LFG.HU

Rutin
RPGCimkek

Név : Ober Sydarris
Vallás : Tharr
Székhely : Albar
Kvártélyok : Shulur, Erion
Befolyás : Toron északi és keleti része
Tagság : kb. 1000 fő
Támogatók : Kobrák
Ellenlábasok : Livinai Gyülekezet

A szerzetről :

Az Ober Sydarris (kyrül : bíbor mosoly) történelme, habár nem mérhető Toronéhoz kérésznek számító 170 évével, a Tharr szekták között mind mozgalmasságával, mind sikerei terén kiemelkedőnek számít. Nem tartozik a legnagyobb, mértékadó szervezetek közé a Káosz seregében, de mindenképpen számolni kell vele, mert eddig csak egyszer maradt alul nyílt vallásháborúban, viszont már háromszor győzedelmeskedett. Mindez leginkább a szerzet felépítéséből következik, mivel már az első Velőapostolok rájöttek, hogy a Káosz változatossága az anyagi síkon is ütőképes. Ezért már a kezdetektől fogva rendelkeznek fejvadászokkal és boszorkányokkal is. Ők a kvartélyok falai között saját gyakorlótermekben vannak képezve, és kasztjuk átlagos tagjainál jóval vallásosabbak.

Maguk a szerzetesek vagy önként állnak Tharr beavatottjai közé, vagy gyermekként rabolják illetve vásárolják őket. A rab gyermekek többsége a Füstszeműek soraiba kerül, és főzetekkel, lélekölő kiképzéssel teszik őket Tharr fanatikus harcosaivá. Ők semmilyen mágiával nem bírnak, intelligenciájuk korlátozott, viszont szőrtelen testük félelmetes regenerációs képességgel rendelkezik : körönként 1 Fp, és 2 óránként 1 Ép-jük gyógyul vissza. Ők is, akárcsak a beavatott szerzetesek, kaszát forgatnak, és teljesítik a rangban felettük állók parancsait. Az önként jövők, és a rab gyermekek legkiemelkedőbb asztrális és mentális képességű kiválasztott egyénei kaphatnak csak beavatást Tharr szerzeteseinek mágiájába. Miután hosszas, önsanyargató kiképzés során egyedülálló hatalmat nyernek testük és lelkük felett, és elsajátítják a harci kasza kezelését, megkezdődnek a küzdelmes évtizedek. A szerzetes élete ebben az időszakban folytonos harc : a szerzet ellen fenekedők lesújtása, Tharr sugallatainak követése, térítés, rablóportya, menekülés, zarándoklatok. A szekta tagjai a Káosz értelmében bármikor, bárhová mehetnek, de egy felettük álló parancsára azonnal a nekik szánt feladattal kell foglalkozniuk. Soha nem fordult még elő, hogy minden szerzetes akkor lett volna távol, amikor szükség lett volna rájuk, viszont vándorlásaik során számtalanszor éppen akkor voltak véletlenül kulcsfontosságú helyen, amikor arra a legnagyobb szükség volt. Ez is igazolja elképzeléseiket a Káosz mindenek feletti főségéről.

Általánosságban elmondható, hogy legtöbbször Toron útjain vándorolnak, pillanatnyi megérzéseik alapján, de előfordulnak Abasziszban, Erionban, vagy bárhol Északföldén. A Délvidékre többnyire Ranagol hívei miatt nem merészkednek, Toron és Krán hallgatólagos megállapodása kedvéért. Az utak során szerzett mindennemű vagyontárgy az Ober Sydarris tulajdona, már ha tudomást szerez róla. Cserébe a szerzetesek a szektától megkapják azokat a felszereléseket, amikre szükségük lehet. Tekintve, hogy nem kenyerük a fényűzés, mindez elegendő jövedelmet biztosít a túléléshez.

Ami a kapcsolatokat illeti : egy Ober Sydarris szerzetesnek Toronban szinte sohasem kell pénzel fizetnie : a köznép szemében ennél Tharr áldása sokkal fontosabb. Magasabb szinten jó kapcsolatot tartanak fenn a Kobrák némely szervezetével, mivel gyakran rajtuk keresztül bonyolítják a rabolt kincsek eladását, és a szerzet által előállított bódítószerek értékesítését. A Livinai gyülekezet boszorkányaival viszont régi viszályban állnak : egykori nagyasszonyukat, Alimare Vinielt az Ober Sydarris tagjai áldozták fel Tharrnak. Érdekes módon a Dartoniták még nem léptek fel a szekta ellen, pedig a nevezett hölgy Alyr Arkhon édesanyja volt.

A hatalmi rendszerről :

Az Ober Sydarrisban a következő rangok léteznek :

Velőapostolok (legmagasabb vezetők, Famor kaszt) 17-18. szint
Vérrel szólók (kvartély-urak,helyi vezetők, Famor-Sedular kaszt) 15-16. szint
Holdléptűek (önálló vezetők, Sedular kaszt) 10-14. szint
Zsigeratyák (középvezetők, Sedular kaszt) 6-9. szint
Széltestvérek (alapvezetők, Sedular kaszt) 5-3. szint
Aratók (veteránok, Sedular kaszt) 2. szint
Térdeplők (frissen beavatottak, Sedular kaszt) 1. szint

További megnevezések :

Füstszeműek (fanatikus harcosok, Navor kaszt) – szint
Homálykarok (fejvadászok, Pietor kaszt) 1-8. szint
Vágyigázók (boszorkányok, Navor kaszt) 1-8. szint
Fagylelkűek (varázslók, Pietor kaszt) 1-8. szint
Fátyolmesterek (hamisítók, mesteremberek, Navor kaszt) – szint
Emléktelenek (rabszolgák, Obsor kaszt) – szint

A három legnagyobb kvartélyban élő Velőapostolok teljes hatalommal bírnak minden, a szerzethez tartozó személy felett. Nekik akár Rontásérseki reményeik is lehetnek, főleg a keleti érsekségben. Akaratuk szócsövei, és örökösei a Vérrel Szólók, akik gyakorlatban irányítják a kvartélyok és a hozzájuk tartozó nem-szerzetesi jellegű (fejvadász-boszorkány) csoportok Holdléptűit. A Zsigeratyák a szerzetesi jellegű, szakrális kérdésekkel foglalkoznak, illetve szektaháború esetén csapattiszti szerepet töltenek be. Közvetlen alárendeltjeik a Széltestvérek, akik suhogó, mesteri kaszatechnikájukról kapták a nevüket, és akár kisebb csapatokat is képesek vezetni. Az Aratók azok a veteránok, akik már jó néhány tévelygőt küldtek a Káosz kebelére. A Térdeplők a rengeteg önsanyargató meditációról kapták a nevüket. Ők csupán az Emléktelenekkel, a rabszolgákkal rendelkezhetnek, illetve, adott esetben a Füstszeműeket irányíthatják, akik a szekta derékhadát alkotják.

A kvartélyok álcázásáról, a csapdákról és a szerzet tagjainak felszereléséről a Fátyolmesterek gondoskodnak, ők mesteremberek, szakmájuk legjobbjai. A védelem kiépítésében, és nagyobb horderejű küldetések támogatásában kapnak szerepet a Fagylelkűek maroknyi varázslója. A Vágyigázók boszorkányai többnyire kémként, beépített emberként hírekkel erősítik a szerzetet, olykor egészen magas helyekről. A Homálykarok fejvadászai a magasabb rangú szerzetesek személyes testőrei, illetve esetenként egy-egy küldetést is támogatnak, ha különleges felkészültségükre van szükség.

A szertartásokról :

A szerzetesek imáihoz, és napi ájtatos tevékenységéhez nincs szükség különösebb eszközökre, hiszen a szerzetes leginkább befelé fordulva keresi istenét. Gyakori vallási gyakorlat, hogy a beavatott valamiféle rendszert megbont, és figyeli a káosz elhatalmasodását. Hogy hangyabolyt rúg szét, vagy egy gátat rongál meg, az már csak a szerzetes pillanatnyi kedvétől függ. Ha Tharr valami okból elfordul hívétől, a legbiztosabb metódus a vezeklésre, ha a szerzetes valami módon a saját magában lévő rendet támadja meg : aszkézis során megtagadja a testétől a táplálékot, stb.
Ha a szerzetes komoly dologra készül, gyakran emberáldozattal biztosítja Tharr jóindulatát. Az áldozat kiválasztása teljesen szubjektív, de ha a szerzetes úgy érzi, megtalálta a megfelelőt, nem változtathat, őt kell feláldozni, még ha az illetőről ki is derül, hogy mondjuk Boszorkányherceg.
A kellékek között meg kell említeni az emberzsír gyertyákat, bódító esszenciákat tartalmazó füstölőket, valamit az értelmes lények bőrébe kötött Énekeskönyveket. Az áldozatok gyötréséhez rendelkezésre állnak tűk, fogók, és hasonló, többnyire csontból készült kínzószerszámok. Mivel a vérmágia Tharrnak tetsző tevékenység, az emberáldozatok legtöbbször elvéreztetéssel történnek, amihez rendelkezésre áll egy véralvadás gátló készítmény, a Rugadon nevű kékes por is. A szerzetes saját vére is fontos szerepet játszik bizonyos szertartásoknál.

A szimbolikáról :

Az Ober Sydarris alapvető jelképe, természetesen Tharr hagyományos, háromfejű szimbólumán kívül a háromágú, kaszát formázó svasztika. Ez gyakran kiegészül személyes, illetve szűkebb hovatartozást jelölő szimbólumokkal, pl. a nyilas csillaggal, a Káosz ősi jelével a középpontban. A szerzeten belül elért rangot minden esetben tetoválással jelzik. Ez a tetoválás, ami egyben a szerzetes személyes Szent Szimbóluma is, változatos helyeken lehet, gyakorlatilag bárhol, ahol elfér a magas rangban már tenyérnyi méretű rajzolat.
A felavatott Térdeplők jele a svasztika. Az Aratók a három kar felett egy újabb pengét viselnek. A Széltestvéreknél a jel három kis hullámos fuvallat-jellel egészül ki. A Zsigeratyák jele a karok feletti íves zsigerelő penge. A Holdléptűek efölé tetoválják fogyó holdjukat. A Vérrel Szólók jele a holdból kicsapó három vérpászma. A Velőapostolok tetoválása egy, az eddigieket körbefogó, farkába harapó kígyóval egészül ki, ami a Káosz és az életpálya jelképe.

A harci kasza kezelésében a célszerűség a döntő, viszont viselése, összeillesztése jár bizonyos szimbolikával. Amikor a penge a nyélre kerül, a Nostradem Trinitas kyr kifejezés hangzik el, jelentése: A Három Hatalma. Természetesen Tharra utaló kifejezés, egyfajta csatakiáltásként is értelmezhető, mivel a szerzetesek ölés nélkül csak a legritkább esetben teszik el kaszájukat. Az összeillesztett, előre fordított hegyű kaszával járó szerzetes a Káosz hírnöke, ilyenkor teljes mértékben Tharrnak és Hekkáinak sugallataira támaszkodik, és nagyon gyakran keveredik vérontásba.
A tisztelet kifejezése ha a szerzetes főhajtva, kissé megrogyasztott térddel saját tarkójára helyezi a pengét, mivel így teljesen kiszolgáltatja magát a megtiszteltnek : elég megrántania a fegyver nyelét, és az lefejezi gazdáját.

A nyél faragványai többnyire nonfiguratív, dekadens kései kyr stílusú minták, amik mellesleg jó fogást biztosítanak. Az áttört díszítés oka a nyél létrává alakításának lehetősége. Az esetleges rúnák illetve drágakövek többnyire a nyélre erősített fémgyűrűkbe vannak foglalva. A penge gyakran domborműves, esetleg berakásokkal ékes. Felső részén, a pengét erősítő gerincen esetenként személyes jelmondatok, nevek szerepelnek, mindig kyr jelekkel.

A harci kaszáról :

Az Ober Sydarris szerzetesei egy egész Yneven ismert, de fegyverként ritkán használt eszközzel küzdenek : a harci kaszával. A fegyver maga szimbolizálja az általa elpusztítottak tehetetlenségét, hiszen csupán hajladozó fűszálak Tharr rettenetes akaratának viharában. A praktikum is szerepet kap egy vándorló szerzetes életében, így a kasza pengéje könnyen leszerelhető, és az övön viselhető, míg a nyél kitűnően beválik vándorbotnak, de akár létrának is, mivel gyakran átfúrják, és rövid, de erős csontpálcákat hordanak maguknál fokok gyanánt. A nyél rejthet mérget, kígyót, vagy titkos rekeszt is. A penge, gerincénél megfogva, önmagában is fegyver, például kitűnően alkalmas lesből, hátulról végrehajtott torokmetszésekre.

Statisztikák :

Ober Sydarris szerzetes

Kidobása

Erő 2K6+6
Állóképesség K6+12
Gyorsaság 2K6+6
Ügyesség 2K6+6
Egészség 3K6 (2x)
Szépség 3K6
Intelligencia K6+12
Akaraterő K6+12+Kf
Asztrál 2K6+6

Képzettségek :

2 fegyverhasználat (harci kasza, kaszapenge) Af
Írás/olvasás Af
Nyelvismeret (Quiron-melléki nyelvek egyike) Af ,4
Pszí Mf
Emberismeret Af
Tharr vallásának ismerete Mf
Kínzás elviselése Mf
Kínzás Af
Futás Af
Méregkeverés/semlegesítés Af
Herbalizmus Af
Ősi nyelv (kyr) Mf
Kultúra (toroni) Mf
Éneklés/zenélés Af

További szinteken :

2. Hátbaszúrás Af
4. Emberismeret Mf
4. Futás Mf
5. Méregkeverés/semlegesítés Mf
5. Fegyverhasználat (harci kasza) Mf
6. Kínzás Mf
7. Hátbaszúrás Mf
8. Fegyverhasználat (kaszapenge) Mf

Harcértékek/életerő/fájdalomtűrés/Képzettségpontok

KÉ alap 5
TÉ alap 15
VÉ alap 75
CÉ alap 0
HM/szint 8(2)
ÉP alap 4
FP alap 8
FP/szint K6+5
Kp alap 5
Kp/szint 8
Pszí alap(1.sz) 7
Pszí/szint 6
Mp alap(1.sz) 9
Mp/szint K3+6

Különleges diszciplínák

TSZ Slan út
1. Aranyharang
1. Levitáció
1. Statikus pajzs
1. Testsúlyváltoztatás
1. Tetszhalál
2. Jelentéktelenség
3. Érzékelhetetlenség
4. Belső idő

Kyr metódus
1. Transz
1. Láthatatlanság észlelése
2. Mentál szem
2. Asztrál szem
5. Auraérzékelés

A harci kasza értékei


T/kör KÉ TÉ VÉ Sebzés Súly Ár Átütés Köt. ÉP sebz.
Kasza 1 4 14 12 2K6 2 3a ——- 10

Kaszapenge 1 6 10 7 K6 1 — ——- (4)

(A kaszapenge kötelező ÉP sebzése a hátulról végrehajtott torokmetszésekre vonatkozik.)

A fegyver mérgezéséhez 7 adag méreg szükséges.
Hátrány, hogy használatához helyre van szükség.
Előnye, hogy lengetve nagyobb térséget tud lefogni, így láthatatlan ellenfél ellen sikeresebben alkalmazható. Ezek mértékének megítélése a KM jogköre.

Az Ober Sydarris szerzetesek mágiája

Alapvetően a MT-ben ismertetett szerzetesi varázslatok használják, a következő változtatásokkal :

Védekezés a gonosztól (tévelygőtől) : Nem a Halál, hanem a Rend jellemkomponens számít

Óvó fegyver : ez a varázslat nem alkalmazható, helyette a
Káoszkasza áll rendelkezésre (értékei mint káoszkard, csak magára)

Isteni látás : a varázslattal természetesen a Lindigass pillantható meg.

Meditációs kéztartás : a kinyújtott, összeillesztett mutatóujjak a szerzetes felé mutatnak, a nagyujjak ívben meghajlanak.

Egyedi varázslatok

Vérkopoltyú

Típus: egyedi, vérmágia
Mp: 14/22
E: 5
Var. Idő: 3szg
Időtartam: perc/szint
ME : -

A Tharr szerzetesek sajátos varázslata a vérmágia nagyon hatékony köréből. A szerzetesnek úgy kell előcitálnia a három varázsszót, hogy közben egy értelmes lény kiontott vérét tartja a szájában, ami a mágia hatására a tüdejébe folyik, és lehetővé teszi, hogy a 14 Mp-s változatnál a szerzetes az időtartam alatt vizet lélegezzen, a 22 Mp-s változatnál pedig, hogy ne kelljen levegőt vennie. Mindez úgy történik, hogy a tüdőbe jutott vér mágikus úton látja el a szerzetest levegővel. Kilégzésre sincs szükség. A Mp megduplázásával az időtartam is duplázódik. Csak az erőszakosan, frissen kiontott, illetve a saját vér megfelelő. Saját vér esetén a sebzés k6+2 Fp.

Kígyókönyék

Típus : egyedi
Mp: 12
E: 2
Var.idő: 2szg
Időtartam: 3perc/szint
ME: -

A szerzetes a varázslattal Tharr egyik nevezetes megjelenési formájától kölcsönöz. A szakrális erők megváltoztatják a szerzetes testét, rugalmassá, hajlékonnyá teszik, olyannyira, hogy kezeit teljesen kicsavarhatja, fejét körbeforgathatja, vállait kiforgathatja a helyéből. Ilyen állapotban jóval könnyebb a Kötelekből szabadulás, amit egy foknyival erősít a varázslat. Lehetőség nyílik szűk helyeken történő átjutásra, vagy akár lehetetlen helyeken való rejtőzésre. Ha a hatóidőn túl a szerzetes végtagjainak nincs lehetősége a természetes helyzetbe visszatérniük, ficamok, törések léphetnek fel. Ezek megítélése a Km jogköre, de maximálisan 3 ÉP és 15 FP veszíthető így el.
Az időtartam percenként 3 Mp-vel növelhető.


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához