LFG.HU

Sinya
RPGCimkek

Nascaris


irta: Sinya


 


A rend eredete a messzi múltba vész. Olyan mérhetetlenül messzi időkbe kell visszamennünk, amikor még nem a Napkeleti Máguscsászár uralkodott Abryss felett, amikor emberek harcoltak emberbe bújt démonokkal a sötét hegységekben és amikor a Sh inwa harmónia még aranykorát élte.


Démonok, emberbőrbe bújt fenevadak jártak Abryss minden pontján, az embereknek fel kellet venniük velük a harcot, ha nem akartak végleg elpusztulni.


A rend alapításának pontos időpontját nem tudjuk, csak az i. e 7500 évig visszamenőleg találhatunk írásokat történelméről.


Legendáit és alapításának körülményeit, csak abból a tizenkét ősi tekercsből ismerhetjük meg, amelyet a Nascaris központi rendházának Nascor termében őriznek, hét pecsét és hét védkör alatt. Mint azt egyesek állítják: Nem csak legendáik és rendük eredete, de olyan titkok is bennefoglaltattak azokba a pergamenlapokba, amelyeket jobb ha az avatatlan szemlélő nem ismer. Maradnak hát csak a mindenki számára megtudható tények:


A rend alapítója egy i. e. 8500 – ban élt szerzetes, bizonyos Shinfun Roku, a harcművészet nagymestere, démonfattyak esküdt ellensége, a shinwa harmónia egyik nagy hírnöke.


Ahogyan azt a legendákból tudjuk, a démonokkal (megszállott emberekkel ) vívott kegyetlen harcai során, olyan mérhete tlenül hatalmas démonfattyal vetette össze a sors, hogy istene, Nascor a tökéletes harcos megtestesítőjének egyik mor â
dja maga szállt alá, hogy segítsen a hű papnak. Shinfun Roku a legnagyobb shinwa papok közé tartozott – hacsak nem ő volt a legnagyobb. Ezért is segített neki maga Nascor, hiszen nem akarta látni, hogyan lesz démonok martaléka legnagyobb híve és követője.


A mor â
d maga megszállta Roku mestert, hogy együttes erővel megakadályozzák a démon kiteljesedését.


A Nascor pap ekkor már Nascor misztériumának része lett, a hatás állandósult és ezek után – ahogy a legendákban írva vagyon – pontosan 1000 esztendeig járták a földrész hegyeit, hogy végképp megtisztítsák az “alvó sárkányt ” a démonoktól (jóllehet visszagondolva ez gyermeki naivitásnak tűnhet, hiszen lehetetlenség lett volna minden démonikus hagyományokat követő szektát stb kiítrtani.).


Ekkor alakult a Nascaris is, hogy Nascor misztériumát és a shinwa harmóniát hirdetve, a tanítványokkal karöltve megtisztítsák Abrysst a gonosztól.


Ugyan démonok ellen manapság már kevesebbszer kell felvenniük a harcot (arra egyébként is ott vannak a különböző démonüldöző rendek a Hsi – yi vagy a S hiron császári Harciskola), de a nascarisok így is sokat tevékenykednek. A Dún Shríl – Ashra háború idején fontos szerepet kaptak, A dúnok seregeinek sorait lecsapó tigriskaromként tépázták meg.


A békeidőben nyugodtabb feladatokat látnak el: Nascor misztériumát ápolják és hirdetik, hogy nehogy eltűnjön az idő süllyesztőjében.


A rend tehát Nascor rendje. Tagjai harcos papok és szerzetesek, Nascor misztériumának beavatottai. Magas szintű shinwa harmóniát alkalmaznak – némelyikük mágiát belső erőből – harci tudásuk pedig (Nascor hatalma által) páratlan az egész Birodalomban.


A rendnek tagja lehet bárki, aki eléggé felkészült és Nascor tanításait magáénak érzi – no meg vállalkozik arra, hogy életének 12 évét egy eldugott kolostorban töltse, ugyanis ennyi a tanulóidő.


A tanítvány – akármilyen volt is – néhány év elteltével Nascor fanatikus harcos – pap – szerzetesévé válik, attól függően, hogy melyik utat választotta (lásd később).


Miután bekerült a Nascaris bármelyik kolostorába, azonnal megválik hajától. Tar kopaszra borotválják.


Ez szimbolikus jelentésű is: tisztaságot, nyugodt, sima felületű lelket szimbolizál. A shinwa harmónia meginghatatlan erejét.


Ezek után felmérik képességeit és elsajátítják – a legelsők között – a Nascaris nevű speciális képességet, melyet a Nascor vallásgyakorlaton belül alkalmaznak.


A tanulóidő alatt a tanítvány testileg – lelkileg megváltozik.


Lelke tisztább le sz a shagíri porcelánoknál, rezzenetlenebb lesz akármelyik tó felszínénél, testének minden pontja edzettebb lesz, mozgása könnyed, párducszerű.


Az első néhány évet csak meditációkkal, néhány alapgyakorlat és harci fogás elsajátításával és a kolostor könyvtárának gyakori látogatásával töltik.


Három év eltelte után – egyénileg elért szint alapján (ekkor választanak Utat) – megkezdik a valódi harci és szellemi oktatást, melynek végén (12.esztendő) a tanítvány a rend teljes jogú tagja lesz.


A felavatás után j árul hozzá nevükhöz becenevük is, melyet a tanulóidő alatt kaptak. Egy nascaris számára ez jelenti azt, hogy a rend valódi tagja lett.


Így születtek hajdanvolt többekközt a “sárkányfi” , “holdifjú” és a “ felkelő Nap ” ragadványnevek.


A rend tanítása egyszerű: Csak a Kilenc Szent Művészet egyike által válhatsz a harmónia részévé. A harc pedig e szent művészetek alapja. Így hát harcolj! Harcolj a jó mellet! Harcolj a rossz ellen! Hogy mi a jó, vagy mi a rossz azt neked kell tudnod, neked kell felfedned. De ne félj: mindig megtalálod a helyes utat. Csak figyelj és járd a világot és élj a tökéletes Harcos tanításai szerint.


A rend jelenlegi vezető nagymestere Shi’ ran Tai Roku 55 esztendős shag î
ri, az alapító nagymester egyeneságú leszármazottja. Fanatikus Nascor hívő, mindazonáltal kellemes ember, megnyerő modorú és mindig higgadt.


A rendnek számtalan rendháza és kolostora van a Birodalomban. A leghíresebb ezek közül a shagíri Nascaris, az anyarend, mely állítólag a Shagíri Uralkodóherceg felügyel, és a Miracleai Fehér fény kolostor. A mendemondák szerint a Nadír Királyság hegyei közt is áll egy elhagyatott rendház, mely a Napkeleti Máguscsászár seregeinek esett áldozatául és amelyben most a rend legmagasabb harci beavatási központja van, ahol is az arra érdemeseket okítják a Nascor misztérium legmélyebb rejtelmeibe. A kolostor neve: Roku shin … azaz, Roku Lelke.Az iskolában az alábbi képzettségeket sajátíthatja el a karakter. Bármelyiket választhatja, de ügyelnie kell hogy a 30 af határt ne lépje túl. H a más képzettségeket szeretne felvenni, arra is van mód, de akkor úgy kell alakítania az előtörténetét, hogy azokra mód nyíljon.Képzettségek:
Írás / olvasás


Lopakodás


Emberismeret


Ugrás


Élettan


Esés


Kalligráfia


Mászás


Költészet


Úszás


Festészet


Futás


Vakharc


Fájdalomtűrés


Harcművészet


Sinwara vall. gyak\


Fegyverrántás


Belső erő


Lefegyverzés


Asztrálmágia


Aura


Időmágia


Diszciplínák


Imagináció


Csapdaismeret


Íjászat


Történelem és legenda ism.


Vallásismeret


Sebgyógyítás


Erdőjárás


Herbalizmus


Harc alakzatban


Figyelem: A Nascor papok számára még az alábbi Arkánumok is elérhetőek:


  • Lélekmágia

  • Evokáció és a

  • Szellemnyelv


Az még elmondható, hogy NEM csak a papok tanulhatnak mágiát, de a nem pap karakterek csak a táblázatban megadott Arkánumokat sajátíthatják el.\
: A shinwa vallásgyakorlat Tartalmazza a Nascor vallásgyakorlatot és annak különleges képességeit. 


A három Út képzettségei eltérőek. Most felsoroljuk a kötelező képzettségeket:


Harcosok: Nascor vallás gyakorlat (külön felvehető 2 af), Aura, Dis zciplínák,


Papok: Shinwa harmónia, Belső Erő, A megadott Arkánumok (min. 2), Élettan, Aura, Diszciplínák, Történelem és legendaismeret, Írás/olvasás


Szerzetesek: Sebgyógyítás, Herbalizmus, Történelem és Legendaismeret, Vallásismeret, Shinwara vallásgyakorlat, Kalligráfia, Élettan, Aura, Diszciplínák, Írás/olvasásHarcértékek:A Nascaris tagjai félelmetes harcosok. A tanulóidő végeztével vagy a kolostorban maradnak, vagy pedig vándorló szerzetesekké válnak, akik a Birodalom útjait járva élnek magányos remete életet. Nem köti le őket más csak harci technikáiknak gyakorlása és csiszolgatása. Ezért is olyan veszedelmesek.


Így talán nem is kell mondanunk, hogy az iskola belső kemény irányzatos: a tökéletes harcos útját járják, keresik.


A nascarisok technikáik – akármelyik utat járják is – a kezdetekben is hatékonyak és később sem jelentenek lemaradást a többi iskolákhoz képest.


A renden belül három út járható: A harcosok útja, A papok útja és A szerzetesek útja.


Ugyan mindháromban hangsúlyos a harci képzés, azt felesleges említenünk, hogy a Harcosok útjának tagjai a legveszedelmesebb ellenfelek (bár a szerzetesek útját járókat sem kell lebecsülni, hisz a kívülállók számára még ők is félelmetes harci tudást birtok olnak).

Fegyver és technika


EGO
Puszta kéz (0,0,0)


0


18


18


Hosszú bot (6,6,6)


6


14


14


Rövid bot (6,6,6)


6


11


11


Machin [
(7,7,4)


7


15


12


Machin párban (10, 14,8)


10


29


23


Papi lándzsa (10, 9, 7)


10


12


10


C â
squor (6, 8, 4)


6


11


7


[
machin: egykezes kard, hossza egy penge, alakja a handzsáréhoz hasonlít – a markolatnál vékonyabb, a végénél vastagodik. Talán, ha hasonlítani szeretnénk valamihez, akkor a bozótvágó kés a legjobb.


Pengéje hajlékony acélból készül. Általában egyszerű puritán fegyver, bár találkozhatunk díszített változatával is. Mezítelen testfelületen és nem fémvértet viselők ellen +2 – vel sebez, fémvértet viselőkön viszont -2A fegyverek TÉ, és VÉ – je az alábbiakig fejleszthetők: p uszta kéz 30, machin párban 30, a többit az általánosan megszabott 40 – ig.


A hosszó botot Lándzsavívó harcmodorban forgatják, a többi fegyvert közelharcban. A közelharc EGO – ja 5, a lándzsavívásé az általánosan megadott érték:4


A három út tagjai az alábbi fegyverekkel tanulnak meg bánni:


A Harcosok: puszta kéz, machin, machin párban, hosszúbot rövid bot, casquor


A Papok: puszta kéz, papi lándzsa, machi, machin párban, hosszú bot, rövid bot


A Szerzetesek: puszta kéz, hosszú bot, rövid bot, machinKülönleges képesség:


A Nascaris harcosai Shinwa harmóniát alkalmaznak, nagyritkán mágiát Belső Erőből (a papok mindig), egyedi diszciplínákat, melyek a harcot segítik elő és a Nascor vallásgyakorlat különleges képességeit melyek még veszedelmesebbé teszik őket a harcban.Egyedi diszciplínák :Felszabadítás


Aurapont: –


Nehézség: 30% + állóképesség próba 7 – es nehézség ellen


Meditáció ideje: összpontosítás (koncentráció) annyi körig ameddig szeretné a hatást, max. 12 percAz használatakor a shiron testében hihete tlen mágikus energiák szabadulnak fel. Ezt a képességet az iskolában töltött évek alatt sajátítják el. Lényegében a test rejtett erőtartalékait használják fel a testen belüli kismágia segítségével. A fokozott koncentráció hatására és a diszciplína felidézése után az alkalmazó ereje +2 – vel, a gyorsasága +2 – vel a MENTÁL alképeségek pedig +1 – el nőnek. Az alkalmazó aurája másfélszereződik. Egészség próbát is dobnia kell 7 – es nehézség ellen. Ha nem sikerül, akkor elveszíti az eszméletét.


Nyilvánvaló, h ogy ez a fajta tevékenység alapjában véve rengeti meg az alkalmazó testi és lelki állapotát. Elmondható, hogy az időtartam lejárta után a shiron annyi napig nem alkalmazhatja újra a diszciplínát, amennyi percet a hatása alatt töltött (max. 1 holdnap). Ha az alkalmazó a határidőn bellül többször is alkalmazza a speciális képességet akkor is egészség próbát kell dobnia, de ezúttal 10 – es nehézség ellen: ha nem sikerül, akkor elveszíti az eszméletét és ekkor veszít 1 ÉP-t, ami maradandó károsodás.FanatizálásAurapont: 2 aurapont/ kör


Nehézség: 20%


Meditáció ideje: összpontosításA nascaris fanatikus harcossá válik e diszciplína alkalmazása során. Általában olyan helyzetekben használják, amikor vesztett helyzetbe kerülnek és sehogy sem bírnak az ellenféllel. Ekkor idézik fel ezt a képességet.


A harcos őrjöngő “álattᔠválik. Arca kőmerev, minden támadását hangos ordítások, harci kiáltások kísérik, minden támadása veszedelmesebb és gyilkosabb. Ha eltalálják nem érez fájdalmat, jobban mondva érez, de nem érd ekli. Lerázza a fájdalom béklyóját.


Játéktechnikailag a nascaris a diszciplína hatása alatt a következő képességeket kapja: KÉ +5 , TÉ +15, VÉ +15 sebzés: +1


Körönként 2 aurapontot vesz igénybe, ezért nem kell mondanunk: ha több körön át alkalmazzák akkor igencsak kiszolgáltatottak a rájuk ható mágiával szemben. Állítólag egyszer egy nascaris nagymester egy megszállottal vívott harca során nem a sebekbe halt bele, hanem abba hogy fanatizálásban küzdött és elméje nem bírta a megterhelést.


A fanatizált harc alatt, ha sebet kap az alkalmazó mindig eggyel kisebb kategóriára kell fájdalomtűrés próbát dobni. (Tehát például ha halálos sebet kap, akkor csak súlyos sebre kell próbát dobni.)


A fanatizált harc végén azonban együttesen jelentkezik a testi, a szellemi fáradság és a fájdalom. Ha mágikus támadások érik a fanatizálást abbahagyó harcost, akkor azok eggyel magasabb szinten hatnak rá (persze csak akkor ha elvéti a mágiaellenállást.) Az ez után kapott sebekre pedig eggyel magasabb kategóriára kell fájdalomtűré s próbát dobni.


Igaz ezt nemigen várják meg a nascarisok: általában nem marad ellenfél épen és egészségesen a fanatizált harc végére, bár a tapasztalatlan harcosok, gyakran esnek saját csapdájukba azzal, hogy hamar alkalmazzák a diszciplínát, így időnek előtte “ kiütik” magukat.


Főként emiatt a diszciplína miatt veszedelmesek a Nascor harcosok, hiszen egy mester (nagymester), akár több percig is tud fanatizálva harcolni. 


 


Nascor vallásgyakorlat (X2)Nascor hívása – 90%A vallásgyakorlaton belüli legerős ebb képesség. Hatására Nascor egy angyala (mor â
d) száll alá és segíti a nascarist a harcban. Félelmetes jelenség, iszonyatos harci tudással. Istenek óvják azt a teremtményt, aki kívívta egy nascor angyal haragját. Ez a legvégső érv.


A nascaris csak nagyon kényes helyzetben hívja Nascor angyalát, hiszen az oktalan és felesleges hívosgatást maga Nascor sem nézi jószemmel: “Miféle nascaris az olyan aki minduntalan segítségre szorul.”


A képesség hatására, mint az már említve volt megjelenik egy nascor angyal, aki a nascarist fogja segíteni a harcban.


Majd’ egy alak magas hollófekete hajú, vágott fekete szemű (nincs írisze és pupillája, csak a nagy feketeség, félelmetes látvány) fakómárvány bőrszínű harcos. Haját ezüstkarikák díszítik és fogják össze, arcán harci tetoválások, (melyek adományozó rúnák is egyben) fülében vésetekkel díszített ezüst fülbevalók. Ruhaként hamuszürke, bokában elkötött pantallót és ugyanilyen színű, hímzésekkel ellátott ujjast visel. Karját is harci tetoválások díszítik.


Két k ardot forgat, melynek pengéje alig láthatóan “s” alakban íves. Mindkettő vésetekkel díszített, mágikus fegyver mind kettőn a Halál adományozó rúnával.


Arkánumok birtokában van és a shinwa harmónia speciális képességeit is tudja alkalmazni – a legmagasabb fokon.


Előszeretettel alkalmaz Időmágiát – a gyorsabb végzés érdekében.

ÉSZLELÉS


16


ASZTRÁL


16


MENTÁL


16


ÜGYESSÉG


20


ERŐNLÉT


20


Aura


120


ÉP


22


Harcértékek:


Fegyver és technika


x

Nascor kardjai


3 (x2)


30


125


120


Puszta kéz


4


25


100


110


Szellemképességek:


  • Inkarnáció

  • Éber varáz serő: Időmágia, Mentálmágia

  • Légiesség

  • Repülés

  • Telepátia

  • Megszállás

  • Szabadulás


Mindig abban a formájában jelenik meg ami a küldetés céljának legalkalmasabb, de általában inkarnálódva. (Bár lehet, hogy anyagi formája helyett megszállja a nascarist.)Nascaris – 30%A legalapvetőbb képesség, amit az, elsők között sajátítanak el a növendékek.


A képesség hasonló a kh î
rin harci transzhoz. Hatására a nascarist átitatja Istenének misztériuma. Kiteljesedik benne Nascor ereje. Az alkalmazó aurája hűvös lesz és félelmetes. Harci transzba esik, minek hatására mindent hamarabb érzékel ellenfelénél (vagy ellenfeleinél). Ezt a már szokásos aura próbával dönthetjük el. Ha sikeres akkor a harci transznak megfelelő módosítókat kapja meg.


A Nascaris képesség sikeres felidézése után a nascaris akár több ellenfélre is támadhat levonás nélkül. Ha például három ellenfele van, nem sújtják a hátulról, fél hátulról kapott levonások. Ráadásul a képesség hatására támadásainak száma duplázódik, de csak akkor ha több ellenféllel küzd.


Ez egy igen engedékeny szabály, de hát Nascor harcosaival ezért is nem akar senki sem ujjat húzni.


Annyi különbség azért van a kh î
rin és a Nascaris között, hogy itt képzettségpróbát is kell dobni az a ura próba előtt és minden harci körben aurapróbát kell dobni, amit ha egyszer is elvét akkor már nem élhet speciális képességével.


Ezért van az, hogy a fiatal növendékek még gyakran kiesnek a transz állapotából, míg az öregek félelmetesen képesek a javukra fordítani az ellenfél csekélyebb szellemi erejét.(A papok 4 egyedi képességét lásd később.) 


 


 


 


 A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.