LFG.HU

Phobos
RPGCimkek


Fejlesztett Rituális varázslatok (Ceremoniális varázslatok)
A ceremoniális varázslat egy olyan varázslat, amelynek használata hosszú időt, vagy több alkalmat vesz igénybe, és csak rituális csoportok, rituális mágiával használhatják. Minden ilyen varázslat esetén a célzott Tulajdonság vagy érték számszorosa adja meg, hogy hány sikert kell összegyűjteni a varázslat működéséhez, ez a küszöbérték. Ha többször kell elvarázsolni, akkor minden alkalomkor legalább egy sikert és Kimerülést kell dobnia a varázslónak. Egy célpontra csak naponta egyszer lehet ugyan azt a ceremoniális varázslatot varázsolni, mindegy ki varázsolja. Ha nem születik siker a ceremoniális varázslat próbáján vagy meghal, illetve elájul a varázsló a kimerüléstől, akkor megszakad a folyamat, és ez minden varázslat esetén más hatással jár. Minden ilyen sikertelenség +1 célszámot ad a varázslat folytatására (ha lehetséges), és ha a megadott időn belül nem folytatják a varázslatot, akkor a varázslat teljesen szertefoszlik minden hatás nélkül, és újra kell kezdeni a folyamatot. Ennek az időnek a mértékét a Korrigálás érték adja meg, ez minden esetben napokban van megadva.

A ceremoniális varázslatok permanens varázslatoknak minősülnek, és megmaradnak az alany vagy célpont aurájában, ám nem fejtenek ki semmilyen hatást sem, amíg a küszöbértéknyi sikert össze nem szedi a varázsló a varázslások során. Sikeres Asztrális Érzékeléssel észlelni lehet a varázslatot, ennek célszámát az alábbi táblázat adja meg. Ha észlelték, akkor ki is lehet oltani a varázslatot (Varázslatsemlegesítéssel, lásd SR3, 183. oldal). Kioltás esetén a varázsló azonnal tudni fogja, hogy a varázslatát megtámadták vagy megsemmisítették. A kioltás Kimerülése minden esetben Halálos.

Minden a varázslatba költött Jó Karma 2-vel növeli a varázslat észlelésének célszámát, és egy automatikus sikert garantál. Maximum a Varázslat Ereje Karmát lehet költeni a varázslatba.

Ceremoniális varázslat érzékelése
6 – Varázslat Ereje + a varázsló beavatási szintje
ÁllapotMódosító
Küszöbérték / 4 alatt van a varázslat sikereinek száma+2
Küszöbérték / 2 alatt van a varázslat sikereinek száma+1
Küszöbérték felénél több sikere van már a varázslatnak, de még nem működik+0
A varázslat működik-2
Önkéntes célpontra varázsolták a varázslatot+1
A varázslók által a varázslatba költött minden egyes Jó Karma pont+2
A varázslók valamelyike rendelkezik a Maszkolás metamágikus képességgel+2
Az észlelő rendelkezik a Maszkolás metamágikus képességgel-2


Példa:
Éji Vadász a Holló Sámán társát Szöget hosszú ideig befolyásolták mágikusan. Éji Vadász Szög beleegyezésével megpróbálja kitisztítani társa aurájából és tudatából ezt a kellemetlen hatást (ki tudja milyen hatásai lehetnének még?). Éji vadász nem tud rituális csoportot gyűjteni, ezért ő maga varázsol, rituálisan.
Szög Akaratereje 5, ezért Éji Vadász célszáma is 5 lesz. Az aktivációs próbán 3 siker születik az első napon, Vadász érzi, hogy ez egy kissé hosszú folyamat lesz, ezért már befészkelik magukat egy menedékre. A következő napon azonban (talán a zárt tér miatt?) Vadász nem dob sikert az aktiválásra. Szög Intelligenciája 4-es ezért 2 napja van, hogy folytathassa a folyamatot, különben megszakad a varázslat. Ezen a napon már nem próbálkozhat újra. Szög csalódottan bámul ki a fejéből.

Auratisztítás (Manipuláció)
Típus:
Mana; Célszám: Akaraterő; Hatóidő: Ceremoniális; Kimerülés: (E/2)+4H
Küszöbérték: Akaraterő x 3; Korrigálás: Intelligencia/3
Önkéntes célpontot igénylő varázslat. A varázslat megtisztítja a célpont auráját minden külső benyomástól. A varázslat eltörli a Befolyásolás varázslat hatását, és a régebbi varázslatok aurában maradt nyomait. Ha a varázslat működésbe lép, akkor azonnal kitörli ezeket a nyomokat, és ez után nem lehet az alany aurájából kiolvasni bármilyen nyomot, amely arra utalna, hogy az alanyra varázsoltak, vagy hogy az alanyt megszállták. Olyan, mintha az alanyra nem is varázsoltak volna soha az életében. Ellenben egy sikeres Auraolvasás (16) próba azonban azonnal fényt derít arra, hogy az alanyt megtisztították.
A varázslat hatására az alany aurája nem változik lényegében, ezért auramintája ugyan az marad (asztrális keresésre nincs plusz célszám). A varázslat megszakadása esetén nincs semmilyen kellemetlen hatás.

Kondicionálás (Manipuláció)
Típus:
Mana; Célszám: Akaraterő; Hatóidő: Ceremoniális; Kimerülés: (E/2)+4H
Küszöbérték: Akaraterő x 4; Korrigálás: Intelligencia/2
A Kondicionálás bármilyen élőlényre hathat. Ha az élőlény önkéntes célpontja a varázslatnak, akkor a Kimerülés célszáma kettővel csökken, ha nem, akkor az alany Akaraterő ellenpróbára jogosul (célszám a varázslat Ereje). A Kondicionálás befolyásolhatóvá teszi az alanyt a varázsló felé. Amikor a varázslat működésbe lép, az alany szinte ösztönszerűen lesi a varázsló parancsait és kéréseit és sokkal fogékonyabbá válik ezekkel szemben. A varázsló ekkor -2 célszámot kap minden olyan Szociális próbájára, amellyel az alanyra hat, legyen az kérés, parancs vagy befolyásolás. A varázsló minden alanyra ható irányító manipuláció varázslatának célszáma is 1-el csökken. Mindenki más Szociális vagy irányító manipuláció próbálkozásának célszáma 1-el nő, ha azzal a varázsló ellen akarja hangolni az alanyt.
Ha a varázslat felépítése megszakad, akkor Korrigálás napon belül folytatható, de minden kihagyott nap után (a sikertelenséget okozó nap is számít) az alany dobhat egy Intelligencia (célszám a varázslat Ereje) próbát. A sikerek száma csökkenti a varázsló által elért sikereket.

Álomfedés (Manipuláció)
Típus:
Mana; Célszám: Speciális; Hatóidő: Ceremoniális; Kimerülés: E/2+2S
Küszöbérték: Esszencia x 3; Korrigálás: Nincs
Önkéntes célpontot igénylő varázslat. A varázslat hatására az alanyban megszűnik egy mélyen gyökerező trauma, amely folyamatos rosszérzést vagy rémálmokat okoz. A varázslat célszáma a megszüntetni kívánt emléktől függ, minél erősebb volt, és mélyebben gyökerezett, annál nehezebb lesz. Csak egy trauma szüntethető meg használatonként. A varázslat hatására az alany nem felejti el az emléket, csak semlegesen áll hozzá, elfogadja, hogy megtörtént és nem bánkódik utána. Később, ha újra feláll a helyzet, az alany nem kapja meg a meglepetés és sokk miatti negatív módosítókat, mert már egyszer átesett a hatáson, és elfogadta.

TraumaCélszám
Szülő(k) halála vagy Szerető6
Halott csapattárs4 + csapatkarma
Megszégyenítés4
Esszenciaszívás, találkozás ilyen lénnyel8 + Elszívott Esszencia
Mágikus befolyásolásVarázslat Ereje
Goblinizálódás – Elf8
Goblinizálódás – Ork, Törpe10
Goblinizálódás – Troll12
HMHVV Fertőzés14


Áhítat (Irányított Illúzió)
Típus:
Fizikai; Célszám: Intelligencia; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2S
Tömeges Áhítat (Irányított Illúzió)
Típus:
Fizikai; Célszám: 6; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2H
A Tömeges Áhítat az Áhítat területre ható változata. Az Illúziók ellen mentődobást lehet tenni (lásd SR3 alapkönyv). Az Áhítat hatása alatt álló személy lenyűgözve figyeli a varázsló személyét, és sokkal jobban manipulálhatóvá válik. A varázslat a célpont érzelmeire épít, ezeket aknázhatja ki a varázsló ezzel. A varázsló az aktivációs próbán elért minden 2 sikere után -1 célszámot kap a célszeméllyel szembeni minden Szociális próbáira, ennek maximum értéke annyi lehet, amennyi a varázslat Ereje.

Rothasztás (Harci)
Típus:
Fizikai; Célszám: Test; Hatóidő: Azonnali; Kimerülés: E/2+3H
A varázslat használatához érintés szükséges. A varázslat hatására az alany húsa rothadni kezd. Ez hat a mesterséges izomszövetekre is, de nem hat a cybervégtagokban használt mozgatórészekre. A Rothasztás sebzése Halálos sebzésszintről indul, és minden 2 siker után normális módon nő. Az alany sebtűrést dob a kapott sebzésre (Harci Tartalék felhasználható, ha számított a támadásra), majd a végül elszenvedett sebzésrubrikák száma adja meg a varázslat másodlagos hatását. A hatások összeadódnak (pl.: Közepes sebzés esetén az alany elszenvedi az Enyhe hatásait is).

SebzésHatás
Enyhe (1 rubrika)Foltos bőr (-1 Karizma amíg nem kezelik)
Közepes (3 rubrika)Izomfájdalmak és gyengeség (+1 célszám minden fizikai tevékenységre).
Súlyos (6 rubrika)Időleges bénulás (első kezelésig, 50% eséllyel), vakság (50%).


Útkeresés (Érzékelés)
Típus:
Fizikai; Célszám: Speciális; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2E
Az Útkeresés segítségével a varázsló képes érzékelni egy már általa ismert vagy látott hely irányát és távolságát. A varázsló érzi a hely irányát és távolságát kilométerre pontosan, de nem látja, hogy milyen tereptárgyak akadályozhatják útját, az Útkeresés csak irányt ad meg, másban nem segít. Az Útkeresés segítségével a varázsló azt is kiderítheti merre van Észak.

Hely állapota Célszám
Hallottam már róla…10
Fényképen látott8
Alaposan körülírt vagy több fénykép6
Járt már ott4
Ott élt2
Észak4


Leplezés (Illúzió)
Típus:
Fizikai; Célszám: 6; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2H
A varázslat hatása megegyezik az Elrejtés paraképesség hatásával. A varázslat próbáján elért minden két siker eggyel növeli a varázslat effektív Erejét, de nincs kihatással a kimerülésre. A varázslat Ereje hozzáadódik a varázsló és maximum (a varázslat Ereje) számú alany Észlelésének módosítójához.
Ezzel szemben ha valamelyik Leplezett karaktert észlelik, akkor a varázslat felsül és mindenki normálisan érzékelhetővé válik. A varázslat csak vizuális észlelés ellen működik.

Pergőtűz (Illúzió)
Típus:
Mana; Célszám: Intelligencia; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2K
Zárótűz (Illúzió)
Típus:
Fizikai; Célszám: 6; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2S
A Pergőtűz hatására az alany azt hiszi, hogy egy véletlen kiválasztott irányból tűz alá vették. Az alany nem látja a támadókat, de hallja a lövedékek kopogását, és látja a forrásukat (torkolattüzek). Az alanyt semmiképpen nem találja el egyetlen illúzió lövedék sem, hiszen akkor lelepleződne az illúzió.
A Zárótűz egy adott területen hat, bárki aki belép oda, a Pergőtűz hatása alá kerül. Ez ellen Intelligencia (6) ellenpróbát tehet, ha több sikert ér el, mint amennyivel aktiválták a varázslatot, akkor nem hat rá.
Egy okos mágiahasználó akkor kezd el tüzet nyitni, amikor a célpont már abban bízik, hogy minden lövés illúzió.

Sercegtetés (Manipuláció)
Típus:
Fizikai; Célszám: 6; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2S
A Sercegtetés egy adott területen belül ECM-et generál. A varázslat megbénít minden védtelen kommunikációs csatornát és eszközt. A varázslat működése esetén az ECCM-el nem rendelkező rádiók, és kommunikációs eszközök képtelenek lesznek a megfelelő működésre, az ECCM-el rendelkezők pedig a szokásos ECM/ECCM ellenpróbára jogosultak, ahol az ECM Ereje a varázslat Erejével egyenlő. A varázslat által befedett terület a varázslat Erejének fele (Fluxus szintben kifejezve).
Ezek mellett a varázslat sikeres használatakor 1D6-tal kell dobni a kimerülés után. 1-es esetén a varázsló körül (Mágia x Varázslat Erő) méter sugarú körben mindenki (Varázslat Ereje)K fizikai sérülést szenved el, kivéve a varázslót, őt (Varázslat Ereje)H fizikai sérülést szenved. Ebben az esetben nem jön létre a varázslat.

Leleplezés (Érzékelés)
Típus: Fizikai; Célszám: 6; Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+4H
A varázslat hatására a (Varázslat Ereje x Mágia x sikerek száma)méterű sugáron belül minden asztrális forma vagy mágiával álcázott világi alak láthatóvá válik. A varázslat aktiválásakor elért sikerek számával csökkenteni kell a területen belül levő:
Láthatatlanság vagy Maszk varázslatok sikereit.
Elrejtés alatt álló személyek láthatósági módosítóját (ekkor a sikerek száma duplán érvényesül).
Ezek mellett a varázslat megjeleníti az asztrális formákat is, ezeket könnyebb észlelni így: Észlelés próba (10 – Asztrális forma Ereje vagy Mágia tulajdonsága, minimum 2) célszámra. A varázslatot érzékelő és éppen Elrejtést biztosító szellemek minden esetben erőszakosan reagálnak a varázslatra és olyan eset is előfordult már, hogy a szellem gazdája utasítása ellenére nekirontott a varázslatnak.

ÁTKOK
Az átkok vagy más néven rontások szinte egyszerre jelentek meg a visszatérő Rémekkel. Az Átkok még nem terjedtek el teljesen, sokan már az ismeretüket is bűnnek tartják, és ezért vannak olyanok, akik vadásszák az átkokat ismerőket (és főleg a használókat). Az Átkok használatához gyomor és megfelelő tradíció kell. Egy Állat Totem például csak a legritkább esetben támogatja tovább kiválasztottját, míg egy hermetikus azt veheti észre, hogy ösvénye eltorzult. Az átkokat elsősorban a mágikus veszélyeknek titulált mágiahasználók preferálják. Ha a Mesélő túl durvának tartja ezeket, akkor ceremoniálissá teheti őket.

Romba döntés (Manipuláció)
Típus:
Fizikai; Célszám: Speciális; Hatóidő: Permanens; Kimerülés: E/2+8H
A Romba Döntés egy olyan épületre hat, amelyben emberek élnek, vagy olyan gyakran megfordulnak, hogy szinte már ott élnek (pl.: iskolák, szórakozó helyek, irodák, stb.). Más szavakkal olyan helyekre hat, ahol létezik Otthon Szellem birtok. Az átok hatására az épület szépen-lassan romossá, lakhatatlanná, majd végül romhalmazzá válik. A hatás időbe kerül, nagyobb épületek esetében hetekbe vagy hónapokba. A hatáson nem látszik, hogy mágikus, az épület egyszerűen lepusztul az elhasználódástól. A vízvezetékek eltörnek, az áram ingadozik, a vezetékek kiégnek, a falak beáznak. Az épületek javítása nem vezet célra, a megjavított részek ugyan olyan könnyedén tönkre mennek.
Az átok felgyorsulhat a lakók negatív érzelmeitől, vagy elköltözésétől. Az épület Otthon Szelleme rosszindulatúvá válik, és nehezebben lehet segítségül hívni (+2 célszám az idézésére). A szellem nem képes megválaszolni, hogy mi történik az épületben (“Az emberek miatt van minden…”). Az Otthon Szellem szélsőséges esetekben akár toxikussá is válhat (túl sok negatív érzelem). Az átok asztrális Észlelésének célszáma (az átok Ereje x 2). Ha semlegesítik a varázslatot, akkor a hatás elmúlik és egy nagy generállal minden javítható lesz.
Az átok nem hat az épületekben tárolt, nem-beszerelt felszerelésekre, és csak közvetetten hat az épületbe szerelt berendezésekre és személyekre.

Épület nagyságaCélszámRomlás alapideje
Apró (lakókocsi)41 hét
Kicsi (kertes ház)62 hét
Közepes (kisebb ház, maximum 10 lakással)82 hét
Nagyobb (Kisebb lakótelep)101 hónap
Nagyon nagy (Lakótelep, maximum 10 emelettel)121 hónap
Extrém (10 emelet felett, de 50 alatt)142 hónap

Az átok nem hat 50 emeletnél nagyobb épületre és emellett ne feledkezzünk meg a nagyobb és fontosabb épületek mágikus védelméről sem!

Utálat (Illúzió)
Típus:
Mana; Célszám: Karizma (E); Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2S
Az átok hatására a célpont utálatos személlyé válik minden ember szemében. Az átok sikerei ellen a célpont Karizma ellenpróbát dobhat. Ha nem dob több sikert, mint a varázsló, akkor a fenntartás alatt a célpont effektív Karizmája a varázslaton elért nettó sikerek számával csökken. Emellett a rasszista karakterek is ellenségesen reagálnak a karakterre amíg a varázslatot fenntartják.

Zavarodottság (Illúzió)
Típus:
Mana; Célszám: Intelligencia (E); Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+2K
A hatás megegyezik a Zavarodottság paraképesség hatásával. Az átok Ereje adja meg a zavarás mértékét.

Sötét Tekintet (Harci)
Típus: Mana; Célszám: Akaraterő (E); Hatóidő: Azonnali; Kimerülés: E/2+2(Az átok sebzéskódja)
Az átok ismerője képes a tekintetével ölni. Az átok úgy működik, mint a Manalövedék, azzal a kivétellel, hogy ismerője néha öntudatlanul is használhatja. Ha a karaktert megalázzák vagy kellemetlen helyzetbe hozzák, akkor Akaraterő (4) próbát kell tennie. Sikertelenség esetén azonnal használja az átkot, Halálos sebzésszinttel.
Ha a célpont túléli a átok sebzését, akkor a sebzést követő (varázsláson elért sikerek) számú harci fázisig képtelen lesz a varázslóra nézni, vagy felé fordulni. Ezek nélkülözésével a varázsló ellen tenni csak egy sikeres Akaraterő (átok Ereje) próba után tud az alany.

Benső Zavar (Egészség)
Típus:
Fizikai; Célszám: Test; Hatóidő: Permanens; Kimerülés: E/2+6H
Az átok hatására az alanyban rák vagy valami hasonló halálos mutáció fejlődik ki pár hónapon belül. Az átok hatását nem lehet orvosi úton gyógyítani, csak Rituális mágiával, vagy Auratisztítással (lásd előbb). Az alany nem tud az átok hatásáról, csak akkor tudhatja meg, ha asztrálisan érzékelik a varázslatot, vagy ha már kifejlődött a szervezetében. A varázslatot csak sikeres Asztrális Érzékeléssel (célszám: a varázslat Erejének duplája) lehet érzékelni mágikusan.
Az átok foganása után az alany (8-a varázslat Ereje, de minimum 2) hónapon belül meghal.

A Gyengeség Fájdalma (Manipuláció)

Típus: Mana; Célszám: Akaraterő (E); Hatóidő: Fenntartott; Kimerülés: E/2+4H
A varázslat hatására az alany hibái erősen a felszínre kerülnek, és az alany minden apró ballépéséért vérrel fizet. Ha a célpont nem dobja meg az Akaraterő ellenpróbát, akkor minden próbája (kivéve a Test próbát) alatt kidobott 1-es eredményért fizikai sebzést kap. A Sebzés Szint mértéke a próba alatt kidobott egyesek számától függ, a sebzés Energiája a varázslat Ereje. A varázslat nem hat a Test próbákra, de minden másra igen, és próbánként külön kell kezelni a sebzést.
Pl.: Joe-ra az átlagos szamurájra rávarázsolják a rontást, 5-ös Erővel. Joe következő tevékenysége egy pusztakezes támadás, ami sikertelen. A próba alatt 2db 1-est dobott, ezért 5K fizikai sebzést kap. Joe Test próbát dob a sebzés ellen (erre nem hat a varázslat), majd Atlétikával menekülni próbál. A kötélen lecsúszva Joe érzi, hogy ez nem az ő napja, a próbán sikertelen volt és elveszítette a kötél fogását. A próbán 1db 1-est dobott, ezért 5E sebzést kap, majd találkozik a talajjal…
A varázslat igazából azokra a célpontokra hat, akik rengeteg kockával dobnak mindenre…

A próba alatti 1-es eredmények számaSebzésszint
1Enyhe
2-3Közepes
4-6Súlyos
7+Halálos

Ez a kiegészítés a Neten készülő Balkáni Árnyak nem-hivatalos Shadowrun kiegészítő részét képzi. Szabadon felhasználható. Ha affinitást érzel magadban, akkor írj és segíts!


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához