LFG.HU

Zékósza
novellaCimkek

(Az eredeti angol mondókát átdolgozta: Zé, a Kósza)

Az ajtó hatalmas lendülettel vágódott a falnak, ahogyan a Király berontott udvari varázslójának toronyszobájába. A Varázsló tölgyfa asztalánál ült, kedélyesen pipázgatva lapozgatta vastag könyveit.
- Egy szög miatt egy patkó elveszett! – kiáltott fel a Király, még mindig zihálva a sietségtől. Reszketve az ablakhoz lépett, szemeit a távolba meresztette, mintha keresne valamit. Nemsokára meg is látta – egy fekete felleg, mindent elborító, mindent elemésztő, közeledett a vár felé.

A Varázsló nem nézett föl, lapozott egyet könyvében, és kieresztett egy füstkarikát.

- A patkó miatt egy ló elveszett! – fordult újra a Varázsló felé a Király, még mindig idegesen zihálva. A Varázsló megszívta pipáját, de nem válaszolt. Odakint mintha fakulni kezdett volna a Nap fénye.

- A ló miatt egy lovas elveszett! – vágott a Király ököllel a Varázsló asztalára. Egy gyertya felborult, de a Varázsló nem törődött vele. Lapozott, füstkarikát fújt. A vár udvaráról rémült kiáltozás hallatszott fel.

- A lovas miatt a csata elveszett! – a Király tehetetlenül rázta meg vaskesztyűs kezeit. Az oldalán egy kard ütötte sebből lassan szivárgott a vér. Észre sem vette, egyre csak a sötét felleget nézte, amely lassan a vár fölé ért. Alkonyi homály borult a vidékre.

A Varázsló gyertyát gyújtott, újra megtömte a pipáját, s rágyújtott.

- A csata miatt az Ország elveszett… – a Király meredt szemekkel bámulta a sötétséget. A sötétségből születő lényeket. A sárkányokat, démonokat, szörnyeket. A Varázsló felsóhajtott, becsukta a könyvét, lehajtott fejjel szívta meg pipáját.

- Az Ország miatt a Világ elveszett… – suttogta rekedten a Király, miközben a vár falai megremegtek, és lassan leomlottak. Elhallgattak odakinn a sikolyok, s a sötétség lényei némán köröztek a Varázsló Tornya körül.

A Varázsló felnézett.

– Máskor verd be jól a patkószeget – mondta halkan a Királynak, azzal maga elé húzott egy vastag, bőrkötéses könyvet, kinyitotta, és olvasni kezdte.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához