LFG.HU

auer
vegyesCimkek

[Az előző részhez kattints ide!]

2017. július 27. – Reveláció

Most már velünk volt Magnus játékosa, aki zseniálisan alakította a pszichopata, sokat beszélő inkvizíciós ügynököt, ezért úgy döntöttünk, hogy mivel a szociális interakciókban ő egy zseni, nekiállunk azoknak a beszélgetéseknek, amik idáig elmaradtak.

Például, amikor Khashayar főpap azzal az üzenettel rukkolt elő, hogy megpróbálta felvenni a kapcsolatot az űrgárdista renddel, hogy fogadjanak minket (tényleg megkértük ilyenre), de visszautasították, akkor elérkezettnek láttuk az időt, hogy személyesen meglátogassuk.

Előtte Magnus még jól felpofozta a házinéninket, Tharát, és megparancsolta neki, hogy este nyolckor akar találkozni a bátyjával itt helyben.

A főpapot meglátogatni természetesen teljes páncélban és fegyverzetben illik, gondoltuk mi, ezért teljes díszben vonultunk át a városon, a Roncsőrség kíséretében. Az Autotemple előtt nagy csődület fogadott minket, akik meghajoltak a Birodalmi Inkvizíció és a Császár dicsősége előtt (vagy valami hasonló). Mindezekkel azt próbáltam éreztetni, hogy subtetly/kifinomultság értéke a csapatnak mélyponton van, így mindenki tudja, hogy itt vannak, felismerik őket, reagálnak rájuk. Néha jól jön, de többször akadályozó tényező amikor próbálnák kerülni a feltűnést – mondjuk tény, hogy az nem az ő stílusuk.

Odabent a mise után találkoztunk Kashayarral, a beszélgetés részleteit talán csak Magnus tudná visszaidézni, mert ő tárgyalt vele, mint az inkvizíciós sejt “arca”. Én csak arra emlékszem, hogy a végén felmerült Rayyana sejk neve (lásd az első beszámolókat), valamint arra, hogy Arctalan Ikarosz folyamatos agyszkennelése azt jelezte, hogy a főpapnak a beszélgetés után két gondolata volt: 1. az Inkvizíció eltűnhetne már a fenébe, mert elege van belőlünk. 2. szólni kellene Amani őrparancsnoknak, hogy “gondoskodjon” erről a nőszemélyről.

Rayyana_sejk

Ezt az információt mi úgy értelmeztük, hogy meg akarják gyilkolni (persze, mint a mesélő rámutatott sok más értelmezés is lehetséges lenne, de mi így akartuk érteni). Ezért sietve meglátogattuk Rayyana sejket, aki nagy nehezen fogadta Magnust, amíg a többiek kint vártak. Mivel itt a mesélő privátban beszélte meg a dolgokat Magnus játékosával, és nem volt annyi idő, hogy a többieket is beavassák a részletekbe, ezért erről én most nem írok. Maradjunk annyiban érdekes beszélgetés volt. De a vége az lett, hogy amikor a Bronzgárda megérkezett Amani főparancsnokkal, meg egy csapatszállító Kimérávál, akkor a bejáratnál őrködő három inkvizítor fegyver mögül nézett farkasszemet velük. Eretnekséggel és a püspök meggyilkolásával vádolták Rayyana sejket , és felszólítottak minket, hogy segítsünk a letartóztatásában. Közben Magnus azt üzente, hogy mindenképpen “akár erővel is” kísérjük fel a Bronzgárda embereit, és segítsünk nekik. Közben megadta a sejknek, hogy hol találja a hajónkat, és azt, hogy hogyan tud oda bejutni, és megkérte rá, hogy két nap múlva ott találkozzanak, valamint arra is, hogy üsse le őt.

Az, hogy a Bronzgárda bevette-e a mesét, vagy csak úgy tettek, az kérdéses, de a tény tény marad: segítettünk nekik átkutatni a palotát, és megtaláltuk azokat a tárgyi bizonyítékokat, amik Rayyana sejket az Üresekhez kötik. Volt például egy régóta elhagyatottan álló titkos terem, amit a szekta alkalmain használhattak. Bár megvizsgálva a termet kiderült, hogy habár a szekta szokásai kicsit extrémek, de nem egyértelmű, hogy itt eretnekségről, és a császár elleni cselszövésről lenne szó. Továbbá találtunk egy nagy báltermet is, amelyet egyetlen túlbiztosított Cryo-koporsó tárolására használtak. Az, hogy a benne lévő, nagyon rossz állapotban lévő (konkrétan haldokló) lányt hogyan vigyük ki az épületből egy kis fejtörést okozott nekünk, de végül sikerült kicsempészni, és a hajónkban biztonságba helyezni, így talán van valami ütőkártya a kezünkben, hogy biztosítsuk Rayyana sejk (és talán az Üresek) együttműködését. Ezt ügyesen oldották meg: beadták, hogy káosz-kultusz nyomaira bukkantak, ami nem halandó elmének való, így most kipurgálják, addig ne zavarják őket. Lassan felébresztették a lányt, és egy titkos járaton kivitték, majd visszatértek a palotába és a főkapun távoztak.

Eközben természetesen régen lejárt az idő, amit Magnus adott Thara bátyjának, Kasimnak arra, hogy megjelenjen a színe előtt, de úgy gondolta, hogy ez nem lehet akadály, majd vár a másik. Visszatért a szállásunkra, ahol kiderült, hogy Tharát elvitte a Bronzgárda (eretnekség és pszi gyanú vádjával), de nem a szokásos helyre szállították. Bár Magnus tényleg minden követ megmozgatott, hogy kiszabadítsa őt. Tharának volt még arra ideje, hogy értesítse Kashimot, aki a Vörös Vágóhídon vár bennünket.

Mint kiderült, Ekat, Thara és Kasim unokatestvére üzemelteti a létesítményt, és ő rejtegette Kasimot, aki hajlandó lett volna mindent kitálalni nekünk, de csak odáig jutott, hogy a papság mindenben hazudik, Aeneas nem is a lezuhant Lamina Fatum Lordparancsnoka volt, csak egy fogoly, akit az inkvizícó elfogott, és a hajón szállított. Ezt onnan tudja, hogy talált egy lepecsételt szobát benne Inkvizíciós aktákkal, valamint, hogy ez az Aeneas talán még mindig életben lehet egy cryo-koporsóban, és a bíboros teljesen a megszállottja lett annak az ostoba tervnek, hogy feléleszti.

Ekkor ütöttek rajtunk: figyelmeztetésként begurították Ekat fejét az ajtón, és itt, a harci jelenet előtt hagytuk abba a játékot.

Nem tagadom, voltak előre scriptelt események, de összességében jól jött ki a dolog. Kasim is egy ilyen esemény volt – valamint a támadás, de azzal, hogy a csapat maga kereste a találkozót, jól jött ki a lépés. Rayyana sejk és a rajtaütés hasonló volt, itt harcra számítottam (vagy a Bronzgárdával, vagy ellenük) nem pedig, hogy hagyják futni. A sejk amúgy az Üresek vezetője/egyetlen tagja(?) de neki semmi köze nem volt a püspök halálához. Viszont az adminstartórium futár halála nem került szóba…

 

2017. augusztus 31. – A vég kezdete

Ott folytattuk, ahol abbahagytuk: kezdeményező dobás, és …

Ránk támadt hat jól megtermett mészáros (főként nő), akik valami “Gömbgrox” árusoknak nézték a csapatot. FYI: a grox a wh40k fő haszonállata, a húsáért tenyésztik. S mivel nem igazán akartunk tárgyalni, elkezdődött a “tánc”. Kashim atyát sikerült biztonságba helyezni -pedig buzgón harcolni akart-, a henteseket és mészárosokat pedig felhentelni és lemészárolni. Az igazi meglepetést az okozta, hogy kint a folyosón, mint egy második hullámként várt két bronzgárdista, akik szó nélkül tüzet nyitottak ránk. Innen tudtuk, hogy most már a kocka el van vetve. Velük még kevesebbet akartunk tárgyalni, így kénytelenek voltunk megölni mindkettőt. Ez nem volt kihívás, mivel sajnos elkövettem azt a hibát, hogy távolról lőttek, holott közelharci ellenfelek voltak, ott azért keményebbek lettek volna.

meszaros

Közben Magnus is bajba keveredett. Őt a főmecset alatti titkos tömlöcökbe kísérték, egyelőre saját kérésére, szabad akaratából, mert – mint kiderült – ott tartják azokat, akiket szankcionálatlan pszikerség vádjával vettek őrizetbe, így Tharának is ott kell lennie. Mutattak is egy hivatalosnak tűnő dokumentumot, ami nyilvánvalóan kimondta, hogy Tharának valóban vannak pszionikus képességei. Amani őrparancsnok kísérte le Magnust, és az őt híven követő Alicia csatanővért (mint később látni fogjuk, jó volt, hogy vele ment a nő, bár a mesélő nem emlékezett, hogy ő is ott van). A fegyvereket lerakták a biztonsági őrség pultjánál. Magnus bőrét az mentette meg, hogy a lefelé vezető úton beszélgetett Amani őrparancsnokkal, és kiváló emberismeretével megérezte, hogy a férfi valami rosszban sántikál. Így amikor előre akarta őket tessékelni, akkor nyíltan rá förmedt, az őrparancsnok pedig leleplezve magát megparancsolta az őr-szervitoroknak, hogy dobják a két embert a cellába. Magnus lélekjelenléte, és az, hogy elkapta Amani őrparancsnok nyakát, és megfenyegette, hogy végez vele ha nem hívja vissza a szervitorokat, hatott. A parancsnokot túsznak használva kijutottak a börtönből, és még a fegyvereiket is visszaszerezték.

Amanit persze lefegyverezték, találtak is nála egy nagyon gyanús kinézetű kardot (mint kiderült, ez egy olyan démon penge, amit egyszer már megtisztított a papság, de azért még mindig egy nagyon kegyetlen és gyanús fegyver).

A két csapat megbeszélte, hogy a városban hol találkoznak, majd együtt folytattuk utunkat a hajónk felé. Közben elriasztottuk a követőinket.

A Tövisszúrón Magnus kihallgatta Amanit, és kiderült, hogy nem teljesen véletlenül (de majdnem) kifogtuk a jó “halat”. Ugyanis ő ölte meg Ferdinánd püspököt a bíboros és a főpap utasítására. Kamu nyomokat hátrahagyva, amik az Üresekre mutattak.

Közben befutott Rayyana sejk is, így már egyetlen hajón volt mindenki, aki segítségünkre lehetett, vagy akár csak egy kicsit is kedvelt minket. Ekkor jutott eszünkbe egy jó kis pasziánsz (lásd alábbi kép), aszerint csoportosítottuk az NJK-kat, hogy ki az, aki barátságos (vagy legalábbis azt hisszük róla) – ld. jobb oldal, ki az, aki ellenséges -ld. bal oldal, ki az, aki halott (ez a legjobbféle NJK) – ld. fent, illetve ki az, aki egyelőre (legalábbis szerintünk) semleges (ismerve magunkat, csak idő kérdése, hogy őket is magunkra haragítsuk) – ld. lent. Km-ként ellőttem, hogy játszhatunk olyat, hogy X kártya rossz helyen van. A kampány méretére lehet abból következni, hogy van még egy ugyanekkora stóc ki nem osztott NJK kártya.

Pasziánsz

Itt hosszú tervezgetés következett, az első lépés az volt, hogy kikérdeztük Kashimot és Rayyana sejket (őket nagyon barátságosan), illetve Amanit tovább vallattuk (őt sokkal keményebben). Felmerült a lehetőség, hogy egy kicsit meghúzzuk magunkat, amíg elmúlik “a vihar”. Ezt azért kellet elvetnünk, mert a sejk szerint a bíboros elhagyta a palotáját nagyszámú kísérettel és kétség sem férhet hozzá, hogy jelenlétünk elhamarkodott lépésre késztette: már most nekiáll, hogy rögeszméjét megvalósítsa, és felélessze Szent Aeneast. Ehhez szüksége van nagy számú psykerre (valószínűleg áldozat formájában). Továbbá az is kiderült, hogy valaha a bíboros is tagja volt az Üresek nevű szektának. Négyen voltak: Ász – aki megölte az előző Szultánát, Király – azaz a mai bíboros, Dáma – Rayyana sejk, aki magát a szekta utolsó túlélőjének tekinti, és Jumbo – aki azóta alantas bérgyilkossá vedlett vissza. Így nyilvánvalóvá lett, hogy most kell lépnünk, ha ezt meg akarjuk akadályozni.

Közben Magnus felajánlotta Alicia csatanővérnek, hogy ha akarja, átadjuk neki a püspök gyilkosát, Carolyn diakónussal visszatérhetnek a Junora és tisztázhatja a becsületét. Ő azonban ragaszkodott hozzá, hogy a gyilkosság kiagyalóit is a halálba küldje.

Szóval a következő játékülés úgy fog kinézni, hogy a mi csapatunk, plusz Rayyana sejk, Alicia nővér és öt sebtében felfogadott martalóc a Hangtalanok klánjából, elindul a Lumai Fatum belsejébe. A cél, hogy ott megakadályozza a bíborost – aki kétség kívül nem csak öreg, nagy hatalmú és őrült, de még képzett gyilkolóművész is – az auto temple főpapját, hogy szeretőjével együtt (Mu’shina papnő) aki a megváltók kultuszát vezeti és akiket körbe vesznek a Bronz gárda válogatott fanatikusai, abban, hogy feltámasszák a helyi Szentet, aki valószínűleg veszélyes eretnek. Közben a helyzetet még cifrázza, hogy jó lenne, ha nem áldoznák fel Tharát, és sikerülne legalább a bíborost, de talán a főpapot is élve elfogni, és törvény, vagy legalább lincshangulatú tömeg elé állítani. Már ahogy leírtam úgy is belefájdult a fejem. Jó kis játékülés lesz a következő.

 

A kampány több szála közül az egyik beérett. A játékosok jól összeszedték a főbb pontokat és az NJK-kat is sikerült a maguk oldalára állítani, akiknek jó hasznát veszik a következő összecsapásban.

A rendszerben vannak reinforcement karakterek, akiket a Szent Inkvizíció ügynökei egy-egy esetnél hívhatnak segítségül. Alicia és Rayyana játéktechnikailag ilyen értékkel rendelkeznek, a parti szintje vagy afölött vannak, így hathatós segítséget fognak nyújtani.

A két ülés közt NJK-kat nyomtatok, illetve azon törpölök, hogy tudom megoldani a harc táblás/figurás modellezését ennyi résztvevővel úgy, hogy elférjünk az asztalon.

[A történet folytatásához kattints ide!]


A szerző más irásai

[ további írásai]
Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned.
 

» Ugrás a fórumtémához