LFG.HU

Madovick
mesélőknekCimkek

A kilencedik A Sas Jele Alatt verseny Warhammer 40,000: Dark Heresy modulja.

Előhang

A parancsnoki híd kihalt és csendes a hajó napi ciklusának ezen órájában. Körös-körül hideg, sápadt fények égnek. A híd felett zöldesbarna szalaggal átkötött óriási hógolyóként függ a Zoroaster a csillagtalan űrben. A szögletes fémasztalnál két alak ül, közöttük szétszórt papírok, egy kupac tetején pedig egy inkvizítori szigillum nyugszik. Leukala Mhal, a calixi Arbitrátus flottájának parancsnoka rojtos vállú egyenruhába bújtatott, groteszk madárijesztőként görnyed az asztal fölé, tekintete ide-oda siklik a szigillum és a szemben ülő Isaac Crewde arbitrátor között.

– Szóval ezek az invizítor tervei. Azt akarja maguktól, hogy hozzák ki ezt az embert a bolygóról.

Crewde lassan bólint. – Csak huszonnégy órát kérek. Harlan megbízható ügynököket adott mellém. A célszemély evakuálása után csatlakozunk a főerőkhöz Fort Woe-ban. Ez igazán nem nagy kérés egy inkvizítortól, admirális – teszi hozzá óvatosan.

– Hadd emlékeztessem magát, hogy dacára ennek a… – egy pillanatra habozik – jelvénynek, még mindig én vagyok a felettese. Maga az Arbitrátusnak tartozik engedelmességgel, nem pedig az Inkvizíciónak. – Mhal admirális narancssárga szemei egyenesen Crewde-ra tűznek.

– Egy pillanatra sem kérdőjelezem meg az elsőbbségét, Admirális asszony. – Crewde idegesen megigazítja kissé szoros vörös gallérját. – Csupán arra kérem, hogy legyen tekintettel Harlan inkvizítor szempontjaira is. Miután idáig hoztuk az embereit Port Wanderből, nagyon rossz üzenet lenne, ha nem engednénk, hogy teljesítsék a feladatukat.

Crewde elharapja a mondatot, félve, hogy túl messzire ment. Az admirális hosszan kifújja a levegőt, majd megszólal.

– Ki ez az ember egyáltalán? Hector Shard – olvassa fel a nevet egy előtte nyugvó papírról.

– Mit keres a Zoroasteren? És miért olyan fontos Mephistónak?

– Azt hiszem, ez egyikünkre sem tartozik. Mindenesetre senki nem hagyná a saját embereit a tűzvonalban, főleg nem egy ilyen konfliktusban.

Mhal arcán egy ijesztő félmosoly terül szét erre.

– Ne legyen olyan biztos ebben – mondja jelentőségteljesen, majd egy sűrűn rácsozott térképet és néhány légifelvételt vesz maga elé a papírkupacból.

– A maga által megjelölt területről komoly ellenséges csapatkoncentrációt jelentettek. Nem tartom valószínűnek, hogy megtalálják a célszemélyt, vagy hogy él még egyáltalán.

– Csak huszonnégy órát kérek. És egy Aquilát – ismétli meg Crewde.

– Az engedélyt megadom – mondja ki végül Leukala Mhal hosszas hallgatás után.

– Az Aquilája öt óra és huszonegy perc múlva indul az első Fort Woe-ba tartó kötelékkel. Az indulástól számított huszonnégy órán belül személyesen jelentkezzen Bolsius bírónál. Ennek elmulasztását parancsmegtagadásként értelmezem és a kilencedik kötet háromezer-négyszázötödik paragrafusa alapján hozom meg az ítéletet. Lelépni.

Isaac Crewde egy gyors mozdulattal zubbonya zsebébe csúsztatja a Harlan inkvizítor által kiállított szigillumot, felpattan a székből és tiszteleg. Arcán egyértelműen megkönnyebülés látszik. Hosszú léptekkel elhagyja a parancsnoki hidat, vasalt csizmái sokáig visszhangot vernek a hideg fémfalak között.

Mhal admirális még hosszasan időzik az asztalnál, időről időre az előtte fekvő papírkupacba túr, hogy újabb tanulmányozandó dokumentumot vegyen maga elé. Hamarosan a jobbjára eső vox-adó felé nyúl, megérinti rajta a megfelelő rúnákat, majd vár. Kisvártatva érces női hang jelentkezik be a kicsinyített hangszórón, mire az admirális megszólal.

– Scare marsall, tíz percen belül várom a hídon. A parancsai megváltoztak.

 

Háttér

A Zoroaster a Koronus Expanse területén fekszik, közel a Calixis szektorhoz. A bolygón egykor virágzó, Birodalmat megelőző emberi kultúra fejlődött, ám ennek a civilizációnak gyakorlatilag véget vetett a háromezer éve beköszöntő és azóta is kitartó masszív jégkorszak, amely vastag jégréteggel burkolt be mindent az egyenlítői övezet kivételével. Az első birodalmi felfedezőket érkeztükkor a bolygón már csak primitív bennszülöttek fogadták, akiknek archeotechnológiája gyakorlatilag elveszett rég befagyott nagyvárosaik mélyén. A Birodalom a Zoroaster felszínére hamarosan egy fegyenctelepet helyezett, a bolygót pedig börtönbolygónak nyilvánította az Administratum. A Zoroasteren azóta is folyamatos a büntetőlégiósok kiképzése, akik kitűnően megállják a helyüket különböző ellenséges, alacsony hőmérsékletű környezetekben és a Zoroasterhez hasonló, kietlen frontokon. Néhány száz éve ez a kiképzés élesben zajlik, ugyanis a bolygó mérsékelt égövi, egyenlítői területein állandó ork-infesztáció alakult ki, amely ellen folyamatosan harcban állnak a helyi büntetőszázadok. A fegyelmezetlen, ám jól felfegyverzett fegyencek természetéből adódóan időnként az is előfordul, hogy egy-egy század, vagy esetleg egy komplett hadosztály kicsúszik a Departmento Munitorium felügyelete alól és függetleníti magát, azonban az ellenállás ilyen formáit a helyi erők viszonylag hamar felszámolják az irányítás alatt lévő büntetőszázadok által, amelyek így az orkoknál komolyabb felkészültségű ellenséggel szemben is tapasztalatot szerezhetnek.

A legutolsó ilyen jellegű fegyenclázadás azonban túl messzire ment. A jelenlegi felkelésben több hadosztály is önállósította magát, valamint igen fejlett haditechnika birtokába került. A felkelés letörése már komoly veszteséget jelentene a helyi erőknek, valamint azzal fenyeget, hogy további fegyencek állnak át, ezzel az egész bolygó birodalmi fennhatóságát veszélybe sodorva. Mindezeket a kockázatokat mérlegelve a Departmento Munitorium helyi parancsnokai Fort Woe-ban, a bolygó hivatalos székhelyén úgy döntöttek, segítséget kérnek a Calixis szektor hatóságaitól. Hosszas bürokratikus aktatologatás után, egy teljes évvel a segélyhívást követően a szektor Arbitrátusának komplett flottája indult el a felkelés leverésére három hajóval, Leukala Mhal vezetésével.

Kevesek által ismert tény viszont, hogy a bolygón a fegyenctelepek mellett helyet kapott egy titkos kutatóállomás is, amelyet szintén a Departmento Munitorium alá tartozik, ám tökéletesen függetlenül működik a büntetőlégiók kiképzésétől, és Fort Woe-ban sem tudnak a létezéséről. Tekintve, hogy a Zoroaster a Koronus Expanse szélén helyezkedik el, meglehetősen könnyű ide különböző xeno technológiákat szállítani, amelyet az itt dolgozó kutatók maximálisan ki is használnak. A magukat haladó szelleműnek tartó tudósok már legalább száz éve szállítatják maguknak különböző kalózkalmárokon keresztül a tiltott technológiákat, amelyeket próbálnak minél használhatóbb állapotba hozni a Birodalmi Gárda későbbi felhasználására. Filozófiájuk szerint a Birodalomban csökkenteni kell a gépkultusz szerepét és hatalmát, ehhez pedig az emberiségnek fel kell használnia minden elérhető tudásmorzsát. A xenotech kísérletek mellett az állomás kutatói nem zárkóznak el a Zoroaster ősi emberi civilizációjának romjai között található archeotech relikviák felkutatásától sem, amelyekkel szintén értek már el néhány áttörést.

A tiltott kutatóállomás azért nem kerülte el mindenki figyelmét – ilyen például a konzervatívnak szintén nem nevezhető Mephisto Harlan inkvizítor, aki régóta egy ügynököt tart beépítve a kutatók között. Hector Shard egy magasan képzett xenoszakértő, akinek komoly rálátása van az intézményben folyó titkos kutatásokra, és időről időre tervrajzokat csempész ki az inkvizítor számára, aki látszólag nagyon is elégedett az eredményekkel. Amikor Harlan inkvizítor fülébe jutott a fegyenckolónián kialakult lázadás, úgy döntött, kimenti Shardot az általa megszerzett tudással együtt, mielőtt a bolygón elharapódzó felkelés – vagy a leverésére érkező birodalmi erők – megtalálják a titkos létesítményt.

Szerencsére a Zoroasterről küldött segélyhívásra induló arbitrátori flottában is volt egy ügynöke az inkvizítornak. Isaac Crewde még az indulás előtt, a Scintillán kapta meg az összes, a küldetés teljesítése szempontjából fontos információt. Harlan inkvizítor elvárása szerint Hector Shardnak élve kell elhagynia a bolygó felszínét, mégpedig lehetőleg úgy, hogy valódi identitása és a bolygón található titkos kutatóállomás rejtve marad Crewde felettesei és a Fort Woe-beli hatóságok előtt. Az inkvizítor, tekintettel lévén a helyzet kényes mivoltára további támogatást akart az ügy mögött tudni, így elintézte, hogy a flotta Port Wandernél felvegyen néhány további személyt (a játékos karaktereket), mint “megfigyelőket”, akik aztán segíthetnek Crewdnak elvégezni a piszkos munkát, ha a Zoroasteren a helyzet valóban rosszra fordul.

A játékos karakterek a terveknek megfelelően csatlakoznak a Leukala Mhal által vezetett arbitrátori flottához, amely néhány hét alatt pályára áll a Zoroaster körül – ekkor már másfél év telt el azóta, hogy Fort Woe-ban a segélykérés mellett döntöttek. A helyzet azóta drámaian megváltozott – ennek súlyát azonban a történet kezdetén még senki sem ismeri. A bolygón kiképzett büntetőlégióknak már legalább kétharmada önállósította magát, irányítás alatt csak a leggyengébb és legfrissebb alakulatok maradtak. Ami még súlyosabb, egy lázadó gépesített hadosztály Starcold City – egy birodalomelőtti, eljegesedett metropolisz –  környékén rátalált a titkos kutatóállomásra. A fegyencek hamar felismerték az itt található haditechnika jelentőségét, és azonnal alkalmazni kezdték a lojalista erőkkel szemben, akik ezzel további vereségeknek néztek elébe. Fort Woe Munitoriuma is hamar észrevette a lázadók harcmodorának és felszereltségének változását, azonban az itteni vezetés hamis következtetést levonva xenókat kezdett gyanítani az egész felkelés hátterében.

A Zoroaster körüli pályán Crewde arbitrátor szembesíti a flottaparancsnokot az inkvizítor által rárótt feladatról anélkül, hogy akármilyen konkrétumot elárulna (ld. az előzetes novellát). Mhal admirális engedélyt ad Crewde-nak és az inkvizítor többi ügynökének, hogy kimentsék Shardot. Nyíltan nem meri arra kényszeríteni őket, hogy árulják el küldetésük motivációit, azonban azok tudta nélkül a nyomukba küldi a hírhedt Venera Scare marsallt és osztagát, hogy kövesse az inkvizítor ügynökeit, és derítse ki, hogy mi állhat az ügy hátterében.

Az akoliták az admirális által a rendelkezésükre bocsátott leszállóegységben megkezdik ereszkedésüket a Crewde által megadott koordináták felé anélkül, hogy akármilyen tudomásuk lenne arról, mire kell készülniük a felszínre érve. Isaac Crewde az egyetlen, aki ismeri a küldetés pontos célját és tudomása van a titkos bázisról. Korábban nem kockáztatta meg, hogy teljes eligazítást tartson, mert túlságosan félt attól, hogy az információk valamilyen módon Mhalhoz kerülnek. Crewde azonban alig kezdi el a feladat taglalását a játékos karakterek számára, az Aquilát a felhők alá ereszkedve találat éri – a felkelők komoly légvédelemmel készültek, eredetileg a Fort Woe-ból indított berepülések ellen. Az Aquila kényszerleszállást hajt végre a jeges pusztaságban, nem messze Starcold City maradványaitól és a titkos kutatóállomástól. A napnyugtáig néhány óra van hátra, aztán beköszönt harminchat órán át tartó, fagyos éjszaka.

 

Az ismert háttér

Az itt taglalt tények ebben a formában ismertek a karakterek számára a játék kezdetén. Fontos azonban, hogy ezeket a mesélő csak akkor árulja el a játékosoknak, ha azok már túl vannak a játék kezdetén, tehát legalább az Aquila roncsából kimásztak.

A Zoroaster egy birodalomelőtti romokkal szórványosan tarkított, fagyott büntetőbolygó, ahol egy végletekig eszkalálódott fegyenclázadás fenyegeti a birodalmi fennhatóságot. Az Arbitrátus flottájához csatlakozva tudták meg Isaac Crewde-tól (akit felismertek, mint az inkvizítor ügynökét), hogy ő fogja vezetni a csapatot, de aki a küldetést még nem ismertetheti, mert Mhal admirális mindannyiukat szoros megfigyelés alatt tartja, és mindenképpen el kell kerülni, hogy tudomást szerezzen az inkvizítor szándékairól. Erre leghamarabb csak akkor kerülhetett sor, amikor az akoliták megkezdték ereszkedésüket a rendelkezésükre bocsátott Aquila leszállóegységben a bolygó felszíne felé. Azonban mielőtt Crewde ismertethette volna a küldetést, a gépet találat érte, az arbitrátor pedig halálát lelte a zuhanás következtében, a karakterek pedig csak annyit tudhattak meg tőle, hogy egy Hector Shard nevű embert kell kimenteniük a bolygóról.

 

A kezdetek

A történet a játékosok számára minden előzetes magyarázat nélkül, in medias res veszi kezdetét. A karakterek egy Aquila leszállóegység kettészakadt és enyhén oldalra dőlt törzsében térnek magukhoz a gép vészjelző szirénáinak és az arcukat érő fagyos levegőnek köszönhetően. Egy véletlenszerűen választott karakter egyik karja a zuhanás következtében az ülés és a gép belső oldalafala közé préselődött. Ahhoz, hogy az ülést a helyére feszítve kiszabadítsák, összesen legalább (a csapat létszáma+1 degree) sikert kell elérniük egy Strength próbán. Ha nem járnak sikerrel, nem próbálkozhatnak újra, és kénytelenek lesznek más módszerhez folyamodni (a Mesélő elbírálására bízva) vagy a helyiek segítségét kérni (ld. később).

Az Aquila utastere viszonylag épen maradt a zuhanás következtében. Hátuljában egy számzáras acélszekrényben (kódját csak Isaac Crewde tudta, egyébként egy +10-zel dobott Security próbával nyitható) a karakterek hat combat shotgunt, hozzá tizenkét tárnyi lőszert, illetve hat darab, injektorral ellátott stimmet találhatnak.

A leszállóegység pilótafülkéje röviddel a földet érés után elvált a gép törzsétől, és nagyjából negyven méterre hever tőle a hóban. A karakterek itt megtalálhatják vezetőjük, Crewde arbitrátor holttestét, akinek koponyáját egy leszakadt vasdarab az üléséhez szegezte. Crewde zsebeit átkutatva egy Ius Automatic pisztolyon kívül (30m, S/3/-, 1D10+3 I, Pen 0, Clip 11, Rld Full, Reliable, 1,7 kg) megtalálhatják Starcold City környékének feliratok és elnevezések nélküli térképét, valamint összetűzve Hector Shard fotóját és rövid életrajzát, emellett a Mephisto Harlan által kiadott inkvizítori szigillumot is. A biográfia szerint Shard a Sinophián került ki a Schola Progeniumból, és élete negyvenhat éve alatt részt vett koronusi expedíciókban kalózkalmárok hajóin, tanulmányozta az AFG:218 romjait, valamint a Departmento Munitorium tanácsadója volt a Ganf Magnán. Az életrajzban található utolsó bejegyzés négy évvel ezelőttről származik. Az adatokat áttekintve a karakterek jogosultak egy +30-cal könnyített Forbidden Lore (Xenos) dobásra, hogy felismerjék az állomások közötti összefüggést és rájöjjenek, hogy Shard szakterülete az idegen életformák.

Az Aquila roncsát kietlen, fagyott hóval borított dombság veszi körül, sokfelé kisebb buckák emelkednek. Egy ilyen tetejére felkaptatva a karakterek szemügyre vehetik a környéket. A nap sugarai lassan vörösbe hajlanak, jelezve a közeledő éjszakát. A felhőn elszórva furcsa, zöld színű bárányfelhők lebegnek (a zoroasteri légalga, a bolygó növényvilágának szinte egyetlen megmaradt képviselője ezen a szélességi fokon). A környező domboldalakon legfeljebb egy méter hosszúságú, tömlő alakú puhatestűek, az ún. hócsúszók süttetik magukat. Északi irányban Starcold City birodalomelőtti tornyai emelkednek a magasba jól láthatóan. Ezektől jól megkülönböztethetően északnyugati irányban egy adótorony fedezhető fel egy nagyobb magaslaton. Kevésbé észrevehető (módosítatlan Awareness próba), hogy dél felől mintha halvány füst szállna fel a dombok közül (a karakterek ezt nem tudhatják, de ez a füst a szintén kényszerleszállást végrehajtott Venera Scare marsallt és csapatát jelzi).

Szintén Awareness próba tehető annak észlelésére, hogy a helyiek már egy jóideje a környező dombokra gyűltek, és fehér köpenyeikkel a háttérbe olvadva figyelik a csapatot. Összesen tizennyolcan vannak, mind long lassel felszerelve, vastag téli ruházatban. Ha a karakterek nem kívánnak interakcióba bocsátkozni velük (vagy nem is veszik észre őket egyáltalán), a helyiek a csapat távozása után leereszkednek a roncshoz és elvisznek minden használható alkatrészt és nyersanyagot.

Ha a karakterek megpróbálnak valamilyen módon kapcsolatba lépni velük, hamar rájöhetnek, hogy a helyiek tökéletesen beszélik a birodalmi gótot és tárgyalni is hajlandók. Ha kérdezik őket, azonosítják az észak felé látható romokat a Crewde térképén látható várossal és elmondják azt is, hogy a lázadók nagy koncentrációban jelen vannak a városon belül. Ha megfelelően szimpatikusnak bizonyulnak (Charm próba), még azt is megmutatják nekik a térképen, hogy hol vannak a Departmento Munitorium előretolt megfigyelőállásai (mivel a helyiek Fort Woe ügynökeivel tévesztik össze a karaktereket). Hogy haladásuk gyorsabb legyen, a helyiek áruba bocsáthatnak egyenként négyszemélyes motoros szánjaikból egy-két darabot, ennek viszont alaposan megkérik az árát fegyverek vagy gyógyszerek formájában (itt kapóra jöhetnek a roncsok között a szekrényben talált eszközök). Az őslakók legalább három Basic fegyvert vagy a teljes doboz stimmet kérik egy szánért cserébe, de a feljánlandó javak mértéke sikeres Barter próbával degree-nként harmadával csökkenthető.

A bolygó jelenlegi bennszülöttjei egyenesági leszármazottjai azoknak az embereknek, akik egykor a Zoroaster birodalomelőtti civilizációját alkották. A körülményekhez alkalmazkodva testüket mindenütt erős fekete szőr fedi, a férfiak szakálla pedig egészen járomcsontig ér, de ezt az apró mutációt leszámítva teljesen emberiek. Számuk azóta jelentősen megfogyatkozott, őseik technológiája pedig szinte teljesen elveszett számukra. Jelenleg a birodalmi gót nyelvet beszélik (egymás között néhány saját eredetű, ősi kifejezéssel tarkítva), az Istencsászárt imádják és az Impérium technológiáját használják. Legtöbbjük a bolygó egyenlítői, mérsékelt égövi vidékein él, de kisebb számban maradtak közösségek a fagyott földeken is, ahol egykori városaik környékén tömörülnek és azok föld alatti alagútjaiban élnek. Energiájukat rossz hatásfokú geotermális generátorokból nyerik, nyersanyagként pedig akármilyen hulladékot képesek felhasználni. Táplálékukat szinte kizárólag a zoroasteri légalga és a kisebb növényevő havoncsúszók jelentik. Társadalmukat merev hierarchia jellemzi, amelyben minden tag helye pontosan meghatározott. Neveik három tagból állnak, és egyáltalán nem hasonlítanak semmilyen birodalmi személynévre. Pl: Bervo Machaladti Shorovr, Uldrabek Hevnlabb Vishlogavr, stb.

Mindezzel egyidőben Scare marsall és hét arbitrátorból álló osztaga szintén kényszerleszállást hajtott végre néhány kilométerre délre a karakterek pozíciójától. Az akolitákkal ellentétben ők mind túlélték a zuhanást, és egy domb tetejéről szintén látják Starcold Cityt, így gyalogszerrel elindulnak felé, mielőtt besötétedik. A csapat ilyen korán csak akkor fog találkozni velük, ha a füstöt észlelve elindul dél felé vagy túl sokáig időzik a roncs körül.

Ha a karakterek előbb elhagyják ezt a helyszínt, mint ahogy Scare odaérne, az arbitrátorok a roncsot fosztogató helyiekkel fognak találkozni, akiktől a Birodalom nevében lefoglalnak két motoros szánt és elindulnak a csapat nyomait követve. Ha a karakterek szintén motoros szánnal indultak tovább, a szembesülés még elmarad, de ha gyalogszerrel álltak tovább, az arbitrátorok hamarosan beérik őket.

 

A vadászat vége

Ez az epizód akármikor sorra kerülhet a modulban, amint Scare csapata utolérte a karaktereket. A marsall arról próbálja meggyőzni az akolitákat, hogy azért indult titokban a nyomukba, mert Mhal admirális az általuk jelentett segítséggel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy az inkvizíciós küldetés sikerrel járjon. Ettől a ponttól kezdve Scare rendkívül erőszakosan fog igyekezni, hogy a csapattal maradhasson és megtudjon mindent a küldetésük céljáról és körülményeiről. Ezzel egyidőben azt is szorgalmazza, hogy a minél hamarabb felvegyék a kapcsolatot Mhallal, hogy a küldetés teljesítése után valahogyan kijuthassanak a bolygóról.

Előfordulhat az is, hogy a csapat és Scare között annyira nyílttá válnak az ellentétek, hogy erőszakra kerül sor. Ebben az esetben, hogyha az arbitrátorokkal nem számolnak le teljesen, azok feladják a küzdelmet és önállóan foglalják el az adótornyot (vagy visszamennek oda, ha ez már megtörtént), és oribtális bombázást kérnek a városra Mhaltól, aki néhány órán belül eleget is tesz ennek – ideális esetben a bombázás éppen akkor fog bekövetkezni, amikor a csapat végez a küldetéssel, ezzel esélyt adva a menekülésre.

Az is elképzelhető, hogy a karakterek a történet valamely pontján egyszerűen lerázzák az arbitrátorokat, vagy megszöknek előlük. Ebben az esetben Scare újult erővel veti magát utánuk, és amennyiben beéri őket, őrizetbe veszi az akolitákat és kényszeríti őket, hogy árulják el küldetésük valódi célját. Ezen a ponton a csapat vagy erőszakkal veri vissza Scare-t, vagy kitálal neki. Utóbbi esetben a küldetés folytatódhat, de a csapat háta mögött mindvégig ott fog állni egy osztagnyi arbitrátor csőre töltött shotgunnal, és természetesen Mhal is mindent tudni fog az inkvizítor terveiről.

 

Starcold City

Ha a karakterek kapcsolatba léptek az őslakókkal, megtudhatták tőlük, hogy a város romjai között a lázadókon kívül jelen vannak Fort Woe erői is. Az ő állásaikhoz a térképet követve juthatnak el. A térkép használatával a játékosok +30-cal dobhatnak Navigation próbát (vagy ha nem rendelkeznek a képzettséggel, módosítatlan Intelligence próbát tehetnek).

Sikeres próba esetén még sötétedés előtt elérhetik a lojalisták rejtekhelyét. Ha azonban sikertelenek, a városban kóborolva az éjszaka leszálltával összeakadnak egy lázadó őrjárattal, mielőtt eljutnának céljukhoz.

Bár erre ma már kevés jel utal, néhány hónappal ezelőtt a város élénk harcok helyszíne volt. Fort Woe-ból érkezett egy gyalogos hadosztály azzal a céllal, hogy a légifelvételek alapján gyengén védettnek tűnő, azonban stratégiai fontosságú Starcold City-t megszerezze az Impérium számára. Ez volt azonban az első alkalom, amikor a birodalmi stratégáknak szembe kellett nézniük a lázadók által megszerzett ismeretlen technológiával. A városba ledobott egyetlen hadosztály kevésnek bizonyult a győzelemhez, az elrettentő túlerő láttán pedig a fegyencek nagyrésze átállt a felkelők oldalára.

A lojalisták rejtekhelye a város egyik magaslati pontján, egy kettétört toronyház alsó szintjein helyezkedik el. A környék teljesen kihalt, itt-ott megfeketedett bombatölcsérek tarkítják a fagyott földet, jelezve azt, hogy itt valamikor nem túl régen harcok folytak. A bennszülöttek által a térképen megjelölt helyszín egy bedeszkázott ablakú csonka toronyháznak bizonyul egy hosszú emelkedő tetején. A magasabb szintekről, homokzsákok mögül azonban őrszemek figyelik őket (észlelésükhöz -10-zel dobott Awareness próba szükséges). Egyébként ha a karakterek nem adnak rá okot, a túlélők nem lesznek különösebben ellenségesek velük szemben és barátként (valamint potenciális megmentőként) fogadják majd őket. Ha biztosítják az őröket jószándékukról, azok be fogják ereszteni és lekísérik őket az alsóbb, földalatti szintekre, ahol a kinti fagyhoz képest kellemes, fülledt meleg uralkodik. Itt állott levegőjű és izzadságszagot árasztó pincehelyiségekben zsúfoltan foglalnak helyet a lesoványodott, megtört túlélők, akik közül sokan betegek vagy sebesültek. Végignézve rajtuk könnyen megállapítható, hogy különböző egységekből verődtek össze. Akadnak köztük a büntetőszázadok tisztjei és a Departmento Munitorium beosztottjai egyaránt. A vezetőjük egy Corvus Thorndike nevű, kölyökképű komisszárkadét.

A túlélők láthatóan nagyon kíváncsiak és lelkesek a kinti helyzetet illetően. Leginkább az érdekli őket érthető módon, hogy van-e akármilyen remény arra, hogy még időben kimentik őket a városból. Ha kérdezik őket, Hector Shard kilétéről és tartózkodási helyéről nem tudnak semmit. Ha felfedik előttük inkvizíciós kapcsolatukat, a túlélők óriási tisztelettel fordulnak majd feléjük, de segítséget nem tudnak nyújtani. Ennek ellenére (amennyiben felfedik előtte, hogy jelenleg számukra sincs kiút a városból) Thorndike erősen javasolni fogja, hogy a karakterek foglalják el az adótornyot annak érdekében, hogy felvehessék a kapcsolatot Fort Woe-val és erősítést, valamint fuvart igényeljenek.

Ha a lázadókról kérdezik, elmondhatja, hogy az ellenséges csapatmozgás az utóbbi hetekben erősen lecsökkent, és minden jel arra utal, hogy a lázadók főerői elhagyták a várost és a mérsékelt égöv irányába indultak. Ugyanakkor figyelmezteti is a csapatot, hogy némi utóvéd még maradt Starcold City utcáin is, viszont megbecsülhetetlen számban és tűzerővel. Két hete rendszeresen küld ki beszerző őrjáratokat a környékre, hogy megpróbáljanak némi ellátmányt találni a romok közöttl, ám a két nappal ezelőtti nem tért vissza – ez arra utalhat, hogy áldozatul estek a felkelők maradék erőinek. A komisszárkadét arról is be fog számolni, hogy a lázadók technológiája teljesen idegen a birodalmi szabványtól, és megosztja velük sejtését azzal kapcsolatban, hogy a felkelés mögött esetleg valamilyen xeno-konspiráció húzódik meg. Egy zsákmányolt kézifegyvert tud is mutatni a karaktereknek, akik ha akarják, az Inkvizíció nevében akár magukkal is vihetik ezt a különös “villámpuskát”.

A kutatóállomáson kifejlesztett, legelőrehaladottabb stádiumban lévő gyalogsági fegyver az akár már rendszeresíthető villámpuska, amelyet a kutatók több évtizednyi megfeszített munka eredményeként hoztak fel erre a szintre a kalózkalmárok által a kiterjedésből hozott technológia felhasználásával. Maga a villámpuska pontos működési elve és eredete homályba vész. Külső jegyeit, fogását és elsütőbillentyűjét tekintve egyértelműen emberi használatra tervezték – a Thorndike által adott példányon különös módon még a birodalmi sas és a Munitorium pecsétje is szerepel. Maga a fegyver elsütéskor óriási hanggal kísérve egy villámot vet ki meglehetősen nagy távolságra. A kilőtt energia a ravasz lenyomva tartásával növelhető. Ez azt jelenti, hogy minden célzással töltött fél kör 2-vel növeli a fegyver sebzését és Pen-jét legfeljebb +4-ig a célzásból eredő egyéb módosítók felett. A villámpuskában lévő tár újratöltése teljesen analógnak tűnik a szabvány birodalmi lézer újratöltésével, és ugyanolyan módokon végezhető el. A fegyver kezelését tekintve lézernek minősül, tehát a Basic Weapon Training (Las) talent birtokában büntetés nélkül forgatható.

Ha a karakterek világossá tették, hogy Hector Shardot keresik és elég időt töltenek a rejtekhelyen, hamarosan egy Maurice Festinger nevű őrmester jelenik meg előttük, és jelentőségteljesen felajánlja, hogy az épület tetejéről megmutatja a várost és fontosabb pontokat. Ha vele tartanak, az őrmester egészen a torony utolsó épen maradt szintjéig vezeti őket tizenkét emelet magasságban, ahol a csonka falak fölé már csak az ég borul mennyezet gyanánt. Idefent, távol a lent pihenőktől és az őrszemektől egyaránt, Maurice Festinger felfedi magát, és elmondja, hogy ismeri Hector Shardot, illetve pontosan tudja, hogy hol kell keresniük (ld. a keretes részt). Amennyiben a karakterek igényt tartanak rá, Festinger őrmester (a valódi nevét nem árulja el) hajlandó velük tartani az adótoronyhoz, illetve a kutatóállomáshoz is.

A titkos xenotech kutatóállomás Starcold City szélén, egy egykor börtönnek használt komplexumban kapott helyet. Az itt a Departmento Munitorium szakadár ága általi megbízásból dolgozó kutatók semmit nem észleltek a bolygón kitört kiterjedt lázadásból egészen addig, amíg a városban meg nem jelentek a felkelők. Szerencsétlen véletlenek sorozataként a lázadó fegyencek rátaláltak az állomásra és felismerték a jelentőségét is, így az ellenállást letörve mindenkit foglyul ejtettek odabent és arra kényszerítették a tudósokat, hogy adják át számukra az itt fejlesztgetett technológiákat.

Egy érdekes eshetőséget jelenthet ezen a ponton az is, ha Venera Scare és az arbitrátorok éppen ekkor érik utol a csapatot. Mivel ők csak a nyomokat követik, és pontosan nem tudják, hogy hová tartanak, könnyen elképzelhető, hogy fegyverrel igyekeznek majd betörni a túlélő birodalmiak rejtekhelyére – hacsak a karakterek nem ismerik fel időben őket, mint arbitrátorokat.

 

Az adótorony

Starcold City környékén az egyetlen módot a külvilággal való kapcsolatfelvételre a város felett álló óriási voxtorony jelenti. A karaktereknek mindenképpen meg kell látogatniuk ezt a helyszínt, ha szeretnék felvenni a kapcsolatot Mhal admirálissal azért, hogy kijuthassanak a bolygóról. Abból a célból is érkezhetnek, hogy erősítést kérjenek Fort Woe-ból, illetve akár egészen véletlenül is idetévedhetnek, ha a zuhanás után ez a helyszín kelti fel a figyelmüket.

Az adótorony egy kisebb magaslat tetején áll és tövében csupán egy kisebb, kétszintes építmény omladozik. Ide ásta be magát az a lázadó utász-szakasz, amelynek feladata a torony megvédése. Ha a csapat még sötétedés előtt érkezik ide, a domb tetejéről már nagyon korán szórványos tűz fogadja őket egy rakétavetőből, egybként sötétedés után a hely viszonylag biztonságosan megközelíthető. A helyszínt őrző lázadók azonban semmilyen feltétellel nem bocsátkoznak tárgyalásba, és mindenképpen igyekeznek megvédeni az adótornyot. A hat lázadó katona a melléképület ablakaiból kilőve próbálja távol tartani a támadó karaktereket, akik esetleg a toronyhoz vezető út szélén felállított fagyott homokzsákokat használhatják fedezékként (AP 7).

A harc végeztével a karakterek felfedezhetik, hogy az adótorony robbanószerrel van körberakva – az itt állomásozó katonák már a kivonásukra vártak, és távoztukban még céljuk volt felrobbantani a létesítményt. Az adótorony a melléképület földszintjéről üzemeltethető. Amennyiben a csapattal van valaki Scare arbitrátorai közül, vagy akár Festinger őrmester, a karaktereknek ezzel nem kell vesződniük, de egyébként egy módosító nélküli Tech-Use dobást igényel a megfelelő frekvencia megtalálása.

Ha az arbitrátus flottájával szeretnék felvenni a kapcsolatot, viszonylag hamar elérhetik Mhal admirálist személyesen, aki szankciókat helyez kilátásba, amiért elvesztették a rendelkezésükre bocsátott leszállóegységet, de beleegyezik abba, hogy néhány órán belül utánuk küldjön még egyet.

Ha Fort Woe frekvenciáját keresik, és tájékoztatják a parancsnokságot a városban maradt birodalmi erőkről, órákon belül szintén lehetőséget kaphatnak Starcold City elhagyására. Ez az eshetőség akkor is hasznos lehet, ha Mhaltól már nincs módjuk segítséget kérni – például azért, mert Scare előbb ért a toronyhoz és jó okkal orbitális csapást kért a városra, vele együtt pedig a karakterekre. Ebben az esetben Mhal csak gúnyolódik a kérésükön és közli velük, hogy az Arbitrátus az engedelmesség megtagadása miatt orbitális bombázás általi halálra ítélte őket, majd bontja a kapcsolatot.

 

A kutatóállomás

A Departmento Munitorium szakadárjainak titkos projektje Starcold City szélén, egy egykori börtönkomplexum területén zajlik. A terebélyes, kétszárnyas épületet szögesdrót és két fal veszi körül – ezek azonban már több helyen erősen hiányosak, így nem jelentenek komoly akadályt. A kapu is tárva-nyitva áll, egyik szárnyát a fagyos szél csapkodja. A kutatóállomás néhány napja elhagyatottan áll, az udvaron található hamuval teli vermek arról árulkodnak, hogy a lázadók távozás előtt valamit nagy mennyiségben elégettek. Az épületen belül üresen kongó szerelőcsarnokokká átalakított tereket találhatnak, azonban minden használható technológiai híján. A falakon még megtalálható néhány óriási tervrajz a villámpuska egyes alkatrészeiről, illetve más eszközökről. Ha a karakterek alaposabban átkutatják a helyet, egy kis raktárhelyiségben halomba rakott selejteket is találhatnak az elkészült fegyverekből (egy selejtes fegyver tárkapacitása csak 10, lőtávja 30m, továbbá az Unreliable minőséggel rendelkezik, de értékei egyébként megegyeznek a villámpuska értékeivel). Egy módosítatlan Awareness próbával a karakterek arra lehetnek figyelmesek, hogy valaki segítségért kiáltozik. Ha megkeresik a hang forrását, a komplexum pincéjében a lassan kihűlő geotermális generátorhoz bilincselve megtalálhatják Hector Shardot.

A kutatóállomást három nappal ezelőtt hagyták el az utolsó lázadó erők, magukkal cipelve mindent, amiről úgy sejtették, hogy később fel tudják majd használni, beleértve az állomás teljes személyzetét is. Ez alól az egyetlen kivétel Shard volt, aki a többszöri szökési kísérletével és az együttműködés megtagadásával kivívta fogvatartói haragját. A lázadók büntetésképpen hátrahagyták őt a leállított geotermális generátorhoz bilincselve, hogy napok alatt lassú éh- vagy fagyhalált haljon – akármelyik is következzen be előbb.

Ha ezen a ponton a csapattal van Venera Scare osztaga, a marsall már bizonyára összerakta a fejében a karakterek küldetésének célját, és tisztában van azzal, hogy tiltott technológia felhasználása áll a háttérben. Ennek megfelelően megköszöni az akolitáknak, hogy idáig vezették, majd xeno-kospiráció vádjával őrizetbe vesz mindenkit, beleértve Shardot és az esetlegesen szintén itt tartózkodó Festingert is.

 

Lezárás

A modulnak több lehetséges lezárása is létezik. A legfontosabb kérdés talán az, hogy mit kezdett a csapat a nyomában járó arbitrátorkülönítménnyel. Egy valószínű forgatókönyv szerint Scare osztaga egészen a végéig kíséri a karaktereket, ami után nyilvánvalóvá válik, hogy érdekeik gyökeresen különbözőek – a végső összecsapás tehát a karakterek és az arbitrátorok között fog lezajlani.

Arra is van esély azonban, hogy a csapat már korábban számolt az arbitrátorokkal – vagy hatásosan lerázva, vagy végképp eltéve láb alól őket. Ebben az esetben a Mesélő a kellő mennyiségű akció megteremtése érdekében nyugodtan bevethet további lázadókat – akik ebben az esetben kis számban még mindig megtalálhatóak a kutatóállomás területén, Shardot őrizve.

A modulban szereplő nyolc potenciálisan ellenséges arbitrátor talán soknak tűnik, de ez a szám akármikor lefaragható. Amennyiben a Mesélő úgy ítéli meg, hogy Scare túl nagy falat lenne a csapat számára egy nyílt konfrontáció esetén, minden komplikáció nélkül dönthet úgy, hogy az arbitrátorok között is életét vesztette néhány a kényszerleszállás közben, vagy a későbbiekben, egy lázadó őrjárattal találkozva. A cél természetse nem az, hogy a Mesélő Scare formájában legyőzhetetlen túlerővel állítsa szembe a csapatot, hanem hogy az arbitrátorokkal való összeütközés kellően izgalmas és váratlan akciót nyújtson a modul végén is.

Ha a csapat Shardot kimenekítve, Scare nélkül érkezik vissza az adótornyhoz, a megmentésükre küldött leszállóegység már ott fog várakozni rájuk, Mhal pedig soha nem tudja meg a küldetés valódi célját, ami a modul tökéletes lezárását jelenti.

Szintén jó megoldásnak számít, ha a csapat Mhalt megkerüve egyenesen Fort Woe segítségéért folyamodik, és a küldetés végén oda tér vissza.

Sikertelen befejezés azonban, ha Scare már a modul korai szakaszában kimenti magát és távoztában orbitális csapást rendel el. Ekkor az egyik eshetőség az, hogy a csapat – ha nagyon sok időt tölt a városban – áldozatul esik a bombázásnak, vagy a másik esetben még idejében eléggé távol kerül a várostól a bombázás idejére, viszont ebben az esetben a lassú fagyhalál lesz elkerülhetetlen (természetesen Fort Woe segítsége még ebben az esetben is kérhető, ha gyorsan cselekszenek).

 

A modulban szereplő NPC-k

Bennszülött

A Zoroaster ősi civilizációját alkotó emberek kései, enyhén mutálódott képviselői.

WSBSSTAgIntPerWPFel
283236362825303025

Movement: 2/4/6/12

Wounds: 12

Skills: Awareness, Barter, Climb, Speak Language (Low Gothic), Survival

Talents: Basic Weapon Training (Primitive, Las)

Armor: Thermo-clothing (AP 1 All)

Weapons: Long Las (Basic, 150m, S/-/-, 1D10+3 E, Pen 1, Clip 40, Rld Full, Accurate, Reliable)

Gear: Magnoculars, spare parts

 

Venera Scare

Mhal régen bizonyított embere, a mindig megbízható és tántoríthatatlan marsall. Hatvan év körüli, ragyogó ősz hajkoronát viselő nő rémisztően rekedt hanggal.

WSBSSTAgIntPerWPFel
444635413251455132

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 16

Skills: Awareness, Command, Common Lore (Adeptus Arbites +10, Imperium), Dodge, Inquiry, Interrogation +20, Intimidate +10, Literacy, Scrutiny +10, Scholastic Lore (Judgement +20), Search, Tracking, Speak Language (Low Gothic, High Gothic), Tech-Use

Talents: Air of Authority, Basic Weapon Training (SP, Bolt), Crack Shot, Deadeye Shot, Disturbing Voice, Iron Discipline, Iron Jaw, Melee Weapon Traning (Primitive, Shock), Mighty Shot, Nerves of Steel, Pistol Training (SP), Rapid Reload, Sharpshooter, True Grit, Unshakeable Faith

Armor: Enforcer Light Carapace (AP Arms, Body, Legs 5)

Weapons: Vox Legi-pattern Arbites Combat Shotgun with red-dot and executioner shells (Basic, 30m, S/-/-, 1D10+15 I, Clip 14, Pen 1,  Rld 2 Full, Reliable, cover’s AP is ignored, missed shots on half or standard range may be rerolled), Agni-pattern Power Maul (Low-power: 1D10+3, Shocking; High-power: 1D10+7 E, Pen 4, Power Field)

Gear: uniform, thermo clothing, handcuffs, arbitrator ID, handbook of Lex Imperialis, micro-bead, respirator, 2 spare clip for combat shotgun

 

Arbitrátor

Scare marsall különítményének tagjai.

WSBSSTAgIntPerWPFel
 383838383535343330

Movement: 3/6/9/18

Wounds:12

Skills: Awareness, Common Lore (Imperium, Underworld), Dodge, Drive (Ground Vehicle), Interrogation, Search, Scholastic Lore (Judgement), Scrutiny, Speak Language (Low Gothic), Survival, Tech Use

Talents: Basic Weapon Training (Bolt, SP), Disarm, Melee Weapon Training (Primitive, Shock), Pistol Training (Bolt, SP), Takedown

Armor: Enforcer Light Carapace (AP Arms, Body, Legs 5)

Weapons: Vox Legi-pattern Arbites Combat Shotgun (Basic, 30m, S/2/-, 1D10+9 I, Clip 14, Rld 2 Full, Reliable, Scatter), Shock Maul (1D10+3, Shocking)

Gear: uniform, thermo clothing, handcuffs, arbitrator ID, micro-bead, respirator, 2 spare clip for combat shotgun, lamp packs

 

Túlélő birodalmi katona

A Starcold City romjai között rekedt lojalista erők maradványai. Súlyosan legyengült katonák, jórészük beteg vagy sebesült.

WSBSSTAgIntPerWPFel
 353530302530302530

Movement: 2/4/6/12

Wounds: 9

Skills: Awareness, Common Lore (Imperium, Imperial Guard), Speak Language (Low Gothic), Survival

Talents: Basic Weapon Training (Las) Pistol Weapon Training (SP)

Armor: Guardsman Flak (AP Body, Head 3)

Weapons: Lasgun (Basic, 100m, S/3/-, 1D10+3 E, Pen 0, Clip 60, Rld Full, Reliable)

Gear: thermo clothing, dogtags, lucky charm

 

“Maurice Festinger”

A túlélő birodalmiak közé beszivárgott xenotech kutató. Negyven év körüli, megnyerő tekintetű férfi. A karaktereket addig segíti, amíg esélyt lát rá, hogy általuk kijuthat a bolygóról. Nincs kapcsolata az Inkvizícióval. Valódi neve Anders Neisser.

WSBSSTAgIntPerWPFel
 283230353849424538

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 14

Skills: Awareness +10, Chem-Use, Common Lore (Imperium+10), Deceive, Dodge, Forbidden Lore (GM’s discretion), Literacy+10, Logic, Medicae, Navigation, Scholastic Lore (GM’s discretion), Scrutiny, Search, Security, Silent Move, Speak Language (Low Gothic, High Gothic), Survival, Tech Use +20, Trade (Technomat +20)

Talents: Melee Weapon Training (Primitive), Basic Weapon Training (Las, SP), Pistol Training (Las, SP) Hard Target, Jaded, Nerves of Steel, Unremarkable, Unshakeable Faith

Armor: Guardsman flak (AP Body, Head 3)

Weapons: Lasgun (Basic, 100m, S/3/-, 1D10+3 E, Pen 0, Clip 60, Rld Full, Reliable)

Gear: thermo clothing, dogtags, lucky charm, lamp pack

 

Lázadó fegyenc

Xenotechnológiával felszerelt büntetőlégiósok.

WSBSSTAgIntPerWPFel
 353535403525303022

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 10

Skills: Awareness, Interrogation, Intimidate, Speak Language (Low Gothic)

Talents: Basic Weapon Training (SP, Las), Pistol Training (SP), Melee Weapon Training (Primitive), Heavy Weapon Training (Launcher), Nerves of Steel

Armor: Guardsman Flak (AP Head, Body 3)

Weapons: Lightning Gun (Basic, 60m, S/-/-, 1d10+4 E, Pen 4, Clip 20, Rld Full, Shocking), Missile Launcher with Frag Missile (Heavy, 250m, S/-/-, 2D10+4 X, Pen 4, Rld Full, Blast 6)

Gear: spare clip for the lightning gun, dogtags, photo-lens, thermo-clothing

 

Hector Shard

Az inkvizítor beépített ügynöke a xenotech kutatóállomáson. Korán megőszült, gondterhelt külsejű férfi. A karakterek érkezésekor számos zúzódás és fagysérülés borítja testét. Megmentéséért nem tűnik hálásnak, viselkedése meglehetősen fellengzős és visszatetsző, gyakran tesz kritikus megjegyzéseket még a jelen helyzetben is.

WSBSSTAgIntPerWPFel
 242822303055555534

Movement: 3/6/9/18

Wounds: 12

Skills: Awareness, Chem-Use +10, Common Lore (Imperium +10), Dodge, Forbidden Lore (GM’s discretion), Literacy +10, Logic, Medicae, Scholastic Lore (GM’s discretion), Scrutiny, Search, Speak Language (Low Gothic, High Gothic) Survival, Tech Use +20, Trade (Technomat +20)

Talents: Melee Weapon Training (Primitive) Pistol Weapon Training (Las, SP, Bolt) Chem Geld, Fearless, Foresight, Hard Target, Jaded, Orthoproxy, Total Recall

Armor: None

Weapons: None

Gear: None

 

 


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.