LFG.HU

Jackal
RPGCimkek

Megjegyzés: A mű összefüggésben van a már leközölt asztrális mágiával, ezért lehetnek a két műben egymásra hivatkozások. Bár a mű hanyagolja az Ú.T. szerintünk borzasztó rendszerét, mégis a szemléltetés érdekében néhány helyen használtunk 5. Fokú képzettségrendszert. Ennek az az oka hogy egy két dolog már túlterjedne az adott képzettség mester fokán és nem tudjuk mi áll fölötte. Akinek jobban tetszik a régi rendszer nevezze egyszerűen Nagymester Foknak.
A másik hogy mi különbontottuk a nekromanciát és az idézést, ezért ebben a cikkben nem esik szó démonokról, talán majd egy másikban, egyszer valamikor. Egyébként ha nagy érdeklődés lesz a cikkel kapcsolatban, akkor megirom a második részt is, de addig pihenget a vázlat fiókom mélyén.

Jackal
El Sahred után szabadon.

nekromancia alapjairól: Általában véve azt nevezzük nekromanciának amely az élet utáni “élettel” foglalkozik, vagyis élőholtakkal az élet nem természetes megszüntetésével, életerőn keresztüli manipulációval. A nekromancia fekete mágia!( ha ezeket a varázslatokat használjuk, adhatunk a jatékosnak olyan fekete pontot, amiből nem jó, ha sok összegyűlik. Ezt számszerűen nehéz megállapítani hogy mikor változik meg teljesen az ember (természetesen ez lassú folyamat, kb K10 év) , ezért a játék nyelvére lefordítva ez azt jelenti hogy az a nekromanta aki eléri a 6.szintet az átváltozik, bővebben lásd lejebb) , mindazonáltal nem minden fekete mágia nekromancia(csak nagy része). A nekromanták úgy vélik hogy maga az életerő mint éltető energia is hordoz magában olyan összetevőket, amelyek egy speciális felhasználás során manává alakíthatók. Általában ezek a halálnak nem a legkegyesebb formái közé tartoznak, bár ez a nekromantákat nem különösebben zavarja. Mindenesetre azt ki kell kötnünk hogy egy nekromanta nem feltétlenül gonosz, viszont sosem JÓ, ami azt jelenti hogy bár nem öldösi nyakló nélkül a teremtményeket, hogy élőhalott seregeket gyártson, de sosem lehet élet a jellemében. Ezeken kívül az alábbi fajok vagy alkalmatlanságuknál vagy az életszeretetüknél fogva nem lesznek nekromanták: khál, törpe, ann, gnóm, elf, amund (természetesen jellemtorzulással vagy a KM döntésével lehetnek). Van még egy fontos motívum a nekromanták életében. Bár elveszik mások életét, vagy emberi ronccsá teszik őket, ezt soha nem kínzás útján történik. Ennek oka nem a nekromanták emberszeretetében keresendő hanem abban, hogy egy áldozat minél tovább kínlódik annál nehezebben és kisebb mértékben távozik belőle az életenergia. Ezen kívül kínzás képzettséget soha, semmilyen körülmények között nem tanulnak. Ez magyarázza hogy Doran, bár feketemágia, befogadta a falai közé.

Hogy válik valaki nekromantává: Mivel minden varázsló eldöntheti közvetlen beavatása után (ez körülbelül 25 éves kor embernél, de tehetségtől függően elcsúszhat pár évet), hogy milyen ágát akarja a továbbiakban űzni a mágiának, tehát alapvetően is választhatja a nekromancia tudományát. Szó mi szó igen kevés tanonc teszi meg ezt. Hogy ennek mi az oka? Az okok abban keresendőek hogy az általános emberi felfogás számára idegen dolog az élettel és a halállal manipulálni, mégis vannak olyan dolgok, amik motiválhatnak valakit úgy hogy eme sötét tudományba kezdjen. Sok olyan ember van, aki hipohondrisztikusan fél a haláltól, úgy érzi neki több időre van szüksége ahhoz hogy befejezze élete művét, a célt amiért érdemes élni. A nekromancia tudománya többek között a testek konzerválásával is foglalkozik, keresi az élet meghosszabításának titkát . Sokan úgy vélik, hogy majd ők lesznek azok a kiváltágosok akinek megadatik a tudás hogy elnyerjék az örökélet titkát. Ez eleddig még nem történt meg, de sok olyan több száz éves varázsló van Yneven, aki a nekromanciával foglalkozik, és már régen meg kelett volna hallniuk. A másik ok, hogy bár maga a nekromancia fekete mágia, mégis sokan gondolják úgy hogy inkább kisérleteznek élettelen élőhalotakkal, hiszen nekik már teljesen mind1. Ez az elmélet azonban akkor bukik meg, amikor az első lelket bele idézik a testbe. Ezért sok olyan varázsló van, aki csak magát a testet használja fel, mozgatja meg, és mások lelkeit nem idézi meg.

Doran és a nekromancia: Doran képviseli a mágia egyik pólusát Északon, mégpedig azzal hogy befogadta a falai közé a nekromanciát PSZ 478 ban. Ennek alapvetően az az oka, hogy teljesen más életszemléletet követnek mint déli társai. Amióta Doran az Északi szövetég tagja, azóta a legnagyobb ellenfelei a Toroni seregekben fellelhető boszorkánymestereknek, akik szintén űzik a nekromancia bizonyos típusait. Mégis mi annak az oka hogy nem fogadta falai közé előbb e mágiaformát mikor már Cranta is gyakorolta (sőt erre épült az egész birodalom) a tudományt? Azért mert újra fel kelett fedezniük. Cranta pusztulása után gyakorlatilag teljesen elveszett ez a mágiaforma, mivel a Kyrek nem gyakorolták mások pedig nem merték továbbvinni, a Kyrek uralma alatt. Így a tudást Cranta a sírba vitte magával. Legalabábbis a nagy részét, hiszen az eleget kutakodó halandó mindig találhat magának valami “érdekeset”, ami óriási hatalommal ruházhatja fel, már ha uralni tudja.
Azonban lényeges különbség a Crantai és a Dorani nekromancia között az, hogy míg a Dorani nekromancia emberek által felfedezett és fejlesztett tudás, a Crantai isteni adomány(DE NEM SZAKRÁLIS MÁGIA), amit az isten hivőí fejlesztettek tovább, közel tökéletesre.

A Dorani mentalitás: Doran egy nagyon érdekes és sarkallatos pontja Észak Ynevnek, főleg azért mert elvileg a nekromanciát a Pyarroni paktum tiltja, mégis eltűrik Doran szemtelenségét sőt alkalomadtán inkabb a saját oldalukon tudják a varázsló államot. Ennek az az oka, hogy Doran mentalitása igen változó mindig az elérendő célhoz igazodik. Ha nem muszáj nem használjuk, de ha muszáj…alapon tulajdonképpen mindent felhasználnak ami a céljaik eléréséhez kell. A nekromancia is ezek közé tartozik. A dorani tanítás magában foglal egy kódexet is ami szabályozza mit tehet egy dorani Nekromanta és azt mikor. A legfeszegethetőbb pont a nekromanták manabegyűjtése, mindig is ez volt az a téma amelyen a magiszterek a legtöbbet vitatkoztak. A gond az vele, hogy az emberek nem minden sarkon haldokolnak, az erőszakos halálhoz segítést pedig tiltják törvényeik ezért az életerő alapú managyüjtő módszereket elég ritkán – pl háborúk alkalmával – lehetne csak használni. Általános elfogadott bár iratlan törvény a nekromanták között hogy önvédelmi célokra felhasználhatóak, illetve akkor hogy ha az alanynak már úgy is mind1 (ez persze elég tág kör, Doran nem véletlenül nem akarja leszűkíteni). Ezek csak értelmes lényekre vonatkoznak, egy “büdös” ork ellen mindenféle lelki aggályoskodás nélküli be fogják vetni őket, ha az rájuk támad. A nekromanták nagyrésze azonban gonosz, nem véletlen hogy a Doranból kitagadott varázslók kilencven százaléka is ide tartozik. Egyszerűen elszalad velük a ló, túl nagy hatalmat kénytelenek nélkülözni, inkább szakítanak a Dorani rendekkel és saját útjukat követik, vagy magányos mesterként elvonulnak valahova. Ilyenkor persze Doran széttárja a kezét és azt mondja hogy nekik ezek után már semmi közük hozzá. Doranban különben is elfogadott dolog az ateizmus ,bár tartanak fenn az Északi szövetségben fellelhető isteneknek templomokat, nem jellemző hogy a varázslók hívők lennének. Ezért semmilyen isten nem tiltja nekik, hogy ne azt tegyék amit jónak látnak, és eme két élű fegyvert igen merészen ki is használják. A dorani értékrendre inkább jellemző a materialista célszerűség mint a szabályok közé szorított makulátlan életvitel.

A nekromanták képzése: Doranban a varászlók képzését mindig gyermekkorban kezdik meg, nem kivétel ez alól a nekromanták képzése sem. Azonban vannak olyan gyerekek akiket speciális feladatkörre, pl elemi mágia használatra képeznek, a nekromantákat soha nem képzik nekromantává 20 éves koruk előtt. Egy gyermek számára ez annyira megterhelő és felfoghatatlan lenne hogy a tanítás többet ártana mint használna. A gyerekeket igen nagy szigorral és fegyelemmel nevelik, érzelmileg erősnek, mentálisan csiszoltnak képzik ki. A tanoncokat mindig szigorúan nincstelenekből válogatják össze és rendhűnek nevelik. A tanoncok mentál és asztrál testét gondosan megvizsgálják, nehogy ártó szándék férkőzzön falaik közé (pl Bm magzat megrontása nevű varázslat). A nekromanták ezen fellül még szigorú szabályok közé szorított nevelést is kapnak, amibe az is beletartozik hogy a mágiájukat csak a legritkább esetbe használják akkor is csak úgy ahogy azt a kódex elő irja.

Az első szintű nekromanta: minden ifjú varázsló eldöntheti első szinten, hogy milyen mágiairányzatban akarja magát továbbképezni. Minden varázslótanonc aki a nekromanciát választja, 2 szinten keresztül tanulja a témakörhöz tartozó elméleti tudást, majd a 3. Szint elérésével -visszatér Doranba ha távol volt- és tesz egy mestervizsgát amelyen bemutatja hogy mit tanult, illetve egy szigorú próbának vetik alá a delikvenst, amelyen kiderül alkalmas lesz e arra hogy nekromantává avassák. Ez egy ceremónikus szertartáson zajlik le, ahol a tanonc bemutatja azt a “munkadarabot” amit az elmúlt évek tanulása melett készített és valamilyen speciális feladatra tervezett meg. Ilyen lehet pl egy pöttömnyi kis homonkulusz élőlény amely a beszorult zárakat nyithatja ki, vagy egy massziv teherhordó gólem, amely segíti a várost az építkezésben, de lehet egy teória is amely új távlatokat nyithat a kutatásban. Ezt a vizsgaanyagot úgy kell tekintei mint egy diplomamunkát. A lényeg hogy látszon hogy a tanonc sokat dolgozott rajta és később maga a rend is felhasználhassa észrevételeit. Ha a próba sikeres, kap a rendtől egy teljesen új rend ruhát ami az ágazatnak megfelelő színű és nekromantikus rúnákkal kihímzett részeket tartalmaz, illetve megkapja nekromanta botját, amely tradicionálisan az unikornis szarvat formázza, minden esetben ébenfából készül és szürke színű.
Megjegyzés:Mivel az egyes bélyegekhez alkalomadtán rúnamágia mesterfoka is szükséges, ezért ezek elsősorban tervek, vagy elméleti vizsgamunkák, nem feltétlenül teljesednek ki fizikai valójukban. Na persze a karaktert semmi sem akadályozza meg abban hogy KP ból előbb megvegye…

A nekromanták botja: a nekromanták botját a tanonc mestereivel együtt készíti el(nem nem megy az erdőbe gallyakat vagdosni), körül-bellül egy év alatt. Ezalatt szabadon formálhatja, illetve kiélheti rajta művészi hajlamait, elláthatja faragásokkal, vagy bármivel amivel akarja, de a végének mindig csavart unikornisszarvat kell formáznia. Jellemző kialakítás valamilyen foglalat a boton, amely később drágkövek vagy más tárgyak befogadására is alkalmassát teszi. Az egy év alatt a bot végig a varázsló személyes aurájában van, a beavatáson elnyeri a személyes aurájának védelmét és innentől kezdve a varászló kedve szerint varászolhat rá vagy formázhatja természetes anyagok mágiájával. A botot elpusztíthatalan, míg tulajdonosa él, ellenáll mindenfajta mágikus behatásnak, savnak, tűznek, terhelésnek. Más nem varászolhat rá, ő azonban szabadon megteheti ezt bármikor, bár ő sem árthat neki(miért is tenné). A varászló soha nem hagyja hogy más a botjához nyúljon, ha netán elvesztené azonnal a keresésére indul, mindig tudja botja “merre jár” hiszen empatikus kapcsolatban állnak egymással. A bot jelenlétét leplezni nem lehet. Értékei mindenben megegyeznek a hosszú botéval.

Speciális tulajdonságok: a bot speciális tulajdonsága hogy csökkentett erejű átvitel botja(lásd lejebb) -ként funkcionál. A botot naponta annyi személyre lehet alkalmazni emennyi a nekromanta szintje. A bot tárgy-személy szimpátiába kerül az alannyal(lásd bővebben a szimaptikus mágiáról írt fejezetben) ezalatt a varázsló szabadon varázsolhat a boton keresztűl rá, mint ha érintéses varázslatot alkalmazna vagy pedig a zónájában lenne. Ez a viszony az érintéstől számítotott 24 órig fenn marad. Ahhoz hogy ez a szimpatikus viszony létrejöjjön a bottal meg kell érintenie az áldozatot. Ezt harc közben is megteheti egy sikeres támadó dobással. A bot ezek után megjegyzi a megérintett személy auráját, amely olyan egyedi mint a DNS lánc. A varázsló szabadon váltogathat célpontjai között, és ha betelnek a “helyek” akkor egy hely felszabadításával egy újabb célponttal hozhatja szimpatikus viszonyba, persze ehhez újabb érintés szükségeltetik.
A nekromanták azonban igen körültekintően használják a bot eme képességét mert azt is tudják, hogy a szimpatikus viszony kialakulásakor egy szimpatikus fonál köti össze botját a célszeméllyel és bár a bot nem érzékelhető mágiával, a fonálon keresztűl el lehet jutni annak gazdájához. Ha a célszemélyre varázsolnak a szimpatikus viszony ellenére sem fejt ki semmilyen hatást a varázslat a varázslóbotra. Ha a varázsló nem akar szimpatikus viszonyt kiépíteni, akkor hiába ér botja az alanyhoz, az nem kerül szimpatikus kapcsolatba vele.

A beavatás után a karakter immáron nem általános varázslónak, hanem 1. Szintű nekromantának minősül. Az előző szinteken kapott képzettségeit, harcértékeit és minden mást megtarthat, azonban a továbbiakban az alábbi képzettségeket kapja meg(szemben az általános varázslóval):

TSZ
3.rúnamágia AF
3. anatómia MF
3.élettan MF
6.rúnamágia MF

Mivel az elmélyült tudás több idejét emészti fel, ezért a képzettségpontjai a további szinteken 5 re csökkennek.

Anatómia és élettan, avagy mitől homonkulusz valami és mitől élő: először is azt kell tisztázni, milyen homonkuluszokat gyárthat, illetve hozhat létre a nekromanta és ezek miben térnek el a természetes anyagok mágiáját használó anyagmágus gólemeitől. A két legfontosabb különbség az, hogy a nekromanta csak olyan szerves anyagokkal(bőr, szövetek, izmok, csontok) foglalkozik, amelyek legalább elérik az állati szintű szervezettséget. Ez magyarázza azt hogy a nekromanta nem dolgozik élettelen anyagokkal, mert ahhoz már alkímiát kéne tanulnia és az már nem az ő asztala(még fával sem, mert a fa felhasználása már félszerves formában történik, én legalábbis nem láttam még se élőhalott fát sem faembert, amint a harctéren aprítja az ellent). Ezért vagy olyan halott tetemekkel dolgozik(pl halott emberek, döglött állatok), akiket konzervál valamilyen úton-módon vagy pedig megalkotja magának a kívánt szervezetet hosszú aprólékos munkával. Ezeknek az elengedhetetlen követelménye a boncolás, és egyes helyeneken mint pl Shadonban tilos embereket boncolni, ezért ebből a nekromantáknak könnyen konfliktusai lehetnek a hatóságokkal. Célszerű ezt titokban végezni. A másik nagyon fontos dolog, hogy bár maga a test élő lesz, nem hordozza az élet principíumát, vagyis maga a porhüvely nem él bár vannak biológiai folyamatai. A nekromanta NEM HOZHAT LÉTRE ÉLŐ TEREMTMENYT KÖZVETLENÜL. Az ilyen jellegű teremtés csak a hallhatatlanoknak, vagyis az Isteneknek adatott meg . Másik nagyon fontos dolog, hogy hiába hoz létre élő szervezetet, hogy ha az önmagában életképtelen. Egy szív nélküli kutya, vagy egy tüdő nélküli ember ugyanúgy el fog rothadni, mint már egy halott tetem, mert a szervezet képtelen ellátni az alapvető funkcióját, első esetben a vér keringetését második esetben pedig a légzést.
Még egy nagyon fontos különbség van homonkulusz és homonkulusz között . Mégpedig az ,hogy egy már halott testet regeneráltak e újra vagy egy teljesen újat készítettek. Az első esetben azt tudni kell, hogy a halál beálltakor leáll a légzés 3 percen bellül, károsodik az agy, egy órán bellül leáll a szív, összeomlik a vérkeringés, a test 3 órán bellül kihül és beáll a hullamerevség. Ilyen esetben a test már nem képes ellátni a vegetáció azt a szintjét amit kellene ezért állandóan rothadni és bűzleni fog. Ha egy belebörtönzött lélekkel együtt parancsolunk neki akkor az képes lesz mozgatni az izmait és bonyolultabb feladatokat végrehajtani amíg a test teljesen el nem rothad. Ha az áldozat lelkét 66 perccel a halála után idézzük vissza(vagy ennél kevesebb idő telik el), akkor úgy ébred, mint ha kómából gyógyult volna, és egy egyszerű filmszakadással le is tudja az egészet. Az alany általában ilyenkor azt a kényszerképzetet állítja elő saját maga számára hogy a harc hevében elájult és biztos most tért magához(elég valószínűtlen hogy az ember azt gondolja hogy már meghallt, csak valami nem úgy történt mint kéne) . Ettől még teste ugyanúgy rothadni fog és ha a tulajdonosa ráébred a történtekre akkor vagy féktelen rombolásba kezd és rátámad alkotójára vagy lelkileg összeomlik, magába roskad és várja a megváltó halált.
A másik lehetőség, ha létrehozzuk a testet, tápláljuk, és neveljük. Ekkor a test valóban él és amíg táplálékot kap nem is hal meg, de emelett érzékel, érez, szagol satöbbi. A fejlettségi foka a tudatának kiépültégétől függ, vagyis ha egy gyerek lelkét idézzük meg egy gyerek testébe az még akár apánkként is szerethet minket. Ha viszont egy felnőtt vagy egy idegen, más sémára épülő lelket (pl ősfajok lelkét) idézzük meg a testbe, az nekünk ront mert tudatában van annak hogy e testben ő fogoly. Természetesen ha ellátjuk a megfelelő védő és irányító varázsjelekkel, akkor ez nem történhet meg. De ne feledjük ahhoz hogy érezzen irántunk valamit, ahhoz egy asztrálmágusra van szükségünk, mert ez az ő területe.

A Dorani Nekromanta Kódex: alapvető feladata hogy a nekromanciát korlátok közé szorítsa és megakadályozza a nyakló nélküli alkalmazását. Maga a kódex több száz oldalas, azonban a fő pontokat itt most közzétesszük, amely irányadó lehet minden nekromantának:
1.A nekromanciát soha nem szabad felhasználni ártatlan életek kioltására, akkor hogy ha ezt nem önvédelemből tesszük
2.A nekromanta semmilyen esetben nem kínozza meg alanyait, törekszik az életenergia minnél fájdalommentesebb és tisztább felhasználására
3.A nekromanta mindig aláveti magát a rend érdekeinek, soha nem helyezi előtérbe önös céljait
4.Nem idéz, vagy állít elő élőhalottat a város falain bellül, a rend tudta nélkül
5.Tudását nem adja tovább olyannak aki nem a rend tagja

A nekromanta mint ember és ennek élet és lélektani hatásai

Mint minden amivel az ember foglalkozik életében, ez is kihat a nekromanták viselkedésére, ruházatára, öltözködésére sőt akár még a beszédükre is. A nekromanták általában kedvelik a sötétebb színeket-mint a szürke,barna,fekete – ezzel is jelezvén hogy közelebb állnak az elmúlás tudományához,mint bárki más. Ruhájuk általában minden nagyvilági dísztől mentes, kedvelik az egyszerű ám praktikus viseletet, mint az arc elé húzható csuklya, a hosszan lelógó,már már a földet söprő köpenyt. Az avatatlan szem egyszerű szerzetesnek nézné őket, ha nem tartanák állandóan maguknál azt a szűrke színű, ember magasságú botot melynek vége egy csavart unikornis szarvat formázó díszben végződik. A nekromanták általában igen csöndes és visszahúzódo emberek, jobb szeretnek meglapulni a hattérben és onnan figyelni az eseményeket. A történelem még nem látott szószátyár nekromantát aki tárt karokkal gesztikulálna, vagy éppen a társaság középpontjában fennhangosan nevetve mesélne ordenáré történeteket.Ha beszédbe elegyednek valakivel, akkor általában homályosan fogalmaznak, sokszor használnak olyan kifejezéseket amelyeket nehéz körülírni, vagy tesznek utalásokat az elmúlásra(pl mindeki meghal egyszer, az idő mindent megold, semmi sem biztos csak a halál).

A nekromancia élettani hatásai: a nekromanták teste igen nagy megterhelésnek van kitéve, mivel az életerő szabadon áramlik, formálódik benne. Ennek köszönhetően a nekromanták a korkuknál idősebbnek, vékonyabbnak néznek ki, allultápláltságuk, véznaságuk szembeötlő, minden idejüket munkájukkal és megszálott kutatással töltik, hiszen ki tudja a sors milyen hosszú időszeletet engedélyezett számukra, sosem tudhatják hogy elég lesz e nekik ahhoz hogy megtalálják a nagy áttörést az örök élet titkát.
Jellemző fizikális jegyek egy nekromantán:
-Beesett arc, karikás szemek, vértelen ajkak, tűzben égő móhó, tudásvágyat hajszoló szemek
-Aszott, ráncos bőr, hajlott hát, gönyedt tartás
-rekedtes hang, motyorgó, lassú beszéd

A nekromancia lélektani hatásai:
A a gyakorlott nekromanták 6.szint -nyi(vagy a KM megitélése szerint) munkával és tanulással eltöltött idő után óhatatlanul is “áldozatul” esnek munkájuknak. Testük elsorvad, összeaszódik, ami képességcsökkenésekben is megnyilvánul az alábbiak szerint:-1 erő,-1egészség,-2 szépség
A halállal kapcsolatos borzalmak, az elmúlás azonban megeddzi idegrendszerüket, és a halálról alkotott véleményüket is átformálja, amolyan szükséges rosszá, ezért az asztrál értékük 2 vel megemelkedik(de max 20), és minden halállal kapcsolatos borzalomra,-mint pl a csataterek, tömegsírok, kivégzések helye, kinzás látványa- illetve az ezekkel manipuláló illúziókra immunisak lesznek, az ég világon semmilyen hatást nem fejtenek ki rájuk, teljes közönnyel nézik az alábbi képeket és éppen azon gondolkodnak,milyen gazdaságtalan is az életenergia felhasználása.
Ezeken fellül különleges képességként érzékelik az olyan helyeket, ahol valaha valamilyen nagy vérengzés, csata, harc vagy kivégzés történt(pl harcmező, bitó, kínzókamra, ártatlanok mészárlása), bár korára, miértjére nem tud választ adni. Ezeken a helyeken igazából nem magát az asztrális kivetülést érzékeli, hanem magát a nyers életerőt mint energiát, és ennek a nagymértékű pillanatnyi felhalmozódását, vagy a nagyon lassú már már rendellenes távozását (pl kínzásnál). Természetesen különbséget teszünk az érzékelésnél az eltelt idő függvényében és a halálozások számában, az alábbiak szerint(a magasabb szintű érzékelés a többit is magába foglalja):
0-1 óra között: az életerő még frissen jelen van, mint energia szabadon felhasználható a nekromanta számára, a lentebb leírt módszerekkel. A varázsló azt is érzékeli ha valaki más már felhasználta azt, és meg tudja állapítani ki milyen hatású varázslatra(magát a varázslat nevét nem tudja) és azt milyen fokon(pl. boszorkánymester, életerőcsapolással megölt embereket, akkor megállapítja a kasztját, a varázslat hatását, és a BM hozzávetőleges szintjét)
-24 óráig érzi az életerőt és azt hogy nemrégiben szabadult fel, de már felhasználni nem tudja.Azt is meg tudja mondani hogy természetes halállal,vagy erőszakossal szabadították e fel,illetve hogy mágikus vagy “hagyományos” módon(pl kard által).
-1 hétig képes érzékelni azt hogy az életerő milyen formában távozott, gyorsan , azonnali halál vagy lassan, pl kínzás által .
-1 hónapig képes érzékelni hogy az adott területen tömeges haláleset történt

Vannak egyes helyek ahol állandóan érezhető ez a bizonyos energia jelenlét, mint pl a zászlóháborúk nagyobb ütközeteinek helyszinén, vagy ott ahol különösen pusztító mágia söpört végig (Gra Tinoli csata, Rowon, Dawalon falai, Ifinben a tűtorony) vagy ott ahol kínzást nagyon magas szinten űzik. Egy nagyobb csata helyszinén hol ezrek hallnak meg, az életerő sokkal tovább jelen van, mert olyan nagy mennyiségben halmozódik fel hogy a környezet sokkal lasabban “fogadja” magába. Ezt a legszemléletesebben úgy tudjuk elképzelni mint amikor kiárdnak a kanálisok. A víz forog forog, de egyszerre csak bizonyos mennyíségű vizet képes elnyelni, ami szépen lassan magától elapad. Ez az időtartam 1 órátol akár 1 évig is eltarthat.

Az életerő mint energia: az életerő az az éltető energia ami ott lüktet minden élőben, a fákban, növényekben élőlényekben egyaránt. Mindent ez mozgat, amolyan egyetemes törvényként mint pl a változás törvénye, vagy a fizikai törvények. Éppen ezért ez az energia is felhasználható, átalakítható megformálható a beavatott kevesek számára. Maga az életerő az alany születésékor feltölti a porhüvelyt, és halálakor eltávozik onnan. A természeténél fogva végtelen, mégis csak véges formában használható fel és gyűjthető be. Az egyén halálakor felszabaduló életenergia valaki másba szivárog át szépen lassan, egy új születendő vagy éppen akkor születő élőlénybe. Ezt nevezzük TISZTA életerőnek. Minden élőlény születésekor tiszta életerővel töltődik fe, fajtól függetlenül. A feltöltődés végeztekor az életerő idomul a feltöltött testhez, és hasonul hozzá akár csak az ember vércsoportja. Ezért nem mind1, hogy az az alany aki felhasználja az életerőt, az milyen életerőt kap. Egy fa életereje pl nem jó arra hogy a nekromanta magát gyógyítsa, sőtt egy kutyájé sem alkalmas rá. Az elvont életerő ugyan megmarad, de vagy manává alakítja az alkalmazó vagy pedig elenyészik az “éterben”. Éppen ezért ha a nekromanta (vagy bárki más) saját magát akarja gyógyítani vele, akkor magához hasonló humanoidból kell nyernie az energiát . Ez olyasmi mint amikor az ember vérátömlesztést kap. Ha A a vércsoportja és B s vért kap akkor vagy belehal vagy pedig a szervezete kilöki az idegen vért, de lényegében a dolog nem oldodik meg. Ilyen az energia átáramlása is. Ezt persze a nekromanták jól tudják és annyira nem kiváncsiak, hogy kiprobálják mi történik akkor ha idegen életerővel töltik fel a testüket (km megitélése szerint bármi megtörténhet azzal aki ilyen botor módon cselekszik). Az alábbi fajok alkalmasak erre:gnóm, goblin, ork, ember, elf, felelf, törpe, khál, amund, dzsenn, wier, és azok a humanoid lények akiket a KM alkalmasnak itél.
Mivel az életerő eggyé válik a testtel ezért ha az alany valamilyen hasonló hivatást űz életében mint a nekromanta -pl vérmágiát, nekromanciát- akkor egy igen érdekes helyzet áll elő, ugyanis se manát se életerőt nem lehet nyerni az ilyen életenergiából, az életerő azonnal visszakerül megérdemelt helyére, a körforgásba.
Más a helyzet akkor hogy ha az elorozott életerőt manává akarja alakítani az alkalmazó. Ilyenkor teljesen mind1 hogy milyen élőlényből nyeri az energiát úgy is átformálja. Az életerő kinyerése annyiban függ a célponttól hogy minnél primitívebb szervezettségi fokon áll annál kevesebb életenergia szívható el tőle, viszont minnél ősibb, nagyobb szervezettségű annál jobban ellenáll. Az alábbi táblázat mutatja meg hogy mennyi manát tudunk begyűjteni és azt milyen gyorsan az életerőt elorozó varázslatokkal:

-növények:1/3 mad annyit mint normális esetben. Ellenállás nincs
-állatok:1/2 ed annyit mint normális esetben. Fizikális érintés szükséges
-átlagos humanoidok: ezt tekintettem alapnak. Fizikális érintés szükséges
-ősfajok gyermekei:pl:óelfek, gnómok.3*annyi mint az alap. Fizikális érintés
-Szörnyek:változó: semmi ellenállástól +1 es egészségpróbáig bármi. 1/3 mad tól 10*esig bármi. Fizikai érintés
-ősfajok:pl aquirok, +2 egs prb, ha sikeres ellenállt az életerő szívásnak. Fizikai érintés

A nekromanták mananyeréséről: a nekromanták bár ismerik ugyan a kyr pszi kisajtolását(mivel a szakosodás előtt tanulják meg), még sem használják még végső esetben sem, természetesen az elméleti tudást felhsználhatják. Ennek magyarázata az, hogy életük során alapvetően lassú manipulációkat, litániákat tanulnak, ők a “ráérős” típusok a varázslók közül. Ezért bár ismerik a módszert mégis inkább a nekromanta managyüjtési módszereket részesítik előnyben. Ezekről tudni kell hogy mivel az életerő test-test kontaktuson keresztül áramlik a legjobban ezért effektive így lehet a leghatékonyabban begyűjteni. Vannak nem érintéses varázslataik is, azonban ezek lényegesen kisebb hatásfokkal működnek. Természetesen, ha nem nyílik alkalmuk rá vagy csak egyszerűen nem akarnak feltűnést kelteni akkor a kivonást is alkalmazhatják hiszen az lényegesen “megszokottabb” diszciplína.
A másik nagyon fontos dolog, amiről a nekromanták nagyon keveset beszélnek az az hogy maga a varázslat euforikus örömöt okoz nekik(mint másnak a sex), ezt az örömérzést ők a saját módszereikkel magasabb fokon képesek elérni mint az egyszerűn kisajtolással. Ezért úgy mint a vámpír a vért, ők is szomjazzák ezt az érzést, csak ők gátat tudnak neki szabni, míg egy vámpír már kevésbé. Ez az oka annak hogy a saját begyüjtéseiket alkalmazzák.
Álljanak itt az alábbi managyüjtési módszerek:

Speciális Nekromanta Pszi Diszciplínák:

Az alábbi diszciplínákat a Dorani magiszterek fejlesztették ki(máshol tanult varászló nem is ismerheti,nem terjedt el), a nekromanták számára. Ezek elősegítik a hatékony manaszerzést az életerőn keresztül. Ilyenkor a varázsló teste úgy működik, akár egy transzformátor, a beérkező életerőt manává alakítja át. Mivel ezekre bármikor szüksége lehet, és a nekromanta nem tervezi meg előre mikor tölti fel az elméjét(Tehát előre eltervezett gyilkosságokat nem hajt végre csak azért hogy feltöltődjön), ezek a diszciplínák úgynevezett időzített alkalmazások, a varázslás után gondolati paranncsal aktivizálhatóak, akkor amikor szükség van rájuk.

Áramlás

Pp:5 vagy speciális
Var.idő:1 kör
Aktivziálható:bele fektetett Ppnek a négyzete órában

Ez a pszi diszciplina, egy amolyan életerő-mana forgató alkalmazás, amely az aktivizálás után egy “kaput nyit” a testen keresztül az elmének hogy az befogadhassa az átalakított életenergiát. Amíg a diszciplina aktív, minden életerő kivonó varázslat nem gyógyítja az alkalmazót hanem az életerőnek megfelelő manával tölti fel a használó elméjét az alábbiak szerint:1fp 1mp, 1ép 3 mp. Amint max manára ér újra sima életerőt kap.

Életerő vizsgálat

Pp:6 vagy speciális
Var idő:1kör
Aktivizálható: bele fektetett Ppnek a négyzete órában
Ez a pszi diszciplina megmutatja hogy a területen felszabadított energia milyen lényből származik. Nyilván ha látja a célpontot akkor erre a diszciplinára nincs szükség.

Nekromanta ManaGyüjtő Varázslatok

A vámpír érintése

Mana:10MP
Táv: Érintés(támadó dobás puszta kézzel)
Kinyerés:K6+4*TSZ
Varázslási idő:1 szegmens
Ellenállás:egészség pr. Ha sikerül fele sebzés
A varázsló puszta kézzel megérinti ellenfele bőrfelületét, majd egy hangosat kiállt ezzel felszabadítva a mágikus erőket.Érintése nyomán az életenergia manává alakul és megnöveli az aktuális manapontjainak számát(természetesen a maximumon túl nem mehet ez az érték). Minden 10.MP után egy Ép veszteséget szenved el a varázslat alanya. Ilyen módon sohasem mehet 0 Ép alá. Ha több Ép-je veszne el az áldozatnak, mint amennyi van, akkor sem hal meg, csak arányosan összeaszódik a bőre, és emberi ronccsá torzítja a mágia. A mágia meglehetősen igénybe veszi a varázshasználó testét is, ezért minden plussz alkalom után állóképesség próbát köteles dobni -2 vel 8órás időintervallumon bellül. Amennyiben a próba sikertelen akkor a varázsló a K10 percre. Ha az áldozat jelentősebben vérzik(előzőleg ép sebet kapott) a hatásfok a duplájára emelkedik

Rituálé

Mana: 10MP
Varázslási idő: 2K6 perc + előkészületek(KM decision)
Kinyerés: Max MP
Táv: speciális materiális közvetítővel helyben
A varázslathoz egy rituális varázskör szükségeltetik, illetve egy varázsital(5MP az elkészítése és a komponenesek ára 1 ezüst), és egy áldozat. A rituálé végeztével az áldozat egy pillanat alatt meghal, nem szenved, mivel az energia azonnal távozik a testéből. Ha az áldozat kilép a körből a rituálé megszakad(KM decision).

Ritális Varázskör

Mana: 5MP
Komponens: foszfor
A rituálé kezdetekor a varázsló meggyújtja a kört, ami pont akkora ég körbe mikorra a rituálé végetér. A rituálé végén hatalmasat lobban majd végleg elalszik. A lobbanás jelzi a varázslat sikerét.

Az élőhalottakról általában

Az élőhalottakat Abdul al Sahred nekrogáfiája 10 osztályba sorolja. Ezek közül szorosan a nekromancia tudományába sorolhatóak az alábbi osztályok:
n tudattalan élőhalottak: Carnomak, Izar, Zombi
n éji rémek: bosszúálló(Beid), Múmia, Őrző, Syvan
n kóborló dögök: Kóbor lélek(Hekator), Rémlátó, Torz, Vérfarkas, Crantai kóborló
n vérivó élőhalottak: Gahul, Seidal(Vámpírfa), Vámpír
n lidércek: Árny(Arich), Fantom, Lánglidérc
n szellemek: Ragályhalál(Ruticulus), Tortor Spiritus
n életerővel táplálkozó szellemek: Hatysa, Lesath
n elhunytak lelke
Egyéb be nem sorolható élő halottak: Ansinatis, FeketeLáng, Homonkulusz, Megszállott, Testvérek

Játéktechnikai megjegyzések: A legalapvetőbb amit le kell szögezni, hogy az összes élőhalottból hiányzik az élet principiuma, vagyis az éltető erő ami a testet a lélekkel összeköti. Tehát ha egy lelket beleidézünk egy testbe attól még nem lesz meg ez élőhalottban az élet principiuma, bár a lélek kiterjesztette a testre a személyes auráját. Mivel a lélekkel bíró élőhalottaknak van személyes aurája ezért nem lehetnek alanyai a természetes anyagok mágiájánka. Természetesen a kísérteteknél, lidérceknél illetve bármilyen testtel nem bíró élőhalottaknál ez fel sem merül. Ezeket a lényeket csak mágikus fegyver sebzi. A megidézett teremtményeknek a teste mindig mágikus anyagból épül fel éppen ezért ezeket is csak mágikus fegyver sebzi és ők sem lehetnek alanyai a természetes anyagok mágiájának. Méreg az élőhalottakra teljesen hatástalan, mivel a legtöbbjüknek nincsen már működő szervrendszerük, de ha van is az sem kötődik a testhez. Mentálisan általában annyira eltorzultak, hogy gyakorlatilag befolyásolhatatlanok, ezért legtöbbjük immunis a mentál mágiára. Asztráljuk eltorzult, általában magas a mágiaellenállásuk. Mivel a fájdalmat nem érzik ezért minden esetben túlütéssel sebezhetőek csak(a túlcsordulás szabály itt az Első Törvékönyvben leirtak alapján érvényesül) FP-jük nincs. A tudattalan élőholtak mindig csak egy parancsot – amit a megidézőjük beléjük plántált – teljesítik, a cél érdekében bármit megtesznek. Gazdájuk iránt csak vak hűséget éreznek. Az eltorzult lelkek intelligenciájuknak megfelelően cselekednek, nehezen befolyásolhatóak mivel általában a vak gyűlölet hajtja őket.
Az elhunytak lelke egy kicsit eltér az általánostól. Mivel őket általában homonkuluszba zárják, nem különösebben örülnek neki, és megidézőjük ellen fordulnak, vagy legalábbis önpusztító módon a saját honmonkulusz testüket teszik tönkre mivel ilyenkor a mágia megtörésével lelkük megnyugvást talál. Ezek a lelkek használhatják mentális képességeiket, mágiát, pszit mint életükben, illetve az asztrál, akaraterő, intelligencia, érzékelés képességüket. A fizikális értékek, tehát az ,az egészség, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, szépség, erő igazából a homonkulusz testétől függ és az alany ezeket használja. Természetesen ha a homonkulusz képes rá akkor a lélek is használhatja életében gyakorolt képzettségeit, mesterségét azonban az életbeni harcértékeire -30 at kap K6 héten keresztül míg meg nem szokja az új testét. Utána a homonkulusz fizikai értékeivel ki kell számolni a harcértékeit ami megközelítőleg annyi lesz mint életében is volt.

Az élőholtak és a háború: képzeljük csak el hogy harcászati szempontból milyen hasznos is lenne egy élőhalott sereg. Nincs szükségük élelemre és vízre, utánpótlásra, nem fáradnak el, gyakorlatilag minden terepen bevethetőek, a moráljuk szinte végtelen, nem futamodnak meg, immunisak a mérgekre, átkokra, asztrál-mentál mágiára, nem éreznek fájdalmat sőt igazából fegyverre sincs nagyon szükségük hiszen saját karmaikat, fogaikat használhatják a harcban. És akkor még nem is beszéltünk túlvilági képességeikről. Azonban nézzük meg az ezzel járó hátrányokat: az élőholtak többsége meglehetősen buta, csak a vak gyűlölet hajtja, és nyugodtan belesétálnak egy szépen előállított kelepcébe bármi féle meggondolás nélkül. Az okosabbakkal meg az a baj hogy mivel mágia kényszeríti őket erre síkra ezért inkább ártanak megidézőjüknek, kiforgatják szavait, és minden úton módon gátolják céljait, tegyük hozzá jogosan. Általában egy nagyhatalmú mágus irányítja őket akinek halála a mágikus kötés felbomlását jelenti. És a papok és nekromanták viszonylag egyszerűen elűzik őket sokkal kisebb energiaráfordítással, mint ahogy létrehozták őket. Specializált feladatokra is kevéssé alkalmasak mint az élők; pl ki látott lesből támadó vagy lopakodó élőhalottat. Egy két ország -név szerint Toron, Abaszisz, Doran, Krán és korlátozott mértékben Ordan(Fekete lángok) – képes lenne nagyobb méretű seregeket kiállítani élőhalottakból. Hogy mégis miért nem történik szinte minden háborúban? Nézzük meg az okokat. Krán számára a mai nekromancia meglehetősen primitívnek tűnik, a régmúlt mágiákhoz képest, ennek ellenére Krán az “ismerd meg önmagad, és félig győztél, ismerd meg ellenséged és tied a győzelem” elv alapján ebbe a mágiaformába is beleártotta magát. Az hogy eddig miért nem vetette be őket nagyon egyszerű: nem volt ki ellen. Eddig egyetlen egyszer avatkozott be az elmúlt 3000 évben jelentősebben Ynev történelmébe: a Dúlás alatt. Azonban itt is csak egyetlen külső tartomány serege vonult fel. És Krán a változás törvénye alapján nem aprózza el belső erőit hiszen vetélytársai rátörnének és tönkre vernék őket. Mindazon által a Belső tartományokban jól kamatoztathatóak, ahol már az élők elpusztulnának ott az élőhalottak még mindig megmaradnak. Abaszisz és Toron esetében igazából mondhatni hogy nem áll akkora mágikus hatalom a háttérben hogy azt hatékonyan kamatoztathassák. Egyrészt messze nem olyan kifinomultak a módszereik mint pl Dorannak másrészt túl sok boszorkánymestert kötne le az irányításuk és felügyeletük ami ugye egy ilyen országban megengedhetetlen. Mégis ennek ellenére próbálkoznak vele – tegyük hozzá – eddig nem sok sikerrel . Ordan a maga jelentős számú fekete lángjával nem igazán avatkozik bele Dél Ynev történelmébe bár ennek ellenére erős semleges politikai tényezőt képvisel. A dúlás alatt nem is sikerült elfoglalnia Kránnak és szövetségeseinek. Az Ordani ütközetben egyébként jelentős mennyiségű fekete láng is harcolt. Utoljára hagytam Dorant, mégpedig azért mert Ynev kétpólusú varázslói berendezkedése közül ők azok akik elfogadják a nekromanciát és magas szinten is gyakorolják. Azonban ők is inkább a külvilágtól elzárva, saját városukban űzik ezt a fajta mágiát. A történelemben még nem volt arra példa hogy Doran élőhalott hadsereget állított volna ki. Ennek ellenére feltételezhetjük hogy a város alatti kazamatarendszerben szép számmal találhatunk mindenféle élőhalottat akiknek kirajzása egy esetleges ostrom esetén döntő fontosságú lehet. Egyébiránt ugyanaz a probléma merül fel mint Toronban, túl sok fontos és értékes varázslót vonna el a többi feladattól. Ezen kívül a varázsló halálakor elszabaduló élőhalottak nagyobb kavarodást okoznának a saját seregeikben mint az ellenében. A történet homályába vesző Cranta űzte még rendkívül magas szinten az élőhalott mágiát -gondoljunk csak a crantai kóborlókra- azonban őket a kyr hatalmasok söpörték el. Azóta Yneven nincs olyan ország ahol a harcászatban kulcsszerepet játszana az élőhalottak megléte.

Nekromanták a csatatéren: megfigyelt jelenség hogy Északon a nagyobb csaták közben és után fel fel tünnek a nekromanták ki tudja milyen célból. A dolog nagyon egyszerű.Rengeteg halott humanoid fekszik a csatamezőn akinek szabad életenergiája ott áramlik a csatamező fölött és amíg a papok a testet gyógyítják, és eltemetik a halottakat, megszentelik a földet, addig ők szépen begyüjtögetik a felesleges életenergiát amolyan minden mind1 alapon. Hiszen az energia nem vész el csak átalakul.

Mostanában olyan hírek is napvilágot láttak, mi szerint egy titkos, ám nagyhatalmú társaság azon munkálkodik, hogy visszaállítsa Cranta régi dicsőségét, és nekik a háborúk csatáiban felszabaduló többletenergiára van szükség. Ezzel a feltevéssel vág egybe az is hogy a 13. Zászlóháborúban a harcmezőn kószáló Dorani nekromanták egy csoportja összecsapott 3 idegennel akik eleddig ismeretlen mágiát alkalmaztak, majd amilyen nyomtalanul jöttek el is tüntek.A híreket persze senki nem erősítette meg…

Az élőhalottak és a feltámasztás: egy meglehetősen sarkallatos pontja a nekromanciának. Egy halott lelket testi maradványának birtokában fel lehet támasztani. Nos, ha valaki meghal és egy testbe börtönzik lelkét mint élőhalott a dolog viszonylag egyszerű: meg kell semmisíteni a testet vagy azt a mágiát ami a testben tartja a lelket és megkeresni eredeti porhüvelyét, majd egy olyan papot aki feltámasztja. Természetesen a pap ha nem tudja hogy élőhalott volt az áldozat az útmutatás varázslat közben rögtön kiderül. Ebben az esetben csak akkor támasztja fel a halottat az isten ha az annak a szolgálatában állt és az istennek megfelelő ügy végzése közben vesztette életét. Természetesen egy lelket feltámasztással nem lehet visszakényszeríteni az anyagi síkra ha ő nem akarja az isten nem támasztja fel. A másik út komplikáltabb: ha szerencsétlen embert úgy hal meg hogy kiszakítják testéből majd visszabörtönzik abba, illetve ha 66 perccel a halála után feltámasztják. Nos ilyenkor kérdéses hogy vajon ha elűzzük az élőhalottat, akkor utána a saját testébe ami már egyszer élőhalott volt vissza lehet-e húzni a lelket, feltámasztással. A válasz: nem.

Új élőhalottak

Csontváz Csontváz harcos
Ké:15 35
Té:5080
Vé:70120
Ép:30 60
Ame:immimm
Mme:immimm
Sebz:K102K6+4
osztály:tudattalan élőhalottua.
Int:nincsnincs
Tp:200 3500

Ez az élőhalott akkor keletkezik ha egy halott embert 3 hónap után de még egy éven belül feltámasztanak, és életében valamilyen ártó szándékú mágiát végzett, vagy abban segédkezett(nem feltétlenül mágiával). Maga a csontváz teljesen tudattalan, ezért mágia irányítása nélkül nem képes semmire. A csontváz mivel már mágikusnak minősül csak mágikus fegyverrel sebezhető és túlütéssel. Ezeken felül borzalmas jeges félelmet kelt az emberek szívében. Ennek a félelem aurának a hatása 10E. Mivel a csontozat kb a test felületének csak 1/3 madát tennék ki ezért a vágó fegyverek fele a szúró fegyverek 1/4 ed sebzést okoznak. A zúzó fegyverek azonban duplán sebeznek mivel egy csont szétmorzsolása harcképtelenné teheti a csontvázat. Olykor-olykor megesik hogy ha az alany aki csontvázzá válik életében valamilyen harcos hivatást űzött akkor tehetségét a csontváz(továbbiakban csontváz harcos) is “örökli”. Ekkor az értéke a fentiek szerint módosulnak. Az ilyen csontvázak meglehetősen ritkának számítanak, kb minden 20.(5%) ból lesz csontváz harcos.

Banshee

Ké:40
Té:85
Vé:130
Ép:35
Ame:imm
Mme:imm
seb:k10x2
osztály:lidérc
Intelligencia:átlagos
Tp:5000
Banshee-vá válik az az elf nő akit kegyetlenül, és rendkívül hosszú időn keresztül kínoztak halálra és ennek hatására kiszakadt a reinkarnáció körforgásából. Válogatás nélkül megtámad minden élőlényt aki látómezejébe kerül. Célja hogy éreztesse az élőkkel hogy milyen kínt szenvedett el és ezt az érzést megpróbálja az áldozatnak is átadni, mégpedig úgy hogy egy rendkívül éles sikolyt hallat, ami a sámánok halálsikoly varázslatának felel meg. Erőssége 6K10 Sp és 36E. A sikoly 1 körön keresztül hallatszik, és 30 méteres körzetben minden üveg tárgyat szilánkokra robbant. Ezt a támadási formát 5 körönként tudja bevetni. Mivel teste légies csak mágikus fegyver sebzi. A banshee folyamatosan lebeg és ha teheti akkor feljebb száll ha támadás éri és onnan sikolyával csap le áldozataira.

Leech

Ké:45
Té:125
Vé:140
Ép:60
Ame:imm
Mme:imm
Mp:100MP, papi: lélek: kárhozat,intő jel, halál:időtlen álom,halál szava, mérgezés, vérzés, holtak megelevenítése, varázslói nekromancia; boszorkánymesteri rontások, nekromancia
Pszi:60,Kyr metódus
seb:k10 v. fegyver szerint
Osztály:éji rém
Intelligencia:magas
Tp:változó,de min.12000

Leech olyan varázslókból (a nekromanta nem kínozza áldozatait, tehát belőle nem lesz, ez elsősorban halál jellemű varázslókra és boszorkánymesterekre vonatkozik) válik akik megszállottan kínozták az embereket, gyakorlatilag rajtuk kísérletezték ki a minél pusztítóbb kórságokat, varázslatokat. Magától értetődik hogy ezek a varázslók magas szintűek voltak azonban haláluk után némileg megcsappant az erejük. Yneven a Leech rendkívül ritka, éppen ezért maximum a rontásszektáknál, az elátkozott vidéken és rég elfeledett katakombákban találhat rájuk a botor halandó. Kinézetre leginkább egy félig rohadt tetemre hasonlít és általában díszes ruhafoszlányok ékszerek díszítik testét. Mivel maga a Leech is képes további élőhalottakat “előállítani” ezért 2K10 zombi, csontváz, gahul, izar, carnomak található meg körülötte vegyesen, akik természetesen minden parancsát teljesítik. Haláluk után életükben lángoló szadista hajlamaikat nem vesztik el, sőt mivel most már idejük jószerivel végtelen ezért újabb kórságokat fejlesztenek ki. Éppen ezért egy Leech eszköztárában mindig van K6/2 egyedi varázslat a felsoroltakon kívül. Ezeken felül életében elkészített varázstárgyait is magánál tartja. Ha fizikális támadását akarja használni akkor ellenfelére teszi kezét, és elszív 1-10 Ép t. Ezt csak akkor tudja megtenni ha van az áldozatnak csupasz bőrfelülete, tehát pl. egy teljes vértezetű emberrel szemben nem. Teste fekete halált terjeszt amelynek szintje 5. Aki megérinti, annak egészség prbt. Kell dobnia ellene.

Wraith, a halál hírnöke

Ké:50
Té:100
Vé:120
Ép:45
Ame:imm
Mme:imm
seb:k10+2
Pszi:50P
osztály: életerővel táplálkozó szellem
Intelligencia: kiemelkedő
Tp:15000
Kinézetre leginkább egy félbevágott, aszott, lebegő holttestre emlékeztet. Üres szemgödreiből a halál sötétsége árad, felsőtestét (legalábbis ami maradt belőle) szakadt papi vagy sámáni ruhadarab fedi, haja és körmei a halála után is tovább nőttek ezért hosszúak.
Olyan varázshasználókból válik akik valamilyen szertartásos halálmágiát végeztek életükben (pl papok temetési rituáléi, sámánok törzsi rituáléi) , és hivatásuk közben ráébredtek hogy a halál utáni élet egyetlen lehetséges módja ha élőhalottként, életerővel táplálkozva folytatják ténykedésüket, azonban már nem emberi lényként. Ez a gondolat annyira begyűrűzött tudatukba hogy haláluk után wraith-tá váltak, azonban asztráljuk teljesen eltorzult, csak egyetlen motiváció élteti őket, minél több életerőhöz jutni. Ezt pedig úgy teszik meg hogy megpróbálják kiszakítani a lélek egy darabját a testből, ezzel örökre kiszakítva a reinkarnáció körforgásából szerencsétlen áldozatukat. Támadásuk egy 60E-s asztrál-mentál csapás amit ha az illető elbukik 6+K3 ÉP sebzést szenved el. Ha Ép-i 3 alá esnek K6 hétre kómába esik, addig nem is gyógyul, utána is csak a szokott gyógyulás felével. A másik dolog ami különlegesen veszélyessé teszi, rendkívül magas intelligenciája. A Wraith ugyanis ha veszélyben érzi magát képes megszállni egy testet ha annak kisebb az akaraterő értéke(K6+14, érintenie kell az alanyt), ilyenkor a test elpusztulása után másik testet keres. Mivel a Wraith test nélküli formája 3. Fokon légies ezért csak mágikus fegyver sebzi, illetve csak ezzel védhető csapása. És ha ez még nem lenne elég 10 méteres környezetben 30E -s félelmet is kelt. Mondani is felesleges hogy milyen kevés ember találkozik ezekkel a teremtményekkel és még kevesebb aki túl is éli az affért.

Nekromanta varázstárgyak

Vámpírok tőre

Mp:120
Leginkább a rúnában közzétett Sahred tőre nevű varázslatra hasonlít, azonban az a különbség a két tárgy között hogy alkalmazója a megérintés pillanatában tágy-személy szimpátiába kerül.
A mágia képessé teszi alkalmazóját arra hogy a fegyverbe börtönzött tőr által sebzett áldozat életereje (a sebzés attól függ milyen lelket zárunk a tőrbe, tehát relative) a forgatóhoz vándoroljon át. A fegyveren egyébként egy lélekcsapda varázsjelet helyez el a varázsló majd megidéz egy életerővel táplálkozó szellemet, amit a jelbe börtönöz. Így a szellem éhsége megmarad azonban szabadulni nem tud a tárgyból. Mivel a varázslók rövid fegyvereket forgatnak általában, tőr, kés vagy valamilyen rövid fegyverből készül efféle mágikus tárgy. Értékei az átlagostól az alábbiakban térnek el:+2KÉ, +5TÉ, +5VÉ, +1 Sebzés.

A Feltámasztó

Mp:119
A Feltámasztó egy olyan tőr vagy rövid fegyver amivel egy embert megölve az feltámad és zombivá válik. A teremtmény mindig hűséges lesz gazdájához (nem a gyilkoshoz hanem a készítőhöz, vagy akit a készítő megnevez) és a feltámadás pillanatában kiadott parancsot követi haláláig. A tőr nem konzerválja a halott testét. Ezért az K6 hét alatt szétrohad, de utána megáll és leginkább az ott lerajzolt zombira fog hasonlítani. Ez eddig nem lenne olyan nagy dolog azonban hiányzik az élőhalottaknál megszokott hűség és halottmozgatás bélyeg, tehát az élőhalottat csak elpusztítása árán lehet megállítani. A tőr értékei:KÉ:10, TÉ:12, VÉ:12 Sebzése: K6+1.

Átvitel botja

MP:80
A nekromanták ezzel a varázsjellel saját botjukat szokták felruházni, ami általában egy hosszú csavart(dorani), vagy valamilyen koponyás(egyéb) bot. Akit ezzel a bottal érint a varázsló arra képes varázsolni, mintha egy érintés varázslatot alkalmazott volna ellenfelén, azonban a mágia a boton keresztül hat a kiszemelt áldozatra.

Vértőr

Mp:99
Ezt a tőrt úgy alkotják meg a nekromanták, hogy a kiszemelt fegyvert(általában tőr) ogárvérbe mártják majd a véres felületre karcolják a jelet. Hatására a tőrt forgató ereje megnő +2 vel, és akit megsebez a fegyver az vérzékeny lesz. Ennek az a hatása hogy a seb a szokásosnál is jobban vérzik és a fegyver sebzésének a felét minden körben újra elszenvedi, míg valaki be nem kötözi(legalább 4. Fokú sebgyógyítás,vagy 2 fokozatú szerint MF sebgyógyítás), vagy mágiával meg nem gyógyítja. Az áldozat akkor kerül nagy bajba ha a tőr forgatója ÉP-t sebez. Ilyenkor ugyanis körönként az egész sebzést még egyszer elszenvedi. A fenti bonusz sebzések természetesen sebenként értendőek.

Lélekzúzó

Mp:130
Sokban hasonlít a vámpírok tőrére, legalábbis a megalkotás mechanizmusában. Ebben az esetben azonban nem egy életerővel táplálkozó teremtményt hanem egy lidércet börtönzünk a tárgyba. Akit a tárgy megüt asztrális mágiallenállást tesz 35E ellen. Ha ezt elvéti a lidérc rázúdítja halála emlékeit, az életében látott borzalmakat. Ettől az áldozat katatóniás állapotba kerül a földön fetreng, vagy össze vissza csapkod fegyverével és a “lidérces” látomásokkal küzd K6 körön keresztül. Védője -50 nel lecsökken pszit, mágiát nem használhat, támadni nem támadhat. Értékei az átlagostól az alábbiakban térnek el +4KÉ,+10TÉ,+10VÉ,+2 Sebzés

Álomtőr

MP:139
A fegyver egy tőr amelynek a markolataba egy 30 karatos jáspist foglaltak.Akit ezzel a fegyverrel megsebeznek asztrális, majd mentális mágiallenállásra jogosult 40E ellen. Ha mindkettőt elvéti a lelke elalszik mint ha lélekaltatást és közömbösséget alkalmaztunk volna rajta. Az áldozat ahogy elvéti mágiaellenállásait menten összeesik és K6 órán keresztül így is marad vagy addig amíg legalább 1 FP sérülést el nem szenved. A testet lehet mozgatni, illetve bármit csinálni vele, amit egy ájultál lehetne, de sebzés hatására visszazökken eredeti állapotába.


Nekromanta varázslatok

Harmadik szem

Mana: 20MP
Táv: 20 méter sugarú gömb
Varázslási idő: 1 kör
Hatóidő: szint* perc
Ezzel a varázslattal a nekromanta láthatja egy 20 méter sugarú gömbben a föld alatt található, vagy éppen egyszerűen a szemének fizikálisan nem a látómezejébe eső testeket, csontvázakat. Ezzel a módszerrel azonnal meg tudja állapítani hogy az adott test alkalmas e valamilyen előhalottnak. Ha a zónáján belül több test is van, mindegyiknek a pontos helyét is meg tudja állapítani. Ha az adott test pl egy fal mögött van akkor is látja tehát, semmilyen tárgy takarása nem jelent akadályt.(Praktikus kis varázslat a hullavadászoknak)

Pillantás

Mana: 50MP
táv: az adott síkok egy 20 méteres sugarú szelete
Varázslási idő: 3 kör
Hatóidő: 1 szegmens
Roppant impozáns varázslata a nekromanta eszköztárának. Lényege hogy a nekromanta az elsődleges anyagi síkok és a melette (felette, alatta) elhelyezkedő síkokon megpillanthatja az ott tartózkodó entitánsokat(csak élőhalottak). Fontos hogy magából a síkból semmit nem lát, pusztán az ott megjelenő élőhalottakat. A pillantás egy szegmense alatt a látott élőhalottakról minden információ a birtokába jut. A varázslat kellemetlen mellékhatása, hogy ezt a pillantást az élőhalottak is megérzik (olyan mint a tengeralattjáróknál az aktív szonár) és általában erre ellenségesen reagálnak.

Közös tudat

Mana: 18MP
Táv: végtelen
Varázslási idő: 3 perc
Hatóidő: a jel megtöréséig
A varázslat lényege, hogy a készítő saját élőhalottjával egy mentál fonálhoz hasonló kapcsolatot hoz létre. Így bármilyen parancsot adhat az élőhalottnak, és az élőhalott képes is érzékelni a varázsló érzékszervein keresztűl. A varázslatnak éppen az a lényege hogy, nem számít a távolság. Hátulütője viszont az hogy a varázsló nem lát teremtménye érzékszerveivel, tehát csak más varázslatokkal együtt alkalmazva van értelme. Ezen kívül egy tapasztalt mentalista a mentál fonálhoz hasonlóan követni tudja a fonalat a varázslóig így annak kiléte is könnyen felfedhető. A varázsjelet az élőhalott tarkójára kell írni, megtöréséig aktív a varázslat.

Kollektív tudat

Mana: (igaz:18*alany)
Táv: végtelen
Varázslási idő: 3 perc*alany
Hatóidő: jelek megtöréséig
Az előbbi varázslat továbbfejlesztett változata. Lényege hogy az élőhalottak sorban egymáshoz vannak kötve és egymás érzékeit használhatják, így a varázsló kiadhat egy parancsot amelyet az összes élőhalott végrehajt, annak ellenére hogy teljesen más helyen tartózkodnak. A varázslat a többi részletben megegyezik a Közös tudat nevű varázslattal.

Élőhalott érzékek

Mana: 20MP
Táv: végtelen
Var. idő: 2 perc
Hatóidő: jel megtöréséig
A varázsló használhatja egy általa kreált, vagy uralma alatt tartott élőhalott érzékeit, amelyek azonban fele a gazdájának(értelemszerűen ha nem ember a gazda akkor még így is kielégítőek). Meg kell jegyezni hogy sohasem az élőhalott érzékel hanem a varázsló éppen ezért mindig az ő értékeinek a fele számít. Csak olyan teremtményre mondható amelyik még rendelkezik az adott szervvel (pl csontvázra nem). A varázsló egyszerre a saját érzékein kívül még két élőhalottét használhatja de ilyenkor saját érzékei is feleződnek. A váltogatás az élőhalottak között csak a pillanat műve így 1 szegmensen bellül végigpásztázhat mindhárom élőhalott érzékszerveivel.

Rothadás

Mana: 1MP/3Kg
Táv: zóna
Var. idő: 2 kör
Hatóidő: végleges
A varázslat arra szolgál hogy a már halott tetemeket eltüntesse a mágia alkalmazója. A varázslat meglehetősen látványos bár túl sok haszna nincsen. A varázsló rámutat célpontjára ami kb 5 kör alatt gyors rothadásnak indul majd elporlik. Mágia mozgatta testekre nem hat a varázslat tehát ilyen módon nem lehet élőhalottakat elpusztítani.

Bűz

Mana: 20MP,10MP +1E
Táv: zónán bellüli 5m átmérőjű kör
Erősség: 4
Var.idő: 4 szegmens
Hatóidő: TSZ*1kör
Ellenállás: egs. próba
A nekromanta átható bűzt képes teremteni a zónáján belüli 5 méter átmérőjű körben. A kör középpontját mindig ő határozza meg. A szag kb 10* erősebb mint egy bomlásnak indult tetem és az orrfacsaró bűz hányingert, émelygést okoz minden lényben aki a körbe kerül és ez alól a varázsló sem kivétel. Aki a bűz körbe kerül egs. próbát dob mint ha mérgezés érte volna a varázslat E je ellen mint méregszint. Siker esetén minden harcértéke 10 el csökken, sikertelenség esetén a rosszullét módosítói érvényesülnek rá k6 körig. Ha az áldozat valamilyen okból kifolyólag maszkot, vagy sálat visel arca előtt ami eltakarja légzőszervét, akkor a varázslat E-je 2 vel kissebbnek minősül. Nem hat olyan lényekre akik immunisak a mérgekre vagy egyáltalán nincs szaglószervük(pl démonok, élőhalottak, anyagtalan masszák), viszont fokozottan hat azokra akiknek az embernél kifinomultabb, vagy több szaglószervvel rendelkeznek(pl az állatok egy része, a “csupa orr,száj” lények mint a Ymorre vagy az Aquirok egy része, stb.). Ezen teremtmények ellen a varázslat E je kettővel magasabbnal minősül.

Életerő hullám

Mana: 10MP
Táv: zóna
Erősség: vált.
Var. idő: 1 szegmens
Hatóidő: azonnali
Levédés: nincs
Ez egy meglepő varázslata a nekromantáknak. Csak végszükség esetén használják amolyan utolsó mentsvárként mivel meglehetősen destruktív jellegű. A varázsló csak abban az esetben alkalmazza a varázslatot ha már nem lát más kiutat. Mivel az életerőt nem csak elszívni lehet hanem kibocsájtani is a varázsló saját fp-it használja fel ellenfele elpusztítására. Lényege hogy az összes Fp-t átalakítja nyers energiává amelyet áldozata felé lövell. A varázslat sebzése annyi FP amennyi a varázslónak pillanatnyilag volt, de az FP-k elfogytával az ÉP-ket is lezabálja. A varázslónak mindig max. fpjét kell felhasználnia a varázslathoz, ami után k6 órára elájul és ebből csak ép sebzéssel lehet kibillenteni. A VÉ-je ilyenkor 0, minden támadás automatikusan túlütésnek minősül. A varázslat cé-je 50, és leginkább egy fénnyalábra hasonlít amelyet fehér villámok ölelnek körül.

A rettegés aurája

Mana: 23MP
Erősség: 15 E
Táv: zóna
Var.idő: 3 szegmens
Ható idő: K6+TSZ kör
Levédés: asztrál
A varázsló az élőhalottak által keltett félelemhez hasonló rettegést kelthet más teremtményekben A rettegés nem természetes félelem ezért az áldozatok fejvesztve menekülni kezdenek, azonban nem éreznek gyűlöletet sem utálatot egyszerűen nem akarnak a karakter mellett maradni. Ideális varázslat pl. az ivók kiürítésére vagy a felesleges személyek eltávolítására. A varázsló eldöntheti ki irányában sugározza a félelmet, az alanyok akkor sem fogják megtudni kitől félnek de minél messzebb akarnak jutni a helytől. Aki pszi pajzsokkal rendelkezik és nem véti el asztrális me jét rögtön megérzi ki sugározza a félelmet, illetve a varázshasználók (varázsló főkaszt), még akkor is ha különben elvétenék a mágiaellenállásukat.

Idegen bőr

Mana: 35MP
Táv: érintés
Erösség: végtelen
var.idő: 2 óra
ható idő: végleges
Ezzel a varázslattal egy homonkuluszt vagy élőhalottat lehet új külsővel felruházni, mégpedig oly módon hogy egy nemrég halott(max fél napos) tetemről a bőrt lenyúzva az élőhalottra “szabhatjuk” azt. Ennek feltétele a meglévő segédeszközök és egy viszonylag felszereltebb laboratórium v hullaház(a bonceszközöket be lehet szerezni kb 5 aranyért). Azt tudni kell hogy a nekromanták soha nem végeznek nyúzást élő állaton vagy emberen, csakis kizárólag tetemről húzható le a bőre. Ha élő teremtménnyel próbálkozna a varázslat létre sem jön. A lenyúzott bőr egyébiránt hasonul az áldozat izmaival, testrészeivel, így pl grimaszokat is vághat új külsejével.
Az áldozatnak és az élőhalottnak nem kell ugyanolyannak lennie de megközelítőleg hasonlónak kell lennie testfelépítésben, magasságban stb. Pl egy emberre rászabható egy ork bőre de egy törpéé már nem(minden esetben a KM dönti el hogy lehet-e vagy sem).
Játéktechnikai megyjegyzés: Néhány vallás meglehetősen nehezen fogadja be a boncolást néhány pedig egyenesen tűzzel, vassal írtja, nem beszélve az ilyen fajta halottgyalázásról. Ezért a nekromanták mindig titokban és nagy körültekintéssel alkalmazzák ezt a mágiaformát, ugyanis lebukásuk esetén az életükkel fizetnek érte.

Szentségtelen teremtés

Mana: 60MP től 150 MP ig
Ható idő: Végleges
Erősség:végtelen
Var. idő: lásd a leírást,1héttől több hónapig
Hatalmas erejű varázslat ami a nekromancia egyik csúcsát jelenti. Lényege hogy a nekromanta egy humanoid testét homonkulsz alakban képes elkészíteni. Ebben még semmi rendkívüli nem lenne azonban a testet képes kiegészíteni további szervekkel, végtagokkal is. Ennek hatására maga a felépítés is megváltozhat. Pl egy homonkulusz akinek 4 keze van és két szíve már egészen érdekes mechanizmus alapján készülhet, de életképes lehet. A varázslás manaigénye a fenti értékek között változhat, és az időtartalom pedig a megformázandó testtől. Magához a varázslathoz egy jól felszererlt labor és “anyag” kell, aminek beszerzése a varázsló pénztárcáját terheli(min. 100 arany). A varázslat felveti a kérdést hogy lehet-e keresztezni több fajt is ily módon vagy csak egy adott fajt lehet megtoldani további szervekkel. A válasz a kérdésre igen. Azonban ez már túl terjed a nekromancia 5. fokán(6. Fokú ismerőit valószinűleg a Kobrák soraiban kéne keresnünk akik ember démon hibrideket hoznak létre(Vulaghar), vagy pedig az írott történelemben valószínüleg Orwella teremtményei között(káoszlények). A lehetőségek tárháza végtelen, a keresztezendő fajok és ezeknek különböző válfajai között azonban az egyed koránt sem biztos hogy életképes lenne ezen kívül lehet hogy szervezete nem bírná elviselni a testére nehezedő nyomást(pl a vérkeringés a több szivet,az emberi vállizületek a medve kart, satöbbi). Egyébiránt az ilyen teremtményekbe ha a lélek kerül ki tudja mire képesek, hiszen a képességeik gyakorlatilag semmilyen határt nem súrolnak, mágiatudásuk pedig csak a beleidézett lélektől függenek. Egy ilyen lény Ynevre engedésére biztos felfigyelnének a Ynevi hatalmasságok ha az a legkisebb feltűnést is keltené. Ynevre kerülése körülbelül olyan horderejű mint amikor egy démonurat, vagy herceget idéznek Ynev elsődleges anyagi síkjára.

Regeneráció

Mana: lásd a leírást
Erősség: 50
Táv: érintés
Var.idő: mp*1 szegmens
Ható idő: végleges

Képes egy élő szervezettel rendelkező homonkuluszt a regeneráció képességével felruházni. Ahogy a homonkulusz teste sérülést kap, a test látványos és gyors gyógyulásnak indul, és pár óra alatt a régi test alakját veszi fel újra. A regeneráció sebességét az alábbi módon számíthatjuk ki: 1ÉP-t regenerálódik 12óra/a 8MP számszorosával. Ez azt jelenti hogy 8MPért 12óra,16MP ért 6 óra, 24MP ért 3 óra, 32MP ért1.5 óra, 40MP ért 45 perc, és így tovább de max.80MP/1perc időtartamig(a tört számokat lefelé kell kerekíteni).A gyors gyógyulás miatt a szervezetet élelemmel kell ellátni ami a napi élelem akár 10* ese is lehet(vagyis pl napi 20-30 adag húst eszik csóri homonkulusz).

Védelmező Gömb

Mana: 35
Erősség: 5
Táv: érintés
Var.idő: 1k.
Hat.idő: TSZ*1kör

Egy halvány 3 méter átmérőjű fekete gömb jelenik meg a varázsló körül ami nem engedi közel a tudattalan élőholtakat és az éji rémeket. A kóborló dögökre és a vérivó élőhalottakra is hatással van, nekik összes harcértékük 10 el csökken. A gömb nem élőhalottól, vagy élőhalott által használt mágiától nem véd. A gömb nem alkalmas arra hogy egy élőhalottat sarokba szorítsunk vagy pl. leszorítsuk a hídról. A gömb a varázslóval együtt mozog, és bellűlről kiütni, mágiát használni és bármilyen hajító vagy lőfegyvert használni lehet.

Nagyobb Fajta Védelmező Gömb

Mana: 70
Erősség: 15
Táv: érintés
var.idő: 1 kör
Hat.idő: Tsz*1 kör

Ez egy kívülről nézve ébenfeketén csillogó gömböt hoz létre a varázsló 5 méter átmérőjű környezetében. Az élőhalottak a gömbön belül 6K6 SP-t sebződnek körönként, és a gömbből szabadon ki be mozoghatnak. De mivel a varázsló is mozoghat a gömbbel együtt ezért “ráhúzhatja azt az élőhalottakra” . Az élőhalottak a gömbön belül csak akkor tudnak varázsolni ha a varázslat E je meghaladja a gömbét. Ilyenkor maradéktalanul kifejti a hatását. Azonban ha a mágia kívülről jön akkor kifejti a hatását de annyi E vel csökken amennyi a gömb E je.

Tükrözés

Mana: 50
Erősség: 10
var.idő: 2 kör
Táv: érintés
Hat.idő: Tsz +2*1 perc

Ez a mágiaforma védelmet nyújt minden olyan varázslat ellen ami közvetlen halált okozna a célponton. A mágia a varázsló zónáján belül véletlenszerűen áttükrözi egy másik alanyra a neki szánt varázslatot. Az alanyt sohasem a varázsló választja, hanem véletlenszerűen dobandó ki, mindig a zónán belül tartózkodó személyek, vagy állatok között, azonban ebbe a varázsló nem tartozik bele. Meg kell még jegyezni hogy csak értelmes lényre, állatra, szörnyre, élőhalottakra, démonokra és egyéb hasonló(Km decision) lényekre hat, tehát erdőben állva pl. egy bokorra nem lehet tükrözni a varázslatot annak ellenére hogy az is élőlény. Ez a mágiaforma az alábbi varázslatok ellen nyújt védelmet: papi: halál dala, időtlen álom, a halál szava , lélekcsapda, mérgezés boszorkánymesteri: rontások. A közvetett halálnemek ellen mint pl a tűzcsóva által kiváltott égési sérülések okozta halál ellen nem véd. A varázstárgyak ilyen jellegű képességeit nem lehet áttükrözni viszont a varázslat véd ellene. A fent említett varázslatokkal felruházott tárgyak csak akkor fejtik ki hatásukat ha a hatóidőn túl hatnának. Pl egy szívbénítás ami egy perc alatt megölné az áldozatot nem fog hatni ha a varázslat ható ideje hosszabb. Az élőholtak speciális képességei ez esetben varázstárgyaknak minősülnek.

Halottak Újraalkotása

Mana: 80 MP v. speciális
Erősség: 30
Táv: érintés
Var. idő: fél óra vagy spec.
Hat. Idő: végleges
Ezzel a varázslattal lehet az elvesztett Ép ket visszaadni egy élőhalottnak. A varázslat gyakorlatilag újra rendezi a csontvázszerkezetet a szöveteket olyanara mint amilyen az élőhalott a megidézés pillanatában volt. Mana költség 2 MP/1ÉP és annyi szegmens ahány mana. A másik alkalmazási módszere az hogy a már elpusztult élőhalottra alkalmazzuk aki újra feltámad és a halál előtti állapotba kerül vissza. Ezt az alkalmazási módot a halál utáni 66(vagy legyen 666?hehe) percben meg kell tenni, mivel ilyenkor még a lélek – ha az élőhalott rendelkezett ilyennel – nem távozott teljesen és azonnal visszatér. Ha a 66. perc után tesszük meg akkor mentális mágiaellenállásra jogosult, és ha elvéti akkor visszatér, ha nem akkor visszakerül az örök körforgásba. Erősíteni 5 MP/1E vel lehet.

Lebegés

Mana: 30 MP
Erősség: 10
Táv: érintés
Var.idő: 1 kör
Hat. Idő: K6 perc
A varázslat igazából az élőhalottak azon képességét másolja le hogy légies alakban képesek lebegni, vagyis inkább repülni. A varázsló is megteheti ezt, bár ő nem válik légiessé. A sebessége 6m/s(kb.20km/h). Hatótáv beli korlátozás nincsen, sem magasságban sem távolságban. Lebegés közben a varázslónak koncentrálnia kell, így mágiát nem, de pszit használhat. Amint megáll egy stabil ponton, már nem kell koncentrálnia így varázsolhat de a lebegés sem törik meg .

Árnyalak

Mana: 1MP/2%
Erősség: 7
Táv: 1 személy
Var.idő: 1 szeg.
Hat.idő: K6+TSZ/2 perc
A varázslat a nekromanta árnyékait nyújtja meg mintha csak fekete lepel borítaná be, vagy egy lidérc venné körül. A varázslat elsütéséhez valamennyire árnyékban kell állni, de az is elég ha egy tárgy kisebb nagyobb árnyékot vet 3 méteren belül; a tárgy árnyékának megnyújtása is elég. Ekkor a varázsló megnövelheti rejtőzködés képességét max 50% al. Ehhez nem előfeltétel a rejtőzködés ismerete.(ezt azért irtam ide,mert ha előfeltétel lenne, akkor minden játékos 1 KP t elköltene rá.Esetleg köztes megoldás,hogy annyival lehet növelni a lopakodás képességet maximum,amennyi az alapszázalékka a karakternek)

Szellem Kezek

Mana: 16
Erősség: 1
Táv: zóna
Var. idő: 5.szegmens
Hat. idő: 3 kör
Az áldozatot szellem kezek ragadják meg melyek megpróbálják meggátolni a mozgását lefogva őt. Az áldozat erőpróbára jogosult, annyi mínuszal amennyi a varázslat E-je -1. Ha elbukja akkora harc helyhez kötve módosítói érvényesek rá. A varázslat E je 6MP-nként növelhető.

Temetői köd

Mana: 15
Erősség: 3
Táv: zóna
Var. idő: 3 szeg.
Hat. idő: 5 kör
A varázsló zónáján belül egy 10 méter átmérőjű gömbben sűrű köd jelenik meg, amiben alig lehet látni és fullasztó lélegezni. Leginkább a temetők fölötti reggeli ködre hasonlit. Annak akinek nincsen legalább AF vakharca az alábbi módosítókkal harcol a ködben -5Ké,-10Té,-15Vé,-30Cé. Mágia szétoszlatásával, vagy destrukcióval lehet semlegesíteni. Szél nem fújja el a mágikus ködöt.

Élőholtak birtoka

Mana: 66MP
Erősség: 40
Táv: zóna
var.idő: 3 kör
Hat.idő: maradandó
Fertőzött terület : TSZ*2 méter oldalú kocka
A nekromanta kijelölhet egy helyet amit élőhalott birtokká tehet. Ezen a területen a varázslat végezte után az állatok menekülni kezdenek, megvadulnak és igyekeznek kijutni az adott területröl. Ahogy kijutottak a félelmük rögtön elmúlik, mint ha mi sem történt volna. Az igazi hatás azonban csak az éjszaka eljövetelével mutatkozik meg. A házban kopogások, padlórecsegés, ujjdobolás hallatszik első éjszaka. Második éjjel már suttogás és nyögések is belevegyülnek a zajokba. Harmadik éjszaka éles sikolyok, hörgések fűszerezik meg az éjszakai neszeket. 4 napra dulakodás zajai, verekedések, csonttörések hangjai kínozzák az ott tartózkodókat. 5 napra eluralkodik a pokol: a könnyebb tárgyak a levegőbe emelkednek, az ajtók és ablakok kicsapódnak, az üvegek betörnek, és lihegés, nyálcsöpögés, farkasüvöltés hallatszik a házban, majd vörös szemek jelennek meg a sötét sarkokban. Ennek pszihológiai hatása naponként 15E-s asztrális támadás. Aki elvéti őrjöngve menekül a házból. Aki erre képtelen az az éjszaka végére megőrül. A hangok csak a területen belül hallatszanak, éppen ezért a külvilág számára a házban semmi sem változik A papok által alkalmazott átokűzés eltávolítja a varázslatot, azonban a destrukcióval és más kasztok átokűzésével nem távolítható el.

Halotti pernye

Mana: 22
Erősség: 4
Táv: zóna
var.idő: 3 szegmens
Hat.idő: ásd. a leírást
A mágikus szavak kimondása után a varázsló kezében egy kupac hamu jelenik meg, amelyet egy választott ellenfelére fújhat. Az elfújt hamu távolsága max zóna szélének távolsága. Akire a varázsló a hamut ráfujja, egészség próbát dob a varázslat szintje, mint méreg ellen. Ha elvéti K6+2 körön keresztül köhögni, fulladozni kezd, aminek hatására K6 fp-t veszít és az émelygés módosítói vonatkoznak rá. Sikeres egészség próba esetén csak a fenti sebzést szenvedi el. A varázslat 4 manapontonként 1 E vel erősíthető.Szél nem befolyásolja.

FAI NEKROMANTA VARÁZSLATAI

Ezeket a varázslatokat Fai barátom csinálta,nekem semmi közöm hozzá,de azért idefűztem őket,innetől őt terheli a felelősség

Boszokánymesteri varázslatokból ezeket tudja alkalmazni a nekromanta: Holtak nyelve, Életerő szívás/rablás

Életerő begyüjtése (átdolgozott BM varázslat; ezen túl a BM is így gyűjti)

mana: 11
Erősség: 1
Var.idő: 2 sz.
Hatótáv: érintés
Ugyanaz mint a boszorkánymesteri varázslat(a boszorkánymesterre is az alábbi értékek vonatkoznak), ám feltételezem a számokat elnyomták mert irreálisan gyengére sikeredett a varázslat.A továbbiakban az alábbiak szerint módosulnak az értékek: 2K10 SP-t sebez, 1FP-ért 1MP, 1ÉP-ért 4MP-t kap a varázsló (már hogyha használja az áramoltatást). 6FP elvesztése után veszít 1ÉP-t az áldozat.

Halálos pillantás

Mana: 8
Táv: zóna
Var. idő: 2 sz.
Hat. idő: TSZ*2 kör
A varázsló a zónáján bellül rápillanthat egy áldozatra aki képtelen elvenni a tekintetét a nekromantától.A nézés következtében hasogató fejfájást érez és K6 fp-t veszit.Körönként dobhat akaraterő próbát, hogy sikerül e kiszabadulnia a kellemetlen helyzetből.Ha sikeres a próba a varázslat megszakad..

Láthatatlanság élőholtakkal szemben

Mana: 10/20
Táv: 5
Var. idő: 2 sz
Táv: érintés
Hatóidő: 2kör/szint
A varázsló láthatatlanná válik a tudat nélküli(10MP), vagy minden élőhalottal szemben(20MP). Mágia segítségével észrevehetik, ha annak nagyobb az erősítése, mint ezen varázslaté.. A varázslat ereje 2MP befektetésével 1 E-vel növelhető.

Destroy Undead(Élőhalottak elpusztítása de annyira triviális a név hogy nem volt szivem megváltoztatni)

Mana: 8MP
Táv: Érintés(támadó dobás puszta kézzel)
Var. idő: 1 sz.
Ha a varázsló megérint egy tudattalan élőholtat, és használja ezt a varázslatot, az élőhalott porrá omlik.

Turn Undead(Élőhalottak elpusztítása de annyira triviális a név hogy nem volt szivem megváltoztatni)

Mana: 60MP
Táv: zóna
Var. idő: 1 sz.
A varázsló zónájában az összes tudattalan élőholt és éji rém porrá omlik, a kóborló dögök 20%, a vérivó élőhalottak 10%(királyvámpír nem) eséllyel hasonló véget érnek. A többi(a vámpírkirály is) fejvesztve menekül, minél távolabb a varázslótól.

Test Teremtés

Mana: 10MP
Var. idő: zóna
Hatóidő: végleges
Ha a varázsló a zónájában viszonylag ép csontváz van, képes feléleszteni. Az egykor élő anyag még hordozza magában az élet lenyomatát, ezért átformázott csontvázra a varázslat nem alkalmazható. A varázsló nem tesz mást, mint csatornát nyit a negatív elemi síkra, s ezzel energiával tölti fel azt az “üreget” ahol régen az élet lakozott. Ez a lény még nem élőhalott, gyakorlatilag csak egy speciális test.

Élőhalott teremtés

Mana: 15 MP
Var. idő: 3 kör
Hatóidő: végleges
Táv: zóna
Az előző varázslathoz hozzáfűzhető mozaik. A negatív energiával feltöltött testhez a varázsló egy torz asztrális árnyékot idézhet, ami nem más mint vak hűség teremtője felé, és olthatatlan gyűlölet, de mivel csak egy árny, személyes aurát nem sugároz, így a teremtmény alanya a term. Anyagok mágiájának.

Halottirányítás bélyege

Mana: 50MP
Var. idő: 3 kör
Hatóidő: végleges
Táv: -
Tudattalan élőholtra, vagy emberre írják a bélyeget, s az a varázsló zónájában van, a transzállapot segítségével képes lesz beleköltözni. Ember esetén csak akkor tudja irányítani ha nagyobb az akaratereje, vagy az beleegyezik. A varázsló zónája a régi test körül marad, így ha varázsolni akar kénytelen a testre egy zóna varázsjelet rajzolni. A varázsló így szabadon mozoghat új testével, a régi testével elveszíti a kapcsolatát. Ha eltávolodik a zónából, 2 körig tart visszajutnia, s K6 körig kába lesz. Ha közben megölik eredeti testét akkor sorry. Új testét teljesen érzi, vagyis ha élőhalott volt, nem fog fájdalmat érezni, de ha a test erre képes volt, akkor igen. Ha új testét megölik, a varázsló kómába esik K6 órára.


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.rpg.hu/iras/mutat.php?id=2112]
A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához