LFG.HU

Madovick
mesélőknekCimkek

A nyolcadik alkalommal megrendezett A Sas Jele Alatt versenymodulja…

A köztiszteletben álló Glavius Wroth inkvizítor ügynökei Port Wander határmenti állomásán várakoznak az Arbitrátus calixi flottájára, hogy a zászlóshajó fedélzetén útnak induljanak a Koronus-kiterjedés mélyébe. Küldetésük Leukala Mhal bíró támogatására szólítja őket, ám a részletek egyelőre titkosak. Csak a Császár tudhatja, mi dolga van Wroth inkvizítornak az Arbitrátussal, és hogy vajon miért késik Mhal bíró hajója már egy hete. A Sas Jele Alatt versenysorozat nyolcadik részében fény derül arra, miféle speciális feladat várja az akolitákat a szektor határain túl elterülő űrben. A kalandmodul 3-5 fő, 4500/6000 xp-ből megalkotott karakter számára készült. Figyelem: a modul már az első bekezdéstől kezdve spoilereket tartalmaz!

Bevezetés

Fortis bíboros a Calixis-szektor kardinálisainak legkisebbike. A Periféria és Gyűrűcsillagok egyházfője lévén nem rendelkezik gazdag hívők millióival, bőséges támogatással és pompás székhellyel, mint társai. Zászlóshajóján, az ősi és roppant Pax Imperialison rója útját a csillagok közt, hirdetve a Császár igéjét domíniumának bolygóin. Egyetlen pontja van csupán a szektor sötét peremének, amelyet Fortis kardinális elkerül: Port Wander. A gazdag űrkikötő, a Birodalmon túli területek kapuja ugyanis Kregory Hestor bíboros egyházmegyéjéhez tartozik. A vándor Fortisszal ellentétben Hestor vitathatatlanul a Calixis-szektor legnagyobb urai közé tartozik. Vagyona és befolyása alapján sokan őt látnák legszívesebben a főbíborosi székben a szebb napokat is látott Ignato helyett, Kregory Hestor pedig minden alkalmat ki is használ, hogy határait feszegetve egyre közelebb kerüljön az annyira áhított tarsusi pozícióhoz. Vagyona szinte határtalan, világai számosak és gazdagok. Port Wander csupán jelentéktelen porfészek Hestor térképének legszélén, sodródó kis világ, amely nem sok figyelmet kap a szektor politikájának legmagasabb köreiben járó bíborostól.

Ami azonban Kregory Hestor számára egy a sok közül, Fortis számára valóságos ékkő. A vándorló bíboros már régóta szövögeti terveit Port Wander kisajátítására, hogy az állomás képében méltó székhelyet találjon a Periféria egyházi vezetőjeként. Tudja, hogy Hestor soha nem engedné át neki az űrállomást, mert ez a gesztus gyengeséget árulna el róla és súlyos presztízsveszteség lenne támogatóinak szemében. Azt is tudja, hogy nyílt háborúskodással sem foglalhatja el Port Wandert, mert amellett, hogy ezzel egyházszakadást kockáztatna, az állomás védelme ellen nem vehetné fel a harcot. Fortis bíboros ezért úgy döntött, cselhez folyamodik. A lehető legnagyobb titokban készítette fel a Pax Imperialist a nagy vállalkozásra. Gyomrába gyűjtötte a Siskről és a szomszédos bolygókról a legharciasabb, legelszántabb támogatóit, majd útnak indult Port Wander felé. Terve szerint senki nem fogja megakadályozni abban, hogy dokkoljon az állomáson és „zarándokaival” felkeresse az Állócsillagot, Port Wander űrhajóból átalakított székesegyházát. Minden körülmény tökéletes lesz ahhoz, hogy egy alkalmas pillanatban parancsot adjon a támadásra, és híveivel lemészároltassa a templom Hestor bíboroshoz hűséges papjait, majd néhány óra múltán székhelyévé nyilvánítsa az állomást. Port Wander hatóságai ekkor már tehetetlenek lesznek, hiszen nem támadhatnak rá az Eklézsia bíborosára a saját székesegyházában. Kregory Hestor természetesen tudomást fog szerezni arról, hogy elveszítette Port Wandert, de nem lesz lehetősége arra, hogy bosszút álljon. Ignato főbíboros természetesen Fortisnak fog igazat adni régi ellenlábasával szemben és szentesíti Port Wander új státuszát. Ha sikerül meglepetéssel érkeznie, Fortis bíboros terve nem bukhat el.

Azonban Glavius Wroth inkvizítor felfigyelt a Pax Imperialis indulására…

Háttér

Fortis bíboros természetesen nem csupán zarándokainak erejében bízik terve végrehajtásánál. Követei és kémei már korábban Port Wanderbe érkeztek, hogy az állomáson is támogatót találjanak a bíborosnak. Ezt Ugor Marshrek kalózkalmár személyében találták meg, aki néhány éve hajó nélkül tengődik az állomáson kialakított birtokán és Koronous-beli telepei csekély jövedelmének terhére él. A bíboros kémei – egy kitűnően képzett orgyilkoscsapat – meggyőzték Marshreket arról, hogy támogassa a bíborost tervében. A kalózkalmár az egyezség értelmében dokkjában fogadja a Pax Imperialist és szükség esetén saját házi testőrségét is mozgósítja, ha az Állócsillag elfoglalása előre nem látott nehézségekbe ütközne. Cserébe Fortis bíboros a pompás és nagymúltú Pax Imperialist ígérte a hajó nélküli Marshreknek, amint elfoglalta székét Port Wander katedrálisában, az Állócsillagban.

Az Állócsillag és Port Wander püspöke, Auros Theodoque eközben semmit sem sejt Fortis bíboros tervéből. Azonban ha előre értesülne róla, egészen biztosan megtenné a megfelelő és kellőképpen radikális ellenlépéseket. Kevesek által ismert tény, hogy a Birodalmi Flotta egyre kisebb hatékonysággal tudja csak kordában tartani a Rubycon-rendszer aszteroidaövében terjedő kalózkodást. A Flotta parancsnokai úgy sejtik, a kalózok valamilyen civil vállalkozás álcája mögött rejtőznek, ám eddig nem sikerült döntő bizonyítékot szerezniük egyetlen, az aszteroidákon elhelyezkedő javítóállomás vagy bányakolónia ellen sem. Ahol azonban a Flotta csak találgat, Theodoque püspöknek biztos értesülései, sőt üzleti kapcsolatai vannak. A püspök már régóta tud az S/914 jelű aszteroida javítócsarnokának kétes ügyeiről. Világos számára, hogy az aszteroida leszármazás általi úrnője, III. Rhaelee Mahvorn kalózokat rejteget birtokán. Igazság szerint előfordult már, hogy a püspök igénybe vette a kalózok szolgáltatásait a megfelelő fizetségért cserébe, és egészen biztos, hogy ismét így járna el, ha tudomására jutna, hogy Fortis bíboros az állomás felé igyekszik. A püspök ebben az esetben nem ódzkodna attól, hogy felbérelje a kalózokat arra, hogy jóval az állomás fegyvereinek hatókörén kívül megsemmisítsék a Pax Imperialist, és vele Fortis bíborost, híveivel együtt…

Kezdetek

A karakterek Glavius Wroth akolitáiként már egy hete Port Wanderben tartózkodnak. Inkvizítoruk parancsára Leukala Mhal arbitrátusi flottájára várakoznak, akihez csatlakozva a Koronus-kiterjedés felé veszik majd az útjukat, számukra egyelőre ismeretlen úticéllal. A Ragyogó Rendelet, az Arbitrátus szektorbeli zászlóshajója egyelőre azonban késik, a karakterek pedig céltalanul tengetik napjaikat egy inkvizítori pénzen bérelt szobában, nem messze az Aranyfüst alatti piacoktól. A szállás egyetlen lakószobából és egy kielégítő fürdőhelyiségből áll. A szoba berendezése rendkívül visszafogott, a játékos karakterek számának megfelelő ágyból és szekrényből áll. A helyiség egyetlen ablaka a szállás mögötti sötét, bűzölgő szemétgyűjtő udvarra néz. A karakterek a történet kezdetén rendelkeznek mindazokkal az információkról az állomást illetően, amelyet a függelékben feltüntettünk. Emellett már kiismerik magukat az Aranyfüst alatt és a környező területeken. A csapat tagjainak egyike (ők választhatnak) bírja Glavius Wroth szigillumát, ezáltal egyértelmű igazolással rendelkezik arról, hogy az Inkvizícióhoz tartozik. A Mesélő mindenképpen hangsúlyozza, hogy a szigillum Wroth inkvizítor bizalmának jelképe és most első alkalommal bocsátja a szóban forgó ügynök rendelkezésére. A csapat minden tagja tudhatja, hogy Wroth nem pártolja az inkvizíciós hatalom céltalan felfedését és inkább bátorítja a titkos tevékenységet. A szigillummal való visszaélést rendkívül szigorúan bünteti, és erről több bizonyítottan igaz történetet is ismerhetnek.

Ez a szakasz kitűnő alkalom lehet arra, hogy az egymást esetleg nem ismerő karakterek találkozzanak és megismerjék egymást. A bemutatkozásokat a szűkös időkeretet figyelembe véve ajánlatos rövidre fogni.

A történet kezdetének reggelén egy szolga érkezik a karakterek szállására, aki az állomás Kórusának mélykék, bő szabású egyenruháját viseli. A levélhordó űrszülött kopasz, rendkívül vékony testalkatú és valószerűtlenül magas. Hosszú, pálcikaszerű ujjai egy bordó borítékot szorongatnak, amelyet a csapatnak hozott. A levél szövege az alábbi:

+++TRB-34343488921TM-6X-ζ+++

Új parancs.

Megerősített információ szerint Fortis bíboros három hajóval útnak indult Port Wanderbe a Siskről. Nem megerősített információ szerint hajóin {5.000 – 10.000} fegyveres tartózkodik.
Várható érkezése: x.2.694.817.M41.
Elsődleges feladat: Megtudni a bíboros érkezésének célját.
Másodlagos feladat: Biztosítani az Adeptus Ministorum személyeinek biztonságát.
Lépjenek kapcsolatba Marduk Scree-vel [CP-96 zóna].

+++ÜZENET VÉGE+++

Fontos megjegyezni, hogy a karakterek az Inkvizítor üzenetének fejlécében szereplő kód alatt akármikor soron kívül válaszüzenetet küldhetnek az állomás kórusán keresztül. A Mesélő ne habozzon közölni ezt az információt a karakterek előzetes ismereteként ezen a ponton. A Mesélőnek azt is a játékosok értésére kell adnia, hogy az üzenetben szereplő időpont a következő nap késő estéjére esik.

A karakterek ezen a ponton jogosultak egy Common Lore (Ecclesiarchy) dobásra annak eldöntésére, hogy mit tudhatnak Fortis bíborosról.

0-1 degreeFortis bíboros a Periféria és a Gyűrűcsillagok egyházfője. A bíborosi rang a második legmagasabb egyházi rang a szektorban, közvetlenül Ignato főkardinális után. Minden alszektor élén egy-egy bíboros áll. [Fontos: a Koronus-kiterjedés nem Fortis birtoka, annak nincs és nem is volt hivatalos egyházi vezetője.]
2-3 degree(A fentieken felül) Fortis bíborosnak a többi bíborostól eltérően nincs állandó bolygófelszíni székhelye. Ehelyett zászlóshajóján, a Pax Imperialis fedélzetén járja a vezetésére bízott világokat.
4+ degree(A fentieken felül) Fortis az egész szektor legerőtlenebb és legjelentéktelenebb bíborosa. Jelentős katonai erővel nem rendelkezik, ha fegyveresek vannak a hajóján, azok bizonyára egyszerű, feudális világokról származó katonák.

Az üzenetben említett Marduk Scree Port Wander székesegyházának, az Állócsillagnak az egyik kiképzőapátja, aki Glavius Wroth állandó szeme és füle az állomáson. A megadott CP-96-os zóna az Állócsillag alatti folyosókat foglalja magába, ahol rövid kérdezősködés után megtalálhatják Scree-t, amint edzést tart a templom fiatal növendékeinek.

A kiképzés egy jól kivilágított, archaikus oszlopcsarnokban zajlik, ahol a rendszerek meghibásodása miatt a mesterséges gravitáció túlműködése tapasztalható – a területen a megszokott tömegvonzás másfélszerese érvényesül. Scree hosszú bottal küzd a tanítványok ellen, egyiket a másik után küldi padlóra, miközben hangos kiáltással oktatja őket. Öt perc elteltével a lecke véget ér, Scree pedig az izzadságtól csatakosan áll a csapat rendelkezésére. Ha megemlítik neki az inkvizítor nevét, rendkívül barátságossá válik, és elmond minden információt, amit csak tud:

  • Az egyik ismerőse a Parancsnoki Bástya szenzóriumának egy alacsonyabb rangú tisztje, aki rendszeresen megküldi Scree-nek az állomásra a napokban érkező hajók lajstromát. Ezen tűnt fel a Pax Imperialis másnap esti várható érkezéssel.
  • A Pax Imperialis nem kért kíséretet a Flottától a Rubycon-rendszerben (ami Scree szerint legalábbis szokatlan egy ilyen magas rangú egyházi hajótól).
  • A Pax Imperialis érkezésére előirányozott dokk a KMO-857 jelzésű kikötő, amely a kódja alapján magánkézben van, de Scree nem tudja, ki birtokolja.
  • A Port Wander-beli Ministorum semmi jelét nem adja annak, hogy egy bíboros fogadására készülne. Még pletykaként sem lehetett hallani a Pax Imperialis érkezéséről, tehát ha a püspök kapott is róla hivatalos értesítést, bizonyára titokban tartja.

A valóságban Fortis bíboros hajója már másfél hete belépett Port Wander rendszerébe és teljes rádiócsendben úszik az állomás felé. Az inkvizítori parancsban foglalt információ ellenére valójában csak egyetlen hajó érkezik három helyett. Az érkezési szándékát természetesen jelezte Port Wandernek, így a hajó felkerült a bejövők listájára, amelyet Scree minden héten kézhez kap. A listán csupán a hajó neve és kijelölt dokkja szerepel, de Scree a neve alapján felismerte Fortis bíboros zászlóshajóját. Ezzel az információval azonnal üzenetet küldött Wroth inkvizítornak (a karakterek számára is elérhető módon). Az inkvizítor ráharapott az értesülésre és visszakereste a Pax Imperialis helyzetét a korábbi jelentések alapján. Ekkor talált rá siski kémei jelentésére, akik megerősítették, hogy Fortis valóban elindult innen 5-10000 főnyi frateris militiae-jével. Glavius Wroth behatóan ismeri a calixi egyház hatalmi viszonyait és sejti, hogy Fortis esetleg az Állócsillag elfoglalására indul. Mivel feltételezésében messze nem volt biztos, üzenetet küldött az éppen Port Wander fedélzetén tartózkodó bevethető ügynökeinek, azaz a karaktereknek. A csapat elsődleges feladata az, hogy megtudják a bíboros célját, azonban az inkvizítor okkal fűzte ehhez másodlagos feladatként az Adeptus Ministorum szolgálóinak védelmét. Ha sejtése beigazolódik, és Fortist valóban a területszerzés mozgatja, akolitusainak meg kell akadályozniuk a vérontást – ezért a második feladat a parancsban. Az üzenet azonban egy apró kódolási hiba és Port Wander kórusának túlterheltsége miatt nem érte el időben az állomáson várakozó ügynököket. A csapat már három nappal korábban megkapta volna a parancsokat, így azonban nagyon kevés idejük lesz a nyomozásra és az inkvizítornak való jelentéstételre. Ha a karakterek a játékülés közben szeretnének asztropatikus úton üzenetet küldeni az inkvizítornak, Glavius Wroth válasza nem fog megérkezni a modul időkeretén belül.

Ha a csapat tétovázna, vagy nem tudná, merre induljon tovább, Scree javasolhatja nekik, hogy derítsék ki, kié lehet a szóban forgó dokk, vagy próbáljanak meg beszélni Theodoque püspökkel, hátha megtudnak valamit. Ha az értesülések eredetéről érdeklődnének, Scree határozottan megtagadja, hogy kiadja informátorát. Indoklása szerint aláásná a köztük lévő bizalmi viszonyt, ha akármilyen idegeneket küldözgetne hozzá. Távozásuk előtt Scree mindenképpen szeretné megtudni a csapat elérhetőségét, hogy a későbbiekben fel tudja venni velük a kapcsolatot, ha újabb információ merülne fel.

Az Állócsillag

Scree meglátogatása után a csapat dönthet úgy, hogy a nyomozást Port Wander papjai közt folytatja. Ebben az esetben ideális választás lehet az Állócsillag környékén kérdezősködni, ami közvetlenül az előző jelenetnek helyt adó szint felett található. A hajóból átalakított székesegyház a Koronus-kiterjedésbe igyekvő misszionáriusok és hithűek gyülekezőhelye, akik az Állócsillag számos oldalkápolnájában és kisegítő létesítményeiben vertek tanyát. Talán nem kerüli el a karakterek figyelmét a mintegy kétszáz redempcionista, akik éppen a csapat érkezésekor tartanak misét. Néhány Inquiry próba árán a karakterek maguk is meggyőződhetnek arról, hogy Port Wander jámbor papjai semmit sem tudnak a Pax Imperialis érkezéséről. Az egyházfiak minden ilyen kérdésben a püspökhöz irányítják a csapatot, aki néhány órával később hajlandó fogadni a karaktereket. Ha úgy jelentkeznek be hozzá, mint az Inkvizícióval kapcsolatban álló személyek, Theodoque azonnal kész találkozni velük az Állócsillag egyik mellékhajójának felső szintjén kialakított dolgozószobájában. A jámbor tekintetű, öreg főpap kisebb szobányi alapterületű íróasztala mögött helyet foglalva társalog a karakterekkel. Háta mögött Szent Thor kétszeres embernagyságú festménye tekint le a látogatókra, a levegőt tömjénfüst lengi be. A keskeny, csúcsos ablakok az Állócsillag főhajójára néznek, odalentről a hívek buzgó zsolozsmázása visszahangzik fel. A beszélgetésen részt vesz még a püspök jobbján állva Pierette Leroy nővér, a szigorú soror is, aki Theodoque vaskezű puritán hírében álló személyes tanácsadója.

Ha a bíboros érkezése felől kérdezősködnek, a püspök természetesen őszintén tagadni fogja, hogy tudna Fortis látogatásáról. Ebben az esetben azonban vissza fog kérdezni, ami ellen a karakterek Deceive dobására jogosultak. Ha a püspök valamilyen módon megtudja a karakterektől, hogy a Pax Imperialis hamarosan Port Wanderbe érkezik, jól palástolja meglepetését (ennek észlelésére Scrutiny próba dobható -20-szal módosítva). Amennyiben a karakterek nem az Inkvizíció nevében érkeztek a püspök színe elé, Theodoque megpróbálja kiszedni a csapatból, honnan szerezték az értesüléseiket, és akár megbízatást is hajlandó adni nekik, hogy tudjanak meg minél többet a részletekről. Ha a csapat felfedte Inkvizíciós kötődését, a püspök nem akarja beavatni őket a részletekbe és azt hazudja, hogy a bíboros egy teljesen szokványos látogatásra érkezik Port Wander fedélzetére, amelyről természetesen már korábban értesítette őt.

Akárhogyan is mutatkoztak be a karakterek, a püspök tisztában van azzal, hogy Fortis igényt tart Port Wanderre, és a bejelentés nélküli látogatásról helyesen feltételezi, hogy hatalomátvételi kísérlet készül. A különbség abban van, hogy ha a karakterek bevallották inkvizíciós kötődésüket, a bíboros igyekszik a lehető legmesszebb tartani őket az ügytől, mivel nem akar gyanúba keveredni; míg ha valamilyen álcában érkeztek, Theodoque megpróbálja felhasználni őket saját céljaira és kinyomoztatja velük, hogy ki támogatja Fortis bíborost az állomáson belül. Természetesen ekkor sem árulja el a csapatnak sejtését arról, hogy a bíboros Port Wander elfoglalására érkezik. Inkább úgy festi le Fortist, mint egy tévelygő lelket, aki mindig is az egyház fekete báránya volt, és félő, hogy ezúttal valami igazán romlott ügyletbe keveredett – hiszen másképp miért akarna titokban Port Wanderbe érkezni?

Ha a csapatnak nem lesz könnyű dolga, ha megpróbálja leleplezni a püspököt. A karakterek távozása után Theodoque kapcsolatai révén meggyőződik arról, hogy a Pax Imperialis érkezése valóban holnapra várható, majd azonnal felveszi a kapcsolatot az S/914-en rejtőzködő kalózokkal, hogy megbízatást adjon a Pax Imperialis megsemmisítésére. Tervéről rajta kívül csak Leroy nővér tud. A karakterek esetleg elfoghatják a küldöncöt, akit Theodoque azért meneszt a Parancsnoki Bástyához, hogy megerősítést kérjen a Pax Imperialis érkezéséről (Ez akkor lehet fontos, ha a püspök azt hazudta nekik, hogy tud a bíboros látogatásáról). A második, ám kis valószínűségű lehetőség az, ha a csapat az Állócsillag közelében tartózkodik és egy vox-thief segítségével aktívan megpróbálja lehallgatni a háttérben zajló üzenetváltásokat. Egy -20-szal nehezített Tech-Use próba megdobása után lenyomozhatják azt a titkos csatornát, amelyen keresztül a püspök kapcsolatba lép az S/914 úrnőjével és elárulja neki a bíboros rendszerbe lépésének időpontját és koordinátáit. Theodoque nem avatja be a részletekbe III. Rhaelee Mahvornt sem, de maga a Pax Imperialis megsemmisítésének szándéka is elég kell, hogy legyen ahhoz, hogy a karaktereket mielőbbi cselekvésre sarkallja.

A KMO 857-es dokk

Theodoque püspök meglátogatása mellett a másik kézenfekvő lehetőség a nyomozás folytatására a Pax Imperialis érkezésére kijelölt KMO 857-es dokk meglátogatása, amely Port Wander peremének egyik kevésbé forgalmas részén fekszik. A dokk környéke meglehetősen kihalt és rosszul kivilágított. Hosszú, félhomályos folyosókon lehet eljutni a dokk kapuinak akármelyikéhez. Itt éppen a karakterek érkezésével egyidőben lép be három technomata és egy nagy acélládákkal megpakolt teherhordó szervitor. Ha megpróbálnak beszélni velük, meglehetősen szemtelenül elhajtják őket. Annyit azonban akármikor megtudhatnak tőlük, hogy a dokk „a tekintélyes Ugor Marshrek kalózkalmár úr” birtoka. A csapat beérheti ennyi információval és felkutathatja az említett kalózkalmárt az állomáson (Inquiry), vagy megpróbálhat mégis bejutni. Ez történhet a technomaták lefizetésével (fejenként ötven trónnal, Barter próba sikerenként/kudarconként 10%-ot módosít az összegen) vagy erőszakos leszerelésével, de megvárhatják az áthaladásukat a kapun, hogy aztán maguk próbálkozzanak meg a bejutással (Security). Odabent a felhalmozott ládákban tekintélyes mennyiségű Armageddon géppuskára, illetve a hozzá tartozó lőszerre találhatnak. Egy +20-szal módosított Logic illetve Evaluate dobással úgy becsülhetik, a fegyverek mintegy nyolcezer ember felszerelésére elegendőek. A közelben található bálákban nagyjából ugyanennyi szürkére kopott, bő zarándokcsuhára bukkanhatnak. [Ezekkel fogják felszerelni Fortis bíboros embereit a dokkolás után, hogy a székesegyházba való belépésükkor ne keltsenek gyanút, aztán odabent álcájukat ledobva lemészárolják az Állócsillag papjait]. A karakterek a dokk vezérlőtermébe is eljuthatnak, ahol a Vaskutyák zsoldostársaság két tagja strázsál. Őket nehéz átejteni, és az első gyanús jelre a karakterekre támadnak. Az ő semlegesítésük után a vezérlőben őrzött dokumentumokból is kiderülhet, hogy a dokk Ugor Marshrek kalózkalmár tulajdona, akinek pontos lakcímét szintén megtalálhatják itt. Ha akárhol az állomáson kérdezősködni próbálnak a kalózkalmár után, a siker legalább két degree-je után azt is megtudhatják, hogy Ugor Marshrek kilenc éve egy fatális meghibásodás miatt elveszítette hajóját, és azóta megmaradt jövedelmeiből tengődve lassan elsorvad állomásbéli birtokán. Egy egyszerű siker csupán a kalózkalmár lakcímét fedi fel.

Ugor Marshrek udvarháza

Marshrek kalózkalmár udvarháza az Aranyfüst alatti piacok egy csendesebb szegletéből nyílik egy közfürdő és egy többszintes élelmiszer-empórium között. Homlokzatán számos csúcsos ablak is megtalálható, azonban közelebb érve észlelhető, hogy ezek csak falfestések és díszítések, valójában a főbejáraton kívül semmilyen bejutási lehetőség nem lelhető fel itt. A faragványokkal gazdagon díszített kétszárnyú kapu egy panelen beüthető ötjegyű számkóddal nyílik, előtte szintén a Vaskutyák állnak őrt és csak akkor állnak szóba a karakterekkel, ha azok kellően fontos indokkal érkeznek (például az Inkvizíció embereiként mutatkoznak be). Ebben az esetben a házba invitálják őket, ahol Lugo Voynich, a kalózkalmár komornyikja fogadja őket egy kicsi, mesterséges kerti tó partján. A komornyik rendkívül udvariasan bánik a vendégekkel, frissítővel és gazdag gyümölcsöstálakkal kínálja őket. Ha a csapat kérdéseket tesz fel, Voynich felajánl egy aznap esti vacsorameghívást, ahol személyesen találkozhatnak Marshrekkel. Az ajánlatot jobb, ha elfogadják, különben Voynich határozottan, ám ugyanolyan udvariasan kénytelen lesz a Vaskutyákra bízni a csapat kitessékelését. Ha a karakterek békésen távoznak, a komornyik várakozásukért cserébe ajándékot ad nekik. Voynich egy állítása szerint a Damaris-beli Megváltó Császár és Harcos Szent Sebastian Thor Székesegyházának csodatevő tulajdonsággal felruházott romjai közül való kis aranyszobrot nyújt át, amely elmondása szerint méltó kis apróság lehet az Inkvizíció követeinek (már ha így mutatkoztak be). Ez szóról szóra igaz, azt azonban elhallgatja a komornyik, hogy a szobor talpába egy jeladót helyeztek, amely követi a karakterek mozgását (ez egy -10-zel nehezített Search dobással fedezhető fel, ha valaki veszi a fáradságot).

Ha inkább besurranni próbálnának, a látható főbejárat mellett a villának megtalálható még egy gazdasági bejárata a személyzet számára egy alsóbb szinten. Ez a szint az aranyfüst alatti kereskedelmi egységek raktárainak és gazdasági bejáratainak ad helyet. A villa bejárata egy folyosón található a fürdő és az empórium ajtóival, a folyosót egy kamera figyeli. Bár ezt a karakterek nem tudhatják, ez a kamera a képeket nem az udvarház őreinek közvetíti, hanem az Egyesült Kereskedelmi Liga néhány sarokra álló őrkomplexumának, ahol mindenki túl elfoglalt ahhoz, hogy észrevegyen akármit is a képernyőkön. A bejárat mellett egy panelen egyszerű ötjegyű kód nyitja az ajtót (nem egyezik a főbejárat kódjával). Vaskutyák itt nem állnak, mivel közvetlenül a bejárat utáni folyosóról nyílik az őrszoba, ahol mindig legalább négy őr felügyeli a villa biztonsági rendszereit. Ugyanezen a szinten található a villa jókora konyhája, egy mosókonyha és a személyzet szállásai (beleértve a szolgálaton kívüli zsoldosok hálótermét). Innen lépcső vezet az első szintre, ahol megtalálható a belső udvar, a kalózkalmár étkezője, egy kisebb bálterem, két szalon és két fürdő. A következő szinten lelhető fel a kalózkalmár háló- és dolgozószobája, a komornyik szállása, a fegyverterem és számos kihasználatlan hálószoba. Az udvarházon belül nincsenek kamerák és mikrofonok, ehelyett minden szobában apró auspex-egység figyeli a biojeleket (ennek észlelésére Search -10 dobható). A tizennégy zsoldos közül kettő mindig a főbejárat előtt áll őrt. Három a kalózkalmár állandó kíséretét adja, míg négyen a gazdasági bejárat szomszédságában található őrszobán tartózkodnak és a villa biztonsági rendszereit felügyelik. Az összes többi zsoldos általában a pihenőjét tölti az alagsorban található legénységi szálláson. A két ismertetett bejáraton kívül a karaktereknek esetlegesen feltűnhet, hogy a szomszédos fürdő egyik kisebb szobájának fala különösen vékony az udvarház irányába. Ha a csapattagok így döntenek, akár ezen keresztül is bejuthatnak a villába (a fal túloldalán az egyik szalon található). A fürdő oldaláról az érintett helyiség egy kisebb terem melegvizes medencével és vízköpőkkel, amely a diszkrét munka érdekében akár egészében is kibérelhető óránként húsz trónért.

Amennyiben a csapat valahogyan észrevétlenül besurran vagy működni kezd a házban, az őrszobán felügyelő zsoldosok egy idő után felfigyelhetnek a műszereken megjelenő számon felüli biojelekre. Ebben az esetben egy fő az őrszobán marad, és fülgyöngyön keresztül tartja a kapcsolatot a többi hárommal, akik teljes fegyverzetben indulnak a behatolók felkutatására. A házban fellelhető bizonyítékokért ld. a További bizonyítékok című részt.

Ha a békés és egyenes utat választják, az esti vacsorán a kalózkalmár valóban személyesen fogadja őket jókora, állatbőrökkel díszített, nyomasztóan magas mennyezetű, gyertyákkal megvilágított ebédlőjében. A teremben körös-körül nagyszámú, jól felszerelt testőr áll (összesen tíz fő, négy kivételével Marshrek összes zsoldosa). Ha szóvá teszik a jelenlétüket, a kalózkalmár arra hivatkozik, hogy ezek az emberek garantálják a jelenlévők biztonságát ezen a törvénytelen és veszélyes állomáson. A karakterektől a belépéskor elveszik a pisztolynál nagyobb fegyvereket, ezért azonban számtalan fogással igyekszik kárpótolni őket a komornyik, aki szintén jelen van a vacsorán és személyesen utasítgatja a szolgálókat. Ugor Marshrek rendkívül faragatlanul viselkedik, az asztali etikettet látszólag hírből sem ismeri. Ennek ellenére igyekszik kedvesen beszélni a csapattal, és ha közvetlen kérdéseket szegeznek neki, komplett történettel áll elő. Bevallja, hogy valóban dokkjában készül fogadni Fortis bíborost és kíséretét, aki titokban érkezik az állomásra. Marshrek azt állítja, hogy hithű zarándokok egy csoportja egy nem akármilyen ereklyével tért vissza nemrégiben a Koronus-kiterjedés mélyéről. A Fortis bíboros egyik kis világáról származó hívők Szent Beryl elveszettnek hitt földi maradványainak kerültek birtokába és úton voltak, hogy visszatérjenek velük a Perifériára, ám a Rubycon-rendszeben kalózok ütöttek rajtuk, akik elrabolták a szent csontjait. Szerencsére sikerült kinyomozni, hogy az ereklyét és az egyéb rabolt ingóságokat a Krin Ház helyi fiókjában helyezték letétbe, a bíboros pedig azért érkezik nagyszámú hívével, hogy érvényt szerezzen akaratának és megszerezze a csontokat. Bár az eljárás törvényessége valóban vitatható, jogossága aligha. Marshrek azt is kész elmondani, hogy a helyi Ministorum azért nem tud a bíboros akciójáról, mert Fortis nem szeretné, ha véletlenül Theodoque püspök tenné rá a kezét a felbecsülhetetlen értékű ereklyére. Ez az egész természetesen szemenszedett hazugság, ám a karakterek hiába látnak át a szitán (Scrutiny), a kalózkalmár köti az ebet a karóhoz és nem hajlandó többet mondani.

Marshrek ezen a ponton már tudja, hogy a bíboros terve közel van a lelepleződéshez, ám ő Theodoque püspökkel ellentétben nem ijed meg az Inkvizíció nevétől. A kalózkalmár úgy véli, hogy a legnagyobb veszélyt az jelentené, ha Theodoque tudomást szerezne a karakterektől a Pax Imperialis érkezéséről, ezért rögtön a vacsora után magához hívatja a bíboros különlegesen képzett, már hetek óta az állomáson tartózkodó ügynökeit, akik időnként a kalózkalmár házában szállnak meg szolgálónak álcázva. Az ügynökök egyetértenek abban, hogy a karaktereket a lehető leghamarabb ártalmatlanítani kell, de legalábbis meg kell akadályozni őket abban, hogy megközelítsék az Állócsillagot, ahol esetleg kapcsolatba léphetnek a püspökkel. A különítmény két tagja ezért rögtön a megbeszélés után a székesegyházba siet, ahol egyikük idős, megtört zarándok álruhájában a karakterek érkezését figyeli, míg a másik egy vitriánus szerzetes ruhájában beszédbe elegyedik a templomot látogató zarándokokkal (különös figyelmet fordítva a redempcionistákra) és pletykákat terjeszt arról, hogy az ártó hatalmak szolgái néhány szomszédos világon álruhában szivárogtak be a Császár templomaiba, hogy megszentségtelenítsék azokat. Ha a csapat valóban belépne az Állócsillagba, az idős zarándok ruhájába bújt ügynök feltűnés nélkül a nyomukba szegődik, majd egy kisebb csoport imádkozó redempcionista közelében a földre hajol és magasra emel onnan egy torz szimbólumokkal kifestett, ocsmány rongybabát (amelyet valójában a köpenye ujjából húzott elő), mintha azt a karakterek egyike ejtette volna el. Ekkor fejhangon kiáltozni kezd és göcsörtös ujját a csapatra szegezve átkozottaknak nevezi őket, amire a redempcionisták azonnal körülzárják őket és az előzetes pletykák hatására a provokáció legkisebb jelére támadásba lendülnek. A helyzet ügyes szerepjátékkal és sikeres dobásokkal még menthető, azonban ha a csapatban nincs soror vagy pap és látványosan képviselteti magát a radikális oldal vagy akad akár egy pszi is, a jelenet könnyen vérengzésbe torkollhat, ahol a csapat egyetlen esélye a menekülés lehet.

Természetesen, ha ez a terv valamilyen oknál fogva nem kivitelezhető, vagy a karakterek Marshrek meglátogatása után nem lépnek be a székesegyházba, az ügynökök taktikát váltanak. Mivel innen az események sokfelé ágazhatnak, nem adható biztos útmutatás arra vonatkozólag, hogy mikor és hol csapnak le a karakterekre, de igyekezni fognak kihasználni a meglepetés erejét és a csapat azonnali semlegesítésére törekszenek. Mindezt könnyedén megtehetik, amennyiben a karakterek maguknál tartják a Voynichtól kapott aranyszobrot, amely minden pillanatban elárulja helyzetüket az ügynököknek. A megfelelő helyszín kiválasztásához a Mesélő hasznos segédletnek találhatja a Függelékben fellelhető helyszíneket.

További bizonyítékok

A karaktereknek ezen a ponton, amennyiben végigjárták a fentebb ismertetett helyszíneket, már lehet fogalmuk arról, hogy a bíboros látogatása ellenséges szándékú. Ha nem érzik úgy, hogy az állomás hatóságaihoz kell fordulniuk, dönthetnek úgy is, hogy további információt gyűjtenek. Az egyetlen módja annak, hogy megismerjék Fortis bíboros érkezésének valódi szándékát, Marshreken és emberein keresztül vezet. Kézenfekvő megoldásnak tűnhet túszul ejteni vagy lefizetni a kalózkalmár valamelyik szolgálóját, amikor az az udvarházon kívül tartózkodik. Az egyszerű alkalmazottak között megtalálható egy szakács, két kukta, négy inas, egy komornyikhelyettes és egy orvos – illetve köztük rejtőzik a bíboros négy kéme is inasnak álcázva. Az alkalmazottak semmit nem tudnak az ügy hátteréről, felesleges tehát faggatni őket, de esetleg megfenyegethetők és lefizethetők, hogy próbáljanak valamilyen információhoz hozzájutni. Némileg keményebb diónak ígérkezik a Vaskutyák egyikének elfogása, ám jóval gyümölcsözőbb információforrásnak is bizonyulhat. A zsoldosok ugyanis az elmúlt napokban behatóan tanulmányozták az Állócsillag alaprajzát és kész taktikájuk van a püspök dolgozószobájának elfoglalására – ennek céljával ugyanakkor nincsenek tisztában. Figyelem: ezekkel az információkkal csak az udvarházat őrző tizennégy zsoldos van tisztában. A dokknál strázsáló két főt hiába vallatnák, őket soha nem avatták be a tervekbe. A teljes tervet egyedül Marshrek és Voynich ismeri, őket azonban érthető okokból igen nehéz lenne szóra bírni. A karakterek megpróbálkozhatnak még esetleg betörni a kalózkalmár dolgozószobájába, ahol szintén megtalálhatják az Állócsillag teljes alaprajzát, a bíboros embereinek felfegyverzéséhez szükséges anyagok kalkulációját pár gyűrött papírra firkálva (Voynich kézírása), illetve egy fiókba rejtve Fortis bíboros első Marshrekhez írt levelét, amelyben a bíboros hosszasan ecseteli, mennyi előnnyel járna a kalózkalmár számára, ha hozzásegítené őt az Állócsillag elfoglalásához. Ezeket a dokumentumokat a megfelelő fizetség vagy kilátásba helyezett fenyegetés ellenében egy szolgáló is kicsempészheti a karakterek számára. Mindvégig szem előtt kell tartani azonban a bíboros ügynökeit, akik élénken figyelemmel fogják kísérni a karakterek tevékenységét, amennyiben azok maguknál tartják a Voynichtól kapott szobrot, és egy alkalmas pillanatban megpróbálnak rajtuk ütni.

Egy váratlan hír

A Mesélőnek természetesen számolnia kell azzal az eshetőséggel is, hogy a karakterek már a történet elején beszéltek Theodoque püspökkel és értesítették őt a Pax Imperialis érkezéséről. Ebben az esetben az S/914 aszteroidán rejtőző kalózok pontosan tudni fogják, hogy a bíboros hol és mikor lép a csillagrendszerbe. Ha a csapat másképpen nem tudta ezt kinyomozni, Marduk Scree hírvivő koponyája másnap reggel érkezik hozzájuk ezzel az információval. Bár korábban nem akarta a karakterek orrára kötni – hiszen Wroth inkvizítor mellett Theodoque püspökhöz is hűség köti – hogy már régóta ismeri a püspök titkos frekvenciáját és egy automatizált vox-thief minden üzenetet rögzít. Scree csak éjszaka tudta visszahallgatni az aznapi anyagot, ám amikor tudomására jutott, hogy a püspök a bíboros elveszejtésére tör, jobbnak látta értesíteni a karaktereket. A koponya által kivetített holoüzenetben Scree kialvatlan és nyugtalan arca szól hozzájuk. Összeszedetlenül és hadarva beszél:

 

…remélem, elér benneteket. Theodoque püspök megtudta, hogy Fortis bíboros úton van az állomás felé. Kalózokat bérelt fel, hogy semmisítsék meg a Pax Imperialist, mielőtt kiköthetne. Nem tudom, nem tudom, miért. Az S/914 jelű aszteroidáról indulnak, már várni fogják. Esélye sem lesz megvédeni magát. Ha nem avatkoztok közbe, a bíboros holnapra halott lesz… [Scree itt ijedten kitekint a képből, majd megszakítja a felvételt.]

A csapat ezen a ponton bizonyára az állomás hatóságaihoz fordul majd segítségért, de az is lehet, hogy Marshrekkel próbál szövetkezni. Utóbbi esetben a kalózkalmár minden emberét (tizenhat zsoldost) a karakterek mellé adja és szerez nekik egy kompot, amellyel megközelíthetik az S/914-et. Ha a csapat hivatalos útra szeretné terelni a dolgot, fordulhat a Flottához és az Arbitrátushoz egyaránt. Ha a Flottától kérnek segítséget, Larius Sans flottaparancsnok a Pax Imperialis elé küldi hajóit, ezzel elijesztve a kalózokat a közelből. Ebben az esetben, ha semmi más nem jön közbe, Fortis bíboros kiköt Port Wanderben és az Állócsillag felé veszi útját. Amennyiben a csapat az Arbitrátushoz fordul, a kitűnő megérzésekkel rendelkező Armyn Gvaal parancsnok a megfelelő bizonyítékok hiányában is hajlandó a karakterek és negyven főt számláló arbitrátorszakasz élén az S/914-re utazni, hogy megakadályozza a kalózok felszállását.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy ha a karakterek a hatóságokkal való kapcsolatfelvétel idejére szilárd bizonyítékokkal vagy tanúvallomásokkal rendelkeznek arra nézve, hogy Fortis bíboros célja az Állócsillag elfoglalása, a hatóságok a kalózok semlegesítése mellett megtagadják a Pax Imperialis dokkolási kérelmét, ezzel kiutasítva a bíborost Port Wander területéről. Ha az események folyása ilyen irányt vesz, a csapat elérte a modul optimális befejezését (ugyanakkor a Marshrek által rejtegetett négyfős különítmény bosszújától még mindig lehet tartani).

Az S/914 jelzésű aszteroida

A karakterek erre a helyszínre Marshrek embereivel vagy Armyn Gvaal parancsnok arbitrátoraival érkezhetnek. Kísérőik mindkét esetben azt fogják javasolni, hogy a hajók indulását azok kulcsainak megszerzésével tudják a legegyszerűbben megakadályozni. Mivel az S/914 egy magánkézben lévő szerelőaszteroida, a csapat kompja minden komplikáció nélkül kiköthet, ám a továbbiakban nagyon ügyesen kell lavíroznia, ha a gigantikus szerelőcsarnokokon át szeretne eljutni a kulcsokig. Akármelyik egyszerű szerelő elfogása, kivallatása vagy lefizetése (200 trón, az összeg Barter dobással 10%-onként módosítható) árán megtudhatják, hogy az állomáson valóban rejtőzködnek kalózok, akik Mahvorn úrnőt fogadják el vezetőjüknek, így kulcsaikat is ő tartja magánál, hogy hűségüket minden pillanatban biztosítsa. A hozzá való eljutás megoldható sikeres szociális dobásokkal, de akár harc útján is. Utóbbi esetben a csapat mindenképpen rosszul felszerelt és fegyelmezetlen, ám hatalmas túlerőben lévő ellenféllel fog szembeszállni. A harc java minden bizonnyal a gigantikus szerelőcsarnokok egyikében fog zajlani, akár százméteres távolságból kezdődve. A Mesélő ne habozzon érzékeltetni, milyen keserves az előrehaladás az elszórva fellelhető fedezékek között a jól beásott kalózok állásai felé. Ha Marshrek zsoldosaival érkeznek ide, akár a morál közeledő megtörésével is számolni kell, ami kitűnő szerepjátékos lehetőségeket tartogathat a játékosok számára. Rhaelee Mahvorn személyes körlete a szerelőcsarnokok szintje alatt található és mentes az extra biztonsági intézkedésektől. Akármikor érkezzenek ide, az úrnőt nyolc kalóza társaságában fogják találni. Amennyiben már ide is harc árán jutnak el, a kalózok és Mahvorn teljes fegyverzetben, rögtönzött fedezékek mögé bújva fognak várni a csapatra az úrnő dolgozószobájában.

Az is előfordulhat, hogy a csapat csupán beszélni akar III. Rhaelee Mahvorn úrnővel és megpróbálja meggyőzni arról, hogy egy bíboros elpusztítása bizonyára erősen fokozódó ellenőrzéseket és a tettesek megtalálása esetén elsöprő ellencsapást vonna maga után a Flotta részéről. A püspök nem avatta be őt a teljes tervbe, így Mahvorn nem tudja, hogy a Pax Imperialis egy ilyen fontos személy hajója, ám az új információ fényében könnyen rábeszélhető a támadás felfüggesztésére. Emellett akár megpróbálhatják megfenyegetni vagy valamilyen hazugsággal elterelni az úrnőt, de ha kudarcot vallanak ezzel, Mahvorn haragra gerjed és nemet mond, majd gondoskodik arról, hogy a karaktereket távozás közben tisztes távolságból lőjék agyon kalózai, amint éppen kompjuk felé tartanak egy tágas, fedezékektől mentes területen.

A Pax Imperialis partot ér

Amennyiben a bíboros kikötése előtt minden akadály elhárul, a történet kezdetének másnapján, nyolcezer milicistájának kíséretében az esti órákban kompokkal dokkol Ugor Marshrek KMO-857 számú dokkjában. A siski frateris militiae itt felölti a kalózkalmár által előre beszerzett zarándoki csuhákat és elrejti a szintén gondosan előkészített géppuskákat, majd hosszú menetben elindul az Állócsillag felé. A bíboros egy gazdagon aranyozott, lefüggönyözött hordszékben a menet közepén foglal helyet. Amikor a menet egésze megérkezett a székesegyház főhajójába, és az Állócsillag püspöke a bíboros köszöntésére siet, Fortis jelt ad, mire zarándokai levetik álcájukat és mindenkit lemészárolnak, akit odabent találnak. Természetesen, ha a karakterek az állomáson tartózkodnak ebben az időben, az események más irányt is vehetnek. Az itt vázoltak Fortis eredeti terveinek felelnek meg, és csak akkor történnek így, ha a püspököt teljesen váratlanul éri a látogatás. Amennyiben Theodoque tudott készülni a bíboros támadására, lezárja a székesegyház kapuit és felfegyverzi a bent tartózkodó híveket (Marduk Scree-t is beleértve, aki a székesegyház oltárát tartva haláláig hűséges marad Theodoque püspökhöz). Ebben az esetben valódi csatára kell készülni, amelyekben a csapat is részt vehet akármelyik oldalon harcolva, de akár az Arbitrátus rendfenntartó erőivel érkezve is. Ha a karakterek semmilyen módon nem avatkoznak közbe (nem tudnak, nem akarnak), mindkét főpap életét veszti a csatában, amelynek végül az Arbitrátus és a Flotta rendfenntartóinak közös beavatkozása vet véget.

A történetben szereplő NPC-k

Marduk Scree

Magas, rendkívül izmos testfelépítésű, negyven év körüli férfi. Arcát ápolt, vörösesbarna szakáll keretezi, mosolya barátságos. Az Állócsillag kiképzőapátjaként Scree feladata a székesegyház személyzetének harci oktatása és fizikai kondíciójának fenntartása. Ilyen közel a Birodalom határaihoz a harci kiképzés a Ministorum papjainak is szükséges lehet, de Scree szívességből gyakran tart leckéket az átutazóban lévő zarándokoknak és misszionáriusoknak. Eredetileg a Peremhadjárat veteránja, papnak soha nem szentelték fel. Glavius Wroth inkvizítornak már évek óta küldi jelentéseit, de valódi inkvizíciós bevetésen még soha nem vett részt.

WSBSSTAgIntPerWPFel
484255613836403834

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 18
Skills: Awareness,  Command, Common Lore (Imperial Guard, Imperium, War, Imperial Creed, Ecclesiarchy), Dodge +10, Intimidate +10, Literacy, Speak Language (Low Gothic), Swim
Talents: Basic Weapon Training (SP, Las, Primitive, Launcher), Pistol Training (SP, Las, Primitive), Heavy Weapon Training (SP, Las), Melee Weapon Training (Primitive, Chain), Air of Authority, Crushing Blow, Iron Disciplie, Iron Jaw, Swift Attack, Takedown, True Grit, Unshakeable Faith
Armor: Modified Shield Robes (Body, Legs 3)
Weapons: Chainsword (Melee, 1d10+9 R, Pen 2, Balanced, Tearing), Voss Pattern Hellgun (Basic, 110m, S/3/-, 1D10+4 E, Pen 3, Clip 40, Rld 3 Full)
Gear: Prayer book, dogtags

Redempcionisták

Ezek a zarándokok a Koronus-kiterjedésbe tartanak, hogy tűzzel és lánccal hirdessék az Istencsászár igéjét. Mintegy kétszázan vannak és csak egy néhány napos pihenőre álltak meg Port Wander fedélzetén. Többségük flamert és lánckardot hord magánál. Tömegesen sokkal türelmetlenebbek és erőszakosabbak, mint egyenként, így komoly veszélyt jelenthetnek akár a karakterekre is, ha azkok valamivel felkeltik a redempcionisták gyanúját.

WSBSSTAgIntPerWPFel
352836363129303526

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 10
Skills: Awareness, Common Lore (Imperial Creed), Trade (various), Scrutiny +10, Speak Language (Low Gothic)
Talents: Melee Weapon Training (Primitive, Chain), Basic Weapon Traning (Flame), Hatered (Mutants, Xenos, Heretics), Cleanse and Purify, Berserk Charge, Furious Assault, Unshakeable Faith
Armor: None
Weapons: Chainsword (Melee, 1d10+5 R, Pen 2, Balanced, Tearing), Flamer (Basic, 20m, S/-/-, 1D10+4 E, Pen 3, Clip 3, Rld 2Full, Flame)
Gear: Religious miscellania

Auros Theodoque

Port Wander püspöke élemedett korú, tekintélyes férfi. Középtermetű, szikár teste sötétlila köntösbe burkolódzik, orrán kerek szemüveget visel. Álláról lelógó, derékig érő ősz szakállát gondosan viaszozza. Auros Theodoque már ötven éve vezeti Port Wander székesegyházát és mindent meg is tesz annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Mindenki bölcs, jóindulatú személynek ismeri, ám csak kevesen tudják róla, hogy a nagyobb jó érdekében semmilyen eszköz bevetésétől nem riad vissza.

WSBSSTAgIntPerWPFel
222430322662584766

Movement: 2/4/6/12
Wounds: 14
Skills: Awareness +10, Barter +10, Blather, Carouse, Charm +20, Common Lore (Adeptus Arbites, Machine Cult, Administratum +10, Ecclesiarchy +20, Imperial Creed +20, Imperial Guard, Tech, Imperium +10, Underworld +10, War), Deceive +20, Disguise, Evaluate +10, Forbidden Lore (Cults +10, Inquisiton), Inquiry, Lip Reading, Literacy +20, Logic, Performer (Singer), Scholastic Lore (Bureaucracy, Heraldry, Imperial Creed +20, Legend, Occult, Philosophy), Scrutiny +20, Sleight of Hand, Speak Language (Low Gothic, High Gothic)
Talents: Air of Authority, Chem Geld, Die Hard, Foresight, Heightened Senses (Hearing), Light Sleeper, Master Orator, Orthoproxy, Strong-Minded, Total Recall, Unshakeable Faith
Armor: Blessed Sackcloth Tunic (Body 2)
Weapons: none
Gear: jewellery worth of 350 thrones, keyes of the cathedral, litanies of faith

Pierette Leroy

Theodoque püspök tanácsadója negyvenöt év körüli, szigorú tekintetű, mosolytalan nő. A nap nagy részében teljes páncélban látható, amely felett a Mártír Asszonyunk Rendjének bordó-fehér általvetőjét viseli. Vallási kérdésekben kérlelhetetlen puritán hírében áll, a székesegyház az ő közbenjárására fogadta be az átutazó redempcionistákat is. Bár a püspök bűnözői kapcsolatai felett szemet huny, a lelki korrupció legkisebb jelére is rendkívül érzékeny és ez a karakterekkel szembeni interakcióiban is felszínre kerül.

WSBSSTAgIntPerWPFel
504738414142464941

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 19
Fate Points: 3
Skills: Common Lore (Ecclesiarchy+20, Imperial Creed+20, Imperium, War), Literacy+10, Speak Language (High Gothic, Low Gothic), Performer (Singer), Awareness+20, Forbidden Lore (Heresy, Psykers), Intimidate, Tech Use, Scrutiny+10, Dodge, Command
Talents: BWT (Bolt), MWT (Primitive), Unshakeable Faith, Hatred (Mutants), Pure Faith, Quick Draw, Resistance (Psychic Powers), Nerves of Steel, Mighty Shot, Litany of Battle, Fearless, Air of Authority, Iron Discipline, Touched by the Fates
Psychic Powers: Wrath of the Righteous, Divine Endurance, Holy Radiance
Armor: Sororitas Power Armor (Body 8, Arms, Legs 7)
Weapons: Godwyn-De’az Bolter (90m, S/2/-, 1D10+5X, Pen4, Clip30, RldFull, Reliable, Tearing), Power Sword (1D10+5 E, Pen 6, Power Field)
Gear: Chaplet Ecclesiasticus (charm), Ring of Suffrage, Rule of the Sororitas, Crown of thorns, Writing kit

Technomaták

A karakterek a KMO-857 jelzésű dokknál találkozhatnak, a technomatákkal. Ha harcra kerül a sor, egy-két lövés leadása után menekülni kezdenek.

WSBSSTAgIntPerWPFel
252530303035353520

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 10
Skills: Awareness, Chem-Use, Common Lore (Tech), Literacy, Logic, Speak Language (Low Gothic), Tech-Use +10
Talents: Binary Chatter, Melee Weapon Traning (Primitive), Pistol Training (SP, Las)
Armor: None
Weapons: Civitas Las Pistol (Pistol, 25m, S/2/-, 1D10+1 E, Pen 0, Clip 25, Rld Full, Reliable)
Gear: combi-tool, personal cogitator, spare parts, lunch

A Vaskutyák

Ezek a zsoldosok őrzik Ugor Marshrek házát és kikötőjét. Marcona, szűkszavú férfiak, akiket soha nem látni páncél és fegyver nélkül. Harci helyzetben fedezékkeresés után az ellenfelet igyekeznek folyamatos géppuskatűzzel leszorítani, majd gránátokkal kifüstölni. Kisebb távolságokon fegyvereik shotgun üzemmódját alkalmazzák, közelharcba kényszerítve pedig lánckésre váltanak, amellyel igyekeznek páncélozatlan testrészre vagy fejre célozni.

WSBSSTAgIntPerWPFel
353735403525303225

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 13
Skills: Awareness +10, Carouse, Ciphers (Iron Hounds Cant), Dodge, Gamble, Interrogation, Intimidate +10, Speak Language (Low Gothic)
Talents: Arms Master, Basic Weapon Traning (SP, Las), Iron Jaw, Jaded, Leap Up, Light Sleeper, Lightning Reflexes, Melee Weapon Training (Primitive, Chain), Nerves of Steel, Paranoia, Pistol Traning (SP, Las), Quick Draw, Street Fighting, Sure Strike
Armor: Enforcer Light Carapace (Arms, Body, Legs 5)
Weapons: Spectre Assault Device with man-stopper bullets (Basic, 80m, S/3/10, 1D10+3 I, Pen 3, Clip 3×20, Rld Full (each)), as shotgun (Basic, 30m, S/-/-, 1D10+4, Pen 0, Clip 4, Rld 2Full, Scatter), Chain Knife (Melee, 1D5+8 R, Pen 2, Tearing), 2 Inferno Greande (9m, 1D10+3 E, Pen 6, Blast 2)
Gear: weapon storage, dogtag, pack of lho-sticks, filtration plugs, photo-visor, micro-bead, 3 spare clip for spectre (autogun), 1 spare clip for spectre (shotgun)

Lugo Voynich

Ugor Marshrek komornyikja feltűnő külsejű, kortalannak tűnő űrszülött férfi. Bokáig érő, vörös és zöld haját bronzszínű pántokkal fogja össze, elálló fülét valami furcsa, dekadens divat szerint hegyesre vágatta. Szeme ciklámenszínű, széles mosolya egy ragadozóéra emlékeztet. A legkiválóbb nemesi ruhákat hordja és émelyítő virágillatot áraszt magából. Marshrek udvarmestereként ő felel azért, hogy a kalózkalmár ügyes-bajos dolgai megfelelően haladjanak. Ha harcra kerül sor, azonnal megadja magát, hogy aztán egy alkalmas pillanatban rejtett fegyverére támaszkodva olajra léphessen.

WSBSSTAgIntPerWPFel
353034333247513155

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 11
Skills: Awareness, Barter +10, Common Lore (Imperium, Imperial Creed, Tech, Underworld), Charm+20, Deceive +10, Disguise, Evaluate, Dodge +10, Forbidden Lore (Xenos), Inquiry, Literacy, Performer (Musician), Scrutiny +10, Security, Silent Move, Speak Language (Low Gothic), Tech Use
Talents
: Chem Geld, Pistol Training (Exotic, SP), Concealed Cavity
Armor
: none
Weapons:
Modified Hypo Pistol (Exotic, 20m, S/-/-, 1D5+5 R, Pen 2, Clip 3, Rld 2Full, on damage roll Toughness Test -20, on failure the target is comatose for 1D5+1 hours)
Gear:
Best quality clothing, ocular cathecizer, jewellery worth 100 thrones

Ugor Marshrek

A hajóját elvesztett kalózkalmár hatalmas termetű, középkorú férfi. Hatalmas fekete hajoronát és szakállt visel, szeme két apró gombnak tűnik széles arcában. Viselkedése rendkívül faragatlan, ha teheti, inkább komornyikjára bízza a beszédet. Ha harcra kerül sor, igyekszik zsoldosai védőgyűrűjében maradni, ha megtámadják, erőkardjával védekezik.

WSBSSTAgIntPerWPFel
332840403431303738

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 14
Skills: Awareness, Carouse +10, Charm, Command, Common Lore (Imperium, Tech), Deceive, Dodge, Forbidden Lore (The Warp), Gamble, Literacy, Navigation (Stellar), Pilot (Civilian Craft), Sleight of Hand, Speak Language (Low Gothic), Trade (Merchant)
Talents
: Decadence, Melee Weapon Traning (Power, Primitive), Pistol Training (Las, SP, Bolter, Plasma), Quick Draw
Armor
: Mesh combar cloak (Arms, Body 4)
Weapons:
Xeno las pistol (Pistol, 40m, S/3/-, 1D10+3 E, Pen 2, Clip 12, Rld Half), Power Sword (1D10+9 E, Pen 6, Balanced, Power Field)
Gear:
Best quality clothes, jewellery worth 500 thrones, rogue trader warrant, bottle of amasec

A bíboros kémei

Teljesen jellegtelen külsejű férfiak, akik bármilyen álruhában megjelenhetnek. Ők Fortis bíboros legjobban képzett emberei, akik azért érkeztek Port Wanderre, hogy a Pax Imperialis kikötése előtt elháríthassanak minden felmerülő akadályt. Ha a karakterek megjelennek Ugor Marshrek házánál, számíthatnak arra, hogy az orgyilkosok hamarosan a nyomukba erednek. Ha tehetik, meglepetésből kábítógránátokat dobnak ellenfeleikre (egyszerre akár többet is), majd rájuk rontanak, és alkarjukba épített pengéikkel gyorsan kivégzik őket. Ha lőnek rájuk, igyekeznek minél hamarabb közelharcra kényszeríteni a lövészt. Ha ez nem lehetséges, inkább elmenülnek.

WSBSSTAgIntPerWPFel
404040405030404040

Movement: 5/10/15/30
Wounds: 15
Skills: Acrobatics, Awareness, Charm +10, Chem-Use, Ciphers (cardinal’s chant), Climb +10, Concealment +20, Contortionist, Deceive +20, Disguise +20, Dodge +10, Search, Security, Shadowing +10, Silent Move +10, Sleight of Hand, Speak Language (Low Gothic), Survival, Swim, Tech-Use
Talents
: Arms Master, Assassin Strike, Basic Weapon Training (SP, Las, Bolter, Flame, Plasma, Melta), Blademaster, Blind Fighting, Catfall, Chem Geld, Combat Master, Disarm, Fearless, Hard Target, Heightenes Senses (Vision, Hearing, Smell), Iron Jaw, Jaded, Leap Up, Light Sleeper, Lightning Reflexes, Melee Weapon Traning (Primitive, Shock, Chain, Power), Orthoproxy, Quick Draw, Step Aside, Sure Strike, Swift Attack, Takedown, Unremarkable
Armor
: Hardened Bodyglove (Arms, Legs, Body 3)
Weapons:
Implanted Mono Blade (Melee, 1D10+4 R, Pen 2, Balanced), 1 Stun grenade (12m, Blast 3, roll Toughness Test (+20 if with photo visor or sealed armor), on a failure become stunned for 1D5 rounds)
Gear:
Auspex, re-breather, multikey, numerous IDs and cognomens

Kalózok

Az S/914 aszteroida szerelőkomplexumában rejtőző kalózok. Harcban igyekeznek kihasználni számbeli fölényüket és fedezékeikből zárótüzet zúdítanak a behatolókra. Ha megszorulnak, hamar feladják állásaikat és visszavonulót fújnak. Ha közelharcba kényszerítik őket, azonnal menekülőre fogják.

WSBSSTAgIntPerWPFel
282835353026272525

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 10
Skills: Awareness, Carouse, Deceive, Intimidate, Speak Language (Low Gothic), Tech-Use
Talents
: Basic Weapon Training (Las), Melee Weapon Traning (Primitive), Pistol Traning (SP)
Armor
: Flak Armor (Arms, Body, Legs, Head 4)
Weapons:
Lasgun with overcharge pack (Basic, 100m, S/3/-, 1D10+3 E, Pen 0, Clip 30, Rld Full, Reliable), Club (1D10+3, Primitive)
Gear:
Respirator, charm

III Rhaelee Mahvorn

Az aszteroida gyanútlan látogatója első alkalommal talán fel se ismerné az úrnőt, aki gyakran alattvalói közé vegyül. Ruhája gyűrött és megviselt a munkától, bőrét hegek és sebek borítják, amelyek régi balesetek emlékét őrzik. Egyik legszembetűnőbb ismertetőjegye, bionikus jobb karja is egy üzemi baleset eredményeként került a helyére. Egyszerű megjelenése ellenére Rhaelee Mahvorn nagyon komolyan veszi vezetői feladatait. Bár általában alattvalói veszik körbe, a harcban szereti maga kézbevenni a dolgokat, ezért egy halálos fenyegetés megjelenéséig gyakran az első sorban küzd. Célja az ellenfelek mihamarabbi lefegyverzése vagy kiütése (stun, disarm).

WSBSSTAgIntPerWPFel
4242(8) 46445448454450

Movement: 5/10/15/30
Wounds: 18
Skills: Acrobatics, Awareness +10, Barter +20, Carouse +10, Charm, Chem-Use, Climb, Command +20, Common Lore (Administratum, Imperial Creed, Imperium, Machine Cult, Tech, Underworld), Concealment, Deceive, Demolition, Dodge +10, Drive (Ground Vehicle, Hover Vehicle, Walker), Evaluate +10, Forbidden Lore (Mutants, Xenos, Warp), Gamble, Intimidate, Inquiry, Interrogation, Literacy, Logic, Medicae, Navigation (Stellar), Pilot (Spaceship, Civilian Craft, Military Craft), Scholastic Lore (Astromancy, Bureaucracy, Heraldry, Judgement, Legends, Tactica Imperialis), Security, Search, Scrutiny +10, Silent Move, Sleight of Hand, Speak Language (High Gothic, Low Gothic), Tech-Use +20, Trade (Armourer, Cartographer, Copyist, Smith, Technomat, Wright)
Talents: Air of Authority, Ambidextrous, Assassin Strike, Blademaster, Catfall, Chem Geld, Combat Master, Counter-attack, Crack Shot, Crippling Strike, Crushing Blow, Decadence, Die Hard, Disarm, Fearless, Iron Discipline, Into the Jaws of Hell, Iron Jaw, Jaded, Leap Up, Lightning Attack, Marksman, Melee Weapon Training (Primitive, Chain, Power), Mighty Shot, Peer (Workers, Middle Classes, Adeptus Mechanicus, Mercantile, Military), Pistol Training (SP, Las, Bolt, Plasma), Precise Blow, Quick Draw, Rapid Reaction, Rapid Reload, Resistance (Psychic Powers), Sprint, Step Aside, Street Fighting, Strong Minded, Swift Attack, Takedown, True Grit, Two-Weapon Wielder (Melee, Ballistic), Unnatural Strength ×2, Wall of Steel
Armor
: Mesh Vest (Body 4)
Weapons:
Best Quality Power Blade (1d10+15 E, Power, Balanced), Mark III Sunfury Plasmagun (80m, S/2/-, 1d10+12, Pen 7, Clip 10, Rld 2Full, Overheat, Recharge)
Gear:
Auspex, respirator, keyes, worn coveralls

Armyn Gvaal parancsnok

Port Wander Arbitrátusának vezetője harminc év körüli, megnyerő külsejű férfi. Szinte érthetetlen, hogyan került ebbe a magas pozícióba ilyen fiatalon. Gvaal sokak szerint a legigazságosabb ember a Calixis-szektorban. Beosztottjaival mindig méltányos és soha senkit nem hagy hátra. Döntéseiben csakis a Lex Imperialis vezeti, és kérdéses esetben inkább hajlamos kegyelmet adni, mint elítélni valakit. A karakterek akkor is számíthatnak a segítségére, ha nem tudják szilárd bizonyítékokkal alátámasztani állításaikat – szemben a flottaparancsokkal, aki csak nagyon indokolt esetben tesz bármit is.

WSBSSTAgIntPerWPFel
444639413749454742

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 16
Skills: Awareness, Common Lore (Adeptus Arbites, Imperium), Dodge +10, Inquiry, Interrogation, Intimidate, Literacy, Scrutiny +10, Scholastic Lore (Judgement +10), Search, Tracking, Security, Speak Language (Low Gothic), Tech-Use
Talents
: Basic Weapon Training (SP, Bolt), Crack Shot, Deadeye Shot, Iron Jaw, Marksman, Melee Weapon Traning (Primitive, Shock), Mighty Shot, Nerves of Steel, Pistol Training (SP), Rapid Reload, Sharpshooter, True Grit
Armor
: Enforcer Light Carapace (Arms, Body, Legs 5)
Weapons:
Combat Shotgun with red dot and executioner shells (Basic, 30m, S/-/-, 1D10+8, Pen 1, Clip 18, Rld Full, missing shot on short and standard distance may be re-rolled, cover is ignored), Shock maul (1D10+3 I, Shocking)
Gear: uniform, handcuffs, arbitrator ID, hadbook of Lex Imperialis, micro-bead, respirator, 2 spare clip for combat shotgun with executioner shells

Arbitrátorok

Armyn Gvaal emberei, összesen negyven fő mozgósítható férfi és nő. Az Arbitrátus fekete testpáncéljait viselik.

WSBSSTAgIntPerWPFel
383838383535343330

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 13
Skills: Awareness, Common Lore (Imperium, Underworld), Dodge, Interrogation, Search, Scholastic Lore (Judgement), Scrutiny, Speak Language (Low Gothic)
Talents
: Basic Weapon Training (Bolt, SP), Disarm, Melee Weapon Training (Primitive, Shock), Pistol Training (Bolt, SP), Takedown
Armor
: Enforcer Light Carapace (Arms, Body, Legs 5)
Weapons: Combat Shotgun with red dot and man-stopper shells (30m, S/3/-, 1D10+4 I, Pen 3, Clip 18, Rld Full, Scatter), Shock Maul (1D10+3 I, Schocking)
Gear: respirator, photo visor, 2 spare clip for the combat shotgun with man-stopper shells, uniform, arbitrator ID

Zarándokok

Fortis bíboros emberei a Siskről, egytől-egyig hithű birodalmiak. Kellően fegyelmezettek és képesek hidegvérrel gyilkolni a bíboros parancsára. Sokan maguknál hordják muskétáikat, de az érkezéskor mindegyikük Armageddon géppuskát is kap, amelyet csuhája alatt rejteget a megfelelő pillanatig.

WSBSSTAgIntPerWPFel
252530303025302525

Movement: 3/6/9/18
Wounds: 10
Skills: Awareness, Common Lore (Imperial Creed), Speak Language (Low Gothic)
Talents
: Basic Weapon Training (SP), Melee Weapon Training (Primitive)
Armor
: Chain Coat (Arms, Body 3, Primitive)
Weapons:
Musket (Basic, 40m, S/-/-, 1D10+3 I, Pen 0, Clip 1, Rld 5Full, Primitive), Armageddon (Basic, 100m, S/2/6, 1D10+5 I, Pen 0, Clip 15, Rld Full, Reliable
Gear: robes, religious miscellania, spare clip for the Armageddon

Függelék

Port Wander

Port Wander a Calixis-szektor legszélső peremén található. Bár gyakorlatilag a Birodalmi Flotta állomása, fennmaradása elképzelhetetlen az Adeptus Terra, a térképészkapitányok és a kalózkalmárok támogatása nélkül. Az itt szolgálatot teljesítő flottatisztek általában büntetésnek száműzetésnek tekintik Port Wander-beli tartózkodásukat, dolgukat pedig megnehezíti a számtalan egymással viaskodó frakció. Valóban, Port Wander messze áll attól, hogy pusztán katonai állomásnak tekintsük. Rossz hírneve ellenére Port Wander nagyon fontos funkciót tölt be a szektorban. Az állomás őrzi a Birodalom határain kívüli területek kapuját, és a béke valóságos szigetének tekinthető ahhoz képest, ami utána következik. Fedélzetén a törvény az úr, még akkor is, ha az gyakran kenőpénz és hatalmi alkuk által kikényszerített törvény.

Port Wander kezdetben a Flotta kizárólagos állomása volt, ám a rajta túl fekvő területek gazdagsága hamar odavonzotta a profitra éhes kalózkalmárokat, kereskedőket, nemesi házak ügynökeit, ők pedig az Administratumot, az Inkvizíció besúgóit, papokat és technomatákat. Nem telt el sok idő, mire az állomás inkább kereskedelmi csomópontként volt híres, mint katonai állomásként. Fedélzetén cseréltek gazdát a Koronus-kiterjedésből importált különböző javak a Birodalom kereskedőivel. A 41. évezred elején az állomás katonai vezetését szektorkormányzói rendeletben kötelezték a hatalom átadására, amely egy kalózkalmárok és különféle frakciók által erőteljesen befolyásolt administratumi tanácshoz került. Ez azonban a rend meggyengülésével járt, így az állomás kisvártatva törvénytelenségbe és teljes káoszba fulladt. Az egymással acsarkodó céhek nyílt harcokba kezdtek, ezt pedig egész Port Wander megsínylette. Néhány évtizednyi hanyatlás után a térség legnagyobb kalózkalmárai kérvényben fordultak a scintillai Fényes Palotához, hogy helyezze vissza Port Wandert a Birodalmi Flotta fennhatósága alá, mert csak így látták biztosítottnak a rendet, ezzel pedig a profit kiszámítható áramlását. Ennek nyomán hamarosan megszületett a Nagy Kiegyezés, amely visszahelyezte a Flottát régi jogaiba, ugyanakkor nagy autonómiát hagyott a kereskedő házaknak, a kalózkalmároknak és az Adeptus Terra ágainak is.

Fizikai valójában Port Wander sokkal inkább emlékeztet egy labirintusra, mint egy katonai állomásra, ahogyan az évszázadok alatt ötletszerűen bővítgették. Egyesek egyenesen bolyvárosként hivatkoznak rá űrállomás helyett. Port Wander ma a Koronus-kiterjedés és a Calixis-szektor utazóinak találkozóhelye. Piacain rengeteg jószág cserél gazdát, a kalózkalmárok ide térnek vissza feltölteni készleteiket, a Ministorum papjai innen indítják zarándokútjaikat a Birodalmon túli űrbe. Fedélzetén számtalan áru megtalálható, amelyet egyébként bajosan keresnénk a Birodalomban mélyebben fekvő területeken, és amivel az állomás nem szolgálhat, az még mindig fellelhető lehet a rajta túl fekvő világokon, számtalan szerencsevadászt és zsoldost csábítva Port Wanderbe.

Parancsnoki bástya

Az állomás kaotikus járatai közül kiemelkedik a Parancsnoki Bástya, amely a Flotta központja. Megerősített védművek, azonnal zárható zsilipek és automatikus fegyverek őrzik Port Wander szívét a körülötte zajló nyüzsgéstől. Itt található a parancsnoki híd, a környező űrt pásztázó Szenzórium és az állomás asztropatikus Kórusának otthont adó kommunikációs központ. A Kórus természetesen prioritást ad a Flotta üzeneteinek, ám a megfelelő ár megfizetése ellenében akárki üzeneteit továbbítja. A Parancsnoki Bástya saját infirmáriummal rendelkezik a Flotta legénysége számára, amely különösen magas színvonalú szolgáltatást nyújt az állomás hasonló profilú vállalkozásához képest, leszámítva néhány, a leggazdagabbaknak fenntartott magánklinikát. Itt szállásolják el a Flotta teljes személyzetét és az alkalomadtán átutazó Birodalmi Gárda is a Parancsnoki Bástya barakkjaiban kap helyet, gyakorta a nagyobb kalózkalmárok magánhadseregeivel együtt, akik a Flottától bérlik a kaszárnyákat. A Parancsnoki Bástya alján található az állomás börtöne, valamint az Adeptus Arbites körlete, amely erőd az erődben, és vitathatatlanul Port Wander legjobban védhető pontja.

Civil negyedek

Port Wander ötmilliós lakosságának nagyrésze civil. Ezek az emberek az állomás külső peremén élnek különféle színvonalú szállásokon. Egyesek a saját hajóikon élnek és kompokkal közelítik meg az állomást. Port Wander legveszélyesebb környékein egész kis kolóniák állnak, amelyek tagjai szemétgyűjtésből élnek. Valójában az Aranyfüst alatt sok kereskedő számít az így beszállított olcsó és újrahasznosított árura. A leggazdagabbak saját aszteroidáikon élnek, amelyek kivájt belseje a maximális kényelmet nyújtja a lakók számára.

Az Aranyfüst alatt

Port Wander piacainak egybefüggő, kiterjedt hálózata az Aranyfüst alatt található, ahogyan a helyiek hivatkoznak rá. A piacok csaknem egy kilométer széles, kiterjedt ívben ölelik körül az állomás tengelyét, több szintet betöltve füstölők nehéz szagával. Az Aranyfüst alatt kereskedők ezrei zsúfolódnak össze állandó helyiségekben vagy mozgó standokon. A látogatók itt gyakorlatilag akármit megtalálhatnak, ha elég pénzük van és tudják, hol kopogtassanak. Az Aranyfüst alatti piacokat az Aranycsarnok széles kolonnádja nyitja, ahol a mennyezetre festett Szent Drusus vigyázó szeme alatt folynak a pénzügyi tranzakciók. Hatalmas összegű kölcsönök kerülnek megvitatásra a Krin ház kirendeltjeinél és a pénzváltók szívesen látják a Birodalmon túli érméket is. Az Aranycsarnok békéjére páncélozott őrök vigyáznak. Az Aranyfüst alatti terek legnagyobbika a Holtak Udvara. Háromszáz méteres átmérőjű körében a látogatók ételárusokat, portékáikon túladó kalózkalmárokat, írnokokat, fegyvergyárosokat találhatnak, de a megfelelő fizetség ellenében akár végtagjaikat is lecserélhetik, vagy éppen a Koronus-kiterjedés titkos zugait ábrázoló térképekhez is hozzájuthatnak. A forgatag feletti mennyezetről egykori kalózkalmárok aranyozott arcmásai néznek le a Holtak Csarnokára.

Tavernák

A fáradt utazók kiszolgálására Port Wander számos tavernával rendelkezik a legegyszerűbb ivóktól a fényűző szállodákig. Az egyik legnépszerűbb ezek közül a Vakság, amely a dokkoktól nem messze ideális találkozóhelyként szolgál a legénységet toborzó kalózkalmárok számára. A Holtak Csarnoka alatt elhelyezkedő Vérkő ennél sokkal veszedelmesebb hírű hely. Itt csak a legkeményebbek nyerhetik el a helyiek tiszteletét, akik pedig nem, azok ritkán élik túl a második látogatásukat. Az Űrutazó Pihenője közvetlenül a Parancsnoki Bástya szomszédságában áll, katonai plakátokkal fedett falai közt gyülekeznek a Birodalmi Flotta alacsonyabb rangú tisztjei.

A hit színterei

A Császár hite a Birodalom megtartó ereje, és az ismert űr határán ez fokozottan így van. Port Wander a kereskedők és szerencsevadászok mellett zarándokok, keresztesek és fanatikusok gyülekezőhelye. Az állomás számos szegletében találhatunk apró szentélyeket és kápolnákat, ahol a hithűek elmondhatják imáikat és gyertyát gyújthatnak a Császár vagy egy szentje tiszteletére. A hit szolgái itt különösen éberek, hiszen a xeno métely fenyegetése igen közeli. Egyesek szerint a Koronus-kiterjedést maga a Császár zárta el a Birodalomtól, míg mások úgy vélik, a kiterjedés népei csak arra várnak, hogy megismerhessék a birodalmi hitet. Az Állócsillag egykor buzgó zarándokok hajója volt, ám Port Wanderben kikötve hiperhajtóművei végzetesen meghibásodtak. A baleset nem követelt áldozatokat, amit a zarándokok az Istencsászár jelének tudtak be. Az idők során az Állócsillagot körülnőtték az állomás újabb és újabb moduljai, jelenleg pedig a Ministorum megszámlálhatatlan ágazatának hívei papjai töltik be kápolnáit. Itt tartja székhelyét Auros Theodoque püspök, Port Wander legfőbb egyházi méltósága.

A Mechanicus csarnokai

Az Adeptus Mechanicus csarnokai egy óriási, hólyagszerű kinövésben foglalnak helyet az állomás alsó felszínén. A techno-papok itt vizsgálják meg a kiterjedésből származó archaikus gépezeteket és ide futnak be a külső naprendszerekből érkező mérési adatok. A barlangszerű belső ad helyet a Gépisten oltárának, amely körül papok százai kántálnak bináris ritmusban. Nem messze található a fő Enginárium, amely energiával látja el a teljes állomást. Bár tartalék rendszerek kiterjedt hálózata áll rendelkezésre, az Enginárium csak akadozva tud kiszolgálni minden igényt, így például a fények Port Wander-szerte elhalványulnak, ha az techno-papok az űrpajzs aktiválására kényszerülnek.

Nevek

A mesélő az alábbi táblázat neveivel ruházhatja fel az állomás lakóit és a történet során esetleg felbukkanó, de nem nevesített szereplőket. Minden keresztnévhez tartozhat egy vezetéknév, a táblázatból érdemes külön dobni (vagy választani).

d10Férfi keresztnévNői keresztnévVezetéknév
1AngelosArgaGray
2BriqDavaniLibb
3ElacEdytheLoeak
4EthonEldsaMalakin
5HoshorEnviraMagruder
6HushHarmonyMounds
7MiochilMyraPlotnik
8PromethesPortiaPrine
9VianSiricaSynaptur
10VictimZahaThordas

A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához