LFG.HU

Sics
RPGCimkek

Vajon mit is tudnak ? Miféle varázsos képességekkel bírnak, miféle mágikus hatalom birtokosai ? Bizonyára izgatják az efféle kérdések, Ifjúuram !

Kezdhetnénk az ilyesfajta kérdések elemezgetésével – hisz bizonyára érdeklik Uraságodat – de nem ezt tesszük. Mert csak elvesznénk a részletekben.

Ehelyett els&otildeként nézzük meg azt, hogy honnan és miképp tesznek szer a Házak ilyen különleges és különlegesen képzett emberekre !
Legegyszer&ucircbb módozatnak az tetszik, hogy ha maguk képzik &otildeket – ámbátor ennek a megoldásnak is megvannak a maga buktatói. Legf&otildeképpen az, hogy a mágiát használni, és a mágiát tanítani … nos ez két, némileg különböz&otilde feladat. Kérdéses, hogy a Ház varázstudói, akik jobbára alkalmazói, és nem tanítómesteri szinten m&ucircvelik a mágiát, képesek lesznek-e minden szempontból tisztán és a maga teljességében átadni tudásukat egy általuk oktatott tanonc számára. Szintúgy problémát jelent, hogy egy Ház varázstudói ritkán képzettek a mágia annyira sokféle ágazátában (és ritkán rendelkeznek mindenhez annyifajta “szakirodalommal”), mint amennyi egy valódi varázslóiskola oktatóinak rendelkezésére áll.

A házilag képzett varázstudók arkánumai ritkán tiszták, viszont gyakorta hiányosak !

Minden esetre a varázstudók házilag történ&otilde képzésének vannak el&otildenyei is. Mindenekel&otildett bármely más módszernél olcsóbb … Fontos az is, hogy ily módon a Ház bizonyos lehet a kiképzett személy házh&ucircségében, netán származásában is.

Másik lehet&otildeség, hogy a Házak varázshasználók képzésére képes, s&otildet nemritkán erre szakodott úgynevezett “világi” iskolákat vagy magányos mestereket kérnek fel arra, hogy megfelel&otilde ellenérték fejében biztosítsanak (engedjenek át, vagy tanítsanak ki számukra ) nekik megfelel&otildeen képzett mágiahasználókat.
Az ilyesfajta helyeken képzett személyek általában a mágia több ágában is járatosak, arkánumaik tiszták, de nemritkán hiányosak, és ritkán képesek öner&otildeb&otildel, további képzés és mesterek híján bárminem&ucirc mágia-formában elérni a 2. kört.

A világi képzést folytató iskolák ritkán képesek biztosítani a második körös beavatáshoz szükséges felkészítést.

Kérdéses továbbá az ilyen iskolákbó származó varázstudó h&ucircsége is, ha csak nem “megrendelt”, gyermekkora óta eleve az adott ház majdani szolgálatára képzett valakir&otildel van szó.

Ritka eset, amikor valamely nemesi Ház egy zárt, világi varázstudók képzésével amúgy nem foglalkozó, valószín&ucircleg er&otildesen egyházi elkötelezettség&ucirc Iskolában képzett növendékre tesz szert. Ez egyfel&otildel nagyon jó üzlet, lévén az ilyen helyeken lehet megkapni a legkiválóbb képzést. Másrészt az efféle iskolákból kikerül&otilde varázstudók általában olyan er&otildes morális elkötelezettséggel bírnak, valamiféle, az adott Iskola avagy Egyház által tisztelt eszmék iránt, amelyik jó eséllyel fontosabb számukra, mint bármiféle Ház iránti elkötelezettségük.

Szólnunk kell a képzés áráról. Ez ugyebár akkor, amikor a Ház maga képzi ki mágiahasználói utódlását, “anyagköltség” csupán. Azaz a mefelel&otilde emberek: mesterek és tanítványok, valamint az &otildeket esetleg kiszolgáló szolgák ellátása, élelmezése, lakhatása stb. szükséges csak hozzá. Egy kiképz&otildeiskola már borsos pénzeket elkér, de egyrészt általaban ad is valamit ezért cserébe: nyilván többet tanít meg, mint amire a legtöbb Ház saját er&otildeforrásokból képes volna … különben felkopna az álluk. Most itt hadd ne mondjak árat – nem akarok butaságot beszélni. ( Durván tippelgettem: 200 aq-tól akár 10 ezerig mehet mondjuk egy tíz esztendeig tartó varázstudó-képzés “ára”. )

A világi és egyházi iskolákban történ&otilde okítás tehát mindenképp drága. Egy nemesi családnak vagy Háznak is az – meggondolják tehát, hogy melyik lehet&otildeséget választják.
A bels&otilde családtagok képzése fontos, erre érdemes áldozni – ez úgy is történhet, hogy egy tanítómestert fogadnak a család valamely tehetséges ifjúja mellé, de úgy is, hogy elküldik egy gondosan kiválasztott iskolába.
Persze a képzés árát gyakorta nem készpénzben mérik – szívességek, hosszú távú kölcsönösen el&otildenyös gyümölcsöz&otilde kapcsolat részét képez&otilde megállapodások stb. is elképzelhet&otildek.

Vannak olyan szívességek, amiket nem lehet pénzben mérni !

Egy ilyen volt az is, amikor ( talán a 9. napcsászár uralkodásának idején ) valamelyik Ház, egy, a Sagnának vagy a Tradyssnak (ez utóbbi nem tudom micsoda ) tett felmérhetetlen érték&ucirc szívességéért cserébe azt kérte, hogy egy emberüket (ifjú családtagot) valamelyik Császári Nagyiskolában képezzenek ki, varázstudóvá, a Ház számára … és ott kapja meg ugyanazt, amit a többi tanonc megkap. Nos, ez az eset azért érdekes, mert se azel&otildett, se azóta nem fordult el&otilde, hogy a Bels&otilde Iskolák küls&otilde “megrendel&otilde” számára bárkit is kiképeztek volna … Ezek a nagyon tápos iskolák NEM házvarázslókat képeznek, hanem a mágiában elmélyülni szándékozó, és már eleve igencsak elkötelezett szerzeteseket …

Nem szabad megfeledkeznünk a további képzés lehet&otildeségének vizsgálatáról sem. ( Azaz arról az esetr&otildel, amikor valaki, aki el&otildez&otildeleg 5-10 évet lehúzott tanoncként, azóta újabb évtizede szolgálta hatékonyan a Házat, kiérdemli ama kegyet, hogy megfinanszírozzák egy újabb, akát több éves képzési kurzusát is. ( Na ezután lesz neki 2. körös akánuma … )
De számtalan más módon is lehet&otildevé tehetik számára, hogy a Ház er&otildeforrásait a maga mágikus képességeinek a gyarapítására használja fel. Persze azért, hogy utóbb még hasznosabb és még értékesebb szolgája lehessen a Háznak.

Az el&otildebb már utaltam arra az esetre is, amikor a mágikus tehetség (mert hisz ritka ám ! ) egy, az adott Ház bels&otilde rokoni köréhez tartozó nemesifjúban bukkan fel. Értékes adomány, amit b&ucircn volna kihasználatlanul hagyni … Egy ilyen valaki el&otildett igencsak kellemes fejl&otildedési távlatok nyílnak – a Ház pénze, támogatása … a nemesi származás … és a majdani mágikus hatalom. ( Csak lehet&otildeleg titkolja. A varázstudókra olyan furcsán néznek az emberek. Még a legjobb sytisi társaságban is. )

Hisz ki tudja, mire képesek ?

forrás: Codex mailing list


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.