LFG.HU

Rufus, Taxen
mesélőknekCimkek
Helyszín: Raxis és Rumilant, Antera és a Quiron-tenger
Időpont: P.sz. 3370 nyara
 
Bevezetés
Az alábbi kalandmodul a quironeia keleti végébe, az ynevi közelmúltba vezet bennünket. A játékosok remélhetőleg kellemesnek találják majd azt, hogy ezúttal a szokásos északi politikai hatalmak, a Fekete és Vörös Hadurak vidékei messzebb esnek a kalandtól, érdekszférájuk egyelőre csak részlegesen ütközik Antera érdekeivel.
A kalandmodul ideje a 34. század második harmadára van meghatározva. A XI. Zászlóháború nemrég ért véget, és bár összpolitikailag kevés valódi változást hozott, a térség jövőjét azért alapjaiban meghatározza, hogy Davares 3363-ban elpusztult, a Hatodik Fekete Lobogó nyomtalanul eltűnt. Antera erős, a délquironeia középső részének kizárólagos ura, Keskellon és a Tehysi Szövetség felett is kormányozva, miközben a déli pusztákon már gyülekeznek a waganda törzsek seregei, hogy az eljövendő évszázadban lerohanják és elszakítsák Rowont a belülről rothadó királyságtól.
Ez az időszak néhány kisebb változást jelent a megszokott kalandmodulokhoz, kasztokhoz képest is. A legfontosabb játéktechnikai megkötés, hogy Darton paplovagjaival, mivel prófétájuk még legfeljebb istenük fejében született meg, nem lehetséges játszani. Csakúgy elképzelhetetlenek az amund fajú karakterek is.
 
A kalandmodul felépítése igyekszik minél jobban szolgálni a mesélő igényeit. Mindjárt az elején tartalmaz egy eseményvázlatot, amelyet a későbbiekben előzményeivel és pontos ismertetésével magyaráz. Az események kifejtésénél mindjárt az elején dőlt betűs részek találhatók, mely a párhuzamos eseményeket, a közvetlen előzményeket ismertetik a mesélővel. Itt szerepelnek továbbá a jelenetek legfontosabb szereplőinek harcértékei is, a legfontosabbak esetén egy oldalszámmal, amely arra utal, hogy hol találhatók meg az adott NJK vagy mellékszereplő további statisztikái. Amennyiben szükséges, a bekezdést eltérő betűtípussal és kisebb betűmérettel elláttuk a mesélőnek szóló esetleges tanácsokat, instrukciókat. A fontos neveket és helyszíneket első felbukkanásukkor félkövérrel szedve emeltük ki a szövegből – a hajók nevei emellé dőlt betűt is kaptak. Az események kifejtését helyszínleírások, apróbb, ám hasznos információk, hajók adatai és a szereplők értékeinek leírásai követik.
 
Távoli előzmények
 
Antera
Anterában ebben a kelet-quironeiai tenger- és folyóparti országban VI. Manelyr a király, aki, hogy országát soha nem látott magasságokba emelje Dakh Köztársaságának elfoglalásával, jókora sereget készít fel 3367-re a zászlóháborúban kimerült királyság lakosságát újabb adóterhekkel sújtva.
Felesége, Klyya gyönyörű, könnyűléptű és meglehetősen népszerű sinemosi asszony, ura szeme fénye és valószínűleg az egyetlen ok, hogy a nép zúgolódik, ám fel nem lázad.
Az ország harmadik leghatalmasabb embere az aszisz udvarban is fontos összeköttetésekkel bíró, harmincas éveit taposó, heroni Rusmord báró, aki birtokát a Raxis városához közeli part menti szigetek egyikén rendezte be, a zászlóháború utolsó éveiben került a flotta élére, de admirálisi rangot még nem kapott, ám mindennél jobban szomjazza. A báró nem örvend különösebb népszerűségnek, a céljai elérésének módszereiben ugyanis nem igazán válogat.
 
Szövetség a wagandákkal
Manelyr király, hogy a délen egyre nagyobb gondot jelentő wagandák nyomását csökkentse a háború előtt, szövetséget kötött a déli vad wagandák uralkodójával, Daveros fejedelemmel. Ennek értelmében a vadak nem zaklatják a végvárakat és a határterületeket, hanem inkább együttes erővel a keletre fekvő Dakhot rohanják meg, hogy annak erdőivel értékes területekkel növeljék Anterát, embereivel a waganda rabszolgavagyont.
Rusmord nem győzte támogatni a tervet, hiszen a háború első lépéseként Manelyr király admirálissá léptetné őt elő, s mint ilyen, rangjának erejével feleségül kapná egy sinemosi város dúsgazdag vezetőjének lányát. A szövetség megpecsételésének érdekében Daveros fejedelem feleségül vette Manelyr és Klyya lányát, Leilát.
Minden készen állt hát a háborúra.
 
Dakh és Theodore Itrom
És ezt nagyon jól tudta a jövőbeli áldozat is, ahogyan azt is, hogy egyáltalán nem állt készen megvédeni területeit. Éppen ezért, mikor értesül róla, hogy az anterai tanácsban egy Theodore Itrom nevű báró egyre több hívet szerez magának a háború ellenzőjeként, diplomatái azonnal megkörnyékezték és jelentős anyagi forrásokkal és összeköttetésekkel látták el, hogy minden lehetséges eszközzel késleltethesse az anterai támadást.
Theodore Anaffi-béli udvarából már majdnem három éve húzza-tolja a királynál a hadüzenetet, egyre képtelenebb érvekkel próbálva meggyőzni a rendeket és a királyt, de mostanra elfogytak a szavak. A további meggyőzéshez durvább módszereket kell felhasználnia.
Sajnos azonban Rusmord egyáltalán nem akar még tovább várakozni a háborúra, azaz kinevezésére és házasságára. A két férfi egymástól függetlenül, nagyjából hasonló tervet eszel aki, melynek középpontjában Klyya, a királyné áll, mellékszereplője pedig egy Rialto nevű féreg.
 
Rialto
Rialto a helyi alvilág egyik fontos, felsőbb polcos embere, Rusmord takarítója, végrehajtója, akinek azonban mostanság elege van a nemes fölényeskedéséből és fösvénységéből s úgy gondolja, hogy többre hivatott és többet érdemel, mint amit kap. Ezt kihasználva Theodore Rialtot alkalmazza a tervéhez, akin keresztül bármiféle gyanú könnyen Rusmordra terelődhetne. Theodore ugyanis el akarja raboltatni a királynét – sajnos azonban Rusmord épp ugyanezt tervezi…
 
A hajóverseny
Rusmord minden évben komoly pénzt szán saját kincstárából egy mára meglehetősen nívóssá vált nyárelői hajóverseny megszervezésére. A verseny részeként a jelentkező hajók Raxis kikötőjéből indulva a keskelloni Rumilantba hajóznak, ott felvesznek egy-egy szelencét, amely a medáljukat rejti és visszahajóznak vele. A győztes kapitány hírneve jelentősen megnő, a királyi pártól, akiket személyesen is megismerhet, ötven anterai aranydragot nyer, illetve helyet ajánlanak neki az anterai flottában.
A verseny kapcsán mára egész Raxis felbolydul, hogy fogadásokat kössön a győztesről, az esélyekről, a sorrendről – és persze, hogy ilyen-olyan eljárásokkal biztosítsa fogadását.
Rusmord például nagyon szereti biztosítani a fogadást.
A versenynek Rusmord tengerszeretete és népszerűségének növelése mellett van még más célja is. Azok a medálok, amelyeket vissza kell hozni a bárónak, a szomszédos államok hadseregéről és flottájáról készült bizalmas kémjelentésekkel állnak szimpatikus kapcsolatban, így gyakorlatilag egy csekély erejű térmágia alkalmazásával észrevétlen juthat pontos információkhoz az anterai támadás teljes mellszélességgel való támogatása előtt…

Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://rpg.hu/download/moduls/elrabolt_kiralyne.zip]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához