LFG.HU

Gáspár András
szerepjátékrólCimkek

Nagyon sok érdeklődő u2u-t és levelet kaptam az ügyben, hogy miért került le hirtelen a Novák Csanádnak írott nyílt levél… Parancsoljatok, a hivatalos nyilatkozat… – BePe

XII. KÁROLY ÁRNYÉKA RAJTUNK

A költői hangzású cím nagyon is konkrét megállapodást takar — azt, amely június utolsó szombatján körvonalazódott a Ronin alkotói csoport képviselője (e sorok írója) és az Árkádia kiadóház ügyvezető-tulajdonosa, Novák Csanád között.
Vasárnapi keltezésű, saját fórumomon közreadott kétsorosom a történteket Váci utcai békeként aposztrofálja, noha valójában a Duna utca sarkán köttetett meg — majdnem pontosan ugyanazon a helyen, ahol a Törökországból hazatartó svéd király, XII. Károly megpihenvén inget és lovat váltott a 18. század hajnalán.
Hogy útja e ponttól sorozatos (és egyre északibb) háborúkon át a Norvégiában bekövetkezett hősi halálához vezetett, szimbolikus jelentőséggel bír. Az “Addig huzakodsz, míg ráfázol” intelemnek nem túl épületes, tanulságként azonban — remélhetőleg — elég maradandó ahhoz, hogy mi ketten örökre elássuk azt a bizonyos csatabárdot.
A döntés alapjául — a találgatásoknak elejét veendő — az a belátás szolgált, hogy az elhúzódó ideológiai csatározás totális háborúvá szélesedésében egyik fél sem érdekelt. A személyes sérelmek tisztázása nyomán világossá vált, hogy az elhúzódó viszály közös múltunk mellett közösen elért eredményeinket is pusztulással fenyegeti — hogy máris túl sokat ártott annak a világnak, melynek megteremtéséért és megóvásáért oly sokan és sokat fáradoztak az elmúlt évtized során.
A végpusztulásnak elejét veendő, közös akarattal rendeztük a vitás kérdéseket, kölcsönös, mindkettőnk számára vállalható kompromisszumok útján szavatoltuk Ynev fő idővonalának sérthetetlenségét, és hosszú távra biztosítottuk a nyugodt alkotómunka feltételeit mindkét fél szerzőgárdája számára. A megállapodásról annak írásba foglalását követően (előreláthatólag egy héten belül) részletes tájékoztatót adunk közre ugyanitt — a Ronin műhely Celsior megfogalmazta hitvallása máris hozzáférhető a ronin.rpg.hu webcím alatt.
Ideiglenes zárszóként — hajdani szerzőtársam és a magam nevében — ajánlom a betérők figyelmébe Shakespeare III. Richardjának idevágó sorait, melyeket — az alkalomhoz illőn — Szigligeti Ede veretes fordításában adok közre:

Richmond
Tegyétek sírba, mint rangjok kivánja.
Hirdessetek kegyelmet a futóknak,
Kik hódolattal hozzánk visszatérnek;
S aztán, mire a szentséget felvevõk,
A fehér s a piros rózsát egyesítjük:
Az ég mosolygjon e kedves kötésen,
Miként haragvék a hosszú viszályért! -
Van áruló, ki nem mond erre áment?
Angolhon õrült volt, tépé magát,
Fivér fivérét gyilkolá mohón,
Az apa levágta gyorsan önfiát,
S a fiú megölni apját kényszerült:
Mindezt York s Lancaster osztotta szét,
Gyász osztozásban két felé oszolva. -
Oh! Richmond s Erzsébet, a két királyi
Ház jogszerû utódi, mostan Isten
Szent végzetébõl íme egyesülnek.
S örököseik (ha Isten úgy akarja)
Szelid békében a jövõt megáldják
Vidám tenyészettel s boldog napokkal.
Az áruló vasát törd el, nagy Isten,
Ki visszahozná e vérnapokat,
Hogy vérözönt sirjon szegény hazánk.
Ne hadd sem élni, sem e föld javával,
Ki sebzi a hont pártütõ csatával!
Most bel sebünk bekötve, béke van lent:
Soká hogy éljen, Isten, mondj te áment.

Gáspár András


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://ronin.rpg.hu/]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához