LFG.HU

Roland Daum
RPGCimkek

Shawan Tamura Thaisun gyermekkorában sosem gondolta volna, hogy egyszer belőle is kalandozó válik. Igazából még csak nem is vágyta a rettegett hősök veszélyekkel teli életét.
Már kisgyermek korától fogva apja arra nevelte, hogy ha felnő átveszi a családi birtok irányítását. Azon kevés kiváltságos gyermek közé tartozott, akik arisztokrata családba születtek. A család birtoka körülbelül 800 ezer hold volt, és Tiadlan K-i részén terült el. Ugyan a Taishun család csak grófi címet viselt, de birtokuk mérete a hercegi birtokokkal vetekedett, hála a család évszázados kitartó és sikeres gazdaságpolitikájának. Shawannak volt egy nővére, és egy öccse. A birtok felosztását apjuk már születésükkor eldöntötte. Nővérének – Miának – az északi részt szánta hozományként arra az időre, mikor férjhez megy. kb.: 200 ezer holdat. Shawannak a nyugati rész járt. Mivel ő volt a legidősebb fiú, az övé lett volna a legnagyobb rész kb.: 350 ezer hold. Öccsének –Owennek – a keleti rész járt kb.: 250 ezer hold.

Shawant és testvéreit a fellelhető legkiválóbb tanítómesterek oktatták a különféle tudományokra. Így már gyorsan elsajátíthatták a betűvetést, etikettet, a pszi magasiskoláját, a harc és fegyverrel való bánásmód különféle módjait, a birtok gazdasági irányításának módját, a nemesi életformát és még sok hasznos dolgot. Így, mire Shawan 14 éves lett már jól értett az uradalom vezetéséhez és a környék legjobb harcosai közé sorolták. Nővére ekkor 17, öccse 13 éves volt.

Shawan 14. születésnapja kettős ünnep volt a család számára, mivel ekkor volt nővére esküvője is. A ceremónia utáni hétre ünnepi vadászatot tűztek ki. A vadászat helyszíne egy szép vadászház volt a birtok északi részén. Shawan, öccse és édesanyjuk, valamint a teljes kíséretük két nappal korábban érkeztek a vadászházba, hogy elintézzek az ilyenkor szokásos ügyeket. Mire elérkezett a vadászat napja, Shawan már többször belovagolta a környéket, hogy felderítse a vadban gazdag részeket. Mivel ez volt élete első olyan vadászata, amin önállóan is részt vehetett, bizonyítani akarta a rátermettségét. Így, mivel a környéket ismerte már korán üldözőbe tudott venni egy őzet, amit délutánra el is ejtet. Miután levágta az agancsát visszaindult a vadászházhoz. Alig tett meg pár métert, lovát megmarta egy kígyó, amitől az megbokrosodott, és pont az ellenkező irányba kezdett vágtatni. Shawan nem tudta megállítani, így több órán keresztül vágtatottak, míg a ló össze nem rogyott a fáradtságtól. A háztól már nagyon messze került, tehát úgy döntött, hogy az erdőben éjszakázik. Kiválasztott egy alkalmas helyet a táborozáshoz, és elaludt. Álmából egy női énekhang ébresztette. Nem tudta elképzelni, hogy ki lehet az, aki kora hajnalban az erdőben énekel. Elindult hát, hogy megkeresse a hang forrását. Ami egy régi romos, kétszintes kőházból jött. Bement a házba és végigjárta az összes szobát, de nem lelte a titokzatos nőt. Kis idő múlva az énekhang is megszűnt, így jobbnak látta elhagyni a házat. Mikor kiért meglepő látvány fogadta. Nem a tiadlani erdőben, hanem egy kopár, kietlen, havas hegycsúcson találta magát. Nagyon kétségbe esett, nem értette mi történik. Hosszas töprengés után, úgy döntött, hogy elindul az egyik irányba. A meredek sziklafalakon és keskeny hegyi ösvényeken nehezen lehetett előrejutni, így lassan haladt. Félnapi gyaloglás után megpillantott egy kolostort. Ennek nagyon megörült és megszaporázta a lépteit. Remélte, hogy ott majd ételt és italt kaphat. A nagy sietségben megcsúszott egy jégfolton, és lezuhant a sziklapárkányról. A zuhanás következtében elájult és jó pár csontja eltört. Legközelebb a kolostorban tért magához. Az itt élő emberek kedvesek voltak vele. Ellátták a sebeit és enni adtak neki. Mikor jobban lett, és úgy ítélték meg, hogy már nem fárasztja a beszéd elkezdték faggatni (először a saját érdekes nyelvükön, és mivel a niareit nem beszélte, ezért a közösön), hogy honnan jött, és kicsoda ő. Shawannak rá kellett döbbenni, hogy nem tud válaszolni, mindent elfelejtett.

A szerzetesek befogadták maguk közé, és tanították. Ettől kezdve velük élt, az ő életüket élte. Megtanulta a niarei nyelvet, megismerte az országot és a szerzetesek társaságában sok helyet bejárt Yneven. Déltől északig szinte minden országban járt. Nyolc évet töltött el Niareben, mit sem sejtve az igazi énjéről.
Mivel az itteni szerzetesek élete korántsem volt hasonlítható a déli aszkéta életet élő papokéhoz. A hosszú magányos meditációk csak a kezdeti időkben voltak jellemzőek, amíg a tanonc az elme fejlesztésének alapjait tanulja. Azt vallották, hogy az embernek minden körülmények között tudnia kell uralni az elméjét. És a mesterek meg is tettek mindent annak érdekében, hogy a tanítványaik ingerekben dús környezetben nőjenek fel. Így ők többször is eljártak a környező városokba szórakozni. Egyik ilyen alkalommal Shawan találkozott egy énekesnővel a fogadóban. A csábítás terén élen járó Shawan most sem tétlenkedett. És egy-két édes szó, illatos virág meg is hozta az eredményt. Pár napon belül meghódította a hölgy szívét. A lány, Tyra a város színtársulatánál dolgozott színészként, sok verset és dalt írt. Egyszer, egy átvirrasztott éjszaka után Tyra egy dalt énekelt félálomban lévő kedvesének, amit aznap írt. Miközben Shawan hallgatta, rájött, hogy ezt a dalt már ismeri, ezt hallotta az erdőben is. Abban a pillanatban rátörtek az emlékei, és a hírtelen sokktól mély álomba merült.

Mikor felébredt Tyra már nem volt a szobában, sem a városban. A fogadós azt mondta, hogy hajnalban elment. Shawan az emlékektől izgatottan tért vissza a kolostorba. Elmondta mesterének, hogy mi történt vele. Ő azt tanácsolta, hogy menjen el és keresse meg a családját és a lányt. Mivel tanításának alapja már befejeződött, a nagymesternek sem volt kifogása az ötlet ellen. Elindult hát Niarén át Tiadlanba.

Míg elérte birtokuk határát azon töprengett, hogy nem fogják otthon megismerni nyolc év távlatából, és csalónak hiszik majd. De szerencsére nem így történt. Anyja az első pillanatban ráismert, és a család többi tagjának sem kellett túl sok idő. Idő közben nővérének született három gyermeke, két fiú és egy lány, és öccse is megházasodott, és neki is lett egy fia és egy lánya. Apja és anyja is jó egészségnek örvendett. Sok megbeszélni valójuk akadt, és újra meg kellett hogy ismerjék egymást, ezért Shawan legközelebb csak fél év múlva tért vissza Niarébe. Az elkövetkező két évet Tiadlan és Niare között ingázva töltötte. Sem Tyrát, sem az erdei házat nem találta meg eddig még.

A családi birtok irányítását apja végzi, de majd Shawannak kell átvennie a jövőben, ezért úgy döntött, hogy újra bejárja Ynevet, de most már birtokgazdai szemmel. Legalábbis ezt mondta magának, mikor újra hosszabb időre elhagyta a családi házat. Igazából a vére nem hagyja nyugodni.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához