LFG.HU

Eberen_Orkodo
RPGCimkek

Rafael Arrais: KaranPenge nagyvárosai
Fordította: Éberen Őrködő

„ még a leghatalmasabb városokat is ugyanúgy kell építeni,
mint egy közönséges téglaházat: tömbre tömböt.”

Oldagg, építőmester High Helm városából

Bak

Falak! Városfalak, őrtornyok, fakerítések… A hadsereg városa,
zseniális mérnöki munka által kivitelezett tökéletes védelem a
démonok ellen, amik a nyílt terepen kóborolnak. Amint Deldor
Daryll hallott a szörnyekről, azonnal hívta Oldaggot, a törpe
építőmestert, és Gnosha Galliezzót, a gnómok nagy feltalálóját,
hogy tervezzék meg Bak védelmét.
Tíz évig tartott, amíg elkészítették az új falakat és az acél
ágyúkat, de az „új” Bak végre áll… Ez a város hűséges volt a
hadi és harci művészetekhez, megtalálhatjuk itt a Közeli Világ
legjobb fegyvereit, páncéljait és harci szekereit. Itt vannak a
legjobb harci iskolák, és természetesen a legképzettebb
harcosok is.
Bak kormányzója, Deldor Daryll, egy nemesi származású lovag,
remek munkát végzett. Daryllt majdnem minden nemes harcos és
lovag szereti. Sárga lovagnak hívják híres arany teljes
vértezete miatt, amit Ulmar Brightarmtól, Talantha város
kormányzójától kapott.
Daryll nagyon aggódik a világuk mai állapota miatt, ezért
lovagok seregét hozta létre, hogy megvédje a gyengéket minden
veszélytől a Bak körül elterülő földeken… Ez a Lila Sereg,
amely biztosítja a földeket a Déli Erdő szélétől a Varjú Dombok
végéig. Csak a legerősebb, legjobban képzett nemesek kaphatnak
helyet a Lila Seregben.
A városnak körülbelül 650 000 lakosa van, a legtöbb
torraniai, de nagy elfeket, törpéket és rotunniaiakat is
gyakran látni a falakon belül. A város gazdasága virágzik a
fegyvergyártás miatt, a legjobban képzett kovácsok,
fegyverkovácsok és páncélkovácsok élnek itt. A falakon kívül
nagy terület található, amin farmok fekszenek. Itt szintén a
Lila Sereg felügyel a biztonságra.
Bak majdnem minden városnak szövetségese, így nyugodtan a
démonroham ellen fordíthatja fegyvereit… Zirmandia azonban nem
igazán kedveli Daryllt és az ő szigorú törvényeit.

High Helm

A Rotun hegység sziklafalai között található High Helm, a
törpék büszkesége. Ez egy majdnem földalatti város,
barlangokkal és alagutakkal, amik a törpe bányákba vezetnek, de
természetesen a házak a hegyen kívül vannak, és átmenetet
képeznek a fal és a szikla között.
Senki nem tudja, mikor épült High Helm, de úgy hiszik, olyan
öreg, mint Talantha városa, és ez azt jelenti, hogy szinte
rögtön a Vörös Háború után épült. A törpéket ez nem igazán
érdekli, ők csak arra az aranyra gondolnak, amit holnap
bányásznak ki…
Bhrodain, High Helm kormányzója, egy nagyon öreg törpe,
harcos életét hagyta ott a politikáért, sikerrel. Jó munkát
végzett népe vezetésében, az arany kitermelésében és a város új
védelmének az elkészítésében. A kormányzónak saját serege van
erős és képzett törpékből, akik páncéllal és hatalmas
fejszékkel vannak felszerelkezve.
Majdnem 400 000 törpe található itt, egyéb faj – különösen
elfek és orkok – nagyon ritka. A gazdaság a bányászat nehéz
munkájára épül, és a fegyverek és páncélok kovácsolására… Tehát
ha egy törpe nem bányász, akkor bizonyára kovács.
Bhrodain nagyon diplomatikus, és szövetséget kötött minden
várossal, kivéve az ork Zurtak és Sur városát, nyilvánvaló
okokból.

A Mágikus Ház

Vigyázat, itt mágia van! A Mágikus Ház az adeptusok,
varázslók városa, akik a soluakh kristályokat a világ manájának
elnyelésére használják. Ezért nagyon függenek az Arcann
toronytól, ami a város közepén áll, és úgy is hívják, hogy a
„manakészlet”. Néhányan azt állítják, hogy ha a torony
megsemmisülne, a világ adeptusai elveszítenék varázslói
képességüket!
A várost tervezte és építette egy toranniai varázsló,
természetesen néhány társa segítségével. A város tulajdonképpen
egy hatalmas, égbe nyúló torony, körülvéve a várossal (nem
olyan népes, mint Talantha vagy Bak) és a városfallal. A város
közel 200 éves, akkor kezdték el építeni, amikor az építők
felismerték, hogy minden mágiahasználó ugyanazt az erőt
használja a varázsláshoz: valami láthatatlan, megfoghatatlan
erőt, amit manának hívnak. Így eltervezték, hogy készítenek egy
tornyot, ahol a varázslók több manát tudnak a világból
kinyerni, és osztozni azon.
A Mágikus Ház közepén álló torony neve Arcann, benne
különféle mágusok tanulnak és gyakorolják ősi művészetüket
napról napra. A torony tetejében egy óriási soluakh kristályt
használnak a mana összegyűjtésére (Soluakh a legjobb kristály
mana-gyűjtésre, de nagyon ritka. Az itteni a valaha megtalált
legnagyobb darab, és egyben a világ legértékesebb tárgya). Az
összegyűjtött manát a varázslók átirányítják az úgynevezett
Tükör Házakba, szerte a világban. A Tükör Házak az Arcann
torony kisebb változatai, mindegyikben található egy kisebb
soluakh kristály. Néhány ismert Tükör Ház: Talantha, Bak,
Pravokia és Niadia Tükör Házai… Néhány tapasztaltabb mágus is
épített magának Tükör Házat, ezek többnyire rejtve vannak.
A Mágikus Házat Marcus Odissey Biamindua felügyeli, aki a
„világ legnagyobb mágusa”-ként ismert, a várost azonban
Talantha részeként Ultar Brightarm kormányozza. A városnak
nincs saját gazdasága. Toranniaiakon kívül más népek nem
kedveltek itt, de szövetséget kötöttek a nagy elfekkel és a
félelfekkel, így ők gyakran tanulmányozzák itt az ősi
művészetet.

Niadia

Niadia északi városa szinte egy hatalmas piac, itt mindent
megtalálhatnak a kereskedők, ami délről jön, hogy kicseréljék
áruikat a dardean karavánokkal, amik a Homok Óceánból érkeznek…
Alapjában véve tehát nincs nagy hadsereg, nincsenek nagy
törvények, csak egy nyílt térség a kereskedelemnek.
Niadia egy karaván tábor volt: a dardean karavánok álltak itt
meg északról délre tartó hosszú útjukon. Ahogy telt az idő,
híres hely lett a kereskedők körében, gyakori vagy ritka,
lopott vagy mágikus áru mind megtalálható itt. Valójában az
egyetlen város, aminek több kereskedője és tolvaja van, mint
Niadiának, az Zirmandia tengerparti városa.
A városnak nincs kormányzója, viszont a dardeanok javasolnak
egy polgármestert, hogy az ellenőrizze a kereskedelmet…
Természetesen ez a polgármester bárkinek segít, aki eleget
fizet, és a hadsereg korrup-ciója is majdnem a Közeli Világ
legnagyobbja (ezt a kétes címet szintén Zirmandia nyeri). A
jelenlegi polgármester, Huij Othar, egy dardean kereskedő, a
város azonban elég gyakran vált vezetőt, köszönhetően a
tolvajklánok gyilkosainak.
A lakosság nagyon nagy, több mint 250 000 lakos él itt. A
gazdaság természetesen a kereskedelemre épül, de található
néhány farm a város körül. Niadiában szívesen jönnek el az
emberek, ha valami ritka dolgot akarnak megvenni.

Pravokia

Zöld kertek, hatalmas fák, egzotikus virágok, ritka növények…
Ez Pravokia városa, talán a Közeli Világ legszebb vidéke, Mahul
Maakh és a Nagy Víz között kétségtelenül a természet kedvelők
helye.
Néhány ember szerint Mahul Maakh nagy elfjei alapították a
várost, és csak később telepedtek le itt a toranniai kószák, az
erdők kalandorai, de hivatalosan a legendás Rigó úr építette,
egy ősi és híres druida, aki így akart hírnevet szerezni
Talanthában… Bár a pontos időpont nem ismert.
Manapság a város nagyon függ Talanthától. A kormányzó, Omar
Tutelys, teljesen Umar irányítása alatt áll. A város hadserege
is talanthai harci iskolákból alakult. Így, akárcsak Mágikus
Ház, ez a város is szinte Talantha körzetének tekinthető.
Pravokia körülbelül 75 000 lakossal rendelkezik, akik mind a
fák tetején épült házakban élnek (a városnak nincsenek is
falai, amik a határt jelölnék). A lakosok között sok a
toranniai, a nagy elf, a félszerzet és a rotunniai is, akik a
barbár földekről jöttek.
A gazdaság gyógy- és egyéb speciális növények termesztésére
épül, amik meglehetősen drágák. Van néhány farm a nyílt
tereken… A város jó kapcsolatokat tart fenn majdnem minden
várossal a Közeli Világban, de az orkok megérkeztével Surnál az
elfeknek akadnak gondjaik a szövetségesekkel.

Soldur

A fény városa. Ahová a világ minden tájáról érkeznek papok,
hogy istenükhez imádkozzanak. Soldur teljesen egyházi város, a
lakosai különböző egyházi szabályokat és előírásokat követnek
összhangban istenükkel. Hitük szerint ez az ősi föld, ahol a
küldöttek ellátták az aranyembert, és tisztelik a Szent Kódex
követőit… De sok más egyházat is befogadott a város.
A városnak nincs kormányzója, egy főpap tartja fönn a
harmóniát… A jelenlegi főpap egy főpapnő: Eleanor, Soldur
főpapnője, egy hihetetlen karizmával és szónoki tehetséggel
megáldott nő, aki nem csak a Szent Kódex követőit pártfogolja.
A várost megvédi a városfal és a Fehér Kereszt, a papok és
paplovagok serege, akiknek nagy az erejük és a hitük. A
városban minden sérült ember kitűnő gyógyítást kap, persze ez
kerül néhány aranyba…
A lakosság változó, hiszen nagyon sok látogató van, akik
istenük segítségét kéri. Közel 300 000 ember található a falak
között. A gazdaság erős, a város körüli farmokra alapul és
természetesen a papságra. A város szövetségben van a legtöbb
várossal.

Sur

Sok ork él Surban, mert a város korábbi kormányzója, Garlik,
megnyitotta a kapukat a legcivilizálatlanabb faj előtt kétségbe
esett kísérletében, hogy felvirágoztassa a gazdaságot… A
talanthaiak megkérdőjelezték e tettet. Garlik válaszképpen
átadta Sur kormányzóságát Zurtaknak, egy orknak, egy ősi
kardért, amit Zurtak és a követői találtak a Pusztulat
Hegységeinek mélyében. Így most Zurtak a világ leghíresebb
orkja, és a városa a legkülönfélébb fajok törzshelye lett…
Sur hasonlít Bakra, nagyon harcias, természetesen rengeteg
katonát és zsoldost találni itt, főleg orkokat, hobgoblinokat,
gnollokat…
Ahogy Zurtak megékezett, azonnal megerősítette a város
falait, és megnövelte a hadsereg létszámát. Elismeri a
„civilizált” fajokat, sok katonája a Pusztulat Hegység humanoid
falvaiból jött… Emiatt sokan „a szörnyek városának” hívják
Surt.
Garlik lemondása előtt a városnak közel 450 000 lakosa volt,
manapság senki nem tud pontos számot mondani. A majdnem halott
gazdaság most szépen növekszik, bár magasak az adók, de jó a
kapcsolat a közeli humanoid falvakkal… A farmok elég ritkák,
leginkább toranniaiak művelik a földet.
Azt gondolhatnánk, hogy a többi várossal való kapcsolat elég
kaotikus… High Helm ellenség, és Talantha Pravokiával együtt
nem szereti Zurtak kormányzóságát… Jelenleg csak Soldur tart
fenn jó kapcsolatot Surral.

Talantha

A világ fővárosaként ismert Talantha a legélénkebb és
civilizáltabb város a Közeli Világban. Közvetlenül a Vörös
Háború után alapították, így talán a világ legöregebb városa.
Itt majdnem minden megtalálható: piacok, városfalak, arénák,
színházak, mágikus könyvtárak, gyönyörű székesegyházak… A híres
Ultar Brightblade kormányozza a várost, Torannia ősi
lovagjainak az utóda, jobb keze, a bölcs tudós, Tellius Tolken
segítségével (ó, ez én vagyok és most nem akarok magamról
fecsegni…).
Ultar saját hadsereggel bír, amit Királyi Seregnek hívnak,
habár egyetlen király sem található benne, kivéve Khitait… Ez a
sereg nem csak jól képzett harcosokból és nemes paplovagokból
áll, hanem sok tehetséges és nagy erejű csatamágusból is! Tehát
a város igen csak védve van a démonok hordáitól… Legalábbis
most.
A legnagyobb város: közel 730 000 toranniai lakik itt… De
természetesen minden civilizált faj megtalálható a falakon
belül, bár az orkok nagyon ritkák. A gazdaság sokszínű, nagy
farmokkal, képzett kisiparosokkal és hatalmas alkisimtákkal…
Van egy óriási piactere is a központi téren, ahol a Harci Aréna
is található.
Talantha jó kapcsolatokat tart fenn minden várossal, habár
Sur és Zirmandia csak eltűrik, mert a kereskedőik sok pénzt
hoznak a városnak. De ki nem szereti az aranyat?

Zirmandia

A tolvajok városa nem olyan rossz hely, ahogy azt mondják…
Igen, itt találhatod a legkaotikusabb és leggonoszabb
tolvajokat és betörőket, de a városnak vannak jó dolgai is. Egy
ezek közül a nagy tengeri kikötő, ami hatalmas kereskedelmet és
halászatot gerjeszt végig a keleti parton… Sajnos emiatt a
iparág miatt Zirmandia is megnyitotta kapuit az orkok előtt,
mert sokuk nagyon jó tengerész.
A várost tolvajok alapították. Errefelé több tolvajklán és
orgyilkos szövetség található, mint Niadiában, úgyhogy jobb, ha
vigyázol a felszerelésedre és persze az életedre!
A város kormányzóját „a halott koponya” néven ismerik – mert
senki nem látta még az arcát, amit egy emberi koponyából
készült sisak takar –, de sokak szerint ő egy híres toranniai
bérgyilkos, aki megszökött a börtönből, amikor meghozták a
halálos ítéletét… Úgyhogy jobb távolságot tartani tőle.
A halott koponya saját testőrséget tart. Igen, ez nem
hadsereg, csak képzett testőrök csoportja, akik életük árán is
megvédik urukat a többi klánfőnök ügyködésétől… És a törvények?
Nem, itt ilyesmit nem találhatsz…
A lakosság 370 000 fő körül van… A legtöbb toranniai és
sylliani, de vannak egyéb civilizált fajok is itt, beleértve a
nagy elfeket és a rotunniaiakat. A gazdaság a tengeri
iparágakra alapul…
A város kapcsolatai elég bonyolultak, de nagy kereskedelmet
bonyolít le Talantha, Bak, Niadia és Soldur városával… High
Helm nem akar kapcsolatba lépni Zirmandiával.

Tellius Tolken, Talantha tudósa


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.