LFG.HU

Csepeli Noémi
hírekCimkek
Megjelent a Lavarhion hetedik száma amelyet a http://lavarhion.uuuq.com/ oldalon megtalálsz. 
A hetedik számban az Elátkozott vidékről gyűjtöttük össze fóliánsokat.
 
Álljon itt egy kis ízelítő…
 
Kyr átoknövény
 
A feltárt jegyzetek között igen érdekes élőlényről kerültek elő feljegyzések, melyeket tisztelettel a Nagytanács elé tárok. Az iratok a baraadi származású, terach fokozatot viselő Gallen Beknardtól származnak, aki kalóz családjának hátat fordítva vált városunk és rendünk értékes tagjává. A magiszter Psz. 3369-ben vezetett expedíciót az Elátkozott Vidékre, kifejezetten a korábbi feljegyzések alapján megismert kyr átoknövény felkutatása és vizsgálata céljából.
 
A növény – melyet pontosabb, ha élőlénynek hívunk – teljes neve “Avus er kyre mortas kret’y Orwellanis”, melyet pontosan “Orwella halálos átkát viselő kyrekből születő növény”-ként fordíthatunk le a közös nyelvre. A kifejezés a precízségéről arach Dirvul Errkalentől, a kyr történelem neves szakértőjétől származik, aki a Psz. 3147-ben vezetett expedíciót az Elátkozott Vidékre kutatásai céljából. A pontos, ám hosszú kifejezést érthető okokból rövidítették a “kyr átoknövény” névre. Arach Errkalen véletlenül fedezte fel a különleges élőlényt, mely használhatatlan idiótává sorvasztotta egyik felderítőcsapatát. A magiszter rajzot és feljegyzéseket készített a különleges, általa növénynek nevezett élőlényről, melyet Doranba visszatérve átadott a rend növények tanával foglalkozó kutatóinak.
 
A tanács akkoriban nem küldött senkit kivizsgálni az esetet, sajnálatos módon a számtalan óvintézkedés és elővigyázatosság ellenére is több kutatónk veszett oda az Elátkozott Vidéken, ám magach Norrus Afdelon, az Élet Kilenc Tudója kör tagja egyik tanítványát, terach Rillon Asterval magisztert küldte a veszett hírű vidékre, kifejezetten azzal a céllal, hogy egy példányt hozzon el a kyr átoknövényből, további vizsgálatok céljából. Terach Asterval több hétig tanulmányozta a különleges növényt, melyről az első rendszerezett és szakértő feljegyzéseket neki köszönhetjük. Végül a megbízásának megfelelően a növény egy példányával tért vissza Doran falai közé. Ezt a vizsgált példányt három héttel később semmisítették meg, amikor két adeptus halálát (bár, a Szarvtorony képviselője ezt a kifejezést helytelennek vélte alkalmazni az adeptusok vesztének körülményeire való tekintettel) okozta, a vizsgálatot felügyelő magiszter egyszerűen mindenestül felégette a helyiséget.
 
Ezen események összefoglalóit, és a további kutatás eredményeit is a későbbi, terach Gallen Beknard által készített jegyzetekben találhatjuk, melyből ezen értekezés is készült. Beknard magisztertől származnak a helyszínen pontosított, ma is ismert adatok a kyr átoknövényről.
A kyr átoknövény már megjelenésében is igen különös, a hagyományos értelemben nem tükrözi egy faj egységes jegyeit, ez számos azonosítási problémát is felvetett vele kapcsolatban. Kinézete igen sokféle lehet, Gallen Beknard vizsgálódásai ötvenhét különböző, rokon fajnak vélt növényről bizonyította be, hogy mindannyian ehhez a fajhoz tartoznak. A kyr átoknövény gyakorlatilag ahány, annyi féle, külső megjelenése szokatlan módon egyáltalán nem meghatározó, a vékony szálú bokrokon át egészen a fáig, az indás levelű cserjén keresztül a tüskés bozótig mindenféle változat előfordul, az egyetlen törvényszerűnek tekinthető tulajdonság, hogy a növény anyagi testének kezdeti anyagmennyisége hozzávetőleg megegyezik egy átlagos emberi test harmadának anyagmennyiségével, ám ez igen nehezen vizsgálható, lévén, hogy sűrűségük, így méretük, térfogatuk is különböző. Ez a szokatlan jelenséget, mint ahogy a Beknard magiszter által felállított elmélet alapját is, a növény kialakulásának körülményei okozzák. Az anyagmennyiség elmélet vizsgálata nem egyszerű, és nem is kézenfekvő, ám a növény egyes példányai minden kétséget kizáróan azonosíthatók, ha az anyagi sík helyett a mentálsíkon vizsgáljuk őket. Különös lehet az is, hogy a növény – mentáljának köszönhetően – rendelkezik egyfajta aurával, melynek sötét, taszító kisugárzása hasonlatos a feketemágusok esetében érzékelhetőnek.
 
A kyr átoknövénynek így a külseje – ellentétben a növények esetében megszokottakkal – egyáltalán nem meghatározó, célszerű hát más tulajdonságát vizsgálni. Hihetetlen, ám a kyr átoknövény jelentős, gyakran egy emberi minőségét is elérő, sőt, meghaladó mentáltesttel rendelkezik. A növényekre egyáltalán nem jellemző jelenség magyarázata is a növény keletkezése, illetve szaporodása adhat magyarázatot, hiszen a kyr átoknövény nem magvakkal vagy indákkal, gyökerekkel szaporodik, hanem egyfajta – de ez sem pontos meghatározás – élősködő elven működő folyamattal. A növény – ha mindezek után még mindig használhatjuk rá ezt a kifejezést – áldozatai útján sokszorosítja magát, egy zsákmányból egy új egyed fejlődik ki. Az átoknövény áldozatai értelmes lények. Nem vagyunk tudatában a pontos határvonalnak, ahol a növény megkülönbözteti az embert és más, értelmes lényt az állatoktól, ám biztosra vehető, hogy a különbséget a mentál fejlettsége határozza meg.
A kyr átoknövény első megjelenése szinte bizonyosan a Kárhozat Asszonyának tevékenységéhez köthető, ám hogy ő maga, avagy nagy hatalmú szolgái teremtették, arról nem állnak rendelkezésre még hozzávetőleges adatok sem. Az előbbi jó példája lehet a kitaszított istennő aljasságának, míg utóbbi ékes bizonyíték lehet Orwella híveinek akkori hatalmára. Az sem ismert, hogy az első egyedeket milyen alapokból alkották, azaz hogy kyreket használtak-e hozzá. Ám az tény, hogy miután az elsők megszülettek, a növények, melyeket mi már kyr átoknövényként ismerünk, kyrekből szedték áldozataikat, és szaporodtak el segítségükkel az Elátkozott Vidék káosz fertőzte erdőségeiben. Hogy mi okból alakították a növényt olyanra, amilyen, az egyértelmű hatékonyság, és a szokatlanságából adódó biztos meglepetés mellett valószínű, hogy az istennő így köpte szembe a kikezdhetetlennek tartott kyr mentált, az elme tudományát.
 
Több korabeli feljegyzés is említést tesz olyan erdőségekről, melyek egyszerűen elnyelték és eltűntették a rajtuk átkelni akaró kyreket, és noha dőreség volna feltételezni, hogy ezzel meg is fejtettük titkukat, jó okkal feltételezhetjük, hogy a kyr átoknövény egyik eszköze lehetett Orwella híveinek, hogy ezt végrehajtsák.
 
A kyr átoknövény külső megjelenésre általában nem veszélyes, a mentálsíkon azonban fenyegető árny. Áldozatait is mentális úton ejti el. A növény a hozzá érő értelmes lények akaraterejét orozza el. Mágiaelméleti szempontból magyarázható, hogy ez nem hagyományos mentális támadás, annál veszélyesebb, ugyanis a növény – vagy lény – a fizikai kontaktust, és az anyagi testet a mentáltesttel összekötő kapcsokat használja fel, hogy könnyebben áldozatához férkőzzön. Ez okból az elmét óvó pajzsok – noha nem hatástalanok – jóval kisebb erősségben érvényesülnek ellene, mint ahogy – tekintve, hogy az aurával áll majd féligmeddig mentális kapcsolatban – a testet elfedő ruha vagy vértdarabok sem biztosítanak az érintés ellen védelmet. Az akaraterő elorzását fokozatosan teszi, és emiatt egy növény nem olyan veszélyes, ám tömegben, az Elátkozott Vidéken burjánzó erdőkben halálosak. Azt is hozzá kell tenni, hogy az elszívott akaraterő hatására, noha éhsége minden bizonnyal cseppet sem csillapodik, mentális képességei megnőnek, így későbbi áldozataira már nagyobb veszélyt jelenthet.
 
Az akaratuktól teljesen megfosztott, így életképtelenné váló áldozatokon megkezdődik az átalakulás folyamata, mely mentális indíttatású, semmilyen anyagi kapcsolatot nem igényel. Ez az átalakítás csak akaratuktól teljesen megfosztott lényeken működik. Az átoknövény sugallatai, és az egykori értelmes lény gondolatai alapján az anyagi testből viszonylag gyorsan – feltételezhetően kevesebb, mint egy hét alatt – növény, pontosabban kyr átoknövény fejlődik. A visszataszító jelenség sokáig látható nyomokat hagy a növényen, nézzen az ki akárhogyan is, az emberi formából örökölt jegyek, egy-egy testrész még sokáig felismerhető, különösen, ha a vizsgálódó tudja, mit keres. Az ezzel kapcsolatos kísérleteket még annak idején, terach Rillon Asterval kérésére elutasította a varázslótanács, nem ítélve jogosnak emberek feláldozását a vizsgálat érdekében, noha a jegyzőkönyvek szerint a fő okot csupán az szolgáltatta a tiltásra, hogy máig nem tisztázott az így meghalt és átalakult emberek lelkének sorsa, és a tanács szerette volna elkerülni a Kárhozat Asszonyának akár legcsekélyebb erősítését is.
A kyr átoknövény fizikai testének élettartama nem ismert, ám mivel táplálékot nem vesz magához – a növénytest valószínűleg csak az álcázást, illetve a helyhez kötöttség megvalósítását szolgálja – minden bizonnyal csak az egykori emberi test készleteit meríti ki. Az elszívott mentális energiákból – az eddigi vizsgálat szerint – semmi nem kerül – a folyamat eddig ismereteink szerint elképzelhetetlen volna – az anyagi test táplálására. Mivel azonban a növény alig folytat bármi tevékenységet – még a növényektől megszokott élettani folyamatok vonatkozásában is – ezért alig használ fel készleteiből. Óvatos becslés szerint is több száz évig élhet egy példány. Hogy ennyi idő alatt hány áldozatot szedhet, azt megbecsülni is nehéz, noha bizonyára a külvilágból keveset, elvégre nem sokan bóklásznak az Elátkozott Vidék erdőségeiben. A Vidéken kívüli elterjedését ez a tény, a szaporodás módja, és az is korlátozza, hogy a kyr átoknövénynek az Elátkozott Vidék torz mágikus kisugárzására is szüksége van. Ez nem életfeltétele, e nélkül is elboldogul – erre bizonyságul szolgál a Doranba hozott példány, noha annak csak három hetet kellett kibírnia – ám látható jelei voltak annak, hogy az Elátkozott Vidéket elhagyva a növény-lény nem érzi jól magát. Színei fakultak, levelei lekonyultak, fonnyadtabbak lettek. Hogy ez a kötöttség a növény teremtője részéről szándékos lenne, nem valószínű, minden bizonnyal az Elátkozott Vidéket átitató, lassan kialakuló és az ott élő többi élőlény zömére is hasonló hatást gyakorló torz, mágikus kisugárzás okolható érte.
 
A különös, és – főleg, az azt nem ismerők között – gyilkos növény igen jól példázza az alkotó, teremtő káoszt és változatosságát, beteg sokszínűségét, mely az Elátkozott Vidék élővilágát jellemzi. Azt, hogy a Nagytanács elé tárom és részletezem a kyr átoknövényről szerzett ismereteinket, a növény sajátossága és ijesztő újszerűsége mellet az is indokolja, hogy kifejezzem annak kívánatosságát, hogy újabb felfedező csoporttal tovább vizsgáljuk ezt az átkos lényt, különös tekintettel a máig megválaszolatlan kérdésekre.
 
terach Avlos Cetann
 

A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.