LFG.HU

JollyBlade
mesélőknekCimkek

Bevezető

Kép (c) xadhoom

Bolygó: Coseflame, Feudális világ, Adrantis Nebula, Callixis Sector

Coseflame, avagy a Széthasadt Bolygó. Az űrből is látszó gigászi szakadékokba települt városokban virágzó populáció él, élénk kereskedelmet folytatnak a külvilágiakkal, a helyi ritka ércek és drágakövek vonzzák a kereskedőket.

Gurmagar városa egy magas hegycsúcsokkal övezett mély szakadékban fekszik. A szakadék alján folyik a Niz folyó, és rengeteg kis bányásztelepülés is található erre. A szakadék peremén húzódik a rossz hírű Garang-Garang erdő. Bűzös kipárolgása messziről látható és érezhető.

A városban szigorú feudális elnyomásban él a lakosság nagy része. Kisebb nemesek, kereskedőházak, vagy az Impérium szolgálói előjogokat élveznek. A város legnagyobb bevételét a helyi bányászat teszi, de a fennsíkon mezőgazdálkodást is folytatnak, valamint a szakadék pereméről lelógó indákon érdekes gyümölcsöket termelnek. Ezekből helyi italokat is erjesztenek.

A városban az élet nem túl nyugodt, rendszeresen tartanak kivégzéseket, nyilvános megszégyenítéseket, boszorkányégetést. Mindenki nagyon babonás, a legkülönbözőbb rituálékat hajtják végre a nap minden szakában. A város történelméről a helyi eklézsián lehet megtudni a legtöbbet, ahol több vaskos fóliáns is foglalkozik a régmúlt századok háborúival.

Háttér

Gurmagar hercege, Lord Sillus halálos beteg, nem sok van már neki hátra. Jelenleg a palotájában fekszik, és várja, hogy beteljesüljön a sorsa. Felesége, Lady Liana, sokkal fiatalabb, ambiciózus hölgyemény, és nem akarja elveszíteni urát. Sokat jár az eklézsiára, itt ismeri meg a város történelmét, miszerint régen a város környékén nagy háború volt, egy hatalmas összecsapás zajlott egy varázsló seregei és külvilági hadak között. Végül a varázslót megölték, de a könyvekből kiderül, hogy ő rendelkezett az élők és holtak feletti hatalommal. Ezért Lady Liana elhatározza, hogy felkutatja a régi kolostort, ahol egy rejtekhelyen ősrégi, ám annál nagyobb hatalmú fóliánsokra lel. Ezeket elkezdi tanulmányozni, kísérletezni kezd. Elraboltat a városból embereket, akiket a régi kolostorba vitet, és gonosz rituálékat hajt végre rajtuk. Megkínozza, megöli őket, majd megpróbálja feltámasztani. Próbálkozásai néha felemás sikerrel járnak, a kidobott testek feltámadnak, de eltorzult másai lesznek csak korábbi önmaguknak. A városban pedig többen vélik felismerni ezeket az eltűnt személyeket. Liana segítői között van egy másik helyi nemes, aki rájön, hogy micsoda gonosztettet hajtanak végre, és megpróbálja megakadályozni a dolgot, de Liana őt is megöli. Követői egyre jobban félnek tőle. Ahogy Lianán eluralkodik az őrület, túlvilági képességekre tesz szert, és különböző mutációk kezdenek kialakulni nála, amiket elfed elegáns ruháival. Végül annyira erőt vesz rajta az őrület, hogy a saját férjét viteti a rejtekhelyre, és megpróbál megidézni egy démont, hogy gazdatestet csináljon urából.

Bevezető

A karakterek inkvizítoruktól, vagy közvetlen felettesüktől utasítást kapnak, hogy vizsgáljanak ki egy aggasztó szóbeszédet, ami Gurmagarból kelt útra. Annyit lehet tudni, hogy az emberek furcsa eltünedezésekről beszélnek, és nagyon félnek. Gurmagarban él egy Apostolis nevű adeptus, aki az Inkvizíció egyik megbízottja, ő tudja őket fogadni.

Gurmagarban nincs űrkikötő, a planéta egyik kisebb kikötője viszont közel van. Port Valinos nevezetes hely a bolygón, ide érkeznek a kereskedők, és az Adminisztrátum is itt tart fenn nagyobb apparátust. Innen gőzvonattal lehet eljutni Gurmagarba, a sziklákba és hasadékokba épített vasút kalandos utazást ígér…

Gurmagar

A város a Niz és Hezan szakadékok T alakú kereszteződésében található, a szakadék falai körülbelül 300 méter magasak. A város központja a kereszteződés közepén egy kiemelkedő sziklára épült, itt található a hercegi palota, ami a hátfalból domborodik ki, mint valami faragvány. A városrészek változatosan helyezkednek el a szakadékfalba ékelődve több szinten. A szintek között gőzliftekkel lehet közlekedni, a legtöbb gőzlift a vasúthoz illetve a bányásztelepülésekhez vezető utak mentén található. A városnak van rengeteg függőkertje, így fentről lenézve egy ágas bogas függőhíd hálózatot lehet leginkább látni. Több pincészet található a magasabb szinteken, szerteágazó alagútrendszerrel. A városban nagy szükség van fára is, fakitermelés pedig a szakadék tetején húzódó erdőből lehetséges. Egyedül a Garang-Garang erdőt kerülik el a liftek és utak, mert romlott helynek számít már régóta.

A város védelmét a helyi gyalogosok látják el, ők a herceghez hűséges testőrök, fegyverzetük kezdetleges, kovás puskák, nyílpuskák, láncingek, puskaporral működő szerkezetek. Ezen kívül akad néhány modernebb fegyver is a herceg közvetlen testőrségében. A katonák egyenruhája fekete, vörös rangjelzésekkel, a lakossággal kegyetlenül bánnak, hatalmukkal rendszeresen visszaélnek. A városban létezik a rögtönítélő bíróság intézménye, ahol egy őrmester mondhatja ki az ítéletet legalább két közlegény jelenlétében.

A helyi papság az Istencsászár igéjét hivatott hirdetni, és hathatós segítséget nyújtanak a hercegi családnak a morál fenntartásában. A prédikátorok vezetője Molt Testvér, aki egy radikálisabb vallási irányzatot képvisel, és járt már egyszer külhonban egy zsinaton is.

A piactér a város legélénkebb pontja, kereskedők érkeznek szekerekkel, néha egy-egy teherautó is feltűnik. Itt minden megtalálható: szén, ércek, drágakövek, italok, gyümölcsök. A szakadék északi peremén húzódó kohók és műhelyek itt szerzik be a nyersanyagokat.

Információk

A karakterek a városban az átlagemberektől megtudhatják, hogy mostanában furcsa eltűnések történnek, amiben még nincs is szokatlan, csakhogy újabban elő is kerülnek az eltűntek. Általában nincsenek maguknál, törnek, zúznak, vagy csak értelmetlenül néznek maguk elé, eltorzult a testük, az arcuk, tele vannak sebekkel. Aztán egyszer csak eltűnnek megint, és többet nem térnek vissza. Volt, akit tűzre kellett vetni, mert dührohamában el akart pusztítani mindenkit. (Inquiry check több siker esetén konkrét személyeket is meg lehet találni, akinek hozzátartozója tűnt el és tért vissza).

Az eklézsián meg lehet tudni sok mindent a hely történelméről, a régi nagy csatáról, hogy akkoriban élt egy varázsló, Serafus Noctus a városban, aki messziről érkezett ide, és a városban kegyetlen boszorkányságokat hajtott végre. A város katonaságát is megkaparintotta, és harcba indult a bolygó ellen, de végül az Istencsászár megsegítette a várost, és a Hadventi Mészárosok negyedik szakasza megfékezte Serafust. Ha könyveket keresnek Serafusról, akkor kiderül, hogy két könyv hiányzik, és kideríthető, hogy az egyik helyi nemes, Darfus Benjer vitte magával a köteteket.

A hercegi palotába nem lehet bejutni, a herceg nem fogad senkit, és ezt nyomatékosítják is. A palotában mégis kideríthető, hogy a herceg nagyon beteg, tényleg nem is képes fogadni senkit. Ezt vagy pénzzel, vagy vallatással lehet megtudni, de nem a katonáknál, hanem vagy a komornyiknál, aki a palotakertben lakik a szolgaszálláson, vagy a konyhán, ahol a szakácsok is tudják, hogy a herceg beteg, de nem árulhatják el senkinek. Tudja a herceg legjobb barátja is, Lord Coven, aki nemrég költözött haza messzi földről, és hozott egy plazmapisztolyt is ajándékba a családnak. Egyébként neki is van egy. Lord Coven jelenleg bányákat üzemeltet a környéken, és egy Rouge Trader-nek dolgozott hosszú évekig.

Darfus Benjer a piactér közelében lakik, egy udvarháza van, kereskedelmi- és szállítmányozási szolgáltatásokat nyújt. Felesége egy ideje már nem látta, úgy gondolta üzleti ügyben utazott el valahova, nem szokott beszámolni semmiről. Ha átkutatják a házát, akkor az irodájában az iratok között rá lehet bukkanni egy kis ládikóra: az egyik festmény mögött van egy kis rejtekajtó mögött. Ebben egy rakás szerelmes levelet lehet találni, amit a hercegnének címeztek, de vagy soha nem adtak fel, vagy visszaértek egytől egyig. Van továbbá egy levél a hercegnétől, ami körülbelül egy hónapja íródott, miszerint a hercegné mégis találkozna udvarlójával. A hiányzó könyveket nem lehet megtalálni.

Eltűntek listája: ezt az Adminisztrátum indította, a piactéren, a csendőrségen lehet jelezni, ha valaki eltűnik. Darfus felesége is aggódni kezd egy idő után, és ő is bejelentést tesz, ha még három napig nem kerül elő a férje.

Események és személyek

A karakterek Utvent 17. napján érkeznek a városba. Ez egy őszi időszak, elég hideg van, és folyamatosan esik az eső. Szállást könnyen találnak a piactérnél, és a legjobban teszik, ha kereskedőknek mondják magukat, mert más nemigen akad a környéken, aki utazik.

Amint nyomozni kezdenek az ügyben, és Lady Liana tudomást szerez a dologról, több segítőjét is rájuk állítja. A palotában Bertus, az intéző jó kapcsolatban van a helyi alvilágból néhány emberrel, akik egy kémet küldenek. A kém neve Derro, és ha lebukik, akkor pénzért simán elmondja, hogy a palotából állították a karakterekre, hogy számoljon be mit is akarnak a városban. Ha komolyabbra fordul a dolog, akkor Bertus rájuk tudja még küldeni a helyi behajtókat, akik között van pár orgyilkos is, ők csapdát állítanak a karaktereknek valahol. Erre kiváló helyszín lehet egy félrevezető nyom egy bányába, vagy pincébe, vagy maga a piactér, egyszerűen távolról megpróbálhatják leszedni őket, de kezdetleges fegyvereikkel ez nem egyszerű. A legkönnyebb egy puskaporos hordóval felrobbantani őket.

Lady Liana igazi fő segítője viszont a helyi mészáros, aki hajlamos a kegyetlenkedésre, és megfelelő testi erővel is bír. Ő és két segédje végzi a piszkos munkát, már rajtuk is kezd megjelenni az őrület és korrupció, mindenféle kisebb mutációk formájában, ők is részt vesznek a rituálékban. Hurrgo, a mészáros a tarkójára már feltetováltatott egy démoni jelet is.

Amint szorul a hurok, Lady Liana elszállítja a férjét a régi kolostorba, és megpróbálja a szertartást végrehajtani.

A régi kolostor

A kolostor valaha egy gyönyörű épület lehetett, most a Garang-Garang erdő egyik legsötétebb pontjában található. A városból gőzlifttel lehet eljutni az egyik rég lezárt pincéig, ezen keresztül fel lehet jutni a szakadék peremére, a bűzös erdőhöz, onnan pedig még gyalogosan fél óra a kolostor.

Az épület bal szárnya ledőlt rég, a bejáratot is törmelék zárja el, de egy oldalsó résen keresztül be lehet jutni. Itt a démoni rituálék következtében érezhető warp tevékenység van, nagyon rossz előérzetet sugároz a helyszín magából. Egyből feltűnik, hogy valaki járt, vagy rendszeresen jár erre mostanában.

Bejutva a kolostorba odabent néhány rém áll lesben, akik megpróbálják megállítani őket, nehogy megszakadjon a szertartás. Ezen felül még a mészáros és két segítője is itt van, valamint Lady Liana, aki belemerül a démon megidézésébe.

Karakterek, ellenségek

Lady Liana, nemes asszony, nagy ellenállásra nem lehet számítani részéről, ha harcra kerül a sor, annál meggyőzőbb szépsége, és egyéb szociális képességei.

Wp: 38 Fel: 45 Command, Literacy, Forbidden Lore (Demonology), psy ellen ad neki védettséget egy kopott amulett, ami a démoni kincsből származik, és elég durva kipárolgása van. Egy Psyker-nek fájni kezd a feje a jelenlétében, és mindenhonnan suttogó hangokat kezd hallani. -10 minden WP alapú dobásra. Liana a férje ajándék pisztolyát is magánál hordja legvégső esetre.

Hurrgo, a mészáros: leginkább testi erejével, és implantjai segítségével dolgozik, elég sok sebészeti eljárásnak vetették alá. Jobb keze helyén hatalmas húsvágó bárd éktelenkedik, bal keze ügyében pedig rengeteg húsvágó szerszám található.

WS: 45 T: 50 AG: 23, wounds: 18 Armor: 3, a démoni szertartások következtében nagyon sok furcsa mellékhatás jelentkezett nála, vérszomjas lett, ha nem jut vérhez, akkor teljesen elborul az agya, és dühöngő vadállattá változik, mészárolnia kell. Viszont ha vérhez jut, akkor a vér által saját magát tudja gyógyítani, minden 5 pontért, amit a bárdjával sebez, 1 pontot gyógyul. Bárd: unwieldy, tearing, d10+3 pen: 2, ezen kívül van egy csomó különféle szúró és vágóeszköz nála.

Démonok: core rulebook, horrors. Csapat szintjéhez igazítva.

Ezen kívül helyi átlagos csürhe, és egy-két királyi fejvadász indulhat a nyomukba Liana utasítására, ők átlagos karakterek átlagos fegyverekkel, lehet esetleg valamelyiknek SP fegyvere, autogun, vagy long las, ilyesmi.

Összefoglaló

Főnök: Abelard Damatini, Démonvadász, a rend tagja, azt a feladatot kapja, hogy tesztelje le, és képezze ki az akolitusokat. Irdatlan méretű és tekintélyű férfi, hatalmas fegyverekkel.

Utvent 17. napja

Helyek: Coseflame, Gurmagar (kisváros), Port Valinos (kikötő, arbites), Niz és Hezan szakadék, Garang-Garang erdő

Jellegzetességek: Gurbics, a helyi tök és tökből készült párlat. Utvent ünnepe, drágakő és féldrágakő bányák, szénbánya, viszonylagos drágaság van

Karakterek: Lord Sillus, Lady Liana, Serafus Noctus (régi eretnek), Molt Testvér, Darfus Benjer (Liana szeretője, eltűnt), Lord Coven (Rogue Trader), Olga (Darfus felesége), Bertus (intéző), Derro (kém), Hurrgo (mészáros), Két segédje (Tivisz és Tekat)

Egyéb karakterek: Antonis (helyi enforcer, eltűntek listája), Kurbecs (eltűnt bányász), Rogel (eltűnt munkás), Píszius (orgyilkos), Evanas (eltűnt borász), Hamun (bányamester), Torvas (borász, töktermesztő), Ludven (favágó)

Helyszínek: Üstvár (fogadó), állomás, eklézsia, palota, bányák, erdők, felvonók, töktermesztő hidak, adminisztráció. Az állomás, főtér, adminisztráció, őrség egy nagy tér körül helyezkedik el. Kereskedő negyed, palota negyed, város többi része szegény, mint a templom egere.

 


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához