LFG.HU

bugger
humorkaCimkek

Másik ido, másik galaktika.
A mesebeli Régi Rendszer hatalmasabb volt, mint az ido, mint a távolság.
Fölösleges tehát arról beszélni, hogy hol volt vagy mibol lett, elég annyit tudni, hogy –az volt A Rendszer.

Valaha, a Rendszerszervezok bölcs uralma és a Programozólovagok oltalma alatt, a Rendszer virágzott és gyarapodott. De amint máskor is gyakran megesik, ha a gazdagság és a hatalom túllép egy bizonyos küszöböt s dicsoségesbol félelmetesbe csap át, most is megjelentek a sötét erők, amelyeknek a gonoszsága csak mohóságukkal vetekszik.
Tündöklése tetofokán a Rendszert is utolérte végzete. Akár a leghatalmasabb faóriás, mely képes szembeszegülni bármilyen külso támadással, a Rendszer is belülrol kezdett rothadni, noha az emészto kór kívülrol láthatatlan maradt.
A fejlesztok néhány örökké nyughatatlan és hataloméhes tagjának, valamint a tekintélyes kereskedelmi szervezeteknek támogatásával a nagyravágyó Gates programozó ragadta magához a hatalmat: sikerült magát megválasztatnia a Rendszer Vezeto Programozójának. Megígérte, hogy újra egyesíti a széthúzó platformokat, s visszaállítja a R~ndszer régi dicsoségét.
Amint aztán biztosan ült az elnöki székben, kikiáltotta magát császárnak, s nem érdekelték többé a nép bajai. Nem sok ido kellett hozzá, s éppen az általa magas pozícióba ültetett tanácsadók és talpnyalók nottek a fejére, és az igazságtalanságok ellen háborgó nép hangja nem jutott el a fülébe.

Miután csalással és árulással sikerült kipusztítaniuk az igazi Programozó- lovagokat, akik ebben a világban az igazság védelmezoi voltak, a birodalmi managerek és dealerek hozzáfoghattak, hogy megszervezzék rémuralmukat a felhasználók csüggedt világai fölött. Számtalan kis zsarnok használta fel a Birodalmi Sötét Akciószázadot és az egyre jobban elszigetelodött császár nevét arra, hogy saját személyes ambíciói elott egyengesse az utat.
Az újabb gyalázatos gaztettek hírére azonban néhány csoport fellázadt. Az Üj Rend ellenségének nyilvánították magukat és megkezdték harcukat a Régi Rend” visszaállításáért.
Kezdettol fogva nyomasztó hátrányban voltak azokkal a rendszerekkel szemben, amelyeket a császárnak sikerült igája alá hajtania. Azokban az elso idokben szinte bizonyosnak látszott, hogy az ellenállás fennen ragyogó lángját elfojtják, még mielott az új igazság fénye bevilágítaná az elnyomott és meggyötört felhasználók cybergalaktikáját…

A Bill Krónika
Elso Mondájából
[A Star Wars eloszava alapján]

A lázadók maguk mögött tudhattak egy régi, ám fiatalos rendszert, amelynek eroforrásait egyre szabadabban felhasználhatták. A császár nem kivánt nyilt össz,eütközésbe kerülni a messzi UNIX galaktikával, miután bizott az elegendo védelmet nyújtó távolságban, s abban, hogy az, elszigetelve, hamarosan önmagától is elpusztul.

Az ido azonban telt. A birodalomban számos új felfedezés látott napvilágot. A néhai CP/M hivatalnokrétegboI kineveIt mogorva és ügyetlen Despotikus Okoskodó Szolgálatvezetoket, csinos, de meglehetosen szeszélyes és kiszámithatatlan nok váltották fel az Ablakoknál. A birodalom létrehozásakor döntö szerepet játszó XT és AT osztályú rombolókat leselejtezték, helyettük a birodalommal szövetséges ipari világok egyre gyorsabb és erösebb 386-os és 486-os repülö erodöket készitettek. De a császár ~reatúrái is egyre többet követeltek, ami az Igazi Birodalmi Monstrumok üzemeiben súlyos gondokat okozott. A gyártó ezért saját Olcsó Sereggel látta el hajóit, ami végzetes következményekkel járt: a császár kegyvesztettnek nyilvánitotta az IBM-et.

Bekövetkeztek egyéb tragédiák is. A császár Despotikus Okoskodó Szolgálatvezetoire épitett hatalma eloször azok negyedik generációjánál ingott meg. A hatodik generációnál alkalmazott agybovitést pedig idegen hatalmak nyomására ,vissza kellett vonnia. A legújabb Birodalmi Rombolók motorhibával küszködtek, gyakran néhány tizedesjeggyel arrébb vitték a hajót, mint ahova kellett volna. A legendás Norton parancsnok sem volt már a régi, hajóinak egy részét utódaira, Volkov parancsnokra és a Navigátor néven ismert tisztre bizták. A birodalom szakemberei, szövegszerkesztök, táblázatkezelok, adatbáziskezelok, rajzolók és a többiek egyre többet költöttek a csillogásra, egyre többet foglalkoztak saját magukkal, elbizonytalanodtak, meglassultak és elhiztak. A csinos ablakkezelok gyakorta tették hidegre öket. Birodalomszerte terjedt a rettegett büntetés, a lefagyasztás és a kiakasztás. Ugyanakkor a közbiztonsági erok elkeseredetten és gyakorta hiábavalóan harcoltak a mindenütt jelenlevő vírusok ellen, amelyek a császári rend minden elönyét élvezték.
A császárt lefoglalta gigantomániája. A Nagy Teremtmény azonban nem váltotta be a hozzá füzött reményeket, így újabb sötét terv, a Gyozelem 95 megvalósításába fogott. Mindeközben bizonyos népszerüsíto intézkedéseket próbált hozni, igya Birodalom nagyobb lélekszámú lényei számára bevezette az anyanyelvi ügyintézést. Sajnos az Ablakoknál ülö hölgyek továbbra is gyakran a Birodalmi nyelvet részesitették elönyben. Ráadásul a Tatuin 852-es karakterkészlet se a taszkeneknek, se a javáknak, sem más, itt élo lénynek nem felelt meg.

Mindeközben a Birodalom perifériáin megvetette lábát a UNIX renegát szabadcsapata, a Garázdák Nagy Udvara. Megjelent a színen az utolsó Jedi is, Linus Torvalds, aki megalapozta a régi-új rendszert. A felkelés vezetését az ero letéteményese, Linux Organa hercegnö vette át. A harcosok közt hackerek,
kalózok, cyberpunkok, régi vágású igazi programozók és valaha a birodalomhoz hü szervezetek is akadtak. Elkészültek az igényes, de minden rendszerben használható X és Openwin szárnyúak is.

A végso összecsapás közeledett…
Luke SkyMovie
visszaemlékezésaiböl
[Ali Ttaik-al-Rep lejegyzése alapján]

Forrás: A régi RPG.HU (rpg.rulez.org, mostanában rpg.hu)


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához