LFG.HU

taverna
CikkBot
RPGCimkek

“Három, általam készített rend leírása, szolgáikkal, kapcsolatrendszerükkel. A rendek közös égisz alá tömörültek, a legégetőbb cél, a túlélés érdekében. Hangvételük, nézeteik sokban szembehelyezkednek a zorawa rendek tanításaival.
Az írás tartalmaz még egy démonikus színezetű szemitát, ami a mentál mágia árkánumából származott el, egy vallási gyakorlattá kristályosodott alkalmazást, amit démoninak mondott harcművészek fejlesztettekm, pár régi és néhány új varázslatot, valamint egy térképet.
Remélem mindenki akkora örömét leli a használatában, mint én amikor írtam.”

Kőből és sárból való pusztában fennhangon szóltam
Suhintottam Keletre és intettem Nyugatra
Északra és Délre küldtem el az óment
Gyarapodjanak az életerősek, a gyengék vesszenek!
Tárd ki szemed és lásd, ó, gyarló elme
Nem félek sem elvektől sem Istenektől
Nem riadozom bálványoktól mit gyarló halandó alkotott
Voltam elsőnek és maradok utolsónak, örökkön-örökké
Ujjaim a vérbe mártva, rovom mennyekre jeleim
Szellemem örök, magamat nem tartóztatom
Létezés igazsága, – harcok sokasága!
Ajkamról nem száll áhítat, ima ha rútul alázatos
Részlet az testvériség mantrájából

Évezredek távlatában, valamikor a birodalmi időszámítás kezdetén kovácsolódott a testvériség, közös vezérlőelv, a túlélés, az ellenállás nevében. Hagyományaikat, életvitelüket, hitüket üldözendőnek bélyegezték. Démonimádattal vádolták őket, pedig ők tudják, hogy van különbség aközött, hogy te szolgálsz valamit, vagy az a valami téged szolgál. A zorawa misztikusuk belsőkörei szerint ugyanis a Napkeleti Démonikus Császárság örökségét hordozzák. Saját feljegyzéseik szerint megalakulásuk idején a zűrzavar és káosz uralta az ismert világokat. Ők rendre vágytak de túl akartak élni a zorawa és más vallások, hatalmak térhódításával szemben és persze uralkodni amin hatalmukban áll. Látták ahogyan véget ért az embernem virágkora, a bolygószellem fellázadt. Hajdanán a testvériség száznál is több szervezetet tömörített magában, ezek mára hárommá olvadtak össze, engedelmeskedve a testvériség akaratának és az idő, a legnagyobb hatalom kívánalmainak.

A három rend az alábbiakból áll, az Acéltrónus, a testvériség varázslóit és szolgáikat tömöríti magába. Elmélyedtek a nekromancia szemitájában, ismernek még az elveszett harmadik körből leszármazott praktikákat is. Csak az univerzum alapigazságait tartják magukra mérvadónak. Olyanokat mint az idő és a tér. Minden mást a halandók alkottak félelmükben-, vagy éppen zsenialitásukban formálva a valóságot.

A Bambuszköteg klánja évezredek óta nevel diplomatákat, politikusokat, kémeket, a klán felelős a testvériség hírszerző és kémelhárító munkájának a megszervezéséért is.

A harmadik rend pedig a Sárkányháza. Az ősök legnagyobb harcosai voltak alapítói, démonok legyőzői. Sokak szerint maguk is démonok.

A testvériség hiszi, hogy ismeri a korántsem oly fényes nagy igazságot a zorawákról és az istenükről, akit a mindenség arra kényszerített, hogy leszülessen.

A testvériség követei három évente személyesen is találkoznak egy konferencián. A kisebb volumenű ügyekben a rendek maguk döntenek, vagy futár, esetleg mágia útján érintkeznek.

Mindenkinek önmaga a legfontosabb, mást mondani, hinni, önámítás. Ne félj más kárára lenni ha az neked előnyödre válik. Ez a mindenség rendje.

A közösség fontos, megvéd és segít, hogy kiteljesedhess. A közösségbetartozás emel ki az állatok sorából. Ne bomlaszd, hanem a magad képére formáld azt, légy hasznos és felismernek. Ne azokat ritkítsd, károsítsd akik veled egyet vallanak, akik hozzád hasonlóak. Ellenség akad bőven, légy az ő kárukra.

Keresd mindenben a magad igazát is. Csak az ostoba, a korlátolt támaszkodik mindig mások elveire. Azért mert valamit bölcsnek, igaznak tartanak még lehet, hogy nem az. A bölcsesség kérdése a változó korok tükrében alakul.

Szerezd meg amit akarsz, ha lehetőséged van rá. Te vagy önsorsod kovácsa, semmilyen felsőbb szellemre ne bízd ebben magad.

Ne téríts hiába, az elvek dolgában idegen hitűekkel ne vitázz. Aki nem érti a tanítást azt meggyőzni úgysem tudod.

Vigyázz a démonokkal, az ő tanításaik nem valóak halandónak, végromlásba vezetnek mindent, ami nem engedhető. Alázd őket szolgáidnak vagy pusztítsd el őket.

Ismerd meg a kísértést, fogadd be az árnyakat és szelídítsd meg őket. Vágyaid a te örömödet szolgálják és ne te légy a rabjuk.

Ne elégedj meg a középszerrel, a lélek nem azért teremtetett, hogy önmaga posványa legyen.

Ne félj a sötétnek mondott praktikáktól. Csupán használd mindig körültekintően őket. Kellő tudással és alázattal forgasd a mágiát. Tiszteld benne a hatalmat, csak így lehetsz te is hatalmassá.

Ha beleavatkozol a lelkek körforgásába akkor ne légy kárára az értékeseknek. Számlálatlanul nyüzsögnek a pondrók, a másképpen hasztalanok.

Törekedj a tudásra, légy magabiztos, de soha ne légy tiszteletlen azzal szemben aki nem érdemli meg.

Részlet a testvériség mantrájából

A Sárkányháza

A végtelen űr távoli szegletében egy hatalmas sárkány uralkodik, egyedül az idő hatalmasabb nála. Őseink a világok között utazva eljutottak birodalmába, meghajoltak előtte, útmutatást és ajándékot kaptak tőle, lelkükkel kovácsolta eggyé gyermekeit. Egyik szimbóluma a nap, erő, dicsőség, bölcsesség, perzselő hév, életet ad és vesz el. Másik szimbóluma a hold, kegyetlen, akaratos, élveteg, titokzatos, életet ad és vesz el. A világunk akkor fog véget érni ha a sárkány két jele egyszerre lesz a mennyeknek boltozatán. Hisszük és tanújelét is adjuk, hogy az örökül kapott tudással befogadhatjuk és felébreszthetjük a lelkünk sárkány párját.

A rend jele a vörös alapon levő, ezüstszínű hold- és aranyszínű nap korong.

Naisurtól északkeletre a Rozsvirág-sziget fennsíkján áll a rend kolostorerődje a Sárkányháza. A lakók mindennapi szükségleteit három halászfalú, Szigonykő, Bundahely és Folyólak elégíti ki. A kolostorban mintegy négyszáz teljes jogú beavatott és hatvan szolga él. A szolgák jobbára kézművesmesterek, írnokok, ágyasok, generációk óta űzik a családok mesterségüket. Megbecsültek, számos előjogot élveznek. A tanítványok száma ritkán haladja meg egyszerre a harmincat. A harcművészek nem végeznek alantas szolgamunkát, celláikat azért maguk tartják rendben. Ők, ahogyan délebbre nevezik őket, a kiemelkedettség sötét prófétái. Persze a szakértelmet kívánó mesterségeket nem tartják alantasnak.

A kolostorerőd, mint már említve volt egy fennsíkon terül el, magas cseréptetős fal övezi, egyetlen díszes bronzkapu vezet a tágas udvarra. Az udvar közepén ember nagyságú sárkányszobor áll, meditációs sziklakerttel övezve. A kertben hidegtűrő kövi-gyíkok élnek, a szerzetesek házi kedvencei. Az udvar végében kezdenek el emelkedni a harcművészek otthonát adó épületek, a könyvtár, a műhelyek, fészerek, ólak és istállók. Takaros rendezettség uralkodik.

A kiszolgáló falvak lakói státuszukat tekintve mind rabszolgák, ám életkörülményeik sokszor jobbak a környéken élő szabad páriákénál, a szigetet, fővesztés terhe mellett tilos elhagyniuk. Uraiknak hála legalább viszonylagos biztonságban vannak. Halásznak, bálnára, rozmárra- és más tengeri lényekre vadásznak, fát vágnak. Mivel az éghajlat hideg, az időjárás szeles, a csapadék pedig leginkább hó vagy jég formájában hull alá ezért egyedül a rozs és néhány más hidegtűrő növény nő meg a kevés termőföldön. Foglalkoznak még a helyiek mézsör főzéssel, valamint állat-, főleg kecskék tartásával. Az itteniek a jégnek adják halottaikat, a kolostorban lakó szolgákat jégsírba temetik, testüket érinteni tabu, a rabszolgákat ha fertőzésben, vagy különösen rútul haltak meg zsákba varrják és a jeges habokra bízzák. Ha a tetem nem veszélyes a rokonok gyakran feldolgozzák. Húsát megeszik, csontjaiból, bőréből ékszereket, használati tárgyakat készítenek. Ezen szokásuk különösen barbárnak hat más népek szemében. Nem is csoda, hogy az embereket a kihűlés után, leggyakrabban az úgynevezett kannibál-kór viszi el. A betegség évek alatt zajlik le. A beteg megvakul, elsápad majd májelégtelenségben meghal. A helyiek szerint ilyenkor az elhunyt lelke magányos ezért visz magával társat. Gyógyítani legjobban a lidércbokor leveleinek forrázatával lehet, ám az csak a kolostor fűtött kertjében él meg itt. Némelyek a beavatottak között, akik a sárkány holddal szimbolizált ösvényére léptek igen ízletesnek találják az emberhúst. Tanításaik szerint a sárkánylélek szereti az embervér ízét.

A szigeten kedvelt és ritka élvezet a fókazsírral kevert kávé fogyasztása némi dohány társaságában. Népi eledel a halfejből, halfarokból és rozsból főzött, úgynevezett szálkakása. Valamint a zsírban kipattogtatott fenyőtoboz füstölt kecskehússal.

A kolostor harcművészeinek halottait mindig elégetik, másként távozni számukra szégyen. A harcművészek hagyományos viselete a varo-nak nevezett hófehér bundakabát, amire kapucnit is varrnak. Lábukat és kezüket is szőrméből készült holmikkal óvják a hidegtől. A varo alatt előszeretettel viselik a Bambuszköteg klán kufárjaitól vásárolt vörös selymet, amit elegáns köntössé szabnak a szolgák. Egyébként mindent amit nem tudnak előteremteni ők, vagy a szolgák azt a klántól vásárolják meg.

Hagyományos fegyverük a lélekkard, legtöbben a tokkal is megtanulnak vívni. Előszeretettel használják még a lándzsakardot is. Kedvelt szórakozásuk medvére vadászni vele. Tradicionális páncéljuk a vörös és fekete színekben pompázó acélpikkelyekből és erős bőrből készült ruhavért a varo-si (SFÉ:4 MGT:3), a vérthez harci maszk is tartozik. A fegyvereket és a vérteket képzett rabszolgák kovácsolják, ám a beavatottak mindig részt vesznek a folyamatban. Azonban mindig akad pár mester aki egyedül is képes elkészíteni őket ha kell. A kolostornak saját hajóépítő műhelye is van. A műhely apró, csak nagyobb csónakok építésére alkalmas. A munka oroszlánrészét képzett rabszolgák végzik, a harcművészeknek ritkán marad idejük arra, hogy igazán elmélyedjenek a hajóácsok mesterségében. Jelenleg két húsz fős, úgynevezett sárkányhajójuk van. Az egyik az összeköttetést biztosítja a kontinenssel, a másikat adószedésre használják. Mindkét alkalmatosság fájába szelleműző jeleket marattak és hála a rajtuk meditáló szerzeteseknek, saját gyenge, (10%) tegumentumuk is van. Az említett hajó minden második évben kifut, hogy begyűjtse a környéken élő nomád páriák felajánlásait. A nomádok évszázadok óta a koponyákból rakott halmok elé hordják gyermekeiket, kézműves termékeiket, a sózott halat, a szárított füveket és a kikészített bőröket. Ha a mesterek nem elégedettek az adóval akkor a harcművészek példás rendet vágnak a törzsek között. Az évszázados koponyahalmok ilyenkor mindig csak tovább nőnek. Generációnként általában megpróbálnak szövetkezni a páriatörzsek, ezt a kolostor lakói remek alkalomnak tartják arra, hogy növendékeik kipróbálhassák magukat.

A páriák és a beljebb élők csak sárkányemberként említik őket. Olykor más, erős törzsek követei is jönnek, jeles őrizet mellett kincseket halmoznak a koponyák elé, egy póznához pedig fehér lovat kötnek. Embereik elmondják, hogy miben kérik a kolostor segítségét, az apát pedig dönt. Ha elfogadja a feltételeket a fehér paripát leölik, ha nem akkor életben hagyják.

A gorgok egyik klánja, a Jégmarkúak vérbosszút hirdetett a rend ellen, mivel száz éve az egyik átlényegült mesterük megölte az akkori klánfő fiát. Nemsokára összecsaptak, a csata, amiben titokban az Acéltrónus egyik beavatottja is segített akkor a rend javára dőlt el.

A beavatottság fokozatai:

A névtelenek köre

Az ezüsthold köre

Az aranynap köre

A sárkánylélek köre

A névtelenek köre

A körben tanulható képzettségek:

Nyelvismeret, Írás és olvasás, Heraldika, Történelem- és Legendaismeret, Diszciplínák, Bölcselettudomány, Emberismeret, Élettan, Az összes művészet, Futás, Esés, Ugrás, Hajózás, Térképészet, Szakma (Hajóács, Vitorlakészítő, Szexuális kultúra, Vadász, Kovács, stb.), Etikett, Erdőjárás, Éberség, Szellemnyelv, Fájdalomtűrés, Harcművészet, Vakharc, Herbalizmus, Aura, Rúnaismeret, Démonológia, Sárkánylélek vallásgyakorlat *** (maximum 15%-ig), Álcázás/álruha (shin-nek, kardművésznek álcázzák magukat ha idegen földön van dolguk)

*** Sárkánylélek vallásgyakorlat 4x (Harmadikszem + Beleélés)

A gyakorlatok segítségével ébreszthető fel a harcművészekben lakozó sárkánylélek. Ez lelkük párja aki a mennyekből száll alá és testükbe költözik, kölcsönösen hatnak egymásra. Árnyéka egy csillag ragyogása. Alapos aurafürkészéssel mások nyugvó állapotában is megpillanthatják a bennük lakó sárkánylelket. Pontos természete, megjelenése a síkokon, teljesen az adott beavatottól függ. Általában vörösen gomolygó, összegömbölyödő köd, ami belsőerőt és kortalanságot áraszt. Ha a sárkánylélek felébredt (a harcművész transzban harcol, varázsol, vagy idetartozó gyakorlatot használ) nyitott harmadikszemmel is megpillantható. A beavatott szeme ék alakúra szűkül és kénsárgává válik. Lesújtó ökle körül ott dereng a sárkány karja, aurájában vörös köd gomolyog stb.

Néhány szó a sárkánylélekről

A sárkánylelket a zorawa misztikusai démoni eredetűnek tartják, igaz a kevésbé ártalmas fajtából, már ha a szemléletükben van ilyen. Ha a sárkánylélek befogadójának lelki békéje meginog, bódítószerekhez nyúl, úrrá lesz rajta a bírvágy, túl sok emberi húst fogyaszt, nem a tanításoknak megfelelően él akkor eluralkodik rajta a sárkánylélek azon fele amit a holddal szimbolizálnak.

Kegyetlen lesz, vérszomjas, nagy kedvét leli a sötétben, ami megihleti, a mákonyban, a testiségben, a nagyság tudatában, különös szenvedélyeket és rigolyákat mondhat magáénak. Ez a rendben nem különösebben baj, még nincsen nagy kárukra. Ők elfogadták, hogy ilyen a sárkány lélek természete, nem nehéz áttérni egy másik ösvényre. Ám a külvilágban könnyen egyet jelenthet a démoni megszállottsággal, a kínhalállal. Ha valakin nagyon eluralkodik a hold akkor könnyen elveszítheti lelkét és démonná válhat. A sárkánylélek holdas éjjeleken igen nyughatatlan, ilyenkor az önuralom, a tiszta gondolkodás nagyobb erőfeszítéseket követel a beavatottaktól.

A sárkánylélek főleg álmok útján kommunikál, ám képes sugallni is, ezt ritkán teszi, főleg akkor ha elégedetlen, ez jól érezhető fájdalommal jár (fájdalomtűrés 10%). Inkább a holddal szimbolizált sárkánylélek szokott elégedetlenkedni ha nem kapja meg amire vágyik.

A gyermekeket 4-5 esztendős korukban kezdik el tanítani. Formagyakorlatokkal, filozófiai neveléssel kezdenek. Ilyenkor alapozzák meg állóképességüket, elszántságukat, a bajtársiasság és testvériesség tudatát. Felébresztik aurájukat. Ezt a csillagok alatti meditálással érik el. A növendékek elképzelik, hogy a mennyek egy csillaga alászáll és nekik adja ragyogását. Minden csillag egy sárkány árnyéka. Fejüket tarra borotválják, csupán négy szoros fonatba rendezett tincset hagynak meg. Ahogyan beavatást nyernek a következő körökbe úgy ritkul tincseik száma is. A növendékeknek ilyenkor nincsen neve, még nem érdemelték ki, társaik és idősebb testvéreik beceneveket aggatnak rájuk, úgy szólítják őket. Hét esztendősen kapják meg első, fából készült gyakorlókardjukat. Tizenkét esztendősen egy segítővel közösen kovácsolják ki a lélekkardjuk, ám nem fenik ki azt. Még életük ezen esztendejében bezárják őket a Rettenet termébe. A terem hála a falai között munkáló illúzióknak szinte élő-elevenen testesíti meg legmélyebb félelmüket. Nevelésük fontos része ez. Ha győztek, szembenéztek a félelmükkel kardjukat kifenik és immáron nyilvánosan is viselhetik. Ha megfutamodnak akkor soha nem léphetnek tovább, névtelen szolgák lesznek életük végéig. Tizenhat éves korukban ismét próbát kell tenniük mestereik előtt.

A próba a Sorsfonat nevet viseli. A növendékeket felébresztik, arcukat különböző színűre mázolják, tarkójukra vért kennek, majd pőrén bezavarják őket egy erős, fatáblákból épített labirintusba, ahonnét ki kell jutniuk. Ekkora remélhetőleg minden növendék megtanulja, hogy kardjával aludjon, ha a fegyver nincsen egyetlen mozdulattal elérhető távolságban hát nem viheti magával. A kör alakú labirintus közepén egy kút van, felvonó segítségével megvadított kutyákat engednek szabadon. A labirintus kijáratában tüzet gyújtanak és egy hatalmas, emberi erővel megemelhetetlen agyagkorsót helyeznek el. A labirintusból többféle módon is ki lehet jutni. A felvonóaknában, a korsót telemerve, feldöntve és így a tüzet eloltva, vagy átmászva a labirintus falán. A mesterek egy emelvényről figyelik a tanítványokat, akiket hála a festésnek könnyen megkülönböztethetnek. Aki nem vesz aktívan részt a menekülésben csak learatja a mások babérjait azt nem engedik továbblépni. Örökre szolga marad.

Az ezüsthold köre

A körben tanulható képzettségek:

Minden ami az előző körnél fel volt sorolva, Sárkánylélek vallásgyakorlat (nincs korlátozás)

Ha a növendékek sikeresen teljesítették a Sorsfonat próbáját beléphetnek a következő körbe. Bal vállukra ökölnyi stilizált labirintust tetoválnak olyan színben amilyenre hajdan arcukat mázolták. Megtanulják, hogyan léphetnek be a sárkányidejébe. Ezt más iskolák harci transznak vagy khirinn-nek nevezik, mindenben megegyezik velük.

Majd egy mester felügyelete alatt kis csoportokban felvonulnak a kolostor feletti hegyekbe, a hold éjjelén. Kirekesztő litániák és koplalás segítségével elzárkóznak a démonok elől. Máglyát gyújtanak és a lángokba révedve kántálnak, még meg nem pillantják és a füsttel együtt magukba nem szívják sárkánylelküket. Az érzés katartikus, a sárkány morgásától megremeg a test, a növendékek erősnek, magabiztosnak érzik magukat, ha első szintűnél nem erősebb asztrális mágia munkált rajtuk azt most levetkezik. Megismerik igaz nevüket és a sárkánylélek igaz nevét is. Természetesen ő is tisztában van a beavatottéval. A hazafelé vezető úton végig ilyen felspannolt állapotban maradnak. Útközben fegyveresek támadják meg őket. A fegyveresek bűnözők, rabszolgák, akik ha visszatérnek egy növendék fejével szabadon elmehetnek. A támadás idejére kürtszó figyelmezteti a mestert. Ha a beavatottak élve hazatérnek megszabadulhatnak egy tincsüktől és elmélyedhetnek a Sárkánylélek misztériumában. Nevet választhatnak. Valamint egy segítő közreműködésével elkészítik tradicionális ruhavértjüket a varo-si-t is. A vért vörös színű bőrből és feketére edzett pikkelyszemekből áll, valamint harci maszk is tartozik hozzá. A beavatás ezen körében a legnagyobb a sárkánylélek kísértése.

Immáron, egy héttel korábbi, előzetes bejelentés után bármikor elhagyhatják a kolostort. A rendben, ellentétben más példákkal csak mérsékelten szokás elindulni világot látni. Ez az üldöztetésnek tudható be. Az idegenbe vágyódó ifjakat mindig alaposan kiokítják miképpen álcázzák magukat és megtanítják nekik az öngyilkosság diszciplínát is. A kolostor pontos helyét az Acéltrónus varázslói mágiájuk segítségével törlik ki az utazók fejéből. Amennyiben haza kívánnak térni akkor a sárkánylélekre kell bízniuk magukat. Van erre egy gyakorlatuk.

Akik otthon maradnak sem panaszkodhatnak, életük kalandos lesz és számos veszéllyel teli. A naisur északi részét lakó törzsek némelyikét gyakran emlékeztetni kell miért is adóznak a kolostor lakóinak. A testvériség más szervezetei is gyakran kérik segítségüket ha démonnal, szellemlénnyel, más fenyegetéssel akad dolguk. Illetve a névtelenek okításában is segédkezni kell.

Az aranynap köre

A mesterek köre. A beavatottak felelőssége érezhetően megnő. A mesterjelölt megírja filozofikus művét az általa kiválasztott témában, majd megvédi azt a mesterek tanácsa előtt. Rögzített tokkal, élvédővel megküzd egy mesterrel és a küzdelemben megszerzi a többi elismerését. Egy új, alkalmas jelöltet hoz a kolostorba. Nevét vérével felírja a kolostor kapujára, rituális megtisztulása után. Majd levághatja egy újabb tincsét. Választott fegyverére egy áldó rúna kerül. Illetve ha akad lélekkovácsolással készült fegyver, aminek forgatására képes és kiérdemli a nagy kegyet, akkor viselheti azt.

Ha elérte negyvenedik évét felvételt nyer a mesterek tanácsába, a tanács irányítja a kolostor életét, fölöttük csak az apát áll, aki szintén ebből a körből kerül ki, hacsak nem születik vörös sárkány a kolostorban. Ő szentesíti a tanács döntéseit, ha valamire nem adja áldását akkor bármelyik mester kihívhatja szertartásos párviadalra, ha a kihívó nyer a döntést végre kell hajtani. Ha a párviadalban az apát meghal helyét legyőzője veszi át.

A sárkánylélek köre***

A kiválasztott keveseknek-, akik már sokadik életüket élték le sárkánylelkük társaságában eljön az idő, amikor meghallják a hold és a nap hívását. Álmukban látják találkozásukat és ez miatt a világ végét. Felébredvén azt tapasztalják, hogy szemük körül és szívük felett pikkelyek jelennek meg. A pikkelyek színétől függ, hogy levetkezvén porhüvelyüket milyen szellemlénnyé válnak. Ha feketék a pikkelyek akkor fekete sárkánnyá. Ők életeik többségében a hold útját követték. Átalakulásukhoz elzarándokolnak egy csendes helyre. Évekkel később fejeződik csak be a folyamat. Vérszomjasak és kegyetlenek lesznek (a zorawa démonként tekint rájuk). Pár évnyi tombolás után a sárkánylélek visszatér a mennyekbe, a test pedig belehal a távozásába. Még a legvérengzőbb szellemek sem támadják meg társaikat.

Ha a pikkelyek vörösek, akkor vörös sárkány lesz a mesterből. Bölcsessége példátlan lesz. Dicsőséges harcokba vezeti testvéreit, akik rögtön apáttá nevezik. Annál nagyobb áldás nem létezik a rendnek minthogy vörös sárkányt tudhasson e poszton.

Mindkét fajta szellemlény képes az inkarnációra két különböző alakban. Az egyik hajdani emberi alakjuk, a már említett pikkelyekkel. Képességei, tulajdonságai megegyeznek azzal amit halandó életében magáénak tudott bár érezhetően jobb bennük (30%-ot oszthat el a képzettségei, 2 pontot a tulajdonságai között). A sárkány alak már sokkal különlegesebb. Méretre emberi.

Értékei:

Aura 70%

TÉ:70 VÉ:70 KÉ:17

Ép:17

Képzettségek (amik eddig de mindegyik értéke 70% lesz)

Szellemképességek: Inkarnáció(2x), repülés, tűzelementál forma

*** Ez a kör csak kellően érett játékosoknak és még érettebb mesélőnek ajánlott. Én nem vállalnám be, hogy egy ilyen kaliberű karakternek meséljek.

A Sárkánylélek vallásának elvei és gyakorlatai

Életed mint a madarak röpte, hiába csodálatos egyszer véget ér. Legyen hát minden napod hasznos, keresd a dicsőséget. Nézd meg, a természetben a legegyszerűbb dolog is így cselekszik. Hiszen a létezés harcok sokasága, tiszteld a nagy harcosokat és válj magad is azzá. Ne hazudj, ne lopj, ne csalj. Ha valaki aki erre nem méltó megsért, hát vegyél elégtételt. Ölj ha ölnöd kell. Leld kedved a művészetekben, alkoss, gyarapíts, így formálhatod magadat is. A világon urak és szolgák élnek, inkább téged szolgáljanak mint, hogy feletted legyenek zsarnokok. Testvért ne bánts, mert ilyenkor magadat is bántod. Harcostársaidért állj ki. Halj meg értük ha kell. A test vágyait éld ki, mert az elfojtás a lelki kórságok melegágya. Aki dicsőségesen él annak vágyai sem sötétek. Reménytelenekre, méltatlanokra ne pazarold erőidet.

1. gyakorlat: A sárkány ébredése

Vallásgyakorlat: 20%

A gyakorlat felidézésének ideje: egyetlen gondolat

A hatás időtartama: az aura értékével megegyező perc

A beavatott felébreszti lelke sárkánypárját. A feléledő erőkből önbizalmat, magabiztosságot nyer. Erősnek, rettenthetetlennek érzi magát. Az első szintű, vagy alacsonyabb asztrális varázslatok rögvest lefoszlanak róla.

2. gyakorlat: A sárkány morgása

Vallásgyakorlat: 30%

A gyakorlat felidézésének ideje: egyetlen gondolat

A hatás időtartama: egyszeri

A sárkánylélek kinyúl és félelmetes morgást hallat a síkokon. Jelenlétét csak az oktalan állatok érzik. A beavatott aurája a lehető legnagyobb területre kiterjed. Azon állatok, akik auraérintésbe kerülnek vele megriadnak. A kutyák szűkölnek, a madarak felröppenek, a lovak idegesen nyihognak. A zsákmányra leső vadállatok kevésbé veszélyes prédát választanak. A területét- vagy kicsinyeit védő, esetleg sarokba szorított vadat ez nem rettenti el, életösztöne erősebb.

3. gyakorlat: A lélek tüze

Vallásgyakorlat: 30%

A gyakorlat felidézésének ideje: 1 kör

A hatás időtartama: Az aura értékével egyező óra

A beavatott összpontosít, felidézi magában a láng képét amibe a sárkánylélek leszületésekor révedt. Testét melegség tölti el a legnagyobb hidegben sem hűl ki még tart a gyakorlat. A nem mágikus eredetű betegségekkel szemben +2-őt kap egészségpróbájához.

4. gyakorlat: A sárkány ébredése

Vallásgyakorlat: 30%

A gyakorlat felidézésének ideje: változó

A hatás időtartama: változó

A beavatott elalvás előtt meditációs pózba helyezkedik. Felébreszti a sárkánylelket és felidézi leszületésének óráját. Álmában újra éli a katartikus érzést amit akkor érzett. Felébredvén bizonyosan sejti, hogy merre találja a helyet amiről álmodott. Tisztában van mind a viszonylagos iránnyal, mind a közelítőleges távolsággal.

5. gyakorlat: A sárkány dühe

Vallásgyakorlat: 50%

A gyakorlat felidézésének ideje: 5 kör

A hatás időtartama: Az aura értékével megegyező perc

A beavatott meditációs pózba helyezkedik, felébreszti a sárkánylelket és befogadja erejét, felszítja dühét. Mikor föl kel arca dühödt maszk lesz, nyakán kidagadnak az erek. Szeme mégis a semmibe réved. Az időtartamban általa megölt, minden értelmes lény után a saját aurájának tízes részét adhatja TÉ-jéhez, ha az ellenfele elvéti aurapróbáját a halála pillanatában. Ilyenkor a sárkány lélek megvadul, érzi erejét, kívánja a vért. A gyakorlat túlzott (évente legalább háromszori) alkalmazása egyenes út a hold ösvényére.

6. gyakorlat: A lélek rejteke

Vallásgyakorlat: 60%

A gyakorlat felidézésének ideje: 1 kör

A hatás időtartama: a folyamatos koncentráció ideje

A beavatott felidézi a sárkánylélek igaz nevét és parancsolja neki, hogy húzódjon félre, rejtőzzön el a síkokon. Azt őt mágiával fürkészők nehezebben találnak rá, ez számszerűen +2 szintet jelent az aurafürkészés nehézségéhez. A fürkész érzi, hogy valami nincsen rendben de sejtése sincsen, hogy mi lehet az.

A beavatottnak folyamatosan koncentrálnia kell, nem képes más, komoly szellemi tevékenységet igénylő feladatok végrehajtására. Nem tud sem harcolni, sem diszciplínát használni, főleg varázsolni nem.

A Bambuszköteg klánja

Olvadj be, vegyülj el

Parancsolj, kérj ha kell

Szeress epedve, utálj remegve

Hazugságod mind, álarc, kelepce

Ismeretlen klántag verse

A klán a testvériség legbonyolultabb szervezte. Külső szemlélőnek átlátni, működését megérteni tucatnyi élet is kevés. Központja, nem meglepő, Sytisben van. Az Udanys nagy-ház az ottani fedőszervezetük. A ház rabszolga kereskedelemmel, fuvarozással, nyers gyémánt értékesítéssel és az észak-naisuri kézműves termékek, bőrök felvásárlásával foglalkozik. A ház signuma a meghajlított de eltörhetetlen bambuszköteg. A nyers gyémántot papíron a naisuri Bánathegy telérjeiben fejtik az odahurcolt rabszolgák. A területre a Szellemló törzse felügyel. A valóságban az Acéltrónus varázslói gyakorolják a hatalmat arrafelé. A gyémántbányák bevételeinek egy része őket, a másik a klánt gazdagítja.

Az északon felvásárolt árú java a nomádok által a Sárkányházának fizetett adóból való, természetesen tényleg vásárolnak másoktól is, hiszen az a gályákat nem töltené meg és nagyon feltűnő is lenne.

A klán csempészei-, akik sokszor nem is sejtik kinek dolgoznak, sőt hála a klán varázslóinak nem egyszer saját ötletnek hiszik, látják el mindazzal a testvériség két másik szervezetét, amit azok nem tudnak másként megszerezni. Nem túlzás azt állítani, hogy a klán vagyona vetekszik bármely hasonló helyzetű házéval.

A ház valódi elkötelezettségéről csak a háztanács tagjai tudnak. A nemesek saját orgyilkos testőrséget tartanak fent. A Bambuszlándzsák szervezetét, képzésükről később. Mestergyilkosaikat a legminőségibb oktatásban részesítik. Varázslóik akik az Acéltrónustól származtak el és a mai napig tartják az anyarenddel a kapcsolatot, mindenfajta mágikus támogatást megadnak ami csak módjukban áll. Századokkal ezelőtt kidolgoztak egy illúziókkal, ideával és hasonló praktikákkal foglalkozó szemitát melynek a Viaszösvény nevet adták. Segítségével viaszként formálható a káprázatok hálója. A ház-nemesség alkalmas képviselői és a kiválasztott orvgyilkosok rendre mélyednek el benne.

A ház színe a fehér, címerállata a tigris.

Viaszösvény

3x nehézségű képzettség (Beleélés + Harmadikszem)

A mentálmágia tiszta árkánumából elszármaztatott szemita. Az idetartozó praktikák mind együttállásokra építkeznek, mindet csak sötétben lehet alkalmazni. Hogy a sötét az éjszaka homálya, vagy egy lefüggönyözött szobáé az nem lényeges. Használatukhoz nélkülözhetetlen egy fókusztárgy a Sasaki-báb.

A szemita alkalmazásához nem szükséges érteni a mágia magasabb összefüggéseit, gyakorolni a metamágikus tanokat, elég ha szóról-szóra követjük a leírásokat. Egy varázslómester néhány év tanulmányozás után képes megérteni a szemita összefüggéseit, használni azt. Ám ahhoz, hogy új praktikákat alkosson több évtizedes tanulmányozás is szükséges.

A varázslatok ereje a szemitában is az aurától függ, pont úgy mint más esetekben. A szemitának megvannak a maga veszélyei. A varázslatokat fürkésző mágiatudó zavaró démoni jegyeket vél felfedezni mind a babában mind az általa keltett komolyabb illúziókban.

A használathoz sikeres próbát kell tenni a Viaszösvény képzettségben, illetve sikeres Beleélés próbát is kell dobni. Súlyos balsiker esetén aznap már nem használhatóak a szemitába tartozó varázslatok. Ha a Beleélés dobás sikertelen akkor nem jön létre a varázsalt. A varázslatokat legtöbbször erős koncentrálással lehet fenntartani. Ez kizárja más fokozott szellemi igénybevételt követelő feladatok kivitelezését, olyanokat mint a harc, diszciplína használat, varázslás.

Sasaki-báb készítése

A praktika nehézsége: 20%

A létrehozásához szükséges idő: egy holdhónap

A hatás időtartama: még a báb ideája sértetlen

A drága viaszból-, melybe véredből legalább gyűszűnyit kevertél minél részletesebben formázd meg önmagad, a babának önhajadból készíts frizurát. Ügyelj rá, hogy karja, lába mozgatható legyen. Rajzolj neki szemet, szájat. A folyamatban ügyes-kezű mestered is segíthet. Egy-egy karátnyi- szemed színével egyező drágakövek legyenek a báb szemei. Minden hajnal első órájában gyújts meditatív füstölőt, az óra leteltéig ismételgesd igaz nevedet a babának. Éjszaka vidd fel otthonod legmagasabb pontjára. Képzeld el, hogy a báb te vagy. Lelked egy része a viaszba költözik. A babára kerüljenek az „Élet”és a „Beavatott” rúnajelek. Ha ez sikerült és mindenben helyesen jártál el a varázstárgy elkészült. Vigyázz ha a baba ideája sérül abba te is belehalsz. A báb lesz alapja minden további varázslásodnak.

Szürke lepel

A praktika nehézsége: 20%

A létrehozásához szükséges idő: 5 szegmens

A hatás időtartama: A folyamatos koncentráció ideje

Vedd a Sasaki-bábot a kezedbe. Képzeld el, hogy egy oltalmazó leplet borítasz rá, mímeld is ezt a mozdulatot. Ha a varázslatod sikeres a koncentrációd befejeztéig +30%-ot kapsz az Álcázás/álruha képzettségedhez.

Jelentéktelen jelenlét

A praktika nehézsége: 30%

A létrehozásához szükséges idő: 5 szegmens

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú perc

Rejtsd a bábbot a ruhád ujjába a kabátod zsebébe. Képzeld azt, hogy téged is eltakar a jelentéktelenség szövete. Ha varázslatod sikerül látnak ugyan de nem figyelnek fel rád. Elveszel a tömegeben. A környezet jelentéktelen díszletévé válsz. Ha valaki kifejezetten téged keres akkor intelligencia próbára jogosult, nehézségét a mesélő szablya meg. Ha a próbája sikeres felfedez, ha nem, mi sem történik.

Távoli fantom

A praktika nehézsége: 20%

A létrehozásához szükséges idő: 5 szegmens

A hatás időtartama: A folyamatos koncentráció ideje

Nyújtsd magadtól olyan távol a babát amennyire csak lehetséges. Képzeld el, hogy a látótávolságodban valahol megjelenik pontos fantom képed. A kép mozdulatlan. Ha a koncentrációd megszakad rögtön szertefoszlik.

Suttogó viasz

A praktika nehézsége: 30%

A létrehozásához szükséges idő: 1 kör

A hatás időtartama: A folyamatos koncentráció ideje

Képzeld el, hogy a baba kiválasztott, a közelben levő áldozatod fülébe suttog a te hangodon. Ha a varázslatod sikeres akkor áldozatod nem is sejti honnan jön a hang, az egyszerűen a fejében kel életre. Ha a koncentrációd megszakad a suttogás rögtön abbamarad.

Bábmester

A praktika nehézsége: 50%

A létrehozásához szükséges idő: 1 kör

A hatás időtartama: A folyamatos koncentráció ideje

Képzeld azt, hogy kiválasztod áldozatod karját a baba segítségével irányítod. Ha varázslatod megfogan áldozatod kezét valóban te mozgatod. Megütheti saját magát, trágár jeleket mutathat stb. De önmagában komoly kárt tenni képtelen. Ha ilyennel próbálkoznál a varázslat lefoszlik róla.

Csínosítás

A praktika nehézsége: 60%

A létrehozásához szükséges idő: 5 szegmens

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú perc

Mímeld és képzeld azt, hogy a babára kedvenc kölnidből kensz. Simítsd le ruháját, rendezgesd haját, szakállát. Képzeld el, hogy így magadat csínosítod ki. Ha varázslatod megfogan az időtartam végig csodásan illatozol majd, külsőd látszatra ápolt és rendezett lesz. Ám mindez csupán illúzió.

Hamis kórság

A praktika nehézsége: 40%

A létrehozásához szükséges idő: 5 szegmens

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú perc

Képzeld el, hogy bőröd a báb viaszához hasonlóan fehérré válik. Túrd szét a baba haját, próbáld elkenni arcfestését. Ha varázslatod megfogan egészségtelen külsőt nyersz. Bőröd elsápad, foltok jelennek meg rajta. Szemed vizenyős lesz. Hangod gyenge. Mesterszínész (50%) módjára utánozhatsz egy beteget az időtartam végéig. Ám mindez csupán illúzió.

Káprázatos helyettes

A praktika nehézsége: 70%

A létrehozásához szükséges idő: 1 óra

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú perc

Tedd a babát a földre, fektesd ágyba stb. Képzeld el, hogy a baba által életre hívott fantom helyettesíteni fog téged. Azt teszi amire kéred. Egyszerű utasításokat adhatsz neki. Olyanokat, hogy járkáljon fel-alá, üljön, vacsorázzon, aludjon, olvasson. A fantom csak az előre megfogalmazottakat képes megjeleníteni. Ha bárki hozzá ér, vagy megérinti a babát a jelenség köddé válik.

A Sasaki-bábot az időtartam végéig az illúzió helyén kell hagynod.

Harcostárs

A praktika nehézsége: 85%

A létrehozásához szükséges idő: 1 kör

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú kör

Képzeld azt, hogy a baba felölti a pontos alakodat és segítségere siet a harcban. Ha varázslatod megfogan egy elevennek tűnő fantom lép ki belőled. Pontosan úgy néz ki mint te. A fantom rátámad az általad kiválasztott áldozatra. Az általad forgatott fegyverrel, a te harcmodorodban. Megsebezni nem képes az ellenfelét de támadásait sorra hárítja és remélhetőleg jó ideig leköti. Ha 10 méternél messzebbre távolodsz az illúziótól akkor az szertefoszlik.

Ha meghalnál addig még a varázslat aktív, akkor az önálló éltre kel és démonná változva létezik tovább.

Árnyjáték

A praktika nehézsége: 70%

A létrehozásához szükséges idő: 1 óra

A hatás időtartama: A képzettség értékével megegyező számú perc

Mázold be a babát korommal vagy kend le fekete festékkel, képzeld azt, hogy téged és őt is átjárja az éjszaka sötétje, ami kiül bőrödre, kitölti bensődet. Ha varázslatod sikerül az aurádba tartozó minden tárgyaddal együtt látszatra fekete árnnyá válsz. Az időtartam végéig +30%-ot adhatsz Lopakodás és rejtőzés próbádhoz még sötét helyen, árnyékban tartózkodsz. Ha az időtartam vége előtt meghalnál lelked kísértetként reked az árnyvilágban.

Néhány szó a ház fegyvereseiről

A ház szolgálatában levő saját nevelésű fegyveresek mind a Bambuszlándzsák kötelékébe tartoznak. Egyszerre százötven fő van szolgálatban. Többet fegyverben tartani komoly illetlenség a napcsászárra és a Carvis-házra nézve is. Az összes fegyveresek száma eléri a négyszázat is, ebbe a külső zsoldosok is beletartoznak.

A házkatonákat a császári légió nyilvános harci házában a Naptőr telepén képzik. A telep Sytis városának hadi negyedében áll.

A házkatonák által tanulható képzettségek:

Nyelvismeret, Írás és olvasás, Heraldika, Emberismeret, Méregkeverés (maximum 20%-ig) Általános harci tapasztalat, Íjászat, Hajítás, Lefegyverzés, Harc alakzatban, Fájdalomtűrés, Futás, Esés, Ugrás, Úszás, Etikett, Csapdaismeret, Hadvezetés, Helyismeret, Éberség, Orvgyilkolás (maximum 20%-ig), Uralkodás/tekintély, Lovaglás, Hajózás, Sebgyógyítás, Aura

Általános kép a házkatonák felkészültségéről, képzéséről, felszereléséről

A ház intézőinél kell megjelenni a jó fizikumú gyermekekkel. A képzést általában 7-8 éves korban kezdik, 10 év fölött senkit nem vesznek fel. A szülők húsz évre szóló szerződést írnak alá gyermekeik nevében. A növendékek megtanulnak vívni a lándzsakarddal, a hosszú karddal és a pusztakezes harc fortélyait is beléjük verik. Akik alkalmasnak bizonyulnak azokat íjásznak képzik. Az állóképességet a telep tornaudvarán és az erőltetett menetelések során alapozzák meg, sárdagasztás, kúszás, bokorugrás, harci szimulációk minden mennyiségben. A növendékeket veterán légiósok okítják. Gyakoriak a szituációs gyakorlatok, a növendékek gyakorlófegyverben őrséget állnak társaik pedig megtámadják őket. Az erre a célra használt gyakorló-palazzoban díszőrséget állnak és megpróbálják elfogni a behatolókat. A házhűség megalapozása végett a ház saját tisztjei is részt vesznek a katonák okításában. Ők felelősek a ház által megkövetelt etikettet is a fejükbe verni. Tizennégy évesen kiválogatják a leendő tiszteket és a Napudvarba küldik őket. Harminc éves koruk környékén térnek haza. A többiek a kiképzés mellett még két évig teljesítenek éles őrszolgálatot a ház kevésbé fontos objektumainak védelmében. Tizenhat-tizenhét éves korukban újoncként kerülnek a ház kötelékébe. Ekkortól kezdik el folyósítani teljes zsoldjukat. Eddig- a koszton és kvártélyon felül csak harmadát kapták meg vagy ők, vagy szüleik.

Egy újonc házkatonának az alábbiakra kell alkalmasnak lennie nagyjából: A ház érdekeinek fegyveres védelme ha kell élete árán is, a behatolók elfogása élve vagy holtan a parancs szerint, a látogatók illedelmes fogadása, kísérete, tájékoztatása. Díszőrségben való szolgálatteljesítés. A ház jó hírének védelme. Feltétlen parancsteljesítés a józan ész határáig. A házkatona civilben is viselkedjen rangjához méltón. Tartózkodjon a mértéktelen mulatozástól, legyen józan életű, megbízható. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a többiekkel berúg megverik azt aki a házat sértegeti, a kiérkező őrjáratnak több tanú állítsa azt, hogy ők csak uraik becsületét védték mint sem. Ha kimenőjén elő kell cibálni akkor az legyen lehetséges.

A házkatonák felszerelése: Az íjászok számszeríjat kapnak, oldalunkon hosszú kard, fejükön acél kúpsisak. Vértjük keményített bőr mellvért, alkar- és lábszár védővel kiegészítve. Szolgálatban kötelesek fehér köpenyüket signumukkal összefogatni és viselni.

A gyalogosok oldalán hosszú kard, fő fegyverük lándzsakard, fejükön acél kúpsisak. Vértjük láncing. Szolgálatban kötelesek fehér köpenyüket signumukkal összefogatni és viselni.

A lovasság száma csekély, főleg futárnak és kísérőnek használják őket. Fegyverük hosszú kard és lándzsa. Vértjük megegyezik a gyalogságéval. Szolgálatban kötelesek fehér köpenyüket signumukkal összefogatni és viselni.

A Bambuszlándzsák orgyilkosai

A ház az orgyilkosait a hűbéres nemesség közül toborozza, a másod és harmadszülöttek köréből, illetve kisgyermekeket vásárol a célra, sosincs száznál több teljes értékű gyilkosuk. A orvgyilkosok nevelése és fenntartása hatalmas összeget emészt fel. Egy gyilkos 20 éves kora körül, a harmadik szint környékén számít teljes értékűnek. Egész életükben fanatikus hűségre nevelik őket. Életük célja a szolgálat. Eszközök a ház kezében. Parancsra ölnek és parancsra is halnak. Igyekeznek rászoktatni őket egy nem túl roncsoló, ám annál erősebb függőséget okozó szerre, a vérkönnyre. A vérkönny vörös színű édeskés, olajos állagú folyadék. Egyetlen leveseskanálnyi elég, hogy elégedettséggel töltse el a használóját. Játéktechnikailag nem ad semmi előnyt, ám elhúzódó (hónapos) hiánya halálhoz vezet. A házvarázslók féltve őrzik a mágikus receptet.

A beavatottaknak igyekeznek elfojtani az önálló személyiségét, gépiessé tenni őket. Ők nem kémek, nincs szükség arra, hogy finom elmékké váljanak. Lazításképen a szerelem nélküli testiséget, a bódítószereket és a sportot javasolják. A kegyetlen kiképzésben bajtársakká kovácsolódnak, az árulás gondolata legtöbbjükben fel sem merül. A klán lélekbúvárai rendszeresen ellenőrzik őket. A mágiára legfogékonyabb ötöt kiválasztják, ők lesznek az elitnek, a Lódarazsak szektájának egyik fele.

Az orvgyilkosok által tanulható képzettségek:

Nyelvismeret, Heraldika, Mechanika, Méregkeverés, Emberismeret, Színjátszás, Általános harci tapasztatalat, Íjászat, Hajítás, Futás, Úszás, Mászás, Esés, Ugrás, Lopakodás, Rejtőzés, Etikett, Csapdaismeret, Álcázás/álruha, Zárnyitás, Titkosajtó keresés, Kínzás, Fájdalomtűrés. Sebgyógyítás, Aura, Diszciplínák, Viaszösvény (csak az öt kiválasztottnak)

Az orvgyilkosok által hozzáférhető eszközök, felszerelések áttekintése: jó minőségű, mind kapnak egy testre szabott acélbőr vértet.

A bizonyított gyilkosok választott fegyverére a klán emberei a „Halál” rúnajelet írják és megtanítják nekik, hogy vérrel miképpen éleszthetik fel a benne szunnyadó hatalmat.

Maszkmesterek, szabók, színészek segítik őket a megfelelő álöltözet összeállításában. Mindig az egyszerűségre, a feltűnés mentes hatékonyságra törekednek.

Dupla fenekű ládák- szekerek, mérgek, villanógránátok, füstbombák, ezek mind a rendelkezésükre állnak.

A Lódarazsak szektája

Az elit gyilkosok, mindig tízen vannak, ők már önállóan is képesek és alkalmasak a feladat végrehajtásra. Hűségüket mágia biztosítja és mind ismerik az öngyilkosság diszciplínát. Néha meghívnak vendégoktatónak vagy tagnak egy arra érdemes beavatottat a Sárkányházából is.

A mestergyilkosok

Kettő van mester és tanítvány. Képzésük nem általános, mindig a kívánalmaknak megfelelő.

Más háznemesek

Sokukat képzik diplomatának, kémnek, neveltetésüket hívott oktatók és a ház tagjai végzik. A napudvarba nem küldik el őket, túl kockázatos lenne. Képzésük nem általános, mindig a kívánalmaknak megfelelő.

Házvarázslók

Hatalmukról, erkölcsiségükről az Acéltrónusról szóló leírásban olvashatsz bővebben. Talán csak annyi a különbség, hogy hűségük immár a házhoz húz inkább. Tudásuk, hála a jó és rendszeres kapcsolattartásnak az anyarenddel naprakész.

Egyszerre hárman vannak, egy mester és két tanítvány. Mindig a háznemesség köréből valóak, ha nincs alkalmas jelölt akkor az anyarendtől kérnek, hasonlóan nagyvonalú viszonzás fejében.

Az Acéltrónus

Az ember vágya végtelen, uralkodni és bitorolni vágyik

Csak a bolond szolgál ha király is lehetne

Ezért emeltem testvéreimmel erős várat és trónust acélból

Nem akarok hánykódni az élet tengerén, ezen a a ladikon nálam a kormányrúd

Sötétnek, gonosznak mondnak, ha hinnék ebben tán az lennék

Nem tagadtam meg az isteneket, sohasem kerestem kegyeiket

Az én időmben isteneink köztünk jártak, legyőztük őket ha kellett

Önmagamban és a hozzám hasonlókban hiszek, kezdetben és végben, térben és időben

Hiszek a lélek erejében, igazában, hiszek a mágia hatalmában

Nem félek a tenger morajától, a tűz fényétől, a halál ígéretétől

Gondolatok a trónus alapításáról

A trónus jelképe az acéltrónszék szürke alapon. Kedves állata a ködleopárd. Nem tudni ma már hol álltak eredetileg a trónus rendházai, a korok, a harcok elfedték nyomukat. Kivesztek az emlékezetből. Jelenleg egyetlen erődjük áll Naisur-tól északra a Bánathegy csúcsai között. A rendházat a tömör sziklába vésték, falait, folyosóit rabszolgák nemzedékei, fáradhatatlan élőholtak és a mágia formálta. A varázslók gyakorolják a hatalmat a vidéken, félelemben tartják a hegyek lábánál legeltető nomádokat a Szellemló törzsét. Gondos gazda módjára bánnak velük, annyira soha nem kegyetlenek, hogy az végromlásukhoz vezessen, ám erélyesen fogják a gyeplőt.

A törzs sámánjait módszeresen kiirtották, miután varázspárbajban legyőzték őket. A jelenlegi sámánok mind az erőd felügyelete alatt állnak. Falai között több mint egy évet töltenek. Mágia segítségével kondicionálják őket hűségre. Közvetetten ezek a sámánok gyakorolják a hatalmat a törzsben.

A Szellemló törzs négy nemzettségből áll, a Kék Pej fiaiból, a Ködsörényűekből a Széllovasokból és a trónus fegyveres erejét adó Csonttiprókból. A három nemzettség gyűjtögetéssel, vadászattal, halászattal, állattartással teremti meg azt amire gazdáiknak és nekik szükségük van. Amit a nomádok képtelenek elkészíteni azt a Bambuszköteg klán karavánjai hozzák el. A csonttiprók a karavánokat kísérik, rabszolgákra vadásznak és a trónus más, erőszakot követelő ügyeiben járnak el.

A varázslók elsődleges bevétele, a nomádok által megtermelteken túl, az általuk műveltetett gyémántbányákból ered. Négy különböző barlangban hozzák a felszínre a rabszolgák a köveket.

A Csonttiprók harcosairól, neveltetésükről, mindennapjaikról

A nemzettségben a harci tudás apáról fiúra, nőről lányra száll, szent kötelességként tekintenek rá. Legtiszteltebb szellemük Temkek. A szellemet éjfekete paripát megülő, homályos körvonalú alaknak szokás ábrázolni. Négy kezében két szablya és nomád íj, elöl és hátul is van arca ezért mindent lát. Fején láthatatlanná tevő varázssüveg. Az ellenség vérével, kumisszal és a vadászzsákmány szívével szokás neki kedveskedni.

A gyermekeket öt éves korukban elválasztják szüleiktől, további életüket, még harcossá nem válnak, vagy a lányok, vagy a fiúk hatalmas jurtájában élik. Kijelölt oktatóik mindent megtanítanak nekik a pusztai hadviselésről, túlélésről. Képzésükben főleg a lovasíjászatra összpontosítanak. Harcmodoruk nagyban épít a terep kihasználására, a rajtaütésekre, az ellenség kelepcébe vezetésére.

Szabadidejüket vadászással, virtust kívánó játékokkal múlatják, társaik körében. Az egyik ilyen játék a kecske nevet viseli. A játékosok megegyeznek, hogy körönként hányszor kell próbálkozniuk, az első körben célba lőnek, minden lövés után hátrábbról folytatják, valamint isznak egy nagy korty szeszt is. Ha valaki eltéveszti a lövést szerzett egy úgynevezett kecskepatát amit egy kavics szimbolizál. A következő körben a feléjük lendülő kétökölnyi, nehéz, rongyokkal és kövekkel tömött zsákot kell eltalálniuk szablyájukkal. A zsákot lendítő ifjak mindig jól megtekerik a kötelet, hogy az összevissza ugráljon, csavarodjon. Minden vágás után isznak egy nagy korty szeszt. Az utolsó körben lóra ülnek és egy rögtönzött akadálypályán haladnak végig. Aki nem vesz sikeresen egy akadályt az ismét kap egy patát, valamint iszik egy korty szeszt. A játszma végén megszámolják kinek hány kavicsa van. Akinek a legtöbb az vesztett és kénytelen aznap a kecskék istállójában aludni.

A törzs sámánjai kiskamasz korukban elsorvasztják a lányok méhét, hogy ne zavarja őket a havi baj és a velejáró nyűgök. Ez után bármikor átmehetnek a fiúk sátrába ha velük kívánnak hálni. A nemzettségben a szaporulat dolgát úgy oldják meg, hogy a férfiak a másik három nemzettség asszonyit teherbe ejtik, azok családjuk körében öt éves korokig nevelik a gyermeket majd a csonttiprók magukkal viszik őket. A harcosok auráját a Rettenet termében edzik. Az ősi sziklaépületet majd ezer éve emelte a trónus. A törzsön belül tabu lett. Aki nem a csonttiprók nemzetségébe való az rá sem vetheti a szemét, különben izzóvassal vakítják meg.

Az ifjak, ha betöltötték tizenhatodik életévüket, átesnek a harcosok próbáján. Kizavarják őket a pária nemzettségek területére ahonnét egy felnőtt férfi, vagy nő levágott fejével kell visszatérniük.

A nemzettség harcosai által tanulható képzettségek:

Nyelvismeret, Heraldika, Történelem- és Legendaismeret, Méregkeverés, Emberismeret, Éneklés/zenélés, Tánc, Általános harci tapasztalat, Íjászat, Hajítás, Vakharc, Harc alakzatban, Lovaglás, Idomítás, Esés, Ugrás, Mászás, Lopakodás, Rejtőzés, Csapdaismeret, Csomózás, Hangutánzás, Kínzás, Fájdalomtűrés, Helyismeret, Éberség, Sebgyógyítás, Etikett, Erdőjárás, Vadászat, Szakma, Aura, Szellemnyelv, Rúnaismeret

Ha a leendő harcosok sikeresen teljesítették a próbát akkor jogot kapnak rá, hogy saját jurtába költözzenek, párt válasszanak, gyermeket nemzenek. A veteránok tanácsa dönti el, hogy osztozkodásnál ki mekkora részt kap a hadizsákmányból, a többi nemzettség felajánlott javaiból.

A trónus varázslóinak képzéséről, mentalitásáról, mindennapjairól

A trónus varázslója nem húz jól elválasztható vonalat jó és rossz között. Hiszik és vallják, hogy ami az egyiknek jó az a másiknak rossz. Saját közösségüket és az egyéni fejlődésüket többre tartják mások életénél. Saját fészkükbe nem piszkítanak. Értékességben élesen elkülönítik az embereket, hasznosakra és pondrókra. Céljaik elérésében nem válogatnak az eszközökben, ám ha veszélyes vállalásba kezdenek először igyekeznek felkészülni annak kívánalmaira. Nincs ez másként a mágia terén sem.

A nálad nagyobb dolgok felkészületlen bolygatása bűn a szemükben. Azt tanítják, hogy az eszközt a hozzá nem értő használat teszi kiszámíthatatlanná. Tisztelik és megbecsülés a régiek és mások érdemeit de keresik a saját válaszaikat is. A szemtelenséget, a alaptalan beképzeltségeset nem szenvedhetik. Ha nekromanciához folyamodnak mindig próbálják kímélni az értékes lelkek körforgását. Bőven vannak másként hasztalanok, van miből válogatniuk. A nekromanciát nem tartják alantas, mocskos dolognak. Művészetet, a közvetítők nélküli, önálló akarat diadalát látják benne. Hiszik és vallják, hogy hajdan sokkal letisztultabb formában létezett, szerintük aki erre az ösvényre lép nem követ el súlyos hibát.

A varázslókat egészen fiatal koruktól képzik. A nomád sámánok gyermekeiből, megrendelt rabszolgákból és persze saját utódaikból válogatva őket. Ha méltónak találják szívesen okítják a náluk menedékre lelteket is. Cserébe csak annyit várnak el mint bárki mástól. Elvhűséget, tiszteletet, összetartást.

A rendnél tanulható képzettségek:

Nyelvismeret, Írás és olvasás, Építészet, Térképészet, Történelem- és Legendaismeret, Heraldika, Bölcselettudomány, Méregkeverés, Emberismeret, Élettan, Orvoslás, Művészetek, Közelharc, Kardvívás, Lándzsavívás, Lefegyverzés, Fegyverrántás, Lovaglás, Értékbecslés, Idomítás, Etikett, Csapdaismeret, Álcázás/álruha, Kínzás, Fájdalomtűrés, Helyismeret, Éberség, Uralkodás/tekintély, Herbalizmus, Alkímia, Jelmágia (3.kör), Mentálmágia (3.kör), Titkos Alkímia (2.kör), Asztrál mágia (2.kör), Evokáció (2.kör), Nekromancia (2.kör), Szimpatikus mágia (2.kör)

A tanoncok képzéshez gyakran hívnak megidézett szellemeket segítségül. Nem ritkán a rend hajdani mestereit. Nem oszlanak beavatási fokozatokra, egyedül mestert és tanítványt különböztetnek meg. Az erődben egyszerre 20-25 növendék tanul, a mesterek száma ritkán haladja meg a tízet. Minden mester szava egyformán nyom a latba, a döntéshozás szavazással zajlik.

Részlet az Acéltrónus mágikus tárházából

Kórságok pálcája 0 Mp (3.szintű nekromantikus idézés,-3 szint)
Temetőben, dögkútnál, avagy hasonló helyen egy éjközépkor végzett, egy órás rituáléval magamhoz szólítok egy kisebb csapat bandolát – melyeket egy csontpálcikába börtönözök, a repülés és az inkarnáció képességével ruházok fel.
A kis fenevadak k10 napig maradnak a pálcában (bár minden éjközépkor megújítható a kötés, immár csak fertályórás szertartással és egy csepp vérrel) amellyel ha bal kezembe fogva rámutatok valakire és szellemnyelven utasítást adok nekik kirajzanak a megjelölt személyt támadva. A fenevadak legfeljebb 10 méterre távolodhatnak el a pálcától.
Minden kórsághoz külön rituálé és egy, ebben a kórban elhunyt személy koponyája szükségeltetik.

A kacskakéz átka 0 Mp (1.szintű mentál mágikus bénítás,-1 szint)

Varázslatom kezdetétől áldozatom nézem, kezemben egy összeaszott kézfejet szorongatva, a kézfej származhat majomtól is, ám ekkor meg kell fosztani hüvelykjétől. Kívánom, hogy áldozatom karja legyen esetlen és gyenge olyan, amilyen ez a kéz lenne. Ha átkom megfogan az időtartam végéig −1-gyel csökken Ügyessége, ha harcolni kíván azt −1 KÉ-vel, valamint −10 TÉ-vel és VÉ-vel teheti csak.

Dögök percnyi élesztése 13 Mp (1.szintű nekromantikus feltámasztás x4)

Varázslatom négy friss holttestbe szólít betegségszellemeket, fontos, hogy ilyenek legyenek a közelben, a fenevadak k10 körig zombiként mozgatják a holtesteket majd elhagyják azokat. Akaratommal bármikor a porhüvelyek elhagyására kényszeríthetem őket de azt is megparancsolhatom, hogy pusztulásukig mozgassák.

Pusztulás a viharban 50 Mp (6. szintű mentál-mágikus eltüntetés,-1 szint)

Varázslatomat viharban mondom el, ha áldozatom elvéti mágiaellánállását, valamint ÜGYESSÉG+ERŐNLÉT tulajdonságainak értéke nem haladja meg a 24-et azonnal meghal. Halála pillanatában villám hasítja ketté az eget és dermesztő szél söpör végig a környéken. Az így elpusztított áldozat lelke általában szellemként visszatér, hogy gyilkosát kísértse.

Takaros tetem 30 Mp (3. szintű átlényegítés)

Varázslatom egy a bomlás kései állapotában lévő testet változtat frissnek tűnővé. Ahhoz, hogy az átalakulás végbemenjen sikeres élettanpróba szükséges 30%-ra. Súlyos balsiker esetén a test még inkább bomlani kezd. Századéves csontvázakból így sem csinálhatok friss tetemet.

Megértés 10 Mp (1. szintű gondolatolvasás)

Varázslatomnak hála megértem áldozatom szavait akkor is ha idegen nyelven hangzanak el.

Bosszúálló lidérc 30 Mp (30% Nekromancia, 5. szintű idézés,-2 szint)

Temetőben, éjközépkor háromórás rituáléval magamhoz szólítok egy kísértetet – gonosz lény sírjából való földbe pentagrammát rajzolok, csúcsain fekete gyertyákat gyújtok, közepébe véres kardot szúrok amit a lidércnek ajánlok, közben mindvégig gyűlöletes ellenségemre gondolok és elképzelem ahogy a gyertyák füstjében ölt testet gyűlöletem.

A hívásra érkező szellemet az inkarnáció képességével ruházom föl, értelme állatias, kínzó gyűlöletet érez, leginkább haragosom irányában, szellemnyelven alaposan elmagyarázom neki hol is találja. A lidérc ha bevégezte feladatát visszatérhet oda ahonnét jött.

Értékei:
Szellemlény szintje: 5
Aura: 50% ÉP: 15
KÉ = 10 + Aura 10-es része (15)
TÉ és VÉ = Aura (50)
Szellemképesség: Inkarnáció

Recept az mumifikált szolga készítésére 0 Mp (4. szintű nekromantikus feltámasztás, 41 napos rituálé,-5 szint)
A rituálé alanya hűséges szolgád legyen ki önként vállalkozik vagy álmában öleted meg. Élettelen testét éjközépkor fektesd kőoltárra egy keresztúton. Az oltár lapját a Haláltagadás rúnajel díszítse. Agyvelejét orrlyukain keresztül húzd ki hosszú fémkampók segítségével. A koponyaüreget pálmaborral öblítsd ki. A törzs megnyitásához éles, bekormozott kést használj, a test bal oldalát vágd fel, a belsőségeket emeld ki a nyíláson át. A szívet, májat, veséket tartsd meg. Az üreget öblítsd ki pálmaborral és töltsd meg mirhával és fahéjjal, a sebet varrd össze. A hús kipurgálásához helyezd a testet hétféle olajból és gyantából készített fürdőbe, nem kevesebb mint negyven napra. A belsőszerveket hasonlóképpen kezeld tíz napig majd helyezd őket lepecsételt alabástromedényekbe. Ha a testről minden hús leszikkadt mosd azt le. A testet és az arcot tömd ki mirhával és fahéjjal vart zacskókkal. A testet csavard erős vásznakba. A májból és vesékből főzz kását és éjközépkor fogyaszd el. A szívet, az irántad érzett hűség szimbólumát helyezd vissza a mellkasba egy hajtincseddel együtt. Az első rávetülő holdsugár hatására a múmia fölkel. Értelme akár egy hűséges kutyáé. Szellemnyelven utasíthatod.

Értékei:
Élőhalott osztálya: 4
Aura: 40%
KÉ = 10 + élőhalott osztálya (14)
TÉ és VÉ = 10 x osztály (40)
Fájdalomtűrés: immúnis
ÉP: 14 (10 + osztály)

Cikázópenge szertartása 0 Mp (3. szintű mentál mágikus nemesítés,-3 szint)

A szertartást viharos időben, egykori csatamezőn vagy heves, ember halállal járó összecsapás helyén kell elvégezni. Fontos, hogy a helyen ahol lebonyolítom jól látszanak a villámok fényei és a komor fellegek. Ezért érdemes féltető alatt vagy széles ablakok előtt végezni. Kiválasztott pengémet vörös bársonyba csavarom melyet szintén vörös viasszal zárok le, egy óráig hagyom így pihenni. Kipányvázok egy bárányt vagy más nagytestű jámbor állatot melyre szintén csepegtetek a viaszból, előveszem a pengét és hagyom, hadd tükröződjön rajta a villámlások fénye majd az állatba döföm és végzek vele. Aznapra pengém gyorsabb lesz, cikázóbb, igazán vérontásra való eszköz, TÉ-je +10-zel, sebzése +1-gyel nő.

Heg fogadalom 11 Mp ( 1. szintű Igaz Esküvés x2)

Arcunkból vért fakasztunk és esküszünk, a sebek lesznek tanúi szerződésünknek. Ha fogadalmát bármelyikünk megszegné onnantól állandó nyilalló fájdalmat érez az egykori vágás helyén (fájdalomtűrés 10%) és enyhe szorongás lesz rajta úrrá (Félelem 1), még el nem kezdi ismét betartani az egyességet. A varázslat ellen nem dobható mágiaellenállás mivel önkéntes beleegyezést kíván. Ha a varázslat végbement a seb azonnal összezáródik.

Kivéreztetés 31 Mp (Életerő 3, Lágyítás 1, titkos alkímia)

A varázslat az áldozat vérét meglágyított pórusain keresztül szivárogtatja el. A rettenetes látvány miatt lélektani hatása is rendkívüli. Mivel azonban folyamatos auraérintést és sikeres 70%-os élettan próbát kíván, csak a legnagyobbak képesek alkalmazni.
Az áldozat minden körben folyamatosan 1 ÉP vért veszít és a sebesülésének megfelelő fájdalomtűrés próbát is meg kell dobnia. A varázslat így az első körökben inkább csak rémült döbbenetet okoz, de nem sokkal később a szerencsétlen áldozat már a saját vérében fetreng a földön. Nem ritka, hogy a látványtól elborzadva a közelben állók öklendezve görnyednek össze. A lágyítás formulája önmagában még nem lenne elegendő, hiszen a vér a test részeként az élőlény ideájának része. A vér tehát még a meglágyított ereken sem szivárog át, hanem folytatja megszokott útját. (Ahogyan a légies, vagy képlékeny ember sem hullik szét) Az életerő formulája már képes az ideával ellentétes mozgásra bírni a vért, így az szabad prédájává válik a mágiának. A rész-egész törvény miatt az egész emberre kell hatni, így természetesen normál mágiaellenállás dobható. Varázslás közben a varázsló összeszorított öklének ujjai közül vér szivárog, a közelben állók sós ízt éreznek.

Álarc 21 Mp (2. szintű átlényegítés, 1. szintű zajtalanság)

Varázslatom segítségével egy konkrét, vagy éppen kitalált személy arcát és hangját másolhatom le (hangutánzás +30%) az időtartam végéig.

Fájdalomvarázs 20 Mp (2.szintű igaz illúzió)

Áldozatom egész testén fájdalom söpör végig (fájdalomtűrés 20%) és az időtartam lejártáig kínozza.

Hamis áldozat 46 Mp (Leplezés 4, metamágia, Idézés 3, nekromancia, Másolás 3, ideamágia)

A varázslat az életemre törő ellenség megtévesztésére szolgál. Saját magamról másolatot készítek, majd belé egy lelket ültetek. Így a rám törő gyilkosok, ha egy kis szerencsém van, ál-valómat ölik meg, s elégedetten távoznak. A másolat elég silány minőségű (−3), de ehhez a feladathoz jobbra nincs is szükség. Annak ellenére, hogy a varázslat nekromantikus idézést is tartalmaz, szerencsére nemigen kell tartanom a lélek bosszújától, hiszen minden valószínűség szerint csak percei vannak hátra, s máris visszatérhet. Az ál testem mozog, nyögdécsel, harcol az életéért, menekülni próbál, de ezenkívül semmi értelmes dolgot nem fog művelni. A csalásra csak az aurák felismerésében jártas, s engem jól ismerő ember jöhet rá, nyitott harmadik szemmel szemlélődve. Varázslásközben a varázsló fájdalmas nyögést hallat. Az idézés egy 1. szintű Felruházást és egy 2. szintű Megkötést tartalmaz. Feltámasztásra nincs szükség, hiszen a test él. A frissen megjelenő szellemlény a testben marad, hiszen személyisége minden tekintetben a varázsló személyiségét másolja, így a varázsló másolt teste tökéletes lakhely (és börtön) számára.

Sebkötöző rituálé 10 Mp (3. szintű átlényegítés,-2 szint)

Képzeletbeli körben a négy főégtáj mindegyikén gyertyát gyújtok, lángjukba drága, őrölt teafüvet szórok, lehunyt szemmel elképzelem, hogy átjárja azokat egyfajta vitális energia, sérüléseimre mirhából készült balzsamot kenek. Belehajolok a füstbe és mélyen belélegzem. Sebeim egyenként k10 kör múlva behegednek, varosodni kezdenek. Ha 40%-ra sikeres gyógyítás próbát dobok a gyógyulásuk üteme 1,5-szerese lesz a normálisnak és egyenként 1 Ép-t is visszakapok. Balsiker esetén azzal a sebbel nem próbálkozhatom újra. A rituálé alatt nem romlik az állapotom.

Tükörvarázs 10 Mp (ideamágia 1)

A varázsló körül (az aurán belül tetszőleges helyen) a varázsló hasonmása jelenik meg. A hasonmás pontosan úgy néz ki, és pontosan ugyanazokat a mozdulatokat teszi mint a varázsló, de az első érintésre eltűnik. Minden további manaponttért még egy fantom-más készíthető. Mivel a varázsló önmagát másolja, nem kell képzettségpróbát dobnia. A másolatok a varázslóból „lépnek” ki.

Bűvinas 14 Mp (1. szintű átlényegítés x5)

Elfeslett, koszos, összevérzett ruháim változtathatom újjá a varázslat segítségével, illetve jómagam hozhatom formába. Testemről eltűnik a kosz, hajam, szakállam ápolttá változik, akárha nemrég tisztálkodtam volna. Ha egyik kezemben tűt és cérnát, a másikban pedig egy kulacs vizet tartok a varázslat vélhetően transzmutálódik.

Hamis rothadás 23 Mp (2. szintű igaz illúzió x2, 1. szintű hamis illúzió)

Ha áldozatom elvéti mágiaellenállását, kiválasztott lábfejét gyors ütemben rothadni véli. A rothadást tompa fájdalom és édeskéz bűz is kíséri (fájdalomtűrés 10%), a testrész egészen a csontig lecsupaszodik. Az áldozatot nem éri valódi kár, ha elmúlt a varázslat a láb visszaáll eredeti állapotába.

Kijózanítóvarázs 20 Mp (2. szintű átlényegítés)

A varázslat elmondása után szinte azonnal kijózanodom, csak tudjam elmondani. Ha 20%-ra sikeres élettan próbát dobok a hatás állandósul, ám ha próbámat elvétem csupán K10 körre tisztulok ki.

Háziszolga 11 Mp (Evokáció: 20%)
Kicsiny, játékos szellemet szólítok magamhoz, mely az általam kijelölt területen forgószélként süvít keresztül, tisztára söpörve a helyiséget (az apró tárgyakat útmutatásaimnak megfelelően igyekszik épségben hagyni). A szellem k10 percig áll rendelkezésemre, percenként 100 kőlap nagyságú területet tisztítva meg. Viszonzásképpen megelégszik bármilyen meggyújtott füstölővel, melynek füstjével kedvére eljátszhat.

A holtak átka 30 + 20 (k10 óra) Mp (7. szintű igaz illúzió, 5. szintű sugallat, 4. szintű szimpátia, 1. szintű sugallat, −5 szint)

Ellenségem iránt érzett tomboló gyűlöletem és egy elorzott kedves tárgyát felhasználva megátkozom őt. Viharos időben, éjközépkor pentagrammát rajzolok olyan földbe amiben egykor élőhalott pihent. A pentagramma minden csúcsába beleírom haragosom nevét. A rituáléhoz használt tárgyat a közepébe fektetem és önvéremből csepegtetek rá. A hajnal első órájában felidézem haragosom arcát, elképzelem ahogy környezetében minden és mindenki halottá válik a számára. Ágya ravatal lesz, szolgái vánszorgó hullák stb. Varázslatom időtartamát 20 manáért tartóssá növelem (k10 óra). Ha a varázs megfogan áldozatomat halk suttogás ébreszti (Sugallat 1), bár mindez csupán illúzió de ő szentül meg van arról győződve, hogy a valóság amit lát (Sugallat 5), az ellenkezőjére áldozatom szinte képtelen rájönni. Az emberi beszédet nyögdécselésnek, hörgésnek véli, a segítségére siető szolgákat feléje kapó hulláknak stb. Varázslatom a hajnal első órájában fogan meg és legfeljebb napfelkeltéig tart a dobás függvényében.

Éjjeli őrszem 22 Mp (Evokáció 30%)
Egy mélyedésbe kulacsnyi vizet töltök és fertályórás szertartás keretében egy őrszellemet idézek táborunkhoz. A szellem vízalakban őrködik felettem egy napon keresztül, vagy míg odébb nem állok, és suttogva ébreszt (sugallat) ha az általam meghatározott dolog történik, (pl. ellenségeim törnek reám, avagy szellemlényt érzékel) 80 lépés távolságon belül. Mást nemigen tehet értem, csupán ennyire képes, ám szolgálatait nem is méri drágán, csupán azt várja el, hogy ugyanúgy segítsem ki őt, ha ezen időben őt zargatná valamelyik haragosa.

Rontás 10 Mp (Evokáció 10%)

Varázslatommal megparancsolom egy csapat bandolának, hogy támadja meg az áldozatot. Az általuk terjesztett betegséget a KM határozza meg, a körülmények függvényében.

A varázslatot csak úgy lehet végrehajtani ha vannak betegségszellemek a közelben, temetőben, dögkútnál, járvány-sújtotta helyeken például.

Hírvivő 12 Mp (Evokáció: 30%)
Egy baromfi tetemével, fertályórás szertartás keretében rókaszellemet hívok magamhoz. Kérésemre felkeresi az általam elérni kívánt embert (vagy szellemet) és materializálódva előtte elmondja üzenetemet. Ildomos pontosan elmagyarázni neki az útvonalat vagy a célszemély kinézetét, illetve nem túlzottan bonyolult üzenetet rábízni. A célszemélynek persze szellemnyelven beszélnie kell, ha érteni is akar szavaiból valamit, valamint ha többször is igénybe kívánom venni ezen szellem segítségét, nem árt az üzenet utolsó mondataként megkérni a másikat, hogy néhány falattal kínálja meg őt.

Méregsemlegesítés 32 Mp (Mozgás 3, titkos alkímia, Azonosítás 2, titkos alkímia)

A varázslat alkalmazásához 15-30 %-os nehézségű méregkeverés képzettségpróba szükséges Azelőtt alkalmazhatom ezt a mágiát, hogy a méreg teljesen felszívódott volna. A varázslat hatására a méreg ott távozik, ahol bejutott a szervezetbe, tehát fegyverméreg esetén a seben át folyik ki, míg akit étek- illetve italba rejtett méreggel próbálnak elveszejteni, az megtapasztalhatja egy kiadós tengeribetegség minden kínját. A varázslat alanya általában megváltásként fogadja segítségemet, de persze ha ellenkezne (pl. leleplezett gyilkos merénylő, aki a halálba menekül), akkor dobhat mentődobást.

Fenővarázs 0 Mp (1. szintű átlényegítés,-1 szint)

A hajnal első órájában mondom el varázslatom, fegyverem magam elé fektetem, jobbomban egy fenőkövet tartva. Ha 30%-os nehézség ellenében sikeres fegyverforgatás-próbát dobok pengém borotvaélessé változik, balsiker esetén semmi nem történik, 20%-nál nagyobb balsiker esetében pengém kicsorbul. Ha a varázslatom sikeresen megfogant fegyverem néhány pengeváltás erejéig +1 sebzést kap.

Méregkeverő ráolvasás 10 Mp (3. szintű átlényegítés,-2 szint)

Varázslatommal gyenge, silány mérgekből csinálhatok veszedelmes, netán halálos főzeteket. Éjszaka magam elé helyezem a mérget tartalmazó tégelyt, porrá őrölt kígyófogat és skorpiósást adok hozzá, fertályórás ráolvasás és sikeres 30%-os méregkeverés próba után a matéria végleg átalakul, transzmutálódik, súlyos balsiker esetén elveszti minden mérgező tulajdonságát. Minden méreg „elkészítéséhez” külön rituálé szükségeltetik.

Suttogás 10 Mp (1. szintű sugallat)

Áldozatomnak súghatok, sugallhatok valamit. Tudni fogja, hogy kívülről érkezik, nem sajátja az ötlet.

Bénítás 10 Mp (1. szintű bénítás)

Ha varázslatom megfogan áldozatom Ügyessége és KÉ-je −1-gyel, TÉ-je és VÉ-je −10-zel csökken.

A hamis élet szertartása 40 Mp (9. szintű nekromantikus feltámasztás,-5 szint)

Ezen rituáléval a nekromanták a holtakat szokták visszahozni az életbe, amennyiben azok negyven napnál nem régebben hunytak el. Ha a varázslat sikerül is, az alany sokszor démonná válik vagy idővel megőrül. Ügyeljünk arra, hogy a tetemet a lehető legjobb állapotban őrizzük meg.

Korán kelek, a padlót anyatejjel kevert vérrel hintem meg olyan helyen ahol egy gyerek született és egy gyermek meg is halt egyazon napon belül. Pentagrammát rajzolok, csúcsaiba a megidézni kívánt lélek nevét és a „Haláltagadás” rúnajelét írom felváltva. A rituálét éjközépkor kezdem el, a pentagramma közepébe a feléleszteni kívánt elhunyt testét fektetem, kezében valamely kedves tárgyával, homlokára korábban az „Élet” rúnajelet írtam, teste körül gyertyákat gyújtok. Megidézem a lelkét, elképzelem ahogyan az a gomolygó füstben ölt alakot. Ha a szertartás sikeres volt a test hatalmas sóhajtás kíséretében talpra-emelkedik, ráadásul teljesen életképes is. Lélegzik, dobog a szíve, van anyagcseréje, csak egy tüzetesebb aurafürkészés leplezheti le, hogy valójában élőhalottról van szó. Gyakori nem kívánt „mellékhatás”, hogy az ismét életre hívott lény ellenállhatatlan vonzalmat érez a vér iránt.

Gyilkos fattyú 32 Mp (8.szintű távolbahatás, 2. szintű szimpátia,-5 szint)

Ellenséged valamely közeli rokonát -legtöbbször egy fattyát használod fel arra, hogy őt magát megleckéztesd.

Éjközépkor, tiszta időben, magas hegytetőn vagy vártorony fokán szórj szét földet, vagy homokot amit csatamezőről hoztál, egyengesd el. Ölj le három kecskét, a vérükből adj inni a földnek, s miközben ezt teszed ellenséged arcát lásd magad előtt az ő nevét ismételgesd. A földbe rajzolj pentagrammát, a közepébe ültesd a gúzsba kötött rokont. Egy pengével ami már kóstolta ellenséged vérét vágd fel a rokon ereit. Amennyiben sikeres élettanpróbát dobtál 30%-ra és az áldozatod elvéti mágiaellenállását az ő erei is megnyílnak, segítség nélkül vélhetően elvérzik. Ha előrelátó vagy megmented a rokont, így felhasználhatod későbbi terveidhez is.

Parancsnoki fellépés 12 Mp (1. szintű átlényegítés x2, 1. szintű akaratátvitel)

Varázslatom elmondásához nélkülözhetetlen, hogy legalább inas (5%) szinten képzett legyek az Uralkodás/tekintély képzettségben. A sikeres bűbáj hatására hangom parancsolóbb, tekintetem ridegebb lesz, ráadásul a kiszemelt áldozat elméjében feldereng egy régi, homályos emlék, hogy egy ismerőse csúnyán megjárta mikor packázott velem. Ezek összesen +20%-ot adnak a képzettséghez az áldozattal szemben.

Arcátlan bolond 22 Mp (mentális befolyás 2.szint, mentális befolyás 1.szint x2)

Varázslatom áldozata ha elvéti mágiaellenállását úgy kezd viselkedni mint aki megbolondult. Trágár kézmozdulatokat tesz, káromkodik, grimaszol. Ha szerencséje van nincs senki a közelben akit felingerelne viselkedése. Ám az embert kevesebbért is lefejezheti egy bősz kardnemes.

A setét láncolat átka 24 Mp (4. szintű szimpátia, 4. szintű idézés +1 szellemképesség, −3 szint)

Hideg téli éjjelen, mikor az égen a Szem csillagkép fényesen ragyog varázskört rajzolok, a körben egy varangyokkal teli zsákot ások el, benne haragosom minél élethűbb, tenyérnyi szobormásával vagy arcképével. Kitekerem egy fehér galamb nyakát, véréből inni adok a hónak, a vérmocskos olvadékból egy fél kupányit elfogyasztok. Fekete gyertyát gyújtok és a rituálé végéig kezemben tartom, a viaszból csepegtetek a galamb tetemére. Egy órán keresztül gyűlölettel telve kántálom ellenségem nevét. Megidézek egy aljas természetű, minden tekintetben korlátolt szellemet, a sötét érintés szellemképességével ruházom fel, gyűlöletem fölhasználva ellenségemhez láncolom. Ha áldozatom elvéti mágiaellenállását a szellem megszállja testét és időről időre igyekszik előhozni lelkének sötét vonásait, a szellem jelenléte valószínűleg egyéb módokon is gyötörni fogja. Megmagyarázhatatlan rémálmok a halálról, a túlvilágról, dührohamok, ártatlan tréfák túlreagálása stb.

Kísértetszelence 20 Mp (Haláltagadás rúnajel)

Készítettek egy szelencét olyan fából ami temetőben nőtt és éjközépkor vágtak ki, fekete selyemmel béleltetem, csontberakást tétetek rá olyan lény csontjából ami egész életét fogságban élte le. Gondom van rá, hogy a kidöntése után ne érhesse napfény a faanyagot egészen addig még a kész tárgyat be nem fejezem. A szelencére erős lakatot tétetek, az egyetlen hozzávaló kulcsot négy napig fürösztöm spirituszban. Ezek után belsejébe a „Haláltagadás” rúnajelet írom, feláldozok és elhamvasztok egy szüzet, hamvait a dobozba töltöm. Egy holdhónapig minden éjközépkor elvégzek egy fertályórás ráolvasást és vérrel itatom meg a szelencét. Miután elkészült képes lesz arra, hogy a közvetlen közelében elhunyt egyetlen személy lelkét magába zárja ha az elvéti aurapróbáját, célszám a varázstárgy készítésekor érvényes aurám. Ha legközelebb feltámasztok egy holttestet nem kell erőimet pazarolnom szellem megidézésére, nyugodtan használhatom a szelencében levőt. Ha bárki felnyitja a dobozka fedelét a kísértet kiszabadul és természetétől függ csupán mit cselekszik. A szelence lélekkovácsolással készült varázstárgynak minősül. Elkészültekor sikeres nekromancia próbát kell dobnom 20%-ra, súlyos balsiker esetén a doboz többé nem lehet alanya a szertartásnak.

Főzővarázs 20 Mp (3. szintű átlényegítés,-1 szint)

Bűbáj segítségével a nyers vagy romlott húst ízletes sültté vagy tartós szárított élelmiszerré változtathatom, a hajnal első órájában fertályórás ráolvasással.

A sziklatest rituáléja 10+20 (k10 óra) Mp (Tikos Alkímia keménység 4.szint, -3 szint)

Varázslatomat legalább embernyi sziklatömb közelében végzem. Pentagrammát rajzolok és a közepébe ülve fogyasztok abból az italból miben borsónyi gyémántot áztattam napokig. Fertályórás meditációm során elképzelem amint testem a sziklához hasonlóan keménnyé lesz az elfogyasztott ital átjár és megerősít. Élettan próbát teszek 30%-os nehézségre, ha sikerrel jártam testem bár olyan kemény lesz mint a kő de ez sem a mozgásban sem más teendőimben nem akadályoz. Legfeljebb tíz óráig maradok ezen állapotomban, számszerűleg +8 SFÉ-t jelent. A varázslat hatására lépteim nyomán finom kőpor marad hátra.

Az eleven szobor szertartása 3 Mp (5. szintű nekromantikus idézés, 3. szintű átlényegítés −5 szint)

Ügyes mesterem vagy ha kellően tehetséges vagyok hát magam, az emberhez majd mindenben hasonlító szobrot készít, melynek ízületei mozgathatóak, ez sikeres élettan és szobrászat próbát igényel 50%-ra. Bárki is készíti szerszámait az „Élet” rúnajel díszítse és munka közben minden gondolata akörül forogjon, hogy a test minél tökéletesebb legyen. A szertartáshoz szükségem lesz egy segédre, legjobb ha a szobrot készítő mester az, ha ez nem megoldható akkor egy vér szerinti rokonom legyen. A kész szobrot oltárra fektetem és újszülött bárány vérével kenem be, szíve helyére egy még dobogó emberi szívet helyezek, az üreget ragasztó segítségével lezárom. Egy holdnapig minden éjközépkor és minden hajnalban füstölőket gyújtok körülötte és elképzelem ahogy a füsttel együtt egy holt lelke is a kőbe költözik, segédem pedig minden tizenharmadik órában megkongat egy gongot mire a „Haláltagadás” rúnajelét vésték. Az utolsó éjközépkor ügyelek rá, hogy a helyiségben ahol az eleven szobor fekszik huzat legyen. Az első erős szél hatására olybá tűnik mintha felsóhajtana, ekkor teremtményem életre kél. Szellemnyelven utasíthatom bár értelmi képességei nem túl kiemelkedőek. Mondani sem kell, hogy harcban páratlan, testén elvásnak az acélfegyverek, kő öklei pedig mint az érett dinnyét úgy zúzzák be a koponyát.

A teremtmény értékei:

Élőhalott osztálya: 5

Aura: 50%
KÉ = 10 + élőhalott osztálya (15)
TÉ és VÉ = 10 x osztály (50)
Fájdalomtűrés: immúnis
ÉP: 15 (10 + osztály)

SFÉ: 8

Sebzés: Két kocka összege +8

Kulacsvarázs 10 Mp (1.szintű Titkos Alkímia)

Egy edénybe korsónyi (1l) tiszta és jéghideg ivóvizet teremtek. Varázslatomat érdemes harmatos reggelen vagy nagyobb, akár sós vizek közelében elmondani. Sivatagban vagy száraz helyeken, tűz közelében aránytalanul nagy energiákat venne el.

Lidérclámpás 0 Mp (Evokáció 20% −2 szint)

Egy lámpás körül gyertyákat és mécseseket gyújtok, megvárom még kialszanak, közben varázsigét kántálok. Hitvány szellemet szólítok és a lámpásba tessékelem, elképzelem ahogy fény árad belőle. A lámpás ha megdörzsölöm világítani kezd túlvilági zöld derengéssel, fényereje akár egy olvasógyertyáé, következő dörzsölésig vagy napfelkeltéig világít. A szellemnek viszonzásképpen engedem, hogy néhány percet kisebb tűz vagy más hőforrás közelében sütkérezzen.

Nyaldosó Lángok 14 Mp (1.szintű Tűz-teremtés x5)

Varázslatomat tűz közelében mondom el, ez lehet akár egy fáklyákkal jól kivilágított helyiség vagy egy jókora kandalló szomszédsága is. Áldozatom ha elvéti mágiaellenállását testének öt kijelölt pontján fáklyányi lángnyelvek gyúlnak. Egyenként 1 Ép-t sebeznek, ha áldozatomon van éghető anyag akkor mindegyiknek 10-10% esélye van arra, hogy azt meggyújtsa. Ekkor még el nem oltja körönként további 1 Ép-t sebződik annyiszor ahány helyen meggyulladt.

Máglyahalál 53 Mp (Víz-teremtés 2.szint, átlényegítés 5. szint, tűz-teremtés 1.szint)

Varázslatom igen kegyetlen és látványos, áldozatomra esőszerűen vizet zúdíttok amit lámpásolajjá lényegítek át, majd tűz-teremtés segítségével meggyújtom. Ha sikeres Alkímia próbát teszek 20%-ra akkor a víz tartósan transzmutálódik. Áldozatom 6 Ép-t veszít körönként még el nem oltják. Ám teste szörnyen összeég és a fájdalomtól könnyen elájulhat.

Szélutazó 50+20 (K10 óra) Mp (10.szintű átlényegítés,-5 szint)

Az egy órás rituálé szövegét huzatos helyen, tiszta időben mondom el miután egy hétig koplaltam. A rituálé helyén csengőket aggatok fel és hagyom hadd játsszon velük a szellő. Mindvégig arra gondolok, hogy könnyűvé és sebessé leszek, olyanná akár a szélvész. Hatására metszően hideg széllé változtatom magamat és az aurámba tartozó felszereléseimet is. Ahhoz, hogy ez sikerüljön sikeres Élettanpróbát kell dobnom 70%-ra, súlyos balsiker estében azonnal elpusztulok. Ebben a formámban K10 óráig maradok, bár ha megszüntetem varázsaltom rögvest visszaváltozom. Óránként annyi mérőfalnyi távolságon tudok keresztülsüvíteni amennyi a pillanatnyi aurám. Játszi könnyedséggel cikázom, kisebb tárgyakat, embereket, más élőlényeket dönthetek föl, gyertyák, fáklyák lángját olthatom el.

A Nyugalomszigete 32 +10 (K10 perc) Mp (Hamis illúzió 3.szint, igaz illúzió 1.szint, gondolatolvasás 1.szint)

Varázslatomat akkor használom ha könnyű, pihentető felüdülésre, netán alvásra vágyom. Meditációs pózba helyezkedem, lecsukott szemmel erősen elképzelek egy idilli környezetet, miután mágiám megfogant ez megelevenedik körülöttem, kirekeszti a külvilág bántó zajait, benyomásait, ha bármit megérintenék a tünemény szertefoszlik. Mágiámat másokon is használhatom, az idilli környezet mindenkinek más lesz persze. Legfeljebb tíz percig maradhatunk ebben a nyugodt illúzióban.

Imp hívása 22 Mp (2.szintű evokáció, 2. szintű harag)

Hívásomra apró ördögi lény jelenik meg, majd vad haragtól űzve az általam kiszemelt célpontra ront. A lény azonnal inkarnálódik, s bár nem túl hatalmas, tűhegyes fogaival kellemetlen sebeket ejthet, s gyors mozgása, kiszámíthatatlan szökellései miatt eltalálni is nehéz. (Ép: 12, VÉ:40, TÉ:20, KÉ:8, Aura:20%, sebzés mindig kis kocka). A lény mentődobásra jogosult varázslatom ellen, amit ha nem vét el valószínűleg inkább nekem fog támadni. K10 kör elmúltával ez egyébként is elképzelhető, így célszerű időben odébbállni. Varázslás közben apró, kénszagú füstpamacs száll a magasba, abból szökken elő.

Rijacu a strázsa 10 Mp (Evokáció: 10%, -2 szint)

Alapos tisztálkodás után a védeni kívánt helyiségben, a megóvandó tárgy köré finom rizsport szórok szét nagy mennyiségben, a porba beleírom a szellem nevét akit szólítok. A négy főégtáj mindegyikére lapos kavicsokat helyezek, kis gúlákba rendezett füstölőket gyújtok. A védendő terület legfeljebb 20 kőlap nagyságú lehet. Az idő nagy részében a szellem földalakban szunnyad. Ha a megjelölteken kívül bárki belelépne fölkavarodik és valódi förgeteg gyanánt kél a betolakodó ellen, testét a négy kavics és a por alkotják. Igyekszik ellepni ellenfele szemét, száját. A finom por egyébként híven őrzi mindazok lábnyomát kik ráhágtak, eltüntetni nagyon körülményes, a minta újra és újra visszarendeződik kivéve ha a szellem harcba indul. A szellem egy teljes napig marad a szolgálatomban majd távozik, fizetség gyanánt egy tál kurkumás-rizst és szárított kígyóbőrt kér.
A szellem értékei:

Név: Rijacu, az első rizsaratás szelleme
Aura: 20%
Szellemképesség: Földelementál
Méret: 2 méter
Sebesség: 20 méter/kör
Rijacu segítőkész szellem. Kedvét leli az emberekben, főleg a dolgos aratókban. Egyedül a kígyókat nem szívlelheti, ha a védendő területen egy is tartózkodik nem hajlandó segíteni, ha megidézése után kerülne egy a területre azonnal távozik. Ha a közelben van lágy szellő lengedez és távoli aratóének foszlányai hallatszanak.

Macskatest 3 +20 (K10 óra) Mp (3.szintű mentálmágikus átlényegítés x2, −3 szint)

Napnyugtakor varázskörpárt rajzolok, úgy, hogy keresztezzék egymást, az egyik közepébe egy elkábított macskát fektetek. A keresztmetszetben macskagyökérrel illatosított füstölőt gyújtok. A másikban meditációs pózba helyezkedem és egészen addig úgy maradok még a nap teljesen le nem nyugodott. Közben a macskát figyelem, elképzelem ahogy kölcsön adja nekem előnyös tulajdonságait, amik a belélegzett füsttel áramolnak át belém. Varázslatomat 20 mana-pont elköltésével tartóssá teszem (K10 óra), sikeres élettanpróbát dobok 40%-os nehézség ellenében, súlyos balsikeres esetén időlegesen (k6 óra) megvakulok. Ha mágiám megfogant az időtartam végéig a macskához hasonlatosan jól látok a sötétben, ösztöneim, reflexeim kiéleződnek. Érzékelésem, Mozgékonyságom és Gyorsaságom 3-3 ponttal nőnek. Ha az időtartam alatt a macska felébredne, elpusztulna vagy csak a varázskörön kívül kerülne a mágia azonnal lefoszlik rólam. A varázslat mellékhatásaként az időtartam végéig láthatóan szőrösebbé válok, főleg karomon és lábamon.

Harci transz 10 Mp (1. szintű gondolatolvasás)

Mágiám segítségével az ellenem harcolók felszínes gondolatát fürkészhetem, azzal szemben akin a varázs megfogant +5 TÉ-t és VÉ-t kapok K10 körig, mivel előre látom milyen harci cselt fog alkalmazni.

Az uraság palástja 11 Mp (1. szintű hűség és félelem)

Kiterjesztett aurámban azok kiken a mágia megfogan félelemmel vegyes hűséget éreznek irányomban. Ha eddig utálkozva gondoltak rám most közömbösek maradnak, azok akik tiszteltek most hajlandóak még segítőkészebbek lenni.

Jelentéktelenség 20 +10 (K10 perc) Mp (2. szintű mentális illúzió)

Varázslatom hatására jelentéktelen senkivé válok, könnyedén elvegyülhetek a tömegben. Csak a kifejezetten engem keresők, az éber strázsák gyanakvását nehéz elaltatnom, ők 3-as nehézségű Intelligencia próbára jogosultak, hogy kiszúrnak-e. Varázslatom időtartamát 10 manáért K10 percre növelem.

Testőr 20 Mp (7.szintű nekromantikus idézés, −5 szint)

A varázslat segítségével hűséges őrt alkothatok ki megvédelmez. „Lakhelye” egy tárgy lesz ami számomra fontos kell, hogy legyen, lehetőleg mindig tartsam magamhoz közel.

Éjközépkor mindenfelé gyertyákat gyújtok, egyetlen sarkot hagyok csak megvilágítatlanul. A lángjukba finom porrá őrölt csontokat szórok, elképzelem ahogy füstjükben egy kísértet ölt testet. Pentagrammát rajzolok a közepén feláldozok egy ebet tizenháromszor tizenhárom szúrással, olyan tőrrel amit a „Haláltagadás” rúnajel ékít, szívvérből csorgatok a területre. Fertályórás kántálásban szellemnyelven a „védelmezz” szót ismételgetem. Ha varázslatom megfogan, a gyertyák túlvilági zöld fénnyel felizzanak majd ellobbannak, a sötéten hagyott sarokból vérfagyasztó vonyítás hallatszik és előlép új testőröm. Külsőre olyan akár egy megtermett kutya, szemei vörösen izzanak, karmai, fogai lehetetlenül nagyok és élesek, teste éjfekete és teljesen csupasz, torz csonttüskék türemkednek bőre alatt. A kísértet tomboló hűséget érez irányomban, olyan akár egy végtelenül hűséges, szörnyen ostoba ember. Ha nincs dolga a megjelölt tárgyban szunnyad, szellemnyelven bármikor utasíthatom. Vigyázni kell vele mert bárkire rárontana aki a legkisebb mértékben is ellenséges az irányomban. Ilyenkor vérfagyasztó vonyítás kíséretében tépi, szaggatja az illetőt. A szellem az inkarnáció szellemképességnek van birtokában. Szokása hozzám dörgölőzni, és törődést igényel, élő-eleven lényekkel kell etetni, bár éhen soha nem halhat.

Értékei:

Élőhalott osztálya: 7

Aura: 70%
KÉ = 10 + élőhalott osztálya (17)
TÉ és VÉ = 10 x osztály (70)
Harcmodor: Közelharc

Fájdalomtűrés: immúnis
ÉP: 17 (10 + osztály)

Szellemképesség: Inkarnáció

Sebzés: Nagyobbik kocka

Bájital 20 Mp (3. szintű szeretet, + tartós időtartam, −5 szint)

A főzet elkészítésére ilyen formában csak a Külső Erőket használó varázstudó képes.

Csillagtalan égbolt alatt bűvös erejű italt készítesz. Jó minőségű, drága vörösborba zsályát, mákot és rozmaringot szórsz, nyáladdal kevered el. Fölforralod olyan üstben amire az „Élet” rúnajel van felírva. Egy órán keresztül kántálod azon személy nevét kinek az italt készíted. Ha a varázslás sikerült a bájital K10 napig megőrzi hatalmát, ha a kiválasztott lény belekóstol, a hátralevő időben tomboló szerelmet érez irányodban. Némi furfanggal akár ostobaságokra, őrültségekre is rábírhatod.

Zárvarázs 30 Mp (3. szintű átlényegítés)

Mágiám segítségével ajtókat, ablakokat tehetek nyithatatlanná. Ha varázslatom megfogan oly módon változnak át, hogy csak fölfeszíteni, berúgni lehessen őket. A zárnyelvek benőnek, a reteszek szintén, a kampók odahegednek stb. Bonyolultabb zárszerkezetű alkalmatosságoknál mechanika próba szükséges, a nehézséget a KM határozza meg. A varázslat jó eséllyel transzmutálódik.

Hohory elhívása 10 Mp (10% Evokáció,-4 szint)
Éjszaka egy kútköré varázskört rajzolok, a káváján gyertyákat gyújtok, a lángjukban bekormozok egy tükröt amiben haragosom egy holdnapon belül megnézte magát, a lapját széttöröm, még véletlen sem pillantok a tükörképemre és esetleges segítőimet is óva intem ettől. Éjközépkor a szilánkokkal halálra kínzok egy értelmes lényt, tetemét a vízbe hajítom, egy olyan aranypénz társaságában amiért valakit megöltek. Ha varázslatom megfogan a kútból szörnyűséges, vízi-hullára emlékeztető, arc nélküli szellemlény jön elő. Ő Hohory a vízbe fojtott gyilkos. Megjelenésétől a kútból inni többé nem ajánlatos, egy évig mérgező lesz, fogyasztása fájdalmas rosszullétet okoz. Hohory értelme korlátolt de gonosz ravaszsága vitathatatlan, veszélyes őrült, szellemnyelven vigyázva elmagyarázom neki hol találja haragosomat. Hohory tébolyult kacagás közepette elindul levadászni őt és mindenki mást aki a holdnapon belül meglátta a tükörképét a széttört alkalmatosságban, én legfeljebb a sorrendet dönthetem el. Hohory addig nem nyugszik még áldozataival nem végzett, nappal sötét sarkokban lapul, éjszaka vadászik, azonban ha valaki összerakná a széttört szilánkmozaikokat rögvest visszatér oda ahonnét jött. Hohory tántoríthatatlan egyetlen gyengéje az, hogy nem állhatja saját tükörképét. Ha valakit üldözőbe vett ajánlatos, hogy legyen a közelében sok tükröződő felület, ez némileg lelassítja.

Értékei:

Aura 50% ÉP: 15
Orvgyilkolás 50%, Mászás 50%, Közelharc 50%
Szellemképességek: Inkarnáció, Félemkeltés (Varázsképesség 3.szintű félelem)

Hohory csalhatatlanul érzi milyen irányban találja következő áldozatát ha amaz elvéti aurapróbáját a szellemlénnyel szemben.

Tigrisszív 37 Mp (6.szintű átlényegítés, 3. szintű harag, 2. szintű gyűlölet, 2.szintű szeretet, −3 szint)

A varázslat elmondása alatt tigriscsontból készült holmit viselek, szívem fölé a tigris szellemjegyét írom és a levegőbe legalább fél karátnyi porrá őrölt tigrisszemet szórok. A kiterjesztett aurámban levő macskákat változtathatom tigrisekké. A macskák szemmel alig látható sebességgel alakulnak át, nyávogásuk baljós morgássá mélyül. Mágiámnak hála a tigrisek engem hacsak fel nem bőszítem őket, vagy különösen nem éhesek nem bántanak, ám a közelben tartózkodik közül bárkiket kijelölhetek akik iránt bősz haragot éreznek. Ahhoz, hogy a varázslat létrejöjjön sikeres élettan próbát kell tennem 30%-os nehézség ellenében. Súlyos balsiker esetén varázslatom alanyai elpusztulnak.

Félelmes kapu 33 Mp (3.szintű félelem, 3.szintű gyávaság)

Egy kiválasztott ajtóra vagy ablakra, esetleg a kiterjesztett aurámban levő összesre olvasom rá a varázslatot. Ha megfogan az időtartam végéig bárki aki áthalad rajtuk háborgó félelmet érez és határozottan úgy véli jobb ha nem lép be a baljós helyiségbe.

Bűvös motozás 41 Mp (4.szintű azonosítás, 1.szintű hamis illúzió)

Kiterjesztett aurámban mondom el a varázslatot. Ha valakin megfogan és fegyvere van akkor az legyen bármilyen eldugott helyen is, vörös fénnyel feldereng. A derengés könnyedén áthatol a szöveten és a vérteken hiszen nem más mint illúzió. A varázslat a lelkemből táplálkozik, ha valamit én nem gondolok fegyvernek a varázslat sem fogja.

Gonosz kacaj 22 Mp (2.szintű igaz illúzió, 1.szintű sugallat, 1.szintű gondolatolvasás)
Varázslatom áldozata, ha elvéti mágiaellenállását az időtartam végéig, valahányszor fokozott figyelmet igénylő tevékenységbe kezd idegesítő kacagásom fogja hallani a fejében. Úgy érzi képtelen koncentrálni az előtte álló feladatra, minden vonatkozó képzettségpróbájának a nehézsége megnő 20%-al. Sikeres összpontosítás dobás függvényében a KM mérsékelheti a büntetést legfeljebb +10%-ra.

Bestia 22 Mp (2.szintű átlényegítés 2x)

Varázslatom hatására ujjaimon a körmök erős karmokká válnak és arasznyira megnőnek, fogaim pedig veszélyes tépőfogakká változnak az időtartam végéig. Közelharcban sebzésük a nagyobbik kocka lesz.

A fenevad szeme 24 Mp (2.szintű félelem, 2.szintű gyávaság, 1.szintű sugallat, 1.szintű hamis illúzió)

Kiterjesztett aurámban áldozataim, ha mágiaellenállásukat elvétik késztetést éreznek arra, hogy a szembe pillantsanak. Tekintetemben baljós, állatias villanást vélnek fölfedezni egy röpke pillanatra, az időtartam végéig tartani fognak tőlem és nem érzik magukat elég bátornak ahhoz, hogy ártsanak nekem hacsak nem volt feltett szándékuk.

A nyomorultság átka 5+40 Mp (5.szintű átlényegítés, 5.szintű szimpátia, −5 szint)

Éjközépkor varázskört rajzolok azon földbe amit csatamezőről hoztam magammal. A földnek olyan lény véréből adok inni ami valamilyen testi fogyatékossággal élt. A kör közepén meditációs pózba helyezkedem egy olyan tárgyat tartva magamnál ami haragosomnak igen kedves. Felidézem haragosom képét, elképzelem ahogy teste meggörnyed, hátán púp sarjad, izmai petyhüdtté válnak, arca elrútul, férfiassága vagy méhe elsorvad. Az időtartamot 40 manáért K10 napra hosszabbítom meg. Ahhoz, hogy a varázslat létrejöhessen sikeres élettan próbát kell dobnom 40%-ra.

Rémálmok 74+20 (K10 óra) Mp (7.szintű Igaz illúzió, 4.szintű gondolatolvasás)

Varázslatomat alvó áldozataimra vagy ágyukra bocsájtom rá, amennyiben nemsoká elalváshoz készülődnek majd. Mágiám kifürkészi félelmeiket és álmukban eleveníti meg őket. Bár tudni fogják, hogy álmot látnak, de a lidércnyomásos éjszakát semmi pénzért nem élnék újra át és ami a varázslatban a leggonoszabb az, az, hogy az ébredés sem vet véget a szörnyűségnek, a rettenetes varázs az időtartam végéig munkál tovább, áldozata jól tudja, hogy már ébren van, de a rémálom csak nem ér véget.

A hamis végzet átka 11 Mp (1.szintű gondolatolvasás, 1.szintű sugallat)

Varázslatom nem több mint egy agyafúrt trükk. Ha megfogan az időtartam végéig bármilyen balszerencse érje is az áldozatot az úgy fogja gondolni, hogy ez az én átkomnak köszönhető. Valahányszor elbaltáz valamit és ez miatt szánakozik fölsejlik benne egy megérzés, hogy megátkoztam. Érdemes az időtartamot minél hosszabbra megnövelnem.

Nadálycsók 20 Mp (2.szintű mentálmágikus átlényegítés)

Ha varázslatom megfogan és 20%-os nehézség ellenében sikeres élettan próbát teszek áldozatom kiválasztott, friss vagy még be nem hegedt sebe vérezni kezd, a vérzést csakis mágia, vagy nagyon bonyolult, már-már mágikusnak számító herbalista főzetek segítségével lehet elállítani, még tart a varázslatom időtartama. Mondani sem kell, hogy egy komolyabb sebbe így akár percek alatt is belehalhat a legderekabb vitéz is. Balsiker esetén rajtam nyílik meg egy seb, amennyiben nincs rajtam sérülés úgy semmi nem történik.

Setét erek Változó Mp (Metamágikus praktika)

A rituálé végrehajtására csakis a Külső Erők útját járó varázstudók képesek.

Éjközépkor mély transzba révedek, tetoválószerszámaimat a lidércbokor ágának füstjében fürösztöm száz szívdobbanásig. Szívem fölé a harmadikszem szimbólumát tetoválom, fontos, hogy ezt csakis én tehetem meg. Ehhez sikeres képzettségpróbát kell dobnom 30%-ra. A tintába nyálamból is keverek. Az elkészült rajzolatból fekete ereket húzok, hagyom, hogy a megérzés vezesse a kezemet, az égész mű nem lehet nagyobb egy női tenyérnél. Ha ezzel a mintával is elkészültem éles, apró késsel félkör alakú vágást ejtek a tetoválás körül. A rajzolatot életerővel ruházom fel, elkészültekor annyi mana tárolására lesz képes ahány pontnyi életerőt most rászánok. A rituálé befejezése annyiszor három mana-pontot követel ahány életerőpontot a rajzolatnak adtam. Amint a sebek begyógyulnak a minta fókusszá válik. A benne tárolt mana-pontok ha elfogynak, rövid, éjközépkor elvégzett szertartás keretében visszatölthetem őket. Ha a rituálé során a próbáim bármelyikén balsikert érnék el megtapasztalhatom egy kiadós szívroham minden kínját, hasonló keservek várnak rám ha valaki vagy valami a gyógyulása után annyira felsérti a rajzolatot, hogy vérem kiserkenjen. A fókusz csak ártószándékú varázslatoknál hajlandó segíteni. Csakis egyszer vethetem magam alá a rituálénak, az egy életre vagy még azon is túl szól.

A ködbestia köpenye 30 Mp (6.szintű nekromantikus idézés, -3 szint)

Az alábbi rituálé nem kevés kockázatot hordoz magában. A megidézendő bestia igen erős, ha a varázsló nem kellően felkészült és hatalmas akkor könnyűszerrel lerázza a béklyóit és ámokfutásba kezdhet.

Éjszaka rakj csípőfüstű máglyát, lángját az éjközép órájáig szorgalmasan szítsad. Nyúzz meg egy eleven farkast, a hím állat a falkavezér legyen. Testét kend be embervérrel és vesd a tűzre. Hagyd a tüzet had égjen hamuvá, közben varázsigéket mormolj. A bestia bőrét tisztítsd meg és készíttesd ki majd készíttess belőle köpönyeget. Az állat megmaradt csontjait vidd magaddal és a hamvakból is kéttenyérnyit. Ha a köpeny elkészült a csontokat őröld porrá, a hamuval és két zacskónyi ezüstporral elegyítsd és keverd bele fekete festékbe. A köpenyre ezzel írd szellemnyelven a tiltás, a fájdalom és a béklyó jeleit, fontos, hogy a jelek mindenhol jól láthatóak legyenek. Fogalmazz meg egy parancsot szellemnyelven. Ez lesz az ostor amellyel a szellemet kordában tarthatod. Eleresztheted vagy börtönébe zavarhatod. Ahhoz, hogy ezeket megtehesd két sikeres Szellemnyelv próbát kell tenned 40% illetve 30% ellenében. Ha bármelyiket elvétenéd eddigi erőfeszítéseid kárba vésznek, a szellembörtön ideája sérül. Ha sikerrel jársz és pillanatnyi aurád erősebb a megidézendő szellemnél az képtelen lesz megsemmisíteni a börtönét. Ködbeburkolózó terepen fejezd be a rituálét. Idézz vérszomjas szellemet, börtöne a köpeny legyen. A bestia képes lesz a gondolatok szövésére akárha egy ostoba ember volna. Állatias valóját a vérszomj és a vadászat utáni vágy tölti ki. A megfogalmazott paranccsal engedheted szabadon, utasíthatod és zavarhatod vissza. Minden alkalommal amikor elereszted le kell győznöd a bestia auráját, különben nem a kiszemelteket hanem rabtartóját támadja meg. Ugyanígy kell cselekedned ha ismét börtönébe parancsolod. A bestia az inkarnáció és a ködfelidézés varázsképességgel bír.

Szeret orvul, hátulról támadni, cselt vetni és játszani a prédával. Inkarnációja egy termetes koromfekete farkas megnyúzott tetemére emlékeztet. Vonyítása gonosz, velőtrázó, szemgödrei teljesen üresek, ha felbőszítik vörös visszfények gyúlnak bennük.

A bestia értékei:

Élőhalott osztálya: 5 , Aura: 50%

Vadászat 50%, Lopakodás 50%, Rejtőzés 50%, Közelharc 50%, Orvgyilkolás 10%
KÉ = 10 + élőhalott osztálya (15)
TÉ és VÉ = 10 x osztály (50)
Harcmodor: Közelharc

Fájdalomtűrés: immúnis
ÉP: 15 (10 + osztály)

Szellemképesség: Inkarnáció, Ködfelidézés (varázsképesség**)

Sebzés: Nagyobbik kocka

** Akikkel auraérintkezésbe kerül és elvétik mágiaellenállásukat azokat sűrű, sötét köd nyeli el. A harc sötétben módosítói sújtják őket. A bestia intelligens ezért mindig úgy terjeszti ki auráját, úgy borítja ködbe a környezetét, hogy az neki a lehető legkedvezőbb legyen.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához