne. Lélegezd ki, mintha tűz volna…”

A Belial Ivadékai c. kiadványt kezdetben nagyon nem akarta megírni a Vámpír: a Requiem fejlesztője Will Hindmarch. Először nem. Aztán rájött a későbbi szerzőkkel egyetemben, hogy nagy lehetőségek vannak ebben a “covenant-szerűségben”. Ugyanis vannak olyan játékosok, akik igazi szörnyetegként akarják kijátszani vámpír karakterüket – de nem az egyszerű “tocsogunk a vérben” módon, hanem bizonyos spirituális háttérrel ellátva. Ennyit előszónak. Most lássuk hogyan épül föl a könyv… Aztán nézzük meg mi rejlik a mélyben…

Az Első Fejezet stílusosan a Bűn Története címet viseli. Itt az Esküszegők (Belial Ivadékainak másik neve) hiedelmeivel, mítoszaival ismerkedhetünk meg. Nem is eggyel – hanem mindjárt három alapsztorit mesél el nekünk három olyan vámpír, aki valahogyan kapcsolatba került ezekkel az ördögi lényekkel (A VII c. kötet is három alaplegendát ismertet, milyen érdekes párhuzam…). Itt mutatkoznak meg a covenant szellemi alappillérei, melyek oly idegenek és mégis oly ismerősek egyszerre a vámpírok számára.
A Második Fejezet az Ördög, akit Ismerünk. Ebben a részben az Esküszegők gondolkodásmódjáról és különös útjáról, a Keresésről (Pursuit) olvashatunk.
A Harmadik Fejezet a Belial Vére. Itt egyrészről az Esküszegők vérének megváltozásáról, másrészről arról olvashatunk, hogy hogyan épül föl Belial Ivadékainak szervezete. Megismerjük a papi vezetőréteget, a Therion-okat (amely egy univerzális vérvonal: minden klán csatlakozhat hozzá), egy ghoul kultuszt, a Duolosi-kat és a különféle frakciókat is.
A Negyedik Fejezet a Bűn Fizetsége címet viseli. Ez a különleges erők gyűjteménye, amelyeket az Esküszegők a megvilágosodásuk során sajátíthatnak el: különféle Felruházosokat (Investments) ismerhetünk meg és itt található a Choronzon is, amely a Therion-ok speciális diszciplínája.
Végül a Függelékben a szokásos covenant ellenségekről olvashatunk: rémisztő sátánistáktól a körmönfont fauszti manipulátorokig mindenfajta vámpírról olvashat a kíváncsiskodó.

Hogyan született meg a Belial Ivadékai? Nos, mint már említettem erre kerek három történetet kapunk, amolyan riportszerűségeket, amelyekből magunknak kell kiszedni az információkat. Az első variáns szerint létezett nagyon régen egy Enkara/Enhidir/Enkhatur nevezetű férfi egy Dis nevezetű városban, aki paktumot kötött magával Beliallal – az egyezség értelmében a lelkével kellett fizetnie a démonnak – de mivel később vámpírrá vált, ezért kijátszotta az esküt. Egyes változatok szerint már akkor vámpír volt, amikor Beliallal szövetkezett. A lényeg az, hogy Urának vámpírokat áldozott föl és álmaiban, táplálkozás közben kapta az “isteni sugallatokat”, amelyek feltárták előtte, hogy mit kell tennie a jövőben. Később magára haragította Belialt, aki bosszút állt rajta: mivel a démoni lény a Bestia Ura is volt, ezért az összes vámpírt, aki Dis-ben élt, őrjöngéssel átkozott meg, akik ezután széttépték egymás és elpusztíttoták Dis-t is. Enkhatur szörnyű halált halt. Természetesen akadtak túlélők is – köztük egy Shatri vagy Shadira nevezetű vámpír, aki Enkhatur legidősebb gyermeke volt. Az ő vezetésével beépültek Belial Ivadékai a többi vámpír közé a túlélés reményében: a legendák szerint jelen voltak a Camarilla alapításánál is… Tanításuk lényege az volt, hogy mindent magába kell szívnia vámpírnak, ami nem emberi. Szerintük Isten tanításai teszik emberré az embert. Mivel ők már nem Isten teremtményei, hanem egy démoni lény követői, ezért nem emberek többé. Ezért kell kipurgálniuk magukból mindent, amit régen elfogadtak.

Egy másik történet szerint az Anti-Krisztus régen a földön járt, csakúgy mint Krisztus, csak éppen más korban éltek. Aki ezt a történetet fogadja el igazságnak, azok azt állítja, hogy Belial volt maga az Anti-Krisztus. Belial anyját Imarkunak hívták, aki egy prostituált volt és számos nyavalyája révén nem szülhetett volna gyereket. Imarku később Babilonba vándorol és ott cseperedik föl Belial is, akinek a gyermekkora horrorisztikus és borzalmas volt. Szinte mindenkire balsorsot hozott: sorra hullottak mellette az emberek. Ennek ellenére volt benne valamilyen rejtélyes erő, kisugárzás, ami miatt sok követője és csodálója akadt. Akkoriban azonban sok más kultusz is létezett a városban és azoknak egyáltalán nem tetszett Belial megerősödése, ezért háborút hirdettek ellene. A harcok az egész várost fölbolygatták, káosz söpört végig Babilonon. Nem kis meglepetésre Belial keveredett ki győztesen a csatározásokból és olyannyira megerősödött, hogy neki lett a legtöbb követője. Sokan rebesgették róla, hogy a puszta érintése is halálos, ha ő azt úgy akarta. Ez volt az a pont, amikor egy Enhidir nevezetű vámpír fölfigyelt a kivételes halandóra és eldöntötte, hogy irányítani kezdi a kultuszt és Belialt, hogy még erősebb legyen a városban és a többi vámpír fölé emelkedhessen – de terve nem sikerült, Belial ellenállt neki és elüldözte Enhidirt. Aztán jött egy következő vámpír, aki Ölelésben akarta részesíteni Belialt, ám a kísérletből hosszas beszélgetés lett, aminek a végén Belial “halandó” maradt, a vámpír pedig hűséget esküdött ennek az enigmatikus figurának – ő lett az Első Apostol. Később összesen öt vámpír apostol követte hűen Belial minden szavát. A megvilágosodott vámpírok szétszéledtek, hogy az egész világon elterjesszék Belial tanait, de a Camarilla lemészárolta őket. Az utolsó megmaradt Apostolok egyike elkeseredésében örök életet akart adni Urának, aki akkor már nagyon öreg volt. A kísérlet azonban nem sikerült: három éjszakán át vártak arra, hogy a vámpírvérrel megitatott Belial vámpírként éledjen újjá és győzelembe vezesse híveit, de amikor az nem mutatkozott az apostolok bementek a kunyhóba, ahol az Ölelés megtörtént, de nem találtak ott senkit sem. Akkor jöttek rá, hogy nagy hibát követtek el – gyengék voltak. Később szétszéledtek a világban, hogy tovább adják Belial tanait és bocsánatot nyerjenek Előtte.

Az utolsó mítosz szerint Belial egy ősi harcos fia volt. Belial élvezettel kegyetlenkedett és szörnyű szokásának is gyakran hódolt: a kannibalizmusnak. Mindenki rettegett tőle, még a saját emberei is. Mikor megöregedett és legyengült, rájött hogy már közel a halál: amitől azonban mindennél jobban félt. Ezért kisgyermekek húsát akarta megízlelni, hogy visszakapja a fiatalságot… de ez már túl sok volt. Összefogtak ellene az ellenségei és lemészárolták Belial harcostársait, végül pedig magával Beliallal is végeztek. Elvágták a torkát és magára hagyták. A legenda szerint a saját elfolyó vérét itta meg, hogy elkerülje a véget és ezáltal vámpírrá vált… Újdonsült erejével bosszút állt rosszakaróin és saját kultuszt épített ki – később majdnem mindegyik elhalt és Belial is elhagyta híveit. Magára hagyta maroknyi megmaradt hűséges követőjét, akik terjeszteni kezdték tanításait.

Mint ahogyan az olvasható a történetek elég hézagosak. Sok részlet hiányzik belőlük. Például az is, hogy mi Belial tanításának lényege? Az Esküszegők szembefordulnak a “Kárhozottság hazugságával” amit az idősebb vámpírok tanítanak fiatalabbaknak és szembefordulnak a bennük élő Emberrel is. Elfogadják a Bestiát: sőt tisztelik annak erejét és zabolátlanságát. A Fenevadat nem tagadni kell, hanem csodálni. A Bestia a lélek sötét része, amely magától Demiurgosztól származik (vagy másképp Lucifertől). Az Esküszegők egyik központi fogalma a Keresés (Pursuit), amely személyről személyre változik és ami a fokozatos megvilágosodást, a Fenevad megismerését jelenti. Azt az utat jelöli, ami megmutatja a kárhozottnak milyen Igazi Vámpírnak lenni. Minden egyes olyan aktus, amely eltávolít valakit az Emberségtől (magyarán Emberséget veszít a vámpír) egy apró mérföldkő. Elemezni kell, mivel így közelebb kerül a vámpír a megvilágosodáshoz. A másik fontos fogalma a Hármasság (Trinity), ami azt a három erőt jelenti, ami minden létezőt összetart. Ezek a pneuma (szellem), a soma (test)és a a sarx (hús). A pneuma azt a rejtélyes erőt takarja, ami megszabadítja a vámpírokat a hús börtönéből, ami előbbre viszi őket a Keresés folyamatában. A soma a váz, amely biztosítja, hogy a pneuma hatni tudjon a környezetre. Az utolsó aspektus a sarx, ami a hús igényeit, az ösztönöket foglalja magába. Sok vámpír szerint a hús az, ami a Fenevad alapigényeit hordozza: vadászni, táplálkozni, pihenni, félni a naptól és a tűztől.

Az első lépés, amelyet meg kell tenni ahhoz, hogy valaki csatlakozhasson a Belial Ivadékaihoz az a Hívás (Call) átélése. Ez a fogalom azt a jelenséget takarja, amikor egy vámpír rájön, hogy hazugságban él, hogy nem abba a világba való, ahol eddig élt, hogy nem illik oda. A Hívás, csakúgy mint a Keresés minden vámpírnál más és más. Egyesek látomásokat látnak, míg mások egyszerűen csak késztetést éreznek arra, hogy elhagyják eddigi közösségüket, mert érzik, hogy valami más várja őket, valami, amit ha megtalálnak, akkor ráébrednek az igazságra. Aki átesik a Híváson még nem Belial Ivadéka. Ez csak a kezdet. Ahhoz, hogy teljes jogú Esküszegű legyen valaki meg kell találni egy covenant tagot, aki képes felkészíteni az adott delikvens Bestiáját az igazságra vagy pedig kell keresnie egy helyet, amit úgy hívnak Belial Ivadékai, hogy Rezonáns. A Rezonáns tulajdonképpen olyan tárgyak, épületek, amelyek bizonyos szentségtelen energiákkal rendelkeznek, amelyek kötődnek valamiféleképpen Demiurgoszhoz. Ezeknek a közelében az adott vámpírnak kinyílik a szeme az igazságra – felismeri a Bestia erejét és elfogadja a természetét. Minden vámpír, aki átesett a Híváson megérzi a Rezonánsok közelségét és szerepét sorsában.

Belial Ivadékai nagyra értékelik a vitae-t. Van egy szertartásuk, amelyet Vaulderie-nek hívnak (lám-lám a régi Szabbat visszaköszön…): egymás vérének a fogyasztásával kialakul a Crux, az a láthatatlan kötelék, amely egyesíti a rítusban résztvevő vámpírok Bestiáját és egy csapatot formál belőlük. Ez különbözik a Vinculumtól, mivel gyakrabban kell megismételni és nem annyira erős, mint egy teljes vérkötelék, de arra éppen elég, hogy megbízzanak és segítsék egymás az Esküszegők. A szellemi vezetői egy adott csoportosulásnak a Therion-ok, akik levezénylik a Vaulderie-ket és különféle más szaftos kis rítusokat (amelyek annyira nem sokban különböznek a régi Szabbatos rítusoktól). Bizonyos szertartások végrehajtása során például jobban uralhatja a résztvevő a Bestiáját, jobban ellenállva mondjuk a Rötschreck-nek vagy az Őrjöngésnek.
Az Esküszegők rendelkeznek egy speciális elmezavarral, amit a Bestia Nyelvének hívnak (ezt Emberség vesztés során kaphatják meg). Ez igazából nem tipikus elmebaj, mivel ezzel egyfajta primitív nyelvhasználatra lesz képes az adott Belial Ivadéka tag, amelyet csak a többi társa ért meg illetve az, aki Átlényegült és elhagyta az Emberséget.

Szerepelt már a Hexad kifjezés, ami hat különféle csoportosulást jelent a covenanton belül. Lássuk hát a hat kultuszt:

Az egyik legősibb a Névtelen kultusza, ami egy apokaliptikus szekta. Szerintük Belial Demiurgosz gyermeke volt, leszármazottjai pedig még mindig e földet tapossák – egyszer visszatér majd Belial és akkor eljön a világvége. A Kultusz addig is előkészíti a földi poklot a visszatérőnek…
A Sziszegő Kígyó Belialt a tökéletes vadásznak tartja. Szerintük Belial vámpír volt, ők pedig rá akarnak hasonlítani. Könyörtelen gyilkosok, akik élvezik amit csinálnak. Kétségtelenül az egyik legerősebb kultusz.
A Pandeamonium szerint Belial egy démon volt, amely megmutatta a vámpíroknak igazi küldetésüket. Magukat az ősi emberáldozó és démonimádó szekták leszármazottjainak tartják.
A Kegyelem Széke amolyan fauszti vámpírokat tömörítő szervezet. Megrontják a környezetükben lévőket és ráveszik őket, hogy a bűnös gondolataikra hallgassanak. Az egyik legveszélyesebb kultusz mind közül.
A Tiszta Tűz Trónusa a Bestia kegyetlen ösztöneit helyezi előtérbe. Szerintük minden áron ki kell elégíteni a Fenevad csillapíthatatlan éhségét.
A Skarlát Rítus a legfiatalabb szekta. Ők a halhatatlanságot élvezik ki minden lehető módon…

Mindegyik csoportosulás más-más aspektusát képviseli a Hármasságnak. A Névtelenek és a Kegyelem Székének képviselő a pneuma-, a Sziszegő Kígyó és a Tiszta Tűz Trónusa a soma- míg a Pandeamonium és a Skarlát Rítus a sarx tanait hirdeti.

Ami kimaradt az a Duolosi kultusz. Ez egy ghoul família tulajdonképpen – aminek bármilyen ghoul a tagja lehet, ha beavatja valaki a Belial Ivadékai közül. Előnyük, hogy ők is szert tehetnek a sötét adományokra, viszont nagyon ritkán válhatnak vámpírrá, mivel a sok évi degenerálódás nagy eséllyel belehalnak az Ölelésbe.

A Hármasság mindegyik eleméhez tartoznak bizonyos Felruházások (amolyan sötét adományok). A Hexad mindegyik tagja más és más sötét adományt sajátíthat el – de elvileg bármelyik nyitott minden Esküszegő előtt. Ezekkel képesek például emberibbnek látszani, több vért felhasználni és tárolni, mint amit a Vérpotenciál lehetővé tenne és erősebbnek látszani, mint valójában. A Therionok kölönleges ereje szavatolja a csoportosulások “lelki békéjét” – a Choronzon lehetővé teszi például, hogy ellenálljanak az emberségvesztésnek és elmezavar szerzésnek vagy például, hogy könnyebben meglovagolhassák a hullámot – azaz irányíthassák az Őrjöngést. Nagyon erős hatalmak ezek – de nagy áruk is van. Ugyanis minimum 4-es emberség kell ahhoz, hogy valaki Belial Ivadéka legyen, ám minél alacsonyabb ez az érték annál könnyebben sajátíthatja el az adott delikvens a Felruházásokat. Ha viszont valaki túl közel kerül a Bestiához, akkor lehet, hogy végleg elveszik, hiába védi a Choronzon… Therion egyébként bármilyen klánú vámpírból lehet – a vérvonal gyengesége a sterilitás: képtelenek utódot létrehozni.

Összességében egy nagyon hangulatos és átgondolt kiadvány. Mindenkinek csak ajánlani tudom!

 
 
 

A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához