LFG.HU

taverna
Négyek tanácsa
RPGCimkek

Az első kiadású Ynev történelme
irta: a Négyek tanácsa

Ajánlom a következőket azoknak , akik még a régi ( az
eredeti , az igazi ) M.A.G.U.S. szerint játszanak , használják
egészséggel . Sok sikert .
A sumis játékosoknak nem ajánlom , lévén nem tudom és nem is
érdekel mindaz , amit realizálás címmszó alatt megváltoztattak
benne – azt meg végképp nem szeretném , hogy megtévesztő irreális
adatok alapján játszanak . No Comment .

` Halljátok hát : az Első Napkeltét kilenc sorsfordulóval
választották el ama Utolsótól , ahogy elválasztották egykoron a
mélyben s a magasban hömpölygő vizeket . `

Wayne Chapman : Észak Lángjai

– Az Első- , Másod- , Harmad- , és Negyedkorról semmit nem lehet
tudni
– Az Ötödkor ( rendkor ) : A kyr és elf birodalmak
tündöklése
– A Hatodkor ( káoszkor ) : Marakodás a kyr örökségen ,
délen az embernem éjszakája
– A Hetedkor ( rendkor ) : Pyarron és az Északi
Szövetség tagállamainak felemelkedése
– A Nyolcadkor ( káoszkor ) : Toron egész északot elsöprő
hódítóhadjáratával veszi kezdetét

Észak-Ynev

Pyarron előtt

XXVI. évezred Anvaria és Calowyn háborúja , melynek
eredményeként létrejött a tiltás ,
miszerint a másik fél kontinense
tiltott területnek számít
XVIII. évezred Az ynevi Kyr Birodalom alapítása
3631 Reigh-En Zerdal , a kyr császár
ikertestvére Rualanba költözött , majd
megidézte Orwellát a Tinolok bércein
XXXVI. század Lan-Ro Ryen születése , Orwella
megteremtette az orkokat
3573 I. Gra-Tinoli csata , Lan-Ro Ryen
ötvenedmagával túlélte
3502 A mai Elátkozott Vidék területén
megrepedt az Elsődleges Anyagi Sík , az erdő
önálló életre kelt és seregeket
nyelt el , majd Orwella közbenjárására megnyugodott
3207 Közel ötezer Óriás gyűlt össze a Kyr
Birodalom megsegítésére , majd elsöprő
győzelmet arattak a negyvenezres ork sereg felett
3012 II. Gra-Tinoli csata , az anuriai
sárkánylovasok segítségével Orwellát elűzték ,
majd a kor legnagyobb hőse Jahrm-On
Kryel égi hajón távozott Lan-Ro Ryen társaságában
3008 Anuria , a sárkánylovasok földjének
alapítása
2985 Az utolsó nagy kyr ütközet , Keilor
városának eleste
2968 A Godorai Birodalom születése
2943 A kyr Hatalmasok utolsó csoportja is
távozott Ynevről , Maltha-Ri Tylen és pusztítói halála
2800 körül Gro-Ugonban ork törzsek telepedtek le
2259 A Ryeki Démon-császárság kikiálltása
2057 Dawa mágusbirodalom megszületése
XV. század Az Enraweli Kristálykönyvtár maradékát
ismeretlen kezek átmásolták , ez lett az Enraweli Tudástár
1347 A Titkos Szekta alapítása
1214 Doran a varázslóváros megalapítása
806 Egy a Szigetvilágról érkezett nép
megalapította Niarét
716 – 698 A Ryeki Démoncsászárság és a Dawa
mágusbirodalom felmorzsolta egymást
472 Erigow születése a volt kyr főváros
Enrawel helyén
462 Dorant kettéosztották Belső- , és
Külsővárosra
411 Az Északi Hármak ( Eren , Haonwell ,
Gianag ) alapítása
287 A Szigetvilágról újabb népcsoport
érkezett , megalakult Tiadlaniak

Pyarron szerint

170 Sikerült ismét egyesíteni a volt kyr
tartományt , Toront
279 Kharét , a technokrácia városát
megalapították
348 Felavatták a Szarvtornyot Doranban
388 A dwoonok letelepedtek északon
477 A Beriquelről érkezett Keleti Barbárok
letelepedtek
576 A tengeren túlról érkezett vándor
lovasnép megalapította Ilanort
1024 A Godorai Birodalom darabokra hullott ,
végül csak Erion városa maradt belőle
1131 Egy lázadó herceget és híveit száműzték
Niaréből , megalakult Enoszuke
1132 Senimoro Daitar , Erigow
uralkodóhercege lett az első Vörös Hadúr
1179 A törpék megérkeztek a kontinensre ,
Tarin megalapítása
1196 A délről elvándorolt elfek a kontinens
nyugati oldalán megalapították Sirenart
1249 Megalakult az Északi Szövetség ( az
Északi Hármak , Erigow , Tarin , Ilanor és
Tiadlan részvételével )
1500 körül A Dwyll Unió egységes lett
II. évezred közepe Felbukkant az első Fekete Lobogó
1457 Doran csatlakozott a szövetséghez
1678 A Dwyll Unió csatlakozott a
szövetséghez
1713 Enika Gwon a híres bárd Erigowba
költözött , majd megírta a Legendák Könyvét
1720 Zsoldosok érkeztek az Onpor medencébe
száműzött hercegük vezetésével
1742 Hiere Otlokir kikiálttotta magát
Abaszisz első nagykirályának
1991 Az Otlokir vérvonal férfiörökös nélkül
maradt , kitört az örökösödési háború

XX. század Az abbitacél alkalmazásának kezdete
2037 Az asszisz Nagy Családok küzdelmeinek
vége toroni segédlettel ( az első Concordia )
2040 Az új nagykirály , a győztes Dal
Raszisz család feje
XXII. század Tiadlani telepesek mentek Beriqulre
2176 Renegát északi embervadászok
megalapították az Ikrek rettegett szektáját
2227 A Kard Testvériségének alapítása, Orwella pártfogásában
2310 A Kard Testvériségének vezetésével Gro-Ugon egységes állam
III. évezred eleje A Beriquelen lévő tiadlani telepesekkel
megszűnt minden kapcsolat
XXXI. század vége Ubluk kán megtalálta a kilencedik Fekete
Lobogót
3295 Megszületett Chei O`Shenon ; `342-ben
pappá szentelték ; `589-ben hazatért ,
majd egy év múlva hárommillió honfitársával délnek indult
3500 eleje – 3715 Birak Gal Gashad a Látók törzsfőnöke
3584 – 3692 Sinil Dialaid Alidax boszorkányúrnője
3589 – 3697 Wolkum Naizerd a térmágia mestere , a
rosszemlékű ` Szem `
3610 Alyr és Tret Arkhon születése ; `19
Alyr Doranba , Tret Shadonba ; `44 Alyrt
adeptussá avatták ; `66 találkozott
Trettel Erionban ; `70 Tret meghalt
3612 Alyr és Tret apja , a Sirenari herceg
eltünt egy Calowynra induló expedícióban
3614 Alimare Vinielt a Livinai gyülekezet
hierarcháját feláldozták Tharr oltárán
3650 Feltünt Lándzsás Erik ; `73-ban
segített megölni Gro-Ugon királyát ; `79-ben
tagja volt a csapatnak , amely
jobblétre szenderítette a Kard Testvériség
akkori Nagymesterét
3671 – 3672 Egy toron elleni hadjárat
3616 A XIII. Zászlóháború
3618 – 3692 Amnet am Keilor toroni főrang , a
megvetett ` gyermekölő `
3624 Ork Nemzettségek háborúja
3638 Tier Nan Gorduin Erionban Haygar
Brishnél tanulta a színészmesterséget
3645 Calyd Karnelian születése ; `69-től a
saját nevén a szigetbirtok trónján
3655 – 3739 Ral da Ranga ; 3681 óta Ranil rendjének
nagymestere , Vörös Hadúr
3657 – 3692 Sigur bel Trang ; 3688 óta báró , a toroni
kémszolgálat feje
3674 Salina Lyavelln születése Alidarban
3674 Titkozatos boszorkányvadász rend alakul
Inkvizitorok Szövettsége néven
3690-es évek Az Erigowi Klavel nagyúr Beriqueli
expedíciója , első hírek a Völgyről
3692 – 3696 A Tizennegyedik Zászlóháború ; `95-ben
Vinalinál megütköztek a főseregek , a
csatát a szövettség nyerte ; `96-ban
Rosanna Háromhónapos Hadjárata és
Calyd meg Salina esküvője volt ;
végül az év utolsó napjaiban Khar Nan Duriff
thán csapatai a Quiron tengerbe
szorították a gyülekező toroni csapatokat
3699 Niaréban a Kuan-dinasztia került trónra
3702 A Vérivók elfoglalták Reagot , ráadásul
megsemmisítették a Kard Testvériség
Fekete erődjét is , Birak Gal Gashad
másodszülötte lett Gro-Ugon királya
3711 A Bátrak Karavánja Gro Ugonban
3750 körül Tier Nan Gorduin és társai
megszabadították Eriel lelkét Felice átkától

Dél-Ynev

Pyarron előtt

XIII. évezred Az aquirok szövetséget kötöttek
Ranagollal , a Tizenhármak leszülettek
VI. évezred Megérkeztek az amundok és a jannek , majd
rögtön háborúzni kezdtek
III. évezred Északról megindult a menekültáradat ,
az elfek délre vonultak vissza előle
III. évezred Az északi menekültek megalapították Kie-Lyront
III. évezred Krán először lépett nyiltan a politikai
porondra , az emberiség éjszakájának a kezdetet
XXV. század A későbbi Hat Város Szövetségének alapítása
I. évezred A Godoni birodalom alapítása
II – III. század Shadon várának megalapítása

Pyarron szerint

1 Pyarron városának és vallásának megalapítása
I. század A pyarroni vallás hódító útjára indult
V. század Abdul al Sahred feltételezett születése
VI. század A régebbi , kyr városállamok áttértek az
új ( pyarroni ) hitre
506 A Hat Város Szövetsége lett pyarron
első szövetségese
950 A függetlenségre vágyó nemesek
kitelepültek , Predoc és Edorl alapítása
996 Predoc és Edorl visszatért a pyarroni
szövetségbe
1000 Hivatalosan is megalakult az
Államszövetség , Pyarron városa megkapta az
Égi templomot az Isteneitől
1015 Godonban megnyílt kránra a Keleti ,
majd a Nyugati kapu
1110 Godonba megnyitottak egy elfeledett ,
gonosz síkra nyíló kaput , a Délit
1134 Krán praktikáinak hatására meghalt a
Belső Iskola Nagymestere , a birodalomnak vége
1200 táján A Shadoni nemesség megunta a rendezetlen
állapotokat , s al egérdemesebb
lovagot Artemil am Bel-Cormát
királlyá választották
1239 Az Első Nomádjárás
1250 Sempyer városerődjének felépítése
XIII. század Syburr felépítése , majd Shadoni
nehézvértesekkel való betelepítése
1200-as évek Ordan városállamában titkozatos
tűzvarázslók tüntek fel , majd átvették a
hatalmat az ott élők felett
1224 A Birodalmi Fejvadászklán alapítása
1400 A Nasti nemzettségfő pyarroni hitre
tért , majd népével letelepedett a számukra
előkészített Enysmonban
1445 Amanovik , egy renegát Domvik pap
követőivel elhagyta Shadont , s új országot
alapított , a Szent Földet , azaz Gorvikot
1447 A renegát Shadoniak behódoltatták az új
földet , majd Amanovik királlyá koronázta önmagát
1456 Az első Shadoni büntetőhadjárat kezdete Gorvikban
1467 Szorult helyzetében Amanovik Shackallor
segítségét kérte , minek hatására a
krániak megölték a shadoni sereg
vezetőit , majd kiszorították őket az ország
területéről
1495 Amanovik halála
1500 Sempyer önállóságot kapott
XVII. század Gorvikban a Shadonihoz hasonló lovagi
kultúra jött létre
1693 Sempyer , Syburr és Enysmon teljesjogú
Államközösségi taggá váltak
II. évezred végén A Pyarroni Titkosszolgálat megalapítása
1810 A Második Nomádjárás csúfos kudarca
1865 A Harmadik Nomádjárás teljes csődje
III. évezred eleje A shadoni Árnyékjárók első megjelenése
2003 Tysson Lar végzete , elözönlötték a
kráni ork hordák
2017 Viadomo , Dreina Oroszlánszív
lovagrendjének bevehetetlen fellegvára , az
Államközösség teljesjogú tagja lett
XXIII. század Shadoni trónviszály , eredménye a
koronaherceg jogainak megerősítése
2412 Igrain Reval a legendás felfedező útnak
indult , hogy megírja a Geofarmiát
2612 Gorvikban kitört a hatvan évig tartó
Amanovik , Danavik viszály , melynek
hatására a Danavikok irányította Warvik kivált
2647 A Fehér Páholy varázslóiskolát
alapított Lar-dorban
2661 Shadon királyának és uralkodóhercegének
közös büntetőhadjárata , az
Amanovikok teljesen legyengültek az
állandó harcokban
2672 Warvik kiválása és a központi hatalom
gyengülése a következő öt évtizedben
függetlenségi hullámot indít el ,
végül Gorvik öt tartományra oszlik
2800 Lar-dor önálló állami jogokat kapott
2857 Gorvikban Akvillonna tartományban
kihalt a bíborosi ág , de a helyét átvevő
amanovikiak nem tudták megtartani a
földet , és újra egy bíboros került hatalomra
2887 A Tavadori Bulla kihirdetése ( egyenlő
jogok minden shadoni népnek , kik Domvikban hisznek )
2912 Feltűnt Terda Radovik an Warvik , és
királyként újraeggyesítette Gorvikot
2917 Terda Radovik an Warvik nyom nélkül
eltűnt , az ország ismét széttagolt lett
2994 A Fehér Páholy megalapíttotta az Északi
, majd a Belsőszigeti varázslóiskolát
IV. évezred eleje Nesire elvesztette a híveit Amhe-Ramunnal
szemben
3271 Első Gorviki szent háború Abadana ellen
kudarcal végződött
3398 A tizenhármak egyikét , Krilehort ,
megölte Mogorva Chei
3425 Második Gorviki szent háború Abadana
ellen , kudarcal végződött
3540 A Fekete Skorpiók alapítása
3592 Yllinor alapítása
3600-as évek Alex con Arvioni születése ( Vaskezű Alex )
3610 Ru-Shenon , Yllinor fővárosának felépítése
3629 – 3691 Abdul akh-Haib , az ` ékszerész ` ; `70-
től a pyarroni titkosszolgálat hírszerzője
3644 Airun Al Marem születése ; `
63-ban Darton papjává szentelték ;
`75-ben találkozott Vaskezűvel ;
`76-ban kikiáltotta magát Darton földi helytartójának ;
`77-ben Amhe-Ramun fegyverzetéért indult , itt
ismerte meg Alyrt ; `85-ben a lassan magához térő
pyarroni egyház kitagadta ; `91-ben rendjével Rowonba ,
északra települt
3645 Harmadik Gorviki szent háború Abadana
ellen , kudarcal végződött
3650 Refis is alulmaradt Amhe-Ramunnal szemben
3654 – 3691 Jaszef Bahlit af-Haszabi , el Sobira emírje
3669 Negyedik Gorviki szent háború Abadana
ellen , kudarcal végződött
3673 – 3685 A Dúlás , `74 Pyarron városa ( Ó-Pyarron )
elpusztult
3674 Krilehort ismét elpusztították ,
ezúttal Vaskezű Alex volt a tettes
3677 Az Anath-Akhan ` zendülése `
3680 Ó-Pyarron romjain egy szerzetesrend
telepedett le , kolostorrendszert építve ki
3682 A kudarcba fulladt Nagy-Gorviki Tanácsülés
3690 A Sötét Együttállás
3690 Cadata Aggia Erone am Erone , Erone
hercegének halála
3691 Új Pyarron hivatalosan is megnyitotta kapuit
3692 Feltütek az első amund hordák a Corra-
dolos túlpartján , az átkeléssel még nem próbálkoztak
3692 derekán Az amundok bevették al Abadanát , a jannok
elpusztítottak egy Amhe-démont
3692 végén A Taba el Ibarát teljesen elfoglalták az
amundok , majd megindultak a
Városállamok , a Kereskedőhercegségek és Gorvik ellen ,
kényszerű szövetségbe tömörítve ezzel Kránt és Pyarront
3696 A Taba el Ibarrában megindult a közös
kráni-pyarroni csapatok támadása az Amhe-démonok ellen
3710-es évek Airun al Marem a Déli Városállamokban szert
tett egy kráni relikviára

Miközben a fenti évszámokat kigyüjtöttem pár helyen
ellentmondásba ütköztem . A kérdéses számokat vagy kihagytam vagy
a szerintem reálisabbakat írtam le ( így nem került bele pl.
Rosanna de Lamar vagy Tier Nan Gorduin élete ) , tehát a
nemkívánt rész törlendő . Ha talál még valaki olyan évszámot ,
amely itt nem szerepelt , szívesen várom , küldje el Narem e-mail
címére .

lord Castero del Orca y Berran el Shadon

Felhasznált irodalom :
– M.A.G.U.S. Első (eredeti) kiadás
– Wayne Chapman : A Halál Havában
– Wayne Chapman : Észak Lángjai
– Dale Avery : Renegát
– Wayne Chapman : Csepp és Tenger
– Ryan Hawkwood : Farkasének
– Ryan Hawkwood : Árnyjáték
– Wayne Chapman : A bárd és a démonok
– Novák Csanád : Alkony


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.