LFG.HU

Dr. Egger Géza
RPGCimkek

Üdvözlégy nyájas olvasó – ahogy azt de Sade márki mondotta volt. Szükségeltetik némi magyarázat, a “mű” tökéletes értelmezhetőségéhez: E huszonöt oldalnyi szöveg nem más, mint az A Szilmarilok című kötet, “lényegének” évszámokkal ellátott, tömörített változata, ami ha figyelembe vesszük, hogy az eredeti regény nem más, mint Tolkien tizenötezer oldalas jegyzeteinek háromszázötven oldalba való sűrítése, igen figyelemre méltó. Persze ilyen nagy számok esetén, akarva-akaratlan, mindenképp rengeteg relatíve lényegtelen és jó néhány lényeges dolog is kimaradhat. Ezekért előre is bocsánatot kérek. A történet eseményeit olyan évszámokkal láttam el, amelyek megtalálhatóak a műben, vagy az összefüggésekből pontosan vagy pontatlanul kikövetkeztethetőek, avagy csak logikusan illeszkednek a cselekménybe. A kronológia, késő numenori nyelven íródott. A dőlt betűs részek, részletek a vanya Ellemíre Aldudénie, és Maglor Noldolante – a Noldák Bukása – című művéből, amelyek Valinor hanyatlását, és a noldák futását mesélik el, valamint a Leithian-ének, amely Beren és Lúthien történetét mondja el, és a Narn i Hin Húrin – Húrin Gyermekei – című ballada, ami nevéből adódóan Húrin gyermekeinek Morgoth Bauglir által megkeserített életét meséli el. Ezek és még több más, “jelentéktelenebb” dal alkotja a Quante Silmarilliont, amihez még hozzá csatoltam az Ainulindale-t, az eldák teremtésmítoszát, és a Valaqentát, ami a valákról és a maiákról szól az eldák elbeszélésében. Fontos még megjegyeznem, hogy e dőlt betűs részek amellett, hogy színesítik a kronológiát, fontos információkat is tartalmaznak, így egyenjogú, szerves részét képezik az irománynak.

A kronológiát azoknak ajánlom, akik elolvassák a Szilmarilokat, és mellé, egy vázlatos, de szerteágazó műveltségre szeretnének szert tenni az első korról. Tehát szívemből ajánlom mindenkinek a könyvet, a kronológiát pedig azoknak, akik részletesebben szeretnének foglalkozni a dologgal valamilyen okból. Mindezeknek jó szórakozást kívánok. (Észrevételekkel, építő jellegű megjegyzésekkel és esetleges reklamációkkal ezen az email címen zaklatható vagyok: antreas@freemail.hu)
Dr. H. Egger Géza

A szilmarilok történetének kronológiája
Avagy az első kor története a világ teremtésétől Nyugathon alapításáig

Ainulindale
/q.: Az Ainuk muzsikája /


Kezdetben volt Eru, az Egyetlen, akit a noldák Ilúvatarnak neveznek, s megteremtette gondolatának szülötteit, az ainukat; s azok Nagy Muzsikát formáltak előtte. Ez a muzsika volt a világ kezdete; mert Ilúvatar láthatóvá tette az ainuk dalát, s ők látták, mint a fényt a sötétben. És sokan közülük beleszerettek a szépségébe és történetébe, amelynek kezdetét és kibontakozását a látomásban látták. Ezért Ilúvatar létet adott a látomásnak, és elhelyezte a Semmiben, s a Titkos Tüzet a világ szívének a közepébe tette; s a neve Ea lett.
S akkor az ainuk, akik így kívánták, leszálltak a világba az idő kezdetén, mert az ő feladatuk volt, hogy megteremtsék, és munkálkodásukkal olyanná tegyék, amilyennek a látomásban látták. Sokáig munkálkodtak Ea tágas terein, amelyek tágasabbak, mintsem a tündék és az emberek gondolnák, mígnem a meghatározott időben elkészült Arda, a föld királysága. Ekkor az ainuk földi alakot öltöttek és leszálltak a Földre.

Valaquenta

A nagyokat ezek közül a szellemek közül a tündék valáknak nevezik, Arda erőinek, s az emberek gyakran nevezték őket isteneiknek. Most ezen istenek s szolgáik névsora következzék:

Manwe: A leghatalmasabb a valák között, minden halandó és halhatatlan ura Ardán. A levegő, a felhők, a szél és a madarak istene.

Ulmo: A második leghatalmasabb úr, a tengerek és minden vizek királya. Gyakran járja középfölde tengereit, folyóit, csermelyeit és föld alatti vízfolyásait s segít parton lévőknek suggalatokat küld, amit csak a víz hangjának vélnek, vagy csak játszik kürtjén az Ulumurin, amit ha meghall valaki örökre a tenger rabja lesz.

Aule: Hatalma alig kevesebb, mint Ulmóé, ő minden anyag, szárazföld teremtője a kovácsok védő szentje, a törpök ősatyja.

Orome: A vadászat és az állatok istene, az erdők ura, a lovak és a jó kutyák kedvelője. Lova Nahar, a kürtje pedig a Valaróma. Ezekkel vezeti hadba seregeit a valák élén.

Mandos: Igazi neve Námo, Mandosban a holtak házában lakozik. Ő a valák ítéletmondója, mindent tud, ami lesz, és ami volt kivéve azt, amit csak maga Ilúvatar tudhat. Ő a halál, a halottak és a gyász istene, a featurok egyike.

Lórien: Az igazi neve Irmo, akárcsak ikerbátyja Mandos ő is lakhelyéről kapta a nevét. Az álmok és a látomások istene ő. Ők fivérével a szellemek urai a Featurok.

Tulkas: Az erő és a vitézség istene, ő az aranyhajú, vörös bőrű kacagó szellem ki utolsóként érkezett e világra, hogy segítse a valákat a Melkor elleni harcban.

Varda: A csillagok királynője Manwe társa Melkor rettegésének és gyűlöletének fő tárgya. A tündék mindenek közül őt tisztelik és szeretik a legjobban. Elberethnek nevezik s az ő nevét, dalolják s kiáltják az árnyak között.

Yavanna: A Gyümölcs Adó, a természet és minden növények úrnője, Aule hitvese. Az eldák Kementárinak nevezik, a föld királynőjének s őt tisztelik legjobban Elbereth után.

Nienna: A Featurok nővére. Egyedül él. A könyörület a gyász és a remény őrzője.

Este: Irmo hitvese a gyógyítás a nyugalom és a pihenés istennője.

Vaire: A takács Mandos társa, aki mindazt, ami valaha is létezett az idők mélyén, beleszövi sokrétegű kelméibe, amelyek elborítják Mandos az idővel együttnövő csarnokait.

Vána: Oromé hitvese ő Yavanna húga, az örök ifjú a virágok és a madarak dalának szeretője a tavasz megtestesítője.

Nessa: Tulkas hitvese, Orome húga: “A vadak kedvelője,
A táncok ismerője”
Melkort immáron nem sorolják a valák közé, s nevét nem ejtik ki, többé ezen a világon. (Nfe. 2-től Morgoth ként utalnak rá)

Ezek lennének hát középfölde valái.
Szolgáik, a sokkal kisebb hatalmú szellemek a maiák. Közöttük is vannak, hatalmas valákhoz hasonló erejűek, de olyan is akad, aki csak egy patak, vagy egy szellő biztonsága felett őrködik.
A fontosabbak nevei itt következnek:

Ilmaré: Varda szolgálólánya.

Eonwe: Manwe zászlóvivője és hírnöke, akit fegyverforgatásban senki sem múl fölül Ardán.

Osse: Ulmo hűbérese, a középfölde partjait mosó tengerek ura, minden vihar okozója.

Uinen: A tajték úrnője Osse kedvese s lecsillapítója, a tengerjárók ezért hozzá fohászkodnak.

Melian: Vána és Este szolgálóleánya, sok ideig Lórien fáinak gondozója majd Thingol felesége.

Olórin: A maiák legbölcsebbike Nienna tanítványa, ismertebb nevén Gandalf. (Lásd: GYK. II. 119-132.)

Arien: Azon tűzszellemek egyike, akit Melkornak nem sikerült megrontania. A nap szekerének kocsisa.

Tilion: Kezdetben Orome íjásza, majd a hold szigetének kapitánya. Arienhoz való vonzódása sok ízben megsebezte a holdat.

Szauron: Egy ideig Aule szolgája, majd elárulja gazdáját s Melkor csatlósa lesz.

Megjegyzendő, hogy a balrogok (tűzszellemek) a Melkor által elcsábított maiák közé tartoznak s az idők hajnalán igen számos társuk, keserítette a teremtők öröklétét.

Ez volna hát azon hatalmasok névsora, amelyek megmaradtak a tündék emlékezetében, és akiket számos vagy egy néven sem ismernek a halandók.

(a folytatás a kapcsolódó PDF fileban található)


Kapcsolódó adatok Linkek/fórum

[http://www.rpg.hu/download/kieg/lotr/kronologia.pdf]
A szerző más irásai
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához