LFG.HU

taverna
San
humorkaCimkek

Kvantumfluktuáció. Felfúvódás. Tágulás. Erõs kölcsönhatás. Részecske-antirészecske annihiláció. Deutérium- és héliumképzõdés. Sûrûségperturbációk. Rekombináció. Feketetest-sugárzás. Lokális kontrakció. Klaszterképzõdés. Reionizáció? Heves relaxáció. Virializáció. Torzított galaxisképzõdés? Turbulens fragmentáció. Kontrakció. Ionizáció. Kompresszió. Áttetszõ hidrogén. Tömeges csillagképzõdés. Deutérium-fúzió. Hidrogénfúzió. Hidrogénkifogyás. Magkontrakció. Buroktágulás. Héliumfúzió. Szén-, oxigén- és szilíciumfúzió. Vasképzõdés. Implózió. Szupernóva-robbanás. Fémek injektálása. Csillagképzõdés. Szupernóva-robbanások. Csillagképzõdés. Kondenzáció. Planetezimális akkréció. Bolygódifferenciálódás. Kéregszilárdulás. Illékony gázok elpárolgása. Vízkondenzáció. Víz disszociáció. Ózonképzõdés. Ultraibolya abszorpció. Fotoszintetizáló egysejtû szervezetek. Oxidáció. Mutáció. Természetes kiválasztódás és evolúció. Légzés. Sejtdifferenciálódás. Ivaros reprodukció. Fosszilizáció. Szárazföldi élõlények. Dinoszaurusz-kihalás. Emlõsök elterjedése. Eljegesedés. A Homo sapiens megjelenése. Állatok háziasítása. Élelemfölösleg-termelés. Civilizáció! Innováció. Földrajzi felfedezések. Vallás. Hadakozó nemzetek. Birodalmak létrejötte és felbomlása. Földrajzi felfedezések. Gyarmatosítás. Adóztatás képviselet nélkül. Forradalom. Alkotmány. Választás. Terjeszkedés. Iparosítás. Lázadás. Egyenjogusítási Proklamáció. Találmányok. Tömegtermelés. Urbanizáció. Bevándorlás. Világégés. Népszövetség. Választójog-kiterjesztés. Válság. Világégés. Maghasadásos robbantások. ENSZ. Ûrkutatás. Merényletek. Holdutazások. Beletörõdés. Számítógépesítés. Világkereskedelmi Szervezet. Terrorizmus. Az Internet térhódítása. Újraegyesítés. Felbomlás. A World-Wide Web létrehozása. Megfogalmazás. Extrapoláció?

Copyright 1996,1997 by Eric Schulman

Hungarian translation by Válas György (valas@omk.omikk.hu).


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://members.bellatlantic.net/~vze3fs8i/hist/histcom.html]
A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához