LFG.HU

HammerTimeCafe
Hodossy Anna
RPG mesélőknekCimkek

Kalandötlet P. J. Farmer : A végzet álarca c. regénye alapján

Ismertet&otilde a könyvr&otildel

Hud Ramstan, az al-Buraq &ucircrhajó kapitánya végzetes hibát követett
el, amikor a toltok legszentebb templomából ellopta a glyfát, azt a
különleges, tojás alakú ereklyét, amelyet hívei istenként tisztelnek.
B&ucircnét még az a tény sem enyhíti, hogy erre a tolvajlásra maga a glyfa
kérte fel.

A fiatal kapitány egy ideig még legénysége el&otildett is eltitkolta
tettét, ám amikor egy ellenséges tolt &ucircrhajó támadja meg &otildeket, nem
titkolódzhat tovább. És amikor a harc már elkerülhetetlen lenne,
megjelenik egy újabb tényez&otilde, egy hold nagyságú, azonosítatlan
égitest, amely egész bolygókat pusztít el felfoghatatlan tulajdonságai
révén. Ramstan immár nemcsak a toltok el&otildel, a saját lelkiismerete
el&otildel, de az új veszedelem el&otildel is menekül, és közben egyre közelebb
sodródik annak a rejtélynek a megoldásához, amely ott rejt&otildezik a
végzet álarca mögött…

Ha mesélni szeretnéd a történetet, a könyvet mindenképp olvasd el. Az
alaphelyzet kíválóan alkalmas arra, hogy már a játék kezdetén
megteremtse a szükséges alapfeszültséget. Természetesen a
játszhatósághoz némi átalakítások szükségesek. A továbbiakban arról
olvashatsz, hogyan formálta meg nekünk a kalandmester a környezetet.

Mivel a felkelés és a birodalom konfliktusa a Star Wars alapmotívuma,
a játék szempontjából viszont nem bír jelent&otildeséggel, célszer&ucirc a
kiindulópontot messze az ismert galaxis határain túlra helyezni. A
parti nem emberekkel, hanem azokhoz igen közel álló humanoid lényekkel
indult. Így könnyedén lehetett tartani a távolságot a galaktikus
háború eseményeit&otildel. Kellemesen beleillett a képbe, hogy a regényben
is egy felderít&otilde-kutató hajó kapitánya (és legénysége) kerül bajba.
Így a történet már játszódhat az ismert galaxisban, ami viszont a
játékosok számára csupán egy újabb felfedezetlen terület.

A kell&otilde feszültség érdekében elég sok körülményt és jellemvonást
kell el&otildere meghatározni. A kaland 3-4 személy részére játszható igazán
jól. Mindenképpen szükséges kiosztani a kapitány, az els&otilde tiszt, és a
biztonsági tiszt szerepét, de jó játéklehet&otildeséget kínál a hajómérnök
szerepköre is. Mivel fontos posztokról van szó, melyeket csak kell&otildeen
képzett személyek tölthetnek be, fejlesztett karakterek indítása
ajánlott.

A háttérben szükségszer&ucircen egy er&otildesen militarizált társadalom áll,
az &ucircrhajón, egy ilyen küldetésben pedig még szigorúbb szabályok
érvényesek. Ez mind a kapitányra, mind az utána nyomozó személyekre
súlyos terheket ró. A kapitány nem árulhatja el mit tett, s&otildet mindent
el kell jövetnie a lebukás ellen. A legénység tagjai pedig nem
tárhatják a nyilvánosság elé gyanújukat, amíg elég komoly bizonyítékok
nem állnak a rendelkezésükre. Éreztetni kell a játékosokkal, hogy ha
hibáznak az a karrierjükbe, szabadságukba, esetleg az életükbe
kerülhet. Ugyanakkor nem is foglalkozhatnak kizárólag ezzel az üggyel,
mivel a hajó els&otildedleges küldetése, a kutató és felderít&otilde munka
els&otildedleges fontossággal bír.

Az anyabolygón ismert az Er&otilde, azonban alkalmazási formája,
körítése eltér a megszokottól. Itt vallási köntösbe burkolják ezt az
energiát. A papok, és jópár közember is használja, de igazi birtokosai
a f&otildepapok, akiknek személye titkos, bár saját akaratából felfedheti
kilétét, ha a helyzet megkívánja. Hivatalosan nem rendelkeznek
hatalommal, nincs beleszólásuk a bolygó ügyeibe, de oly sok szál fut
össze a kezükben, és annyian rettegik ki nem nyilvánított, ám
kétségbevonhatatlan képességeiket, hogy tulajdonképpen &otildek a bolygó
vezet&otildei, urai.

A kalandban a hajó hatszáz f&otildenyi utasából négyszáz tudós volt,
kétszáz pedig katona. A kapitány és tisztjeinek feladata els&otildesorban a
a kutató munka el&otildesegítése, és a tudósok biztonságának szavatolása. A
misszió szigorúan békés célú, ezért mindennem&ucirc konfliktus kerülend&otilde, a
hajót ért támadás esetén harc helyett a menekülés ajánlott, noha a
hajó elég jól fel van fegyverezve.

A tudós egy különleges állatfajta, képes gyanútlanul behatolni a
legveszélyesebb dzsungelba egy különleges növényért. Hatalmas
mennyiség&ucirc ismerettel rendelkezik a legkülönfélébb tudományágakban, de
ez egyáltalán nem biztos, hogy elegend&otilde az életbenmaradásra. A kétszáz
f&otildes katonai egység (élén a biztonsági f&otildenökkel) a tudósok
biztonságáért felel&otildes. Így hát nem csupán harci tapasztalarokkal
rendelkezik, hanem minden olyan ismerettel, amire egy ilyesfajta
“szárazdajkának” szüksége van. Ugyanakkor a tudományos munka és a hajó
egyéb tevékenységei közötti összhangért, alapesetben az els&otildetiszt
felel. Természetesen a végs&otilde szó mindig a kapitányé, de &otilde is köteles a
kutató munka érdekekit (azaz a tudósok kívánságait) messzemen&otildeen
figyelembe venni. Csak abban az esetben korlátozhatja tevékenységüket,
ha az az expedíció, a hajó, vagy legénység biztonságát kockáztatja.

Az élet már így is szép, de vannak még egyéb figyelembe veend&otilde
tényez&otildek. Nem elhanyagolható motívum a regényben a kapitány és az
els&otildetiszt olthatalan ellenszenve. Ez a motorja az els&otildetiszt
igazságkeres&otilde, nyomozó buzgalmának, ami nélkül a regényben talán
minden másképp alakul. A nézeteltérést nem könny&ucirc egy játékban annyira
ideológiai, vallási alapokkal ellátni, mint a regényben. Álljon itt
hát most az általunk játszott kaland szerepl&otildeinek jellemrajza és f&otildebb
tulajdonságai, mint egy lehetséges megoldás.

A kapitány :

Határozott, akaratos, önfej&ucirc. Ugyanakkor a jelen körülmények
között kicsit elveszettnek érzi magát. Mindössze hat hónapra
visszamen&otildeen vannak emlékei. Ezt a hat hónapot egy “gyorstalpaló”
&ucircrhajós kiképzésen töltötte, majd megkapta ennek a hajónak a kapitányi
tisztét, amit kissé furcsáll, hiszen nem rendelkezik elgend&otilde
tapasztalattal. Nem kap magyarázatot az eljárásra. El&otildez&otilde életér&otildel néha
bevillannak emlékek, de csak egyet tud biztosan saját magáról, azt,
hogy f&otildepap. Emlékezetkiesésének okát nem tudja, bár a bolygójukon az
egyik legsúlyosabb büntetés a memóriatörlés. Azonban még gondolni sem
akar arra, hogy vele is ez történt.

Életvitelére nézve nagy n&otildecsábász/férfifaló, volt szeret&otildei nem
feltétlenül kedvelik.

Az els&otildetiszt :

Már régóta esedékes lenne a kapitányi kinevezés, de valahogy soha
nem jön össze. Ebben nem kis szerepe van kiállhatatlan természetének.
Szókimondó, nagyszájú, köteked&otilde, a tolerancia nem szerepel a
fogalomtárában. Jóval több hajózási tapasztalattal rendelkezik, mint a
kapitánya, és erre elég hamar ráébred. Ez a kettejük között feszül&otilde
ellentét alapja, aminek a továbbiak csak újabb tápot adnak.

Ugyanakkor egy igen tapasztalt, fegyelmezett katona,
vészhelyzetben mindig számítani lehet rá.

A biztonsági tiszt :

Számára a kötelesség, a becsület, az igazság kiderítése a fontos.
Valószín&ucircleg komoly dilemmát okoz neki, hogy egy felettese ellen kell
nyomozást folytatnia. Ugyanakkor a tudósok felügyelete, és az idegen
hajó zavaró jelenléte súlyos terheket ró rá.

A kapitány és az els&otilde tiszt nézeteltérésében igyekszik semleges
maradni, ami egy id&otilde után nem lesz könny&ucirc feladat, valószín&ucirc, hogy
el&otildebb-utóbb állást kell foglalnia.

A hajómérnök :

Nálunk NJK volt, de játékos karakterként rengeteg lehet&otildeséggel
rendelkezik. &Otilde a hajó legjobb ismer&otildeje. Mivel a hajó sem szokványos
&ucircrhajó, a továbbiakat csak annak leírása után érdemes ismertetni.

A hajó :

A regényben egy különleges meghajtással rendelkez&otilde, alakváltoztató
hajó szerepel. Ezt érdemes a kalandban is meghagyni, mert ez a
szokatlan “felszerelés” rengeteg mindenre használható, jó partiban
igazi ötletparádét indíthat el.

Ez a hajó tulajdonképpen egy él&otildelény, amely így némi
intelligenciával rendelkezik. A társadalom nem fejlesztett ki
robotokat, idegenkedik t&otildelük, és nem is használná. Értelemmel náluk
csak él&otildelény rendelkezhet (magyarázd vallási alapon, ha esetleg
belekötnek).

A hagyományos hajtóm&ucirc mellett rendelkezik egy speciális (nem
hipermeghajtáson alapuló) hajtóm&ucircvel, mely valami térhajlításos módon
m&ucircködik, de még a hajómérnök sem tudja, pontosan hogyan. A tartalék
hagyományos hiperhajtóm&ucirc, de valami igen lassút tegyél be (kb. x20),
hogy komoly veszteségként könyveljék el, ha esetleg sérülne az
els&otildedleges meghajtás.

Az alakváltoztatás természetesen értékváltoztatást is jelenthet,
azaz a különböz&otilde alakokban nem egyformák a hajó tulajdonságai. Ezt mi
úgy oldottuk meg, hogy a sebesség, a man&otildeverezés és a burok között
szabadon elosztható 15K, és körönként 1K pakolható ide-oda.
Természetesen a burok legalább 1K, de a többi lehet 0K is. Visszafelé
is érvényes a szabály, az értékek változása csak bizonyos határok
között oldható meg az alak megváltozása nélkül.

Ez a hajó egy új fejlesztés, ez az els&otilde sorozatban gyártott
példány, azaz mikor útrakelnek, csak a prototípus teljesít szolgálatot
rajtuk kívül. Noha él&otildelény, nincsenek érzelmei, legalábbis úgy
készült. Az els&otilde bonyodalom az út során, hogy a hajóban érzelmi
áramkörök fejl&otildednek ki, és a hajó a kapitányhoz köt&otildedik. A kapitány
már a játék kezdetén rendelkezik egy jelszóval, amit maga a hajó adott
neki, csak &otildek ketten tudnak a létezésér&otildel, és korlátlan uralmat
biztosít a hajó felett. A hajó rendellenességeit egyedül a hajkómérnök
fedezheti fel, a többiek csak sejthetik. A felesleges áramkörök
kiiktatására pedig végképp csak a mérnöknek van lehet&otildesége, és neki ez
kötelessége is, ha észleli.

A hajó személyiségének kifejl&otildedését a glyfa megjelenése gyorsítja.
Ekkor &otildek közösen kidolgoznak egy új, nagyon hatékony fegyvert (találj
ki valami rendhagyó és igen energikus dolgot, ami azonban rendelkezzék
hátrányokkal is : nagyot l&otilde, de ritkán, és rosszul lehet vele
célozni).

Visszatérve a hajómérnökre :

A mi játékukban klón volt, méghozzá a hajó tervez&otildejének klónja,
azaz kell&otildeen magas értékekkel rendelkezett ezen a téren. A klónozás
mellesleg bevett gyakorlat ebben a társadalomban, a katonák nagy része
az, a tudósok között azonban ritkaság.

Az Er&otilde szempontjából nézve a dolgot a kapitány
talán az idegen tanítvány kategóriájába sorolható, de már elég
tekintélyes érték&ucirc jártasságokkal. Az els&otildetiszt er&otildeérzékeny, a
biztonsági tiszt inkább nem, de ha a játékos ragaszkodik hozzá,
valószín&ucircleg nem zavaró. A hakómérnök semmiképpen nem lehet az.
A glyfa képes az er&otildeérzékeny karakterek érzékeivel
rendelkezni, azaz mindent láthat, hallhat, amit &otildek. Viszont
kommunikálni is csak velük képes, a többieknek csak jelenlétét
érzékeli. Mivel ragaszkodik “megment&otildejéhez”, a kapitányhoz, igyekszik
rejtve maradni a többiek el&otildett, azonban ett&otildel függetéenül lehet hogy
kommunikációt kezdeményez a legénység valamely er&otildeérzékeny tagjával,
&otildek azonban maguktól nem fogják elárulni a jelenlétét.

Nos, ennyi elég is lesz (talán még sok is), ha elolvastad a könyvet,
biztos lesznek egyéb ötleteid.

JÓ JÁTÉKOT!


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához