LFG.HU

Myrddin
RPGCimkek

Idézetek Merussas Merras Vil-Arnis nagymester varázskönyvéből
küldte: Miyazaki Jun

Törpék és óriások
Ideamágia 3. szint – Átlényegítés
Élettan próba 50% vagy Orvoslás próba 50%
30 Manapont

Hányszor előfordult velem is, hogy szerettem volna óriás lenni!
De amikor egy szűk barlangjáraton kellett keresztülfurakodnom,
akkor inkább a mesebeli (?) törpék egyikének helyében szerettem
volna lenni.
Nos, nekem sikerült ez a méretváltoztatás, de óva intek
mindenkit, hogy előkészületlenül megpróbálja utánam csinálni!
Engem is alaposan kiokítottak korábban az emberi test
rejtelmeiről – ha valaki ezeket nem ismeri, szörnyű véget érhet.
Ha szerencséje van, akkor ,,csak ` örökre megnyomorodik, de akár
bele is halhat!

Sérthetetlenség
Mentális befolyás 1. szint – Igaz illúzió
10 Manapont

Manapság sokaknak kell megküzdenie a fájdalommal, köztük nekem is
kellett egykor, amikor megkaptam egy rejtélyes betegséget, amely
kis híján elemésztett. Őrjítő kínt kellett elviselnem, amit csak
mágiával voltam képes legyőzni – illúzióval csaptam be magamat,
sérthetetlennek hittem testemet. (A hatóidő alatt nem kell
Fájdalomtűrés próbát dobni).

Halálos étel
Ideamágia 10. szint – Átlényegítés
100 Manapont

Nos, lehet, ez a varázslat lenne az árnyháborúk egyik kedvenc
fegyvere, ha nem lenne annyira nehéz megvalósítani. Azért volt
már rá példa, hogy a harcnak ez a varázslat vetett véget – hogy
nekem közöm lett volna hozzá? Ugyan…
Ha valaki ellensége konyhájának közelébe tud férkőzni, akkor
megteheti, hogy egy fegyvert (mondjuk egy kardot) átalakít egy
nagyon finom, illatos étellé, amelynek a célpont nem bír
ellenállni. Valóban nagyon finom étel lesz belőle, ámde a hatóidő
lejártával az visszaalakul fegyverré – immár az ellenfél
gyomrában…

Gyors tanítás
Mentális befolyás min. 6. szint – Sugallat
Min. 60 Manapont

Erőmmel mágikus úton okíthatok valakit, percek alatt, ha akarom,
hosszú évek tanulómunkáját megtakarítva így. Elsőre hatékonynak
tűnik ez az oktatás, de ez nem így van.
Mágikus, harci vagy művészeti tudást nem lehet így átadni, mert
ezekhez mind a tanuló személyes tapasztalata szükséges, amit nem
pótolhat egyetlen mester sem. Csakis kizárólag elméleti tudást
lehet ily módon szerezni (így akár mágiaelméleti tudást is, vagy
művészetekről elméleti tudást).
Egy tegumentum azonban elfojthatja a varázslatot, ami agy
hasztalanná válik, egy másik varázshasználó szétzúzhatja,
ráadásul nem lehet természetes úton fejleszteni az ily módon
tanult dolgokat.

Szabályok:

6. szinten egyszeres, 7. szinten kétszeres, 8. szinten
háromszoros, stb. nehézségű képzettségeket lehet a varázslat
alanyának elméjébe idézni, természetesen csak akkora százalékon,
amekkorán a varázstudó ismeri az adott képzettséget. A második
határ a Mentális befolyás képzettségének mértéke, ennél nagyobb
százalékon sem lehet átadni egy képzettséget. Tehát hiába 100%-os
a tudása valamiben, ha a Mentális befolyás csak 15%, akkor csak
15%-on képes átadni tudását.

Tanulás
Mentális befolyás min. 6. szint – Sugallat, Gondolatolvasás
Min. 66 Manapont

Az előző varázslat továbbfejlesztett változata. Ebben az esetben
kiolvasom valaki elméjéből azt a tudást, amire kíváncsi vagyok,
és azt a saját (vagy más) fejébe plántálom, egy időre.

Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az előző varázslatnál.

Kábítócsapda
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
Mentális befolyás 1. szint – Sugallat 8. szint – Akaratátvitel
Metamágia 9. szint – Leplezés
100 Manapont

Titkos helyeket védhetek ezzel a varázslattal, olyanokat, ahová
nem szeretném, ha idegen bejutna. Nem árt fenntartó fókuszhoz
kötni, hogy akár örökké működhessen.
Először is, az Azonosítás formulája ellenőrzi, ki lépett a
tiltott területre – ha illetéktelen, akkor a Sugallat értesít
engem, az Akaratátvitel pedig mágikus álomba ringatja az
áldozatot, amíg az őrség oda nem ér…

Halálos csapda
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
Időmágia 6. szint – Belső idő
Mentális befolyás 6. szint – Bénítás
Titkos Alkímia 6. szint – Életerő
Ideamágia 7. szint – Eltűntetés
Mentális befolyás 1. szint – Sugallat
Metamágia 8. szint – Leplezés
107 Manapont

Jómagam nem értek a csapdaállítás hagyományos módszereihez,
inkább mágikusan teremtek egyet, mint például ezt is – habár
állítom, nem ez a leghalálosabb, amit valaha kitaláltak.
Az Ideamágia azonosítja a betolakodót, jó szokás szerint. Ha
illetéktelen… Nos, a Belső idő, a Bénítás, és az Életerő mind a
betolakodó képességeinek rontására szolgál, amelyek kis
szerencsével elegendőek ahhoz, hogy az Eltűntetés végezzen
vele…

A varázslat súlyos veszélye, hogy az így megölt emberekből
visszatérő szellemlények lesznek, másrészt feketemágikus volta
miatt előfordulhat, hogy démonná alakul…

Egy megbízható ember
Ideamágia 7. szint – Létrehozás
Mentális befolyás 6. szint – Akaratátvitel
Asztrális befolyás 2*4 szint – Viharos hűség és szeretet
84 Manapont

Előfordul, hogy olyan feladat akad, amit nem bízhatunk senkire
sem, ilyen vagy olyan okoból, de hát akkor is el kell valakinek
végeznie. Akkor legyen az az illető egy varázslat, akinek az
árulásától nem igen kell tartanunk.Ideamágiával létrehozunk egy
testet, amelybe akár szellemet is idézhetnénk, ámde most nem ezt
tesszünk. Az Akaratátvitellel felruházzuk egy céllal, amit el
kell végeznie a varázslatnak, beleoltjuk a szeretetet és hűséget,
amit irántunk fog érezni. Ha gonosz cél érdekében alklamazzuk a
varázslatot, akkor ez az intelligens mágia démonná fog alakulni.

Két test, egy lélek
Ideamágia 8. szint – Másolás
Térmágia 8. szint – Távolbahatás
Mentális befolyás 8. szint – Bábjáték 4. szint – Érzékelés 7.
szint – Idegen száj
Metamágia 9. szint – Leplezés (elhagyható)
129 Manapont

Igen hatalmas mágia ez, súlyos titkom egy arcantisi
varázslóiskolával közösen. Fókuszok, összhangok nélkül lehetetlen
létrehozni ezt a varázslatot, na és a fenntartásához sem árt
fókuszhoz kötni, hogy működjön is egy ideig.
A hatóidő alatt két testem van, a másolatot is ugyanúgy
irányítom, mintha az igazi testem lenne, az érzékszerveim (köztük
a különlegesebbek is, mint például a Harmadik Szem) is
tökéletesen működik.
Egyszerre irányítani két testet igencsak nehéz, jókora
koncentrációt igénylő feladat, de meg lehet szokni egy idő után.
(Addig is, a karakternek rendszeresen Összpontosítás próbákat
kell dobnia, a feladat nehézségétől függően. Egyszerre két
testttel harcolni csak olyanok tudnak, akiknek 20-as az
Összpontosítás képességük).

Végrendelet

Harmadik Körből származó varázslat
Térmágia 50%
Időmágia 80%
Mentálmágia 10%

50 Manapont

Évekkel ezelőtt támadott meg egy titokzatos betegség, mely
kishíján az életemet követelte. Úgy tűnt, nem fogom túlélni azt
az évszakot sem, így hát elkezdtem megírni a végrendeletemet.
Valahogy nem bíztam a hivatásos futárokban, hogy sikerül
kézbesíteniük a családomnak az utolsó üzenetet, nem tudom, miért.
Így inkább kidolgoztam egy varázslatot, amely majd eljutattja
szavaimat hozzájuk. Nem lehetett volna egy egyszerű sugallat,
hiszen halálom időpontját nem ismertem előre – nem időzíthettem
tehát az időmágia hagyományos formuláival, hiszen vagy túl korán,
vagy túl későn érkezett volna meg az üzenet.
A Végrendelet azonban mindig a megfelelő pillanatban suttogja el
a varázslat alanyának fejében a küldö gondolatait – egy általam
előre nem ismert, de pontosan meghatározott időpontban.

Szerencsére nem csak ilyen gyászos helyzetben lehet alkalmazni
ezt a mágiát, hanem sokkal hétköznapibb esetekben is.

A varázslat elvárása: Csak olyanok használhatják, akik voltak már
valaha olyan életveszélyes helyzetben, amiből nem látszott kiút.

Ki voltam?

Harmadik Körből származó varázslat
Időmágia 70%
Lélekmágia 70%
50 Manapont

Gyakran szívesen betekintenénk előző életeinkbe, megismernénk, mi
történt velünk emberöltőkkel ezelőtt.
A mágia ebben is segíthet a varázstudónak. Öt órás elmélyült
meditációval kapcsolatot teremthetünk a saját halhatatlan
lelkünkkel, és megtudhatjuk egy korábbi életünk egy fontos
eseményét. Újra átéljük az egészet, mintha meg sem haltunk volna,
ugyanolyan valóságosnak hisszük, mintha valóban ott lennénk – nem
is emlékszünk arra, hogy most tulajdonképpen egy varázslat
láttatja velünk az eseményeket.
Nem kell, nincs is értelme a varázslat hatóidejét növelni, mert
ezek az események a valóságban egyetlen pillanat alatt peregnek
le elménkben.

Az emlék felidézése során első alkalommal egy véletlenszerűen
meghatározott életére emlékezhet vissza a varázstudó, ám később
meg lehet határozni, hogy melyik, korábban már felidézett
életéről akar megtudni dolgokat. (+20% nehézség).

Van két veszélye ennek a varázslatnak. Az egyik veszély egy
titkos zorawa tanításban keresendő, mely szerint a leszületések
sorrendje nem feltétlenül függ az időtől – ha én holnap meghalok,
lehet, hogy ezer évvel ezelőtt fogok újra megszületni. Azaz, ha
egy korábbi életem a jövőben éltem le, akkor megismerhetem a
jövőt – és ez egyes esetekben paradoxonokat okozhat.

A másik veszély pedig egy újabb kérdés – fel lehet tenni úgy is,
hogy ,,Ki leszek?` – és akkor egy eljövendő életem titkait
fürkészhetem ki.

A varázslat elvárása: legalább 50%-os Legendaismeret képzettség

Repülő csónak
Titkos Alkímia 6. szint – Könnyűség; 3. szint – Mozgás
63 Manapont

Sytisben olykor igencsak jóljöhet ez a kis varázslat, például
amikor valaki a csatornákon kíván tárgyalni egy árnyháború
befejezését illető dolgokról. A csónak – és a benne ülők – olyan
könnyűvé tehetők, mint a levegő, majd pedig a varázstudó
akaratának engedelmeskedve arra repül, amerre irányítják.

Ezzel a varázslattal akár a mesék repülő szőnyege is valóra
válhat…

Kényelmes ágy
Mentális befolyás 5. szint – Igaz illúzió
50 Manapont

Számtalanszor előfordulhat, hogy egy uraság kénytelen a szabad ég
alatt tölteni az éjszakát – a kemény, hideg földön. Nem egy
nemesembernek való állapot ez, ám ha a közelben tartózkodik a
defensora, aki ismeri ezt a varázslatot…
,,Nézzen csak uraságod abba az irányba? Látja azt a kényelmes
ágyat, amit az imént varázsoltam oda? Esküszöm, kényelmesebb,
mint a Napcsászáré!`

Ajtónálló
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
Mentális befolyás 1. szint – Sugallat
Mentális befolyás 5. szint – Igaz illúzió
52 Manapont

Más szobájába engedély nélkül belépni illetlen és sértő dolog,
egy sytisi palazzoban megegyenesen öngyilkos vállalkozás. Főleg,
ha a Ház defensora ismeri az Ajtónálló titkát, amely ezesetben
nem egy szolga, hanem egy varázslat, amelyet a Ház ajtajaira
mondanak rá.
Ha valaki be akarna lépni, a varázslat azonosítja az illetőt – ha
van engedélye, akkor nem történik semmi. Ha nincs, akkor a
Sugallat értesíti a testőrparancsokot/defensort/stb., hogy valaki
be akar hatolni egy helységbe. Az Igaz illúzió…Nos, miért is
nem akar kinyílni ez az ajtó? Pedig elég egyszerű zár van
rajta…

Tánctanár
Mentális befolyás 7. szint – Bábjáték; 1. szint – Gondolatolvasás
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
72 Manapont

Sytisben senki sem lehet meg megfelelő tánctudás nélkül – hogyan
vehetne részt egy bálon egy kétballábas kardnemes? Micsoda
pletykák terjednének el egy olyan dámáról, vagy Házfőről, akit
sohasem látnak táncolni? De ha azt látják, hogy azt sem tudja,
melyik a jobb és bal lába…
Tudvalevő, hogy testünk gyakran magától, tudatos irányítás nélkül
képes megtenni dolgokat – mint amikor valaki dobol az ujjaival,
vagy ösztönösen megpróbál kitérni a rá kilőtt nyílvesszők elől.
Nos, a tánc is egy ilyen mozgás, amit testünk magától is képes
véghezvinni – ha nem így lenne, hogyan sugdoshatnék a dámák
fülébe, ha közben azt kell néznem, hova lépek?

A varázslat egy tánctanár elméjéből olvassa ki a gondolatokat (az
Azonosítás ismeri fel ezt az embert), majd a bábjátékkal elkezdi
irányítani a tanulót, akinek testébe egy idő után beleivódik a
lépések sorrendje.
Állítólag Fegyvermester néven létezik a varázslat párja, amely a
harci kiképzést szolgálja hasonló módon.

Nyelvtanár
Mentális befolyás 6. szint – Idegen száj; 1. szint -
Gondolatolvasás
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
62 Manapont

A Tánctanár párja e varázslat, mely nyelvek tanulásában nyújthat
segítséget. Olykor igen nehéz helyesen kiejteni egyes idegen
szavakat, ám a nyelvtanár hamar begyakoroltathatja ezt
tanítványával. Mesélik, hogy a dadogás is megszüntethető ily
módon.

Titkos üzenet
Ideamágia 1. szint – Azonosítás
Mentális befolyás 1. szint – Sugallat
Leplezés 2. szint (vagy magasabb)
22 Manapont

Olykor fontos lehet, hogy leveleinket ne olvashassa el más, mint
a címzett, ám sajnálatos módon vannak, akik kiváncsiak más
titkaira, és nem átallják elolvasni más üzenetét. Ennek
elkerülése végett szoktak a Házak saját, titkos nyelvet
kifejlszteni, hogy ezzel zavarják össze az esetleges kiváncsi
tekinteteket. Ám egy idő múlva ezek a szorgos olvasók is
rájöhetnek, melyik szófordulat mit jelenthet, és akkor lehet
kidolgozni egy újabb titkos nyelvet.
A mágia itt is segíthet – a papiroson talán csak egy elfeledett
költő elfeledett verse van (a címzett nyilvánvalóan imádja a
kevéssé ismert sytisi költeményeket…), a valódi üzenetet pedig
a Sugallat formulája adja át, amikor a címzett kézbe veszi a
levelet. Gyakran persze ez az uzenet is egy tele van titkos
szófordulatokkal, ha esetleg egy ellenfél rájönne a trükkre,
mégse legyen olyan egyszerű dolga…

Miyazaki Jun


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.