LFG.HU

Hoild
ismertetőCimkek

http://lfg.hu/wp-content/uploads/2014/12/81161.jpg“A 4. Világmodell neve legyen Utopia Magna.
A tökéletes várost pedig hívják Perfectopolisnak.
A tökéletes város lakosainak száma ne legyen sem több,
sem kevesebb kétezernél.”
- GWANDAL

Milyen az ideális társadalmi és kormányzási forma? Hogyan lehetne egyensúlyba állítani az egyéni szabadságot a közösség érdekeivel, a jogokat a kötelességekkel? Utópiák, antiutópiák, és disztópiák: mind e kérdésekre adnak jó vagy rossz válaszokat. Szentmihályi Szabó Péter 1983-as kisregénye, az A tökéletes változat több egymást követő, egymásból fakadó állapotot mutat be és tárgyal, az emberiség jövőjébe kivetítve. A cselekmény a térben és/vagy időben elkülönülő történetszálak között ügyesen ugrálva, fokozatosan bontja ki az egyes szálakat, valamint azoknak egymáshoz való ok-okozati kapcsolódását.

A Világállam

“A házi őrizet a Világállam alkotmányával ellentétben állott, de amióta Carleton elnök életre hívta a Biztonsági Szolgálatot, a világpolgárok jogait és kötelességeit tartalmazó Alkotmány is egy lett a sok felesleges dokumentum közül, amely az emberi hiszékenységet és tehetetlenséget példázza. Gwandal egykori mestere és később haláláig barátja, az agg törvénytudós, Minney professzor szokta mondogatni bizalmas körben: az alkotmánytörténet elemzése során ráébredtem, minél magasztosabb elveket szögez le egy nép alaptörvénye, annál valószínűbb, hogy az a nép nagy nyomorúságban és szolgaságban élt. Az alkotmányok története – a képmutatás históriája…”

Nem Gwandal a főhős, mégis ő a kisregény legfontosabb szereplője – egy, a Világállamot kritizáló, társadalommodelleket felállító tudós, aki az úgynevezett számítógépes szociológia úttörője. A Világtanács szerepe eltolódott a “mit kell csinálni az embereknek” típusú kormányzástól a “mit nem szabad csinálni az embereknek” felé, melyet Gwandal találóan negatív kormányzási formának nevezett el. Szerintem az ő alakjában a szerző saját magát helyezi el és személyesíti meg a történetben.

Szentmihályi több, mint harminc évvel ezelőtt úgy látta, hogy világunk a globalizáció és sablonos “nyugatidemokráciásítás” felé tart, kezdettől fogva tekintet nélkül az etnikai-nemzetiségi eltérésekre és törekvésekre, majd idővel már az alapvető emberi szabadságjogokra se. Jóslatának egyes részletei egybevágnak a valós történésekkel és trendekkel, más esetekben tévedett, pl. a Szovjetuniónak az angolszász világrenddel való egybeolvadását, valamint az eszperantónak, és az oroszt az angollal ötvöző “runglish” hibridnyelvnek a globális bevezetését illetően. Kisregényében az erőszakos egységesítési téboly még erőszakosabb különválási törekvéseket vált ki a föld több pontján, végül az egész kísérlet – mint azt Gwandal előre kiszámította – teljes világégéshez vezet.

A Satanas

A haladó szellemű Világállam formálisan eltörölte a halálbüntetést, ezért a legsúlyosabb bűnelkövetőket – így a másként gondolkodókat is – úgymond “kiközösítik” csupán. Ezt úgy kell érteni, hogy leselejtezett űrszondákba zárva, öt évi élelemmel felszerelve kilövik az efféléket az űrbe, és amennyiben vissza próbálnának térni a társadalomba, azonnal megsemmisítik őket. Gwandal sem kerülheti el a “kiközösítést”, ám tudja, hogy a száműzötteknek egy főleg tudósokból álló csoportja tartózkodik a Pluto Satanas nevű holdjának közelében, így ő is arra veszi az irányt.

A kisregény történetszálainak mindegyike érdekes, ám ez közülük a leginkább gondolatébresztő, ugyanis Gwandal ekkor alkotja meg legfontosabb műveit, a Világmodell 4. változatát, az Új Bibliát, valamint az úgynevezett Kurátoroknak – a saját utódjainak – szánt titkos záradékot. A szövegben ezekből számos kiemelt részlet, valamint összefoglaló olvasható.

A Hatos Bunker törzs

A törzs nevének jelentését már a tagjai sem ismerik. Még az Emlékezőnek is csak sejtései vannak ezt illetőleg, de az olyan ősi szavakkal, mint a “marsbázis”, már ő sem tud mit kezdeni, ám ezeknek a szavaknak a generációról-generációra továbbadása az Emlékezők fő feladata. A kisregény főhőse az e történetszálban bemutatott Omer. Egy kíváncsi, fiatal és egészséges vadász, akit az előző Emlékező saját utódjául választott. A túlélők csoportjai közül a Hatos Bunker törzs tagjai a legegészségesebbek mind testi, mind lelki értelemben, főleg ha a Légzsilip törzsről leírtakkal hasonlítjuk össze őket, hogy a Radar törzs kannibál, torz, kétfejű mutánsainak viselt dolgait meg se említsem. Aztán ott vannak még a rejtélyes “Lények” is, melyek időről időre, perzselő lángnyelveken ülve szelik át az égboltot, néha pedig elragadnak valakit a törzsbeliek közül, és még az Emlékező se tudja értelmezni szándékaikat s cselekedeteiket.

Perfectopolis

“Utopia Magnában csak felnőtt korú polgárok lesznek, ezért testükkel szabadon rendelkeznek, s nem szükséges példát mutatniuk a náluk fiatalabbak számára. S mivel a szexuális tevékenységből gyermek nem származhat, nincs és nem is lehet semmiféle tiltó rendelkezés több- vagy egynemű egyének szexuális tevékenységére vonatkozólag, sőt kívánatos, hogy az állampolgárok készségesen egymás segítségére siessenek, ha az egyszerű örömszerzés bármilyen módjában rájuk esnék a választás.”

A “választás” leplezhetetlen jelzésére a polgárok karpereceiben található, élénk zöld színnel világító érzékelő szolgál, a teljes transzparencia nevében. A “szabad rendelkezés” elősegítésére pedig a fent leírtak kötelező, törvényi hatálya. Ilyesfajta vezérelvek mentén kínál a 4. Világmodel tökéletes megoldást a korábbi Világállam zsarnokságára…

A fordított Noé

A történetszálak közt térben és időben ugrálva haladó kisregény a befejező részben egybeköti azokat, de a cselekmény lezárása sajnos elégedetlenségre ad okot. Csak kisebb mértékben amiatt, hogy elkapkodottan torkollik a szerző által kigondolt végkifejletbe. Leginkább azért, mert az igencsak gondolatébresztő tartalom végéről hiányzik egy magvas, szerzői végkövetkeztetés. Ennek oka és indoka az lehet, hogy SzSzP mindössze 38 évesen írta e regényét. Így nem is meglepő ez a hiányosság: bár a tehetségéhez kétség sem férhet, életkorához képest itt túl súlyos gondolatokkal és témával kelt birokra – ilyesmi csak zseniknek sikerülhet, akik bár szokatlanul korán érnek, gyakran a harmincat-negyvenet sem érik meg. SzSzP megérte a 69-et, és idén, október 20.-án hunyt el. Jelen könyvismertető egyfajta megemlékezés írói munkásságáról, és remélhetőleg az olvasók újabb generációjában is felkelti az érdeklődést Szentmihályi Szabó Péter tudományos-fantasztikus, valamint történelmi regényei iránt.

A kisregény legutolsó kiadása 1983-ban jelent meg, a Kozmosz Fantasztikus Könyvek sorozatban, a szerző hét novellájával, és egy a személyéről írt utószóval kiegészítve Kuczka Péter tollából. Mivel új kiadás híján könyvesboltból nem vásárolható meg, eggyel több okot ad az antikváriumok látogatására.

 

Megjegyzés: a Fallout videojátékok kedvelői számára kiemelten ajánlom e könyv elolvasását…

 


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához