LFG.HU

Alpek B. Levente
hírekCimkek

2013 novemberében újonnan született fantasy világ (Orilyan) kapui nyíltak meg a szerepjátszás, az asztali szerepjátékok szerelmesei előtt. Ekkor jelent meg a FIX, „megszállott” fejlesztőjével, grafikusaival és tesztjátékosaival, 10 év munka után jutott el oda, hogy alapkönyve megrendelhető formában állhat az érdeklődők rendelkezésére. De milyen játék is a FIX? Miben előremutató, miben más? A következőekben ebbe az új magyar szerepjátékba, rendszerébe, újításaiba szeretnék némi betekintést nyújtani azoknak, akik olvasóként megtisztelnek figyelmükkel.

Néhány szóban a könyvről és kellékeiről

A könyvről

A FIX alapkönyve tulajdonképpen nem is egy, hanem három kötetet tartalmaz. A 17 fejezetből, illetve mellékletekből álló munka ugyanis a szabályok ismertetése mellett magában foglalja Orilyan fajai, természet- és társadalomföldrajzi viszonyainak részletes bemutatását (a világleírást), illetve a kalandmesternek címzett instrukciókat, a játékvezetői „feladatok” tárgyalását is. A könyv 448 oldalas, A5-ös alapon, amely könnyen hordozható, kézben és táskában is kényelmesen elfér. A fejlesztés során kiemelt szempont volt, hogy az ilyen alapkönyveket, rengeteget lapozgatják, forgatják, pörgetik, a szabadba is előveszik, azaz hogy ellenálló kivitel nélkül nem sokat érnek. A FIX éppen ezért keményfedelű, fóliázott borítójú, és fűzött kötésű, domborított gerinccel, amelynek köszönhetően, – ami megint csak apróságként hat, de a gyakorlatban nagyon fontos – ha kell, nyitva marad az asztalon : ). A gyors keresést megkönnyítendő részletes tartalomjegyzék, ábra és táblázatjegyzék, illetve fejezetenként eltérő oldaldekorációs grafikák állnak az olvasók rendelkezésére. A megjelenéshez tartozik még, hogy 7 lelkes grafikus egy éven át tartó munkájának köszönhetően közel 200 (!) minőségi illusztráció színesíti az oldalakat és eleveníti meg az olvasottakat. A kötet két típusban, egy klasszikusabb kivitelben és egy kódexszerű, antik hatású példányban (ez utóbbiból 125 példány készült) jelent meg.

És ami mellette van…

Mindezek mellett a kötethez kapcsolódik egy jól fénymásolható formátumú karakterlap, egy természetföldrajzi és egy társadalomföldrajzi nagytérkép, egy térképfüzet és néhány „kockasablon”, azoknak, akik első körben nem rendelkeznek a kaland megkezdéséhez szükséges 6, 10, 12 és 20 oldalú dobótestekkel. A nagytérképek színesek, a többi melléklet, a sokszorosítás megkönnyítése érdekében fekete/fehér. A karakterlap a játék egyik legfontosabb eszköze – a könyv mellett –, mivel, ha már a megfelelő módon kitöltésre került, szinte minden adminisztrációs terhet levesz a kalandmester és a játékosok válláról, ezáltal gördülékennyé téve a partit. Az elsőre sokkolónak ható 4 oldalas (!) karakterlap a logikai rendszerének megértése után így rövid idő után barátságos segítőjévé válik minden játékosnak. A kiegészítők számos további, technikai könnyítést eredményező elemmel együtt emellett letölthetőek nagy felbontásban, a „fixediting.esy.es” honlapról, ahol a kaland elkezdésében segítő (pl. a karaktergenerálást bemutató) videók mellett további gazdag tartalmak és fórum is várják a látogatókat.

 

Open the book

Továbblépve a formai elemeken érdemes kitérni magára a bel tartalomra. Mivel a fejezetek részletes bemutatása a könyv weboldalán szerepel, ezért erről itt most nem cél szót ejteni, sokkal inkább egyfajta betekintést kívánok adni abba a miliőbe, amely a FIX-et jellemzi. Maga a rövidítés a játék belső nyelvén, az orilyani általános nyelven – ahogy az az írs címében is szerepelt – annyit tesz: „Ferregnum Inmedioris Xramandmeir”, azaz „Kalandok szülik a legendákat”.

Orilyan, a világ…

A világ, amelyben a történet folyik Oriylan egy idegen, a földi sötét középkornak megfelelő társadalmi-gazdasági fejlettségi szinten álló, különböző fajok lakta bolygó, amelyben a mesebeli lények és a mágia szintén az élet szerves részét képezik. Önmagában ez a tény klisészerűen hathat, ugyanakkor, mint oly sok esetben a valódi érték ez esetben is a részletekben lakozik. A FIX egyik célja volt ugyanis, hogy minden tekintetben sarkos arcot adjon a különböző elemeinek, ezáltal számos olyan esszenciális sajátossággal bír, amely magát a világot egyedivé és könnyen átélhetővé teszi.  Fajok tekintetében igen színes felhozatalról van szó, mivel az említett világ messze nem az emberek által dominált, abban hangsúlyos elemként jelennek meg a tündék (fény, éjszakai és kék), a dravionok (leginkább törpeszerű lények), a taurusok (bikatestű teremtmények), a femalinok (160 cm körüli, tündérszerű, szárnyas egyedek), a lippnek (ez a faj tipikus orilyani „termék”, így nem nagyon lehet mihez hasonlítani), illetve a drezegárok (egyfajta, többé-kevésbé értelmes élőholtak) is. A faj- és világleírás általános résszel indít, amely strukturáltan vezet be Orilyan főleg természeti viszonyaiba (geológia, morfológia, éghajlat, vízrajz). Az általános részt a fajonkénti bemutatás követi, ahol először némi statisztika, majd a faj genezise és történelme, az általuk lakott környezet természeti viszonyai, a faj kulturális sajátosságai, népszokásai, vallása, települései, társadalmi viszonyai, végezetül jellegzetes külső és belső tulajdonságai szerepelnek. Belső tulajdonság alatt a rendszer a jellemrajzokat, a tudat és pszi képességeket a kiemelkedő képességeket, a mágikus és harci affinitást, illetve a kasztpreferenciákat érti.

Néhány szó a kalandmesternek

A kötet másik blokkja a kalandmestereknek szóló rész, amelyhez szorosan kapcsolódik a „Mellékletek” címmel illetett 0., valójában utolsó fejezet. Maga a kalandmestereknek szóló blokk tömören összefoglalja mindazt az ismeretet, ami a FIX elkezdéséhez és a jó szórakozáshoz elengedhetetlen. Kezdetben általános instrukciókat ad, amelyek között szerepelnek olyan elemek is, hogy kiket és hogyan lehet megszerettetni a szerepjátékkal, milyen életkorú, nemi összetételű csapatokat és hogyan lehet összehozni, illetve, hogy melyek azok a szerepek, amelyeket a játékosok, és amelyeket a kalandmester testesít meg. A fejezet középső blokkja a karakteralkotásba kalauzol el, az alapoktól a karakterlap kitöltéséig. Ezt a részt „megkönnyítendő”, a honlapon (fixediting.esy.es) rövid és lényegre törő videók mutatják be a folyamatot, amelyek megtekintését követően a kaland gyorsan és gördülékenyen elindítható, a karakterlapok pedig elkészíthetőek. A kalandmestereknek szóló rész harmadik felében a küldetések összeállításához kap instrukciókat a „játékvezető”. A leírás foglalkozik Orilyan működtetésének módszereivel (azaz azzal, hogy hogyan lehet életszerűvé, pulzálóvá tenni a világot), kitér a különböző küldetéstípusok bemutatására, a karakterek motivációinak feltárásának módjaira és a küldetések felépítésére is. Emellett két FIX-re kidolgozott – de általánosan is alkalmazható – küldetésépítési módszert is közöl, az „Építőköveset” és a „Konfliktus alapú kalandalkotást”. Ezt a részt néhány gondolat zárja (felsorolásszerűen) arról, hogy hogyan is néz ki egy igazán jó történet. A kalandmestereknek szóló rész végül tömören összefoglalja a szabályokat olyan formában, hogy ha a játékvezető ezt a blokkot, a játékosok pedig az első 15 oldalt elolvassák, már be is indulhat a történet. A mellékelt valószínűségi táblázatokat (például az egyes célszámok teljesítésének valószínűségeit a karakter szintje függvényében), orilyani játékok leírását (Kremendir, Korcstünde kocka), karakterlap kitöltési segédleteket (inkább csak kitöltésgyorsítókat), illetve több jegyzetoldalt tartalmaznak (pl. a házi szabályok kötetben történő rögzítésére), azaz megtalálható itt minden, mi KM szem-szájnak ingere.

A szabályrendszerről

A harmadik rész magát a szabályrendszert és a kalandhoz szükséges egyéb elemeket mutatja be. A FIX előnye e tekintetben három tényezőből fakad, a tömörségéből, a moduláris rendszerből és a strukturáltságból. A kötetben – bár példák gazdagon vannak benne – nem fordulnak elő fölösleges szócséplések, a fejezetek pedig láthatóan és élesen tagolódnak blokkokra (alfejezetekre), amelyek ezáltal gyorsan és gördülékenyen kereshetőek („azonnal tudni, mit hol lehet megtalálni az adott szituációhoz”). A modularitás lehetővé teszi, hogy mindenki éppen annyit olvasson el a kötetből, amennyit szükségesnek érez. Az, hogy 448 oldalas a munka nem jelenti, hogy ezt a 448 oldalt át kell rágni. A karaktergenerálás például átlagosan 20 oldal elolvasását igényli, ettől kezdve pedig a játékos attól függően, hogy milyen fejlődési pályát céloz meg, kiválaszthatja a neki tetsző/szükséges részeket. A kötet két fő modulon keresztül vezet be a szabályokba, az egyik a „cselekvésrendszer”, amely a harcon kívüli próbadobások szabályait vezeti fel (ezen szabályok ismeretével a játékhoz szükséges technikai tudás 99%-t birtokolja a kalandor), a másik a „harcrendszer”, amely a körökre osztott harc működését mutatja be. A két modul közül mindig elég azzal foglalkozni, amelyik éppen szükséges. A két szabálymagot adó fejezet mellett a többi a játék kiteljesítéséhez kapcsolódik. Külön fejezet foglalkozik a mágiákkal, a karakterek állapotaival (gyors kezelésükre bevezeti a rendszer az úgynevezett „állapotkártyák” fogalmát), az öregedéssel, a fejlődéssel, a tanulható ismeretekkel, kiemelt képességekkel, illetve a különböző felszerelésekkel, tárgyakkal. Ezek mindegyike azonos logika szerint a gyors használatot lehetővé tevő táblázatos összegzések mellett részletes leírást, magyarázatot nyújt az egyes elemekről, azok használatáról.

 

Hogyan gördül a szekér

A FIX valódi eszenciája valójában abból a sajátosságból fakad, hogy önálló genezise van. Éppen ezért minden elemében újszerű megközelítési módokkal találkozhat benne az olvasó, amelyek közül a teljesség igénye nélkül párat szeretnék megosztani veletek.

Fajok, felsőkasztok, alsókasztok

A faj/kaszt kérdést a FIX sajátosan értelmezi akkor, amikor azt mondja, hogy a faj, mint veleszületett adottság mellett még egy „öröklött” tulajdonság halmazt is hoz magával a karakter, amely a felsőkaszt névre hallgat. Ez utóbbit tulajdonképpen úgy lehet elképzelni, mint egyfajta tehetséget, irányultságot, életfelfogást vagy létérzést, amely a születésétől fogva áthatja a karaktert (de nem determinálja azt). A felsőkaszt Mortin (olyan, mint a varázsló), Daraden (tipikus harcosok), vagy Enteriel (a könyvben még vándor néven szerepel) formában hatja át a karaktert és nem azonos a régebbi szerepjátékok kasztfelfogásával. A faj is rendelkezik jellemzőkkel, azonban a felsőkasztoknak is megvannak a maguk jellegzetességeik, amely elegyből igen speciális keverékek (is) születhetnek (vasgyúró tündérek és fegyverkerülő taurusok stb.). De akkor hol vannak a hagyományos kasztok, pl. a jó öreg bárd. Ez utóbbiakat a FIX „klán szövetségekként” értelmezi, azaz olyan csoportosulásokként, amelyek Orilyanban léteznek, és ha a karakter eléri a belépési szintet, tagjukká válhat. Az alsókasztok ezt követően, mint egy kis „szeretetcsomagot”, tulajdonság és tárgybónuszokat, képzettségeket és új fejlődési irányokat nyitnak meg, amelyek akkor, amikor a fejlődés esetlegesen már lelassulna, új lendületet adnak a karakterek kiteljesítésének. A definícióból következően az alsókasztok száma végtelen (a könyv egyébként egy egyszerű sorvezetőt kínál, amellyel gyorsan egyedi, személyre szabott alsókasztokat gyárthatunk), a kötet részletesen kidolgozva 8-at (Gaminol – lovag, Grazmaor – halállovag, Zagraván – fejvadász, Gradgerusz – harcos, barbár, Elementarista – természetmágus, Horn – halálmágus, Vinhorn – fehérmágus, fénymágus, és Bárd – dalnok) kínál.

Hitvilág

A hitvilággal kapcsolatban mutatkozik meg a FIX azon tulajdonsága, hogy árnyalatok helyett általában érzékletes kategóriákat képez. Nincsenek nagyon hasonló elemek, így mindenki megtalálhatja a saját karakteres arcát Orilyanban. Hitvilágból például három kínálkozik, a Horovan, amely egyistenség-több alistenség jellegű, az Exulesz, amely egyfajta példaképkövetésből alakult ki és a Totemhit, amely mágikus tárgyakon alapszik. A horovanban van egy szélsőségesen jó és egy szélsőségesen gonosz istenség, egy kvázi semleges (a munka és a mulatság istensége) és egy „női”, aki janusarcú teremtményként egyszerre testesíti meg az ártatlanság és a szépség ideálját. Az exulesz esetében a példaképet – a rendszer által kínált alaplehetőségek felett – a karakter magának alkothatja meg (a könyvben leírt módszerrel), amely így teljesen testre szabható, míg a totemhit azoknak kiváló, akik nem igazán akarnak a hitvilág kérdésében elmerülni, hanem csak ha úgy hozza a dolog egy két bonusz hatást szeretnének pénzért birtokolni.

Néhány további újítás a teljesség igénye nélkül

A FIX megalkotásának két fő szempontja az egyszerűség és a formálhatóság volt. Ezen tényezők dominálták a tervezés és a próbajátékok sorát. Előbbi a könyv olvasásának megkezdésekor azonnal kézzelfoghatóvá válik, utóbbit pedig a korábban már említett „kiegészítés könnyítő” modulok mellett az úgynevezett szervizaknák bevezetése segíti. A rendszer ugyanis néhány jól érthető pilléren nyugszik, amelyek alapját általában egy, maximum 2-3 paraméter adja. Ezen paraméterek „állítgatásával” a rendszer gyorsan finomhangolható, úgy, hogy sem inkonzisztencia, sem egyensúlytalanság, sem önmagát kizáró ellentmondás nem jön benne létre. Például a fejlődésrendszer alapját az úgynevezett szintlépés pontok képezik, amelyekből alapértelmezetten 30 jár minden megtett szintlépés után. Ezek az úgynevezett sz.p.-k később mindenre alkalmasak, ami a fejlődéshez kapcsolódik (pl. ezek levásárlásával szerezhetünk új ismereteket, fejleszthetjük a meglévőeket, vagy növelhetjük alapadatainkat stb.). Ha a szintlépésért járó sz.p.-k számát változtatjuk, egyetlen paraméterrel minden a fejlődést érintő elemet gyorsíthatunk, vagy lassíthatunk, attól függően, hogy a szánk íze hogy kívánja. A harcrendszer esetében ilyen szervizakna az úgynevezett „sebzési táblázat” amely úgy foglalja össze a harc elemeit, hogy a küzdelem során az esetek 80-90%-ban elég a könyvet itt kinyitni és az összecsapást gördülékenyen, lapozgatás nélkül le lehet vezetetni. És így tovább…

A változatosság gyönyörködtet

Mielőtt hosszan elkalandoznánk, lezárásképp néhány paraméter, amely a FIX változatosságát érzékelteti. Orilyanban a karakterek több mint 100 mágiát űzhetnek, átlagosan 4 szinttel és másodlagos hatásokkal, mintegy 60 harci praktikából, fegyvertáncból, úgynevezett fegyverkombinációból választhatnak, elvégezhetnek 5 féle iskolát, nem is beszélve a rengeteg egyéb és gyakorlati ismeretről. Emellett a 16. fejezet közel 60 oldalon gyűjti össze azokat a felszereléseket (ezekhez részletes szöveges leírást is adva), amelyek a karakter útja során a leggyakrabban előfordulhatnak. Csak közelharci fegyverből például vannak kardok, tőrök, bárdok, zúzó és láncos fegyverek, szúró és szálfegyverek, dupla fegyverek, távolsági kiegészítők és egyéb eszköztípusok is. A főcsoportokon belül általában 20-30 altípust különböztet meg a kötet, amelyeken belül az egyedi paraméterek szerint további szóródás tapasztalható, úgy, hogy a maga módján mindegyik fegyver egyedi, így a karakterek igazán kedvükre való „hentelőt” találhatnak. Ugyanez igaz az érem másik – Mortinos, mágusos – oldalára.

 

Összefoglalásban

Zárásképpen elmondható, hogy a FIX egy olyan asztali szerepjáték, amely megfelel a XXI. század rohanó világának elvárásainak, ugyanakkor kiszolgálja azok igényeit is, akik a messzemenő részletekig ki kívánják karakterképüket és annak karrierjét dolgozni. Alapesetben a FIX a realitások talaján áll (már amennyire ez egy mágiával és szörnyekkel teli ezerarcú világban lehetséges), azaz a karakterek alapértelmezetten és kezdetben nem elpusztíthatatlanok, ugyanakkor a rendszer idővel, vagy a megfelelő szinten kezdéssel lehetőséget biztosít egy jó kis darálós, szuperhősös kalandhoz is (ez utóbbit többek között, a szintén a könyv részét képező kiemelt képességek modul használatával lehet elérni). A tesztjátékok során kacérkodtunk egyéb világok és korok kipróbálásával is, a rendszer ezekre is átültethetőnek bizonyult. Ajánlom tehát mindenkinek, akár új, akár veterán az asztali szerepjátékok területén ezt az új magyar szerepjáték könyvet, és köszönöm mindenkinek, aki erőt és energiát nem kímélve a műfaj szeretete által vezérelve hozzájárult ahhoz, hogy – még ha kisebb példányszámban is –, de ez a kötet megszülethetett. Jó étvágyat hozzá!

ISBN szám: 978-963-08-7349-9
Megjelenés dátuma: 2013. november 6.
Demo PDF: klikk ide
Honlap: fixediting.esy.es

 (A fenti ajánlót a játék szerzője küldte be hozzánk.)


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához