LFG.HU

Dronner
RPGCimkek

A kironaviki nekromanták

Előszó
Az alábbiakban egy nekromanta varázslórend, a Gahulok kerül leírásra. A Gahulok Rend nem egy hétköznapi szervezet, ezt ne vegye senki viszonyítási alapnak! Néhány területen jóval erősebb más varázslórendeknél, a legtöbb téren azonban jelentős lemaradásai vannak. Amennyiben a csapat szereti a fantasy sötét oldalát, ebben a cikkben megtalálhatja a számítását, ha nem…
Az ismertető négyes tagolású: először a publikus, mindenki számára hozzáférhető információkat és pletykákat olvashatja el az érdeklődő, ezt követik azok az ismeretek, amit azoknak szánok, akik a varázslójukat egy érdekes, kisebb iskolából szeretnék indítani. A harmadik részt kérem, hogy csak a kalandmester és az a játékos olvassa el, akinek a kalandmestere engedélyezi a Rendbe való felvételt (természetesen csak a felvétel után (min 3. Tsz)). Ez a szakasz olyan információkat tartalmaz, ami csak a beavatottaknak szól, ezért önmérsékletre kérek minden játékost, ne olvassa el, ha a kalandmestere nem adta rá az áldását előzőleg! Az utolsó rész végképp csak a kalandmesterre tartozik; a Rend érdekessége veszik el, ha elolvasod! Lehet, hogy Te nem akarsz Gahul nekromantával lenni, de NJK-ként még találkozhatsz velük, és a saját szórakozásodat teszed így tönkre!
Addig is: jó olvasást!

I. Rész – Publikus információk
A Kironavik-öböl bejáratát komor torony őrzi: a Csonttorony. Ez a csontváz-díszítéses gránit épület ad otthont a Kereskedőhercegségek egyik legjelentősebb varázslórendjének. A torony egy magaslaton fekszik, és az egyetlen feljáratot egy szakadékok felett is átívelő, csontokból összeállított ösvény jelenti. A magaslatot szakadékok és meredek sziklafalak veszik körül, de a legnyugtalanítóbb azonban a flóra és fauna teljes hiánya a torony közelében.

Pletykák, közkeletű információk:
-
A Rend története kb. négy emberöltővel ezelőtt kezdődött. Akkoriban polgárháború dúlt a régióban, és az akkori herceg csak a Rend alapítója segítségével tudta visszaszerezni a hatalmát.
- A Gahulok mára egykori kiváltságaik töredékét bírják csak: a magasmágia oktatásának monopóliumát a kereskedőhercegségben, valamint a Megjelölést. Ez utóbbi lehetővé teszi számukra, hogy évente két növendéket magukhoz vegyenek a hercegség lakói közül, akár más rendek akarata ellenére. A megkötések a következők: az illető legfeljebb köznemesi családból származhat, még nem töltötte be a tizedik életévét, és nem lehet már más legálisan működő Rend tagja.
- A Rend varázslók neveléséből és bérbeadásából él.
- A Gahulokat mindenki féli, tiszteli és elkerüli. A halál szolgáival jobb tartani a távolságot. Könnyű őket megismerni fekete csuklyás köpenyükről, és embermagasságú, csontokból összeillesztett botjukról.
- A környék nemeseivel ugyan nincsenek kapcsolatban e varázshasználók, ám mégis hatással vannak rájuk, még ők is tartanak tőlük. A Rendnek egyik bevételi forrása az ő “önkéntes” adományaikból ered. Cserébe békében élhetnek, nem kell félni a jövőtől.
- Legfőbb ellenfelük a Sötét Árnyak boszorkánymesterei. Nem lehet tudni, hogy melyik szervezet a rosszabb. Az átlagembernek mindkettő éppoly irtózatos.
- A Rend egy iskolát üzemeltet a városban, a novíciusok oktatása itt történik. A Csonttoronyba csak a Rend teljes jogú tagjai léphetnek be. Ezt a szabályt nem nehéz betartani: az oda vezető csontokból kirakott útra nincs az az ember, aki hajlandó lenne rátenni a lábát!
- Talán ide tartozik, talán nem, de Kironavik utcáin nem élnek sem hajléktalanok sem koldusok. Ez mutathatja a város fejlettségi fokát is, ám egyesek másban látják ennek okát.
- A városban működik egy bolondokháza, amelyet kb. 80-90 évvel ezelőtt kellett megépíteni, lévén a betegek száma jelentősen megszaporodott. Többen is nem létező lényeket véltek látni, hallani.
- Az emberek életkora valószínűleg igen magas lehet a városban, hiszen a város temetője nem arányosan növekszik a város méretével.
-
A lakosok mára már kezdik elfelejteni a kb. egy emberöltővel ezelőtt dúló háborút a varázslók és egy másik rend között, de az öregek néha egy-egy butélia bor után mesélnek hátborzongató történeteket azokról az időkről.
- Néhány öreg még emlékszik azokra a véres utcai harcokra, amit a Sötét Árnyakkal vívtak. A túlvilág teremtményei még az utcákat is elárasztották. A béke az új herceg megjelenésével állt helyre.

Gahulok mint bérvarázslók:
A Rend beavatottjai nagyon jó hírnévnek örvendenek azok körében, akiknek ilyen szolgálatokra van szüksége. Képzésük kiváló, és tudásuk ilyen magas fokon kevés helyen hozzáférhető. Keveseknek tagadják meg szolgálataikat, legfeljebb a rendelkezésre bocsátott magitor lesz kevésbé tapasztalt. Elfogadnak szinte bármit szolgálataikért, de legkönnyebben azzal állíthatjuk őket magunk mellé, ha valamilyen sötét tudás megszerzését tesszük nekik lehetővé. Áraik évi 20 aranynál kezdődnek, határ a csillagos ég. Kontraktusuk értelmében hűséget garantálnak, de a szerződés időtartama alatt elkövetett tettekért a varázslót bérlő felel. Ezekért a tettekért a Rend sem az időtartam alatt, sem később nem vonható felelősségre. Ezt azzal is alátámasztják, hogy a kontraktus értelmében a Rend akár a jelenlegi bérlő ellenfelének is bérbe adhatja egy másik varázslóját. Egyetlen megkötés, hogy két Gahul egymás ellen nem tesz. A kontraktus időtartama alatt szerzett információkat soha ki nem adják.

II. Rész: Információk Jk-knak:
A Rend rövid története
A Gahulok története egy évszázadra tekint vissza. Ekkor a régiót kegyetlen háborúk és belviszályok dúlták. Kironavik hercegség jogos uralkodóját hadura megfosztotta trónjától, és száműzetésbe kényszerítette. Ekkor jelent meg az uralkodónál az önmagát Gahulnak nevező nekromanta, aki szolgálataiért csupán különféle kiváltságokat kért, köztük az iskolaalapítás jogát. A herceg beleegyezett, és a nekromanta segítségével visszaszerezte trónját. A stabilitás, amit a hatalom megerősödése hozott, a Rend számára eleinte békét, majd kisebb háborúk sorát hozta. Újabb és újabb erők akarták megvetni a lábukat a hercegségben, aminek az útjában a kiváltságaikhoz mereven ragaszkodó Gahul, és az általa alapított Gahulok rend állt. A jövevények azonban számosan voltak, így a Rend folyamatosan gyengült. Gahul ugyan a rend központjához vezető utat járhatatlanná tette a Csontösvény megalkotásával, ezzel megakadályozva a rend teljes pusztulását, de hamarosan neki is nyoma veszett, és ezzel újabb csapás érte a Gahulokat. A viszályok szabályos belháborúba torkolltak. A belháború kb. 30 éve ért a tetőpontjára, ekkorra egy boszorkánymesteri véd-dac szövetség nyílt háborút hirdetett a rend ellen, és már az utcákon is nyílt csatározások jelentek meg
A fordulat az új herceg színrelépésével következett be. Bizalmasa, a titokzatos Árnyékember, és az általa létrehozott új “belbiztonsági” erő, az Éjgárda napok alatt rendet teremtett ott, ahol évtizedek óta senki se tudott. Ugyan a Gahulokat is súlyos veszteségek érték, de elkezdődhetett egy új fázis a Rend életében: az erőgyűjtésé…

A jelen
A Gahulok Rend varázslók bérbeadásából él, és mára talán erősebb, mint valaha. Befolyása kiterjed a Kereskedőhercegség egészére, sőt a Városállamok területén is megvetették már a lábukat. Lehet, hogy egy új mágikus nagyhatalom van születőben?

A Rend felépítése
A Rend felépítéséről az alábbi táblázat tájékoztat (a magasabb rangú rendelkezik az alacsonyabb rangúak jogaival):

RangMin. TszJogok & kötelezettségekKinevezi
Nagymester (1 fő)14Rend irányításaVálasztják
Tűmester (1 fő)10Az adeptusok tetoválását készítiNagymester
Mester(3 fő)9Tanítás, ill. ennek megtagadása, KijelölésNagymester
Adeptus (min. 10 fő)3Titkos Tudás (ld. később) elsajátítása, a Tanoncok és a Novíciusok irányításaMester
Novícius1Nyitott Tudás elsajátításaMester
Tanonc0Nincsenek jogai, csak kötelezettségei: minden magasabb rangútól jövő utasítást teljesíteni kötelesekMester

A Rendhez tartozók már Tanonc rangtól kezdve élvezik a Rend védelmét a külvilággal szemben.

Karakteralkotás:
A Gahulok Rend varázslóinak képességeit az alábbi táblázat alapján határozhatjuk meg:

KépességKidobás módja
Erő3k6
Állóképesség3k6 (2x)
Gyorsaság3k6
Ügyesség3k6
Egészség2k6+6
Szépség3k6
Intelligenciak6+12
Akaraterők6+14
Asztrálk6+12+kf
Érzékelés2k6+6

Mint látható, számos eltérés található a varázsló alkaszt és a rendben képzett varázslók kidobásában. Ennek elsődlegesen az az oka, hogy itt a Tanoncok demonológiára szakosodnak, ami viszont kivételes akaraterőt, és magas egészséget követel meg. Ez azonban rányomja bélyegét a többi képesség (elsősorban az intelligencia, ill. az egyéb fizikai képességek) fejlesztésére.

Harcértékek:
Az iskolában végzetteknek kizárólag a mágikus tudományukat célszerű bevetniük, amennyiben valamely botor halandó támadást intézne ellenük. Hírük általában megelőzi őket, és ez a legtöbb konfliktust csírájában elfojt. Így érthető, hogy harcértékük meglehetősen alacsony: Ké-alapjuk 0, Té-alapjuk 5, Vé-alapjuk 60, Cé-alapjuk pedig 0. Minden tapasztalati szinten 4 Harcérték Módosítót kapnak, amit szabadon oszthatnak szét, bár általában szinte kizárólag a védő értéküket növelik, hogy az esetleges támadások ellen védettebbek legyenek.

Életerő és fájdalomtűrés:
A Gahulok az életerő tekintetében sem rendelkeznek kiemelkedő értékekkel: Ép-alapjuk 4, Fp-alapjuk 2, míg szintenként k6 Fp-t kapnak.

A megszerezhető ismeretek:
Minden Novícius az első tapasztalati szinten az alábbi képzettségekkel rendelkezik:

Elsődleges képzettségfokMásodlagos képzettségfok
Pszi5Kultúra (gorviki v. pyarroni)3
Demonológia1Helyismeret (Városállamok)3
Írás/olvasás4Számtan2
Holt nyelv (aquir)3Politika (Városállamok)1
Holt nyelv (kyr)3Jog/törvénykezés (Kironavik)1
Élő nyelv (közös v. gorviki)4Szimbólummágia1
Tetoválásismeret3


Oktatott képzettségek:
A felsoroltakon kívül a rend iskolájában tanuló és végzett növendékek (novíciusok) a következő ismereteket sajátíthatják el, amennyiben úgy kívánják (és talál olyan Mestert, aki hajlandó őket tanítani).

KépzettségNyitott Tudás
Demonológia2. fok
Írás/olvasás5. fok
Holt nyelv (kyr)5. fok
Holt nyelv (aquir)4. fok
Élő nyelv (gorviki)5. fok
Élő nyelv (közös)5. fok
Magasmágia2. fok
Értékbecslés3. fok
Szimbólummágia3. fok
Pszi5. fok
Anatómia (ember)2. fok
Számtan3. fok
Mértan2. fok
Politika1. fok
Jog3. fok
Ékesszólás3. fok
Történelem3. fok
Legendaismeret (gorviki)2. fok
Legendaismeret (pyarroni)2. fok
Lélektan (ember)2. fok
Tetoválásismeret3. fok


Különleges előnyök és hátrányok:
-
A Gahulok karakter rendelkezik a varázslók általános különleges képességeivel.
- A Novíciusok jó eséllyel találnak munkát a “magasabb körökben”: amennyiben hajlandóságot mutatnak, a rend megfelelő patrónust talál számukra. Jövedelmük így évi 20 aranytól kezdődik. Jövedelmük bizonyos részét (kb. 10%-át) azonban a rendnek “szokás” hálából folyósítani. Ennek elmaradása nem jár feltétlenül retorzióval, de amennyiben későbbiekben ismét a rend segítségét kívánja igénybe venni, mindenképp célszerű hozzájárulni a rend fenntartásához.
- A rend tagjainak az életét semmiképp nem sodorhatják veszélybe. Amennyiben ügyködésüknek “hála” egy Gahul Adeptus, vagy akár egy másik Novícius élete kilobban, az egész rend bosszúját vonják magára.
- A rend kötelékében csak a nekromanciára, helyesebben szólva demonológiára szakosodhatnak. Amennyiben más mágiaág érdekli a Novíciust, kérésére (amennyiben megfelelő “ajándék” kíséretében teszi) felmentik a rend által megkövetelt kötelezettségei alól, és szabadon beadhatja csatlakozási kérelmét egy másik varázslórendhez.
- Az iskola rendkívül magas szintű képzést biztosít(hat a KM dönt a karakter ismeretében): ez azt jelenti, hogy a képzettségeket a Mesterek 3-5. fokú Oktatás képzettség birtokában adják át (KM döntése).

Az oktatott mozaikok:
Az iskola, lévén kisebb iskola csupán, nem nyújt(hat) teljes körű képzést. Ez azt jelenti, hogy bizonyos mozaikokra nem terjed ki tudásuk. Konkretizálva ez alábbiakat jelenti, ismerik:
- Elemi mágia: csak a 6 iskolaforma
- Természetes anyagok mágiája: Teljes Első Törvénykönyv (ET)
- Asztrálmágia: Bátorság/félelem valamint Semlegesség/elvakultság mozaikok
- Mentálmágia: a beszéd- és mozgásközpont kivételével a teljes ET
- Jelmágia: ET, kivéve tapadás-, térgát-, tércsapda- és forgás varázsjel
- Nekromancia: Teljes ET + Felruházás bélyeg
- Időmágia: Teljes ET, kivéve gyorsítás/lassítás
- Térmágia: Teljes ET
- Szimpatikus mágia: Teljes ET
- Egyéb mágikus módszerek: Teljes ET

A Gahulok fegyvertára:

Kironavik területén tiltott a nemtelenek fegyverviselete. Mivel a Gahulok szinte kivétel nélkül nem nemesek, ezért fegyver forgatását nem sajátítják el. Ha mégis szükségét érzik az ilyen típusú ismereteknek, botjukkal védekeznek, esetleg az ökölharc alapjait sajátítják el. A fegyverviselés ügyében a végső szó az Éjgárdáé, és velük kevesen húznának ujjat.

III. Rész: Információk a Rend tagjainak
A Gahulok Rend teljes jogú tagjai részesülhetnek a Nyitott Tudás által hozzáférhetőkön túl, a Titkos Tudás képzettségeiben is:

KépzettségNyitott TudásTitkos TudásOktatás
Demonológia2. fok5. fok5. fok
Írás/olvasás5. fok5. fok5. fok
Holt nyelv (kyr)5. fok5. fok5. fok
Holt nyelv (aquir)4. fok5. fok5. fok
Holt nyelv (démoni)-5. fok5. fok
Élő nyelv (gorviki)5. fok5. fok5. fok
Élő nyelv (közös)5. fok5. fok5. fok
Auraelemzés-5. fok5. fok
Magusmágia2. fok5. fok5. fok
Drágakőmágia-3. fokKönyv
Ásványtan-4. fokKönyv
Értékbecslés3. fok5. fok5. fok
Szimbólummágia3. fok5. fok5. fok
Pszi5. fok5. fok5. fok
Anatómia (ember)2. fok5. fok5. fok
Anatómia (törpe)-3. fok4. fok
Anatómia (elf)-4. fok5. fok
Anatómia (ork)-4. fok5. fok
Oktatás-5. fok5. fok
Számtan3. fok3. fok3. fok
Mértan2. fok2. fok2. fok
Politika1. fok3. fok3. fok
Jog3. fok4. fok4. fok
Ékesszólás3. fok3. fok3. fok
Történelem3. fok4. fok4. fok
Legendaismeret (gorviki)2. fok5. fok5. ok
Legendaismeret (pyarroni)2. fok5. fok5. ok
Lélektan (ember)2. fok2. fok2. fok
Tetoválásismeret3. fok3. fok5. fok

Különleges képességek
A beavatási szertartás során a Tűmester minden Adeptus testén elhelyez egy rajzolatot, ami azon túl, hogy a Rendhez-tartozást bizonyítja bizonyos (jelentős) védelmet nyújt a démonok ártó praktikái ellen (pontos hatását a KM tudja). Ez a szertartás rendkívül titkos, még az Adeptus sem emlékszik rá. A magasabb rangú beavatottakon gyakran látni egynél több rajzolatot is. Ezek hatalmáról csak tulajdonosaik tudnának mesélni. Ők azonban hallgatnak…


A Gahulok rend különleges mozaikjai:
Ezeket a mozaikokat csak az Adeptusi rangba kerüléskor kapják meg.
Alku
Típus: demonológia
Mana-pont: 2/speciális
Erősség: 1/végtelen
Varázslás ideje: speciális
Időtartam: speciális
Sebzés: ld. leírás
Hatótáv: ld. leírás
A külső síkok lényeit, legfőképp a démoni síkok lakóit nem könnyű szolgálatra bírni. Szavukat csak a legritkább esetben tartják meg, így különösen nagy kockázatot vállal az, aki velük kíván üzletet kötni.
Ennek a varázslatnak pontosan az a lényege, hogy a démonokat rákényszerítse az alku betartására. A varázslónak el kell mondania az alku szövegét olyan nyelven, amit a démon is megért (a szavakat ki kell mondani, tehát telepátia nem alkalmazható), majd a démon eldönti, hogy elfogadja-e azt (a szövegnek mindenképpen tartalmaznia kell egy kérést, és egy ellenszolgáltatást és egy-egy szankciót). Amennyiben a démon elfogadja, úgy a varázslat 50 Mp-t emészt fel, és erőssége végtelen lesz, míg ha nem hajlik az alkura mentális ellenállását kell megtörni (hogy miképp, az a demonológusra van bízva, de segíthet ebben a Gahul Eszenciája (ld. később)). Ekkor az erősítés 2 Mp-nként történik.
A varázslat azonban kétélű fegyver. Az alku szövege (ami betű szerint értelmezendő és nem annak szelleme számít) mindkét fél számára kötelező érvényű, így később a varázsló sem hátrálhat meg anélkül, hogy a szövegben meghatározott szankció (ami számára mindenképp káros kell, hogy legyen) érvénybe ne lépne. A varázslat másik hátulütője, hogy a legtöbb démon csak saját nyelvét beszéli. A megvalósult Alku kékszínű tetoválásként megjelenik mindkét szerződő fél testén. A varázslat érdekessége, hogy egyes nagyhatalmú démonok is alkalmazzák, ami a mozaik ynevi eredetét erősen megkérdőjelezi.

Hasadék
Típus: demonológia, térmágia
Mana-pont: 30
Erősség: 1
Varázslás ideje: 1 szegmens
Időtartam: 1 kör
Sebzés: nincs
Hatótáv: ld. leírás
A külső síkok anyaga számtalan felhasználási lehetőséget rejt magában, azonban Ynev elsődleges anyagi síkján nem maradhat meg mágikus behatások nélkül (ilyen behatás, pl. a mágikus démonidéző gyertya, ami, amíg ég, biztosítja a megidézett démon itt tartózkodását).
A varázslat egyike a legritkábbaknak Yneven. Segítségével az időtartam alatt egy hasadék nyílik a síkok között, amin keresztül a külső síkok eszenciája (és csak az, tehát lények nem) folyamatosan áramlik az elsődleges síkra, így biztosítva a démoni síkok anyagának integritását.
A varázslatnak több felhasználási lehetősége van, így pl. ameddig egy élő démon a varázslat hatóterületén tartózkodik (alaperősítésen ez 1 láb átmérőjű gömb, és teljes egészében ott kell lennie) az idézőgyertya (ami elméletileg lehet, hogy 1 óra alatt leégne, és ezután a démon visszatérni kényszerülne a síkra, ahonnan elszólították) nem fogy mindaddig (mintha megfagyna a láng), amíg azt el nem hagyja. A másik felhasználási mód a Gahulok féltve őrzött titka: amennyiben egy démon elporladt testének maradékára mondják a varázst, különleges varázsport nyernek, ami a `Gahul Eszenciája` nevet viseli (leírását ld. később). A harmadik felhasználási módja elég kommersz alkalmazása a mágiának: a trófea `tartósítása`.

A Gahulok botja:
A Gahul Adeptusok beavatásukkor egy különleges tárgyat kapnak: egy embermagasságú, csontokból összeállított, koponyában végződő botot. Ennek több különleges képessége van:
- A koponya különleges tárolóeszközként működik: egy adag Gahul Eszenciája tárolására képes, és koponyán belül permanens Hasadék varázslat működik, ami azt jelenti, hogy korlátlan ideig (felhasználásig) tárolható benne az Eszencia.
- Képes a rajta áthaladó (a varázsló a boton keresztül varázsol) varázslatot “átmosni”. Ez azt jelenti, hogy amennyiben démon jelenléte zavarná meg a varázslás biztonságát, a benne tárolt (bármire hangolt) Gahul Eszenciája segítségével kompenzálni tudja a létrejövő varázslatra ható démoni kisugárzás zavaró hatását (az Eszencia elhasználódik), amennyiben azonban nincs démon a közelben, az Eszencia felhasználásával vadmágikus hatás jön létre, ami valamilyen módon felerősíti a varázslatot.

Gahul Eszenciája
Egy kékes színű zselészerű anyag. Mint feljebb már említettem, az eszencia elpusztult démonokból készül. Ezt egy különleges, gyakorlatilag a drágakőmágiához hasonló procedúrával előkészítik egy célnak. Ezt hívják “hangolásnak”. A cél lehet detekció, védelem és okozás.
Lássuk hát, hogy mire is képes a már oly sokat emlegetett Eszencia!
Detekció
Típus: demonológia
Mana-pont: 20
Erősség: ld. leírás
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: végleges
Sebzés: nincs
Hatótáv: ld. leírás
A varázslatot a porra mondva, az képessé válik az időtartam alatt démonok észlelésére. Fontos megkötés azonban, hogy csak azoknak a démonoknak a jelenlétét fedi fel (kékes fénnyel világít), amelyek maximális Ép-je nem magasabb annál a démonénál, mint amiből az Eszenciát készítették. Fontos azonban tudni, hogy az eszencia alapesetben csupán 1 körig marad Ynev elsődleges anyagi síkján, majd visszatér a külső síkokhoz éppúgy, mint a por, amiből készítették. Ezt kétféleképp lehet meggátolni: időmágiával, ill. Hasadék varázslattal.
Megjegyzés: az 1 órás varázslási idő alatt folyamatos Hasadék varázslat alatt kell lennie a pornak, hogy ne távozzon el a varázslás befejezése előtt!

Védelem
Típus: demonológia
Mana-pont: 60
Erősség: ld. leírás
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: végleges
Sebzés: nincs
Hatótáv: ld. leírás
A varázslat hatására a porból húzott kör/félkör/vonal, mint a Vérgát varázslat működik démonokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy azok a démonok, amelyek kevesebb maximális Ép-vel rendelkeznek, mint az, amelyik porából az Eszencia készült, nem léphetik át vonalát. Ezzel be lehet börtönözni démonokat, de ki is rekeszthetők segítségével. Az Eszencia alapesetben csupán 1 körig marad Ynev elsődleges anyagi síkján, majd visszatér a külső síkokhoz éppúgy, mint a por, amiből készítették. Tartósítását lásd a detekciónál!

Okozás
Típus: demonológia
Mana-pont: 80
Erősség: ld. leírás
Varázslás ideje: 1 óra
Időtartam: végleges
Sebzés: nincs
Hatótáv: ld. leírás
Az okozásra hangolás a Gahulok egyik legfontosabb fegyvere a démonok ellen. Az okozásra hangolt Eszencia segítségével létrehozott varázslataik (ld. A Gahulok botja) képessé válnak arra, hogy démonok ellen is bevethetőek legyenek.
Ezt azonban csak egy jelentős kikötéssel tehetik meg: a démon, amiből az eszenciát készítették képes kellett, hogy legyen annak a hatásnak a létrehozására, mint amire az Eszenciát éppen felhasználjuk. Pl. morquor porából készült okozásra hangolt eszencia segítségével őstűz teremtésével is sebezhetjük a démonokat (azok nem kis meglepetésére), vagy egy démonok irányítására képes démonúrból készített Eszencia segítségével képessé válhatunk mentálmágiával démonokra hatni (persze csak, ha megfelelő E-vel varázsolunk).

IV. Rész: Információk a KM-nek
A GAHULOK REND IGAZ TÖRTÉNETE, AVAGY A DÉMONHÁBORÚK TITKOS FEJEZETE

A külső síkok csontig hatoló fagyos tüzében korok óta végtelen háború dúl. Síkok urai küzdenek végtelen seregeikkel egymás ellen a győzelem esélyének szemernyi szikrája nélkül. Démonok százai hamvadnak el minden szívdobbanásnyi pillanatban, csak. mert démonhercegeiktől jobban félnek, mint magától a pusztulástól. Hogy a háborúk győztesének mi a jutalma? Talán már a leghatalmasabbak sem tudják, de a küzdelem folyik, s talán soha nem is ér véget.
A harc azonban nemcsak a haditerveken múlik. A szerencse, illetve a balsors a legbriliánsabb terveket is meghiusíthatja. Akárcsak a halandók… Hány sereg bukott már el, mikor a támadás közepén elszólították a hadvezért! Varázsigék melyek ellen nincs védelem. Vagy mégis?
Dramquinerstab démonherceg, ha nem is a leghatalmasabb, de a halandók terén mindenképp az egyik legnagyobb tudással bíró hadúr a külső síkokban. Démoni tervét ezredévek alatt csiszolta, mire a mai formájában megvalósulhatott. Egy démonimádó szekta segítségével egy káoszfattyát juttatta Ynevre, aki a nekromanciában, a demonológiában szerzett nem lebecsülendő jártasságot. A fattyat, a démon apától örökül kapott bőréről Gahulnak kezdték szólítani. Feladata egy nekromanta varázslórend alapítása, aminek alapvetően két célja volt: elpusztítani azokat, akik Dramquinerstab szolgáinak idézésében járatosak, és minél több démonidéző formulát gyűjteni, aminek segítségével a megfelelő pillanatban meggyengíthetik az ellenséges démonseregeket. A rend fennállásának évtizedei alatt számtalan kisebb varázslórendet nyelt el az éjszaka sötétje. A titkos háború folyik…

A Csonttorony
A torony helyén egykor egy démonimádó szekta kolostora állt. Noha azóta évezredek teltek el, a hely ma is tagadhatatlanul kapcsolatban áll a Külső, Démoni Síkokkal (az ilyen típusú varázslatok Mp-igénye 25%-kal csökken). Az évezredek során számtalanszor lerombolták, és újjáépítették – a hatalmat áhítók mindig vonzódtak ehhez a helyhez. Végső formáját kb. 250 évvel ezelőtt nyerte el: hatalmas gránitépület, melyet kívülről csontvázakat mintázó csontszínű domborművek borítanak. Maga a torony a rend beavatottjainak (Adeptusainak) biztosít menedéket a világ elől, a növendékek (Novíciusok) még csak meg sem közelíthetik – az ő képzésük egy, a városban található rendházban folyik.

A Csontösvény
Az emberi (és egyéb humanoid) csontokból megalkotott 1 mérföld hosszú ösvény minden jóérzésű lényben viszolygást kelt. Nem ok nélkül: nem csak a látványa szörnyű, de valójában démoni kisugárzása (ld. démoni varázstárgyak) is fokozza a hatást. Ez az egyedi varázstárgy valóban halálos csapda minden ostromló seregnek. Ha aktivizálják (legalább 7 Ép áldozat kell), a beleépített csontvázak karjaival támadhat (k2+2 db körönként) minden rajta álló ellenségre k3+2 Sp veszteséget okozva. Té-je 100. A karok megsemmisíthetőek Vé-jük “csupán” 80, de csak zúzó és vágó fegyverrel sebezhetők, ekkor is csak túlütéssel. Ép-jük 8. Az Ösvény összesen 100k3 (max. 300) karral rendelkezik, de a veszteséget tudja pótolni: az általa ilyen módon megölt áldozatok csontjai beleépülnek a szerkezetébe, pótolva a veszteséget. Rendelkezik egy másik támadási móddal is: az éppen szakadék felett ívelő részein hasadékot nyithat magán, az éppen rajta haladók alat, azonban csak 25 lábanként csak egyszer. Az áldozat ügyesség-próbát dobhat, különben menthetetlenül a 100+5k10 láb mély szakadékba esik (20% eséllyel vízbe). Ekkor az elszenvedett sebződésre a zuhanásból eredő sebződés szabályai érvényesek. Megjegyzem, a Csontösvény aktivizálására még nem volt precedens.

A tetoválásokról:
A rend teljes jogú tagjait beavatásukkor a Tetoválómester gyakorlatilag egy Alku varázslat alá veti. Lényege, hogy Dramquinerstab egy küldetés véghezviteléért (akár évekkel később álmában tudatja az illetővel) kiterjeszti védelmét az illetőre. A rajzolat különleges erővel bír: hatására a kisebb démonok (alsó- és közrendűek) maguk közül valónak ismerik fel tulajdonosát, míg a magasabb rangúak tisztában lesznek a szörnyű titokkal: a beavatott lelke egy másik démonherceg tulajdona, így anélkül, hogy azt magukra nem haragítanák, nem tehetnek ellene. Persze vannak olyan hatalmak, akik számára ez nem különösebben visszatartó erő…
Amennyiben az Alkuban meghatározott küldetést nem sikerül haláláig végrehajtania a varázslónak, lelke Dramquinerstab elé kerül. Hogy ott milyen sors vár rá? A Te döntésed KM! Ha nem bizonyult hasznos eszköznek, örök időkig tartó kínszenvedés, ha kivételesen hasznosnak bizonyult, akkor akár Dramquinerstab démon alattvalóinak számát is gyarapíthatja. Esetleg nem is feltétlenül alacsony rangban!

A Dramquinerstab védelme játéktechnikailag a következőket jelenti:
- A démonok kisugárzása (félelem-aura) és a démonikus varázstárgyak kisugárzásai (undor) nem érvényesülnek a varázslóra.
- Démonúri rang alatt csak kevés (és meglehetősen tébolyult) démon meri befolyása alá vonni a Gahul Adeptust, tehát az esetek nagy részében a démonok ilyenfajta támadásai ellen is védettek.
- A démonikus varázstárgyak dupla annyi használat után vonnak el maradandóan Egészség-pontot.

V. Végszó:
Nos, nem maradt más hátra, mint hogy jó játékot kívánjak mindenkinek. A Gahulok remélem egy kis színt (jó sötétet ;) ) visznek Ynev intrikákkal és árnyakkal teli világába.

Jó játékot, és
Kezdődjék a tánc!

Dronner


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához