LFG.HU

tarsasjatekok.com
BorGG
RPGCimkek

Elvetélt ötlet M.A.G.U.S.- hoz

Az alább olvasható tervezet egy saját fejlesztésű házirendszer
magusra igazított változata.
Csanád állásajánlatának okán készült, és küldetett el. Nem
aratott siker, védelmére legyen mondva, kissé még elnagyolt,
akár az ork fejszések csapásai. Célja inkább az útmutatás volt,
egy szabadabb, a függetlenséget előtérbe helyező rendszer felé,
amelyet Ynev színes, kidolgozott világa megérdemel.

- Konkrét elképzelés a Magus jövőjéről
A Magus jövőjét a teljes és gyökeres átalakulásban látom! Fel
kell rúgni minden eddigi szabályt, és új rendszert tervezni a
már meglévő világhoz. Meg kell mondjam, Ynevnél nem ismerek
elevenebb, látványvilágában kidolgozottabb rendszervilágot.
Ideje lenne a szabályrendszert is ennek színvonalára emelni.
Véleményem szerint a jelenlegi kasztrendszer elavult, és a
megjelent kiegészítők, mik ezt hivatottak javítani, árnyaltabbá
tették ugyan, de feleslegesen túlbonyolították. Az Új Tekercsek
volt az utolsó, régről ígért kiegészítő, mivel ez megjelent,
tekintsünk lezártnak egy korszakot. Véget ért a hetedkor, ahogy
a megjelent regényekből kiszűrhető, átalakul a világ, vagy az
emberek gondolkodásmódja, kinek mi tetszik. A Nyolcadkor
beköszöntét jelezhetné egy teljesen új szabályrendszer.
A jelenlegi rendszer már nem képes a továbbfejlődésre.
Ahogy Domvik követői mondják „Charta Pura – Tiszta Lap”

Summarium – Nyolcadkor
Variáns Rendszer

Az alapkoncesszió eleve szakit a megszokott rendel, ami az
újonnan megjelenő szabályrendszerek alapja. Nem aprózza el a
képességeket, nem bonyolít feleslegesen. Teljes szabadságot
biztosit, állandóan mozgó értékeket használ, amelyek ingadozása
meghatározza a karakterek állapotát. A képességek értéke
könnyen növelhető, de könnyű a maradandó károsodások
elszenvedése is. A képzetségek többfokozatúak, de emellett
pontértékkel is rendelkeznek.
Szembetűnő változások:
- Nincsenek Kasztok
- Nincs szintrendszer
- Nincs Ép – Fp
- Nincs jellem

A játékrendszer alapja a tapasztalati pontok folyamatos
beforgatása, nem kell megvárni a szintlépést, nincsenek
korlátok. A karakter minden játékülés után fejlődik, de csak
azokban a képzetségekben és képességekben, amit az adott játék
során használt.
Az alapok: A játékos 100 Kp kap a karakter indításakor. Ebből
költ Képességeire, és Képzetségeire. A meghatározott szabályok
szerint. Minden érték a játék során megszerzett tapasztalati
pontokból fejleszthető.

A karakter képességei:
- Test
- Elme
- Lélek
Ezek mellett ajánlott még itt említeni a Hit változóját,
amelyet később fejtek ki.

Test – A játékos alap 100 pontjából add rá tetszése szerint.
A karakter fizikai kivetülése, egységes és egész. A maximum
elérhető érték 100. Az átlagember 15-20 pontnyira becsülhető,
míg egy képzett harcos, állandó gyakorlás, edzés és kiváló
ellátmány mellett a közel 50 pontnyi értéken tarthatja magát.
Az érték állandóan mozog. Ha a fent említett harcos felhagy a
testedzéssel, fáradt, éhezik, szomjazik, fizikai sérüléseket
szenved, az érték azonnal csökken. Visszanyerni gyógyítással,
pihenéssel lehet. A hosszas kihasználás a maximum érték
maradandó csökkenésével jár.
Indoklás: A test egységes egész, hiába a csodálatos gyorsaság
ha az embernek eltörtek a bordái, és ez nem csak Ép
csökkenéssel jár. Nem gyógyul máról holnapra, maximum pap
segítségével. A hosszas pihenés miatt teste elveszíti
kondícióját és időbe telik míg visszanyeri azt.

Elme – A játékos alap 100 pontjából add rá tetszése szerint
A szellemi csiszoltság mérvadója. Egységes egész. A maximum
elérhető érték 100.
Az átlagember 20 – 25 pontra becsülhető. Változó érték, a
szellemi erőfeszítés, varázslás, pszi használat, bonyolult
zárak feltörése, a megvédendő személy körüli tömeg állandó
figyelése, titkosírás megfejtése, csökkentik értékét.
Visszanyerni alvással, pihenéssel, kikapcsolódással lehet. A
folyamatos kihasználás, erős italok, ajzószerek, maradandóan
csökkenthetik az értéket. A varázstudók legfontosabb képessége,
de sok más, mágiától független képzetség elsajátításához is
szükséges a magas érték.

Lélek – A játékos alap 100 pontjából add rá tetszése szerint
A karakter érzelmi kontroljának mérvadója. Értéke – 50 – +50 –
ig. terjed.
Kezdetben a karakter különféle helyzetekhez való hozzáállása
határozza meg az érték alakulását, később ez visszájára fordul
és az érték eleve meghatározza a karakter cselekedeteit.
A negatív érzelmek – Harag, Düh, Csalódottság, Gyűlölet lefelé
csökkentik az értéket, míg a pozitív érzelmek – Jókedv,
Szeretett, Diadalérzet felfelé emelik. A kalandmester döntése
határozza meg az érték mozgását.
A nulla a semlegesség, azaz a mindkét oldalra való nyitottság
jele. A lélek is változhat, az alapban felvett érték egyfajta
irányvonal, ám ha a játékos nem követi, könnyen elveszítheti a
megalkotásnál szeme előtt tartott karakterformát. Bár sok
érdekes játékra adna okot, a becsületes boszorkánymester vagy a
sötét útra tért lovag kijátszása.
Ez egy többfunkciós képesség, a jellem helyett is szolgál.
Pl.: A karaktert koldusok környékezik meg pénz remélve. Az alap
lélek értéke +5, az alap érték szerint valószínűleg elzavarná
uket, esetleg néhány rezet vetne neki. Az előzmények miatt
azonban, (régi haragosa által felfogadott verőlegények támadtak
rá, lovát kivágták alóla, könnyebb sérüléseket is szerzett)
dühös és fáradt.
Lélek értéke: – 15. Eredmény: A koldusokat ököllel, vagy kardal
ütlegelve üldözi végig az utcán.
Emellett a képesség a képzetségek egyes fajtáihoz is köthető.
Alapja a harcművészeteknek, és egyes mágiaformáknak.
Pl.: A bárdok dalmágiái igényelnek érzelmi töltést, míg az
asztrálmágia beavatottjai sokszor saját lelküket kiürítve
támogatják meg manájuk erejét.

A magasabb maximum értékek nagysága jobban kihozza az egyes
karakterek közti különbséget.
Pl.: A varázsló Test 22 képessége elenyésző a gyakorlott harcos
54 képességéhez.
Elöljáróban a képességekről ennyi elég.

A karakter egyénisége, a Rúna II évfolyamának 2. számában
található, karakterformálás című cikk alapján készült
generálási módszerrel alakítható ki. Negatív – Pozitív –
Semleges táblázat külön – külön. A játékos mindegyik
felsorolásból választ egyet, egyet pedig k100 kockadobással
határoz meg. Tehát hatféle jellemvonás alakítja majd
karakterét.

Képzetségek

A képzetségek rendszere árnyaltabbá, áttekinthetővé tehető a
már meglévő rendszer apró változtatásaival.

Alap:
Négyfokozatú, hozzárendeléses képzettségrendszer.
Minden képzetség az alap 100 karakterpontból vehető fel. Nem
szabad elfeledkezni róla, hogy ez a pontösszeg már csökkent a
képességek megállapításánál.
Fokozatok:
- Alapfok – értéke 1-50-ig. Az alapfok felvétele 1
karakterpont
- Középfok – értéke 1-50-ig. A középfok felvétele 2
karakterpont
- Felsőfok – értéke 1-50-ig. A felsőfok felvétele 3
karakterpont + kapcsolódó képzetségek középfokon.
- Mesterfok – értéke 1-50-ig. A mesterfok felvétele 4
karakterpont + kapcsolódó képzetségek középfokon és felsőfokon.
Illetve egyéni adottságok a képességek között.
A képzetségek a karakteralkotásnál 15 ponttal indulnak, innen
kell továbbfejleszteni őket. A később felvett képzetségek csak
alapfoktól és nulláról indíthatók.
A mágia, a pszi, és a harcművészet is a képzetségek közé
sorolhatók.
Ezek külön, nehezen tanulható képzetségek, melyek köré egész
képzettségcsoportok elsajátítása kötelező. Nincsen fokozatuk
Csak alapban felvehetők.
Mágia:
- Varázsigék, ráolvasások, litániák – Felvétele 5
karakterpont. Apró, könnyen tanulható mágiaformák. Az elme és a
pszi erejével aktivizálhatók.
- Alacsonymágia – Felvétele 15 karakterpont. A tapasztalati
úton kifejlődött mágiaformák: Bárdmágia, Boszorkány és
Boszorkánymesteri formák, Tűzmágia. Mindegyikhez szükséges egy
kisebb képzettségcsomag, amit kötelező felvenni. Valamint
rendhez, klánhoz, valláshoz való kapcsolat.
- Magasmágia – felvétele 25 karakterpont – Mozaikmágia +
Kötelező képzettségcsomag. Rendhez, klánhoz tartozás.
Persze egyes képzetségek eleve tiltják egymást.
A képzetségek növelése lépcsőzetesen nehezedik
Pl.: Az alapfokon egy pontnyi növelés 10 tapasztalati pont,
ugyanez középfokon 20 tapasztalati pont. Felsőfokon 30,
Mesterfokon 50 Ez csak példa.
Itt is lehetőség van csökkenésre, ha a karakter nem használja
képzetségeit, kijön a gyakorlatból, így az adott képzetség
értéke csökken.
Ezzel a szabályrendszerrel lehetséges az olyan egyedi
karakterek megteremtése, mint amilyen például Dequator Marses a
lovagköltő.

Harcművészetek

Teljes átalakulás, szakítani kell az eddig megszokott pszire
épülő rendszerrel. Új diszciplínák, új, lélekre épülő rendszer.
A harcművészet alapja a lélek és nem az eddig megszokott elme
erejével manipuláló rendszer. A harcművészet út és nem
harcmodor. A karakter megformálása kidolgozottabbnak kell
legyen mint az eddigiek. Ha egyes harcművészek számára
elérhetővé vált a mágussá válás folyamata, akkor az útnak
többet kell tartalmaznia mint különleges támadások sorozatát.
Az út többfelé vezet.
Származási hely szerinti felosztás,(Niare, Enoszuke, Tiadlan)
Iskola szerinti felosztás.
És a lélek ereje, sötét vagy fehér diszciplínák használata.

Istenek, vallás, papok

Új rendszer, az igen színes istenvilág fenntartása, ember
közelibb vallás és istenkép.
A vallásosság megnyilvánulása a hit. Az igaz hivő ember
hatalmas erőt meríthet vallásából. Ezért ajánlanám a hit
képességgé való választását. Csak aki választja, elkülönítve
hivőt és papot.
A Hit
Az élő istenek világán nem csak a papokat de a hivőket is
támogathatnák. Persze ez közelébe sem érhetne az igazi papok
által elnyert hatalommal. De mégis érzékeltetné az istenek
létezését.
Szintén változó érték
A hivők maximalizálva vannak, míg a papok fejlődésének semmi
sem szab határt. Az érték nagyságát a karakter játéka határozza
meg, ha istene segítségét kéri az érték csökken. Ha a vallása
által rendszeresített szabályok szerint él és cselekszik, az
érték növekedni fog.
Ha istene ellenére tesz, az érték olykor nullára is zuhanhat.
Ilyenkor világi erejét kell összeszednie és újra elnyerni
istene jóindulatát. Ez egyfajta szabadmágia lenne, amit kénye
kedve szerint alkalmazhat a pap, persze a kalandmesterrel
egyeztetve.
A Kárpit mögül áramló hatalom erősebb a halandók igéinél.

Pl.: A hivő istenének nevét kiáltva ront a harc sűrűjébe, a rá
kilőtt nyílveszők messze elkerülik, az elszenvedett sebzések
nem test értékéből, hanem hitéből vonódnak le.
Mivel a pszi a papok számára tiltott, a hit védelmezi elméjüket
a gyarló emberi mágiáktól. A varázslatok szétporladnak az igaz
hit páncélján.

Ennyi a rövid ismertető. A rendszer a saját tervezésem. All
rights reserved!
A fejvadászokat, kritikákat, véleményeket a borgg@freemail.hu
címen várom.

Tisztelettel:
BorGG
borgg@freemail.hu


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.