LFG.HU

auer
ismertetőCimkek

Az FFG kiadta az új Rogue Trader kiegészítőt, a Stars of Inequity-t. Amíg a korábban megjelent könyv a Navis Primer a warp utazásra koncentrált, addig ez az ígértekhez híven a célt mutatja be. A könyv bolygórendszerekről, azok generálásáról, benépesítéséről és kiaknázásáról szól. Sarkítva, a könyv egy nagy véletlen táblázat gyűjtemény – de abból a jobbik fajta.

Négy fejezetre oszlik:

Az első fejezet a világgenerálás. Táblázatok segítségével végigvisz minket egy játék helyszínéül szolgáló rendszer megalkotásán. Külön jó pont a fejlesztőknek, hogy a játék számára hasznos részre koncentráltak. Más szerepjáték rendszerekben olyan amúgy felesleges tények is kidobásra kerülnek, mint a nap hőfoka, a bolygó pontos távolsága millió km-ben, vagy a bolygó pontos átmérője. Nem baj, ha megvannak, de a játékban ezek az adatok feleslegesek. Itt emberi nyelven közlik a dolgokat, pl. egy bolygó lehet kicsi, nagy, óriási.

A tényleges generálás a rendszerrel kezdődik. Minden bolygórendszer rendelkezik 1d5-2 tulajdonsággal: mint például baljós (ill-omened) ami morálveszteséget okoz és a további veszteségeket is növeli, kalóz fészek, warp-tól elzárt és hasonlók. Ezek kihatással lehetnek a későbbi értékekre.

Utána jön a csillag generálása. Jelentősége a zónák meghatározásban van. Minden bolygórendszer a Naprendszerhez hasonlóan épül fel: belső zóna (Merkúr, Vénusz), lakható zóna (Föld Terra, Mars) külső zóna (Jupitertől kifelé).

Minden zóna az alapértékhez képest lehet gyenge vagy domináns. Az előbbiben kevesebb (1d5-2) az utóbbiban több (1d5+2) dolog tud előfordulni – mindezt a rendszer csillaga határozza meg. Hangzatos neve van a típusoknak, úgy mint: hatalmas, fényes. Minden zónához van egy táblázat, hogy mi fordulhat elő ott. Üres, aszteroidamező/halmaz, bolygó, roncsmező, gázköd, porfelhő, stb. Minden ilyen előfordulás hoz magával valamit: aszteroidamezőben nehezebb haladni, a roncsmezőt ki lehet fosztani. Ami külön pluszpont, helyet kapott egy kis összefoglaló írás, hogy a kilépési ponttól haladva mennyi idő, amíg eléri egy hajó a különböző zónákat.

Ezt követi a bolygó generáló. Két típusa lehet: gázóriás és kőbolygó. Mindkét égitestnek külön táblázatban választható ki a mérete, ez befolyásolja a gravitációt, ami pedig a holdakat illetve aszteroidákat tarthat maga körül. Bizonyos esetben a hold is lehet külön lakható “bolygó” saját bioszférával.

A gázóriások csak ennyi jellemzővel bírhatnak, bolygók és holdak pedig finomíthatóak. Van atmoszférájuk: halálos, mérgező, lélegezhető és ehhez köthető klímájuk a hideg-meleg skála két végpontja közt. Fontos szerepet kap a lakhatóság, illetve a víz a bolygó felszínén, valamint ki lehet dobni a kontinenseket is.

A bolygók felszíne méret és lakhatóság alapján több területre (territory) oszlik. Minden ilyen terület lehet sivatag, erdő, mező, mocsár, hegy, pusztaság (wasteland). Mindegyik terület rendelkezik egy vagy több tulajdonsággal: extrém hőmérséklet, helyi faj, romok stb. Ezek nagyrészt már inkább színesítő elemek csak, illetve survive/navigation próbákat módosíthatnak.

A fontosabb rész az előforrások – ezek igazából a bolygó “értékét” határozzák meg, hogy mennyi profitot lehet kitermelni, mennyire érdemes kolóniát létrehozni. A bolygó mérettől függően rendelkezik alapvető ásványi előforrásokkal, és további erőforrásokkal, amik archeotech dolgok, xeno romok vagy organikus nyersanyagok lehetnek. Minden előforrás mennyiségét d100-al kell meghatározni. Van egy ötletes táblázat, hogy ezek milyen tempóban merülnek ki (ha a kaland során összeszednek pár drágakövet az 1d5, míg egy nagy kolónia egy évi kitermelése 3d10+5-el meríti a készletet).

Az archeotech dolgok konkrét tárgyakban jelennek meg, az ásványok lehetnek különbözőek, de játéktechnikailag nem számít, a termetes előforrások gyógyszer/kábítószer/méreg vagy egzotikus állatok skálán mozognak. A xeno romok csak eredetükben térnek el egymástól.

Minden területen lehetnek jellegzetes tájékozódási pontok (hegy, zátony, vulkán). Egyrészt könnyebb így navigálni, másrészt kicsit feldobja a környezetet. Viszont területenként elég sok van 1d5+méret/terület így kidobálásukat kicsit feleslegesnek tartom, plusz elég kevés közül lehet válogatni, így nem lesz túl egyedi a terület ettől.

Külön részt kaptak az őshonos fajok. Amelyik terület rendelkezik ilyennel, ott kidobjuk az alaptípust (csúcsragadozó, behemót…) majd finomítjuk. Az alaptípus egy megszokott stat blokk, a finomítás pedig ehhez ad módosítókat. Természetesen nem a “grimdark” jövő lenne, ha az állatok és módosítók 99%-a nem halálosan veszélyes ragadozó lenne. A könyv utal a Koronus Bestiary lényalkotójára, hogy azt itt is lehet használni.

A fejezet végén kaptak helyet a bolygó lakói – már ha vannak. A lakható bolygók is csak 20%-ban lakottak, habár a lakhatatlanokon is találkozhatunk fajokkal (10%). Eldák, emberek, krootok, orkok, rak’golok vagy egyéb xenok lakhatják. Minden faj különböző szinten élhet, a törzsközösségtől az űrjáró civilizációig, természetesen az adott faj határain belül. Minden civilizációs szint fajtól függően használja a bolygó korábban meghatározott ásványi erőforrásait, például a primitív orkok vándorlás közben termelik ki, míg az elda orbitális telepek érintetlenül hagyják, de egy űrjáró civilizáció 5 előforrást csökkent 4d10+5 ponttal (amit ugye korábban 100-as skálán dobtunk ki)

Próbaképp legeneráltam egy ilyen bolygórendszert. Nem volt gyors, 1-1.5 órát elvitt (értelemszerűen a könyv értelmezésével és olvasásával együtt). Az időt nagyban befolyásolja, hogy hány bolygó kerül kidolgozásra.

Volt egy kiinduló ötletem, azt finomítottam kicsit. A végeredmény egy tipikus sandbox környezet lett, ahol a parti elkóborolhat, felderíthet, hogy mit hogyan lehet kiaknázni.

 

A második fejezet a bolygón levő kalandlehetőségeket mutatja be. Hasonlóan a világgeneráláshoz, ez is egy táblázat alapú rendszerben működik.

Első lépésben kiválasztjuk a motivációt, hogy miért is indultak útnak hőseink. Ez lehet elveszett kincs, felfedezetlen világ, ősi dicsőség és hasonlók. Minden ilyen motiváció pontos mibenlétét egy újabb táblázatból lehet megállapítani. Például elveszett felfedező flotta, vagy ork fenyegetés. A szokott jutalmazáson túl még valami témába illőt is kapnak a játékosok, ha sikerrel teljesítik a kalandot. Az első példánál maradva megkapják a Peer (adeptus mechanicus) talent-et, míg a másodiknál +25 achievement pont jár a military objektívákra. Lehet továbbá űrhajóalkatrész, komplett kolónia, új ellenségek, több profit. 30-40 ilyen motiváció van kifejtve, egy időre elég lesz.

A következő lépésben a találkozás helyszíne kerül kifejtésre. Ez lehet elhagyott hajó, halálzóna, barlang vagy hasonló hely. Minden ilyen helyszínnek van egy leírása, hogy mi fér be a keretei közé. Például az elhagyott űrhajó lehet pár lezuhant vadász, egy szétnyíródott cirkáló vagy egy hatalmas csatahajó az űrben. Mindegyik témához ki van dolgozva öt veszély: automata ágyúk, homokvihar vagy toxikus spórák. Személy szerint úgy vélem, többségük inkább a múló kellemetlenség kategória egy veterán, jól felszerelt partinak. A veszélyeken túl minden helynél van példa a lehetséges jutalmakra. A xeno épületekben például megtalálhatjuk az előttünk járt felderítők felszereléseit (lásd kincsgenerátor lejjebb), kitisztításukért elnyerhetjük a helyiek jóindulatát (+15 ach. pont, már ha vannak) ha pedig élve fogjuk el őket, akkor ki lehet vizsgálni. Persze holtan is, de úgy kevesebb ach. pont. 10 vs 20.

Mindezt még lehet fűszerezni a helyi rendellenességek táblázataiból. Gravitációs és csillagászati gondok, az időjárás vagy maga a bolygó okozhat problémákat. Ez igazából a terep színesítése toxikus folyókkal, savas esővel, viharral, változó gravitációval. Hasznos lehet, de én inkább túl szöszmötölősnek érzem.

A bolygón lehetnek komplikációk – újabb véletlen táblázat, ez már inkább személyekre, ellenfelekre koncentrál. Kapunk pár primitív orkot, gretchint, squiget – ők a primitív tulajdonságú fegyvereik miatt nem jelentenek nagy kihívást. Belefuthatunk Death Cult orgyilkosokba. Ő már azért kihívást jelentenek közelharcban. Hasonló, de távolsági veszélyt jelent a pisztolyhős (gunslinger). Találkozhatunk más zsiványokkal, kalózokkal, eldákkal és orkokkal, vagy legszerencsétlenebb helyzetben beleeshetünk egy génorzófészekbe. Kapunk egy nevesített fejvadászt, rak’gol felderítőket, illetve pár komolyabb csapdát/védelmi eszközt.

Ezt követi a kincsgenerátor. Kincs lehet fegyver, páncél, felszerelési tárgy vagy hajóalkatrész. Mindegyik kategórián belül vannak al-típusok (pl.: különböző lőfegyverek, vagy páncéltípusok). Ezeket aztán származás szerint lehet finomhangolni. Lehet egyrészt jobb minőségű, archeotech, xeno, vagy átkozott. Mindegyiken belül van tíz további jellemző, ami bónuszokat ad a tárgy típusától függően. Például egy Potent (archeotech) fegyver +4 sebzést okoz, páncélnak +4 AP-t ad, eszköznél -5 használatra, de sikernél két bónusz sikerszint, hajóalkatrésznél változó, de ágyúknak ugyancsak +4 sebzés. Mint látható ez egy kimondottan ütős jellemző (igaz ez inkább már a felső határa a dolgoknak). Ezzel a pár táblázattal változatos és jó cuccokat lehet gyorsan összedobni.

Ezt követi a felszerelés rész a felfedezéshez kapcsolódó tárgyakkal. Ripley rakodógépe az Alienből, melta fúró, teleszkóp rúd, sátor és hasonló dolgok kaptak itt helyet.

 

A harmadik fejezet a kolonizálást mutatja be. Ha megvan az ideális bolygó, akkor kezdődhet a kolónia építése. Minden kolónia építés 1d5+(2-5) profit faktorba kerül. Ezt vagy saját zsebből vagy szerződéssel csinálja a parti. A szerződésnél csak a felét kell kifizetni, viszont a későbbi nyereség is csak a fele lesz. Persze újra lehet tárgyalni a szerződést és megfelelő próbákkal megszerezni a másik felet is.

A kolóniához felszerelés is kell, ezt eléggé átugorja a könyv, mondván be kell szerezni őket. Ezt jobban is kifejthették volna.

A kolónia öt főértékkel rendelkezik, méret, morál, rend, produktivitás és áhítatosság. Ezek 0-10-es skálán mozognak. A méret a fő meghatározó tényező: 1-es egy telep, 10-es pedig egy bolyváros. 0-ás érték valami negatívat reprezentál, lázadás tör ki, leáll a  termelés, vagy elhagyatottá válik a kolónia. A többi érték másodlagos, ha nagyobb mint a méret, akkor ad plusz profitot vagy egyéb hatása van.

A telep 90 napos körökben fejlődik. Minden kör végén van egy dobás 20% eséllyel nő/csökken a mérete vagy stagnál. A kör során elégetett PF növeli a dobás esélyeit. A kolónia aktuális PF értéke pedig a dinasztiát gazdagítja. Minden kör végén a korábban leírtak szerint éli fel a kolónia a nyersanyagokat a bolygóból. Ha ezt a kolóniára fordítjuk, akkor ad módosítót a növekedésre tett dobásra, vagy ki lehet venni a kasszából, de ha nem sikerül beetetni a népet, akkor a morál nagyon lecsökkenhet.

Összehasonlításként egy bolyváros 18 PF-et hoz, plusz egyéb módosítókkal ez fölé is mehet. Ez soknak tűnik elsőre, de a ráfordított erőforrások és idő alapján korrekt, ha a játékosok ezt az időt sima kalandozásra fordítják, akkor arányosan hasonló mennyiségű profitot tudnak összeszedni.

A kolónia lehet kutató, ipari, vallási vagy agro telep. Mindegyik jár valamilyen előnnyel és induló értékkel.

A kolóniának van egy vezetője, aki irányítja a dolgokat. Az ő egyik főérték bónusza alapján biztosíthat plusz PF-t. Különböző típusú vezetők lehetnek: szatrapa, bíró, katona. Ezek a szerepek és egy táblázatból kidobott tulajdonság pluszt adnak a kolónia bizonyos értékeihez. Persze előtte meg is kell őket győzni, hogy vállalják el a feladatot. Kapunk pár kidolgozott példa njk.-t

Ha nő a méret, akkor lehet fejleszteni a kolóniát. Vannak az infrastruktúra (közlekedés, áram/víz/élelmiszer ellátás vagy kommunikáció) növelését szolgáló fejlesztések. Mindegyik egy kisebb vagy nagyobb feladat (lesser or greater endeavour) amit úgy kell lejátszani mint egy kalandot. Ennek a kifejtése mondjuk rövidre sikerült, meg hosszú távon unalmas lehet.

Minden ilyen fejlesztés növel bizonyos értéket (méreten kívül). Vannak kisegítő fejlesztések: arbites őrs, mechanicum állomás és hasonlók – ezek is bónuszokat adnak. A fejlesztések nélkül a méreten kívül más nem nő, így ajánlott ezeket is használni.

Kapunk egy pozitív és egy negatív történések táblázatot, amin a mesélő dobhat, hogy mi történt a kolónián. Egy-egy ilyen véletlen esemény könnyedén lázadásba fordíthatja a kolóniát. Az FFG fórumon olvasottak alapján sima fejlődés alatt is könnyedén felborulhat a kényes egyensúly – érdemes bizonyos rugalmassággal kezelni a szabályokat.

Itt is létezik az outsourcing (kiszervezés) a kolónia fejlesztéshez szükséges kalandok egy részét kiszervezhetjük, úgy hogy maximum az ach. pontok felét njk-k szedjék össze. Persze ha nagyon nincs meg a próba, a parti az eredeti pontok dupláját kell hogy összekaparja. Hasonló rendszer az Into the Stormban is helyet kapott, ott a komplett feladatot lehetett kiszervezni.

 

A negyedik fejezet a legkisebb, frakciókat mutat be. Van egy felfedezőflotta, egy kalóz-kapitány, egy ork freebooter, és egy elátkozott kroot közösség. Mindegyikhez van háttértörténet, főbb njk-k értékkel, illetve lehetséges kalandötletek, sztori elemek. Hajók nem kerültek be, azokat hiányolom.

A könyv végén kapunk egy kolónia lapot, amin a karakterlaphoz hasonlóan vezethetjük az értékeit.

 

Összegzés: Ez egy kiválóan eltalált kiadvány a RT-hez. Nem máshonnan összeollózott dolgok, hanem tényleg hasznos és új dolgok kerültek bele. Letisztázott több eddig kérdéses dolgot. A véletlen táblázatokkal bőségesen lehet helyszíneket, kalandokat és tárgyakat alkotni, utóbbiakat akár játék közben is. A kolónia fejlesztése és felügyelése a játékosok aktív közreműködését igényli, viszont elég jelentős erőforrásokat von el tőlük ahhoz, hogy ne tudják könnyedén fejőstehénné alakítani (Mint ahogy a Pathfinder Kingmaker kalandmodban könnyedén megoldható volt).

Hátrányai közül a kolónia alapításához és fejlesztéséhez szükséges részletesebb rendszer és frakciók hajóinak hiányát emelném csak ki. További tíz oldalt könnyedén elbírt volna még a könyv.

Szerintem elengedhetetlen az ilyen stílusú játékhoz, mindenkinek csak ajánlom.

Az ára is barátinak mondható: a bookdepository-n 22€-ért a miénk lehet.

 


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához