LFG.HU

HammerTimeCafe
daekow
RPGCimkek

Jelen írás elsősorban kezdő játékosoknak szól, akik Ynev ellentmondásosságában is csodálatos világán kívánnak felejthetetlen kalandokat átélni, elsősorban legalább egy, a játékban már jártas csapattag oldalán. Emellett reményeim szerint haszonnal forgatják majd a régebbi, tapasztaltabb játékosok is; talán találnak benne hasznosnak ítélhető részleteket. Természetesen nincs új a Nap alatt; az általam használt fogalmak, rendszer-elemek és technikai megoldások más játékokban is fel-felbukkannak, én csupán saját szájam íze szerint összeválogattam, majd többé-kevésbé egybe fésültem ezeket. Dőlt betűvel szedve a megjegyzéseim olvashatók.

1. A Játékos Karaktere

A Játékos te vagy, a Karaktered pedig az a személy, akit a játék során megformálsz. Cselekedeteit, gondolatait élőszóban adod elő, gondjaiba beleéled magad, az ő fejével gondolkozva hozol döntéseket, az ő ismeretein átszűrve vonsz le következtetéseket a tapasztalataiból. Vannak a karakternek azonban olyan tulajdonságai, melyek modellezéséhez nem elég az élőszó: attól, hogy bejelented, a karaktered most átmászik a nálánál magasabb kőfalon, még nem feltétlenül fog az neki sikerülni – hiszen lehet a karaktered kényelemszerető pap, mázsán felüli medve-alkatú lovag vagy éppen vézna és sápadt varázstudó is. Ezért fontosak a szabályok, melyek így vagy úgy a valóságot hivatottak modellezni.

A modellezés soha nem lehet tökéletes. Eleve komoly ellentét feszül a különböző dimenziók között: a modell vagy nagyon elnagyolt, vagy nagyon sok számítást igényel. Mondjuk egy harc alapvetően eldönthető élőszóban (Levágom! – Jó, levágtad.), vagy pénzfeldobással is (Fej! Levágtam!); ugyanakkor lemodellezhető úgy, hogy a karakter hosszúkarddal végrehajtani tudott műveleteihez egyenként változókat rendelünk, az ellenfél kardjával és pajzsával az általa ismert védekező fogások mindegyikéhez változókat rendelünk, majd valami próbával eldöntjük, hogy a védekezés a támadással adekvát volt-e, illetve hogy a támadás sikerült vagy sem, majd hogy mi a következő lépés… Az arany középút lehet üdvözítő: ha valóban sok függ a karakterek egymáshoz viszonyított képességeitől, de a szerencse vagy véletlen is szerepet kaphat, és ráadásul mindez pörgősen, gördülékenyen le is játszható.

A szabályok leginkább arra hivatottak, hogy leírjuk vele a karaktered testi tulajdonságait, ismereteit, tapasztalatait, képességeit. Első lépésként meghatározzuk, hogy mik a karakter alapvető képességei, amit tíz főjellemző, tíz képesség ad ki. A testi képességek: erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, egészség és szépség; illetve a szellemi képességek: érzékelés, intelligencia, akaraterő és asztrál. Ezt követően az alapvető tulajdonságokat határozzuk meg: az életerőt, a harcértéket, a képzettségeket és a mágiaellenállást. Ezeket az alapvető tulajdonságokat a képességekből származtatjuk, vagyis minél jobbak a képességek, az induló tulajdonságok is annál jobbak lesznek. Később, ahogy a karakter tapasztalatokat gyűjt, az alapvető tulajdonságait fejleszteni tudja majd. Hiszen egy sok csatát megjárt veterán nem feltétlenül lesz sokkal gyorsabb és erősebb, mint zöldfülű társa, de hogy jobb vívó lesz, az szinte biztos.

2. A képességek

2.1 Az egyes képességek

Az erő (E) a karakter testi ereje. Nagyjából azt mutatja meg, hogy milyen egyszeri erőfeszítésre képes a karakter, pl. mekkora dolgokat tud megemelni, mekkorát tud lökni stb.

Az állóképesség (Áll vagy Ák) a karakter kitartása. Egyrészt az, hogy az erőfeszítéseket milyen hosszan tudja végrehajtani, másrészt az, hogy az erőfeszítéseket milyen rövid idő alatt hányszor tudja végrehajtani, megint másrészt a tüdő és a szív kapacitása: mennyi ideig bírja levegő nélkül, vagy mennyit tud futni.

Az ügyesség (Ü vagy Ügy) a karakter testi ügyessége. Egyrészt az akrobatikus ügyessége, hogy pl. tud-e ugrani, egyensúlyban tud-e maradni; másrészt a kézügyessége, megint másrészt mondjuk a célzó képességei.

A gyorsaság (Gy) a karakter testi gyorsasága. Egyrészt a reflexei mennyire jók, másrészt a mozdulatai mennyire gyorsak, harmadrészt pl. az, hogy milyen gyorsan tud futni vagy akár kúszni.

Az egészség (Eg) a karakter egyik legáltalánosabb testi állapota. Kifejezi azt, hogy mennyire életerős a karakter, mennyire tud ellenállni betegségeknek vagy mérgező dolgoknak, de kifejezi akár azt is, hogy mennyi ideig képes éhezni, szomjazni vagy vérezni, míg az a lábáról ledönti.

A szépség (Sz) vitatott kategória. Nem egy adott eszményképhez való hasonlóságot jelent, mert ilyen egyetlen adott eszménykép még egy időben sem létezik, nem hogy évszázadok alatt. A szépség inkább az egész test egyfajta összhangja, harmóniája, és elsősorban a többi ember megítélése szerint számít. Fontos összetevője továbbá az önbizalom és az énkép, tehát mondhatjuk, hogy a puszta látványon túl számít egyfajta kisugárzás is.

Az érzékelés (É) a karakter érzékszerveinek fejlettsége, továbbá egyfajta tudat alatti figyelem, amely az érzékszervi ingereket osztályozza, elemzi, és szükség szerint a magasabbrendű tudat felé továbbítja. Ragyogóan éles hallással voltaképpen meghallhatjuk a padló reccsenését, de hogy az a tudatunkba a veszély jeleként jusson el – ez már nyilvánvalóan más képesség. Az érzékelés nagyjából ezt a két területet fedi le.

Az intelligencia (I vagy Int) a karakter értelmi képességeit jelöli, a felfogás gyorsaságát, az összefüggések meglátását és a (helyes) következtetések levonását. A műveltséghez nincs köze, hacsak annyi nem, hogy az intelligens emberek kíváncsiabbak, azaz van tudásszomjuk.

Az akaraterő (Ae)  a karakter mentális képességeit jelöli az intelligencia és az érzékelés területén kívül, azaz az emlékezést, az akaratot, a mozgás tudatosságát, a szellemi kitartást. Jelöl továbbá egyfajta szellemi kiegyensúlyozottságot és szilárdságot.

Az asztrál (Asz) az érzelmi kiegyensúlyozottság képessége. A karakter lelkiállapotának stabilitását, az érzelmek kontrollálását jelenti. Alacsony asztrálnál az érzelmek uralkodóváv válnak a józan ész felett, másrészt viharos hirtelenséggel képesek változni is. Magas asztrál esetén (nármális esetben) vannak természetesen érzelmek, de azokat a karakter a helyükön kezeli, nem azok irányítják a viselkedését, legfeljebb pusztán befolyásolják azt.

2.2 A képességekről általában

A karakter képességei főszabály szerint 3 és 18 közé eshetnek. A képzettségek átlagos szintje 8 és 12 közé esik, kivéve az erőt: az ember férfiak átlagosnak mondható ereje 10 és 14 közé esik. A többi képességnél nagyjából 13 és 16 közé tehető az átlag feletti, 17 és 18 a magas, efölött pedig szó szerint az emberfeletti szintek következnek. A 6 és 8 közti képesség átlag alatti, 6 alatt a képesség alacsony, 3 alatt pedig általában az ember fajú egyed életképtelennek minősíthető. Látható, hogy maga az „átlagos” szint is széles skálán szóródik; ennek az az oka, hogy jó közelítéssel az összlakosság mintegy hatvan-nyolcvan százaléka ebbe a körbe tartozik.

A karakter képességei az életkor előrehaladtával fokozatosan romlanak. Amikor középkorúvá válik, vagy időssé, netán aggastyánná, veszít egy-egy pontot erejéből, gyorsaságából és ügyességéből. Ha nincs szerencséje (50%), akkor idősként és aggastyánként egy-egy pontot intelligenciájából is. Pontos határszámokat nehéz lenne meghatározni, az mindig a mesélő feladata, de középkorúnak kezd számítani az ember fajú karakter negyven és ötven éves kora között, idősnek ötvenöt és hatvanöt éves kora között, aggastyánnak pedig az a töredék, aki a hetvenötödik életévét eléri. Az orkok élettartama nagyjából fele az emberének, az elfeké mintegy húsz-harmincszorosa, a törpéké tízszerese, a félelfeké és dzsenneké két-háromszorosa; a kor kategorizálását célszerű ennek figyelembe vételével elvégezni, azonban ne felejtsük: ez mindig a mesélő feladata!

Valamennyi képesség egy alkalommal maradandóan megnövelhető, ez ezer tapasztalati pontért tehető meg.

2.3 A képességek meghatározása

Milyen karaktert képzeltél el magadnak a játékhoz? A harcos erős, illetve gyors és ügyes. A varázsló okos, de fizikai ereje, állóképessége elmarad gyakran még az átlagtól is. Akinek nincs kézügyessége és nem jó az érzékelése, abból soha nem lesz tolvaj. És így tovább.

A karakter megalkotásakor szerepet kap a véletlen mellett az, hogy a játékos milyen tulajdonságokra kívánja helyezni a hangsúlyt, azaz milyen karaktert képzelt el magának a játékhoz.

A képességek meghatározásakor tíz kockadobás-sorozattal tíz számot határozunk meg, majd a tíz számot elosztjuk a tíz főjellemző között. Ha a mesélő engedi, egy-egy pontot még át lehet csoportosítani a kívánt végeredményhez.

A dobások: három képesség 3k6 (2x), azaz három hatoldalú kockával kell dobni, két sorozatot, és a jobbik végeredmény számít. Öt képesség 2k6+6, egy képesség k6+12, egy képesség pedig k10+10.

2.4 Képességpróba

Kétféle képességpróbát ismerünk. Az egyik fajta, amikor valóban embert próbáló feladatot kell teljesíteni, azaz eleve csak átlag feletti képességű próbálkozónak lehet esélye. Ekkor k10-zel a képesség tíz feletti része alá kell dobni, azonos eredménynél újat kell dobni. Ilyen lehet egy nehéz tárgy megmozdítása (erőpróba), egy vágtató ló vagy bika elől félreugrás (gyorsaságpróba), vagy levágni a saját végtagot, ha az menthetetlenül beszorult (akaraterőpróba).

A képességpróbák másik fajtája, amikor a karakter önmagához képest kénytelen kiemelkedően teljesíteni. Ez általában az átlagos vagy átlag alatti képességűeket érinti, átlag feletti képességgel ezek a problémák általában magától értetődően megoldhatók. Ennél a másik fajta képességpróbánál 2k10-zel dobunk, és a próba akkor sikeres, ha a dobott összeg a képességnél alacsonyabb. Ugyanakkora értéknél újra kell dobni.

Az mindig a mesélő döntésétől függ, hogy egy rontott próba után mennyi idővel lehet újra próbálkozni. Pl. egy fal megmászása esetén minden rontott próbát érdemes egy teljes perc próbálkozásként elképzelni; azonban legfeljebb annyi perc tölthető meddő próbálkozással, amennyi a karakter állóképessége, utána legalább ennyit pihenni kell stb.

A mesélő döntésétől függ, hogy bizonyos külső körülmények vagy a karakter (vagy a játékos) leleményessége hogyan befolyásolja a próba sikerét. Ehhez lehet plusz és minusz pontokat meghatározni, pl. a sebesült karakter csak -2 ügyességgel próbálhat falat mászni, míg egy átlagos karakter is +2 erővel képes ajtót betörni, ha neki tud futni előtte.

A képességeknél látszik, hogy ez a tíz képesség lehetne éppen kb. húsz-huszonöt is, de ugyanígy el lehet képzelni mondjuk három képességgel leírt karaktereket. Itt is az arany középút keresése dominált: egy átlagos ügyességű karakter is képes lehet gyönyörűen faragni vagy hamiskártyázni, ha azt megtanulja és gyakorolja. Ahogy egy magas kézügyességű ékszerész vagy zsebmetsző nem feltétlenül fog tudni elszaltózni a felé dobott balta elől. Ez a rendszer a példában szereplő eseteket képzettségekkel illetve harcrendszerrel igyekszik modellezni. Minden más esetben a mesélő szava lesz a döntő annak figyelembe vételével, hogy a játékos milyen karaktert képzelt el magának. A magas ügyesség alacsony gyorsasággal tipikusan lehet a jó kézügyesség, az akrobatikus tulajdonságok rovására. És így tovább.

3. Az alapvető tulajdonságok

3.1 Az életerő.

A tágabb értelemben vett életerő két részből tevődik össze, a szűkebb értelemben vett életerőből és a fájdalomtűrésből. (Életerő alatt a továbbiakban a szűkebb értelemben vett életerőt értjük.) Az életerő a test alapvető állapota; az életerőt csökkentik a strukturális sérülések, a csonttörések, komolyabb vérzések. Az életerő a karakter élete során nem igazán változik, fejleszteni csak kis mértékben lehet. A fájdalomtűrés a komoly strukturális sérülésekkel nem járó sebek és fájdalmak tűrését hivatott modellezni. Ez a karakter élete során fejlődhet, változhat; a fájdalomhoz – bizonyos határok között – hozzá lehet szokni.

Az életerő pontok (Ép) meghatározása: a karakter teljes egészség képessége, plusz az erő vagy az állóképesség tíz feletti része.

A fájdalomtűrő pontok (Fp) meghatározása: a karakter állóképesség és akaraterő képességeinek összege.

Az Fp fejlesztése: 1 Fp = 5 Tp, ami ötönként többszöröződik (első öt Fp-ig 1 Fp=5 Tp, második öt Fp-ig 1 Fp = 10 Tp, harmadik öt Fp-ig 1 Fp = 15 Tp stb.) Minden olyan alkalommal, amikor a megvásárolt Fp eléri a karakter állóképesség vagy akaraterő (amelyik kisebb) képességének értékét, a szorzó megduplázódik, és utána a következő öt Fp ezen a megemelt áron vásárolható, majd utána egyet ugrik följebb stb.

Példa: Áll.:14, Ae.:16, tehát az induló Fp 30, a „határszám” a 14 (az állóképesség értéke). 31-35 Fp, Fp-nként 5 Tp, összesen 25. 36-40 Fp, Fp-nként 10 Tp, összesen 50 Tp. 41-44 Fp, Fp-nként 15 Tp, összesen 60 Tp. Összesen eddig 14 Fp-t vásároltunk, ami elérte a határszámot. Így a szorzó duplázódik, most már 30 Tp-t kell fizetni egy Fp-ért, tehát 45-49 Fp, Fp-nként 30 Tp, összesen 150 Tp. Majd 50-54 Fp, Fp-nként 35 Tp, összesen 175 Tp. Utána 55-58 Fp, darabja 40 Tp-ért, összesen 120 Tp. Ismét elértük a határszámot, a szorzó most ismét duplázódik: a következő öt Fp darabját már 80 Tp-ért lehet megvenni.

3.2 A harcértékek

A harcértékek a kezdeményező érték (KÉ), támadó érték (TÉ), védő érték (VÉ), célzó érték (CÉ) és a harcérték módosító (HM). A HM nem vesz részt a harci helyzetekben, az arra szolgál, hogy négy másik harcértéket növelni lehessen a tapasztalatok megszerzésekor; ebből következik az, hogy a megszerzett HM-et azonnal el kell költeni, az nem lehet (mellesleg: nem is érdemes) tartalékolni. Amikor a játékos a HM-ből harcértékeket vesz a karakterének, célszerű fejben tartani, hogy a nagyon egyoldalú fejlődés sem nem tanácsos, sem nem életszerű. A mesélőnek célszerű erre odafigyelnie és szükség esetén közbeavatkozni. Ajánlásként megfogalmazhatjuk, hogy a TÉ-re nagyjából csupán mintegy háromszor annyit célszerű költeni, mint VÉ-re, és viszont. Tehát a mesélő nyugodtan határozza meg, hogy minden három VÉ-re költött HM után a negyediket kötelező legyen TÉ-re költeni.

KÉ meghatározása: a karakter gyorsaság képessége és ügyességének tíz feletti része.

TÉ meghatározása: a karakter gyorsaság és ügyesség képessége, valamint az erő tíz feletti része.

VÉ meghatározása: a karakter gyorsaság és ügyesség képességeinek összege, szorozva hárommal.

CÉ meghatározása: a karakter ügyesség és érzékelés képességeinek összege.

A HM a karakter indulásakor k6. A későbbiekben Tp-ből lehet vásárolni:

1 HM = 5 Tp, ami ötönként többszöröződik (első öt HM-ig 1 HM=5 Tp, második öt HM-ig 1 HM = 10 Tp, harmadik öt HM-ig 1 HM = 15 Tp stb.) Minden olyan alkalommal, amikor a megvásárolt HM eléri a karakter erő, gyorsaság vagy ügyesség (amelyik a legkisebb) képességének értékét, a szorzó megduplázódik, és utána a következő öt HM ezen a megemelt áron vásárolható, majd utána egyet ugrik följebb stb.

Példa: E.:14, Gy.:16, Ü.:15, tehát a „határszám” a 14 (az erő értéke). 1-5 HM, HM-nként 5 Tp, összesen 25. 6-10 HM, HM-nként 10 Tp, összesen 50 Tp. 11-14 HM, HM-nként 15 Tp, összesen 45 Tp. Összesen eddig 14 HM-t vásároltunk, ami elérte a határszámot. Így a szorzó duplázódik, most már 30 Tp-t kell fizetni egy HM-ért, tehát 15-19 HM, HM-nként 30 Tp, összesen 150 Tp. Majd 20-24 HM, HM-nként 35 Tp, összesen 175 Tp. Utána 25-28 HM, darabja 40 Tp-ért, összesen 120 Tp. Ismét elértük a határszámot, a szorzó most ismét duplázódik: a következő öt HM darabját már 80 Tp-ért lehet megvenni. És így tovább.

4. Képzettségek

A képzettségek listáját és részletes leírását az Új Tekercsek című szerepjátékkönyvben találjuk. (továbbiakban: ÚTe) A kötet legnagyobb fejezetének begépelésétől elsősorban szerzői jogi, másodsorban kényelmi okokból eltekintek. Az alábbiakban azok a szabályok következnek, amelyek az ÚTe-ben írtakat az általam elgondolt rendszerrel összhangba hozzák.

Képzettségeket képzettség pontért (Kp) lehet vásárolni, amennyiben a karakter megfelel az adott képzettség adott fokánál feltüntetett képesség- és képzettség-követelményeknek. Ha képességei elmaradnak a kívánt szinttől, akkor 1-3. fokon a képesség-különbözeteknek megfelelő Kp-t a képzettségre rá kell fizetni. 4-5. fokon a képesség-különbözet tízszeresét kell kifizetni Kp-ban – ez jelképezi a plusz munkát, amit az adottság hiányának leküzdésére kell fordítani. Hiányzó képzettség-követelmény esetén a képzettség nem vehető fel; a tanulás és gyakorlás alapjait ugyanis nem lehet kihagyni.

A képzettség adott fokának megtanulásakor az ott feltüntetett Kp-igényt kell kifizetni, NEM ELÉG az előző fok árának különbözetét befektetni! Általában a képzettségek első fokát ki lehet hagyni, és rögtön a második fokkal lehet kezdeni; ahol nem, tehát ahol kötelező az első fokot is elsajátítani, ott ez külön jelzésre kerül. Figyelembe kell azonban venni, hogy noha a 2. fok elsajátításához nem feltétel az 1. fok elsajátítása, a karakternek meg kell felelni mindazon követelményeknek (is), amelyet az 1. fok kíván.

A százalékos jártasságok nagy részénél az a képesség, mely követelmény a jártasság felvételéhez, egyben a százalékos jártasság alapja, a további százalékok ahhoz hozzáadódnak (pl. esés alapja a karakter teljes ügyessége).

Az induló képzettség pont meghatározása: a karakter intelligencia és ügyesség képességének összege plusz k10.

Az induló képzettség-csomag meghatározása: elsősorban a mesélő feladata. Ehhez az alábbi támpontokat adjuk:

Elsősorban harcos jellegű karakter: két fegyver 3-3. fokon vagy egy fegyver 4. fokon, továbbá egy fegyver 2. fokon. Pajzshasználat vagy vértviselet 2. fokon. Öklözés vagy birkózás vagy (kocsmai) verekedés 2. fok. Futás vagy lovaglás vagy úszás 3., különösen indokolt esetben 4. fok. Földharc és állóharc 2-2. fok. Esés, ugrás, egyensúlyérzék: szétosztható 25+3k10 százalékpont. (Pl. egy nomád vagy egy ilanori biztosan magas fokon tud majd lovagolni, „cserébe” szinte biztosan nem lesz jártas a földharcban – hacsak nem áldoz rá szabad Kp-iból…)

Elsősorban világi-alvilági karakter: 2-3 fegyver 2-2. fokon, öklözés vagy birkózás vagy (kocsmai) verekedés 1-2. fok, álruha és álcázás 2-2. fokon, értékbecslés 2. fok. Egyensúlyérzék, esés, ugrás, mászás, zárnyitás, zsebmetszés, rejtekhelykutatás: szétosztható 50+k100 százalékpont.

Elsősorban varázstudó karakter: írás-olvasás 3. fok, managyűjtés*, varázshasználó iskola*, herbalizmus vagy alkímia 2. fok, legendaismeret 2. fok. (*: lásd a mágiáról szóló írásomban)

Természetesen egy pap (vagy egy paplovag, de akár egy tűzvarázsló) mindenképpen kap 4. (3.) fokon vallásismeretet, ékesszólást, őristenétől függően pedig további képzettségeket (Dreina: jog, történelem, politika; Arel: harci képzettségek stb.). A harcművész nem fegyverhasználatot kap, hanem harcművész iskola* képzettséget, egyet 4. vagy kettőt 3. fokon, továbbá természetesen megkapja a slan pszit. (*: lásd a harcművészekről szóló írásomban). A bárdok világi-alvilági és varázshasználó figurák; zenélni és énekelni 3. illetve 4. szinten tudnak, jártasak a managyűjtésben és legalább egy varázshasználó iskolában, cserébe biztosan nem lesz annyi százalékos képzettségük, mint egy „egyszerű” tolvajnak vagy kalóznak. A fejvadászok kapnak számtalan alvilági jellegű és akrobatikus képzettséget a kiképzésük során; a nemesi származású lovagoknak kötelező érteni a heraldikához, a tornarendhez és a párbajhoz stb.; javasoljuk, hogy a mesélő ezeket kötelezően vásároltassa meg a karakter szabad Kp-iból még a játék megkezdése előtt…

A karakter mint az élő Ynev része, mialatt felnő, számtalan más képzettséget is elsajátít. A szórakozás alapvető eszköze az éneklés, a dorbézolás – hacsak a karakter nem kolostorban nevelkedett, ebben bizony jártas lesz 1-2. fokon. Tánc, legendaismeret, szexuális kultúra, értékbecslés, számtan, egyes társadalmi körökben az írás-olvasás és az idegen nyelvek: 1-2. fokon szinte mindenki rendelkezik ezekkel. Saját anyanyelvét, saját kultúráját mindenki ismeri 3. fokon. Aki dolgozott a kalandozás előtt, akár városi inasként, akár parasztként, akár pásztorként, az saját szakmájának alapjait is elsajátította (iparűzés, földművelés, állatismeret stb.), legalább 2. fokon.

5. A karakter megalkotása

Karaktered megalkotását tehát a következőképpen végezd el, mielőtt kalandozni kezdesz Ynev világán. Legelőször is képzeld el! Találd ki, kit akarsz játszani? Harcost? Tolvajt? Gladiátort? Lovagot? Fejvadászt? Netán valamelyik istenség papját vagy szerzetesét? Vagy varázstudót? Ha evvel megvolnál, akkor már nagy vonalakban sejtheted, nagyjából mihez kell értenie egy ilyen karakternek – mondjuk egy lovagnak vagy akár Domvik papjának, egy kalóznak vagy egy erdőben kóborló vadásznak. Ebben segít a mesélő is neked! Ez után gurítsd ki a tíz számot, és osztd el a tíz képesség közt. A megállapított képzettségekből származtasd az életerőt és a harcértékeket. Mesélőd segítségével határozzátok meg, mik lesznek azok az elsődleges és másodlagos képzettségek, amikhez a karaktered induláskor mindenképpen érteni fog. Ha a mesélő úgy látja jónak, szabad képzettség-pontjaidból további képzettségeket kell megvenned: ez jelképezi azt, hogy a karaktered specializált egy területen, de ehhez más dolgok megtanulásáról kellett lemondania. (Példa: a fejvadász sokkal több mindent tanul meg kötelezően képzése során, mint egy zsoldos katona – azonban a zsoldos sokkal több mindent tanulhat meg saját elképzelései szerint, mint a fejvadász. Vagy: a lovasnomád harcos biztosan a világ legjobb lovasai és lovasíjászai közé fog tartozni, már indulásakor is, sőt az állatokhoz is érteni fog, lévén pásztor. De máshoz nemigen ért majd.)

A következő nagyon fontos lépés, hogy határozd meg a karaktered lelki, erkölcsi alapállását, jellemét. Nem kell kötelezően zárt kategóriákban gondolkodni, de ha becsületes karaktert képzelsz el, akkor nem hazudozhatsz nyakra-főre, csak kivételes esetben, és utána szinte biztosan furdal majd a lelkiismeret. Tudvalévő ugyanakkor, hogy a legtöbb egyház, lovagrend vagy éppen harcos szervezet nem szereti, megveti a hazug és becstelen embereket – magyarán nehéz elképzelni, hogy kineveljenek egy hazug embert bármely becsületes lovagrendben. Még a harcosok sem feltétlenül gyilkosok – Ynev világán gyakran kerülnek erőszakos összetűzésbe egymással az emberek (és egyéb szerzetek), de nem mind gyilkos, aki kénytelen ölni. A legtöbb elterjedt vallás, a legtöbb szervezett társadalom tiltja és üldözi a gyilkosságot, azt legfeljebb igazságos háborúk megvívása vagy gonosztevők megfékezése érdekében engedi meg. A legfontosabb tudnivaló azonban, hogy Ynev minden lakója számára biztosan tudott tény, hogy a lélek halhatatlan, és az újjászületések sorát a korábbi cselekedetek határozzák meg – ez Yneven nem vélemény vagy hit kérdése, hanem tény. A halhatatlan lélek elvesztése olyan fenyegetés, amit mindenki komolyan vesz. Ezért mindenki próbálja választott vallása rendeléseit megtartani, a vétkeket és bűnöket a vallás szellemében jóvá tenni.

A karakteralkotás végső lépéseként határozd meg karaktered induló felszerelését, vagyonát, és helyét a világban. Ha eddig nem tetted meg, jegyezd fel küllemét, személyleírását, hogy be tudd mutatni élőszóban a többi játékosnak. A ruházat, az ékszerek, tetoválások, a felszerelés és a vagyon attól függ, hogy a karaktered az adott társadalomban milyen helyet foglal el; ezt az előtörténet alapján mindenképpen a mesélő fogja meghatározni. Irányelvként azonban nem árt tudni: minél több mindennel rendelkezik a karaktered induláskor, annál jobban beágyazott a világba. Egy nemes származék, aki lovag, gazdag lesz és jól felszerelt; hátas vagy hátasok, vértezet, fegyverzet, ékszerek, sőt olykor kísérő szolgák, az erszényben csengő ezüstök. A család címere láttán kapuk nyílnak, a család lekötelezettjei és szövetségesei segítséget nyújtanak. Igen ám, de a családnak ellenségei is vannak, rosszakarói és irigyei. Az ifjú kalandozót akár váltságdíjért is elrabolhatják, ha óvatlan. Másrészt a halálnál is rosszabb, ha családjára szégyent hoz: részegen verekszik valami kiskocsmában, vagy éppen nemi betegséget akar gyógyíttatni a falusi kispappal… A kikötői szabadúszó napról napra él, késén és göncein kívül egyebe sincs, de legalább kötelezettségei nincsenek. Igaz, egy nemes vagy egy városi patrícius nem veszi komolyan, nem tárgyal vele, lévén küllemében és életvitelében is csavargó. És így tovább.

Jó kalandozást, kellemes élményeket!

 

 


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához