LFG.HU

Tiberius
RPGCimkek

Diar Amderlynn, Ardae Magnus sgodoni származásának kétségbevonására irányuló elméletének cáfolata. Mervur Ellimar, egy godoni hercegi rangú mágusfamília sarjának tollából (tételesen, kivonatosan):

1., Állítás szerint minden tűzvarázsló Sogron hitű – ez ellen szólnak a renegát tűzvarázslók, akik továbbra is űzik tudományukat. Persze a Rend megpróbálkozik levadászásukkal, ami érthető a titkaik védelmében. De miért vadásznának le valakit, aki elhagyja Ordant, ha annak hitbeli hűsége úgyis biztosítva van. Továbbá a tűzvarázslók betekintést engedtek már egy neves mágusnak is titkaikba, és így azonnal kiderült volna a szeráfi eredet. De mivel a mágusnak sikerült részben megértenie az ordaniak mágiáját: valószínűsíthetjük annak godoni, eredetét szemben a szeráfi alkuval.

2., Minden rendház kelléke a Sogron szentély – El is várható, hiszen annak idején Ardae Magnus tudatosan választotta ki a Sogron szentélyt a többi közül. Ez teljesen érthető.

3., Sogron, tűzisten és az ordani mágia kizárólag ezzel az őselemmel foglalkozik – Sogron tűzISTEN, tehát nem valószínű, hogy szeráfi alkukra lenne szüksége. Sőt ez erősen Diar magiszter elmélete ellen szóló tény. Amúgy persze mi sem ismerjük Ardae pontos céljait, de ha már a Sogron egyházat választotta furcsa is lenne, ha pl. vízvarázslatokat művelnének Ordanban. Tehát ez az érv sem tekinthető hathatósnak.

4., A tűzmágiát nem lehet részekre szedni vagy összefűzni és kvantitatív természetű. Ellenben pl. a BM és a boszorkányok közül egyesek képesek varázslataikat összefűzni, akár a mozaikokat – Nos Magnus megírta Phoenix Triumphatát, benne elrejtve a godoni mágiát. A tűzvarázslók nem kaphatnak olyan képzést, amelyet esetleg kivételes boszorkányok és boszorkánymesterek kaphatnak, egyszerűen nincs kitől, és tudományuk alapkönyve megszabja tudásuk határait. Csak akkor tudnának továbbfejlődni, ha megtalálnák a kulcsot, amely a titokhoz vezet. Ezért vannak korlátok közé szorítva látszólag.

5., Tűzvarázsló csak Ordanban szertartásosan felavattak az elöljárók – ebben nincs semmi különleges, mert csak annak fogják továbbadni a tudásukat, akit alkalmasnak találtak és felavattak. Amúgy lehet renegát mestertől is tanulni, erre számos példát ismerünk.

6., Életmód és erkölcs terén, Sogron dogmáin alapuló előírások kötik a tűzvarázslókat – ez szintén teljesen érthető, akár Diar magiszter elméletének ismerete nélkül is. Hiszen minden „varázsló iskola”, a maga szigorú erkölcsei szerint nevel, még pl. Kránban is.

Ezután Diar felhoz néhány ellenérvet a saját elméletével szemben, ezeket nem ismételjük meg itt.

Ismeretes még néhány olyan tétel is, amelyben Diar „cáfolhatatlan” érvekkel szolgál, lássuk most ezeket:

1., Azt elemzi, hogy a tűzvarázslóknál ismert vakmerő, óvatlan, lobbanékony magatartás és hogy hajlamosak képességeik túlbecsülésére, egyértelműen szerafista vonásokat mutat – Nos ez ellen beszél, ha megnézzük Ordan politikáját. Ami nem ezeket a tüneteket mutatja. És nem valószínű, hogy megtámadnák Kránt, ahogy azt a – sokkal valószínűbben – szerafista Démonikus Óbirodalom tette. Ez a pont semmit sem bizonyít.

2., A tűzmágia meghaladja a mozaikmágusok tudását a tűzzel kapcsolatban, ilyenre halandó ember nem képes magától – Persze, hiszen a godoni örökségből jutott nekik. Az pedig jóval a mai mozaikmágusok tudása felett állt. Teljesen érthető, hogy nem tudják lemásolni egyes hatásait a mai varázslók. Érthetetlen, hogy ez miért okoz nehézséget ráébredni erre a tényre Diarnak

3., A dorani Nagytanács birtokába került fejezetek (Phoenix Triumphata) alapján, metamágusok és kriptográfusok kimutatták a mű kétségtelenül a Sogronnal kötött szeráfi eskü szövege és Sogron igazi nevét is rejti – A doraniak ismerik Sogron igazi nevét? Ha mondjuk és ismerek egy szótöredéket: H…Ü…E. Az jelenthet HÜLYÉT, de HÜDEOKOS-at is. Továbbá miért nem veszik számításba azt, hogy Ardae gondosan írta meg művét, idegeneknek értelmezhetetlenül. Tehát csak egy félrevezetés. És hogyan mernek következtetéseket levonni két fejezet alapján az egész műre (a toroni nyelvű kivonattal nem is foglalkoznék)? És miért csapná be Sogron állítólagos avatárja az őt követőket? Ez még esetleg Dartontól érthető lenne, de a Sogron kicsit más.

4., Ardae Magnus nem godoni név – „Magnus”: a Lingua Dominiből való. Valószínűleg igen, de ha ismerjük a Domvik hit alakulását, főleg a Godoni hit ráhatásával kapcsolatban, akkor nem túl merész elképzelés, hogy a Magnus szóalak a godoniból származott át a Lingua Dominibe. Nem gyanús, Hogy Shadon és Godon milyen közel volt egymáshoz? „Ardae”: ma is ismerünk több olyan nevet (pl. Inaiz – amúgy erről a névről Diarnak is tudomása van) amely tartalmaz magánhangzó-halmozást, tehát az Ardae szóalak nem kivételes a godoniban. Az pedig, hogy az „ae” diftongus votl, vagy nem arról a godoniakat kellene megkérdezni, miként ejtenék Miért ne lehetne az Ianizban, az „ai” is diftongus? Az ó-shadoni nyelvre tett utalások pedig érthető válhatnak, ha megnézzük a két birodalom egykori elhelyezkedését és kapcsolatát.
Az ordaniak ismerni vélik a Belső Iskola legtöbb mesterének nevét, és nem tudnak közöttük hasonlót. Ezzel a gyenge érvvel, nem kívánok jobban foglalkozni, hiszen lehet, hogy pont az általuk nem ismertek közül volt, de akár az is: a godoni mágusoknak voltak nyilvános és egymás között ismeretes, un. mágusneveik…

Továbbá, hogy Ardae, Sogron avatárja lett volna esetlegesen a kizárólag emberekből álló tűzvarázsló rend alapítója nem is ember volt…

Ezzel szemben:

- A tűzvarázslók pszije és a godoni managyűjtés
- A tűzvarázslók godoni nyelvet is tanulnak ősi nyelvként
- Godon és Ordan (tűzvarázslók) is csupa emberekből áll. Sogron pedig valami hüllőforma lények istene volt eredetileg

Csak néhány tény(az tucatnyi közül), ami Ardae godoni származását bizonyítja.

P.sz. 3697.

Mervur Ellimar
(Jarin elt Dormin írásainak felhasználásával)


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához