LFG.HU

Sics
RPGCimkek

A nagy kérdés az, hogy Yneven ( vagy egy tetsz&otildeleges fantazi világban ) mekkora és milyen jelleg&ucirc hitel-igény jelenik meg.

Három csoportba sorolnám a hitelfelvev&otildeket.

1. csórók
2. vállalkozók
3. nagyurak

1.
A csórók hitelfelvétele a túléléshez kell … izgalmas kérdés, hogy mib&otildel adják meg – de a bankárok illetve az uzsorások mindíg is tudták, kinek szabad egyáltalán kölcsönt adni, meg azzal is tisztában voltak/vannak, hogy kib&otildel miképp lehet pénzt kifacsarni, meg hát eleve jócskán megkönnyíti a dolgukat, hogy ha létezik mondjuk az adósrabszolgaság (vagy akár csak az adósok börtöne).

Hitelképesnek amúgy az számít, akit&otildel vélhet&otildeleg nem okoz gondot viszontlátni a kölcsönzött összeget, azaz vagy a kölcsönzött összeget meghaladó érték&ucirc vagyona van, vagy olyan (biztosan várható) bevételei, amikb&otildel belátható id&otilden belül törleszteni képes. Ilyen bevétel lehet h&ucircbéri birtok vagy olyan, tartósan birtokolt bevételforrás hozadéka, mint révpénz, vám, vásártartási jog stb. – ezek révén egy polgárváros (vagy kolostor, egyházmegye stb. ) is hitelképesnek számíthatott.

2.
Ami a vállalkozói hitelfeltévelt illeti: ez egy statikus gazdaságban sokkal kisebb volumen&ucirc, mint egy dinamikusan fejl&otilded&otilde gazdaságban. ( ennélfogva egy statikus gazdaságban a hitel-igény is visszafogottabb – márpedig a fantazi-világokon szokásos, sokezer éven át meglehet&otildesen változatlan formában létez&otilde birodalmak gazdasági élete szükségképp ilyen kell legyen … )
/ Meg hát Yneven a három termelési tényez&otilde, azaz az emberi munka , a természeti források és pénz hármasából nem is egyértelm&ucirc a pénz domináns szerepe. /

Visszatérve a realitásokhoz. Egy keresked&otildenek vagy iparosnak hitelfelvételre nagyobb volumen&ucirc üzletek el&otildett, vagy komolyabb vállalkozások beindításakor van illetve lehet szüksége. Hasonló társadalmi fejlettség&ucirc korokban a Földi valóságban a vállalkozás-indítást általában nem banktól illetve uzsorástól felvett hitelekkel oldották meg (nem is nagyon volt olyan hogy bank… ) hanem vagy családi er&otildeb&otildel, azaz a rokonság adta össze a pénzt, vagy pedig tulajdonosi társaság létrehozásával, amikoris a többiek csendestársként vagy közrem&ucircköd&otilde tulajdonostársként lépnek be az üzletbe. ( Ezekre tipikus példa egy malom vagy egy hajó építtetése. )
A távolsági kereskedelem ugyancsak t&otildekeigényes játék volt – nagy összeget kell belefektetni, ami aztán, ha bejött a dolog, akkor busásan megtérült.
Nos, erre is képzelhet&otilde volt még hitelfelvétel …

3.
Nagyurak hitelfelvétele
&Otildek a földi történelemben nem nagyon kereskedtek vagy ipar&ucircztek ( ehelyett okosnan inkább megadóztatták a parasztokat, de a keresked&otildeket és iparosokat, s&otildet a polgárvárosokat is … ), ezzel szemben szerettek kastélyt építeni, mértéken felül költekezni, és persze legels&otildesorban:
háborúzni … Ezek mind nagyon költséges játékok voltak – amit gyakorta nehezen tudtak megfinanszírozni … Asszem, &otildek voltak a történelem legnagyobb hitelfelvev&otildei… Náluk a birtokaik jövedelme lett ilyenkor elzálogosítva…
Érdemes szem el&otildett tartani azt a tényt, hogy a nagyurak nem mindíg fizették vissza annak rendje és módja szerint a felvett hitelt: el&otildefordult, hogy inkább (vissza)élve politikai hatalmukból fakadó lehet&otildeségeikkel elkerülték a visszafizetést.

Pár példa illetve lehet&otildeség:
- a zsidóktól felvett hitelek visszafizetésének elkerülése érdekében kikiáltani az izraelitákat els&otilde számú közellenségnek, és össznépi pogromot (lincselés stb.) szervezni ellenük. Ez a megoldás angliában volt népszer&ucirc, kb. a rózsák háborúja idején.
- a francia király a templomos rendnek tartozott – lett is templomoslovag-égetés + eretneknek, istenkáromlónak stbstb. kikiáltás …
- több uralkodó (angolhonban és a franciáknál pld.) törvényt hozott a hiteltartozások eltörlésér&otildel. Ennek sok-sok eladósodott nemesuruk fölöttébb nagyon örült, meg az uzsorásoknak tartozó egyszer&ucirc nép is – hogy a hitelkihelyez&otildek mit gondoltak ilyenkor, azt gondolom mindenki sejti …

***

Nomármost: mi van

- egy olyan szituációban, ahol még a vészesen gazdag zsogoriaknál is inkább a pincében halmozódik, és nem lehet ill. nem érdemes bel&otildele termel&otildeeszközt, term&otildeföldöt stb. vásárolni és b&otildevíteni a termelést

és

- egy olyan jogi háttér mellett, ami nem hogy nem biztosítja a kihelyezett hitelek visszafizetését, de id&otildenként egyszer&ucircen eltörli a hiteltartozásokat

?

Két dolog mindenképp.

1. A pénz nem bír termel&otildeer&otilde lenni …
2, Betéti kamatról szó nem lehet, lévén nincs hova (biztonságban) kihelyezni.

Ergo a betétgy&ucircjtésnek sok értelme nincs – pénzintézet csak akkor hajlandó vigyázni valakinek a pénzére (biztosítani az &otilderzését stb. ) ha ezért a szolgáltatásáért külön megfizetik.

***

bye
Sics

_______________________________________________
Magus mailing list Magus@kapu.hu

http://mail.kapu.hu/mailman/listinfo/magus


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.