LFG.HU

M.A.D.
RPG mesélőknekCimkek

-*- Doran, te drága… -*-

Az alábbi modul maximálisan rendhagyó, voltaképp nem több egyetlen kósza
ötletnél – mentségemül szolgáljon, sem időm, sem tehetségem nem volt egy
méltóbb kidolgozáshoz.

-*- Bemesélés -*-

Idő: P.sz. piszok korán (Lar-Dor után, hitterjedés közben)

Karakterek:
- Ellana-papnők

Rang kevésbé számít. Ami fontos: nem jobbágyi származásúak (ill, csak
különleges esetben), mert Északon nincsen annyira elterjedve a modul idején
a pyar hit.
Élettörténet, hogy került ide, stb a játékos dolga. Célszerű közösen
megbeszélni az elképzeléseket egy ilyen intézményről, hogy közös kánon
alapján dolgozzák ki a karaktereket.

Papnőként mind Beavatottak (1. szintűek). Különböző rendházakból küldik ki
őket, a megbízatás egyszerű: új rendházad neve, címe, útiköltség, kiutalt
tárgyak listája. Sok szerencsét, Ellana vezessen utadon… esetleg, jó
rendfőnök-papnő viszony esetén elárulható, a legfelsőbb pyar vezetés
utasítására vezénylik át. Minden más bizalmas. (amúgy a pyar utasítás: xy
rendfőnök, válaszd ki legszebb tanítványod, avattasd papnővé, és…)

Események:

1. Megérkezés Doranba.

A megbízás során kapott címről kiderül, egy taverna címe az Óvárosban
(Doranról később). Bejelentkezéskor a karakter nevére van lakosztály
foglalva és fizetve; ha nem saját néven, ill. a rendház által ismert
`munkanéven` jelentkezik be, akkor béreljen szobát saját költségén. Utóbbi
esetben két-három hetet is késhet a 2.-es pont, addig szabad cselekvés.
Ajánlat: városcsodálat, majd unalom…

2. Megbízás, 2. változat

A karakter szobájába a megérkezést követő második órában érkezik üzenet.
Találka, egy ebédmeghívás másnapra, a szokásosan bonyolult pyar főnemesi
stílusban.
Amennyiben a karakter előtt a többi játékos közül már érkeztek meg, úgy
minden hölgyet invitál a titokzatos férfiú. (szép, lendületes és tiszta
kézírás amúgy, helyi pecséttel… ha nyomoznak a pecsét után, improvizálj)
Az ebédmeghívások mindaddig rendszeresek, amíg az utolsó papnő meg nem
érkezik, és be nem jelentkezik (illetve, egymásra nem találnak) – és egészen
addig semmitmondóak, pusztán flört és kellemes társalgás jellemzi őket.
Semmi több!

3. Az első munkaebéd

A titokzatos férfiú egy viszonylag jóképű fickó, a pyar titkosszolgálat
helyi összekötő embere. Ő fedi fel a karakterek valódi misszióját.
Terjesszék el Ellana hitét Doranban, és engedelmeskedjenek az esetleges
utasításainak – egyébként szabad kezet kapnak.
És egy csekélyke évjáradékot Pyarrontól.

4. Problémák

A) Nincs hol. Nincs szentély. Keresni kell egy megfelelő intézményt, melynek
falai között meghúzhatják magukat a későbbi szentély felépültéig. Doranban
akad sokféle kocsma, taverna, bordély, teaház… a karakterek döntik el, mit
választanak, kikkel és milyen összegekben egyezkednek.
Az viszont fontos, hogy ahol megtelepednek, később jó ideig befolyásolni
fogja a megítélésüket is. (Ja, azok a [gésák] az Egyetem mellől, abból a
teaházból, mi?)
A szentély terveit is meg csinálni, a szentélyt is fel kell húzni, engedélyt
kell szerezni, ehhez közbenjárás nem árt… hajrá :)

B) Nincs kivel. A vallás ismeretlen. Esetleg az öszekötő némi régi adósságok
fejében el tud intézni meghívókat egy-két bálba… de többet ő sem tehet.
Lehet izzadni, hogyan robbantsuk be a köztudatba a pyar vallást, élén ezzel
a gyöngyszemmel – mondjuk, egy pyar ünnepség helyi megszervezése? Saját bál?
…?

C) Nincs miből. Az évjáradék soknak tűnik, de egyszerre helypénzre,
szentélytervezésre-kivitelezésre és _megélhetésre_ nem futja. A
PR-költségekről nem is szólva. A szűkös költségvetésből kell jól
kigazdálkodni a szükséges összegeket – ruhára, ételre, felszrelésre,
javításokra, stb.

5. A karakterek tehát ész nélkül fognak próbálkozni mindennel, ami
segíthet…
Tessék tehát játszani. Talán 10-12 játékülés alatt már akár körvonalazódhat
is valami.

-*- A KALAND -*-

Eh, nincs. Illetve, tucatjával akad. A bemesélés alatt a karakterek rengeteg
barátot/ellenséget szerezhettek, tucatnyi dologba üthették a fitos kis
orrukat, temérdek állandó kuncsaftot és féltékeny pillantást gyűjthettek be.
Tessék elkezdeni innen játszani. Mert van világ, van min változtatni.

Példák: eltűnhet a pyar közvetítő, ügynök ki- és becsempészés a
városba/-ból, nagyvadak becserkészése [városi, Egyetemi Nagytanács tagjának
az elcsábítása], féltékenységi drámák, vizitáció egy pyar fejestől, aki
véleményezni jött tevékenységüket, a bűnbandák leszerelése, a helyi
futtatókkal elfogadtatni, hogy kívül esnek az érdekszférájukon, valami tárgy
megszerzése pl. az oltárszenteléshez, bálok botrányai, azok szervezése, …
és közben a fő feladat: szimpatikussá tenni a pyar hitet! Évek múlva
megjelenhet egy másik rendház (valamely másik pyar istené)…

-*- A KALAND VÉGE -*-

Valamikor, a távoli jövőben a karakterek egyike a templom rendőfnöke lesz, a
többiek talán továbbállnak, máshol érvényesíteni a hitet…
És nem kizárt, hogy Ellana végtelen jóságában megajándékozza odaadó hívét az
Igaz és Tiszta Szerelem áldásával; és, hogy imígyen letelepedvén és nőül
menve (XY) nemesen születetthez, évekkel később, sok gyermekkel és a boldog
élet mosolyával a háta mögött, büszkén távozhasson el az Örök Szerelem égi
mezeire.

-*- MIÉRT VOLT JÓ? -*-

Egyrészt, Dorannak megadta a város-hangulatot: nem a varázslók jutnak majd
róla az eszedbe, hanem a település maga.
Másrészt, mert lehetőséget kínált arra, hogy valami egészen romantikus
oldalról közelítsd meg a nők ynevi helyzetét: a független, és erős
kurtizánéról.
Harmadrészt, mert megmutatta, mi az, amit életút-játéknak hívunk. És végre
nem csak _beszéltünk_ róla.
Negyedrészt, mert ezek után mennyivel élethűbb lesz az a sokadik szintű
Ellana-papnő, mit innen indítasz új célok felé – mert lesz végre helye a
világban.

-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-

Doran – vázlat

Az alábbiak nem hivatalosak, talán sosem lesznek azok, sőt, megírásuk során
egyetlen pillanatra sem lettek figyelembe véve a Doranról korább készült
helyszín-leírások.
Ez van :( Nem volt időm egyeztetni az elképzeléseimet.

1. Felépítés

Madártávlatból: ikerhegy völgyében létrejött település. A völgy nálam É-D
tájolású, az ikerhegyek kívülről (külső oldal) elég meredekek ahhoz, hogy
biztonságosak legyenek.

A K-i hegy belső oldalán létesült anno a dorani kolostor-központ (rossz szó,
de nincs alternatívám – valaki kisegíthetne, egyetemi campus-ra,
oktatóközpontra gondolok épp :). Ez felfelé terjeszkedett a hegyoldal
harmadától a két-harmadáig tart, a túlsó hegyoldalról (a NY-i hegy keleti
oldaláról) nézve bogár nélküli szemnek felel meg az alakja.
Fallal van körülvéve, de csak a völgy felől – a csúcs felé nyitott.

Alatta, a völgyig lehúzódva terül el az Óváros, amit a régi campus hívott
életre. Voltaképp a kolostor-rendszer mellé épült városról van szó.

A völgyben egy nagyobb patak (folyócska) fut, ez választja ketté a hegyet.
Dél felé, Toronnak lejt. Valami tóba ömlik, három napi járással lejjebb, az
pedig egy földalatti víznyelő felső pontja. (tehát mély, mint a vesztés.)

A völgy túloldalán található az Újváros. Az óvárossal szemben ez már
tervezetten épült ki, előre le volt szabva, ki hogyan építhet.

Az Újváros is harmadáig nyúlik az ikercsúcsnak, csak a NY-i csúcsra. Ott egy
méretes erődítmény-rendszer veszi kezdetét, ez a dorani Fellegvár, a
mágiaoktatás központja.
Fal veszi körbe, a fal mentén helyezkednek el a Vigyázók rendházai, beljebb
a tanításnak szentelt épületek, és a magiszterek/vendégek szállásai, még
beljebb (egész a csúcson) a Tornyok.

A völgyet északról és délről szintén fal választja el. Ostrom esetén így
védhető a völgy, annak eleste után pedig a Fellegvár. A kolostor-rendszer
elé felhúzott fal már csak megszokás, illetve a ki- és bejárás ellenőrzése
(a kapukon át) miatt fontos, sok helyütt lerontották, hogy a fal közeli
épületek tetejével egyszintre hozva, jobb kilátást, esetenként külön teraszt
hozzanak létre.

2. Városkép

2.1 Kolostorok

Itt folyik a világi oktatás. Nem zárt, de megközelíteni csak az Óvárosból, a
régi fal valamelyik kapuján áthaladva lehetséges.
Rengeteg különféle épület található itt. Kollégiumok, meditációs kertek,
teaházak, kerengők, belső parkok és oktatásnak fenntartott épületek egész
sora. Alapvetően gyönyörű látvány, minden apró sarok mögött egész más
hangulat húzódik meg.
Sok a teaház, ahol nappal betérve felfrissülhetsz, fürdővel és itallal, a
legtöbbjének önálló konyhája is van – amelyiknek nincs, annak is csak azért,
mert a fekvése (magasan van) nem kedvez az ételek odaszállításának.
Tényleg sok a meditációnak, elmélyült gondolkozásnak vagy épp a gyakorlásnak
szentelt park és kert. A világi oktatás egymaga öt tucat embert és egyéb
szerzetet fizet azért, hogy rendben tartsák; emellett a különböző épületek
mindegyikét takarítják és időnként felújítják. Az ellátó és kiszolgáló
személyzet az Óvárosban lakik; reggelente óriási a tolongás a kapuknál. Tíz
után (24 órás földi időben – sose a 20 órás rendszert használtam yneven :( )
nincs élet, őrjárat ritkán zavarja a helyet.
(a közvetlen riasztás megoldott, ahogy a teleportálás is – ha a BRFK is tuda
ilyet :)

2.2 Óváros

Szűk utcák, keskeny, több emeletes házak. (stílusra, amit a Te
éghajlat-változatod megenged.) Gyakori őrjárat. Sok cégér, a város
mesterembereinek többsége itt él és dolgozik, noha a folyó felé haladva
egyre gyakoribbak.
Sok a pék. Fogadók akadnak, bár ritkák – a kilógó tanoncokból élnek. (a
kolostor területén szigorúan tilos az alkoholfogyasztás bizonyos életkor
(nálam 21 év) alatt; az Óváros kocsmárosai ennél belátóbbak, ők nem kérdezik
a kort, csak ha az őrjárat közeleg.)

2.2.5

Utak: alapvetően pókhálós elrendezésű az Óváros, az északi és déli kapu
felől a kolostor kapui felé haladó utakat metszik keresztbe az utcák.
Enyhébb, de érezhető emelkedők, gyakorta lépcsők a szekérrel nem járt
helyeken.

2.3

Az Újváros birtokolja formailag a piacokat, gyakorlatilag a folyó mindkét
oldalán egyformán akadnak. A két kapu között egyenesen vezet át az út, noha
legalább egyszer azért kell kelni a folyócskán, mert a kapuk nem ugyanazon a
parton vannak. Az út mindkét parton visz.
Az Újváros utcái sugárútszerűen szélesek. Az itteni házak nagyok,
kényelmesek, hatalmas telekkel rendelkeznek – a legtöbb igazán felkapott
taverna épp úgy itt kapott helyet, mint a különféle templomok. A kereskedők,
tehetős nemesek kedvelt lakóhelye; nem ritka, hogy gyermeke itt-tanulásának
idejére egy-egy vagyonosabb egyén az Újváros valamelyik házát is kibérli,
vagy megvásárolja; egyes felmérések szerint a felhúzott házak körülbelül
5-6%-a ilyen tulajdonosról tulajdonsora vándorló ház.
Az Újváros a mese idején még a kiépülés középidejénél tart – még van szabad
hely a Fellegvár felé, de már kevés. Az utak úgy vannak megtervezve, hogy a
város esetleges ostroma esetén is belátható maradjon a város, legalább a
folyóig, valamint hogy a Vigyázók őrjáratai könnyedén közelíthesék meg a
fontosabb gócpontokat – a piacokat, az óváros kiemelt pontjait, és azokat az
utcácskákat, amik az óvároson át a kolostor kapuihoz vezetnek. Hasonlóan az
óvároshoz tehát, az ittein utak is pókhálósak, de egyenesen visznek, szinte
mindig derékszöghöz közelítőek a `becsatlakozó` utcák, és összesen két
gócpontjuk van a Fellegvár felől, szemben a kolostor féltucat nagy, és
másfél tucat kisebb, utólag vágott kapujával.

2.3.5

A Fellegvár fala két kapuval rendelkezik, mögöttük a Vigyázók két központi
rendháza kapott helyet. A vigyázók tucatnyi más épülettel és létesítménnyel,
köztük önálló tavernával, meditációs és gyakorlókerttel rendelkeznek a
Fellegváron belül.
A Fellegvár két kapuján – az `északi` és a déli `öregkapun` – való
áthaladást mindig szigorúan felügyelnek, gyakorta többször is átvizsgálnak a
Vigyázók. Ez azért sem nehéz, mert a be- és kijutás csak a Vigyázók két
rendházán á lehetséges; a megvalósítás a debreceni megyeházával rokon: az út
köré és felé épült a rendház maga. Három belső udvar választja el a
Fellegvárat és az Újvárost.
(ha valaki járt a debreceni megyeházán: az elrendezést azzal rokon(!), bár
annak csak két udvarra futotta)

2.4

A Fellegvárat nem dolgoztam még egyáltalán ki… persze, nem nehéz
összepakolni – itt folyik a mágikus képzés, de a varázslótanoncok
érettségükig (21. év) a kolostorban tanulnak, főként pszi-t.
(előtte írás-olvasás, műveltségi ismeretek, számtan, és némi etikett…
nemesi oktatóközpontnak felelhet meg)
Inkább erőd, ostrom ellen lett terveztetve. A komforthoz szükséges épületek
ugyan megvannak, de hangsúlytalanul – aki szórakozásra vágyik, az a városban
keresi meg.

2.5

Doran vidéke – nálam délre sík, északra fokozatosan domb- majd hegységbe
csap át. Délen utak és tanyák szabdalta termőföldek (két-három fertályóra
gyaloglással már az indőnkénti tanyák között járunk). Három óra gyaloglásra
akad a legközelebbi falu, de két-három napi járóföldön belül még sűrűn
található; elsősorban kiszolgáló tevékenységet űznek, Dorant látják el,
annak piacán cserélnek (illetve a helyin, ha a közelből is beszerezhető a
kívánt termék).
Északra általában fakitermelés, némelyik dombon tán a szőlő is megnő
élvezhető ízűre. Arrafelé dúl az állattartás, falvak ritkán és elszórva.
Kereskedelmi utak vonulnak keletre, délre, északra és nyugatra – és hogy
honnan ki jön, azt csak akkor tudnám, ha lenne előttem térkép… ami most
épp nincs kéznél :(
(Azaz, lenne, de fáradt vagyok. Nézze meg mindenki magának.)

Maradok,
M.A.D.
mad_hm@hotmail.com

Ps: jut eszembe – jó szórakozást :) Kérdésekkel megtaláltok.
Pps: tippeket kérek, hol jön a képbe Kökényszemű Julcsa :)

_______________________________________________
Magus mailing list Magus@kapu.hu

http://mail.kapu.hu/mailman/listinfo/magus


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához