LFG.HU

zotyo
RPGCimkek

Bevezetés

Az elf kalahorák közül Mallior igen kevéssé tárgyalt, ezért sok esetben félreértelmezett, viszont a különböző írásokban sokszor felbukkanó alak. Ugyanez vonatkozik követőire is, ezért a megtartó kaszt bemutatásához egy kis bevezető mindenképpen szükséges. Malliort két helyen két különböző módon tisztelik Kránon belül és Kránon kívül. A kettő nem azonos egymással, és az itt bemutatásra kerülő megtartó kasztnak semmi köze sincs a kráni elfekhez és a kráni Mallior-hithez. Kránban azonban az elf harcos és varázsló kasztokon kívül lehet fejvadász, lovag, de akár boszorkány vagy boszorkánymester is. Az külvilágban, ahol a játék inkább folyik, Mallior követői három különböző kasztra bonthatók: a tisztán harcosokból álló Bosszúállókra, avagy Sereneyákra, Mallior Kiválasztottaira, a prófétaként tisztelt testi-lelki nyomorékokra, akik már Mallior arcát látják, és végül a Megtartókra, akik azonban nem azonosak egyik féllel sem.

Mallior Megtartóit (Sereneyáit és Kiválasztottait szintén) hiába keresnénk Elfendelben vagy Sirenarban. Malliort elfogadják, és mint kalahorát tisztelik mindkét hazában, de az Éjben Kacagó alapjaiban különbözik mindattól, amit egy “rendes elf” értékrendnek, életcélnak és életvitelnek elfogad. Nagyon helyesen szerepel a fontosabb szabálykönyvekben és világleírásokban, hogy Mallior követői a kiszakadott elfek közül állnak össze, azok közül, akik ki vannak téve az elf hazákon kívüli élet viszontagságainak, akik találkozhatnak életük során olyan dolgokkal, amikbe lelkileg beleroppannak, és az alapvetően életszerető és életet tisztelő elf vért felválthatja az élet kioltására, de legjobb esetben is a lelki terrorra való hajlam.

Mallior követői, s így Megtartói is nagyon kevesen vannak. Szektáik és tagjaik titkosak. A Sereneyák ráadásul mindenben igyekeznek elhatárolódni a Kiválasztottaktól, nem kívánnak osztozni társaságukban, céljaikban és módszereikben. Mallior Megtartói másképp látják a dolgokat ha kell, felkarolnak egy-egy Kiválasztottat, természetesen egy kalahora érintését magán viselő elfhez méltó tisztelettel. Erre jó példát találunk Wayne Chapman Jutalomjáték c. novellájában, ahol egy – nyilvánvalóan – Megtartó igazgatta az északi nemesurakon vérbosszút álló Sereneyák és az egy Kiválasztott lépéseit. Szektája bukása után ugyanez a Kiválasztott később a Karnevál c. regény lapjain magánosan bukkan fel. Ebből következik, hogy bár a Megtartók “használhatják” Mallior élő fegyvereit, nem feltétlenül és nem minden esetben tesznek így.

Mallior Megtartói annyiban különböznek a Kiválasztottaktól, mint egy pap a fejvadásztól, és annyiban hasonlítanak a Sereneyákhoz, mint lovag a harcoshoz. Természetesen a maguk módján őrültek ők is – elf szemmel nézve legalábbis biztosan –, hiszen a bosszúállás angyalaivá váltak, márpedig más elf kalahorák tanításai inkább a csapások elviselését, a nemes büszkeséget, mintsem a gyűlölködést és véres leszámolásokat tanítják a Szépek Népének. A Megtartók korántsem annyira bomlottak, és testileg egyáltalán nem torzak, mint a Kiválasztottak, lelkiekben sokkal inkább elhivatottak, mint a Bosszúállók harcosai.

A kaszt pontos megértésének még egy záloga van: a hagyományos értelemben vett lovag, mint nemesi származású birtokúr, mint másokat születésénél és rangjánál fogva kijáró joggal igazgató-elnyomó hatalom az elfek között nem létezik. Mallior Megtartói sem lovagok, de többek a papoknál. Ahogy a kalahorák istenek, de mégsem azok, ahogy a Megtartók papok, de mégsem azok, úgy Mallior – de csak Mallior – Megtartói is paplovagok, ha nem is teljesen a szó hétköznapi értelmében. Mallior a nem-kráni elf világ legharciasabb, mi több, a harcot, mint megoldást előnyben részesítő hérosza. Az ő esetében ezért van lehetőség a harciasságról beszélni. Mallior ráadásul népe érdekében önfeláldozó módon hatolt be Ediomad tárnáiba, legendákba, hőskölteményekbe illő csatát vívni, párbajra hívni a legrettegettebb aquir Valóvérűeket, és diadalt aratni, vagy hősként halni meg. Mallior megítélésében ezért ez az eszme központi szerepet kell, hogy kapjon. Természetes, mint minden mást, sokféleképp lehet értelmezni, így lehetséges, hogy a Kiválasztottak tetteiben és cselekedeteiben a leghalványabb nyomát sem lehet felismerni a lovagi eszményképek erényességeinek.

A Megtartók azonban a hagyományok szerinti módon értelmezik, életüket és halálukat ezért nem tehetik akárhogyan. Ez az a pont, ahol paplovaggá válnak, még ha nem is azok: becsületességük, erényességük, eltökéltségük, vezetői rátermettségük, fellépésük és megjelenésük, fegyvereik és felszereléseik, az igazságosság és az egyenlőség érdekében elkövetett (legritkább esetben élet kioltásával végződő) tetteik tulajdonképpen mind-mind az emberek lovagkép-ideáljait mintázzák. Ez a hasonlóság persze nem szándékos, merőben a véletlen szülte, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Ennyi bevezető után következzen Mallior megtartóinak leírása…

folytatás (PDF-ben)


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához