LFG.HU

Narem
RPGCimkek

Ajánlom a következőket azoknak , akik még a régi ( az eredeti , az igazi ) M.A.G.U.S. szerint játszanak , használják egészséggel . Sok sikert .
A sumis játékosoknak nem ajánlom , lévén nem tudom és nem is érdekel mindaz , amit realizálás címmszó alatt megváltoztattak benne – azt meg végképp nem szeretném , hogy megtévesztő irreális adatok alapján játszanak . No Comment .

`Halljátok hát : az Első Napkeltét kilenc sorsfordulóval választották el ama Utolsótól , ahogy elválasztották egykoron a mélyben s a magasban hömpölygő vizeket . `
Wayne Chapman : Észak Lángjai

– Az Első- , Másod- , Harmad- , és Negyedkorról semmit nem lehet tudni
– Az Ötödkor ( rendkor ) – : – A kyr és elf birodalmak tündöklése
– A Hatodkor ( káoszkor ) – : – Marakodás a kyr örökségen , délen az embernem éjszakája
– A Hetedkor ( rendkor ) – – : Pyarron és az Északi Szövetség tagállamainak felemelkedése
– A Nyolcadkor ( káoszkor ) : Toron egész északot elsöprő hódítóhadjáratával veszi kezdetét

– – – Észak-Ynev

Pyarron előtt

XXVI. – évezred – Anvaria és Calowyn háborúja , melynek eredményeként létrejött a tiltás miszerint a másik fél kontinense tiltott területnek számít
XVIII. évezred – Az ynevi Kyr Birodalom alapítása
3631 – Reigh-En Zerdal , a kyr császár ikertestvére Rualanba költözött, majd megidézte Orwellát a Tinolok bércein
XXXVI. század – Lan-Ro Ryen születése , Orwella megteremtette az orkokat
3573 – I. Gra-Tinoli csata , Lan-Ro Ryen ötvenedmagával túlélte
3502 – A mai Elátkozott Vidék területén megrepedt az Elsődleges Anyagi Sík , az erdő önálló életre kelt és seregeket nyelt el , majd Orwella közbenjárására megnyugodott
3207 – Közel ötezer Óriás gyűlt össze a Kyr Birodalom megsegítésére , majd elsöprő győzelmet arattak a negyvenezres ork sereg felett
3012 – II. Gra-Tinoli csata , az anuriai sárkánylovasok segítségével Orwellát elűzték, majd a kor legnagyobb hőse Jahrm-On Kryel égi hajón távozott Lan-Ro Ryen társaságában
3008 – Anuria , a sárkánylovasok földjének alapítása
2985 – Az utolsó nagy kyr ütközet , Keilor városának eleste
2968 – A Godorai Birodalom születése
2943 – A kyr Hatalmasok utolsó csoportja is távozott Ynevről , Maltha-Ri Tylen és pusztítói halála
2800 körül – Gro-Ugonban ork törzsek telepedtek le
2259 – A Ryeki Démon-császárság kikiálltása
2057 – Dawa mágusbirodalom megszületése
XV. század – Az Enraweli Kristálykönyvtár maradékát ismeretlen kezek átmásolták , ez lett az Enraweli Tudástár
1347 – A Titkos Szekta alapítása
1214 – Doran a varázslóváros megalapítása
806 – Egy a Szigetvilágról érkezett nép megalapította Niarét
716 – 698 – A Ryeki Démoncsászárság és a Dawa mágusbirodalom felmorzsolta egymást
472 – Erigow születése a volt kyr főváros Enrawel helyén
462 – Dorant kettéosztották Belső- , és Külsővárosra
411 – Az Északi Hármak ( Eren , Haonwell , Gianag ) alapítása
287 – A Szigetvilágról újabb népcsoport érkezett , megalakult Tiadlaniak

Pyarron szerint

170 – Sikerült ismét egyesíteni a volt kyr tartományt , Toront
279 – Kharét , a technokrácia városát megalapították
348 – Felavatták a Szarvtornyot Doranban
388 – A dwoonok letelepedtek északon
477 – A Beriquelről érkezett Keleti Barbárok letelepedtek
576 – A tengeren túlról érkezett vándor lovasnép megalapította Ilanort
1024 – A Godorai Birodalom darabokra hullott , végül csak Erion városa maradt belőle
1131 – Egy lázadó herceget és híveit száműzték Niaréből , megalakult Enoszuke
1132 – Senimoro Daitar , Erigow uralkodóhercege lett az első Vörös Hadúr
1179 – A törpék megérkeztek a kontinensre , Tarin megalapítása
1196 – A délről elvándorolt elfek a kontinens nyugati oldalán megalapították Sirenart
1249 – Megalakult az Északi Szövetség ( az Északi Hármak , Erigow , Tarin , Ilanor és
Tiadlan részvételével )
1500 körül – A Dwyll Unió egységes lett
II. évezred közepe – Felbukkant az első Fekete Lobogó
1457 – Doran csatlakozott a szövetséghez
1678 – A Dwyll Unió csatlakozott a szövetséghez
1713 – Enika Gwon a híres bárd Erigowba költözött , majd megírta a Legendák Könyvét
1720 – Zsoldosok érkeztek az Onpor medencébe száműzött hercegük vezetésével
1742 – Hiere Otlokir kikiálttotta magát Abaszisz első nagykirályának
1991 – Az Otlokir vérvonal férfiörökös nélkül maradt , kitört az örökösödési háború
XX. század – Az abbitacél alkalmazásának kezdete
2037 – Az asszisz Nagy Családok küzdelmeinek vége toroni segédlettel ( az első Concordia )
2040 – Az új nagykirály , a győztes Dal Raszisz család feje
XXII. század – Tiadlani telepesek mentek Beriqulre
2176 – Renegát északi embervadászok megalapították az Ikrek rettegett szektáját
2227 – A Kard Testvériségének alapítása , Orwella pártfogásában
2310 – A Kard Testvériségének vezetésével Gro-Ugon egységes állam lett
III. évezred eleje – A Beriquelen lévő tiadlani telepesekkel megszűnt minden kapcsolat
XXXI. század vége – Ubluk kán megtalálta a kilencedik Fekete Lobogót
3295 – Megszületett Chei O`Shenon `342-ben pappá szentelték `589-ben hazatért , majd egy év múlva hárommillió honfitársával délnek indult
3500 eleje – 3715 – Birak Gal Gashad a Látók törzsfőnöke
3584 – 3692 – Sinil Dialaid Alidax boszorkányúrnője
3589 – 3697 – Wolkum Naizerd a térmágia mestere , a rosszemlékű \” Szem \”
3610 – Alyr és Tret Arkhon születése `19 Alyr Doranba , Tret Shadonba `44 Alyrt adeptussá avatták `66 találkozott Trettel Erionban `70 Tret meghalt
3612 – Alyr és Tret apja , a Sirenari herceg eltünt egy Calowynra induló expedícióban
3614 – Alimare Vinielt a Livinai gyülekezet hierarcháját feláldozták Tharr oltárán
3650 – Feltünt Lándzsás Erik `73-ban segített megölni Gro-Ugon királyát `79-ben tagja volt a csapatnak , amely jobblétre szenderítette a Kard Testvériség akkori Nagymesterét
3671 – 3672 – Egy toron elleni hadjárat
3616 – A XIII. Zászlóháború
3618 – 3692 – Amnet am Keilor toroni főrang , a megvetett \” gyermekölő \”
3624 – Ork Nemzettségek háborúja
3638 – Tier Nan Gorduin Erionban Haygar Brishnél tanulta a színészmesterséget
3645 – Calyd Karnelian születése `69-től a saját nevén a szigetbirtok trónján
3655 – 3739 – Ral da Ranga 3681 óta Ranil rendjének nagymestere , Vörös Hadúr
3657 – 3692 – Sigur bel Trang 3688 óta báró , a toroni kémszolgálat feje
3674 – Salina Lyavelln születése Alidarban
3674 – Titkozatos boszorkányvadász rend alakul Inkvizitorok Szövettsége néven
3690-es évek – Az Erigowi Klavel nagyúr Beriqueli expedíciója , első hírek a Völgyről
3692 – 3696 – A Tizennegyedik Zászlóháború `95-ben Vinalinál megütköztek a főseregek , a csatát a szövettség nyerte `96-ban Rosanna Háromhónapos Hadjárata és Calyd meg Salina esküvője volt végül az évutolsó napjaiban Khar Nan Duriff thán csapatai a Quiron tengerbe szorították a gyülekező toroni csapatokat
3699 – Niaréban a Kuan-dinasztia került trónra
3702 – A Vérivók elfoglalták Reagot , ráadásul megsemmisítették a Kard Testvériség Fekete erődjét is , Birak Gal Gashad másodszülötte lett Gro-Ugon királya
3711 – A Bátrak Karavánja Gro Ugonban
3750 körül – Tier Nan Gorduin és társai megszabadították Eriel lelkét Felice átkától

– – – Dél-Ynev

Pyarron előtt

XIII. évezred – Az aquirok szövetséget kötöttek Ranagollal , a Tizenhármak leszülettek
VI. évezred – Megérkeztek az amundok és a jannek , majd rögtön háborúzni kezdtek
III. évezred – Északról megindult a menekültáradat , az elfek délre vonultak vissza előle
III. évezred – Az északi menekültek megalapították Kie-Lyront
III. évezred – Krán először lépett nyiltan a politikai porondra , az emberiség éjszakájának a kezdetet
XXV. század – A későbbi Hat Város Szövetségének alapítása
I. évezred – A Godoni birodalom alapítása
II – III. Század – Shadon várának megalapítása

Pyarron szerint

1 – Pyarron városának és vallásának megalapítása
I. század – A pyarroni vallás hódító útjára indult
V. század – Abdul al Sahred feltételezett születése
VI. század – A régebbi , kyr városállamok áttértek az új ( pyarroni ) hitre
506 – A Hat Város Szövetsége lett pyarron első szövetségese
950 – A függetlenségre vágyó nemesek kitelepültek , Predoc és Edorl alapítása
996 – Predoc és Edorl visszatért a pyarroni szövetségbe
1000 – Hivatalosan is megalakult az Államszövetség , Pyarron városa megkapta az Égi templomot az Isteneitől
1015 – Godonban megnyílt kránra a Keleti , majd a Nyugati kapu
1110 – Godonba megnyitottak egy elfeledett , gonosz síkra nyíló kaput , a Délit
1134 – Krán praktikáinak hatására meghalt a Belső Iskola Nagymestere , a birodalomnak vége
1200 táján – A Shadoni nemesség megunta a rendezetlen állapotokat , s a legérdemesebb lovagot Artemil am Bel-Cormát királlyá választották
1239 – Az Első Nomádjárás
1250 – Sempyer városerődjének felépítése
XIII. század – Syburr felépítése , majd Shadoni nehézvértesekkel való betelepítése
1200-as évek – Ordan városállamában titkozatos tűzvarázslók tüntek fel , majd átvették a hatalmat az ott élők felett
1224 – A Birodalmi Fejvadászklán alapítása
1400 – A Nasti nemzettségfő pyarroni hitre tért , majd népével letelepedett a számukra előkészített Enysmonban
1445 – Amanovik , egy renegát Domvik pap követőivel elhagyta Shadont , s új országot alapított , a Szent Földet , azaz Gorvikot
1447 – A renegát Shadoniak behódoltatták az új földet , majd Amanovik királlyá koronázta önmagát
1456 – Az első Shadoni büntetőhadjárat kezdete Gorvikban
1467 – Szorult helyzetében Amanovik Shackallor segítségét kérte , minek hatására a krániak megölték a shadoni sereg vezetőit , majd kiszorították őket az ország területéről
1495 – Amanovik halála
1500 – Sempyer önállóságot kapott
XVII. század – Gorvikban a Shadonihoz hasonló lovagi kultúra jött létre
1693 – Sempyer , Syburr és Enysmon teljesjogú Államközösségi taggá váltak
II. évezred végén – A Pyarroni Titkosszolgálat megalapítása
1810 – A Második Nomádjárás csúfos kudarca
1865 – A Harmadik Nomádjárás teljes csődje
III. évezred eleje – A shadoni Árnyékjárók első megjelenése
2003 – Tysson Lar végzete , elözönlötték a kráni ork hordák
2017 – Viadomo , Dreina Oroszlánszív lovagrendjének bevehetetlen fellegvára , az Államközösség teljesjogú tagja lett
XXIII. század – Shadoni trónviszály , eredménye a koronaherceg jogainak megerősítése
2412 – Igrain Reval a legendás felfedező útnak indult , hogy megírja a Geofarmiát
2612 – Gorvikban kitört a hatvan évig tartó Amanovik , Danavik viszály , melynek hatására a Danavikok irányította Warvik kivált
2647 – A Fehér Páholy varázslóiskolát alapított Lar-dorban
2661 – Shadon királyának és uralkodóhercegének közös büntetőhadjárata , az
– Amanovikok teljesen legyengültek az állandó harcokban
2672 – Warvik kiválása és a központi hatalom gyengülése a következő öt évtizedben függetlenségi hullámot indít el , végül Gorvik öt tartományra oszlik
2800 – Lar-dor önálló állami jogokat kapott
2857 – Gorvikban Akvillonna tartományban kihalt a bíborosi ág , de a helyét átvevő amanovikiak nem tudták megtartani a földet , és újra egy bíboros került hatalomra
2887 – A Tavadori Bulla kihirdetése ( egyenlő jogok minden shadoni népnek , kik Domvikban hisznek )
2912 – Feltűnt Terda Radovik an Warvik , és királyként újraeggyesítette Gorvikot
2917 – Terda Radovik an Warvik nyom nélkül eltűnt , az ország ismét széttagolt lett
2994 – A Fehér Páholy megalapíttotta az Északi , majd a Belsőszigeti varázslóiskolát
IV. évezred eleje – Nesire elvesztette a híveit Amhe-Ramunnal szemben
3271 – Első Gorviki szent háború Abadana ellen , kudarcal végződött
3398 – A tizenhármak egyikét , Krilehort , megölte Mogorva Chei
3425 – Második Gorviki szent háború Abadana ellen , kudarcal végződött
3540 – A Fekete Skorpiók alapítása
3592 – Yllinor alapítása
3600-as évek – Alex con Arvioni születése ( Vaskezű Alex )
3610 – Ru-Shenon , Yllinor fővárosának felépítése
3629 – 3691 – Abdul akh-Haib , az \” ékszerész \” `70-től a pyarroni titkosszolgálat hírszerzője
3644 – Airun Al Marem születése `63-ban Darton papjává szentelték `75-ben találkozott Vaskezűvel `76-ban kikiáltotta magát Darton földi helytartójának `77-ben Amhe-Ramun fegyverzetéért indult , itt ismerte meg Alyrt `85-ben a lassan magához térő pyarroni egyház kitagadta `91-ben rendjével Rowonba , északra települt
3645 – Harmadik Gorviki szent háború Abadana ellen , kudarcal végződött
3650 – Refis is alulmaradt Amhe-Ramunnal szemben
3654 – 3691 – Jaszef Bahlit af-Haszabi , el Sobira emírje
3669 – Negyedik Gorviki szent háború Abadana ellen , kudarcal végződött
3673 – 3685 – A Dúlás , `74 Pyarron városa ( Ó-Pyarron ) elpusztult
3674 – Krilehort ismét elpusztították , ezúttal Vaskezű Alex volt a tettes
3677 – Az Anath-Akhan `zendülése `
3680 – Ó-Pyarron romjain egy szerzetesrend telepedett le , kolostorrendszert építve ki
3682 – A kudarcba fulladt Nagy-Gorviki Tanácsülés
3690 – A Sötét Együttállás
3690 – Cadata Aggia Erone am Erone , Erone hercegének halála
3691 – Új Pyarron hivatalosan is megnyitotta kapuit
3692 – Feltütek az első amund hordák a Corra-dolos túlpartján , az átkeléssel még nem próbálkoztak
3692 derekán – Az amundok bevették al Abadanát , a jannok elpusztítottak egy Amhe-démont
3692 végén – A Taba el Ibarát teljesen elfoglalták az amundok , majd megindultak a Városállamok , a Kereskedőhercegségek és Gorvik ellen , kényszerű szövetségbe tömörítve ezzel Kránt és Pyarront
3696 – A Taba el Ibarrában megindult a közös kráni-pyarroni csapatok támadása az Amhe-démonok ellen
3710-es évek – Airun al Marem a Déli Városállamokban szert tett egy kráni relikviára

Miközben a fenti évszámokat kigyüjtöttem pár helyen ellentmondásba ütköztem . A kérdéses számokat vagy kihagytam vagy a szerintem reálisabbakat írtam le ( így nem került bele pl. Rosanna de Lamar vagy Tier Nan Gorduin élete ) , tehát a nemkívánt rész törlendő . Ha talál még valaki olyan évszámot , amely itt nem szerepelt , szívesen várom , küldje el nekem paladin@mail.externet.hu-ra Narem részére.

A Négyek Tanácsa TM

Lord Castero del Orca y Berran el Shadon és
Narem con Ravionnes

Felhasznált irodalom :
- M.A.G.U.S. Első (eredeti) kiadás
- Wayne Chapman : A Halál Havában
- Wayne Chapman : Észak Lángjai
- Dale Avery : Renegát
- Wayne Chapman : Csepp és Tenger
- Ryan Hawkwood : Farkasének
- Ryan Hawkwood : Árnyjáték
- Wayne Chapman : A bárd és a démonok
- Novák Csanád : Alkony


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához