LFG.HU

Mladonyiczki Balázs
RPGCimkek

Meridon. A császárnak engedelmeskedő szekta, Daumyr mágikusan kondicionált, akarat nélküli bábjai vagy senkitől nem függő rend. Az igazság valahol a három között van. Toron egyetlen Varázslórendje számos pletyka tárgya a Birodalomban -legalábbis a beavatottak között, mivel a többség még csak nem is hallott róla. Az ősi múltra visszatekintő iskola ma a Birodalom egyetlen olyan intézménye, ahol valódi varázslókat oktatnak. Számos küzdelem, megalkuvás és háború után most ismét régi fényében ragyog, s mára Észak egyik igen jelentős szervezetévé vált.

1. Múlt
A Rend -mint oly sok minden Toronban- az ősi Kyriába vezeti vissza eredetét. Az ősi Birodalom számos varázslóiskolával büszkélkedett, melyek a mai helyzethez képest elképzelhetetlen színvonalon oktatták a mágiát. Toron Tartomány három Renddel rendelkezett: A Pidera lejtőin, egy kisebb völgyben megbúvó Stranyri Rend, a Tartomány legnagyobbja, Meridon a második, ill. Ulmator mester iskolája, melyet később Shatorr Rendje váltott fel.

Stranyrt néhány évtizeddel azután alapították, hogy Toron külön tartományi rangot kapott volna. Ekkor még csak néhány grófság, kikötőváros ill. a nemrég létrejött Shulur tarozott ide, a Vinverio hegység még lakatlan volt. Hamar gyarapodásnak indult, s lassan elismert iskolává vált. Ez az Érkezés után, a Crantai háború befejeztével történhetett, bár a források hiánya miatt nem tudjuk, mennyi idő telt el a Crantai háború ill. a tartomány létrejötte közt. A legtöbb kutató P. e. 17.000 körülre teszi az alapítást. Tény ami tény, Stranyr benne volt Kyria legelső tíz varázslórendjében, alapításuk idejét tekintve mindenképp.

Meridon már állt, amikor egy stranyri mester -Ulmator- egy kis iskolát hozott létre a Vinverio ormai közt. Célja egy elmélyült oktatás megteremtése volt, távol a világtól. Ezt korábban nem tudta megtenni, lévén több száz novícius eléggé “világi” hangulatot teremtett, ahogy azt önéletrajza töredékeiben olvashatjuk. Igazi, személyes oktatást akart, így soha sem vett fel tizenegy tanítványnál többet. Halála után is tartották magukat ehhez a szokáshoz, öt mester és ötvenöt tanítvány volt a legtöbb az iskola történetében. (kb. P. e. 13. 500- 7400) A feloszlás után két évezreddel egy Shattorr nevű enrawelli magitor hozta létre Rendjét. Állítólag szülővárosában nem kapott katedrát -egyes források tehetségbeli hiányosságokat emlegetnek- így ezért jött az inkább Toronba. Az iskola az Orwella elleni háborúig fennmaradt.

Meridon, Toron második Rendje P. e. 14. 525-ben jött létre, ezt biztosan tudjuk. Az alapító, egy kyalli mester, Cjenis Dherun Aldanis egy vándorútja során figyelt fel Toron szépségeire, s mikor iskolaalapítási kérelmét Kyallban elutasították, itt hozta létre saját központját. A kisnemesi származású ifjúra már fiatal korában felfigyelt Rendjének mestere, mivel szorgalmával és tehetségével kitűnt társai közül. A Meridon-foknál, a tartomány nyugati részén építette fel szorgos kezek s mágia segítségével a háromtornyú kastélyerődöt. Néhány száz év alatt elérte Stranyr színvonalát és alig egy évezred múltán megközelítette tanítványok számában is. Ám míg a piderai iskola specialistákat is nagyszámban képzett, addig Meridon -alapító mesteréhez hasonlóan- inkább “általános varázslók” képzésében jeleskedett. A part húszmérföldnyire van a szigettől, ami lehetővé tette, hogy a tanítványok viszonylag elzárt környezetben, de mégiscsak megközelíthetően tanulhassanak. Az ellátás a közeli tengerparti falucskából történt, ami -ennek köszönhetően- lassan várossá nőtte ki magát. A Rend Hetedkori mércével iszonyúan öreg. Tizenöt évezredet élt meg, ebből csak az utolsó néhányat -az Orwella elleni háborút, ill. a Káoszkort néhány századát- töltötte el viszonylag legyengülve. A háborúktól megtörve, tanítványai, mesterei jó részét elvesztve, de létező rendként viselte el a Birodalom bukását. Toront -lázadása miatt- valamelyest elkerülték a pusztító hordák, de Shatorr így is elesett. Stranyr alig élte még ezt is túl, az orwellánus támadásokon kívül a Hatalmasok engedelmességre szólító üzenetei okozták a legnagyobb gondot. Mivel a két iskolát később még felhasználhatónak gondolták, nem pusztították el. A kegyelemdöfés később, Ryek idején érkezett. A shuluri Hatalmas-enklávé -Ryekkel szövetkezve- elkezdett létrehozni démoni erők segítségével egy új Kyriát. Ezt azonban a maradék kyr népesség egy része -akinek volt ereje ellenkezni- nem hagyhatta szó nélkül. Bár ekkor már nem létezett egységes állam, a tisztavérű népesség száznyi városállamban, ideig-óráig létező országocskában élt, az egykori Birodalom ily módon eltorzított utóda ellen szinte egységesen tiltakoztak. Hiába.

Az egyetlen valódi hatalommal bíró “örökös”, Godora számára túl távoli volt. Túl jelentéktelen. Nem vették komolyan a démoni erőkkel védelmezett államot, lebecsülték hatalmát. A Rendek pedig világosan Ryek tudtára adták, nem vesznek részt ebben. Stranyrt a démonlovasok üszkös rommá változtatták, Meridon pedig ostrom alá került. Mivel némely csapatátvonások következtében enyhült a szorítás, az iskola több hónapig kitartott. A démonidézők parancsnoka kétségbeesett lépésre szánta el magát: a környékbéli faluk lakóit -kb. 3000 embert- egy dísztelen oltáron áldozta fel, hogy vérükkel testetlen démonoknak nyisson utat, akik belülről zúzzák szét a védelmet. Sikerült is. A tanítványok és mesterek holtan feküdtek, az épület egyben maradt, de üresen, P. e. 2257-ben Meridon elesett. Ekkor a Rend története véget ért, egészen P. sz. 724-ig. Ekkor a fiatal országban, Toronban boszorkánymesterek mellett felmerült az igény igazi varázslókra is. Nem csak a mindennapi életről van itt szó, hanem elsősorban a mozaikmágiával előállítható tárgyakra, a későbbi háborúkról nem is beszélve. A Hatalmasok válaszút elé kerültek. Egykor pont azért nem támogatták a varázslókat, mert felhasználhatóbbnak gondolták a boszorkánymestereket, és nem akartak riválisokat nevelni. Ezért -meg persze az iskolák pusztulása miatt- sorvadt el mozaikmágia egész Észak-Yneven. (Rúna. 29. szám, szerafista cikk) Most mégis úgy határoztak, hogy támogatják egy varázslóiskola létrejöttét. Egész pontosan nem is kellett tenniük semmit. Egy magányos mestertől tanult ifjú, Erradon Hienor Reisys, egy középnemesi család sarja hihetetlen ambícióval látott neki egy toroni varázslórend megalapításának. Nem kizárt, hogy Daumyr is felfigyelt az ifjúra, aki ekkor a Hetedkori mércével sem tudott többet egy átlag varázslónál. A

zonban több évi önképzés, tucatnyi mester látogatása majd kéziratok tanulmányozása után elért arra a szintre, hogy akár még kyr varázslónak is tekinthetjük. Természetesen itt csak az ismert varázslatokról van szó, a mana-pont mennyisége (tapasztalati szint) tekintetében korántsem volt olyan gyenge. Így a Hatalmasoknak pusztán egyengetni kellett Erradon “karrierjét”, hozzásegíteni őt néhány irathoz, s felhívni a császár figyelmét erre a páratlan lehetőségre, s figyelni az eredményt. Megkérdezhetnénk, hogy miért tették mindezt. Hisz három évezrede azért járultak hozzá a Rendek bukásához, mert akadályozhatják őket terveik végrehajtásában. Most pedig -esetleg megtudva mindezt- ellenük fordulhatnának ismét. De mégsem tették el az útból a tehetséges nemest, hanem segítették. Kétségtelen, hogy a Rúnamágiával készült tárgyakat semmi sem pótolhatja, ahogy egy jól felkészült varázslót sem. De megéri, megérte mindez a kockázatot? Most, ezt a lépést igazolta a történelem. Doran megalapítása, majd az Északi Szövetség létrejötte szükségessé tett egy varázslórendet. Persze a boszorkánymesterek is ellensúlyozhatnak részben egy Dorant, de teljesen talán mégsem. A Birodalom kezében nagy fegyver Meridon, és segítségével nagy sikereket könyvelhet el magának Toron. A kockázatvállalás sikerült, némi biztonsági intézkedésekkel (ld. alább) szabályozva ugyan, de megszületett az ország egyetlen varázslórendje, s máig egyre csak növekszik.

Ami az elhelyezkedést illeti, többen feltették már a kérdést, miért pont Meridon? A sziget nagy előny, de hegyvidéken szintén biztosítható lenne az elszigeteltség. Egyrészt a hely kitűnő, a mágikus erővonalak megfelelőek, stb.. A Császárságban nagy hagyományai vannak a kyr gyökereknek, így a hely hírneve -szakmai körökben, mivel más nem ismeri- jó alap. Ami a nem hivatalos álláspontot illeti, a sziget Stranyrral ellentétben távol esik a fontos kereskedelmi útvonalaktól. A piderai iskola Kyria idejében elhagyatott helyen épült. Időközben azonban kiépült néhány fontos kereskedelmi útvonal a közelben, ami nem kimondottan szerencsés, mivel a többség számára az iskola nem létezhet, elhagyatott helyre volt szükség. Ezért inkább Meridon lett az új központ. Másodlagos de korántsem jelentéktelen, hogy a vár még állt. A felét ugyan lerombolták, de sok fal még ép volt. Így nem kellett újat építeni -s ismét a tradíciók lesznek hangsúlyosak- egy valódi kyr varázslóiskolában lehet tanulni s oktatni.

2. Jelen
Most Meridon Toron egyetlen varázslórendje, a jó tucatnyi magányos mester mellett egyedül jogosult oktatni a mozaikmágiát. A Rend most stagnál. Néhány évszázadnyi fejlődés után éli másodvirágzását, s tanítványainak száma nagyjából annyi, mint régen volt. Doranhoz képest ez ugyan kevés, a legoptimistább becslések szerint fele annyi diákjuk van, bár a harmad annyi is szóbakerül. Ne feledjük, Dorannak és a Szövetségnek a papjain kívül a varázslói az egyetlen mágiahasználók, ez ott elsődleges, itt nem. A Hatalmasok persze nem akarják, hogy túlságosan belemerüljenek a kyr mágia rejtelmeibe, az ősi tudást a saját előjoguknak tartják, riválist nem szeretnének. A Rend -különösen tehetséges- mesterei közül tűntek már el többen, egyesek visszatértek, de különös módon több dologra, főleg egyes kutatási eredményekre nem emlékeztek. A Hatalmasok ugyanis nem tradíciók felélesztését szeretnék, csupán eszközöket látnak a varázslókban.

A Rend diákjai tizenhárom évet töltenek itt, általában tíz-tizenhárom éves korban kerülnek ide. Az első három évben csupán elméleti -legenda, történelem- képzés folyik illetve tesztelik a gyermeket, elkezdik a pszi-oktatást. Ezután fejlődnek, mágiaelméletet tanulnak, és haladástól függően tizenöt-tizenhét éves korban megtanulják a mágia gyakorlati alapjait, majd megkezdődik a valódi oktatás. Első éveikben nem térhetnek haza, miután megkezdték a mozaikmágia elsajátítását, és letették az első -a tanítványi- esküt, találkozhatnak csak szüleikkel s tölthetnek otthon évente két hetet. Az elszállásolás helyben történik, a parton lévő kis városkától szereznek be néhány dolgot, a többséget azonban császári felségjelű hajók hozzák. A városka -ugyanaz mint amelyik a Kyriában látta el a Rendet- számára ez csak egy elit, nemeseknek való iskola. A partot hajóval lehet csak megközelíteni, illetve lehetne, mivel tilos elhagyni a szigetet.

A Rend varázslókat nevel, nem Csatamágusokat. Tanítványaik feladata elsajátítani mindent, amit csak lehet. Felavatás után a varázslók egy része kalandozni megy -tapasztalatot gyűjteni. Egy másik rész egyelőre itt marad, az iskolában fejleszti hatalmát, hogy később vagy itt tanítson, vagy mágiaelméleti tudósként -metamágusként- dolgozzon valahol. A harmadik, legnépesebb csoport valamely nemes vagy gyakrabban a császár udvartartásába kerül, ahol feladatot kap, vagy a flottához, a hadsereghez, vagy valamely fontos erődbe jut. (Császár Szigetek pl.), vagy az egyik Regitor udvarába. Fontos, hogy nemesi udvarban csak akkor dolgozhatnak, ha arra a császár engedélyt ad, azaz ritkán. A különösen jelentős nemesi Házakhoz irányítanak ritkán egyet-egyet. Az első két csoport teszi ki a varázslók kb. felét. Ne gondoljuk azt, hogy rabszolgák lennének. Azt csinálnak amit akarnak, kalandozhatnak is, értékes erőforrás lévén azonban megesik, hogy a túl világlátott kalandozót valamely regitori udvarba küldik, ahonnan nem mehet el. A korlátozás lehet egy bélyeg, tetoválás, egy rokon megfenyegetése, bármi. Ám ilyen évtizedenként jó, ha egyszer történik. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a Birodalom urai nem szeretnék, ha varázslóik túl sokat töltenének Toronon kívül. Fontos leszögezni, hogy ők nem Csatamágusok. Ha valaki ilyen néven illeti őket, arra nagyon dühösek lesznek. Jelentős még, hogy az egyházaknak nincsenek varázslóik, a Dinasztia parancsára persze. A fejvadászklánok is ritkán kapnak belőlük, csak a legfontosabb, csak az uralkodónak dolgozók. Néhány -üldözött- renegát pedig a Kobráknál mindig menedékre lel.

3.Játéktechnika
A meridoni varázslók nem sokban különböznek társaiktól. Szinte teljesen ugyanazokkal az értékekkel rendelkeznek, mint az ET varázslói. Az egyetlen különbség talán, hogy a Rúnamágiát 5. TSZ-en megkapják Mesterfokon, míg Herbalizmusuk csak egy szinttel később, szintén ötödiken lesz Mesterfokú. Ezen kívül megkapják még az Etikett Af-át első szinten.
Az ÚT rendszerben a JK egyik Holt Nyelv értéke (kyr) 3., míg a másik csupán 1. fokú. Hiába, a kyr gyökerek. Esetleg kaphat a JK egy Etikett 1. fokot

Faj:
Csak ember vagy kyr. A dolgozók, szolgák is csak emberek, más fajúak nincsenek a szigeten.

Kasztok:
Az iskolában nem olyan szigorúak a kasztok között a szabályok. Illemtelen dolog megszólítani egy famort -kaphat az ember néhány csípős megjegyzést a rokonaira-, de komolyabb büntetés nem érheti a növendéket. Na persze, egy kyr roitkán felejt, az iskolán kívül nincsenek szabályok. A novíciusok nagy része sedular ill. navor, és persze férfi.

Különleges Képességek:
A szokásos. A másik érdekesség, hogy specializálódhatnak. Ezt persze -elvileg- minden JK megteheti, de anyag nincs hozzá. A meridoni varázsló dönthet úgy, hogy egy iskolát választ a mágiából, ami az ő elsődleges iskolája lesz. Ebből ő kap extra mozaikokat, varázslatokat, amit a KM-el együtt válaszhat ki. Egy elementalista JK pl. kap néhány k102k62k10 varázslatot a tűzvarázslók Szabad Elemi Formáiból és a Magasiskolából. Ez erősnek tűnhet, de -én legalábbis- az Ötödkori mágiát a Hetedkorinál jóval erősebbnek képzelem el. A korlátozás az, hogy a JK-nak le kell mondania néhány -két- iskoláról. Az Anyag- vagy az Elemi Mágiátritkán választják, gyakori viszonylag az Asztrálmágia, amit sokan egyszerű tapasztalati varázshatalomnak tekintenek. Lehet akár az Idő- ill. a Szimpatikus Mágia is, két kis iskola ugyan, de a játékos érezni fogja hiányát.

Szót kell még ejteni a Mágikus Procedúrákról is. Ezek elég ritkák, Meridonnak kb. harminc van belőle. Itt azonban annyira nem zárják el a növendékektől. Amit a Hatalmasok úgymond beengednek, és nem tartanak rájuk nézve veszélyesnek, azt bizonyos korlátozásokkal a tapasztaltabb növendékek is tanulmányozhatnak, a felavatottak pedig szabadon bejárhatnak a könyvtárba. Más kérdés hogy sem elvinni, sem leírni nem lehet a rúnákat, megjegyezni -ismeretlen okokból- Pszivel sem lehet.

Megjelenés:
Általában -kyr módra- csuklyás incogno vagy nemeseknél haquitess. Színül változik, attől függően, hogy a JK melyik iskolát követi.

Általános varázsló: sötétzöld
Elementalista: tűzvörös vagy tengerkék
Mentálmágus: világoszöld (ritka Meridonban)
Asztrálmágus: narancs (Meridonban eddig három ilyen volt, az is önszorgalomból tanult)
Anyagmágus: világosabb vörös
Nekromanta: fekete
Térmágus: szürke
Időmágus: világoskék (szinte fehér)

Az elementalisták Kyriában négy csoportra oszlottak, az elemek függvényében. A tűzmágusoké volt a vörös, a vízmágusoké -aquator- a kék, a viharmágusoké a szürkéskék, a földmágusoké a földszínű barna.

Fegyverzet, Páncél:
Tőr, vagy bot. Nemesenszületetteknél a kard, de ők is általában az előbbi kettőt használják. Páncélként elsősorban a posztó vagy ritkán sodronymellény.

4.Függelék

Meridon
A sziget a Meridon foktól délre, a partoktól kb. húszmérföldnyire helyezkedik el. Területe 15 négyzetmérföld, lakója a diákokon, tanárokon, kisegítőkön kívül nincs. A Központ egy, a partról is látható épület, egy háromtornyú kastélyerőd. Ebből kettő -akár egy kéttornyú templomnál- elől található, a belső a tanári szállás. Ehhez kapcsolódik egy épület, amit két részre osztottak: kutató és lakórészre. Ez kívülről nem látszik, belső fal választja el ezeket, csak két(!) ajtó vezet át köztük. Mindez egybe van építve. Ezen kívül van még külön épület a szigetet őrző katonáknak, ill. a szolgáknak. A közvetlenül az épületben dolgozók szállása értelemszerűen magában az erődben van. Az iskolához tarozik még egy, az erdőben megbújó edzőrész, melyet mind a novíciusok, mind a katonák használnak, egy temető egy barlang mélyén, ill. egy, a komplexum alatt található manakút.

A magányos mesterektől
Magányos varázslók bőven akadnak a Toroni Birodalomban. Számuk persze messze elmarad a Rend embereitől, de így is több tucatnyian vannak. Nem feltétlenül tanítanak, de mindig akadnak olyanok, akik kíváncsiak az ismeretlen, sötét titkokat tudó alakra az erdő mélyén. Az ilyenek közül pedig egyeseket tanítványul fogadnak. Az okok, hogy miért lesz valaki ilyen mágiahasználóvá, különbözők. Azok, akik csupán eltávolodtak iskolájuktól, és egyedül szeretnének kutatni, nem tartoznak ide. Hisz hűek valamelyest Rendjükhöz, s nem vesznek maguk mellé tanítványt. (Nem vehetnek) Általában, bár vannak kivételek. Vannak, akik befejezik ugyan a képzést, de nem érdekli őket még maga Toron érdeke sem, magányba vonulnak és -valamilyen okból- szeretnék elfelejteni esetleges megaláztatásokkal teljes tanonc- vagy szolgálati éveiket. Ezek megkeseredett emberek, nagyritkán vállalnak csak tanítványt, néha még a varázslást is abbahagyják. Mivel a külvilág számára nem árulók, nem ölik meg őket, sokszor nem is tudják, hogy hol vannak. (Vagy nem tartják veszélyesnek őket.) A

helyzet csak akkor változik meg, ha az iskola tudomást szerez a növendékekről. Ekkor kíméletlenül üldözni kezdik az önjelölt oktatót, a diákjaival együtt. Persze nem feltétlenül tudnak tanítani. Csak azok tehetik ezt meg, akik legalább 8. szintűek (ÚT: Oktatás képzettség is) Sokan vannak, akik a képzés befejezte előtt hagyták el az iskolát, de az ő emlékezetükből kitörölték az ide vonatkozó részt, így ők sem fognak tanítani. A maradék, üldözve bár, de tanít. Az indokok? Ki tudja. Kétségtelen, hogy évszázadonta mindig akad egy-két renegát, aki megmenekül Meridon ökle elől. A leggyakoribb mégis az, ha olyan magányos mestertől tanulnak, akik még szintén a mesterüktől tanulták, stb. Így akár a Hatodkorig vissza lehet vezetni néhány “tradíciót”. Hogy miért nem irtották még ki őket? Egyszerű. Jelentenek a nemesség számára egy lehetőséget, hogy saját mozaikmágusuk legyen. Ez egy odavetett konc, ami jót tesz a famoroknak, nem siránkoznak a korlátozásért, és egymást károsítják meg egy-egy varázslóért. Ami pedig Káosz -részlegesen ugyan, de az-, tehát Tharr és jelen esetben Daumyr s a Dinasztia érdeke is. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy üldözik a magányos mestereket, de nem olyan hévvel és erőfeszítéssel, mint ahogy tehetnék, mint ahogy látszólagos gyűlöletükből erre következtetni lehetne.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ha egy varázsló egy famornál menedéket lel, csupán ritkán üldözik tovább. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a mesterek, kitaszítottak nagyon ritkák, többségben rejtőző emberek, kis számban állnak egy-egy famor, vagy egy szervezet szolgálatában. Biztonság ide vagy oda, de nem kívánnak függésbe vonulni. Jó, ha kéttucatnyi magányos mester akad most a Császárság területén, tanítványokat is alig több, mint a fele nevel.

Játéktechnika:
KÉ alap: 3
ÉP alap: 3
TÉ alap: 17
FP alap:2
VÉ alap: 72
FP/szint: k6
CÉ alap: 0
KP alap: 7
HM/szint: 5 (1 TÉ, 1 VÉ)
KP/szint: 10

1. szint
2 fegyverAf
Pszi /kyr/ Mf
1 NyelvAf
LegendaismeretAf
TörténelemismeretAf
SebgyógyításAf
HerbalizmusAf
IdőjóslásAf
RúnamágiaAf
ErdőjárásAf (Erdőben élőknek)
Esés15%
EtikettAf (Nemesi udvarban, vagy hasonló helyen)
Ősi Nyelv /kyr/Mf
Írás/OlvasásAf

4. szint
Herbalizmus Mf
Sebgyógyítás Mf

Az ÚT szerint:
Holt Nyelv2. fok
Pszi5. fok
Írás/Olvasás4. fok (Vagy 3. attől függ, hol és kitől tanul)
Számtan2. fok
Anatómia1. fok
Szimbólummágia1. fok
+ 1 Túlélő Képzettség 1. fok (KM döntése)

Különleges Képességek:
Mozaikmágia. A magányos varázslók töredékes anyagot vesznek át, így nem tudnak rendesen okítani. Időnként több varázslat elveszik. Ennek köszönhetően a játékos k3 iskolát nem ismer. Ezt be lehet helyettesíteni más számmal persze, a helyzettől függően. A legtöbben 2-3 iskolát nem ismernek, az egy hiányzó iskola a most Meridonban tanult varázslók novíciusainak sajátjai. Vannak persze, akik alig ismernek néhány iskolát, akik pusztán 2-3 -al rendelkeznek. Ezek nem is varázslók már, értelemszerűen inkább NJK-k. Mivel jobban magukra vannak utalva, ezért jobban harcorientáltak. Ezért az 5 HM.


A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához