LFG.HU

Sára Zoltán
RPG mesélőknekCimkek

Call of Cthulhu modul 1-4 játékos részére

Ez a kaland a 20-as években, Arkham városában játszódik, de minimális er&otildefeszítéssel bármely korszak bármely városába áthelyezhet&otilde. Maga a modul viszonylag rövid, gyorsan perg&otilde. Az események 1928 szentestéje és szilvesztere között történnek. A karakterekre vonatkozóan semmiféle megkötés nincs, egy magánhekus éppúgy végigcsinálhatja, mint egy történelem professzor. Ennyit bevezetésképp és most kezd&otildedjék a mese!

Az &Otilderz&otilde információja

Yibb-Tstll kultusza nagyon kicsi, szinte senki sem tud róla. Eredete az id&otildek homályába vész, mikor ez a félelmetes Nagy Öreg még nem volt az Álomföldek fogja. Fanatikus varázsló-papjai, akik az Elefántcsontpenge Papjaiként is ismertek, hatalmas tudást és félelmetes eszközöket kaptak szektáik kordában tartására. Ám azok a napok már elmúltak. A papok elfeledték ismereteiket istenük bebörtönzése után, vagy örök álomba merültek, várva Yibb-Tstll szabadulására.
Egy ilyen pap volt Abdul-Ihn-Haszim is, aki Arábiában merült hosszú álomba. Nemrég ébresztette fel egy régészexpedíció, és &otilde a helyzetet kihasználva beköltöztette lelkét az expedíció egyik tagjába. Elkezdett kutatni, és meglep&otildedve tapasztalta, hogy a csillagok állása nemsokára kedvez&otilde lesz, Yibb-Tstll ismét ezen a földön járhat hatalma teljében.
Elindult hát, hogy kiszabadítsa istenét és romlást hozzon a világra…

A Nyomozók információja

A kaland kezdetén a nyomozók mindegyike – vagy egyike – épp az éjféli misér&otildel tart hazafelé. Az utca csendes, a Miscatonic folyón jégpáncél feszül, és az égen tovaúszó felh&otildekb&otildel épp most kezdett el szállingózni a hó. Az utcák némaságát hirtelen egy metsz&otilde sikoly tépi szét: SEGÍTSÉG, GYILKOS!!!
A karakter melletti kapualj ajtaja kivágódik és egy nagydarab n&otilde esik ki félájultan a friss hóra. Motyog valamit, hogy a nyomozók pont ne érthessék, és amikor az egyikük lehajol hozzá, teljes erejéb&otildel a fülébe ordítja:
“Gyilkos! A pincében! SEGÍTSÉG!”, majd elájul. Amint elindulnának befelé, megjelenik a házmester is – öreg, de sovány – és felvilágosítja karaktereinket, hogy ez az asszony az &otilde felesége, és arra van a pincelejárat, és igenis, ez egy rendes bérház, itt mindenhová be van vezetve a villany.
A rozoga faajtó nyikorogva tárja fel a sz&ucirck pincelejárót. Korlát persze nincs, és a villanykapcsoló is lent található, bármily kitartóan is simogatják h&otildeseink falat. A téli éjszaka szinte nem is létez&otilde fényében kell nekivágniuk a meredek deszkalépcs&otildenek. A pince valaha egyetlen hatalmas terem lehetett, de a lakók számának megfelel&otilde raktárocskára osztották fel, deszkafalakkal és lelakatolt falemezajtókkal leválasztva &otildeket. Ez valóságos kis labirintust alakított ki, amelyben, bár eltévedni nem könnyen lehet, de csapdába esni annál inkább. A kis termecskékben mindenféle limlom kacat halmozódott fel, legtöbbje gyúlékony. A vékonyka folyosókat csupasz villanykörték világítják be haloványan. Valahonnan a térség belsejéb&otildel hisztérikus motyogás és zokogás hallatszik.
A pincehelyiség legtávolabbi sarkában egy huszonéves fiatalasszony zokog keservesen. Hálóruhája véres, szakadt, testén harapásnyomok. A jobb kezében egy vérrel szennyesett konyhakést szorongat. Mellette egy petróleumlámpa szórja szét betegsárga fényét. A lámpa el&otildett valami alaktalan apró test hever a hideg padlón már alvadásnak indult vérben. A n&otilde mögött a falon durván, hozzáértés nélkül felfestett, elnagyolt okkult jelek borítják a falat. Az asszony valamiféle rácson bámul lefelé, oda suttogja, sírja, sikoltja panaszát és b&ucircnét: “Megöltem! Halljátok ördögfattyak!? Megöltem a porontyotok! Adjátok vissza az enyémet….” Ez a jelenet 1/1D3 SAN pontot követel a nyomozóktól.
A nyomozók valószín&ucircleg megpróbálják elfogni vagy lefegyverezni ezt az asszonyt. A statisztikái a modul végén. Anne, mivelhogy így hívják, jelenleg éppen beszámíthatatlan, ha megközelítik, vagy megpróbálják megérinteni igen agresszívan reagál. Egy sikeres Pszichoanalízis próba némi rábeszélés mellett azonban meggy&otildezheti, hogy a kést lerakva nyugodtan kijöjjön a nyomozókkal.
Kint már várja &otildeket a rend&otilderség és egypár szenzációhajhász újságíró. A szokásos procedúrák után – vallomás, azonosítás stb. – hazatérhetnek és aludhatnak (ha bírnak).
Mi történt valójában? A n&otilde, Mrs. Anne Kubalnik, megölte a férjét és gyermekét. Elmondása szerint a férje, aki az Arkhami Csatornázási M&ucircveknél dolgozott, alkut kötött valamiféle ördögökkel, hogy &otilde belészeressen. Az ördögök viszonzásul a majd megszületend&otilde gyermekét kérték. A férfi, aki igen ronda volt mellesleg, beleegyezett. Két év házasság után megszületett a gyermek és a ghoulok, &otildek voltak a titokzatos ördögök, eljöttek a gyermekért. Bár a férfi megpróbált kibújni az alku alól, ezért festette fel a pincébe a csatornalejárathoz azokat az okkult jeleket, nem tudott mit tenni. A felesége megtébolyodott a ghoulok látványától és gyermeke elrablásától, hiába hagyták ott a szörnyek az &otilde saját gyermeküket. Megragadta hát a konyhakést és szíven döfte a férjét, majd letámolygott a pincébe a cseregyerekkel és feltrancsírozta azt.
Másnap. A következ&otilde napon minden arkhami újság a karácsony mészárlással van tele. Persze a nyomozók is említésre kerülnek, s&otildet egynémely szemtelenebb újságíró nem szégyenli az otthonukban zavarni &otildeket. Este történik az igazán érdekes fordulat: meglátogatja egyiküket, vagy mindegyiküket Henry Woodsworth atya, a helyi katolikus felekezet lelkipásztora. Woodworth tiszteletes sovány, az 50-es éveiben járó kedves ember. A hóna alatt egy üveg miseborral, az arcán pedig cinkos vigyorral (ne feledjük, hogy alkoholtilalom van!) telepedik le a nyomozó(k) lakásának legkényelmesebb fotelébe.
Henry Woodworth: Közismert és kedves ember, senki sem tudja róla, hogy 1898-ban meghalt Arábiában. Az &otilde testét vette fel Abdul-Ihn-Haszim, Yibb-Tstll papja. Miután elorozta a testet, a jámbor lelkész emlékei is kellettek neki, hát végrehajtott egy ocsmány rituálét, hogy megszerezze &otildeket. Azóta várja a csillagok megfelel&otilde állását, és tudja, hogy ez év Szilveszter éjszakáján éjfélkor jön el az id&otilde. Harminc hosszú év alatt sok mindent megtudott Arkhamról, a benne él&otildek törvénytelen üzelmeir&otildel – hisz egy papnak minden hív&otilde bátran elmondhat bármit a gyónások során. Megalapította Yibb-Tstll több ezer év óta egyetlen szektáját és megtalálta azt a helyet, ahol végre lehet hajtani az idézést. Az idézéshez nemcsak a megfelel&otilde hely és id&otilde szükséges, hanem a megfelel&otilde áldozatok is. Öt gyermeket kell feláldozni, csecsem&otildeket, akik még érintetlenek. Négy gyermeket már megszerzett, az ötödiket pedig már kinézte. Sajna a ghoulok el&otildebb lecsaptak… Meg kell szereznie a gyermeket, és ehhez segítségre lesz szüksége. És persze, hogy a nyomozókra gondol el&otildeször!
Elmondja, hogy szegény Annenak nem voltak közeli rokonai, a temetésre nem jöhet el, és úgy alapjában véve senkit sem érdekel a gyermek lelki üdve. Megkéri a nyomozókat, hogy jöjjenek el a temetésre, hisz jól tudják, hogy halt meg mindkét szerencsétlen, legalább &otildek legyenek ott. Persze kés&otildebb, miután a misebor alapos fogyásnak indult, mesélhet fiatalkori élményeir&otildel, Arábiai kalandjáról stb. Amint éjszakába hajlik az id&otilde elbúcsúzik, reménykedve a 28-ai temetésen való találkozásban.

A harmadik nap, december 26. : Az egyik nyomozó, lehet&otildeleg az, aki a legkevésbé lelkesedett a temetésen való részvétel ötletéért, talál egy kis levelet a postaládájában. A levélhez csatolva egy homályos fénykép, ami egy furán eltorzult sz&otilderös embert (?) ábrázol, de alig kivehet&otildeen. A levél maga egy Smith nev&ucirc embert&otildel jött (bár nincs rajta bélyeg meg hasonlók), aki azt állítja, tudja mi történt a Kubalnik családnál. Leírja, hogy ilyen démoni teremtmények, mint amiket az anya látott (vagy látni vélt) &otildet is megkísértették, de sikeresen felvette velük a harcot. Többet sajna nem mondhat, mert bajba került és nem akarja &otildeket is belerángatni.
Ezt a levelet valójában Woodworth tiszteletes írta, így akarta jobban felkelteni a nem oly hevesen érdekl&otilded&otilde karakter figyelmét. A nyomozók ezen a napon elkezdhetnek gondolkodni, kutatgatni…

A negyedik nap, december 27. : A mai nap a legalkalmasabb a keresgélésre, kutatgatásra.
- Elmehetnek a rend&otilderségre, hogy belekukkantsanak az aktákba
- elmehetnek a csatornázási m&ucircvekhez, hogy a férjr&otildel kiderítsenek valamit
- elmehetnek a városi levéltárba utánanézni ennek a Smith nev&ucirc embernek, és
- elmehetnek az Arkham Szanatóriumba, hogy beszéljenek Anneval.
Amit megtudhatnak (a fenti sorrend szerint):
- a rend&otilderségi aktákat csak egy sikeres Hitelesség (Credit Rating), vagy egy Átverés (Fast Talk) próbával nézhetik meg. Anne Kubalnik vallomása a legérdekesebb része ennek, boncolást nem végeztek egyik áldozaton sem. Írd le nekik zavarosan és kuszán a Mi történt valójában? részt. Megjegyzem, hogy az Anne testén lev&otilde sérülésekr&otildel egy szó sem esik.
- a csatornázási m&ucircveknél beszélhetnek egy öreg alkalmazottal, aki elmondja nekik, hogy bizony ez a Kubalnik meglehet&otildesen hibbant volt. Néha magában beszélt a csatornában, néha pedig úgy menekült onnan, mintha ördögök kergetnék. Az utóbbi egy hónapban pedig nem volt hajlandó egyedül lemenni, és ki tudja miket hadovált össze a társainak, akik sápadtabban jöttek ki a szennyvízrendszerb&otildel, mint egy hóember.
- természetesen tudják a teljes nevét ennek a titokzatos egyénnek, hisz aláírta a levelét. Egy sikeres Könyvtárhasználat (Library Use) próba és négy óra szükséges ahhoz, hogy megállapíthassák, az a Smith nev&ucirc ember temet&otilde&otilderként dolgozott abban a temet&otildeben, ahol a Kubalnik család elhalálozott részét temetik el. A lakása sincs onnan messze, mintegy negyed, félórai járás a város határában lev&otilde erd&otildebe. Egyetlen furcsaság van, hogy 1895-ben elt&ucircntnek nyilvánították. Fontos, hogy csak a temetés után tudjanak a házához eljutni.
- az Arkham Szanatóriumban csak egy sikeres Hitelesség próbával láthatják Anne Kubalnikot, akkor is csak igen korlátozott ideig (max. 1 óra), és egy ápoló mindig jelen lesz. Annetól a Mi is történt valójában? részt tudhatják meg nyomozóink zavarosabb formában.

December 28. A temetés: Délután négy körül már minden sötétbe burkolózik. A város szélén lev&otilde kis temet&otilde kihalt, csak egy kis csoport álldogál egy nagy földhalom mellet. A magas, szikár pap halk szavakkal búcsúztatja a holtakat a csendes hóesésben. A sírásók a szertartás végén megragadják a lapátot és a fagyott földrögöket a csecsem&otildeméret&ucirc és a másik, normális koporsóra kezdik hányni. A pap szomorúan a nyomozókhoz lép és közli velük, nagyon meghatódott, hogy eljöttek a temetésre. Ezután elnézést kér, még van egy kis dolga a ravatalozóban.
A nyomozók a szertartás után útbaigazítást kérhetnek a temet&otilde&otildert&otildel a Smith tanya felé. Ezt a fickó készségesen megadja, bár csodálkozik, hogy mit kereshetnek ilyen jómódú úriemberek annál a lerobbant vityillónál. Talán azt a kincset, amit állítólag az öreg Smith az elt&ucircnése el&otildett kilopott a sírokból?
A házhoz egy kis erdei ösvény lehet csak eljutni, kocsival ez az út járhatatlan. Ha nincs náluk lámpa, akkor csak nagyon lassan tudnak haladni, mintegy fél, háromnegyed óra az út a kis faházig. A ház egy domb tetején áll, egy tisztáson. A hó vékony fehérségbe vonta a tetejét, teraszát. Mögötte egy fáskamra és egy mellékhelyiség romjai. Hiába, az id&otilde vasfoga…
A ház ablakai kívülr&otildel be vannak spalettázva, az ajtó pedig résnyire nyitva. A bemerészked&otilde nyomozókat a doh és penész szaga tántorítja meg. Ha nincs náluk lámpa, akkor sokat nem láthatnak. Ha van, akkor egy igen-igen lepusztult, a végletekig leegyszer&ucircsített kicsiny lakban találják magukat. A sz&otildenyeg valaha igen szép kézimunka lehetett, ma már csak egy penészes rongycsomó. Ugyanez igaz a függönyökre és az ágyra. A bútorok rozogák, nemigen bírnának ki nagyobb mgpróbáltatásokat (pl. hogy nyomozó ráüljön, ráfeküdjön stb.). A falakon polcok, a polcokon régi lekvárosüvegek, foszladozó könyvek. A legtávolabbi sarokban egy hatalmas kandalló, ami f&otildezésre is alkalmas lehetett egykor, miel&otildett a kémény beomlott volna. Az ablakokon belül fémrács van.
Innent&otildel kezdve fontos, hogy mit csinálnak a nyomozók, mit mondanak a játékosok. Jegyezzük meg hogy hagytak-e az ajtó el&otildett &otilderséget, átkutatták-e a fáskamrát, figyelnek-e bármi rendkívülire, vagy csak úgy h&ucircbelebalázs módjára beözönlnek. Bármi is a helyzet, Woodsworth atya által megidézett Éjkísért&otildek (Nightgauntok) megpróbálják rájuk zárni az ajtót, és felgyújtani a házat. (Tegyük fel, hogy hoztak magukkal egy kis kanna benzint…).
A nyomozók a házban találhatnak egy foszladozó naplót, melyet ez a kedves temet&otilde&otilder vezetett, és melyben leírja, hogy tették pokollá az életét a ghoulok. Miközben ebbe az alig olvasható irományba temetkeznek, az éjkísért&otildek halkan becsukják az ajtót és elreteszelik. A nyomozók, ha figyelmetlenek, csak a füstszagra figyelnek fel (észlelés próbák). De ekkor már kés&otilde… Az ajtó bereteszelve, az ablakokon rozsdálló vasrácsok (és a spaletták kívülr&otildel vannak becsukva!). Ha úgy ítéled meg, akkor a szabálykönyvben található fuldoklásra vonatkozó szabályokat is bevetheted, amennyiben véleményed szerint, túl sokat topáskodnának. A legegyszer&ucircbb megoldást az ajtó kitörése jelentené (az ajtó STR-je 15), de ott a legnagyobb a t&ucircz. Ha sikerült kitörni, akkor a kiugrásnál az alapkönyvben ismertetett szabályok szerint még meg is éghetnek.
A havon fura, hatalmas, denevérszer&ucirc árnyak (lehet, hogy csak a légszomj, a halál közelsége láttatja veletek?), és fura sejtelmes huhogás száll a szélben, amit hamarosan elnyom az ég&otilde gerendák pattogása. Ha felnéznek már csak messzi árnyakat láthatnak.
Vissza a kocsihoz, gondolják a nyomozók, mivel remélhet&otildeleg egy kissé lesérültek. Az út visszafelé még nehézkesebb, mint amikor jöttek. Fura ugató huhogás mindenünnen, minta csak be akarnák &otildeket kergetni – vagy csalogatni? – az erd&otildebe. A temet&otilde kihalt, mikor beérnek. A temet&otilde&otilder (ez a mostani) bódéjában barátságosan ragyog egy petróleumlámpa. Ha benyitnak segítséget kérni, a temet&otilde&otilder szétmarcangolt tetemét láthatják, amelyb&otildel bizonyos, hogy nagyobb húsdarabok is hiányoznak (SAN vesztés: 0/1D3). A kocsijaik nem indulnak, a motorházban mindenféle madzag lóg össze-vissza. A ravatalozó, talán ott van még Woodworth atya! juthat eszébe valamelyiknek. Ám, ahogy arra indulnak észreveszik, hogy egy frissen ásott sírt meggyaláztak. Lehet találgatni, vajon melyiket? A csecsem&otilde holtteste nincs meg, Kubalnik testéb&otildel is hiányoznak hatalmas darabok (SAN vesztés: 0/1D3). A ravatalozóban nincs senki, csak vérnyomok a padlón…
Mi is történt valójában? Woodworth egy egyszer&ucirc csapdát állított a karaktereknek, és azok belesétáltak. Nem akarta, hogy halálos legyen, de azt igen, hogy alaposan rémüljenek meg. Arra is számított, hogy a ghouloknak táplálékra van szükségük. Megrendezte a saját elrablását. És persze a nyomozók ezt a nagyobb horgot is kénytelenek bekapni…
Miután valahogy visszakerültek a civilizációba, egy kórházban megfelel&otilde ellátást kapnak. Gondolataik még mindig a temetés után történteken járnak, mikor betolják Woodworth atyát is a kórterembe. Látszólag súlyos sebei vannak, de szemében fanatikus láng ragyog. Szinte önkívületben meséli el a nyomozóknak, hogy “rabolták el” &otildet a pokolbéli démonok, miként hurcolták keresztül-kasul a csatornákban, majd hogy mondták el neki, miket fognak csinálni azzal a csecsem&otildevel, amit elraboltak az anyjától. Woodworth itt latba veti minden színészi képességét és megpróbálja rábeszélni a karaktereket, hogy tartsanak vele, mivel &otilde mindenképp megpróbálja kiszabadítani a gyermeket. Az akciót másnapra, december 29-ére tervezi. (Ne feledjük, hogy a nyomozóink 2D3 HP-t gyógyulhatnak sikeres Es&otildesegély (First Aid) és Orvoslás (Medicine) próbák során, s&otildet, ha nagyon cafatul vannak, akkor a heti 1D3 HP természetes gyógyulást is megadhatod nekik.) Azt tervezi, hogy a napi teend&otildei után merészkedik le a csatornába. Ha a nyomozók vele tartanak (és miért ne tartanának?), akkor megbeszéli velük, hogy szerinte mit hozzanak erre a kalandra (biblia, feszület). A templom el&otildett várja majd &otildeket este 6 körül.

December 29. A csatorna: A nap valószín&ucircleg lázas készül&otildedéssel telik. Térképet akarhatnak a nyomozóink szerezni a csatornáról, fegyvereket, lámpát, gumicsizmát és ami még az eszükbe juthat. Ha nem gondolnak ilyesmire nem kell er&otildeltetned. Lehet, hogy a megszerzett információk alapján a ghoulokról próbálnak meg tájékozódni az egyetemi könyvtárban (ekkor már a Mítosszal kapcsolatos könyvek a Miscatonic University könyvtárának elzárt részén vannak). Rád van bízva mit találnak, találnak-e egyáltalán valamit, vagy pedig be sem engedik &otildeket a gy&ucircjteménynek abba a részébe.
Este hat óra. A lámpák sápadt fényében ott áll Woodworth atya szikár teste. Fekete árnyéka hosszan elterül a mocskos hóval borított utcán. Sápadtan int nektek, és elindul lefelé az utcán. Az egyik omladozó falakkal határolt sikátorban közös er&otildevel felszeditek a csatornafed&otildet.
A csatornába egy sz&ucirck lejárón lehet lejutni. A falba er&otildesített, enyhén csúszós acélkapaszkodókat használva könnyedén lejut mindenki. Egy kisebb beugrón állnak, egy lépésre már ott hömpöjög a szennyvíz. A csatorna tojás alakú, a közepén talán ha térdig ér a víz. Úgy fejmagasságban futhatnak az es&otildevíz elvezet&otilde erek. A f&otilde csatornák Arkaham nagyobb utcáival párhuzamosak és a Miscatonicba ömlenek. Kisebb, kb. fele-, haramadakkora vezetékek kötik össze ezeket, amikbe nem igazán lehet elférni.
Itt a csatornában számtalan veszély leselkedhet h&otildeseinkre, akármennyire is felkészültek. Íme néhány példa:
- mérges gáz: csúnya, sárgászöld szín&ucirc, szúrós szagú gázfelh&otildebe botlottak. Ha nem keverednek ki bel&otildele 2 kör alatt, akkor körönként 1D4 HP-t sebz&otildednek.
- vízmosás: az el&otildel haladó karakter lába alól hirtelen kicsúszik a talaj. Teljesen elmerül a szennyvízben, egy sikeres Úszás (Swim) próba kell, hogy a felszíne kerüljön. Bármilyen féle-fajta felszerelése elmerülhet, elveszhet. Ha erre akarnak tovább menni, akkor mindenkinek meg kell mártóznia…(és persze ne feledkezzünk meg egy CON*3 próbáról. Ki tudja milyen betegségeket szedhetnek össze…)
- egy félpatkány (rat-thing): a nyomozók véletlenül megpillantanak egy hatalmas patkányt a sok kicsi között. Tényleg csak egy patkány volt? Nekem úgy t&ucircnt, mintha emberi arca lett volna!… (SAN vesztés: 0/1D6)
- vagy akár semmi. A választás a tiéd, ha hiányoznának a véletlen találkozási táblázatok. Nekem nem hiányoznak:-).
Egyszer elérnek egy meredeken lejt&otilde járatot. Itt lesznek állítja Woodworth atya. Le kell szánkázniuk. Ennek az alja nagyon sima, a víz már minden lehetséges kapaszkodót elkoptatott. Egy hatalmas csobbanással érkeznek le egy nagyobb terembe, ahol a derekukig ér a víz. Középen egy hatalmas k&otildelap magasodik ki, azon egy furán összetákolt bölcs&otilde. A bölcs&otildeb&otildel gyereksírás hallatszik. Mellette két oldalt egy-egy ghoul ül, az egyiknek a kezében egy emberi combcsont, amir&otildel élvezettel rágja le a húst, majd miután megcsócsálta a gyermek szájába próbálja er&otildeltetni a pépet (SAN vesztés: 0/1D6).
A ghoulok szemmel láthatóan meglep&otildedtek, de ez remélhet&otildeleg semmi a nyomozók rettegéséhez képest. Itt nagy valószín&ucircség szerint harcra kerül sor, kérlek, légy könyörületes a játékosaidhoz!!! Ha már minden kötél szakad, akkor berepül két éjkísért&otilde (SAN vesztés: 0/1D6), akik felkapják a ghoulokat és a k&otildelaphoz csapdossák &otildeket. Woodworth atya egyb&otildel a csecsem&otildeért indul, és azt babusgatva, látszólag katatóniás állapotban sz&ucirckölve vészeli át a csatát. Ha valaki a nyomozók közül meg&otilderülne, az éjkísét&otildeket angyaloknak láthatja.
Az innen való kijutás problémájával most kell szembenézni. Arra nem tudnak visszamenni, amerr&otildel jöttek, ugyanis túl meredek felmászni, nincs semmi kapaszkodó, és a lefelé áramló szennyvízzel is meg kellene küzdeniük. Még három ilyen járat vezet ide, egy pedig el. Az elvezet&otilde járat ugyanúgy lefelé tart… Még egy csúszdázás!
Ha valamelyik karakter el akarná venni Woodworth atyától a gyereket, nem adja. Szintúgy &otilde akar lenni az utolsó, aki lecsúszdázik (&otilde ugyani tudja, hogy a csúszda a Miscatonic folyó jégpáncélja alá visz, és nem akarja, hogy lássák, amint kiviszik &otildet az éjkísért&otildek). Ha valamelyik karakter akadékoskodna, akkor a hirtelen nagyobb mennyiség&ucirc víz kezd beáramolni, amely magával sodor egyre több és több patkányt. A patkányok harapásaitól hajtva talán jobb belátásra tér a nyomozó.
A hideg csúszda után egy jeges élményben lesz részük a nyomozóknak. A befagyott Miscatonic jégpáncélját áttörve a halálosan hideg vízbe zuhannak. A folyó lassú árama elkapja, elsodorja &otildeket a jég alatt. Bizony, ez egy halálos csapda. Innen csak nagy adag mázlival lehet kijutni. Kell egy sikeres STR*5 próba és egy Úszás is, hogy árral szemben visszaérhessenek oda, ahol betörték a jeget. Ha ez nem vált be, akkor egy sikeres Úszáspróba és Mázlidobás olyan helyre juttatja &otildeket, ahol vékony a jégpáncél, át lehet törni. Ha pedig valaki bénázik… a fuldoklás szabályait már használtuk, csak most a körülmények egy kicsit mások.
Ha épségben kijutottak, akkor legyél igencsak engedékeny. Az els&otilde útjukba kerül&otilde házba beengedik &otildeket, kapnak forró teát stb. A nagyon súlyos sérülteket, vagy akár mindegyik nyomozót hajlandó elvinni a ház ura a Szent Margit kórházba.
Megjegyzés: ha nem akarnak a pappal menni, nem kötelez&otilde. Nem fogja &otildeket erre kényszeríteni.

December 30. Másnap reggel két igencsak faragatlan rend&otilder letartóztatja h&otildeseinket. A vád emberrablás, gyilkosságra való felbujtás és gyilkossági kísérlet. A vádló Henry Woodworth tiszteletes, aki szerint &otildek vették rá Anne Kubalnikot, hogy ölje meg a férjét és a gyerekét, &otildek rabolták el &otildet és meg is próbálták megölni, miközben elmenekült. A rend&otildertiszt, aki a letartóztatást véghezvitte Woodworth tiszteletes embere, a nyomozóknak így nem sok esélyük van normális bánásmódban. Hacsak nem jó nev&ucirc ügyvéd az egyikük még telefonálni sem engedik &otildeket. Mire letisztázódik a helyzet, már be is esteledett (ez az esemény mindenképp bekövetkezik, akár elmentek a nyomozók a csatornába, akár nem). Most már jogosan felmerülhet a karakterekben a kérdés: ki a csoda ez a pap?
Egy kis éjjeli kiruccanás Woodworth tiszteletes házába igencsak jó ötlet. Bejutni egy kis ügyességgel és egy Zárnyitás (Locksmith) próbával lehet. A ház egyszer&ucirc, kétszintes épület. A bejárat egy rövid folyosó után a nappaliba vezet. A nappaliban egy hatalmas kandalló, fotelok, dohányzóasztalka. A polcokon könyvek, szobrok, a padlóra több sz&otildenyeg is ki van terítve, mindegyik közelkelties stílusjegyeket visel magán. A nappali másik végében van az emeletre felvezet&otilde lépcs&otilde, el&otildette szintén egy kisebb sz&otildenyeg heverészik magányosan. Az egész helyiségnek olyan fura hangulata van, mintha egy mindenki számára idegen kultúra született volna meg a nyugati és az arab világ eme törpe méret&ucirc fúziójából.
Egy sikeres Észlelés (Spot Hidden) próbával fel lehet fedezni egy félig szétégett könyvecskét a kandallóban. Míg a kandallórács leszerelésével vannak elfoglalva, remélhet&otildeleg nem tesznek felfedez&otilde utakat a lakásban. Miután sikerült kiszedniük a súlyosan megrongálódott könyvecskét, hirtelen kivágódik az ajtó és egy hatalmas ember lép be. Puhakalapja a szemébe húzva, a ballonkabátja lebeg mögötte a kint tomboló viharban. Öles léptekkel a nappaliban terem és mély hangon megszólal: “Hol van Abdul?”. A nyomozók elkezdhetnek magyarázkodni, döbbenten bámulhatnak, sok fogalmuk nem lehet róla, ki is az az Abdul. Pár másodperc múlva a titokzatos idegen átvág a nappalin és rálép a lépcs&otilde elé terített sz&otildenyegre. Szinte azonnal összegörnyed a fájdalomtól és egy halk nyögés hagyja el a torkát. A sz&otildenyegen térdre esik és fájdalmas nyögdécselése üvöltésbe csap át. Aztán az üvöltésb&otildel halk gurgulázás lesz, hogy vért kezd hányni. Majd lassan fellebeg, pörögni-forogni fog és a testén mindenütt megnyíló sebekb&otildel mindenfelé fröcsög a vér. Utolsó erejével azt kiáltja: “Állítsátok meg!”, majd a plafonhoz vágódik és ott egy villanással elt&ucircnik. Nem marad utána más, csak pár liter vér a falakon és a nyomozókon(SAN vesztés: 1D4/2D4). Ugye milyen jó, hogy nem indultak el kutatgatni itt házban a karakterek?
A fejvesztett menekülés után otthonukban nyomozóink megszemlélhetik szerzeményüket. A napló, mivelhogy ez is az, arabul íródott (vagy egy olyan nyelven amit még el bírnak olvasni a karakterek). Ami számukra ismer&otildes lehet az egy térképrészlet. Sikeres Ötlet (Idea) dobás, és egy Navigáció vagy Térképészet próba (és természetesen a megfelel&otilde atlasz) felfedi, hogy ez a Miscatonic folyó forrását ábrázolja. Ha ez nem eléggé egyértelm&ucirc, akkor angol nyelv&ucirc bejegyzéseket is találhatnak (“Eljön a Újév és vele együtt Yibb-Tstll hatalma!” például). December harmincegyedik napjának éjféléig el kell jutniuk oda. És addig már csak mintegy 24 órájuk van.

December 31. A szertartás: Ha oda akarnak érni, akkor már most el kell indulniuk. Az id&otildejárás és az útviszonyok meglehet&otildesen lelassítják a közlekedést. Ha totojázni akarnak ne hagyd! Vigyék azt, amit egy fél óra alatt össze tudnak szedni.
Az utat tedd olyan nehézzé, amilyenné csak bírod. Szenvedjenek balesetet, robbanjon le a kocsijuk, vagy amit csak akarsz. A lehet&otildeségek végtelenek. Lényeg az, hogy érezzék magukat elveszve.
A szertartást egy kis tisztáson zajlik, az egyik oldalon sziklás hegyoldal határolja és tör merészen az ég felé, körös körül pedig erd&otilde. A tisztás közepén a még csak patak Miscatonic csörgedezik keresztül, felette, mintegy hídként, valami iszonytató er&otilde által odadobált sziklák ívelnek át. A sziklákon öt fekete csuhába öltözött ember áll, mindegyik el&otildett egy-egy faasztalka. Az asztalkákon csecsem&otildek sírnak. Lent, a sziklák tövében, emberek állnak, üvöltenek, fetrengenek önkívületben. Mindent nagyszer&ucircen bevilágít a máglyák tüze.
A nyomozók remélhet&otildeleg éjfél el&otildett nem sokkal érkeznek meg. A tisztáson lev&otilde kb. 20 emberrel nem tudnak megküzdeni, ráadásul a tisztást Naach-Tith Védfala övezi (leírása az alapkönyvben). Az egyedüli esélyük az, ha megzavarják a szertartást. Hogy ezt miként teszik meg, rajtuk múlik (nálam pl. sikerült az utolsó pillanatban egy jelz&otildepisztollyal az egyik máglyába beletrafálniuk. Szép nagy lángja volt…). Ha haboznának kezd el leírni a szertartást. El&otildekerülnek a dobok és valami embertelen ritmusra elkezdenek egyszerre vonaglani az emberek. A sziklákon álló csuhás alakok elkezdik kántálni a Hatodik Sathlattát:

“Ghe`phnglui mglw`ngh ghee-yh, Yibb-Tstll,
Fthagn mglw y`tlette ngh`wagh, Yibb-Tstll,
Ghe`phnglui mglw-ngh ahkobhg`shg, Yibb-Tstll
THBAITE!–YIBB-TSTLL, YIBB-TSTLL, YIBB-TSTLL!”
Mindig, mikor befejez&otildedik egy görbe elefántcsontszín áldozót&otilder lecsap, és vér pettyezi be használója arcát, és a háttérben megremeg a hegy. Mintha egy hatalmas trónszék formája bontakozna ki, és rajta, bár még csak halványan, de megjelenik egy iszonytató tömeg (SAN vesztés: 1D6/1D10).
Amennyiben sikeresen megzavarják a szertartást, a f&otilde helyen álló pap hátraveti csuklyáját és düht&otildel remegve felemeli az el&otildette lev&otilde csecsem&otildet és lehajítja a patakba. Ezután a elkezd menekülni a hegyoldal felé. A nagy z&ucircrzavarban bármi megtörténhet. Az &otilderjöng&otilde kultisták rájuk vethetik magukat, vagy akár el is menekülhetnek. Te döntesz, de vedd figyelembe, hogy eddig miket tettek a nyomozók azért, hogy idáig eljussanak.
Miután elcsendesedett minden, a nyomozók megtalálhatják a titokzatos idegen hulláját. Találhatnak nála egy medált, ami aranyból készült és &otildesi, misztikus jelek vannak belevésve. Ezután már csak haza kell jutniuk, és méltóképp megünnepelni az Újesztend&otilde beköszöntét…

Konklúzió

Most jön a világ megmentése után megérdemelt jutalom. Amennyiben sikeresen megakadályozták az idézést az 1D10 SAN jutalom. Minden egyes megmentett gyermek után 1D6 SAN-t kapnak vissza. Ha nem tudják megmenteni a gyerekeket, csak tehetetlenül végignézték, ahogy megölik &otildeket, 1D4+1 SAN pontot vesztenek. Ha sikerül elkapniuk Woodworth tiszteletest, akkor 1D4 SAN jár nekik jutalmul.
Elvarratlan szálak, avagy hogyan folytatnám? Több lehetséges folytatás is elképzelhet&otilde. Most felvázolom a nekem legszimpatikusabbat. Abdul hosszú alvása alatt óhatatlanul is megismerte az Álomföldeket. Rengeteg ellenséget és barátot szerzett, és a titokzatos idegen egy Álomföldi hatalmasság, Kuranis király szövetségese volt. A medalion egy varázstárgy, ami eljuttatja visel&otildejét az Álomföldekre, ha a valós világban éppen alszik. Kuranis király új szövetséges álmodókat szeretne, hogy elkaphassa és megbüntesse Abdult gonosz tetteiért.

ANNE, 28 éves, gyerekgyilkos varrón&otilde
STR: 8CON: 9SIZ: 10INT: 12POW: 10
DEX: 13 APP: 15 EDU: 10 SAN: 35 HP: 9
Sebzésbónusz: +0
Fegyverek: Konyhakés 30% sebzés 1D6+sb
Képzettségek: Hisztérikus sikoltozás 70% A gyereke szeretete 90% Ruhavarrás 65%

HENRY WOODSWORTH a.k.a. ABDUL-IHN-HASZIM, halhatatlan szektavezet&otilde
STR: 10CON: 12 SIZ: 11INT: 17POW: 20
DEX: 11 APP: 10 EDU: 30+ (ez már a sokadik élete, és akárkinek az emlékeit megszerezheti) SAN: 0 HP: 11
Sebzésbónusz: +0
Fegyverek: N/A
Varázslatok: Éjkísért&otilde idézése/irányítása (Summon/Bind Nightgaunt) Yibb-Tstll Hívása (Call Yibb-Tstll) A Feketeség Hívása Elmecsere (Mind Exchange) Patkányok Irányítása (Command Animal: rats) Naach-Tith Védfala (Create Barrier of Naach-Tith) Emléklopás Tárgy Elbájolása (Enchant Item)
Képzettségek: Antropológia 20% Archeológia 30% Asztronómia 85% Elrejtés (Conceal) 30% Hitelesség (Credit Rating) 90% Chtulhu Mítosz 40% Átverés (Fast Talk) 30% Okkult 70% Óarab 100% Angol 80% Latin 50% Meggy&otildezés 60% Pszichológia 45% Észlelés (Spot Hidden) 50% Teológia 65% Szónoklás 55% Álmodás (Dreaming) 50% Álomismeret (Dream Lore) 65% (+ amit az &Otilderz&otilde jónak lát)

Éjkísért&otildek (Nightgaunts) (els&otilde/második)
STR: 13/15 CON: 12/16 SIZ: 16/18 INT: 4/5 POW: 10/13 DEX: 14/13
Mozgás: 6/12 repülve HP: 14/17
Sebzésbónusz: +1D4/+1D6
Fegyverek: Bírkózás (Grapple): 30%, ha sikeres megragadta és csípkedheti
Csipkedés: 30%, mozdulatlanságra kárhoztat 1D6+1 körre
Páncél: 2 pontnyi b&otilder
Varázslatok: nincs
Képzettségek: Rejt&otildezés: 90%, Lopódzás: 90%
Józanság vesztés: 0/1D6 SAN

Ghoulok (els&otilde/második)
STR: 18/20 CON: 14/12 SIZ: 12/14 INT: 10/12 POW: 13/12 DEX: 14/11
Mozgás: 9 HP: 13/13
Sebzésbónusz: +1D4/+1D6
Fegyverek: Karmok (Claws): 30%, sebzés 1D6+sb
Harapás (Bite): 30%, sebzés 1D6 + automatikus csimpaszkodás. Ez azt jelenti, hogy egy pitbull kitartásával kapaszkodik az áldozatba, és körönként automatikusan 1D4 HP sebez.
Páncél: t&ucircz- és dobófegyverek a kidobott sebzést felét okozzák, kerekíts felfelé.
Varázslatok: nincs
Képzettségek: Ásás: 75% Mászás: 85% Rejt&otildezés 60% Ugrás: 75% Hallgatózás: 70% B&ucirczölgés: 65% Lopódzás: 80% Észlelés: 50%
Józanság vesztés: 0/1D6 SAN

Új varázslatok

Emléklopás: A mágus ennek a varázslatnak a segítségével bárkinek az emlékeit ellophatja. A varázslónak el kell fognia az áldozatot, és meg kell ennie az agyvelejét. A varázslat 2D8 SAN pontba és 10 mágiapontba kerül. A mágiapontokat még a varázslat megkezdésekor kell elkölteni és utána az Ellenállási Táblán kell dobni az áldozat POW-ja ellen. Ha nem sikerült, a varázsló csak egy finomat vacsorázott…
A Feketeség Hívása: A varázslathoz ismerni kell a Hatodik Sathlattát. A varázsló ezzel a formulával megidézi a Feketeséget, ami Yibb-Tstll vére. Ez beborítja az áldozatot, elzárva el&otildele a leveg&otildet. Ha az áldozat nem tud idejében valamiféle folyóvízen átmenni, a Feketeség visszatér Yibb-Tstllhez a lelkével. Ha azonban valamiképp sikerül megmenekülnie, a Feketeség megidéz&otildeje ellen fordul. Ez az idézés 2D6 SAN és 8 mágiapontba kerül.

Írta: Sára Zoltán
Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 20.
Tel: 06-82-319-591
E-mail: COC@LUDENS.ELTE.HU
Homepage: http://ludens.elte.hu/user_www/coc/index.html


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához