LFG.HU

Garaboncias
RPGCimkek

A Kard és Másodteremtés egy rajongói projekt, amely arra irányul, hogy az eredetileg egészen más műfajhoz készült Kard és Mágia rendszerét alkalmassá tegye a Középfölde-játékokra, s a szabályvariánsok mellett számos kalandötlettel és jó tanáccsal is segítsen a tolkieni hangulat megvalósításában. Az alapszabályokon túl létezik már hozzá karakterlap, példakarakterek, tesztkalandok és egy játékosi segédlet is, de a fejlesztése és az újabb anyagok írása folyamatos.

KaMa01

Azok számára, akik Középföldén kalandoznának számos hivatalos lehetőség áll rendelkezésre a M.E.R.P.-től kezdve A Gyűrűk Ura Szerepjátékon át a The One Ring RPG-ig – vagy a legutóbbinak a hivatalos D&D 5e-kompatibilis konverziójáig, az Adventures in Middle-earth-ig. Azok számára viszont, akik valami egyszerűbbet, könnyebben megtanulhatót és gyorsabban áttekinthetőt szeretnének, esetleg az angol nyelvvel nehezebben boldogulnak, vagy egyszerűen csak jobban szeretik a rugalmasabb, “rules light” alternatívákat, kapóra jön egy olyan szerepjáték, amely ismert alapokon nyugszik, mégis számos új ötletet hoz be a kölcsönvettek mellé. A Kard és Másodteremtés pont ilyen.

A játék rendszere négy mintán nyugszik: elsősorban a Kard és Mágián, amelynek a változatlanul hagyott elemeit nem is ismerteti, helyette az elGabor-készítette alapkönyvek használatát ajánlja, és csak azokat a szabályokat részletezi, amelyek eltérnek az eredetitől, vagy kiegészítik azt. Másodsorban a szintén Kard és Mágia alapú Helvéczián, harmad- és negyedsorban a The One Ring és az Adventures in Middle-earth szerepjátékokon, amelyekből a szetting (A hobbit és A Gyűrűk Ura közötti kb. 70 év Vadonföldön) alapötletét átemelte.
Mégsem tekinthető ezek szolgai konverziójának: rengeteg saját ötletet, megközelítést, gondolatot építettem be a máshonnan kölcsönzött vázakba – hiszen elsősorban ezek motiváltak az egész megalkotására. A Kard és Másodteremtés semmiképpen sem tekinthető önálló szerepjátéknak vagy hivatalos kiadványnak, sokkal inkább egyfajta rajongói gyűjtemény házi használatra, amely – ahogy J. R. R. Tolkien fogalmazott A Gyűrűk Ura Előszavában – “egyre nőtt mesélés közben” (Réz Ádám fordítása). Jelen írás elkészültekor az 1.1-es verzió volt a legfrissebb változat.

Az alapszabályok (Kard és Másodteremtés – A Vadon Szegélyén túl) az alábbiakat tartalmazzák:

ELŐSZÓ ÉS PROLÓGUS

A játék ismertetése, valamint az alapszetting felvázolása: mind a rendszert, mind a játékok helyszínét elhelyezi térben és időben, igyekezve megteremteni az alaphangulatot is egyben.

TULAJDONSÁGOK ÉS EGYÉB JELLEMZŐK

Minden osztályhoz tartozik egy Meghatározó Tulajdonság, és minden karakter legfeljebb csak annyiadik szintig fejlődhet egy osztályban, ahányas az ahhoz az osztályhoz tartozó Tulajdonsága. Ahhoz, hogy egy karakter felvehessen egy osztályt, legalább 9-es kell, hogy legyen az a Tulajdonsága, amely a választott osztály Meghatározó Tulajdonsága.

Egyedi szabályok vannak a nyelvtudásra, valamint az írni-olvasni tudásra. Nincs meg a 9 alapjellem, helyette Homály- és Remény-pontokat lehet szerezni (erről később részletesebben).

A szokásos három mentődobás mellett (Kitartás, Akaraterő, Reflex) van egy negyedik is, a Homály-tűrés, amely a Homály rontásának való ellenállást jelenti, és nem függ osztálytól vagy szinttől: hobbitoknak alapból 3, mindenki másnak 1, és ehhez hozzáadódhat a pozitív Bölcsesség-bónusz. Valahányszor a karakter aktuális Remény-pontjainak a száma eléri a maximumot, a Homály-tűrés értéke is nő eggyel (maradandóan). Így a karakterek hősies cselekedeteikkel tudják növelni azt. Bizonyos képességek, Tehetségek, vagy különleges eszközök adhatnak hozzá még bónuszt.

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK

Fajok helyett a játékosok a következő népekből választhatnak: ember, tünde, törp, hobbit. Mindegyik nép több kultúrára bomlik, amelyek egyedi jellemzőket jelentenek és egyedi Tehetség-kínálatot. Választható emberi kultúrából van nyolcféle (Bakacsinerdei emberek, Bard népe, Beorn népe, Brí-vidéki emberek, Dúnadanok, Gondoriak, Lovasvégiek és Tóvárosiak), tünde kultúrából kétféle (Bakacsinerdei tündék és Lothlórieni tündék), törp kultúrából szintén (Erebori törpök és Vasdombi törpök), akárcsak hobbitból (Megyei hobbitok és Brí-vidéki hobbitok). Nem kizárt, hogy a jövőben ez a kínálat bővülni fog egyéb kiegészítő anyagokban (egy-két tesztkalandban már villantottam belőlük ezt-azt), de egyelőre ez az alapkészlet, amely a szettinghez rendelkezésre áll.

OSZTÁLYOK

Ötféle osztályból választhatnak a játékos karakterek: Harcos, Vándor, Kincsvadász, Hagyományőrző és Tudós. Eddig sikerült az NJK-kat is ezen a választékon belül tartani (az osztály nélküli civileket és szörnyetegeket leszámítva), de elképzelhető, hogy születik majd később egy-két NJK-osztály is.

A Harcos és a Vándor nagyjából azt takarják, amelyre a nevük alapján gondolhatunk. Életerejüket d10-zel dobják. Harcosból három altípus van: Fegyvermester (fegyvertípusra specializálódhat), Lovas (lóhátról körönként kap egy-egy extra támadást +1 alap támadóértékkel) és Pusztító (d12-vel dobja a Hp-ját és -5 Hp-ig talpon van). Vándorból pedig kétféle: Vadász (bónuszokat kap a kiválasztott gonosz lények ellen, és képes képzetlenül dobni a Csapdák használata Képzettségre) és Oltalmazó (egy kiválasztott közösség védelmezője, az oltalmazottak védelmében kap bónuszokat, és az ő szemükben hárommal nagyobb a Karizmája).

A Kincsvadász tulajdonképpen döntően zsivány/kalandor jellegű képességek közül választhat, a Hagyományőrző főleg bárdszerű képességek közül, a Tudós pedig a csapat gyógyítója és két lábon járó tudástára (tiltott és titkos dolgok ismerője is lehet), noha mágiája egyiküknek sincsen. Életerejüket mind d8-cal dobják. Induláskor két-két képességet választhatnak az osztályonkénti 6-6 képességből álló kínálatból, s minden ötödik szinten egy-egy újabbat – altípusok helyett tehát ezen képességek variálása teszi őket sokszínűvé és változatossá.

Az osztályok egyben elhivatottságok is. A Meghatározó Tulajdonságon túl mindegyikhez tartozik egy-egy Homály-gyengeség: ezek az átlagnál jóval nagyobb kísértést jelentenek a karakterek számára, és könnyebben sodorja őket a Homály irányába.

Többosztályúság a Kard és Mágiában ismertetett feltételekhez kötött, valamit itt is figyelembe kell venni a Meghatározó Tulajdonságot, továbbá a karakter osztályainak Homály-gyengeségei halmozódnak.

KÉPZETTSÉGEK

KaMa03A klasszikus Kard és Mágia kínálatához némiképpen át lett alakítva a lista. Némelyik csak nevet cserélt, egyesek össze lettek vonva új Képzettségbe, mások megváltoztak vagy kiegészültek a működésüket tekintve, valamint bejött néhány új, Középfölde-specifikus Képzettség is (pl. Elfeledett Tanok, Művészetek, Talányok, Tradícióismeret). Itt is vannak általános, mindenki számára hozzáférhetőek, és csak bizonyos osztályok számára felvehetőek is. A mozgást vagy kézügyességet igénylők közül mindegyikből levonandó a vértek büntetése.

FELSZERELÉS

Mivel Középfölde harmadkori technikai fejlettségi szintje a mi kora-középkori viszonyainkhoz áll a legközelebb (egy-két szándékos anakronizmust leszámítva, amelyek hangulati elemek), a Kard és Másodteremtés egyedi fegyver- és vértkínálatot használ, minden egyéb felszerelésről pedig azt mondja, a Kard és Mágia alapkönyv bármelyik olyan eszköze választható, amely a Krisztus utáni első évezredben is létezett már.

Az alap pénznem itt az ezüst, amely a Kard és Mágia aranyának felel meg, országonkénti pénznemeket az egyszerűség kedvéért nem különböztet meg.

A fegyvereknek egyedi jellemzőik vannak, ezek elsősorban méretkategóriákból adódnak. A vértek között értelemszerűen nincsen lemezvért vagy hasonló, a legfejlettebb páncél a teljes sodronyvért.

HOMÁLY ÉS REMÉNY

A Homály egyszerre jelenti a Sötét Úr hatalmának munkálkodását és a Megrontott Világ kísértéseinek az erejét. A Remény a Homály végleges bukásába – az Ilúvatarba – és a valák erejének munkálkodásába vetet hit Középföldén, amely felvértez a Homály rontásával szemben.

Ha valaki több Homály-pontot kapott már, mint amekkora a Bölcsessége, akkor Nyomorult állapotba kerül: ilyenkor kap bizonyos korlátozásokat, és valahányszor 1-est dob, őrület lesz úrrá rajta, a negyedik ilyen őrület után pedig elveszik a karakter (végleg a Homály uralma alá kerül, vagy öngyilkos lesz). A már a Tenger után sóvárgó, az úgynevezett Elvágyódás állapotában lévő tündékre speciális szabályok vonatkoznak. Homály-pontot lehet kapni Homály-tűrés mentődobások elvétésével, de bizonyos esetekben (pl. szándékosan elkövetett bűnök, személyes találkozás a Sötét Úrral stb.) automatikus Homály-pontokat is megítélhet a Mesélő. Már meglévő Homály-rontást lehet gyógyítani Remény-pontok elhasználásával, valamint bizonyos Tehetségek/képességek/különleges eszközök segítségével.

A karakterek által véghezvitt hősies és jóságos cselekedetek, kiemelkedő szerepjáték és csapatjáték, a történetet nagyban előrelendítő megnyilvánulások, valamint ezekhez hasonló dolgok jutalmazhatóak 1-1 Remény-ponttal a Mesélő ítélete szerint. A Remény-pont használható Homály-pontok eltörlésére, dobásértékek megnövelésére, bizonyos természetfeletti képességek és Tehetségek használatára, valamint bármi olyasmire még, amely a Mesélő és a játékosai konszenzusán alapul. Kimaxolása növeli a Homály-tűrés mentődobás értékét, ahogyan arról már szó volt.

TEHETSÉGEK

Gyakorlatilag a rendszerben a „feat”-ek és egy-két “varázslatszerű” (természetfeletti) képesség szerepét töltik be. Az emberek már első szinten egy Tehetséggel indulnak, de ezt leszámítva használatuk opcionális: minden negyedik szinten, amikor a karakter növelhetné a Tulajdonságát eggyel, helyette választhat egy-egy Tehetséget. Van öt Általános Tehetség, amely bárki számára választható, és mind a 14 játszható kultúrához tartozik 4-4 specifikus Tehetség, amely csak az adott kultúra számára választható. Némelyik csupán számszerű bónuszokat jelent, mások különleges képességeket. Az utóbbiak használatához általában Remény-pont elhasználása is szükséges.

HARC

Néhány kiegészítést tartalmaz a Kard és Mágiában leírtakhoz képest: szabályokat különböző harcmodorokhoz, melyek megalkotásakor  törekedtem az egyszerűségre és a gördülékenységre.

KALANDOK ÉS SZABÁLYOK

A karakterek alkotta Szövetség, az utazás, a találkozások, a kalandok közötti időtöltések és a krónikaírás szabályait vázolja fel röviden és felületesen – részletes kifejtésük egy esetleges későbbi, mesélői anyagban várható.

FÜGGELÉKEK

Fordítási útmutatót, földrajzi szószedetet és térképet csatoltam a szabályokhoz, hogy azok is könnyen eligazodjanak a magyar terminológiában, akik nem követik a hazai Tolkien-könyvkiadás javított verzióit.

UTÓSZÓ ÉS JOGI MELLÉKLET

A személyes motivációk és ajánlás mellett fontos volt, hogy a kapcsolódó szerzői jogi dolgokat tisztázzam.

Egyéb elérhető anyagok a Kard és Másodteremtéshez:

TESZTJÁTÉKOK, KARAKTERLAP, PÉLDAKARAKTEREK ÉS JÁTÉKOSI SEGÉDLET

Eddig öt tesztjáték zajlott (10 különböző tesztjátékossal), mindegyikre a facebookos Magyar Dungeons & Dragons Közösség által szervezett D&D klubokon került sor. Ezekből egyrészt születtek beszámolók és elemzések, amelyeket az lfg.hu Kard és Mágia fórumába írtam, másrészt utólag, a tanulságokat levonva kalandmodulok is, melyek már letölthetőek. A tesztjátékokon elsősorban a 8 előre legyártott példakarakterből lehetett választani, bár volt több olyan játékos is, aki bevállalta, hogy saját karaktert alkosson. A példakarakterek, valamint karakterlap és egy játékosi segédlet szintén közkinccsé lettek téve.

KaMa02

ÉS MINDEZ HOL?

Létrehoztam egy WordPress-oldalt, amelyen megtalálható az összes elérhető anyag – ez a https://masodteremtes.wordpress.com/ címen érhető el –, valamint egy Facebook-oldalt is, hogy folyamatosan nyomon lehessen követni a fejlesztéseket: https://www.facebook.com/KardesMasodteremtes/. Minden követésnek, megosztásnak és lájknak örülök. :)

És ami még várható:

A tesztjátékok folytatódni fognak, ezek során még csiszolódhatnak a szabályok. Tervbe van véve egy mesélői anyag elkészítése is, amelynek a tartalma még rugalmas – amennyiben megírjátok, hogy mire lenne leginkább szükségetek ahhoz, hogy Középföldén meséljetek, figyelembe tudom még venni.
Az sem kizárt, hogy készülnek majd más régiókra vagy korokra koncentráló egyéb kiegészítők is, de ez egyelőre a jövő homályába vész (kis h-val!). Addig is, próbáljátok ki, és írjatok nekem minél több visszajelzést a gyakorlati tapasztalataitok alapján!

Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segített a munkámban, vagy legalább a bátorításával, tudtomra hozott érdeklődésével hozzájárult a projekthez!


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához