LFG.HU

taverna
Sics
RPGCimkek

Üdv !

Zoe kérdezte:
> ha egy nemes nem fogadja el a párbaj kihívást, akkor ugye csökken a morálja.

Inkább a jóhíre :-)

> Ezen kívül semmi? Hiszen ha elég nagy hatalma van, mit érdekli &otildet a morál???

Hm, ennél azért sokkal bonyolultabb a dolog :-)

Két dolgot kell el&otildeször tisztázni Zoe:

1.
A párbaj szerep a társadalomban

2.
Miért hívják ki az illet&otildet.

Csak ezek ismeretében mondhatunk bármit is egy bizonyos adott esetr&otildel

Kezdjük a párbaj szerepével.

Valaha a barlangi korban két bunkó két bunkóval egymásnak ment, és az egyik jól agyonverte a másikat. Bármi oka is volt rá.

Ez nem párbaj … legalábbis semmiképp nem azonos azzal, amit akár a kifinomultabb földi nemesi társadalmak, akár az abryssi nemesi társadalom értett illetve ért a párbajon.

Már egy, a keresztes háborúk korába funkcionáló lovag sem az utálom vagy be akarom bizonyítani a magam igazát és ezért agyonverem dolgot érti a párbaj alatt … és asszem egy japáni szamuráj sem.

Ha pedig a spanyol és francia etikett vagy az itáliai virágkor nemesi társadalmának párbaj-szemléletét nézzük, akkor még kevsebb köze lesz annak a barlangi módihoz.

A párbaj egyik legfontosabb jelent&otildesége a társadalomban … nem saját igazunk bizonyítása – hisz a párbaj esetleges megnyerésével nem feltétlenül azt bizonyítjuk be, hogy az adott kérdésben igazunk volt, hanem inkább azt, hogy jobb vívó vagyunk a másiknál … -, hanem annak a bizonyítása, hogy komolyan veszük magunkat, komolyan vesszük a szavunk, komolyan mondtuk amit mondtuk … és az elveinkért, igazunkért akár testi épségünket, s&otildet életünket is hajlandóak vagyunk kockáztatni…

Ezt jelenti a nemesség Zoe, nem a kutyab&otildert :-)

Ezt: hogy elveink, szavunk, becsületünk, h&ucircségeskünk stb. Fontosabb számunkra … testi épségünknél, életünknél … s&otildet szinte bármi másnál.

Egy kifinomult nemesi társadalom ennek megfele&otildeen értékeli, kezeli, szabályozza és ítéli meg a párbajt, Zoé …

OK, lesznek túlkapások, túllihegések, vadhajtások is: pld. jó eséllyel el&otildejön az, hogy nem is számít férfiembernek – se a vele egyívásúak, se önmaga, de még id&otildesebb rokonai, mesterei és elöljárói szemében sem – az a nemesifjú, aki nem párbajozott még életében … ezért aztán a abryssi nemesifjak is ezerrel fogják keresni az alkalmat, hogy beleköthessenek egymásba, egy kis könny&ucirc – els&otilde vérig szóló – párbaj erejéig.

Amúgy a társadalmi konvenciók szigorúan szabályozzák a párbajt:
- a kihívó és a kihívott jogait, kötelességeit
- a segédek szerepét, számát, jogait, kötelességeit
- az esetleges vitás kérdések eldöntésének módját ( párbaj-bíróság, becsületbíróság … )
- a sért&otilde és a sértett meghatározását
- a különböz&otilde súlyú-súlyosságú sértésekhez dukáló módját a párbajnak (mikor menjen els&otilde vérig, mikor életre-halálra… )
- és természetesen szabályozzák illetve értékelik a párbaj el&otildel való kitérés/megfutás eseteit is.

***

Hadd kezdjem ott, ahol a párbaj kezd&otildedik: ez pedig a sértés …

a sértés lehet
—————-
- sértés
- súlyos sértés
- tettleges sértés
- n&otilderokonok és felmen&otildek becsületének sértése
- tettlegesség n&otilderokonok és felmen&otildek tettleges sértése

( Asszem, nem hagytam ki semmit, ha igen, bocs … )

Kihívó és kihívott:
———————–
Általában a sértett lesz a kihívó, a sért&otilde pedig a kihívott … de néha lehet fordítva is, pld. ha valaki nyilvánosan könny&ucirc erkölcs&ucircnek nevezi XXX úrhölgyet, XY úr húgát, aminek utána XY úr hazugnak nevezi az el&otildebbi valakit, akkor a sért&otilde nem XY úr lesz, hanem az a valaki, aki XY úr n&otilderokonáról sért&otilde dolgot állított … és ennek megfelel&otildeen lesz majd meghatározva a kihívó és kihívott személye és a párbaj többi feltételei is.

Általában a kihívott gyakorolhatja a fegyver-választás jogát ( illetve, ha a fegyver egyértelm&ucircen a kett&otildesív&ucirc vívókard lesz, akkor a többi feltételbe lesz neki nagyobb beleszólása).

Persze ha például az apám gyilkoság és/vagy a húgom meger&otildeszakolóját nyilvánosan lemocskosgazemberem s&otildet még fel is képelem, akkor attól még továbbra is &otilde lesz a sért&otilde, s&otildet a kíhívott fél fegyver(körülmény) választási gyakorlását is én gyakorolhatom.
Asszem érthet&otilde, hogy miért: tuti halálig akarok vívni a delikvenssel …

A segédek:
————–
Mivel könnyen lehet, hogy a sért&otilde és a sértett épp nem lesz beszél&otilde viszonyban egymással, és valamiképp tisztázni kell a párbaj mikéntjét, szükség lehet közvetít&otildekre … a párbajnál pedig tanúkra, akik biztosítják a párbaj tisztságát stb. Ezek lesznek a segédek. Ugyancsak van egy társadalmi elvárás a segédekkel szemben: hogy tudnillik biztosítsák illetve törekedjenek biztosítani azt, hogy a párbaj a szokásoknak illetve az eset súlyosságának megfelel&otildeen intéz&otildedjék el … Azaz egy kevéssé súlyos sértésnél ne engedjék a feleket halálig vívni, vagy el&otildezzék/akadályozzák meg a nevetséges prábajokat..

A vitás kérdések:
———————
Általában a két fél elküldi egymáshoz a segédeiket, hogy azok egyezzenek meg … azaz pontosabban ha jól emlékszem, a kihívó küldi el segédeit a kihívotthoz, vagy annak segédeihez …

A kihívó segédei a kihívottal vagy annak segédeivel tisztázzák a párbaj
feltételeit:
- mikor
- hol
- milyen fegyverrel
- meddig
… küzdenek.

Na azért az is el&otildefordulhat, hogy két nemesúr összeszólalkozik egy bálon, és megyeznek a helyben és id&otildeponban, s&otildet minden másban is, és a segédeket csak tanúnak (valamint az esetleges hulla/sebesültszállítás megszervezésére) viszik magukkal.

Párbajbíróság, becsületbíróság:
—————————————-
Ha volna olyan vitás kérdés, amiben a felek illetve segédeik nem tudnak egyetértésre jutni, akkor kell egy efféle “intézményt” felállítani. Ez asszem páratlan számú (mondjuk 7) nemesúrból álló testület, alkalmilag rittyentik &otildeket össze, lényeges, hogy valamennyien párbajképes nemesurak kell legyenek, kell&otildeen jóhír&ucirc és köztiszteletben álló férfiúk – akik valamennyien vívtak már (több) párbajt is eddigi életük során.

Elképzelhet&otilde, hogy valamely fél vitatott párbaj-képességér&otildel kell dönteniük
( nemesembernek, eként párbajképesnek számít-e a ghodi törzsf&otilde unokaöccse… ) máskor a sért&otilde-sértett, kihívó-kihívott meghatározása hárul rájuk ( -Uraságod egy quaboia paraszt ! – Tahó ! – Marha ! – Töketlen ! … – ezt kitartóan és hoszasan mondogatják egymásnak – na most ki is sértett meg és kit ??? ) , vagy pedig a párbaj körülményeinek meghatározása múlhat rajtuk
… ezt most els&otilde vérig, feladásig, harcképtelenségig, vagy halálig vívják
… vagy netán lehet-e párbajt vívni szem-kitolásig ?!

Párbajképesség, kitérés a párbaj el&otildel:
———————————————

Párbajképtelen az aki
- nemtelen
- becsületét elvesztette ( párbaj-bíróság mondja ki )
- büntet&otildeeljárás hatálya alatt áll ( lopott mondjuk … netán hazátárult … vallását tagadta meg … )

Becstelennek számíthat az, aki nem halálig tartó párbajban embert ölt, hiába mondja, hogy &otilde csak hasbaszúrni akarta, nem szíven … az elítélt b&ucircnösök vagy akik ellen eljárás folyik ( na ilyenkor er&otildesen játszik a párbaj-bíróság … az eljárás, amiben eld&otildel, hogy b&ucircnös-e avagy ártatlan, el&otildereláthatóan még 4 évig eltart, párbajozni viszont most kéne…

Lehet valaki id&otildelegesen párbaj-képtelen egészségi állapota miatt, vagy mert semmilyen fegyverrel bánni nem tud – ekkor kap rá mondjuk 3 hónapot hogy megtanulja :-)

Id&otildes emberek vagy akik nyilvánvalóan súlyos mozgáskorlátozottak – valamint Abrysson a Házf&otildek -, továbbá soktagú szervezetek a szervezet egészét ért sértés esetében – természetesen úgyszintén párbaj-képtelennek számítanak (kivéve, ha tettleges sértést követnek el, vagy felmen&otildet, n&otilderokont sértenek – ha tettlegeskedni vagy szájalni tudnak, akkor feleljenek is érte nemeshez méltóan … ). Helyettük, ha megsértenék &otildeket, kiállhat viszont a bajnokuk …. ez megsértett id&otildes apánál fiút vagy fiú-unokát (netán harcosnak számító n&otilderokont) jelent, Házf&otildenél vagy megsértett szervezetnél annak választott bajnokát, netán egyes szervezetek közti kölcsönös sérteget&otildesdik esetében pedig az, akit sorshúzással maguk közül kijelölnek…

Egy érdekes esete az id&otildeleges párbaj-képtelenségnek a folyamatban lev&otilde párbaj: azaz a kihívás megtörténtét&otildel a párbaj lezárultáig egyik fél sem párbajozhat mással …

Mégvalami: ügyelni kell arra, hogy nem lehet egyszerre párbajt kezdeményezni és feljelentéssel hatósági eljárást kezdeményezni: vagy-vagy…

***

Na most Zoe: az a nemesember, aki az elenfél segédei, illetve az összetrombitált párbajbíróság szerint nem elfogadható okkal kitér egy párbaj el&otildel, élete hátralev&otilde részében ( de legalábbis jó sokáig … ) párbajképtelennek fog számítani …

Ha valaki beszól neki, hogy “Uraságod nem szavahihet&otilde”, akkor beszól neki és kész – a fickó nem vághat vissza, nem ragadhat kardot, mondván hogy “párbajra hívom magát, maga semmirekell&otilde ” … lévén &otilde párbajképtelen: elvesztette, eljátszotta, önként eldobta magától azt a jogot ( akkor, amikor nem állt ki a becsületéért ) hogy párbajra hívhasson ki bárkit is …

***

És mond meg eztán Zoé: mit ér annak a nemesi társadalomnak a szemében egy ilyen ember, amelyik a nemesi adott szót és a becsületet párbajjal védelmezi, bizonyítja és szentesíti?

_______________________________________________
Codex mailing list
Codex@kapu.hu

http://mail.kapu.hu/mailman/listinfo/codex


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához