LFG.HU

Attila, flagellum Dei
szerepjátékrólCimkek

ÉS ÍME, ALÁTÁMASZTÁSUL MONDANDÓMNAK: AZ OCRT ÍRÁSA, OTTÓ FORDÍTÁSÁBAN

Chaos Ultra XI. Tévhitek a szerepjátékokról (és az igazság)

DUNGEONS AND DRAGONS (TM) ÉS EGYÉB FANTASY SZEREPJLTÉKOK

Mi a Dungeons & Dragons és a hasonló játékok?

A D&D egy fantasy szerepjáték, melyet Deve Arneson és Gary Gygax, a Tactical
Studies Rules Association (kb. Taktikai Tanulmányokat Szabályozó Egyesület)
szervezôi alapítottak 1973-ban. Ez elôrelépés volt a korábbi harci játékokhoz
ill. katonai szimulációkhoz képest. A játékot elôször 1974-ben dobták piacra.
Nagy népszeruségre tett szert a tizenévesek és fiatal felnôttek körében,
különösen miután a Random House 1979-ben terjeszteni kezdte a játékot. Azóta
több tucatnyi társaság publikált több száz hasonló játékot számos cím alatt, pl.
DragonQuest(TM), RuneQuest(TM), Tunnels and Trolls(TM) és Villains and
Vigilantes(TM). Ezek a játékok több mufajra oszlanak:

fantasy játékok (pl. Dungeons and Dragons)
horrorjátékok (pl. Call of Cthulhu)
sci-fi játékok (pl. Traveller)
cyberpunk (pl. Cyberpunk 2020)
játékkönyvek (pl. Champions)
történelmi játékok (pl. Ars Magica)
általános játékok (pl. GURPS). Ez utóbbiak lehetôvé teszik néhány)
játékszabály megtanulásával azok
alkalmazását bármely játéktípusra.

(megjegyzés: a felsorolt játéknevek mind védettek)

Ezeket a játékokat két vagy több emberbôl álló csoport játszhatja, jellemzôen
4-7. Egyikük a Játékmester (Game Master, GM), aki meghatározza a képzeletbeli
környezetet, ahol a játékot játsszák. Néha hívják Kalandmesternek (Dungeon
Master), Mesélônek (Storyteller), Bírónak (Referee) stb. s egy muvilágot alkot,
amelyben a játékosok mozogni fognak és átélik kalandjaikat. Minden játékos alkot
egy képzeletbeli szereplôt (character), meghatározza kinézetét, faját,
intellektuális és fizikai képességeit, fegyverzetét, védôfelszereléseit, egyéb
eszközeit és tárgyait. A játékmester eldönti, milyen csapdákkal, akadályokkal
kell megbírkózniuk a játékosoknak, kikkel vagy mikkel fognak összefutni a játék
folyamán (legyen az értelmes lény, állat vagy akár idôjárási viszontagság).
A kalandok jelenthetik emberek kiszabadítását, küldetést pénzért, kincsért,
hatalomért, tudásért és néha cél lehet egyszeruen a szereplô túlélése is. A
játék folyamán minden játékos etikai, filozófiai és morális döntéseket hoz a
karaktere nevében. A mesélô leírja a környezetet, az eseményeket és a
mellékszereplôk (non-player character, NPC) cselekedeteit. A játékosok a saját
szereplôjük cselekedeteit és reakcióit mondják el, mire a mesélô megmondja ezek
eredményét. Sok játékban kockadobásokat alkalmaznak a konfliktusok feloldására
és különbözô események kimenetelének megállapítására (pl. egy csapda
hatástalanítása, átugrás egy hasadék felett, stb.).
A játékosok minden összejövetel után a karakterük által megszerzett kincseket
övéknek tudhatják. Az elkövetkezô összejövetelek mindig ott kezdôdnek, ahol az
elôzô abbamaradt; egy-egy játék akár évekig folytatódhat.
A társadalom, amelyben a Dungeons and Dragons játszódik, a modern tudomány
kora elôtti. A fegyverek a dárda és számszeríj szintjén vannak. Néhány szereplô
telepatikus képességekkel rendelkezik, néhány mágikus ráolvasásokat,
varázslatokat ismer. Más fantasy szerepjátékok a vadnyugaton vagy a távoli
jövôben stb. játszódnak.

Ki játszik fantasy szerepjátékokat?

A játékosok általában tizenévestôl korai harmincas férfiak, akik átlag
feletti intelligenciával, kreativitással és képzelôerôvel rendelkezhetnek.
(Talán az ilyen képességu személyek természetesen kötôdnek e játékokhoz, talán
maga a játék fejleszti ezen tényezôket.) A legtöbb fiatalabb játékos hetente
egyszer találkozik játszani, mások havonta egyszer-kétszer. Egy összejövetel kb.
hat óráig tarthat el.

Milyen kritikák érték a játékokat?

A kései 1970-es évektôl kezdve ezeket a játékokat kemény támadások érték az
Evangélikus és Fundamentalista Keresztények Szövetségétôl (Evangelical and
Fundamentalist Christians) állítólagos rejtett tartalmuk miatt, miszerint
öngyilkosságra és bunözésre buzdítanak.
Bink Pulling virginiai tizenéves öngyilkossága után édesanyja, Patricia
Pulling megszervezte a BADD (Bothered about Dungeons and Dragons, Aggódók a D&D
miatt, `ROSSSZ`) nevu társaságot. Fia halálával a játékot vádolta. Anekdotaszeru
beszámolókat és újságcikkeket gyujtött olyan emberek öngyilkosságairól és
buntényeirôl, akik különféle fantasy szerepjátékokat játszottak, és kampányt
indított a játékok elérhetôségének korlátozására. Egy másik csoport, amely
erôsen szembeszállt a szerepjátszással, a Kultikus Bunözés Akciós Hálózata (Cult
Crime Action Network, CCAN). A játékokat a következô vádak érték:

elôsegíti a bunözést, sugallja szülôk és mások meggyilkolását
öngyilkosságra késztet fiatalokat
az okkult tudományokba csalja a fiatalokat

Az 1990-es évek elejére az ôrjöngés elhalt. A játékokat idônként még mindig
támadja számos evangélikus és fundamentalista keresztények készítette TV-musor
és mise. ugy tunik, hogy a BADD mostanra megszunt. (Postai címek a cikk végén)
A legtöbb Evangélikus és Fundamentalista Keresztények által írt, a
sátánizmusról szóló könyv továbbra is támadja a játékokat. Joan Hake Robie [1]
írja: `A Dungeons and Dragons nem játék. Néhányak szerint a következôket
tanítja:` – majd felsorol 22 tevékenységet, melyeket ô szemmel láthatóan
teljesen gonosznak tart, a bérgyilkosságtól a vuduig, az istenkáromlástól a
boszorkányságig. Neil Anderson és Steve Russo [2] kijelentik, hogy a játék
károsan `befolyásolja egy ember önképét és személyiségét, megnyitja ôt a sátáni
befolyás felé`. Bob Larson [3] megemlíti, hogy fiatalemberek, akik az ô rádiós
showmusorát hívják, milyen gyakran említik a fantasy játékokat mint `az ô
bevezetésüket a sátánizmusba`. Johanna Micaelsen [4] `az okkultizmust és
bunözést segítô` tartalommal vádolja a játékokat kritikájában.

Mit mutatnak a tanulmányok a játékosok körében elkövetett öngyilkosságokról
és buncselekményekrôl?

A konzervatív keresztény csoportok állításai a játékosok öngyilkosságairól és
buncselekménybe bocsájtkozásairól nem tunnek vízválasztónak:
Michael Stackpole [5] kiszámította a Dungeons and Dragons korai évei alatt
kialakult öngyilkossági rátát a játékosok körében. A BADD becsléseit használta,
mely szerint világszerte 4 millió játékos volt. Feltéve, hogy a fantasy
szerepjátékoknak nincs befolyása a fiatal öngyilkosok arányára, a várható
eredmény mintegy 500 öngyilkos játékos lenne minden évben. 1987-ben azonban a
BADD dokumentálta, hogy az évi átlag kb. 7 eset. Ebbôl úgy tunhet, hogy a D&D
játszását mint általános egészségi tényezôt lehetne említeni, mivel jelentôsen
csökkenti az öngyilkosok arányát. Suzanne Abyeta és James Forest [6]
tanulmányozta a `játékosok` bunelkövetési hajlamait és úgy találták, hogy a
korcsoportra jellemzô átlagnál kevesebb buncselekményt követtek el. A
Kaliforniai Tehetséges és Kreatív Gyermekek Szövetsége (Association of
Gifted-Creative Children of California) ifjúkori öngyilkosokon végzett
pszichológiai vizsgálatokat tekintett át, és [7] nem talált egyet sem, amely
ezekhez a játékokhoz kötôdött volna. A National Assotiation aláírta, hogy [8] a
Dungeons and Dragons nevelô tartalommal bír. Az American Association of
Suicidology [9] és a Center for Disease Control [10] kiterjedô tanulmányokat
folytatott a tizenéves öngyilkosságok területén és nem talált kötôdést a fantasy
szerepjátékokhoz. A Health & Welfare (Kanada) [11] hasonlóképpen nem talált
kapcsolatot. Dr. S. Kenneth Schonbert [12] több mint 700 ifjúkori öngyilkosságot
tanulmányozott, és egyet sem talált, amelynek a fantasy szerepjátékok tényezôi
lettek volna. A Szerepjátékok Fejlesztéséért Választmány (Committee for the
Advancement of Role-Playing Games) megvizsgált minden, a BADD által gyujtött
öngyilkosságot és bunesetet, és nem bizonyult képesnek arra, hogy olyat
találjon, melynek oka a szerepjátszás volt.

Része-e a fantasy szerepjátszás az `Okkult` tudományoknak?

A fantasy játékokkal szembenálló csoportok gyakran bírálják a játékok
állítólagos okkult tartalmát. Lltalában arra hivatkoznak, hogy a játékok
szabálykönyveiben méregreceptek, részletes varázslási útmutatók, démonidézési
módszerek vannak leírva stb. Valójában ez nem igaz. Egy játékos, ha azt akarja,
hogy karaktere varázsoljon, hogy megvédje magát, egyszeruen azt mondja a
mesélônek: `a karakterem most elmond egy varázslatot.`. Vegyük észre, hogy sem a
játékos, sem az általa alakított szereplô nem varázsol. A játékos egyszeruen
elmondja, mit csinál a szereplô. A szerepjátszás alapjában véve a `kitaláció`
felnôtt változata, nem tartalmaz valós tevékenységet.
Evangélikus és fundamentalista keresztény szerzôk könyveikben gyakran egy
érdekes hitrendszert említenek, amelyet így határoznak meg: `az okkult`.
Céljának a sátánizmust tekintik. Különféle okkult tevékenységeket vizsgálnak,
melyek a sátánizmus toborzó feladatait látják el. Ezek között van az
asztrológia, a fantasy szerepjátszás, a heavy metal rockzene, még a `Hupikék
Törpikék` is. Egy másik vallást (Wicca – gyakran `fehér` boszorkányságként
nevezi a közvélemény) gyakran ezen toborzási kampány részeként jelenítenek meg.
A valóságban a sátánizmus egy, a Wicca-tól teljesen távol álló vallás. Utóbbi
nem toboroz tagokat a közösségbe; a legtöbb gyülekezet nem is enged 18 éven
aluliakat csatlakozni. A többi fent felsorolt idôtöltés egymástól független. `Az
okkult`, amit meghatároznak, nem létezik különálló entitásként. Ami létezik, nem
más, mint két vallás, egy játékfajta, egy zenei mufaj, többfajta jövendölési
módszer és néhány képzelt világ-béli és elbuvölô, gyermekeknek szóló rajzfilm
független és kapcsolat nélküli felsorolása.

BIBLIOGRLFIA

(A következô néhány referencia nem teljesen meghatározott – elnézést)

[1] Joan Hake ROBIE: The Truth about Dungeons and Dragons
Starburst Publishers, Lancaster PA, 1994, 67.o.
[2] Neil ANDERSON & Steve RUSSO: The Seduction of our Children
Harvest House, Eugene OR, 1991, 78.o.
[3] Bob LARSON: Satanism, The Seduction of America`s Youth
Thomas Nelson, Nashville, 1989, 49.o.
[4] Johanna MICHAELSEN: Like Lambs to the Slaughter
Harvest House, Eugene OR, 1989, 232.o.
[5] Michael STACKPOLE: The Truth About Role-Playing Games
in: Shawn CARLSON & Gerald LARUE: Satanism in America
Gaia Press, El Cerrito CA, 241.o.
[6] Suzanne ABYETA & James FOREST: Relationship of Role-Playing Games to
Self-Reported Criminal behavior
in: Psychological Reports, 69.sz., 1991, 1187.o.
[7] Associated Gifted and Creative Children of California
[8] Kristine THOMPSON: Role Playing Games: Expect the Unexpected
in: Gifted Children Newsletter, Vol 5, #2, 1984-feb.
[9] American Association of Suicidology
[10] James A. MERCY, Chief, Intentional Injuries Team, Centers for Disease
Control, Atlanta, GA (megerôsítve utódja, Dr. Patrick O`Carroll által)
[11] Arthur J. LIPS, Mental Health Consultant, Health and Welfare, Ottawa,
Canada
[12] Dr. S. Kenneth SCHONBERT: ???
Albert Einstein College of Medicine, New York, NY
[13] CAR-PGa, c/o Paul Cardwell Jr. 1127 Cedar, Bonham, TX 75418.

INTERNET OLDALAK

A következô WWW oldalak `játék-pozitívak`:

`Games Domain` egy csodás információs központ szerep- és más játékokról.

http://wcl-rs.bham.ac.uk/GamesDomain

https://www.gamesdomain.com

https://www.gamesdomain.ru

(Ugyanazok a dolgok, csak más országban /tükrözés/)

Hasznos szerepjáték-oldal:

http://www.pitt.edu/~gcgst1/other.arm.sites.html

LEVÉLCeMEK

A több Egyesült Lllamok-béli evangélikus/fundamentalista keresztény csoport
közül néhány, amely szembenáll a fantasy szerepjátékokkal:

American Family Association, PO Drawer 2440. Tupelo MS 38803
Focus ont the Family, Colorado Springs CO, 80995
NCTV, 144 East End Ave, New York NY, 10128
Pro Family Forum, PO Box 8907, Ft. Worth TX, 76124
Teen Suicide Prevention Task Force, 2321 SE 8th St, Grand Prarie TX, 75051
The 700 Club/CBN Virginia Beach VA, 23463


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.